El Niño

Beoordeling 6.9
Foto van een scholier
  • Profielwerkstuk door een scholier
  • 5e klas havo | 3582 woorden
  • 16 maart 2004
  • 100 keer beoordeeld
Cijfer 6.9
100 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Inhoud

• Deelvraag 1: Hoe ontstaat El Niño en wat is La Niña?

• Deelvraag 2: Wat zijn de gevolgen El Niño?

• Deelvraag 3: Wat heeft El Niño te maken met het broeikaseffect?

• Deelvraag 4: Hoeveel invloed heeft El Niño op de natuur?

• Deelvraag 5: Wat kan men tegen El Niño doen?

Inleiding

Ik heb gekozen voor de onderwerp El Niño omdat ik het altijd al interessant heb gevonden. Ik had er ook al veel van gehoord en zelfs documentaires van gezien op Discovery Channel.

Mijn hoofdvraag is: Wat is El Niño?

Om hier antwoord op te kunnen geven, heb ik deelvragen gemaakt. Dit is natuurlijk erg belangrijk, want de deelvragen geven uiteindelijk antwoord op de hoofdvraag. Het maakt natuurlijk de informatie ook overzichtelijk. Mijn deelvragen zijn:

• Hoe onstaat El Niño en wat is La Niña?
• Wat zijn de gevolgen van El Niño?
• Wat heeft El Niño te maken met het broeikaseffect?
• Hoeveel invloed heeft El Niño op het natuur?
• Wat kan men tegen El Niño doen?

Over het ontstaan van El Niño en wat de La Niña precies is staat in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2 gaat over over de gevolgen van El Niño. Hoofdstuk 3 gaat over het evrband van El Niño met het broeikaseffect. Hoofdstuk 4 gaat over de invloed van El Niño op het natuur. Ten slotte kunt u in hoofdstuk 5 lezen over de maatregelen die men kan nemen om El Niño tegen te gaan.

•Deelvraag 1: Hoe ontstaat El Niño en wat is La Niña?

In een groot gebied van de Stille Oceaan langs de evenaar, is het water soms warmer dan normaal. Die hogere temperatuur heeft veel invloed op het klimaat in de wereld. Dit verschijnsel wordt El Niño genoemd, Spaans voor ‘het kerstkind’. Vissers kwamen er eeuwen geleden al achter dat visvangst in sommige jaren bijna niets opleverde. De naam El Niño is ook door vissers bedacht. Als ze geen ansjovis meer kunnen vangen, weten ze gelijk dat ze te maken hebben met een opwarming van het water. De ansjovis uit Antarctica is er niet, omdat het warme oppervaktewater de koude stroom uit Antarctica tegenhoud. Er blijft hierdoor geen voedsel over voor de ansjovis en de vissen blijven weg. De vissers hebben het hierdoor heel moeilijk, omdat ze geen vis kunnen vangen en dus ook geen inkomsten hebben. Omdat de El Niño vooral ook de vissers moeilijkheden brengt hebben ze het naam voor de opwarming van het water bedacht. Omdat het vaak voorkwam tijdens kerst, hebben ze het ‘het kerstkind’ genoemd.

Ongeveer om de drie tot zeven jaar komt zo een El Niño voor. Hoe El Niño ontstaat is niet helemaal duidelijk. Wetenschappers hebben wel een idee, maar ze zijn niet zeker of dat ook klopt. Wetenschappers denken dat er water uit het Oosten van de Stille Oceaan, bij Peru, naar boven komt. Dit zorgt ervoor dat de grens tussen warm en koud water op 50 tot 200 meter onder water lager wordt. Omdat het verschil kleiner wordt in het oosten van de Stille Oceaan, gebeurt het omgekeerde in het Westen. Dan gaat er in het westen minder lucht opstijgen en in het oosten minder lucht dalen. Omdat er minder lucht daalt in het oosten, worden de oostelijke winden zwakker. Daarom gaat tijdens een El Niño warme zeewater van het westen naar het oosten en daarom ontstaan er problemen met het weer.

Soms is er ook een Super-El Niño. Dat gebeurt als de stroom van warm water naar het oosten ook de wind meeneemt en er een wind uit het westen ontstaat. Door de westelijke wind gaat er nog meer warm water naar Peru en dat maakt de El Niño sterker.

Een maat voor de sterkte van El Niño is de Southern Oscillation Index (SOI). Dat is het verschil in luchtdruk tussen Darwin (Australië) en Tahiti. Bij een El Niño is dat drukverschil lager dan normaal.

In de jaren ’90 leek het alsof er weer een El Niño zou komen maar dat was niet zo. Een paar jaartjes later, in 1997, begon de temperatuur van het oceaanwater weer te stijgen. Op het hoogtepunt was het water 6º celsius hoger dan normaal. Sinds de jaren zeventig zijn er veel El Niño’s voorgekomen, de sterkste waren die van 1982/1983 en 1997/1998. Na een El Niño komt er vaak een La Niña. Bij een La Niña gaat het warme water voor de Zuid-Amerikaanse kust weg en er koudekomt een koude stroom. Het warme oppervlaktewater gaat naar Australië. Bij een El Niña hebben we dus te maken met een verkoeling van de oceaan. Bij een El Niño hebben we met een verwarming te maken. Als de SOI (zie boven voor uitleg) een postief getal is, is er een El Niña. Bij een negatieve SOI is er een El Niño.

De verkoeling van de oceaan stelt niet zo veel voor als je het met de verwarming vergelijkt. Maar La Niña heeft ook best wel veel invloed. De effecten van La Niña zijn meestal precies het omgekeerde van die van El Niño. Op plaatsen waar het tijdens El Niño heel droog was er nu veel regen en omgekeerd. Toch is La Niña veel minder erg dan El Niño en richt ook niet zo veel schade aan. La Niña betekent in het Spaans ‘zusje’.

Deelvraag 2: Wat zijn de gevolgen El Niño?

De gevolgen voor het weer van een El Niño is wereldwijd groot. Hele droge woestijnen krijgen dan opeens te maken met veel regen en er heerst ook opeens droogte in gebieden waar het normaal gewoon veel regent en dus nat is. Maar het is moeilijk te zeggen of alle gevolgen van El Niño door de verandering van het weer veroorzaakt worden. Soms weten weerkundigen niet helemaal wat voor effect El Niño heeft voor het weer.

De gevolgen van El Niño waren heel groot in Zuid-Amerika. De westelijke wind in 1997 nam heel veel warm water mee naar het oosten. Door het warme water viel er in Peru meer regen. Dit zorgde niet alleen voor veel overstromingen, maar er is zelfs een heel meer ontstaan door zoveel regen.

Dit meer wordt La Niña genoemd en het zal nog minstens vier jaar blijven bestaan. Door de regenval was soms ook grond gaan schuiven die veel zwaarder was geworden door het regenwater. Hierdoor ontstonden modderlawines. Men was ook bang dat een stukje kust zou wegvallen. Er ontstondt niet alleen veel regen en modderlawines, maar vogels hebben ook veel last gehad van El Niño. Het warme water blokkeerde de koude golfstroom uit Antarctica. Hierdoor bleef al het vis weg. Vogels konden hierdoor geen voedsel meer vinden en daardoor stierven er veel.

Ook in Brazilië kregen de mensen te maken met El Niño. Het werd ongelofleijk warm in Rio de Janeiro. Het Noorden en Zuidoosten van Brazilië had daarom met droogte te maken. Veel bossen brandden vanzelf af. Zelfs de bossen in de vochtige streken rond Rio de Janeiro gingen branden. Door deze grote droogte zakte het peil van het water. Toen dit gebeurde, konden waterkrachtcentrales geen stroom meer leveren. Op andere plaatsen in Brazilië was er juist veel meer regen dan normaal. Er kwamen veel overstromingen en veel oogsten mislukten. Ook in Midden-Amerika was er ernstige droogte. Hierdoor konden boeren niets oop hun land verbouwen en hadden dus ook geen voedsel. De boeren gingen bossen verbranden om landbouwgrond te maken. Hierdoor zorgden de boeren voor luchtvervuiling en er ging natuurlijk ook veel bos weg. In Guatemala was de luchtvervuiling veel erger dan normaal. Veel mensen hadden moeite met ademen en velen werden ook ziek. Men zag zelfs niets meer door de smog. Mensen hadden ook geen stroom omdat er problemen waren met de centrales. In 1997 heeft het in Guadalajara (Mexico) zelfs gesneeuwd. In dit gebied komt dat bijna nooit voor. Ook in de rest van Mexico was het erg koud en er waren veel stormen aan de westkust. Orkaan Linda (september 1997) was met windstoten tot 350 km/h een van de zwaarste stormen van de eeuw. Ook de Verenigde Staten krgeen te maken met zware stormen. Er waren in de winter van 1997/1998 zware stormen in Californië. Het werd erg koud en veel mensen hadden erg veel last. Dit gebeurde niet door El Niño maar het was wel een gevolg van La Niña. De KNMIhad al voorspeld dat er een hele koude winter zou komen, deze voorspellingkwam helemaal uit.

In Australië en Indonesie zorgde El Niño juist voor veel droogte. Het warme oppervlaktewater dat voor veel regen zorgt, lag door de El Niño niet meer in de buurt van Australië maar voor de kust van Peru. Door de droogte kwamen er veel bosbranden en heel veel dieren kregen het moeilijk. Ook de boeren gingen bossen verbranden voor landbouwgrond, ze moesten wel want ze hadden niets te eten.

Ook in Afrika zorgde El Niño voor problemen. Wetenschapperes en weerkundigen verklaren het zo:

“Dat El Niño in Afrika invloed heeft komt doordat hij een gordel van variërende hoge- en lagedrukgebieden verstoord die ook over Afrika loopt.”

In Kenia en Somalië viel ongelofelijk veel regen, het was niet normaal meer. In andere delen van Afrika, bijvoorbeeld in Zimbabawe hebben mensen last gehad van droogte. Ook in Zimbabwe konden boeren niets meer oogsten en dit maakte de honger in het land nog erger dan het al was.

In Europa had El Niño weinig schade aangericht. Alleen Spanje en Portugal had last. De El Niño zorgde voor een te natte winter en hierdoor kwamen er overstromingen.

El Niño heeft ook gevolgen voor de economie. Vissers in Peru hadden een schade van 300 miljoen, door het tekort aan vis. Maar het kan erger want de El Niño van 82/83 kostte ongeveer 2000 mensen het leven en de schade was nog hoger, namelijk dertien miljard dollar. Vooral Peru, Bolivia, en Ecuador hadden het toen erg moeilijk. Veel mensen hadden te weinig voedsel en de inflatiecijfers waren hoog.

De Wereldbank helpt mensen in nood en stuurt erg veel geld naar landen die getroffen zijn. In het begin van de El Niño van 1997-1998 heeft de wereldbank voor Latijns-Amerika ongeveer 1 miljard dollar apart gehouden.Maar het was niet genoeg omdat er teveel schade was en er erg veel mensen in nood waren. Er is ook een minpunt van het helpen van getroffen landen want het is niet zeker dat het geld ook echt wordt gebruikt voor de wederopbouw van het land.

De Wereldbank geeft niet alleen geld voor de schade, maar zorgt er ook voor dat landen eerder geld krijgen, om maatregelen te nemen voor een El Niño. Peru bijvoorbeeld kreeg 250 miljoen dollar voor de zuivering van het watersysteem. Dit zorgt ervoor dat te veel regen weg kan spoelen en er dus geen overstromingen kunnen ontstaan.

De El Niño heeft ook gunstige gevolgen. Voor de boeren in peru bijvoorbeeld. Er valt net genoeg regen (niet te veel gelukkig want dan zou er een overstroming plaatsvinden) en dat is natuurlijk goed voor hun oogst, zo verdienen ze veel meer geld dan normaal.

Ook in andere gebieden zijn er veel mensen die eigenlijk best wel tevreden zijn met El Niño. In het Caribisch gebied (Cuba etc.) zorgt El Niño voor veel minder orkanen maar jammergenoeg zijn er dan wel meer orkanen voor de kust van Mexico.

De El Niño van 1997-1998 had veel slechte gevolgen maar er waren ook goede gevolgen. De extra regen van zorgde in Californië tot een betere oogst, de boeren verdienden meer geld en waren erg blij.

In Brazilië waren door het warme weer de infalietcijfers gezakt omdat de productie van groente niet minder werd. Veel mensen in Brazilië waren erg tevreden omdat zij eindelijk is een keer geen schade hadden.

De gevolgen van El Niño zijn verschillend voor elke continent. De ene werelddeel krijgt te maken met groogte en de andere met overstromingen. Over de hele wereld stierven een heleboel mensen, door droogte en ook door overstromingen. Veel mensen hadden ook geen onderdak meer door de overstromingen, in Peru bijvoorbeeld wisten veel mensen niet wat ze moesten doen, ze hadden weinig geld en hun huis was verwoest. Je kunt uiteindelijk dus zeggen dat El Niño veel meer slechte gevolgen heeft dan goede.

Als vissers in Peru minder vis dan normaal vangen en zelfs heel weinig, dan gegeven ze dit door. Dit betekent dan dat er misschien een El Niño komt. Niet alleen vissers willen weten of er een El Niño komt, maar ook andere handelaren, in bijvoorbeeld maïs, koffie of tarwe. Handelaren willen dit meestal snel weten, omdat de slechte oogsten door droogte voor weinig voedsel zorgen. Als er weinig aanbod en een grote vraag naar producten is stijgen de prijzen. De mensen willen meer dan ze kunnen krijgen, dus verhogen de boeren de prijzen. De boeren kunnen zelf niets anders want anders hebben ze geen inkomen.

Deelvraag 3: Wat heeft El Niño te maken met het broeikaseffect?

De broeikaseffect houd de aarde op temperatuur. Dat komt door de aanwezigehid van waterdamp en koolzuur in de atmosfeer. De warmte van de zon houd de aarde vast door dankzij deze gassen. Als dit natuurlijke broeikaseffect er niet zou zijn dan was het veel kouder geweest op aarde. Maar jammergenoeg brengt de mens schade toe aan de atmosfeer door de verbrabding van fossiele brandstoffen, zoals steenkool, aardolie, aardgas, ontbossing en verkeer. De kooldioxide in de atmosfeer neemt flink toe en de hoeveelheid methaan is meer dan verdubbeld ook lachgas is toegenomen, met wel 15%.
Hierdoor wordt de klimaat warmer en ook de neerslag, wind en bewolking kunnen hierdoor veranderen. Ook de zeespiegel stijgt.

In Nederland is het sinds 1988 warmer geworden en er zijn zachte winters. Ook in de rest van de wereld wordt het steeds warmer, de gemiddelde temperatuur is sinds het begin van de 20ste eeuw gestegen met 0,7 graden celsius. Maar toen de vulkaan Pinatubo op de Filipijnen ging uitbarsten werd de wereldwijde temperatuur lager door de stofwolk die de vulkaan had uitgeblazen. Maar de stof verdween en het werd weer kouder. Veel onderzoekers zijn van mening dat de klimaatsverandering vooral te danken is aan de mens zelf.

Door het broeikaseffect wordt de aarde dus opgewarmd en daarna stijgt de waterspiegel. Maar of El Niño een verband heeft met het broeikaseffect is volgens veel wetenschappers niet zeker. De laatste jaren zijn veel El Niño’s voorgekomen, daarom zeggen veel onderzoekers dat door het broeikaseffect er vaker El Niño’s plaasvinden en ze zelfs heviger worden. Maar veel wetenschappers weten nog niet zeker of dit helemaal waar is.

Zelf denk ik dat het broeikaseffect wel iets te maken heeft met het ontstaan van El Niño. Ik denk in ieder geval dat door het broeikaseffect El Niño’s vaker voorkomen en heviger worden, ik ben het dus eens met de wetenschappers.

Deelvraag 4: Hoeveel invloed heeft El Niño op de natuur?

El Niño heeft erg veel invloed op mensen, dat bleek uit de eerdere hoofdstukken. Veel mensen raken hun huizen kwijt, ze worden ziek en er gaan zelfs een heleboel mensen dood. Maar de El Niño heeft ook erg veel invloed op dieren, net als bij mensen hebben ook dieren erg veel last.
Veranderingen in vochtigheid, temperatuur, luchtdruk, wind en onweer hebben allemaal gevolgen voor dieren. Dieren die droogte gewend zijn (hagedissen bijvoorbeeld) krijgen opeens te maken met erg natte periodes en dat overleven ze vaak niet. In 1998 werden algen (het begin van een voedselketen) door El Niño van de eilanden weggeblazen. Daardoor stierven er ongelofelijk veel zeeleguanen, krabben en andere dieren. El Niño kost dus, behalve mensenlevens, ook het leven van veel dieren.
El Niño heeft ook op een andere manier invloed op dieren. Als boeren door droogte niets kunnen verbouwen en dus geen inkomen en voedsel hebben is het erg moeilijk voor ze om hun dieren te voeden en te verzorgen. Vele dieren gaan daardoor dood. Op veel plaatsen in de wereld heeft de El Niño van 1998 grote schade aangericht aan koraalriffen. 3% van de riffen in het ‘Great Barrier Reef’ zijn totaal verwoest. In 2002 was er opnieuw een El Niño en meen weet nog niet precies wat de gevolgen zijn op de koraalriffen en dieren. Wetenschappers hebben zelfs voorspeld dat veel koraalriffen helemaal verwoest zullen worden door klimaatsverandering in de komende 20 tot 50 jaar. Ook veel andere planten gaan dood door invloeden van El Niño en doordat boeren bossen verbranden voor landbouwgrond verdwijnen ook veel bossen. Er gaan dan ook vaak dieren dood die in de bossen leven, en ook alle planten worden verwoest.

Deelvraag 5: Wat kan men tegen El Niño doen?

Een El Niño kan niet gestopt worden want dat is onmogelijk, het is de natuur en dat is iets wat je gewoon niet kunt stoppen. Maar je kunt er wel er wel iets tegen doen, voorzorgsmaatregelen nemen.

Tegenwoordig maakt men gebruik van geavanceerde computerprogramma’s die El Niño’s kunnen voorspellen. De Amerikaanse overheid heeft miljoenen dollars uitgegeven om die programma’s te ontwikkelen, maar het is wel noodzakkelijk omdat El Niño vaak veel mensenlevens kost en erg veel schade aanricht. De voorspellingen van de programma’s zijn nog steeds niet helemaal zeker, het is ook erg moeilijk om een El Niño te voorspellen. Daarom werken honderden wetenschappers aan betere programma’s.

Er zijn ook regeringen die weinig doen aan voorzorgsmaatregelen. Dat is natuurlijk erg dom want als men eenmaal weet dat er een El Niño op komst is kunnen de mensen worden gewaarschuwd, dat scheelt natuurlijk een hoop mensenlevens en leed. Mensen in risicogebieden kunnen daar weggehaald worden en men kan de watersystemen goed schoonmaken om overstromingen te voorkomen.

Een andere manier om mensen te helpen als er een El Niño op komst is, voortijdig voedsel geven, zodat ze ondanks de mislukte oogst kunnen eten. De regering zou ook maatregelen kunnen nenen in gebieden waar droogte dreigt, daardoor zouden een heleboel mensen en dierenlevens gered kunnen worden.

In het begin van de El Niño van 1997/1998 werden er niet veel voorzorgsmaatregelen genomen en de communicatie verliep niet zo goed, men kon ook niet op een goed manier informatie doorgeven. Hierdoor vielen er vele onnodige slachtoffers. Veel getroffen landen kunnen geen maatregelen nemen omdat ze arm zijn en maatregelen kosten natuurlijk erg veel geld.

Het blijft natuurlijk nog steeds erg moeilijk om ervoor te zorgen dat El Niño weinig schade aanricht en weinig mensenlevens kost want de natuur is nou eenmaal soms erg wreed.

Conclusie

In mijn conclusie geef ik antwoord op de hoofdvraag: wat is El Niño?, vat ik de inhoud van mijn werkstuk kort samen en geef ik mijn persoonlijke mening..

Ongeveer om de drie tot zeven jaar komt zo een El Niño voor en is een omslag van weerpatronen op de tropische Stille Oceaan. Het wordt veroorzaakt door veranderingen in zeewatertempraturen. Hij kan droogte brengen in Peru, overstromingen in Kenia, bosbranden in Indonesië enr geen in de droge Levant. El Niño kan veel dieren en mensen het leven kosten.

Een maat voor de sterkte van El Niño is de Southern Oscillation Index (SOI). Dat is het verschil in luchtdruk tussen Darwin (Australië) en Tahiti. Bij een El Niño is dat drukverschil lager dan normaal.

Na een El Niño komt er vaak een La Niña. Bij een La Niña gaat het warme water voor de Zuid-Amerikaanse kust weg en er koudekomt een koude stroom.

De verkoeling van de oceaan stelt niet zo veel voor als je het met de verwarming vergelijkt. Maar La Niña heeft ook best wel veel invloed. De effecten van La Niña zijn meestal precies het omgekeerde van die van El Niño.

De gevolgen voor het weer van een El Niño is wereldwijd groot. Hele droge woestijnen krijgen dan opeens te maken met veel regen en er heerst ook opeens droogte in gebieden waar het normaal gewoon veel regent en dus nat is.

Een El Niño kan niet gestopt worden want dat is onmogelijk, het is de natuur en dat is iets wat je gewoon niet kunt stoppen. Maar je kunt er wel er wel iets tegen doen, voorzorgsmaatregelen nemen.

Persoonlijke mening

Ik vond het best wel leuk om te werken aan mijn werkstuk, want ik heb er best wel veel van opgestoken. Nu weet ik precies wat een El Niño is, wat de gevolgen ervan zijn, wat men er tegen kan doen etc.

Ik vond het vooral leuk om informatie te verzamelen, op die manier leer je ook het meest. Ik heb mijn boeken geleend van de bibliotheek in Rijswijk. Er waren geen boeken over de onderwerp El Niño alleen, maar wel boeken over het weer en er was informatie te vinden in die boeken over El Niño. Ik ben zeker tevreden over het eindresultaat want ik heb erg mijn best gedaan en heb er veel tijd in gestoken. Vooral het verzamelen van informatie kostte veel tijd.

Bronvermelding

Gebruikte boeken:

- Het klimaat onthuld – William J. Burroughs
- De Zeventig Beroemdste Mysteries van de Oudheid - F.M. Brian
- Het weer nader verklaard – Harry Geurts

Sites:

http://members.brabant.chello.nl/~p-stortelder/elnino.htm
www.knmi.nl/onderzk/oceano/special/nino/nino_nl.html
www.vwkweb.nl/weerinfo/weerinfo_enso.html

Special thanks to: Kaho (Tai Mai Shoe)

Sponsored by: Büga

A 'IMC Crew' publication.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.