Havisten uit de bovenbouw gezocht! Vul deze korte vragenlijst over jouw studiekeuze in en maak kans op een Bol.com bon t.w.v. 15 euro.

Doe mee


Inhoud:
Deel:    Hoofdstukken:    Bladzijdes:
Inleiding:     Waar ligt de grens tussen doping en medicatie?    3
Deelvragen/Kern:    H1: Bij welke medicatie worden geneesmiddelen gebruikt die ook op de dopinglijst voorkomen en waarom? 4
H2: Welke oorzaken kunnen er voorkomen voor het gebruik van doping of medicatie? 5, 6
H3: Wat is verboden op het gebied van medicatie in de sport?    7, 8
H4: Op welke manieren probeert men het gebruik van doping tegen te gaan?


H5: Wat voor invloed heeft het gebruik van medicatie of doping op de gezondheid van een mens? 9
H6: Waarom is dopinggebruik een probleem?    10, 11
Conclusie:     Waar ligt de grens tussen doping en medicatie? (Antwoord op de hoofdvraag)        14
Bronnenlijst    15


Inleiding:

Dopinggebruik komt steeds meer voor, in verschillende vormen. Dit is echter niet goed voor de gezondheid, maar veel sporters proberen prestaties te verbeteren en records te behalen bij evenementen en wedstrijden en hiervoor wordt een hulpmiddel of oplossing gezocht. Dit leidt tot dopinggebruik. Dopinggebruik is (in zekere mate) verboden. Er zijn verschillende redenen voor het verbod, helaas houd niet iedereen zich hieraan, men probeert het gebruik ervan op allerlei manieren tegen te gaan.
Waar ligt de grens tussen doping en medicatie? Wanneer is iets een medicijn, en wanneer wordt het tot doping gerekend? Het zou toch vervelend zijn dat je niet mee zou mogen doen aan een wedstrijd als je, ik noem maar wat, medicijnen gebruikt tegen je diaree?


Wanneer behoort een middel tot doping? Medicijnen gebruik je meestal ter bevordering van iets, bijvoorbeeld voor genezing. Ze kunnen ook gebruik worden ter bevordering van de groei of versnelling van de vorming van bepaalde cellen. Meestal, is het bij doping het laatstgenoemde geval.
Wat voor effecten kan doping hebben? De effecten van doping kunnen behoorlijk uiteenlopen, als het ‘goed’ gebruikt wordt, is het effect meestal positief. Als je je niet goed op de hoogte hebt laten brengen van bijv. de effecten van een combinatie van een paar verschillende pillen, kan het wel eens slecht met je aflopen.
Wat voor invloeden heeft dopinggebruik op de gezondheid van de sporter? Als je doping gebruikt, beïnvloed dat natuurlijk je gezondheid. De werking van doping is meestal positief, maar er kunnen ook bijwerkingen zijn. Het kan natuurlijk zo zijn, dat als jij als sporter medicijnen slikt omdat je ziek bent/ziek bent geweest, dat jou medicijn op de dopinglijst van het IOC staat. Wat dan?
Waarom gebruiken sommige sporters doping? Als je ergens goed in bent, wil je er meestal nog beter in worden, de beste van iedereen. Maar wat te doen als je van jezelf weet dat je dat niet kan? Waarom zou je geen hulp gebruiken?
Waarom mag je geen doping gebruiken? Hoe hebben ze dat besloten? Bij de meeste spelletjes mag je niet vals spelen, dat is ook zo bij veel sporten. Dit is iets wat verwerkt is met de regels van een spel(of sport). Bij sport vind men dat je alles op je eigen kracht moet doen. Met zijn tweeën tegen een is toch niet eerlijk?
Hoe probeert met het gebruik van doping tegen te gaan? Men controleert of iedereen wel eerlijk speelt. Bij sporten zoals wielrennen wordt dit gedaan door middel van dopingcontroles. Er staan straffen op het (ongeoorloofde)gebruik van doping.
Is het ook echt een probleem? Voor sporter kan het een probleem zijn. Ze kunnen zien dat ze te kort komen, niet sterk genoeg zijn om te kunnen winnen. Daarbij zijn de bijwerkingen van bepaalde doping erg vervelend. Bovendien ziet je sportcarrière er niet meer zo rooskleurig uit als voorheen als je gestraft wordt voor het gebruik van doping.


Hoofdstuk 1:
Deelvraag 1:
Bij welke medicatie worden geneesmiddelen gebruikt die ook op de dopinglijst voorkomen en waarom?
leeg

Hoofdstuk 2:

Deelvraag 2:
Welke oorzaken kunnen er voorkomen voor het gebruik van doping of medicatie?
Sporters hebben er veel voor over om aan de top te komen. Zo geven ze hun privéleven op, trainen ze ongelooflijk veel, eten ze zo gezond mogelijk of volgen ze een bepaald sportdieet. Vaak staan ze onder druk vanwege de verwachtingen van de vertegenwoordigden of supporters. Sommige sporters zijn bereid om hun gezondheid op het spel te zetten door doping te gebruiken om de prestaties die van hun wordt verwacht te kunnen neerzetten.
Bron 1
Antwoorden op een enquête:
Vraag:    Ja    Nee    Anders
Werd u beïnvloed door een professioneel atleet om doping te gaan gebruiken?    61%    39%    0%
Heeft u ooit anabolen steroïden gebruikt?    68%    32%    0%
Keurt u het feit dat anabolen steroïden in de atletiek gebruikt worden goed?    48%    25%    27%
Als een er een test bestond die alle doping zou kunnen constateren, zou u het dan goed vinden als doping verboden werd in de sportwereld?    48%    35%    17%

Heeft u het gevoel dat anabolen steroïden een positieve werking heeft gehad op atleten waarvan u dit heeft meegemaakt?    65%    16%    19%
Heeft u het gevoel dat steroïden een negatieve werking heeft gehad op de prestaties van atleten waarvan u dit heeft meegemaakt?    6%    61%    33%
Heeft u het gevoel dat met steroïden het sneller groeien van spierkracht bij een mens beter gaat dan op andere manieren?    84%    3%    13%
Bron 2
Uit deze enquête blijkt dat er veel mensen zijn die niet door hebben wat een invloed doping kan hebben op de gezondheid in een negatieve manier en door deze onwetendheid sneller doping gaan gebruiken dan als ze meer zouden weten over de gevolgen van het dopinggebruik op het lichaam. En ook het dopinggebruik van andere sporters beïnvloedt de keuze van de persoon. Mensen nemen nu eenmaal dingen van elkaar over als ze worden overtuigd van de werking.
In de jaren tachtig werd de tijd over 10 kilometer hardlopen met circa 70 seconden verkort, dit was een prestatieverbetering van 3 á 4 procent. Dopinggebruik kan het verschil betekenen tussen winnen en laatste worden. Omdat zoveel concurrenten van sporters doping gebruiken is de drang om het zelf ook te gebruiken groter. De sporters krijgen het idee dat je wel doping moet gebruiken om op het niveau te blijven. Sporters geven als reden voor doping gebruik vaak het volgende: “Iedereen doet het toch, dus waarom zou ik het niet gebruiken?”
Bron 3
Volgens veel mensen ligt de oorzaak van dopinggebruik niet alleen bij de sporters. Men denkt dat de trainers en de omgeving van de sporter hier ook veel mee te maken hebben. In vele artikelen in de media staat hetzelfde. Maar de sporters zelf spelen wel de grootste rol omdat zij tenslotte degenen zijn die het besluit nemen om doping te gebruiken.
Bron 4
Conclusie:
Er zijn meerdere oorzaken voor het gebruik van doping. Doping wordt gebruikt door de sporters zelf omdat zij hun prestaties willen verhogen. Maar hun besluit wordt weer beïnvloed door de druk van anderen die hoge verwachtingen hebben van de sporter. Daarnaast speelt het feit mee dat er voor sommige mensen veel onbekend is over de gevolgen van het gebruik en dat ze alleen maar de voordelen ervan kennen. Bekende sporters die doping gebruiken hebben ook een enorme invloed op andere sporters. Er zijn meerdere oorzaken, maar de beslissing ligt bij de desbetreffende persoon zelf.

Hoofdstuk 3:
Deelvraag 3:
Wat is verboden op het gebied van medicatie in de sport?
Uitgegeven:    29 juli 2010 13:53
AMSTERDAM - Thomas Dekker geeft toe dat hij over een langere periode gebruik heeft gemaakt van het verboden middel Epo.  Hij zegt dat hij zich onoverwinnelijk voelde en het dopinggebruik niet realiseerde op dat moment, maar daar is het nu te laat voor. Hij is door de sportbond geschorst tot 1 juli 2011.
Bron 5
Waar wordt naar gekeken voordat het tot een van de dopingmiddelen wordt beschouwd en wanneer worden dopingmiddelen toch toegestaan, in wat voor situaties is dit het geval?
Wie probeert dopinggebruik te voorkomen en hoe doen ze dit?
Dopingverbod
Er zijn veel dingen verboden op de wereld, dit is ook met doping het geval.
Eigenlijk alles wat te maken heeft met het toepassen van methodes en het gebruiken van bepaalde stoffen om sportprestaties te bevorderen, is verboden. Er is een wet opgesteld waaraan je moet voldoen volgens de Wereld anti doping agentschap. Bij dit reglement wordt rekening gehouden met bepaalde factoren. Een middel wordt een dopingmiddel genoemd als het aan bepaalde factoren voldoet.
1.    Als het de presentatie kan bevorderen
2.    Als het slecht voor de gezondheid is
3.    Het is in de strijd met spirit of sport.
In medicijnen worden vaak dopingmiddelen gebruikt die op de dopinglijst staan. Topsporters moeten hiermee rekening houden.
In de topsport staat de gezondheid altijd voorop. Als een topsporter medicijnen nodig heeft terwijl deze op de dopinglijst staan, moet hij hiervoor een aanvraag doen. Je krijgt dan een verklaring waarin je toestemming krijgt om bepaalde dopingmiddelen te gebruiken. Dit heet dispensatie. De sporter wordt bij controles dan niet gediskwalificeerd als deze stof in zijn bloed wordt aangetroffen.
Dit geldt ook wanneer, bijvoorbeeld een sporter dringend bepaalde middelen nodig heeft, omdat hij in nood verkeert. Deze middelen mag je dan geven, maar je moet wel binnen 10 dagen dispensatie aanvragen, anders wordt de topsporter alsnog gediskwalificeerd vanwege dopinggebruik.


Hoofdstuk 4:
Deelvraag 4:
Op welke manieren probeert men het gebruik van doping tegen te gaan?
Dopingcontroles
Sinds het antidopingbeleid is dopinggebruik streng verboden, door middel van dopingcontroles proberen ze het tegen te houden. Dopingcontroles kunnen tijdens de wedstrijden worden uitgevoerd, hiervoor worden vaak deelnemers aangewezen, maar ook buiten de wedstrijden zoals in het dagelijkse leven, moet hij zich soms laten controleren. Je hebt verschillende soorten dopingcontroles: bloedcontroles en urinecontroles.
Bron 6
Werking urinecontrole
De naam Urinecontrole zegt het al. Er wordt ongeveer 75 milliliter urine gevraagd en dit wordt gecontroleerd in een laboratorium. Daar wordt onderzocht of er in de urine sporen te vinden zijn van doping restanten.
Als je te weinig urine geeft, krijgt het potje een speciale code. De code op het potje geeft bepaalde gegevens weer. Hier geeft de code weer dat je opnieuw urine moet afgeven als er weer voldoende in je blaas aanwezig is.
Bron 7
Bron 8
Werking bloedcontrole
Een andere manier van controleren, is bloed afnemen, hierbij wordt er zorgvuldig naar het bloed gekeken of er een bepaalde stof en/of extra rode bloedcellen aanwezig zijn.
De aanwezigheid van extra rode bloedcellen, verwijst namelijk ook naar dopinggebruik.
Er worden door middel van deze controles vaak sporters betrapt op dopinggebruik. Dit niet altijd het geval. Dit komt omdat dopingcontrole steeds moeilijker wordt door allerlei nieuwe uitvindingen en technieken, hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan testosteronpleisters. Dit middel is veel moeilijker aan te tonen dan injecties en capsules, veel sporters komen hiermee door hun dopingcontrole. Toch is de techniek nog een stapje verder gegaan. Ze hebben een speciaal middel ontwikkeld: Tetrahydrogestrinon. Hiermee komen veel sporters door de dopingcontrole heen. De reden dat ze met deze stof door de tests komen, is omdat het Tetrahydrogestrinon kapot gaat. Tijdens een controle wordt een monster ingedroogd, hier worden chemische stoffen bijgevoegd. Het mengsel wordt hierna verhit, waardoor het Tetrahydrogestrinon ontleed, en dan is de controle dus niet effectief.
Bron 9
Conclusie:
Doping is verboden door de Wereld- antidoping agentschap omdat het prestaties kan bevorderen, slecht voor de gezondheid is en in strijd met spirit of sport is. Er wordt dan ook alles aan gedaan om sportdoping tegen te houden, denk hierbij aan dopingcontroles. Toch zijn deze controles niet altijd waterdicht.

Hoofdstuk 5:
Deelvraag 5:
Wat voor invloed heeft het gebruik van medicatie of doping op de gezondheid van een mens?
Tegenwoordig komt doping veel in het nieuws. Topsporters gebruiken doping om hun prestaties te bevorderen. Ook wordt doping soms gebruikt als geneesmiddel. Maar wat doet dopinggebruik met het menselijk lichaam?
Bron 10
Het gebruik van medicatie wordt vooral toegepast om mensen te genezen, maar er zijn ook gevallen waarin medicijnen voor andere zaken worden gebruikt zoals het verhogen van lichamelijke prestaties. Op dat punt is er sprake van doping.
Positieve gevolgen van het gebruik
Het gebruik van doping kan het resultaat van een beter uithoudingsvermogen geven, omdat de doping zorgt dat de grenzen kunnen worden verlegd; je kunt verder gaan dan wat je lichaam normaal aan zou kunnen. Doping zorgt er ook voor dat er minder gevoeld wordt van de pijn tijdens het sporten, waardoor de sporter meer aankan. Hierdoor kan de sporter meer kracht gebruiken. Bij het gebruik van bepaalde doping krijgt de sporter versnelde opbouw van spiermassa.
Negatieve gevolgen van het gebruik
Er zijn veel verschillende soorten en soms ernstige bijwerkingen van doping op het lichaam.
Doping kan invloed hebben op de geslachtelijke lichaamskenmerken. Een mannelijke gebruiker kan borsten ontwikkelen en de prostaat, penis en testikels kunnen groter worden of juist krimpen wat kan lijden tot steriliteit. Bij de vrouwelijke gebruiker is er het optreden van een permanent mannelijk kaalheidpatroon, toename van gezichtsbeharing en het krijgen van een lage stem, onregelmatige menstruatieperiodes, onvruchtbaarheid en vergroting van de clitoris.
Bron 11
Door narcotica, een vorm van doping, voelt men tijdens het sporten minder. Dit komt door de verdovende werking. Dit is gevaarlijk; De sporter voelt het niet meer als hij te ver gaat en kan zo ernstige lichaamsbeschadigingen oplopen.
Bron 12
Dopinggebruik kan ook leiden tot frequente en langdurige hoofdpijnen. Er zal ook mentale schade zijn; Extreme veranderingen in de gemoedstoestand en de persoonlijkheid als: Paranoia, angst, geïrriteerdheid, agressief gedrag, depressie, slapeloosheid en extreme blijheid.
Dan is er ook nog de schade aan de organen. Er kunnen levertumoren optreden of geelzucht, met als ergste resultaat uitval van alle leverfuncties. Er is kans op nierziektes en nierstenen. Pijn kan optreden in maag- en darmkanaal en mogelijk bloedingen. Er is een vergrote kans op hartaandoeningen en een hoge bloeddruk. Doping kan de gebruiker ziek maken. Misselijkheid, overgeven, diarree, bloedingen, overgeven en bloed opgeven zijn hiervan symptomen.
Bron 11
Conclusie
Welke bijwerkingen er zullen plaatsvinden, ligt aan het soort doping maar ook aan het geslacht van de gebruiker. Door het gebruik van doping kunnen de organen erg beschadigen en sommige doping kunnen zelfs invloed hebben op de geslachtsdelen. Doping is schadelijk voor de gezondheid en kan mensen ernstig ziek maken; Mentaal en lichamelijk. Globaal genomen, is het enige voordeel, het prestatieverhogende effect.
Bron 4

Hoofdstuk 6
Deelvraag 6:
Waarom is dopinggebruik een probleem?
Specialist Ben Johnson won tijdens de Olympische spelen van 1988 in Seoul een gouden medaille met de 100 meter. Dit was een van de meest sensationele dopingaffaires. Ben Johnson bleek doping te hebben gebruikt en moest zijn gouden medaille inleveren. Later bekende dat hij al eerder doping had gebruikt, hierop werden zijn records uit de boeken verwijderd. Later bekende zijn coach Johnson in aanraking te hebben gebracht met de verboden middelen. Hij werd voor het leven geschorst.
Bron 1
Bron 13
Voor ons is het niet zo erg als wordt ontdekt dat een bepaalde sporter doping heeft gebruikt. Vooral de sporter zelf heeft een groot probleem. Anderen kunnen er ook de dupe van worden. Straf voor het gebruiken van doping, is niet het enige probleem.
Snelheid & straf
Zoals zoveel dingen heeft dopinggebruik meerdere kanten. Positief aan het gebruik van doping is dat de gebruiker bijvoorbeeld een grotere spiermassa krijgt, sterker wordt, of sneller kan rennen. Het dopinggebruik is niet zonder risico’s. De sporter heeft kans dat door onderzoeken, zoals een bloedtest of een urinecontrole, wordt ontdekt dat hij of zij doping heeft gebruikt. De sporter zal dan worden gestraft, want, en zoals de meesten van ons wel weten, is dopinggebruik verboden. Niet alleen de straf is een risico, dopinggebruik kan ook gevaarlijk zijn voor een sporter. Dopinggebruik kan ook invloeden hebben op de gezondheid, en dan meestal niet positief.
Gevaar en celstraf
In de zomer van 1967 overleed de Britse wielrenner Tom Simpson in de Tour de France aan de gevolgen van een te grote hoeveelheid amfetamine. Toen werd de wereld zich pas echt bewust van de gevaarlijke kant van doping in de sport.
Bron 3
De Franse politie vond in het voorjaar van 1998 in de materiaalwagen van de Nederlandse sportploeg 104 ampullen EPO. Op de rustdag van de Tour volgt een inval in het hotel van de Nederlandse wielerploeg. Veel verdachte medicamenten worden ingenomen. Cees Priem, Andrej Michailove en Jan Moors worden opgepakt, ze worden schuldig bevonden aan het invoeren van middelen die vermeld staan op de dopinglijst van het IOC, en van het aanzetten van dopinggebruik. De drie ontkennen, maar worden veroordeeld tot celstraffen en hoge boetes.
Bron 14
Mee tellen
Als je geen doping gebruikt, dan tel je niet meer mee in de sportwereld. Dit lijkt zo, doordat er nu zo veel sporters zijn die het gebruiken. Het lijkt wel alsof je zult moeten. Anders heb je immers geen enkele kans meer om te winnen, omdat de andere sporters zoveel ‘sterker’ zijn. Kortom, je zou er niet kunnen komen met alleen je natuurlijke sportprestaties.
Er komen steeds meer dopinggebruikers die steeds zwaardere en meer middelen gaan gebruiken. Je vind nu ook veel eerder mensen die al doping gebruiken en die je eraan kunnen helpen als je het wilt gaan gebruiken. Doping wordt steeds toegankelijker. Tenminste, als je het kunt betalen.
Conclusie:
Probleem
Elke sporter wil graag beter worden in de sport die hij of zij beoefend. Om nog beter te worden dan de sporter al is, wil een sporter nog wel eens doping gaan gebruiken. Veel sporters is het onduidelijk dat doping een slechte invloed kan hebben op je gezondheid. Gebruikers zijn tegenwoordig steeds minder bang voor de risico’s die ze lopen. Als een sporter eenmaal doping gebruikt, moet hij of zij ermee doorgaan, omdat met het stoppen bijv. de spiermassa meer afneemt, dan die voor het gebruik was. Bovendien werkt doping vaak op de lange termijn.
Niet alleen de gezondheid is een gevaar: de dopinggebruikende sporter neemt namelijk ook het risico te worden gestraft, omdat het gebruik van doping strafbaar is. Sporters lopen niet alleen het risico dat zij geschorst worden door hun sportbond, ze kunnen zelfs een gevangenisstraf krijgen. Dat dopinggebruik een probleem is, is zeker. En het hoeft niet alleen een probleem van de sporter zelf te zijn.


Conclusie
Antwoord op de hoofdvraag:

Waar ligt de grens tussen doping en medicatie?
In de topsport staat de gezondheid altijd voorop.
Als een topsporter medicijnen nodig heeft terwijl deze op de dopinglijst staan, moet hij hiervoor een aanvraag doen. Dit heet dispensatie.
Dispensatie is ook wel een verklaring waarin je toestemming krijgt om bepaalde dopingmiddelen te gebruiken. De sporter wordt dan niet gediskwalificeerd als deze stof in zijn bloed wordt aangetroffen.
Als de sporter toestemming heeft gekregen voor het gebruiken van medicatie, dan is dat geen doping.
Doping is het (verboden) gebruik van medicatie om de sportprestatie te verbeteren. Als dat niet het doel is van de sporter (eerlijk en echt dus) dat is het geen doping.


Bronnenlijst:

Bron 1: http://www.collegenet.nl/,  Laura van Reynen, 4 dec. 2010. Deze bron kan betrouwbaar zijn, indien gemaakt met behulp van aanwijzingen professional(bijv. hoogleraar, professor, bepaalde dokter)
Bron 2: (http://en.wikipedia.org/wiki/Use_of_performance-enhancing_drugs_in_sport), Deze bron is naar ons vermoeden niet erg betrouwbaar, omdat op Wikipedia iedereen bestanden kan bewerken. Mensen kunnen dus ook onzinnige dingen opschrijven die niet eens waar zijn. In dit stuk op Wikipedia zijn veel bronnen verwerkt, de meeste van deze bronnen zijn wel betrouwbaar, omdat ze gemaakt zijn door, of in opdracht van Anti - Doping bureaus en meer van die soort organisaties. Deze organisaties hebben waarschijnlijk professionals in dienst. Informatie die gegeven wordt door die personen moet wel betrouwbaar zijn.
Bron 3: http://www.medicijnen-opmaat.nl/Voeding/doping.htm, dr. Jan Ufkes. Deze bron is waarschijnlijk erg betrouwbaar, omdat deze gemaakt is door een dokter die gespecialiseerd is op dit gebied.
Bron 4: (http://anw.zegerius.net/opinion.html), Deze bron is waarschijnlijk niet erg betrouwbaar, omdat het door studenten is gemaakt. De meeste bronnen die zijn gebruikt voor dit artikel zijn wel betrouwbaar. Een van de bronnen die gebruikt is is waarschijnlijk niet betrouwbaar, deze bron is Wikipedia.org. Zie uitleg bij bron 2 voor de ondersteuning van de onbetrouwbaarheid van Wikipedia
Bron 5: http://www.nu.nl/sport/2302364/dekker-bekent-langdurig-dopinggebruik.html , Deze bron is waarschijnlijk wel betrouwbaar, het is een artikel van een sportverslaggever. Meestal zijn die wel op de hoogte van een aantal dingen. Deze verslaggever heeft opgeschreven wat een sporter heeft gezegd, het kan waar zijn wat de sporter zegt, maar dat weet alleen de sporter zelf.
Bron 6: (http://vorige.nrc.nl/dossiers/doping/middelen_en methoden/article1514440.ece/Bloedcontrole), Deze bron is betrouwbaar, omdat dit een site van een krant is en een krant schrijft meestal geen onwaarheden. Als ze dat wel zou doen, zou dit wel eens grote ophef onder het volk kunnen veroorzaken.
Bron 7: (http://www.dldd.nl/Drugsonderzoeken.htm), Deze bron is erg betrouwbaar, omdat de site gemaakt is door laboranten en analisten. Mensen die in een laboratorium als dit werken, (zouden moeten) hebben gestudeerd voor dit vak, in dit geval scheikunde. Informatie over ons onderwerp op deze site is erg duidelijk en komt overeen met de dingen die staan op de site van Dopingautoriteit Nederland.
Bron 8: (http://archief.bc-enschede.nl/wgrassroots/vakken/sport/bonhoeffer_in_beweging/pres/niek_sean/urine_controle.htm), Deze bron kan betrouwbaar zijn, dit ligt eraan welke bronnen zijn gebruikt. Deze site is gemaakt door een student.
Bron 9: (http://sport.infonu.nl/diversen/62617-uiteenzetting-dopinggebruik.html), Deze bron is erg betrouwbaar, ze is gemaakt door iemand die er veel verstand van heeft. De persoon heeft een uiteenzetting over dit onderwerp geschreven. De gebruikte bronnen zijn betrouwbaar, waarschijnlijk is de uiteenzetting dan ook betrouwbaar.
Bron 10: (http://www.ikhebeenvraag.be/vraag/3103), Deze site is erg betrouwbaar. Op deze site kun je vragen stellen aan een wetenschapper met kennis van zaken. Op die manier weet je zeker dat de informatie die je krijgt betrouwbaar is.
Bron 11: (http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Doping/), De bron is gemaakt door het NRC Handelsblad. Over het algemeen vind je betrouwbare informatie op de site van deze krant en in deze krant zelf.
Bron 12: (http://sport.infonu.nl/sportieve-activiteiten/67360-doping-hoe-het-werkt.html)Dit artikel is gemaakt door iemand die gespecialiseerd is in het onderwerp mens en gezondheid. In dit artikel schrijft hij over ons onderwerp. Deze bron is betrouwbaar.
Bron 13: (http://nl.wikipedia.org/wiki/Ben_Johnson_(atleet)), Deze bron kan betrouwbaar zijn. Zoals we al zeiden, wikipedia is niet erg betrouwbaar. In dit artikel zijn betrouwbare bronnen gebruikt.
Bron 14: http://www.dopingautoriteit.nl/wat_is_doping/geschiedenis_van_doping/enkele_bekende_dopingaffaires , Deze bron is erg betrouwbaar, het is de site van Doping autoriteit Nederland. (het spreekt voor zich dat deze bron betrouwbaar is)

De volgende bronnen hieronder, zijn door de hele groep gebruikt om informatie van andere sites na te kijken. Deze sites zijn gemaakt voor algemeen gebruik, niet speciaal voor bijv. sporters of chemici. De bronnen hierboven gingen meestal wat dieper op het onderwerp in en waren vaak ook gericht op een specifieke groep mensen. De sites hieronder gingen niet heel erg diep in op het onderwerp, maar de kern van het verhaal was wel goed te vinden. Als we bij een van de bronnen hierboven niet precies wisten waar het om ging, wat het belangrijkst was, keken we op de sites hieronder. Dit gaf veel verheldering.

Bron13:http://www.dopinglijn.be/geneesmiddelen-supplementen-en-ttn/verboden-stoffen/verboden-binnen-en-buiten-wedstrijdverband/hormoonantagonisten-en-modulatoren/ Deze bron is waarschijnlijk erg betrouwbaar, de site is gemaakt door dopinglijn Vlaanderen. Op deze site staan ook per kwartaal, per jaar de cijfers en statistieken van de dopingcontroles. Het is een site van het Departement cultuur, jeugd, sport, media. Het is een site van de Vlaamse overheid.
Bron 2: http://europa.eu/legislation sommaties/education training youth/sport/I35003 nl.htm Deze bron is waarschijnlijk erg betrouwbaar, het is de portaalsite van de Europese Unie. Hier wordt informatie gegeven over afspraken en overeenkomsten binnen de EU. Zo ook over ons onderwerp.
Bron 3:http:schoolbieb.nl/voortgezet onderwijs doelgroep/1 44 2 vmbo (onderwijsniveau)/lichamelijke opvoeding/sport en gezondheid/doping Deze bron is waarschijnlijk erg betrouwbaar, omdat de site is gemaakt in opdracht van Stichting Bibliotheek.nl
Bron 4:http://www.wets.be/DLOweb/doping%20lijf.htm, Dr. Jan Verstuyft. Deze bron is waarschijnlijk erg betrouwbaar, omdat de bron(de site) gemaakt is door een leraar van de BIOC.   De site is wel bewerkt door een student (Ellen Van Caeneghem, student LO DLO Brugge), het kan zijn dat de betrouwbaarheid hierdoor minder is geworden.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.