Wat is een aardbeving?

Een aardbeving is het trillen van de grond door het vrijkomen van een grote hoeveelheid opgeslagen energie in het gesteente. Spanningen in het gesteente worden veroorzaakt door grote krachten diep in de aarde. Deze spanningen veroorzaken weer vervorming. Het gesteente kan zover vervormen totdat het breekt. Als het gesteente breekt verplaatsen de trillingen zich door de hele aarde als seismische golven. Dit zijn dus golven van energie die bij een aardbeving vrijkomen. Deze golven worden door de omgeving gevoeld als trillen van de grond. Het vlak waarlangs de beweging heeft plaatsgevonden noemen we het breukvlak. De aarde kan door 3 oorzaken gaan trillen:
- platen die langs elkaar heen schuiven

Wanneer je plaat A langs plaat B gaat, dan is er altijd een aardbeving.Het kan zijn dat een van de twee platen stil heeft gelegen en de ander in beweging is.deze aardverschuiving hoeft niet te zijn opgemerkt door de mensen die erboven leven maar toch gaat de aarde harder beven. In enkele gevallen word dit wel opgemerkt en dan spreek men van een aardschok of van een aardbeving.

- platen die van elkaar afschuiven

wanneer platen tegen elkaar hebben gelegen, en dat een van deze twee platen zich tegenovergesteld van elkaar gaan bewegen dan gaat de aarde hard trillen en dit verschijnsel kan ontaarden in een aardbeving.

- platen die over elkaar schuiven

bij deze vorm van botsing van platen, schuift de zwaarste plaat onder de lichtere plaat. Dit wordt ook wel subductie genoemd. Wanneer dit bij twee continentale platen gebeurd is de aardbeving harder dan wanneer er twee oceanische of een oceanische en een continentale met elkaar botsen want continentale platen zijn zwaarder en dit zal de botsing harder zijn.

Waaruit bestaat de aardkorst?

De aardkorst is de buitenste laag van de aarde. dit is een gesteente die opgebouwd is uit verschillende lagen, Strata genoemd. Deze stratum kunnen worden gebogen, getrokken, geduwd en gevouwen. Onder de aarde gaat dit met immense krachten maar boven de aarde voel je er niet zo veel van. Het proces van vouwen en breken kan duizenden jaren duren. De aardkorst bestaat niet uit één geheel, maar uit enkele grote platen die op vloeibare binnenmantel van de aarde drijven. De continenten en oceanen liggen op deze platen. Er zijn ongeveer 9 grote platen en enkele kleinere. De continentale platen zijn gemiddeld zo'n 40 kilometer dik, de oceanische platen ongeveer 7 kilometer.
Op welke plaatsen komen er veel aardbevingen voor?

San Francisco & Los Angeles:

San Francisco en Los Angeles ligt op de San Andreasbreuk. Deze breuk doorsnijdt de hele kust van Californie langs de stille oceaan. Deze breuk is 1200 KM lang en vormt een deel van de grens tussen de Noord Amerikaanse plaat en de stille oceaanplaat. Ze glijden per jaar ongeveer 5 cm langs elkaar waardoor er veel aardbevingen ontstaan. Er worden hier meer dan 20.000 bevingen per jaar geregistreerd en het is hiermee een van de grootste aardbevingszones op de wereld. De meest krachtige aardbeving die hier is geweest was op 18 april 1906. er woonden toen 400.000 mensen in San Francisco waarvan er 3.000 dit niet hebben overleefd en ruim 225.000 mensen waren dakloos geworden. Bij deze beving in er over een lengte van 430 KM de aarde 6 meter geschoven. De stad was toen een grote lichtzee want bij de beving waren er in veel huizen kachels omgevallen, het kon ook heel moeilijk geblust worden want ook de waterleiding had het begeven en de brand heeft 3 hele dagen gewoed.

Mexico stad:

Mexico stad ligt aan de westkust van Mexico. En op de grens tussen de Cocosplaat en de Noord Amerikaanseplaat. Dit zijn 2 platen die heel onrustig zijn en vaak met elkaar botsen.meestal zijn dit kleine bevingen die door de mensen niet gevoeld worden maar die de seismologen wel oppikken. Maar op 19 september 1985 gleed de Cocosplaat onder de lichtere Noord Amerikaanseplaat. De aardbeving had een kracht van 8.1 op de schaal van richter. Er kwam een energie vrij van 1000 bommen die op Hiroshima waren gegooid. Er kwamen 9.500 mensen om het leven, 30.000 waren er gewonden en er waren zeker 100.000 mensen dakloos geworden. Er was een heel opmerkelijk feit bij deze aardbeving want er werden 58 pas geboren baby’s gevonden men denkt dat de baby’s het hebben overleefd omdat ze zich gingen gedragen alsof ze nog in de baarmoeder zaten.

Kobe:

Kobe ligt in Japan, en Japan ligt op de plaats waar 4 platen van de aardkorst elkaar raken, de Euraziatische plaat, de Noord Amerikaanseplaat, de Filipijnseplaat en de Stille Oceaan plaat.Kobe is een stad die op 3 platen ligt alleen de Stille Oceaanplaat raakt Kobe niet. In dit gebied worden er ruim 1.000 aardbevingen per jaar gemeten. Maar op 17 januari 1995 was het echt goed raak er kwam een aardbeving van 7.2 op de schaal van richter. De aarde onder Kobe schudde 20 seconden onafgebroken en hierdoor begaven veel gebouwen en infrastructuur het. Er waren hier 5.500 doden en nog een 45.000 gewonden. Er omdat hier de hulp slecht opgang kwam, moesten mensen maandenlang opgevangen worden in kampen. Doordat de waterleiding kapot was hadden de mensen geen schoon drink water. Hierdoor zijn er nog eens meer slachtoffers gevallen omdat ze ziek werden van niet gereinigd water drinken. Het heeft de overheid 10 dagen gekost om dit te repareren waardoor mensen bijna aan het verdrogen waren. Maar er waren veel nieuwere gebouwen die bleven staan door de aardbeving omdat ze waren uitgerust met de nieuwste snufjes zoals de vering in gebouwen die ze tegenwoordig in elk nieuw gebouw van Japan stoppen.

Welke verschillende soorten aardbevingen zijn er?

Vulkanische aardbevingen

Een vulkanische aardbeving is letterlijk gezegd een aardbeving die in combinatie met vulkanisme voorkomt. Het is de eenvoudigste aardbeving om te bestuderen, misschien werden vulkanen daarom vroeger wel als de oorzaak van aardbevingen beschouwt. Door het vele bestuderen van geleerden hebben ze een beeld gekregen van het proces. Als de gesmolten lava, het magma, uit het binnenste van de aarde opstijgt, wordt de druk en de temperatuur in de diepere aardlagen groter. dan stroomt het eerste gedeelte uit de vulkaan het land op. Uiteindelijk zet ook de berg uit. De druk van de lava die naar buiten wil, veroorzaakt de reeks aardbevingen die voor de uitbarsting plaatsvinden. Hoe dichter het magma bij de oppervlakte komt, hoe kleiner de diepte is van de epicentra. Ook liggen ze dichter om de berg heen. De kracht van de uitbarsting zelf veroorzaakt soms een zware aardbeving. Als het magma zich na de uitbarsting weer terugtrekt, komen de diepere aardlagen weer tot rust en krimpen ze weer in. Hierdoor stijgt de druk weer en kunnen er nieuwe schokken ontstaan waarvan de epicentra steeds dieper komen te liggen en in kracht afnemen. Dit gaat door totdat de vulkaan slaapt, en het proces voltooid is.
Het kan ook andersom voorkomen, aardbevingen die vulkaanuitbarstingen veroorzaken. Dit gebeurde op 29 november 1975 toen er onder de kust van Hawaï een scheur ontstond. Een uur na de schok barstte de Kilauea op het zuidoostelijk deel van het eiland uit. Langs de krater ontstonden grote scheuren en spleten waaruit lava stroomde. Het gesmolten gesteente van de Kilauea was oververhit geworden door de gloeiende gassen. Het had op de schokken gereageerd en hete stoom uitgestoten in een uitbarsting die 18 uur duurde. Diepe lavarivieren stroomden met een snelheid van 50 kilometer per uur langs hellingen naar de zee. De uitbarsting was zeer spectaculair, maar hij richtte minder schade aan dan de aardbeving. Dus dat geeft ook wel weer aan dat aardbevingen een groter gevaar is dan vulkanen

Diepe aardbevingen & ondiepe aardbevingen

Diepe aardbevingen hebben haarden die diep onder het aardoppervlak liggen. Sinds 1964 zijn er ruim 60.000 aardbevingen gemeten met een diepte van meer dan 70 kilometer. Deze diepe aardbevingen zijn over het algemeen aan het aardoppervlak zwakker dan ondiepe aardbevingen. Maar soms kunnen ze ook verwoestend zijn. Een voorbeeld is de aardbeving op 4 maart 1977 onder de Karpaten die in Boekarest voor veel schade zorgde, ook al was de haarddiepte 90 kilometer.
De diepst gelegen aardbevingen hebben een haard op ongeveer 680 kilometer diepte. Omdat de diepste aardbevingen optreden op plaatsen waar de gesteenten onder hoge druk en een bijzonder hoge temperatuur staan kunnen ze ook het gedrag van andere materialen verklaren onder extreme omstandigheden. De mensen zijn het er nog steeds niet over eens hoe het mechanisme van zeer diepe aardbevingen werkt. Wel is men het erover eens dat de verklaring voor ondiepe aardbevingen niet is toe te passen op diepe aardbevingen.Vanaf het begin zijn aardbevingen met een diepe haard een raadsel geweest. Seismologen hadden nogal wat tijd nodig om deze soort te verklaren. In 1922 ontdekten ze dat de voortplantingstijden afweken van aardbevingen over de hele wereld, Vooral de Japanse aardbevingen. Bij sommige aardbevingen arriveerden de seismische golven later bij de waarnemingsstations dan normaal, en bij andere aardbevingen juist weer eerder.Seismologen zochten naar steeds meer aanwijzingen voor verschillen tussen ondiepe en diepe aardbevingen. Een verschil was dat diepe aardbevingen vrijwel weinig naschokken hebben. Een voorbeeld is de aardbeving op 650 kilometer onder Columbia in 1970 die geen naschokken had. Na zware ondiepe aardbevingen volgen de haarden van de naschokken meestal het spoor van het breukvlak dat is verschoven. Als er bij diepe aardbevingen wel naschokken optreden dan liggen die willekeurig om de oorspronkelijke haard verspreid.

Tsunami's

Als er op zee een beving plaatsvindt, de zeebeving, kunnen er zeer grote en energierijke golven ontstaan in het water, de vloedgolven. Omdat de getijden niks met deze golven te maken hebben, noemen we ze tsunami's wat havengolf betekent. Gewoonlijk ontstaan tsunami's bij zeebevingen van een magnitude van acht of hoger, maar ze ontstaan ook bij onderzeese landverschuivingen en vulkanische explosies. Gedurende de op- en neerwaartse beweging van de zeebodem bij een zeebeving wordt al het water dat er recht boven zit in de beweging meegenomen. Zo ontstaat er een zeer lange en lage golf op het water. De voortplantingssnelheid is hoog. Tsunami's zijn dan ook geen gewone golven op het water.
Midden op de oceaan met een diepte van vijf kilometer is de snelheid 750 kilometer per uur, de golfhoogte is slechts 0.6 tot 2 meter en de golflengte is ongeveer 150 kilometer.
Als de golf de kust nadert nemen de diepte van de zee en de golfsnelheid af, maar de golfhoogte neemt toe tot zo'n 15 tot 30 meter. Als een baai de vorm heeft van een trechter en een flauw hellende bodem kunnen tsumani's angstaanjagende hoogtes bereiken. De hoogste tot nu toe was 85 meter in 1971 op de Ryukyu Eilanden ten zuiden van Japan. Hoewel de snelheid van een tsunami sterk vermindert bij de kust, kan de snelheid nog erg hoog zijn. Door de lange golflengte trekt een tsunami zich niet zo snel terug als een gewone golf. Het water stijgt vijf à tien minuten, waardoor de enorme overstromingen veroorzaakt worden voordat het zich langzaam terugtrekt.
Tegenwoordig kunnen mensen gewaarschuwd worden voor tsunami's. Door het zogenaamde waarschuwingssysteem, wat in 1946 is opgezet, worden we gewaarschuwd. Het zenuwcentrum is in Honoloeloe met computers, telexen en communicatiesatellieten, die 24 uur per dag de wacht houdt. Als een tsunami dreigt, worden de snelheid en de richting berekend en wordt de kustbewaking ingesteld. Het aantal slachtoffers is enorm gedaald maar de schade blijft.

Kunstmatige aardbevingen

Kunstmatige aardbevingen zijn aardbevingen die door de mens veroorzaakt worden. Verschillende voorbeelden van kunstmatige aardbevingen zijn aardbevingen die worden veroorzaakt door dammen en ondergrondse kernproeven. De eerste aardbeving door een dam vond plaats in 1935, toen de Hooverdam in de rivier de Colorado klaarkwam. Er waren waarschijnlijk al lichte bevingen in dit gebied geweest maar toen de hoeveelheid water achter de dam toenam werden de bevingen sterker. Ze hadden de kracht van 5 op de schaal van richter. De ernstigste aardbeving die door een dam werd veroorzaakt was in 1967 bij de Indiase stad Koyna. Toen er een dam in 1962 klaar was en het stuwmeer vol begon te lopen, begonnen de aardbevingen. Ze kwamen elk jaar na de regentijd voor, en op 11 december 1967 bereikte de aardbeving de kracht van 6,5.
Lang begrepen seismologen niet hoe deze aardbevingen ontstonden. Ze kwamen er pas achter in het midden van de jaren zestig in een wapenfabriek van het Amerikaanse leger bij Denver in Colorado. Hier werden chemische wapens gemaakt, waarbij grote hoeveelheden giftig afval over bleef. Om het afval kwijt te raken werd een put geboord van 15 centimeter doorsnee, en meer dan 3 kilometer diep. In maart 1962 begon het leger het afvalwater onder druk in deze put te pompen met een hoog tempo. Een maand erna begonnen de kleine schokken, hoewel er in Denver in geen 80 jaar geen beving was geweest. Toen ze eenmaal ophielden met pompen stopten de aardbevingen, en begonnen ze weer te pompen, dan begonnen de aardbevingen ook weer. Na een tijdje was de verklaring gevonden. Onder het gebied rond Denver lopen een aantal oude breuklijnen die al heel lang niet meer actief zijn maar nog wel onder spanning staan. Toen er onder druk vloeistof in de put werd gepompt, drong deze tussen de breuklijnen en zorgden ervoor dat de gesteentelagen langs elkaar begonnen te glijden en zorgden voor bevingen. Aardbevingen veroorzaakt door kernproeven zijn ontstaan aan het einde van de Tweede Wereldoorlog en hebben voor veel problemen in het milieu gezorgd.

Hoe meten we aardbevingen?

We meten aardbevingen met seismografen, een seismograaf is een apparaat waarmee de kracht van een aardbeving kan worden gemeten. Ook kan een seismograaf vaststellen hoever de aardbeving voelbaar(zie afbeelding 1). Om het epicentrum van een aardbeving vast te stellen heb je meerdere seismografen nodig.recht onder het epicentrum heb je het hypocentrum (zie afbeelding 4).Aan de hand van p- en s-golven( zie afbeelding 5) kunnen ze het hypocentrum bepalen. via de berekening van de tijd tussen de p-golven (primaire golven) en de S-golven (secundaire golven) kunnen ze zeggen wat de diepte van de aardbeving is.
(zie afbeelding 2)Als er twee seismografen zijn, die beiden de aardbeving hebben waargenomen, kunnen er al twee cirkels getekend worden. De aardbeving heeft dan plaatsgevonden op één van de twee punten waar de cirkels elkaar raken.
(zie afbeelding 3)Als er ook nog een derde seismograaf is die de beving heeft gemeten, dan kan er ook rond die derde seismograaf een cirkel getekend worden. En waar die derde cirkel de andere twee snijdt, betekent het dat daar het epicentrum moet liggen
(1) (2)
(3) (4)
(5)

Schaal van Richter
als er een aardbeving is waargenomen word deze uitgedrukt in “op de schaal van richter” op deze schaal staan 9 vlakken.De uitvinder van de schaal van richter is Charles Richter,deze man heeft de trillingen gemeten op een seismogram.De schaal van richter is ook nog logaritmisch dat betekent dat de uitslag van de seismogram 10 sterker is bij een stijging van 1 magnitude.Hoe hoger het getal des te harder was de aardbeving zo krijg je een indicatie van de schade die de aardbeving heeft aangericht. De eenheid van de schaal is magnitude.
De 9 vlakken worden hieronder beschreven:
sterkte gevolgen
1 Alleen meetbaar door instrumenten
2 Nauwelijks meetbaar, zelfs in de nabijheid van het epicentrum
3 Wordt gevoeld binnenshuis
4 Waarneembaar door de meeste mensen, weinig schade
5 Gevoeld door de meeste mensen, kleine tot gemiddelde schade
6 Gemiddelde schade
7 Grote schade
8 Zeer grote schade
9 Totale vernietiging

Schaal van Mercalli
Er zijn nog meer schalen waarvan ”de schaal van Mercalli” de belangrijkste is. Deze schaal drukt uit in intensiteit. De schaal van Mercalli drukt niet de kracht uit maar de schade die de aardbeving heeft aangericht
Deze schaal is onderverdeeld in 12 vlakken:
sterkte gevolgen
1 Niet gevoeld, slechts door seismometers geregistreerd
2 Nauwelijks gevoeld, alleen onder gunstige omstandigheden gevoeld.
3 Zwak, door enkele personen gevoeld. Trilling als van voorbijgaand verkeer.
4 Vrij sterk, door velen gevoeld. Trillingen als van zwaar verkeer. Rammelen van ramen en deuren
5 Sterk, algemeen gevoeld. Opgehangen voorwerpen slingeren. Slapende mensen worden wakker.
6 Lichte schade. Schrikreacties. Voorwerpen in huis vallen om. Lichte schade aan minder solide huizen.
7 Schade Paniek. Schade aan veel gebouwen. Schoorstenen breken af. Golven in vijvers. Kerkklokken geven geluid.
8 Zware schade. Algehele paniek. Algemene schade aan gebouwen. Zwakke bouwwerken gedeeltelijk vernield
9 Verwoestend. Veel gebouwen zwaar beschadigd. Schade aan funderingen. Ondergrondse pijpleidingen breken.
10 Buitengewoon verwoestend. Verwoesting van vele gebouwen. Schade aan dammen en dijken. Grondverplaatsing en scheuren in de aarde.
11 Catastrofaal. Algemene verwoesting van gebouwen. Rails worden verbogen. Ondergrondse leidingen worden vernield
12 XII Buitengewoon Catastrofaal. Algemene verwoesting. Verandering in het landschap. Scheuren in rotsen. Talloze vernielingen

Het verschil tussen de intensiteitschaal van Mercalli en de magnitude schaal van Richter

Het grootste verschil tussen de schaal van Mercalli end e schaal van richter is dat de schaal van Mercalli de schade meet en de schaal van richter de kracht aangeeft van de aardbeving.bij de schaal van Mercalli kan de sterkte heel laag zijn terwijl de aardbeving heel veel kracht heeft maar dan zit de aardbeving op een grote diepte. Dit terwijl de schaal van richter dan een hele sterke aardbeving aangeeft omdat deze de kracht van de aardbeving meet

Relatie tussen de kracht en de kwetsbaarheid van gebouwen

Op basis van hun kwetsbaarheid voor schade worden gebouwen in zes gebouwtypes verdeeld:

A: los gestapeld of klei
B: metselwerk en natuursteen
C: gewapend beton en degelijke houten constructies
D,E en F: gebouwen ontworpen met een zekere graad van aardbevingsbestendigheid.

Voor de schade aan gebouwen onderkent de Europese Macro Seismologische (EMS) schaal 5 gradaties.Voor metselwerkgebouwen,waaronder de meeste bouwwerken in Nederland, geldt de onderstaande schadeclassificatie. Aardbevingen in Nederland hebben in het verleden meestal hooguit gradatie 1 bereikt.

Gradatie 1: Verwaarloosbaar tot lichte schade
• Haarscheurtjes in een enkele muur
• Neervallen van slechts kleine stukjes pleisterwerk
• In een enkel geval vallen van loszittende stenen

Gradatie 2: Matige schade
• Scheuren in veel muren
• Vallen van grotere stukken pleisterwerk
• Vallen van delen van schoorstenen

Gradatie 3: Aanzienlijke tot zware schade
• In de meeste muren grote en diepe scheuren
• Dakpannen glijden weg
• Schoorstenen breken op de daklijn
• Breuk van enkele niet-constructieve onderdelen

Gradatie 4: Zeer zware schade
• Ernstige breuken in muren
• Gedeeltelijk bezwijken van constructieve onderdelen van daken en vloeren

Gradatie 5: Verwoesting
• Algehele of vrijwel totale ineenstorting

Wat zijn de gevolgen van een aardbeving?

Voor mensen:

Wanneer een aardbeving zich voor doet dan zal de eerste reactie van de mens altijd een schrikreactie zijn. En pas op het moment dat het tot ze doordringt dan worden ze bang,ze gaan proberen zichzelf en hun gezin in veiligheid te brengen.
ze gaan zich proberen te verschuilen voor de gevolgen van de aardbeving, door middel van onder de stoelen en banken te verschuilen,dit is niet de juiste manier om je in veiligheid te brengen want wanneer de spullen het begeven dan lig jezelf onder het puin. Door een aardbeving zullen de mensen veel kwijt raken. De sentimentele dingen zoals foto’s, kleding en brieven want wanneer een huis instort ben je niet alleen dakloos maar ook machteloos doordat je niets kan doen om nog iets qua spullen te redden. Het is dan afwachten totdat de aardbevingen ophouden en dan kan je in het puin gaan zoeken naar spullen die de klap hebben doorstaan maar belangrijker is het zoeken naar overlevende want er zijn altijd mensen die verrast worden door de aardbeving en die geen uitweg meer konden vinden.Het is niet alleen een gevolg voor de mens dat hij zijn spullen kwijt raakt maar vaak is de schok van het vinden van niet te reddende mensen of dode mensen nog erger. Er zijn daarom ook speciale hulpinstanties die de mensen zo goed mogelijk proberen te begeleiden na een traumatische ervaring. De hele economie van een land ontwricht door een aardbeving, mensen kunne niet naar hun werk net zolang totdat alles nauwkeurig is onderzocht en is vrijgegeven. Er zullen ook veel ziektes vrijkomen door de slechte reiniging van water, de waterleidingen zullen barsten zij hevige aardbevingen. En wanneer mensen doordat ze vergaan van de dorst hier van gaan drinken dan krijg je gegarandeerd ziektes. Maar gelukkig weten ze in Japan wel hoe ze met aardbevingen om moeten gaan want die maken het vaak mee, en ze geven in Japan ook cursussen aan de mensen: hoe te reageren in noodsituaties?
Op scholen worden noodsituaties oefeningen gehouden zodat de mensen het ook in praktijk hebben meegemaakt. Ze hebben watercontainers die bij de meest erge aardbevingen nog niet kunnen barsten, zodat de mensen toch nog een hoeveelheid schoon water hebben om zich een paar dagen te voorzien van water

Voor dieren:

Er zijn wetenschappers die zeggen dat dieren aardbevingen kunnen voorspellen en zich dan ook anders gaan gedragen.ze zeggen zelfs dat je aan het gedrag van dieren kan zien hoe zwaar een aardbeving zal gaan worden. Wanneer de honden,paarden en vissen af en toe heel ander gedrag gaan vertonen dan is er geen reden voor paniek, maar wanneer ze hele dagen anders gedrag vertonen en dat de dieren zelfs ontwaken uit hun winterslaap dan gaat er een zware aardbeving volgen zeggen de wetenschappers die het gedrag van dieren observeren.Na de aardbeving dan zijn de dieren vaak helemaal van slag ze eten en drinken slecht. Veel dieren sterven tijdens een aardbeving want wanneer ze onder het puin zitten dan is de druk op hun lichaam zo groot dat ze dood worden gedrukt.

Voor het landschap:

De gevolgen voor landschap en omgeving kunnen soms catastrofaal zijn. Het landschap verandert, gebouwen storten in en moeten weer herbouwd worden. Verschillende soorten aardbevingen hebben verschillende gevolgen voor het landschap.
Bewegingen van de grond veroorzaken onder andere schade aan gebouwen. Bij zwakke bevingen worden ruiten vernield en komen er barsten en scheuren in muren. Bij zware aardbevingen kan het beven van de grond zichtbaar zijn. Grote constructies zoals bruggen, kantoorgebouwen en flats zwaaien heen en weer en kunnen veel schade oplopen. Er gaan zelfs bergen bewegen en er komen scheuren in de grond en de bergen splijten open De meeste doden en gewonden worden dan ook veroorzaakt door vallend puin. Het bouwen in gebieden met veel aardbevingen moet aan regels gebonden zijn om het risico van instorting te verkleinen. Ook de ondergrond waarop gebouwd wordt is belangrijk. Bouwen op onverhard sediment geeft meer schade dan bouwen op hard gesteente. Vanwege gebroken gas en waterleidingen en kapotte hoogspanningsleidingen kan er vaak brand ontstaan. Dit is een ernstig probleem. Want wanneer er geen gas,water en licht is dan is het leven erg moeilijk.

Bescherming tegen aardbevingen

In Japan worden veel maatregelen tegen rampen genomen, waarvan er enkele duidelijk te merken zijn en andere niet. Een van de duidelijk te merken maatregelen is het overlevingspakket wat op meer dan 90% van de bedrijven aanwezig is. Dit is een pakket wat bestaat uit allerlei eerst levensbehoefte en beschermingsmateriaal. In de deze zak zit onder andere een zaklamp, zakmes, veiligheidsbril en water. Waar de mensen in andere gebieden nog altijd het idee hebben dat zij niet zullen worden getroffen door de aardbevingen, is er in Japan een heel duidelijk besef dat er ieder moment een aardbeving kan zijn. De mensen zeggen dan: In al die tijd dat ik hier woon is er nog nooit iets gebeurd of ze zeggen ach ja de aardbeving is hier al een keer geweest dus hij zal niet nog een keer komen. En deze houding maakt veel slachtoffers, want de mensen zijn hier niet op voorbereid en dan breekt er chaos uit en dan vallen er veel gewonden en doden. Terwijl je in Japan al vanaf vroege leeftijd les krijgt in: Wat te doen bij natuurrampen maar vooral de gebouwen in Japan werken mee aan weinig slachtoffers want ze bouwen zo aardbeving bewust mogelijk in de hogere gebouwen worden veren gezet die de aardbeving opvangen en in huizen word zoveel mogelijk gelijkvloers gebouwd.

Voorspellen van aardbevingen

Voor de mens en dier

Aardbevingen zijn niet te voorkomen, maar wetenschappers proberen ze wel te voorspellen. Ze zijn voortdurend op zoek naar nieuw manier om dit te voorspellen. Ze maken gebruik van satellieten, lasers, en instrumenten als meters om bewegingen in gesteente op te sporen. Laserstralen tussen de aarde en satellieten in de ruimte kunnen grote steen verschuivingen meten. Kleinere bewegingen worden gemeten met spanningsmeters die in de grond worden geplaatst over een breuklijn.De seismologen kijken ook of er een patroon in de aardbeving zit, van wanneer, waar, en de kracht kan worden afgeleid. Wanneer er gemiddeld 1 aardbeving in de 50 jaar op een plek is dan kun je ongeveer uitrekenen wanneer de volgende zal zijn, zoals bijvoorbeeld aardbevingen in 1800-1850-1900-1950 dan zou het voor de handliggend zijn dat in het jaar 2000 de volgende is. Maar het kan ook 1800-1854-1906-1950 zijn dan is het gemiddelde ook 50 jaar maar varieert de tijd tussen de 44 en 54 jaar. Dus maar naarmate je meer gegevens hebt kun je ook beter voorspellen. En wanneer je deze laatste methode met de technologische methodes samenbrengt dan kun je wel redelijk inschatten wanneer er een aardbeving gaat komen, maar het blijft nog steeds een beetje natte vinger werk want je kan het niet op de dag nauwkeurig voorspellen. Dus meestal zeggen ze dan dat in een periode een aardbeving gaat komen. Het is dan wel nog steeds zo dat de mensen verrast worden door de aardbeving, want het kan vroeg in de periode zijn of laat in die periode of helemaal niet. Dus eigenlijk helpt het voor de mensen nog niets, maar dit kan een sprongvoorwaarts zijn in het voorspellen van aardbevingen. Voor de dieren is het sowieso onmogelijk om aan een aardbeving te ontsnappen want ze hebben hun eigen gebied waar ze kunnen leven en voortplanten. Huisdieren kun je meenemen naar een ander gebied, maar hoe moet je 10.000 mollen naar een ander gebied krijgen? Dat is mijn inziens onmogelijk.

Voor de economie

Maar wanneer er aardbevingen voorspelt kunnen worden op de dag nauwkeurig, zou dit dan helpen in economisch opzicht. Stel dat er wetenschappers zijn die in 2018 kunnen voorspellen dat er in Tokio in 2020 een aardbeving van 8 op de schaal van richter komt. Dan zou dit catastrofale gevolgen hebben voor de economie, verzekeraars zouden geen polissen meer willen afsluiten, gebouwen komen leeg te staan omdat de economie zich gaat verplaatsen naar andere gebieden, de werknemers worden ontslagen omdat de werkgever toch weet dat zijn bedrijf kapot gaat door deze verschrikkelijke aardbeving. En er zullen toch altijd mensen de dood vinden bij deze aardbeving. En wanneer men weet dat er een aardbeving gaat komen in een bepaald gebied dan zal de menselijke populatie dalen en in andere gebieden stijgen, en dan zou de economie ontwricht zijn. Want stel dat er miljoen mensen uit Tokio en omstreken naar Kobe trekken dan zou Kobe overbevolkt raken en dan zou de heel industrie van Tokio, waar Japan voor een groot deel op draait, plat komen te liggen. En dan is dan de financiële schade erger dan wanneer alleen Tokio opgebouwd moet worden

De beving in Azië

Op 26 december 2004 is er een zeebeving in Azië geweest, de beving had een kracht van 8.9 op de schaal van richter dat is een van de zwaarste van de afgelopen honderd jaar. het heeft voor een enorme tsunami gezorgd, de golven waren wel 10 meter hoog op het moment dat ze bij de kust van de landen aankwamen. Het epicentrum lag aan de westkust van Sumatra, bij de provincie Atjeh. Dit was de plek die het zwaarste was getroffen in Indonesië. Verder heeft de tsunami Sri Lanka, India en Thailand overspoelt.
Er zijn al veel doden gevallen in de getroffen gebieden, naar schatting zijn er alleen op Atjeh al 80.000 doden, in Sri Lanka zijn er inmiddels al 28.000 mensen dood gegaan door de golven en in Thailand zijn er maar 2.400 doden. Ik vind het belachelijk dat ze in de media maar 2.400 zeggen terwijl dat een heel dorp kan zijn. Naar schatting zijn gaan er 150.000 lijken worden geborgen. In dit gebied is het eigenlijk beter geweest voor de bevolking dat het vroeg in de ochtend is gebeurt want anders waren ze is hun armzalige huisjes weggevaagd geweest en was de schade nog groter geweest. Maar in tegenstelling tot de bevolking in het gebied is het voor de toeristen slecht geweest want die konden anders veilig in het hotel blijven. De schade voor de Nederlandse toeristen is beperkt gebleven, er zijn 7 Nederlanders die de dood zijn gegaan door de gevolgen van de zeebeving en ruim 30 Nederlanders worden nog vermist. Er is ook vanuit Nederland veel hulp gekomen naar de autoriteiten in het gebied in de vorm van geld, ruim €112.000.000,00 is er opgehaald door giro 555. maar nu is puin ruimen in dit gebied en hopen dat de dierbare van die mensen nog terecht komen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

M.

M.

hey , ik wil graag weten wat voorn soorten platen er zijn.

5 jaar geleden

Antwoorden

A.

A.

Er bestaan oceanische en continentale platen.

4 jaar geleden

gast

gast

O.

O.

coole site

8 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast