Verwerkingen

Beoordeling 3.5
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 1661 woorden
  • 19 februari 2002
  • 133 keer beoordeeld
Cijfer 3.5
133 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Uitwerkingen

Opdracht 1:

Burgemeester: drs. H.P.T.M. Willems (Henk)
Wethouders: J.P.M. Klijs (Jac)
T.M. de Laat (Thijs)
P.R. Groenestein (Peter)
Gemeentesecretaris: drs. H.C. Jongmans (Eric)

(bron: www.heusden.nl)

Opdracht 2:

Heusden kreeg in 1318 stadsrecht.

Opdracht 3:

42.918 / 7.873 = 5.451289216 per Ha²
1 Ha = 10 km²
5.451289216 / 10 = 0.5451289216 inwoners per km²

(bron: gemeentegids Heusden 2001-2002)

Opdracht 4:

Gemeente Heusden
Statistisch bestand gemeenten 2001
BEVOLKING
Totaal Mannen Vrouwen 0-14 jaar 15-64 jaar

1990 5769 2899 2870 1183 4019
1991 5858 2953 2905 1218 4069
1992 5918 2992 2926 1204 4126
1993 6039 3059 2980 1212 4223
1994 6087 3078 3009 1243 4221
1995 6061 3084 2977 1226 4200
1996 6124 3109 3015 1202 4258
1997 41825 21246 20579 8575 29115
1998 41940 21282 20658 8638 29036
1999 42402 21501 20901 8806 29170
2000 42779 21653 21126 8837 29360
2001 42935 21708 21227 8832 29376

(bron: http://statline.cbs.nl/StatWeb/start.asp?LA=nl&DM=SLNL&lp=Search/Search)

Opdracht 6:

2000 = 42779
2001 = 42935

*Absolute toename:

42935 – 42779 = 156 inwoners toegenomen

*relatieve toename:
(n-o / o) x 100% =
(42935 – 42779 / 42779) x 100% =
(156 / 42779 = 0.0036466491)
0.0036466491 x 100% = 0.36466491% toegenomen

(bron: zie opdracht 4)

Opdracht 7:

1996 = 6124
1997 = 41825

*absolute toename

41825 – 6124 = 35701 inwoners toegenomen

*relatieve toename:
(n-o / o) x 100% =
(41825 - 6124 / 41825) x 100% =
(35701 / 6124 = 5.829686479)
5.829686479 x 100% = 582.9686479% toegenomen

(bron: zie opdracht 4)

Opdracht 8:

In 1996 werd besloten tot het fuseren van de gemeentes: Heusden, Vlijmen en Drunen. Men heeft toen unaniem besloten om alle 3 deze gemeentes gemeente ‘Heusden’ te noemen. Vandaar dat de statistieken van het jaar 1997 een plotselinge stijging vertonen.

Opdracht 9:

Aalsmeer is een landelijke waterrijke en kassenrijke gemeente. De gemeente is ingedeeld in drie delen, ook wel woonkernen genoemd, Aalsmeer Dorp, Aalsmeer Oost en Kudelstaart.

De gemeente telt ongeveer 22.000 inwoners. Schiphol ligt er vlakbij en ze hebben de grootste bloemenveiling van de wereld, dit maakt Aalsmeer een erg bedrijvige gemeente. Als je voor recreatie naar Aalsmeer komt is er zat te doen, Amsterdam, Utrecht en Haarlem liggen dichtbij waardoor je toch overal heen kunt. Bij mooi weer is het niet ver rijden naar het strand van de Westeinderplassen.

Nu komen de belangrijkste gegevens die we nodig hebben voor de rest van de opdrachten:

Totaal Mannen Vrouwen 0-14 jaar 15-64 jaar 65 jr. en ouder

1990 22167 10995 11172 3687 15932 2548
1991 22196 10998 11208 3730 15870 2596
1992 22118 10993 11125 3720 15755 2643
1993 21999 10975 11024 3743 15581 2675
1994 21902 10924 10978 3717 15445 2740
1995 21990 10979 11011 3782 15414 2749
1996 22186 11065 11121 3819 15481 2886
1997 22284 11140 11144 3827 15515 2942
1998 22600 11297 11303 3905 15659 3036
1999 22513 11243 11270 3954 15452 3107
2000 22461 11223 11238 3975 15304 3182
2001 22662 11293 11369 4069 15324 3269

Burgemeester en Wethouders:

Burgemeester: Mr J.I.M. Hoffscholte

Staatssecretaris: E.J. Duinkerken

Wethouders: C.J. Wijnen
G.A.M. Heemskerk-van den Broek
P. boom
P.J. van der Laarse
R. van Maurik


(bronnen: www.aalsmeer.nl www.cbs.n.l.)

Opdracht 10:

Gemeente Aalsmeer
Statistisch bestand gemeenten 2001
BEVOLKING
Totaal Mannen Vrouwen 0-14 jaar 15-64 jaar

1990 22167 10995 11172 3687 15932
1991 22196 10998 11208 3730 15870
1992 22118 10993 11125 3720 15755
1993 21999 10975 11024 3743 15581
1994 21902 10924 10978 3717 15445
1995 21990 10979 11011 3782 15414
1996 22186 11065 11121 3819 15481
1997 22284 11140 11144 3827 15515
1998 22600 11297 11303 3905 15659
1999 22513 11243 11270 3954 15452
2000 22461 11223 11238 3975 15304
2001 22662 11293 11369 4069 15324

(bron: www.cbs.nl)

Opdracht 11:

(bron: opgave 10)

Opdracht 12:

Oorzaak: - Het geboorte- en sterftecijfer is ongeveer gelijk.
Oorzaak: - Het immigratie- en emigratiecijfer is ongeveer gelijk

Opdracht 13:

Er is helemaal geen sprake van lineaire groei. Uit de grafiek van opgave 11 kun je aflezen dat het aantal inwoners in de gemeente Aalsmeer sterk verschilt van jaar tot jaar. Het ene jaar verschilt het aantal inwoners zeer sterk ter vergelijking met het andere jaar. Een goed voorbeeld hiervan is het verschil tussen 1997 en 1999. Eerst stijgt de grafiek enorm en daarna weer een plotselinge daling.

Opdracht 14:

1990 = 22167
1991 = 22196

*absolute toename

22196 – 22167 = 29 inwoners toegenomen

*relatieve toename:
(n-o / o) x 100% =
(22196 - 22167 / 22167) x 100% =
(29 / 22167 = 0.001308251)
0.001308251 x 100% = 0.1% toegenomen

1991 = 22196
1992 = 22118

*absolute toename

22118 – 22196 = 78 inwoners afgenomen

*relatieve toename:
(n-o / o) x 100% =
(22118 - 22196 / 22196) x 100% =
(-78 / 22196 = -0.0035141467)
-0.0035141467 x 100% = 0.4% afgenomen

1992 = 22118
1993 = 21999

*absolute toename

21999 – 22118 = 119 inwoners afgenomen

*relatieve toename:
(n-o / o) x 100% =
(21999 - 22118 / 22118) x 100% =
(-119 / 22118 = -0.0053802333)
-0.0053802333 x 100% = 0.5% afgenomen

1993 = 21999
1994 = 21902

*absolute toename

21902 – 21999 = 97 inwoners afgenomen

*relatieve toename:
(n-o / o) x 100% =
(21902 - 21999 / 21999) x 100% =
(-97 / 21999 = -0.0044092913)
-0.0044092913 x 100% = 0.4% afgenomen

1994 = 21902
1995 = 21990

*absolute toename

21990 – 21902 = 88 inwoners toegenomen

*relatieve toename:
(n-o / o) x 100% =
(21990 - 21902 / 21902) x 100% =
(88 / 21902 = 0.0040178979)
0.0040178979 x 100% = 0.4% toegenomen

1995 = 21990
1966 = 22186

*absolute toename

22186 – 21990 = 196 inwoners toegenomen

*relatieve toename:
(n-o / o) x 100% =
(22186 - 21990 / 21990) x 100% =
(196 / 21990 = 0.0089131423)
0.0089131423 x 100% = 0.9% toegenomen

1996 = 22186
1997 = 22284

*absolute toename

22284 – 22186 = 98 inwoners toegenomen

*relatieve toename:
(n-o / o) x 100% =
(22284 - 22186 / 22186) x 100% =
(98 / 22186 = 0.0044172)
0.0044172 x 100% = 0.4% toegenomen

1997 = 22284
1998 = 22600

*absolute toename

22600 – 22284 = 316 inwoners toegenomen

*relatieve toename:
(n-o / o) x 100% =
(22600 - 22284 / 22284) x 100% =
(316 / 22284 = 0.014180578)
0.014180578 x 100% = 1.4% toegenomen

1998 = 22600
1999 = 22513

*absolute toename

22513 – 22600 = 87 inwoners afgenomen

*relatieve toename:
(n-o / o) x 100% =
(22513 - 22600 / 22600) x 100% =
(-87 / 22600 = -0.0038495575)
-0.0038495575 x 100% = 0.4% afgenomen

1999 = 22513
2000 = 22461

*absolute toename

22461 – 22153 = 52 inwoners afgenomen

*relatieve toename:
(n-o / o) x 100% =
(22461 - 22513 / 22513) x 100% =
(-52 / 22513 = -0.0023097766)
-0.0023097766 x 100% = 0.2% afgenomen

2000 = 22461
2001 = 22662

*absolute toename

22662 – 22461 = 201 inwoners toegenomen

*relatieve toename:
(n-o / o) x 100% =
(22662 - 22461 / 22461) x 100% =
(201 / 22461 = 0.0089488447)
0.0089488447 x 100% = 0.9% toegenomen

tabel:
Afname: Toename:
absoluut Relatief (%) absoluut Relatief (%)
1990-1991 29 0.1
1991-1992 78 0.4
1992-1993 119 0.5
1993-1994 97 0.4
1994-1995 88 0.4
1995-1996 196 0.9
1996-1997 98 0.4
1997-1998 316 1.4
1998-1999 87 0.4
1999-2000 52 0.2
2000-2001 201 0.9

(bron: opgave 10)

Opdracht 15:

Aantal mannen: 11293
Aantal vrouwen: 11369

11369 / 1000 = 11,369
11293 / 11,369 = 993,3151552 mannen per 1000 vrouwen in gemeente Aalsmeer.

(bron: opgave 10)

Opdracht 16:

-Jongeren 0-14 jaar = A
-totaal = totaal

*Algemene formule:
(A / Totaal) x 100%

*1990:

3687 / 22167 x 100% = 16.6%

*1991:

3730 / 22196 x 100% = 16.8%

*1992:

3720 / 22118 x 100% = 16.8%

*1993:

3743 / 21999 x 100% = 17.0%

*1994:

3717 / 21902 x 100% = 17.0%

*1995:

3782 / 21990 x 100% = 17.2%

*1996:

3819 / 22186 x 100% = 17.2%

*1997:

3827 / 22284 x 100% = 17.1%

*1998:

3905 / 22600 x 100% = 17.3%

*1999:

3954 / 22513 x 100% = 17.6%

*2000:

3975 / 22461 x 100% = 17.7%

*2001:

4069 / 22662 x 100% = 18.0%

jaren % van de totale bevolking (0–14 jaar)

1990 16.6
1991 16.8
1992 16.8
1993 17.0
1994 17.0
1995 17.2
1996 17.2
1997 17.1
1998 17.3
1999 17.6
2000 17.7
2001 18.0

(bron: opgave 10)

Opdracht 17:

-inwoners 15-64 jaar = A
-totaal = totaal

*Algemene formule:
(A / Totaal) x 100%

*1990:

15932 / 22167 x 100% = 71.9%

*1991:

15870 / 22196 x 100% = 71.5%

*1992:

15775 / 22118 x 100% = 71.3%

*1993:

15581 / 21999 x 100% = 70.8%

*1994:

15445 / 21902 x 100% = 70.5%

*1995:

15414 / 21990 x 100% = 70.1%

*1996:

15481 / 22186 x 100% = 69.8%

*1997:

15515 / 22284 x 100% = 69.6%

*1998:

15659 / 22600 x 100% = 69.3%

*1999:

15452 / 22513 x 100% = 68.6%

*2000:

15304 / 22461 x 100% = 68.1%

*2001:

15324 / 22662 x 100% = 67.6%

jaren % van de totale bevolking (15-64 jaar)

1990 71.9
1991 71.5
1992 71.3
1993 70.8
1994 70.5
1995 70.1
1996 69.8
1997 69.6
1998 69.3
1999 68.6
2000 68.1
2001 67.6

(bron: opgave 10)

Opdracht 18:

Nederland vergrijst

Nederland vergrijst, dat is algemeen bekend. Maar wat houdt vergrijzing nu precies in en wat zijn de gevolgen ervan. In dit verslag een kleine opsomming van de gevolgen van vergrijzing.

Vergrijzing houdt in dat er relatief meer ouderen zijn dan dat er kinderen worden geboren. Dit heeft veel invloeden in ons dagelijks leven, steeds meer voorzieningen worden aangepast op de steeds ouder wordende maatschappij.

De Nederlandse arbeidsmarkt veroudert in rap tempo. Nederlandse werkgevers die binnen hun organisatie met deze veroudering worden geconfronteerd, associëren dit in de eerste plaats met stijgende arbeidskosten, zonder dat er productiviteitsstijging tegenover staat. Werkgevers doen weinig om ouderen langer inzetbaar te houden, zelfs als er sprake is van een tekort aan personeel.
Ook in Nederland is een proces van veroudering gaande. Dat geldt zowel voor de totale bevolking als voor de beroepsbevolking. Veroudering van de beroepsbevolking betekent niet alleen dat de gemiddelde leeftijd van de beroepsbeoefenaren stijgt, maar ook dat het percentage werkende ouderen toeneemt. Was in 1981 het grootste deel van de mannelijke beroepsbevolking 30-34 jaar oud, in 2020 zullen de meeste 50-54 jaar zijn. Regelingen om ouderen langer in dienst te houden kunnen dit aandeel ouderen nog verhogen.
De veroudering van de beroepsbevolking is tot nu toe gedeeltelijk gecompenseerd door een omvangrijke uittrede van mannen rond de zestigjarige leeftijd. De trend van alsmaar vroeger uittreden lijkt echter tot staan gebracht. Zo nam de arbeidsdeelname van mannen van 55-59 jaar de afgelopen jaren weer toe van 60 procent in 1995 tot 67 procent in 1999. Ook binnen de vrouwelijke beroepsbevolking neemt het aandeel ouderen toe. Dat komt doordat opeenvolgende cohorten vrouwen steeds langer aan het beroepsleven blijven deelnemen dan wel daar na een onderbreking van de loopbaan weer in terugkeren.

Van tijd tot tijd steekt het weer de kop op: het idee dat de naderende vergrijzingsgolf eenvoudig kan worden vermeden door extra immigranten aan te trekken. De recente opleving van dit demografische waanbeeld lijkt te zijn veroorzaakt door de Population Division van de Verenigde Naties. Zijn nu zelfs de VN-demografen niet meer voor rede vatbaar?
De achtergrond van het probleem is bekend: in Europa en andere ‘rijke’ landen was er eerst een babyboom, maar sinds circa 1970 is er een babybust. Het gemiddeld kindertal per vrouw ligt tegenwoordig ruimschoots beneden vervangingsniveau. Als gevolg van deze ontwikkeling is de bevolking in deze landen sterk aan het verouderen; op termijn zal de bevolking ook gaan krimpen.

Ook zal de vergrijzing het komende decennia veel invloed hebben op onze economie. Het aandeel ouderen in de bevolking zal drastisch toenemen. De arbeidsmarktparticipatie zal daardoor verminderen, terwijl het beroep op collectieve voorzieningen zoals AOW en gezondheidszorg zal toenemen. Hierdoor komen de overheidsfinanciën onder druk te staan.
Om de overheidsfinanciën ook op termijn op orde te houden is de komende jaren een structureel begrotingsoverschot van 1 à 2% van het BBP (bruto binnenlands product) nodig. Een dergelijk overschot kan worden bereikt door de belastingdruk direct met zo'n 0,7% van het BBP te verhogen.
Hiermee zou het beleid anticiperen op toekomstige uitgavenstijgingen en vindt een versnelde reductie van de staatsschuld plaats. Een tijdige aanpassing voorkomt dat door de vergrijzing straks een grote belastingverhoging nodig is, of dat dan fors in de collectieve uitgaven gesneden moet worden.

(bronnen: www.cbp.nl www.demos.nl)

Opdracht 19:

-inwoners 65 jaar en ouder: A
-totaal: totaal

totaal inwoners 2000: 22461
65 jaar en ouder: 3182

3182 / 22461 x 100% = 14,2%

Opdracht 20:

Almere is een nieuwe stad. Hier komen de jonge(re) gezinnen te wonen die woning zoeken in de buurt van hun werk. Deze hebben vaak nog jonge kinderen dus vergrijzing laat nog lang op zich wachten.

Opdracht 21:

We rekenen eerst uit wat het totale bevolkingsaantal is van Aalsmeer in 2025. We gaan ervan uit dat de groei lineair door blijft gaan. De absolute groei van 2000 naar 2001 is 201 inwoners.

Totale bevolking 2001: 22662
24 x 201 = 4824
22662 + 4824 = 27486 inwoners Aalsmeer in 2025

Nu rekenen we uit hoeveel jongeren van 0 –14 jaar er in 2025 in Aalsmeer wonen. In 2000 waren het er 3975 en in 2001 waren het er 4069. Dat is een toename van 94. Dit zet zich dan ook weer lineair door. Dus:

24 x 94 = 2256
4069 + 2256 = 6325 jongeren 0-14 jaar in Aalsmeer in 2025.

Nu moeten we uitrekenen hoeveel procent dit is van de totale bevolking van Aalsmeer in 2025.

27486 / 100 = 274,86
6325 / 274,86 = 23,0% van de totale bevolking van Aalsmeer in 2025.

(bron: opgave 10)

Opdracht 22:

Opdracht 23:


Dit is de aangepaste grafiek uit opgave 22. We hebben bij deze grafiek een paar kleine aanpassingen gedaan. We hebben bij de trendlijn een vergelijking ingevoegd zoals te zien is in de volgende figuur:

Hierdoor kregen we de formule te zien zoals hij in de grafiek te zien is. Deze formule hebben we ingevoerd in onze GR en berekent. Daar kwam het volgende antwoord uit:

32245 x 2025 = 65296.125
65296.125 – 60517 = 4779.125

Dit is het getal dat hoort bij het jaartal 2025. Dus het aantal jongeren van 0-14 in Aalsmeer in 2025.

Opdracht 24:

Het verschil tussen deze twee antwoorden is zo groot omdat er twee andere methoden zijn gebruikt. Bij vraag 21 hebben we het uitgerekend over de jaren 2000 en 2001. Bij vraag 23 heeft de computer de trendlijn berekend over alle jaren. Daardoor komt deze lager uit omdat de stijging bij 2000-2001 hoger ligt dan bij de andere jaren.

Opdracht 25:

We gaan nu de percentages uitrekenen van 65 jaar en ouder over de jaren 1990 en 2001. Deze uitkomsten zetten we naast degene van de jongeren (0-14) en deze gaan we daarna vergelijken. Dan kijken we of het percentage bij de ouderen hoger ligt dan bij de jongeren. Als dat zo is, is er sprake van vergrijzing in Aalsmeer.

jaren % van de totale bevolking (0–14 jaar)

1990 16.6
1991 16.8
1992 16.8
1993 17.0
1994 17.0
1995 17.2
1996 17.2
1997 17.1
1998 17.3
1999 17.6
2000 17.7
2001 18.0

Nu gaan we de percentages van de jaren 1990 en 2001 van de 65+ uitrekenen en ze ook verwerken in een tabel. (Daarna gaan we de percentages met elkaar vergelijken en trekken daar onze conclusie uit.) Hiervoor geldt weer een algemene formule:

-inwoners 65 jaar en ouder = A
-totaal = totaal

*Algemene formule:
(A / Totaal) x 100%

*1990:

2548 / 22167 x 100% = 11.5%

*2001:

3269 / 22662 x 100% = 14.4%

Nu gaan we de stijging van de verschillende percentages vergelijken met elkaar:

Jongeren 0-14: 65 jaar en ouder:

1990 16.6% 1990 11.5%
2001 18.0% 2001 14.4%

18.0 – 16.6 = 1.4% 14.4 – 11.5 = 2.9%

Nu zien we dat de stijging van de ouderen hoger is dan die van de jongeren, hieruit kunnen we concluderen dat er wel degelijk sprake is van vergrijzing. Omdat het aantal ouderen dus sterker toeneemt dan de jongeren.

REACTIES

A.

A.

eejz roy,

we zitten net je po van wiskunde te lezen maar volges mij klopt er nie echt veel van of wel??
0,54 mensen op 1 vierkante km???????
kan nie echt volges mij, en da stadsrecht in 1318???
laat ff wete of da wel klopte???
maar toch bedankt dat je em erop hebt gezet!!!

kus anja en thari

20 jaar geleden

M.

M.

haay roytje!! mooi POtje hoor....
khad mijne net gemaakt en toen zag k dat ie ook op internet stond... :s
dahag

20 jaar geleden

H.

H.

heb je ook een po van wiskunde....hoogtemeting

19 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.