Inleiding
De laatste tijd is de economische crisis een belangrijk onderwerp in Nederland en de rest van de wereld. Elke dag lees je wel wat in de krant over de economische crisis of zie je er wat over op tv.
Maar de economische crisis is niet alleen in Nederland. Heel veel landen in de wereld lijden hieronder. Toch wil je dan wel weten hoe dit is ontstaan, wat de gevolgen zijn en hoe het verder moet met de economie. Dit leek ons leuk om uit te zoeken voor onze profielwerkstuk.
Daarom gaan wij door middel van deelvragen onze hoofdvraag: wat is de economische crisis in Nederland&omgeving en wat heeft het voor gevolgen? beantwoorden. Zo kunnen wij laten zien wat een economische crisis met Nederland doet, maar ook met de andere landen die getroffen zijn door een recessie.

WAT KUNNEN OORZAKEN ZIJN VAN EEN ECONOMISCHE CRISIS
Als er een economische crisis is in een land, betekent het dat het niet goed gaat met de financien van dat land. Dat komt doordat er teveel mensen wonen in een land en te weinig werk is. Maar het kan ook dat een land niet tegen de concurrentie van het buitenland op kan, als bijvoorbeeld de salarissen hoger zijn of als de producten duurder zijn.
Maar er zijn landen die een hebben een verzorgingsstaat, zoals hier in Nederland. Een verzorgingsstaat is een staat waar de regering voor de burgers zorgt. Bijvoorbeeld als burgers ziek zijn, de WAO inkunnen, als ze gewond raken dat ze in het ziekenhuis terecht kunnen komen etc.
Maar doordat er te veel mensen de WAO ingaan, geeft de regering veel meer geld uit dan dat ze ontvangen. Dit kan een aanleiding zijn voor het ontstaan voor een economische crisis.
Landen importeren en exporteren goederen met elkaar. En als er geen evenwicht in op de betalingsbalans, doordat het importaantal hoger is dan het exportaantal, geeft een land veel meer uit dan het ontvangt. Een land kan hierdoor minder uitgeven aan bepaalden projecten zoals de aanleg van een aantal snelwegen enz. Dat kan een oorzaak zijn van een economische crisis.
Doordat de werknemers meer salaris vragen worden de kosten van de bedrijven steeds groter dus gaan ze zoeken naar een oplossing en die oplossing is goedkope werknemers uit het buitenland hierheen halen en ze voor een laag loon laten werken. Daardoor worden die werknemers ontslagen en ontvangen ze minder geld en kunnen dus minder besteden. Hierdoor ontvangen de bedrijven ook minder geld en raakt een land in een economische crisis.Als een land een aantal jaren een goede economie heeft gehad, kan het voorkomen dat het bevolking eraan gewend raakt dat ze zoveel kunnen/konden besteden, maar als de economische groei niet veder gaat en de producten wel steeds duurder worden, kunnen de mensen minder producten kopen en leveranciers minder producten verkopen. Hierdoor ontvangt het land weer minder geld.
Doordat een land veel belasting en accijns over zijn producten/diensten vraagt aan de inwoners van dat land gaan de bewoners minder geld uitgeven en meer sparen, zo ontvangen de bedrijven minder geld worden mensen ontslagen etc. Dit kunnen allemaal oorzaken zijn van een economische crisis.

Nederland duikt in 2009 in recessie

Van onze verslaggevers Yvonne Doorduyn, Gijs Herderschee op 08 december '08, 22:25, bijgewerkt 12 december '08, 10:49
DEN HAAG- Nederland krijgt het zwaar te verduren door de wereldwijde recessie als gevolg van de kredietcrisis. De voor Nederland belangrijke wereldhandel krimpt volgend jaar met 2,75 procent. Dat is voor het eerst sinds 1975.
De Nederlandse economie slinkt in 2009 met 0,75 procent, terwijl de werkloosheid eind volgend jaar oploopt tot 400 duizend mensen. Gemiddeld zit dan 4,5 procent van de beroepsbevolking werkloos thuis.
Mogelijk herstelt de economie zich in 2010 licht met 1 procent economische groei, maar de werkloosheid stijgt dan verder tot 600 duizend mensen. In 2010 zit gemiddeld 6,5 procent van de beroepsbevolking zonder werk.
Dit zei Coen Teulings, directeur van het Centraal Planbureau, maandag in Den Haag bij de presentatie van de Decemberraming. De cijfers zijn met grote onzekerheden omgeven. ‘De krimp zou in 2009 ook op 2 procent kunnen uitkomen en in 2010 op nul.’
Ook Nederland is een slachtoffer van een economische crisis. De werkloosheid is in het afgelopen jaar flink gestegen, dat blijkt uit een onderzoek van de CBS.
In 2009 is de werkloosheidpercentage 4.5. in 2008 was dat 4% dat is dus met 0.5 procent gestegen. In 2010 zal het stijgen met 2%. dus 6.5% werkloosheid in Nederland. Als gevolg van de hoge werkloosheid neemt ook het aantal ww-uitkeringen toe. In gemeenten Zaanstad en Castricum, met een toename van meer dan 25%. Maar ook Overijssel met een bovengemiddeld aantal ww-aanvragen. In Zeeland,Groningen en Drenthe was de toename iets minder dan in gemeenten in Noord=Holland.

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN DE ECONOMISCHE CRISIS?
De gevolgen van de economische crisis zijn ernstig. Het heeft veel gevolgen voor de Nederlandse samenleving. De regering doet er ook alles aan op het op te lossen. Dit doen ze door bijvoorbeeld te bezuinigen. Zoals verlaging van de lonen, verkleining van ziekenfonds, minder overheidsbestedingen etc.
In de economische crisis verliezen veel mensen hun baan. De bedrijven moeten mensen ontslaan omdat ze te weinig geld hebben voor de lonen van hun werknemers.
De werkloosheid in Nederland stijgt hierdoor. Maar ook veel kleine zelfstandige gaan failliet of moeten stoppen omdat ze de concurrentie niet langer aan kunnen. Voor een net afgestudeerde studenten is het tegelijkertijd moeilijk om aan een baan te komen. Je moet harder werken voor minder geld. De producten zijn duurder. En mensen gaan meer sparen en minder uitgeven. Je ziet dit ook terug op de beursen. Veel mensen verkopen hun aandelen omdat de waarde van de aandelen dalen. De mensen en bedrijven draaien hier door verlies.
Door de Euro is alles duurder geworden. Mensen betalen veel bedragen voor bijv. kleding of drank als ze uitgaan. Winkels verliezen daardoor klanten. Ze proberen de klanten terug te krijgen door dingen in de aanbieding te gooien. Dit kunnen we op dit moment ook zien, de Albert Heijn gaat een prijzenoorlog aan. Ze maken de producten goedkoper. Doordat ze dit doen kopen meer consumenten de producten dus de Albert Heijn krijgt meer geld binnen. Doordat de Albert Heijn zijn prijzen omlaag doet, moet bijv. De C1000 ook zijn prijzen naar beneden doen om mee te kunnen gaan met de concurrentie. Alle supermarkten moeten mee doen om maar consumenten te trekken, anders kunnen ze de concurrentie niet meer aan en gaan ze failliet.
Op scholen en in de zorg is ook goed te zien dat er een economische crisis is. De leraren worden door de overheid betaald. Maar hun lonen zijn niet hoog, ze werken wel hard maar verdienen niet veel. De overheid was eerst van plan niet te gaan bezuinigen op onderwijs maar langzamerhand krijgen scholen weinig geld. Maar er is wel een leraren te kort.
Het gevolg van een economische crisis op de Nederlandse samenleving zijn dat de loonstijgingen langzamer gaan, er is meer werkloosheid, de consumenten geven veel minder uit, er zijn meer mensen die gaan sparen en de ziekenfondspakket wordt kleiner.
Hoe staat het met de economie in de rest van de wereld en wat zijn de gevolgen in diens land?
Heel veel landen in de rest van de wereld zijn ook getroffen door een economische crisis. We gaan er een paar van behandelen. Bij het ontstaan komt het jaartal te staan. Bij de oorzaak wordt alleen bij Amerika uitleg gegeven, omdat de crisis van andere landen komt door Amerika. Bij de gevolgen zal / zullen de belangrijkste gevolg(en) aan bod komen. Elke keer zal eronder een grafiek te zien zijn van hoe het op dit moment is met de belangrijkste beurs van dat land.
Amerika
Ontstaan: september en oktober 2008
Oorzaak: Amerikaanse huizenbezitters komen in de problemen met de aflossing van hun hypotheken. Het gaat om mensen met niet veel inkomen en weinig eigen kapitaal, die dure hypotheken hebben afgesloten.
Nu: 1 op de 10 Amerikanen is nu werkeloos. Dat is een groot gevolg van de economische crisis. Door de crisis worden veel mensen ontslagen omdat de lonen voor bedrijven gewoon veel te duur worden.
*De verenigde staten zijn de oorzaak van de economische crisis in vele landen.
5 Jaar overzicht Dow Jones VS
Japan
Ontstaan: 2008
Oorzaak: de crisis begon allemaal in Amerika. Die is helemaal voortgevloeid over veel landen van de wereld.
Nu: de export van Japan is heel erg gedaald. Door de sterk afgezwakte vraag moeten veel Japanse bedrijven snijden in hun productie. Door de recessie is de vraag naar onder meer Japanse consumentenelektronica en auto's sterk afgenomen.
Jaaroverzicht Nikkei 225 Japan
China
Ontstaan: tweede en derde kwartaal 2008
Oorzaak: de crisis begon allemaal in Amerika. Die is helemaal voortgevloeid over veel landen van de wereld.
Nu: Omdat de export daalt, zijn de arbeidsintensieve industrieën de pineut. Sinds de kredietcrisis China heeft getroffen zijn er veel fabriekssluitingen.
De kredietcrisis die leidt tot een afnemende vraag uit het westen naar arbeidsintensieve producten als schoenen, speelgoed, kleding en elektronica.
5 Jaaroverzicht PCCW Ltd Hongkong CHINA
België
Ontstaan: Najaar 2008
Oorzaak: de crisis begon allemaal in Amerika. Die is helemaal voortgevloeid over veel landen van de wereld.
Gevolgen: De werkloosheid in Vlaanderen is in 2009 toegenomen met 23,8 procent. Er zijn 220.375 Vlaamse werkzoekenden op dit moment. Dat zijn er 42.338 meer dan een jaar geleden. Het FPB (Federaal Planbureau ) verwacht dit jaar een verdere toename met 60.000 Vlaamse werklozen. Dit zal ten slechte komen voor de economie van Belgie. Sinds de economische crisis was de werkloosheidstoename op jaarbasis nog nooit zo sterk in Vlaanderen.
Jaaroverzicht Bel-20 Fortis in België
Wat heeft de val van Icesave voor gevolgen voor de Nederlandse spaarders?
2008/2009
Icesave was de op een na grootste bank in IJsland. Sinds mei 2008 was deze bank actief op de Nederlandse markt met het aantrekken van spaargeld via online spaarrekeningen. In Nederland ligt de rente op spaargeld rond de 1,8 %. In de IJslandse bank Icesave was deze 5%. Later werd dit zelfs nog 5.25 %. Daarom was het erg aantrekkelijk voor Nederlanders om veel spaargeld op die bank te zetten omdat ze er veel rente kregen. Begin oktober 2008 hadden 108000 spaarders uit Nederland een rekening bij Icesave. Het totale geld wat deze spaarders hadden ingelegd was €1.6miljard. Ook in Groot-Brittannië waren er veel spaarders. Zij hadden in totaal 4.5 miljard pond ingelegd. Meer dan 60 procent van de grotere spaarders hadden het geld tijdelijk bij Icesave staan om er hun nieuwe huis mee te betalen, belasting van te betalen, of om opnieuw ergens onder te brengen als de markt wat rustiger zou worden. Door de 5% rente was het dus voor veel mensen heel erg aantrekkelijk om daar hun vele geld op te zetten zodat zij veel rente erbij kregen. Op 7 oktober in 2008 werden alle activiteiten van Icesave Nederland en Landsbanki ( dat is de grootste bank van IJsland) stilgelegd. Woensdag 8 oktober bereikte ons het nieuw dat Icesave haar verplichtingen niet meer na kon komen. De moeder van Icesave, Landsbanki, is in de problemen gekomen door de kredietcrisis. Het duurde daarom ook niet lang voordat Icesave failliet ging. Op 13 oktober liet de DNB (De Nederlandsche Bank) het depositogarantiestelsel in werking treden.
Het depositogarantiestelsel
Wat is het depositogarantiestelsel? De depositogarantie is een regeling ter garantie van bepaalde banktegoeden van rekeninghouders als er een bank failliet gaat. Er is dan een zekerheid tot een maximum van €100.000 en geldt per rekeninghouder per bank en dan maakt het verder niet uit hoeveel rekeningen je bij de betreffende bank hebt. IJsland is geen lid van de Europese Unie (EU). De overheid van IJsland betaalt de de eerste €20.887 terug aan de icesave klanten. Daarboven garandeert Wouter Bos, de Minister van Financiën tot €100.000 aan de icesave spaarders.
DNB had bijna 100.000 aanvragen gekregen van de in totaal 140.000 rekeningshouders van Icesave. De spaarders komen in aanmerking voor een vergoeding van maximaal 100.000 euro per persoon. IJsland betaalt daarvan 20.000 euro en leent daarvoor ongeveer 1,3 miljard euro van Nederland. Dat de Nederlandse overheid het geld voorschiet, is volgens Bos geen goed idee. “dan zullen ze in IJsland geen enkele druk meer voelen om het op tijd terug te betalen”.
Lokale en regionale overheden verliezen voor miljoenen omdat ze geld hebben weggezet bij Icecave. Zo is de gemeente Amstelveen 15 miljoen euro kwijt. De provincie Groningen 30 miljoen euro en Noord-Holland 100 miljoen euro. Dat zijn ook voor een deel tegoeden die bij het eveneens failliete Lehman Brothers stonden.
2009/2010
(december 2009) Het parlement in IJsland is begonnen met een laatste debat over de kolossale vergoedingen die het land zou gaan uitkeren aan ruim 320.000 Britse en Nederlandse spaarders, die vorig jaar geld verloren door de ondergang van de IJslandse online-bank IceSave. Het parlement heeft ingestemd met de terugbetaling van 1,3miljard euro aan Nederland.
In Nederland schoot minister Bos het grootste deel van het geld voor aan de Nederlandse spaarders. Hij kwam met de IJslandse regering overeen dat die de schuld van 1,3 miljard tussen 2016 en 2024 helemaal aan Nederland zou terugbetalen. De Althingi, het IJslandse parlement, maakt dat nu afhankelijk van het economische herstel in IJsland, dat bijzonder zwaar werd getroffen door de internationale financiële crisis vorig najaar en praktisch failliet ging. Vanaf het crisisjaar 2008 gemeten, wil het Nederlandse parlement dat IJsland aan Nederland jaarlijks niet meer terugbetaalt dan 2% van de opgetelde groei van de economie. Als er dan een tegenvallende economische groei is in IJsland, zou dit negatief uitwerken voor Nederland. Eind 2009 is de strijd om geld terug te krijgen van IJsland aan Nederlandse spaarders die met meer dan 100.000 euro gedupeerd zijn nog steeds niet voorbij. Er wachten nog steeds 250 spaarder op hun geld.
Wat zijn de gevolgen van de val van de DSB bank?
1 oktober is de dag waarin de bankrun (veel mensen nemen hun spaargeld tegelijkertijd op bij de bank waardoor de bank in problemen komt) begint op DSB-bank doordat Dhr. Lakeman in het programma goedemorgen Nederland zegt dat alle klanten bij de DSB bank al hun spaargeld van de bank moeten halen zodat de DSB bank failliet kan gaan. Dus op 1 oktober begonnen klanten hun geld weg te halen bij de DSB bank. In 12 dagen verdween er meer dan 664 miljoen euro aan spaargeld bij de bank van Dirk Scheringa, de oprichter van de DSB bank. Mensen die een rekening hebben bij de DSB bank konden maximaal €250 per dag pinnen bij een geldautomaat. Daarna werden alle rekeningen verwijderd. Klanten moesten snel een andere rekening openen bij een andere bank.
Een paar dagen later word de bankrun nog erger doordat de pers iedereen duidelijk maakt dat de DSB bank heeft geprobeerd om de bank te verkopen.
Dirk Scheringa, de oprichter van de DSB bank, probeert er alles aan te doen om het probleem op te lossen. Hij komt met een plan waarom minister Bos 85 miljoen euro zou moeten lenen. Maar dat doet hij niet. En op 18 oktober word de bank failliet verklaard door de rechtbank van Amsterdam.
Eigenlijk heeft Dhr. Lakeman ervoor gezorgt dat de DSB bank failliet gaat, en is ook verantwoordelijk voor alle gevolgen hiervan. Hij heeft ten slotte zelf gezegd dat hij wil dat de DSB failliet gaat in het programma Goedemorgen Nederland. Klanten die een spaarrekening hadden bij de bank, kreeg zijn spaargeld terug met een maximum van €100.000. Dit spaargeld valt onder het depositogarantiestelsel. Dit is een Garantieregeling van de Nederlandse overheid voor spaarders.Maar er waren ook veel spaarrekeningen die niet onder de garantieregeling vallen. Dat geld zijn de klanten helemaal kwijt. Ruim 4000 mensen hebben meer dan een ton aan spaargeld bij de DSB bank. Het bedrag boven de ton zijn ze kwijt. Als een bank failliet gaat, dan hoeven de klanten hun hypotheek niet meer af te lossen of een krediet te betalen. De klanten moeten hun hypotheekrente voortaan aan een andere bank betalen, die met de DSB bank afspraken hebben gemaakt.
AZ
Dirk scheringa was ook de bezitter van het AZ stadion. Dat is een voetbalclub in alkmaar. Toen deze failliet ging, had AZ dus geen sponsor meer op hun shirtjes. Later is Dirk Scheringa afgetreden als voorzitter van AZ. Dat vond hij helemaal niet leuk om te doen. Hij is 16 jaar bij de voetbalclub in functie geweest. Het aftreden volgt op het faillissement van DSB Bank, de hoofdsponsor van de club uit Alkmaar. Scheringa was ook eigenaar van AZ, maar door het faillissement van DSB Beheer raakt hij de voetbalclub kwijt. Scheringa vond het een moeilijke beslissing zich terug te trekken, maar volgens de zakenman was het verstandiger om te stoppen. "Het belang van AZ stel ik boven mijn eigen belang, zodat de club op eigen kracht kan voortborduren op de weg die ik met veel liefde en plezier ben ingeslagen", zegt Scheringa op de site van AZ. "Het is vanzelfsprekend dat ik in die jaren een grote emotionele band heb opgebouwd, met de club, de directie, medewerkers en supporters." Onder leiding van Scheringa groeide AZ uit van eerstedivisieclub tot landskampioen. De club promoveerde twee keer naar de Eredivisie en eindigde daarna vier keer bij de eerste vijf. Daarnaast werd na 22 jaar weer Europees voetbal gehaald, waarin de Alkmaarse club de halve finale van de UEFA Cup bereikte. Dit jaar speelt de club in de Champions League. En dat gebeurde allemaal onder Dirk Scheringa. De leiding van AZ blijft voorlopig in handen van René Neelissen, Toon Gerbrands en Marcel Brands. De supporters willen dirk scheringa graag bedanken. Maar dat kan daarom pas na de winterstop.. De club is nog op zoek naar een geschikt moment voor het afscheid.
De directie van AZ heeft een dubbel gevoel. "Met pijn in ons hart sluiten we een heel mooie periode af. Gezien de omstandigheden is dit echter de beste oplossing", zegt directeur algemene zaken Gerbrands. "Wij respecteren en waarderen Dirk vanwege het feit dat hij dit ook ziet, hoe moeilijk de beslissing ook voor hem is."
Met sponsor Zonder sponsor
Scheringa in een shirtje van AZ
Wat gebeurt er met de bedrijven tijdens de crisis?
Tijdens de economische crisis daalt de koopkracht. Mensen gaan veel minder uitgeven aan producten en bedrijven verdienen veel minder en gaan ook minder produceren. Dus moeten ze gaan bezuinigen. Dus de lonen van de werknemers verlagen en/of werknemers ontslaan. Maar dat heeft ook veel gevolgen voor de werknemers. Zij krijgen minder loon dan dat ze gewend waren,en kunnen nu zelf ook minder geld uitgeven.
Dus tijdens de economische crisis hebben de bedrijven veel problemen die ze moeten oplossen. De bedrijven moeten ervoor zorgen dat ze niet veel goederen importeren en proberen om veel goederen te exporteren zodat ze geld ontvangen.
Sommige bedrijven gaan zelfs failliet door de economische crisis.
De economische crisis slaat vooral toe in het Nederlandse bedrijfsleven. Steeds meer bedrijven krijgen te maken met een daling van de omzet en een lagere winstgevendheid. Er is een onderzoek gehouden in 29 landen en onder 850 bedrijven, en daaruit is gebleken dat Nederland nauwelijks reageert op de economische crisis en erg traag maatregelen neemt, in vergelijking met andere landen.
Wereldwijd voert de helft van de ondernemingen het komende jaar wijzigingen in de bedrijfsstrategie als gevolg van de economische crisis. Slechts 24% van de Nederlandse ondernemingen denkt aan een verandering in de strategie. Ook internationaal gezien ziet ongeveer de helft van de onderzochte ondernemingen een strategische verandering als oplossing. In Nederland ziet maar één op de vijf ondernemingen de aankomende tien jaar een strategische verandering plaats vinden door de crisis.
Veel ondernemingen proberen ervoor te zorgen dat er verandering komt in de bedrijfsvoering. In Japan ongeveer 90% van de ondernemingen, 84% in Singapore, 72% in India en in Nederland maar 60%. Belangrijkste veranderingen die de Nederlandse bedrijven zullen ondernemen zijn kostenbeheersing en doorvoeren van veranderingen in de inkoop.
Steun van de overheid
IN EUROPA HOUDEN DE BEDRIJVEN VOL DAT DE OVERHEID INGRIJPT OM DE ECONOMIE TE VERNIEUWEN. OOK VEEL NEDERLANDSE ONDERNEMINGEN VERTROUWEN OP MAATREGELEN VAN DE OVERHEID. IN JAPAN BIJVOORBEELD, VINDEN ZE DAT DE HERSTEL VAN DE ECONOMIE NIET VAN DE OVERHEID MOET KOMEN MAAR DE ONDERNEMINGEN MOETEN BETERE MANAGEMENT VOEREN EN ZELF EEN OPLOSSING VINDEN.

SUCCESVOL OVERLEVEN
De economische crisis zet veel bedrijven onder druk zoals ze nog niet eerder hebben meegemaakt. Het doel van de bedrijven is om het concurrentiepositie te verbeteren en uiteindelijk te overleven. Ieder bedrijf denkt maar aan één ding, en dat is hoe ze als bedrijf zo goed mogelijk uit de recessie moeten komen. Want dat gaat namelijk niet vanzelf.
De medewerkers zullen bang zijn voor ontslag. Motivatie van personeel kan dalen. Ziektepercentage kan gaan stijgen. Medewerkers kunnen passief worden. Vertrouwen in het bedrijf kan afnemen. Dit kan allemaal niet zorgen voor een goed afloop. Het is moeilijk voor de bedrijven om echt iets te ondernemen als ze niet weten waar de economische crisis precies naartoe gaat. Wat de mensen uit onderzoek wel weten is dat de bedrijven die blijven investeren in gezondheid en training van personeel een 2,5 keer grotere kans hebben om succesvol uit de crisis te komen in vergelijking met bedrijven die dat niet doen. Succesvol overleven is dus voor een groot deel afhankelijk van je medewerkers.
DIT IS EEN ENQUETE VAN DE KREDIETCRISIS IN BRABANT. HET AANTAL ONDERNEMERS DAT EEN LANGDURIGE RECESSIE VERWACHT IS MET DE HELFT AFGENOMEN VAN RUIM 50 PROCENT EIND JANUARI NAAR 25 PROCENT NU. DE REST GAAT UIT VAN HERSTEL IN DE TWEEDE HELFT VAN DIT JAAR OF VOLGEND JAAR.
DE ENQUÊTE WIJST EROP DAT DE CRISIS DE ECONOMIE VEEL DIEPER RAAKT DAN IN JANUARI. MET NAME DE STIJGING VAN HET AANTAL BEDRIJVEN DAT MEER DAN 20 PROCENT OMZETVERLIES LIJDT. DAT WAS EIND JANUARI 28 PROCENT EN NU BIJNA 40 PROCENT. BIJNA 90 PROCENT VAN DE BEDRIJVEN IN DEZE SECTOREN HEEFT OMZETVERLIEZEN.
Hoe staat het met de werkloosheid als gevolg van de crisis in Nederland?
Door de economische crisis geven mensen veel minder snel geld uit dan als dat ze normaal zouden doen. Want ze hebben dan ook minder geld. Dat de mensen minder kopen heeft weer een groot gevolg op de beroepsbevolking. Mensen kopen minder, dus er is minder vraag naar producten. Minder vraag naar producten betekend dus dat er minder arbeiders nodig zijn om die producten te maken omdat het minder is. Omdat er dus ook minder wordt verkocht is de omzet minder. Als een bedrijf dat nog veel mensen in dienst heeft, kan die niet al die lonen betalen dus worden veel mensen ontslagen en eindigen dan in de ww. In 2009 steeg de werkloosheid dus heel snel. Maar nu in 2010 nadert de werkloosheid 5 procent, maar de toename is minder sterk dan ze hadden verwacht.
CBS
Dit is wat er gebeurd tijdens de economische crisis.
Het aantal werklozen stijgt snel. Volgens het CBS zal het aantal werklozen door de kredietcrisis stijgen met 11000 per maand. Het cbs verwacht dat er eind 2010 730.000 werklozen zijn. Dat is bijna het dubbele van 2009.
Het UWV ziet het aantal werkloze jongeren snel toenemen.
In 2009 stijgt het aantal werklozen onder de 35 jaar met minimaal 55 procent, in 2010 met ruim 33.3 procent De ouderen zullen komende jaren vaker werkloos worden, maar hun toename is lager dan gemiddeld vanwege de betere ontslagbescherming en mogelijkheden voor vroegpensioen.
Onstaan kredietcrisis Enquête
Wie heeft nou eigenlijk de schuld van de economische crisis?
Wij hebben dit aan 50 mensen gevraagd in onze omgeving.
A – De mensen zelf
B – De overheid
C – De banken
D – Veel andere landen behalve Nederland
5 mensen zeggen A
17 mensen zeggen B
28 mensen zeggen C
3 mensen zeggen D
Wat doet de regering aan de economische crisis?
Om de economische crisis aan te pakken, wil het kabinet zorgen voor voldoende werkgelegenheid, duurzaamheid, snellere investeringen in de bouw en ondersteuning van bedrijven. De gevolgen van de economische crisis zijn groot voor Nederland.
De economie krimpt enorm, het overheidstekort loopt heel erg op en de werkloosheid stijgt enorm. Op 25 maart 2009 presenteerde het kabinet een pakket maatregelen om de economische crisis te bestrijden.
De economie zal worden gestimuleerd met ongeveerd 6 miljard euro in 2010. In deel hiervan zit ook al in het jaar 2009. Het kabinet heeft ook afspraken gemaakt voor het herstellen van de overheidsfinanciën.
Werkgelegenheid
• Tijdelijke regeling deeltijd WW
Op 1 april 2009 ging een regeling in voor deeltijd-WW. De bedrijven konden hiermee werknemers behouden die zij anders door de crisis hadden zouden moeten ontslaan.
Die zelfde regeling is op 23 juni 2009 gesloten. De rede daarvan was dat het maximale bedrag was bereikt. Sinds20 juli 2009 kunnen bedrijven een nieuwe regeling gebruiken.
• Begeleiding naar ander werk
In 2009 en 2010 besteedt het kabinet extra geld om mensen naar ander werk te begeleiden. Als dat nodig is dan gebruiken ze daarvoor ook extra scholing. Mensen die hun baan dreigen te verliezen door de crisis, worden in een mobiliteitscentra zo snel mogelijk aan een nieuwe baan geholpen.
• Jeugdwerkloosheid
Het kabinet trekt veel extra geld uit om jeugdwerkloosheid te bestrijden. In 2009 en 2010 wordt er 220 miljoen extra voor uitgetrokken. Op werkscholen kunnen jongeren werkervaring opdoen. Wijkscholen bieden jongeren een complete daginvulling aan.
*Duurzaamheid
Het kabinet investeert de komende jaren ruim 2 miljard euro in duurzame maatregelen.
• Energiebesparing
In 2009 en 2010 maakt het kabinet 700 miljoen euro vrij voor de bouw en te investeren in energiebesparende maatregelen.
 160 miljoen euro voor windturbines op zee
 100 miljoen euro voor innovatieprogramma's voor duurzame energie, elektrische mobiliteit en energiewinning in de kassenbouw
 60 miljoen euro voor groen beleggen
Er is ook nog eens 375 miljoen euro beschikbaar voor isolatie van woningen. Omdat het rijk garant staat, kunnen huiseigenaren een goedekope lening afsluiten.
Er is 500 miljoen euro uitgetrokken om scholen,verpleeghuizen en jeugdzorginstellingen energiezuiniger te maken.
• Infrastructuur en (woning) bouw
Er is 395 miljoen beschikbaar voor de herstructurering van wijken en buurten. In die 395 miljoen euro zit ook geld voor het versnellen van de bouw van nieuwbouwwoningen in de binnensteden.
Met de crisis en herstelwet wil het kabinet de procedures voor bouwprojecten versnellen. Omdat dit sinds er een crisis is totaal niet gebeurd is die wet opgericht. Hierdoor kunnen er in ieder geval al 58 projecten versneld starten. Dit kan nog op lopen tot boven de 70 projecten.
Dit zorgt voor behoud van werkgelegenheid en meer duurzaamheid, bereikbaarheid en (woning)bouw.
• NHG
Het kabinet heeft om de effecten van de crisis op de woning markt tegen te gaan, de Nationale Hypotheek Garantie ( de NHG ) tijdelijk verhoogd van 250000 naar 350000 euro.
• Sloopregeling
Het kabinet wil de autobranche ondersteunen en tegelijkertijd de luchtkwaliteit verbeter. Dit doen ze door de sloopregeling. Als bezitters van een oude personen auto dan hun auto laten slopen krijgen zij tussen de 750 en 1000 euro. Als bezitters van een oude personen auto hun auto inruilen voor een schoner voertuig krijgen zij dit ook. Voor bestelauto’s geld een andere regeling. De bezitters van oude bestelauto’s krijgen tussen de 1000 en 1750 euro als zij hun bestelbus laten slopen of die bestelbus inruilen voor een schonere bestelbus

Bedrijven

• Ondernemen
Het kabinet verruimt in 2009 de Carry Back. Als ondernemers dan verlies leiden, krijgen zij hiermee sneller hun teveel betaalde vennootschapbelasting terug. Ook kunnen ondernemers hun btw tijdelijk eens per kwartaal afdragen in plaats van maandelijks.
Het kabinet wil hiervoor 75 uittrekken.
• Innovatie
Het kabinet vindt dat bedrijven de kans moeten hebben om goed te kunnen innoveren(mechanisering, automatisering, computerisering ). Zo intensiveert het kabinet de fiscale subsidie voor onderzoek & development (WBSO) met tijdelijk 150 miljoen euro.
Het kabinet trekt ook nog eens 280 miljoen uit om werkgelegenheid van onderzoekers bij bedrijven voor Nederland te behouden.
Herstel overheidsfinanciën en hervormingen
• Overheidsfinanciën
Nederland heeft door de crisis een nog groter stijgend tekort op de begroting. De schuld zal eind 2010 opgelopen zijn met 130 miljard euro.
Als de economie het toelaat, begint het kabinet in 2011 met herstel van de overheidsfinanciën.
• Hervormingen
Mensen moeten de komende jarenvertrouwen op goede zorg, goed onderwijs en een goed pensioen.
Het kabinet wil daarom:
• de AOW-leeftijd naar 67 jaar brengen;
• het huidige beslag van de zorgtoeslag constant houden;
• mensen die in een huis wonen met een WOZ-waarde(wet waardering onroerende zaken) van een miljoen of meer, een hoger eigenwoning forfait laten betalen.
Wat zijn de voorspellingen van de economische crisis in 2010?
Er is onderzoek gedaan naar de periode van de economische crisis. ''Hoelang zal de economische crisis nou duren?''. Deze vraag blijft bij veel mensen hangen. Volgens 38% internationaal ondervraagden zal in de eerste helft van 2010 een eind komen aan de economische crisis. De Belgische ondernemers denken daar anders over. 45% denkt dat de handel rond dezelfde tijd weer zal aantrekken
Het IMF (Internationaal Monetair Fonds) denkt dat de recessie begin 2010 achter ons zal liggen. Toch maken mensen zich steeds zorgen over het aantal faillissementen.
Waar deelnemers vooral op zitten te wachten, zijn belastingsverlagingen of stimuleringsmaatregelen en een verlaging van de rente.
Roland Berger Strategy Consultants heeft onder 4600 directeuren en managers van bedrijven over de hele wereld, onderzoek gedaan naar de economische crisis en daaruit is gebleken dat wereldwijd de crisis begin 2010 pas haar dieptepunt bereikt en het herstel wordt vanaf halverwege 2010 verwacht. De financiële problemen zijn nog lang niet voorbij en vooral in West Europa, gaan er nog veel meer ontslagen vallen.
Vanaf 2008 was de economische crisis over de hele wereld te zien. Vooral in de Verenigde Staten, Europa en Japan. Volgens Roland Berger moet het ergste nog komen. Uit onderzoek blijkt dat bestuurders verwachten dat de wereldwijde economie komen jaar nog afneemt met 4%. Bestuurders uit Groot Brittannië en Oost Europa denken dat het dieptepunt pas halverwege 2010 ligt. En de Amerikaanse en Aziatische bestuurders verwachten een economische opleving al tegen het einde van 2009.
Door de crisis komen steeds meer bedrijven in financiële problemen. Uit het onderzoek blijkt dat 45% van de bedrijven problemen heeft met het krijgen van nieuwe leningen. Meer dan 30% wordt gedwongen om tekortkomingen in hun krediet te accepteren en 51% klaagt dat de krediettermijnen steeds slechter worden.
Wanneer de economische crisis pas echt zal stoppen, dat weet niemand. Er worden veel onderzoeken gedaan met de hoop op een economische opleving.

Samenvatting
De economische crisis is ontstaan doordat er in Amerika veel huisbezitters in de problemen kwamen met het aflossen van hun te duren hypotheken. De eerste jaren van die hypotheek hoeven die mensen dan alleen maar een lage rente te betalen. Maar later wordt deze rente verhoogd dus komen veel mensen in de problemen met het aflossen. Dit merken de Amerikaanse banken natuurlijk. Ze missen een heleboel aflossingen. De verstrekte hypotheken worden daarom een stuk minder waard. De banken die de hypotheken hebben verstrekt, hebben die leningen samengebundeld en weer doorgeleend aan andere banken en financiële instellingen. Gevolg is dat banken elkaar onderling gaan wantrouwen. Het risico stijgt dat een lening die een bank afsluit niet meer wordt afgelost. Steeds vaker blijkt dat degene aan wie de lening is verstrekt zwaar in de problemen is gekomen. Er blijven problemen op de Amerikaanse huizenmarkt. De problemen komen nu ook al bij de twee grootste hypotheekbedrijven in de Verenigde Staten, Fannie Mae en Freddie Mac. Samen garanderen zij bijna de helft van alle in de VS afgesloten hypotheken, met een waarde van 5.300 miljard dollar. De overheid van de Verenigde Staten vreest dat als Fannie Mae en Freddie Mac omvallen dat de crisis oncontroleerbaar wordt. Daarom zetten ze een reddingsplan op. Fannie Mae en Freddie Mac worden onder overheidstoezicht geplaatst. De top van die bedrijven wordt vervangen. Voor 200 miljard dollar zet de staat zich garant. Later breekt er wereldwijd paniek uit op de beurzen. De grootste verzekeraar ter wereld, American International Group (AIG), dreigt om te vallen en vraagt om 40 miljard dollar hulp van de autoriteiten. Ze zitten erg in de geldproblemen. De autoriteiten steken een dag later circa 75 miljard dollar in AIG. De problemen van AIG leiden op de financiële markten tot een grote schok. Verzekeringsmaatschappijen, die tot nu toe redelijk goed door de crisis heen leken te komen, blijken toch grotere problemen te hebben dan verwacht. Aandelen in verzekeraars kelderen met vele procenten per dag. De crisis dreigt nu ook over te slaan naar pensioenfondsen, die hun beleggingen in de verzekeraars in rap tempo zien verdampen. Daardoor kan de dekkingsgraad van de fondsen in gevaar komen. En als dat gebeurt is er nog maar één oplossing: de pensioenpremies moeten omhoog. Nu begint het ook Nederland te raken. De consumenten geven minder uit. De banken hebben er vooral last van. Het uitwaaieren van de crisis naar andere delen van de financiële sector zal tot een herstructurering leiden. De overheid, vooral die in de Verenigde Staten, zal grenzen moeten trekken. De hervorming van de financiële wereld zal ook zijn weerslag hebben op Nederlandse banken. Als de crisis dan later ook in Nederland op gang is, geven mensen minder uit. Dit leidt er weer toe dat er minder producten nodig zijn, dus ook minder arbeiders. Als er minder producten verkocht worden is er dus ook minder omzet. Dus kunnen ze niet alle lonen nog betalen dus worden er in Nederland veel werknemers ontslagen. De werkloosheid stijgt in een jaar tijd heel veel.
Later hebben ook de belangrijke banken Icesave en DSB er last van. Zij gaan failliet en alle spaarders willen zo snel mogelijk bij hun geld. Maar dat lukt nu dus hebben ze een depositogarantiestelsel opgezet. Zo krijgen al veel spaarders een deel van hun geld terug, maar lang nog niet allemaal. Door de crisis komen steeds meer bedrijven in financiële problemen. Uit het onderzoek blijkt dat 45% van de bedrijven problemen heeft met het krijgen van nieuwe leningen. Meer dan 30% wordt gedwongen om tekortkomingen in hun krediet te accepteren en 51% klaagt dat de krediettermijnen steeds slechter worden.
Wanneer de economische crisis pas echt zal stoppen, dat weet niemand. Er worden veel onderzoeken gedaan met de hoop op een economische opleving.

Conclusie
De economische crisis heeft voor veel mensen/bedrijven grote gevolgen:
Verlaging van de lonen, werknemers raken hun baan kwijt door gedwongen ontslagen te worden. Daardoor zal de koopkracht dalen mensen proberen zoveel mogelijk te sparen. De bedrijven gaan minder produceren, en dus minder exporteren waardoor ze weinig geld ontvangen. Bedrijven kunnen ook minder importeren. Bedrijven kunnen failliet gaan. Afnemende kwaliteit van de dienstverlening. Toenemende onzekerheid over de toekomst, ziekte, burn-out.
De werkloosheid zal toenemen, veel mensen zullen van de uitkering leven, en daardoor komt de overheid in de problemen. Verkleining van ziekenfonds. De concurrentiepositie van een bedrijf verslechterd door de economische crisis. Als de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven verslechterd is, dan moet de concurrentiepositie ergens anders verbeterd zijn. Maar waar is dat het geval? In de gehele Europese Unie is de economische groei tot stilstand gekomen. In de VS en Japan is de situatie nog slechter. Dus overal verslechterd de economische situatie, nergens is de concurrentiepositie verbeterd.
Niet alleen in Nederland, maar in alle rijke landen, word de concurrentie tussen de landen heviger en ontstaat overal de noodzaak om te bezuinigen.
En er zijn nog veel meer gevolgen voor je eigen land, en andere landen in de wereld.
De overheid probeert er alles aan te doen om de economische crisis te voorkomen door maatregelen te treffen.
Veel mensen doen onderzoeken naar de economische crisis. En het ziet er naar uit dat het pas eind 2010 zal dalen.

Slot
Wij hebben met dit profielwerkstuk onderzocht hoe de economische crisis nou eigenlijk in elkaar zit. Wij laten zien wat de gevolgen zijn en wat nou precies de oorzaken zijn. Doordat wij dit allemaal onderzocht hebben weten wij nu precies wat een economische crisis inhoudt, en als er een keer wat over wordt verteld kunnen wij goed meepraten.
Wij hopen dat als u dit heeft gelezen dat u een goed beeld heeft wat een economische crisis nou werkelijk is en dat het een groot impact heeft op de wereld.

Logboek
21 september
Onderwerp gekozen profielwerkstuk
15 en 16 oktober
Plan van aanpak
22 en 23 oktober
2 deelvragen:
Wat is het gevolg in de rest van de wereld & Wat zijn de gevolgen voor een economische crisis
16 en 17 en 18 november
2 deelvragen:
De val van DSB & De oorzaken van een economische crisis
12 en 13 december
1 deelvraag + diagram: Hoe staat het met de werkloosheid & de economische crisis in 5 stappen
22 december
Inleiding, slot, enquête
28 en 29 en 30 december
2 deelvragen:
De val van Icesave en wat zijn de voorspellingen voor de toekomst
5 en 6 en 7 Januari
2 deelvragen:
Wat gebeurt er met bedrijven tijdens de crisis en wat doet het kabinet tegen de crisis?
18 en 19 januari
Samenvatting en conclusie en de inhoudsopgave
Dagen Uren ±
September 1 á 2
Oktober 15 uur
Novermber
December
Januari 6 uur
22 uur
12 uur
De uren zijn niet precies.

Bronnenlijst

Internetsites Boeken
• http://www.economyincrisis.org/content/patriot-employers-act-could-provide-economic-boost
• http://www.expliciet.nl/content/view/15072/1/
• http://financieel.infonu.nl/hypotheek/8737-kredietcrisis-waardoor-is-de-crisis-ontstaan.html
• http://www.solidariteit.nl/extra/2009/gevolgen_kredietcrisis_voor_arbeiders_in_china.html
• http://www.nrc.nl/economie/article2334079.ece/CBS_werkloosheid_stijgt_minder_snel
• http://www.vkbanen.nl/werkgevers/actueel/nieuws/745358/Aantal-werklozen-verdubbelt-in-2010.html
• http://www.minfin.nl/Onderwerpen
• http://www.nrc.nl/nieuwsthema/kredietcrisis/article1987320.ece/Kredietcrisis_in_vijf_stappen
• http://www.dnb.nl/over-dnb/de-consument-en-dnb/dgc/hoe-werkt-het-depositogarantiestelsel/index.jsp
• http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1316646
• http://www.nu.nl/economie/icesave
• http://www.regering.nl/Onderwerpen/Arbeidsmarkt_en_economie/Kredietcrisis
• www.scholieren.com/werkstukken/38286
• http://nl.wikipedia.org/wiki/Economische_crisis
• http://www.nrc.nl/economie/DSB/article2385380.ece/Acht_vragen_over_val_van_DSB_Bank
• www.depers.nl/binnenland/343355/DSB.html
• http://nl.wikipedia.org/wiki/Icesave
• http://www.vkblog.nl/bericht/245210/De_toekomst_van_de_economische_crisis_...
• http://weblogs.nrc.nl/expertdiscussies/economische-crisis-opent-deur-naar-duurzame-toekomst/
• http://www.vkbanen.nl/actueel/735182/Crisis-maakt-einde-aan-periode-van-dalende-werkloosheid.html
• http://www.volkskrant.nl/economie/article1071135.ece/Crisis_raakt_steeds_meer_bedrijven
• http://www.regering.nl/Actueel/Video_s/2009/maart_2009/Video_presentatie_maatregelen_tegen_economische_crisis
• www.denationaledialoog.nl/upload/content/.../21minuten_crisiskatern_2.pdf
• http://www.sd.be/site/website/be/nl/4000A/40B00C/40B10C/40B1YC/200906/10000P_090626_20_crisismaatregelen.htm
• http://www.Beurs.nl
• http://www.encyclo.nl
• http://www.wikipedia.nl
Economische crisis en oorlog in de 21ste eeuw www.bol.com(besteld)
We hebben meer websites gebruikt maar we hebben ze niet allemaal opgeslagen. Dit zijn wel de belangrijkste die we hebben gebruikt

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

P.

P.

ik had er niks aan

2 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

L.

L.

Dank je had er veel aan !

4 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

M.

M.

Ik houd mijn sectorwerkstuk over de economische crisis onder politie en justie en ik heb er veel aan
!

7 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

P.

P.

Heey Gaab

Goeie informatie !!!!!
Ik moest een werkstuk maken over de krediet crisis
en ik heb aan jouw werkstuk veel aangehad.
Ik hoop dat ik een voldoende voor mijn werkstuk haal!!!

7 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast