• Inleiding en onderzoeksvraag
Dit verslag gaat over ons onderzoek, naar de groei van tuinkerszaadjes onder verschillende omstandigheden. Dit onderzoek hebben wij gedaan na aanleiding van een op school opgekregen opdracht tijdens de biologieles.
Tuinkersplantjes zijn een eetbare soort groente die als garnering gebruikt kan worden bij de maaltijd of op brood. Ze groeien uit kleine zaadjes die bekend staan als tuinkerszaadjes en veelal gebruikt worden bij proefjes op school bij het vak biologie. Tuinkerszaadjes groeien in goede omstandigheden zeer snel. Ze ontkiemen eerst en vervolgens ontstaat het plantje, welke gaat groeien.
Bij ons onderzoek hebben wij onderzocht in welke omstandigheid de zaadjes het beste groeien. Wij hebben hierbij de tuinkerszaadjes verdeeld over 2 bakjes en deze beiden water gegeven. Enkel een bakje kreeg ook inkt toegevoegd.
De onderzoeksvraag die wij hebben bedacht bij ons proefje luidt:
“Wat is de invloed van inkt op het groeiproces van tuinkerszaadjes?”
Dit verslag bevat allerlei informatie rondom ons onderzoek en uiteraard een antwoord op de onderzoeksvraag.
• Hypothese
Uiteraard hebben wij een hypothese bij onze onderzoeksvraag. Een hypothese is een voorspelling van wat het antwoord op de onderzoeksvraag zal zijn.
Onze hypothese is, dat inkt géén goede invloed zal hebben op het groeiproces van tuinkersplantjes. Wij denken dat de zaadjes weinig tot niet uit zullen komen, en de plantjes die gaan groeien niet erg groot zullen worden.
• Gebruikt materiaal en onze onderzoeksmethode
Wij hebben natuurlijk bepaald materiaal gebruikt bij het doen van ons onderzoek. Hieronder een kleine opsomming van het door ons gebruikte materiaal:
> 2 petrieschaaltjes
> 20 tuinkerszaadjes
> Stiftinkt
> WC papier
> Pipet
> Water
> Pen
> Liniaal
> Notitieblok
Onze onderzoeksmethode was niet echt ingewikkeld.
We namen de 2 petrieschaaltjes en stopten in ieder schaaltje 4 lagen WC papier. Iedere laag bestond uit een velletje. Vervolgens druppelden we in ieder bakje een half pipet water. Daarna hebben we in ieder bakje 10 tuinkerszaadjes gestrooid. In een van de bakjes hebben we wat stiftinkt erbij gedaan.
We besloten om de 3 dagen langs te gaan om te kijken hoe het liep met ons onderzoek. Iedere keer dat we kwamen kijken waren we afzonderlijk of samen. We hebben iedere keer de lengte opgemeten van de tuinkersplantjes.
De resultaten van het door ons verrichte onderzoek zijn te vinden in het hoofdstuk resultaten in woord en beeld.
• Resultaten in woord en beeld
Tijdens ons onderzoek hebben wij natuurlijk de vorderingen rondom de groei van de tuinkerszaadjes op papier genoteerd. Deze hebben wij uitgewerkt in een tabel:
Dag      Zaadjes met inkt lengte in cm      Zaadjes zonder inkt lengte in cm
0          0 cm                                             0 cm
3          Niet ontkiemt                               Ontkiemfase
6          Schimmel,                                     ontkiemfase 0.5 cm
9          0,4 cm                                          1.3 cm
12        1,1 cm                                          2,1 cm
Aan de hand van deze tabel hebben wij een grafiek gemaakt.
(ontbreekt)
De uitslagen die hier te zien zijn, worden nader besproken in de conclusie.
• Conclusie
We zijn nu tot een einde gekomen van ons onderzoek.
Zoals je hebt kunnen lezen zijn wij nauwkeurig te werk gegaan en hebben wij zoveel mogelijk informatie in ons verslag geprobeerd te krijgen. Hieronder zal de uitslag van het onderzoek besproken worden.
Nu wij klaar zijn met ons onderzoek, is gebleken dat onze hypothese juist was.
De groei van de tuinkers ging bij de zaadjes zonder inkt veel sneller dan de zaadjes met inkt. Toch zijn de zaadjes niet echt volledig uitgegroeid. Ze zijn niet hoger geworden dan ongeveer 2 cm en dat is voor tuinkers laag. Hiervoor zijn verschillende redenen te bedenken.
Zo gebruikten wij wc papier. Wc papier is niet echt fijn en makkelijk om je in te wortelen. Verder onttrekt het de zaadjes van vocht. Hierdoor waren ze ook wat verschrompelt de eerste paar dagen.
Ook waren we zo slim de plantjes niet regelmatig genoeg water te geven. Ze waren al niet goed van vocht voorzien, en door deze bijdehante actie werd het nu helemaal een Sahara in de bakjes.
Wanneer je besluit tuinkerszaadjes te gaan planten, raden wij in elk geval af er inkt aan toe te voegen.
Om een antwoord te geven op de onderzoeksvraag:
“Wat is de invloed van inkt op het groeiproces van tuinkerszaadjes?”
Inkt heeft een slechte invloed op de groei van tuinkersplantjes, na onderzoek is gebleken dat de plantjes met toegevoegd inkt veel minder snel groeiden en ook minder goed groeiden dan de zaadjes zonder toegevoegd inkt.
• Discussie
Het door ons uitgevoerde onderzoek is een betrouwbaar onderzoek. Dit omdat:
> Wij nauwkeurig genoteerd hebben hoe het proces verliep;
> Onze opzet gelijkwaardig was aan beide petrieschaaltjes m.b.t de temperatuur, zonlicht, luchtvochtigheid en vochtgehalte in de groeiomgeving;
> De tuinkerszaadjes van dezelfde kwaliteit waren;
> De tuinkerszaadjes op dezelfde manier behandeld werden;
> Het onderzoek en het planten van de zaadjes op dezelfde dag gestart is;
De volgende keer zullen we het onderzoek toch op een andere manier uitvoeren. We zullen ander materiaal gebruiken, zoals watten in plaats van WC papier. Ook is het belangrijk dat de plantjes regelmatiger water krijgen.
Een paar ideeën voor de opzet van de proef zou zijn de plaats waar de tuinkerszaadjes opgroeien. Wij denken dat het makkelijker en handiger zou zijn wanneer de tuinkerszaadjes bij een van de leerlingen thuis zouden staan. Op deze manier is het makkelijker de zaadjes te observeren, te bekijken en het groeiproces bij te houden. Bovendien wordt hiermee de verzorging van de plantjes vergemakkelijkt.
Dit onderzoek zou best voortgezet kunnen worden, met andere hypothese uiteraard. Een aantal bruikbare onderzoeksvragen zouden kunnen zijn:
> “Welke soort inkt heeft een positiever effect op de groei van tuinkerszaadjes?”
> “In wat voor soort omgeving groeien de tuinkerszaadjes op inkt beter?”
> “Wat voor effect heeft veel water geven op de tuinkerszaadjes op inkt?”
> “Hebben rode en blauwe inkt verschillende effecten op de groei van tuinkers?”
Hypotheses zijn hier natuurlijk per onderzoeksvraag aan te meten, maar dat ligt wel aan het gebruikte materiaal. (soorten inkt bijvoorbeeld).
• Literatuur
Bij het maken van dit verslag hebben wij geen boeken of internetsites gebruikt als informatie bron.
Wel hebben wij een boek gebruikt voor de lay-out van ons verslag (o.a. Wat moet erin op welke volgorde?) Hiervoor hebben wij ons biologie leerboek “Biologie Interactief” gebruikt.
Verder hebben wij enkel de resultaten van ons eigen onderzoek gebruikt in ons verslag en informatie die wij nog uit vorige leerjaren wisten.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

tyrell requena

tyrell requena

laat alle dagen zien niet 3,6,9,,12 enz maar gewoon 1,2,3,4,5,6,7,8, enz

9 maanden geleden

Antwoorden

gast

gast

<.

<.

handig nu kan ik kijken of mijn verslag wel goed is

2 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

E.

E.

LEUk!

8 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast