De vijf taken van de redenaar en de speech van baudet

Beoordeling 0
Foto van een scholier
 • Praktische opdracht door een scholier
 • 5e klas vwo | 1340 woorden
 • 5 juni 2020
 • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Nederlands spreken en schrijven PO

Wat zijn de vijf taken van de redenaar?

1.0 Het ontstaan van de vijf taken van de redenaar

Het ontstaan van de vijf taken van de redenaar is als volgt gebeurt: de niet-aristotelische bevolking kon na een tijdperk van alleenheersers steeds meer inbrengen op gebied van de rechtspraak en politiek. Hierdoor ontstond de democratie en werd het voor de burgers belangrijk om overtuigend te kunnen spreken. Bijvoorbeeld voor zelfverdediging bij rechtspraken en voor het mee laten tellen van je mening in de politiek.

Ongeveer anderhalve eeuw na christus moest de Griekse wereld plaatsmaken voor de Romeinse overmacht. Desondanks dat de Romeinse bevolking niet veel invloed had op politiek gebied bleef de welsprekendheid wel erg belangrijk. Omdat de retorische middelen nog steeds een grote invloed konden hebben op het besluit van de rechter, bleef de vraag naar sprekersopleidingen bestaan. De beroemdste redenaar uit het Romeinse tijdperk was Marcus Tullius Cicero. In zijn eerste retorische geschrift: inventione en in inventione van een onbekende schrijver werd de leer van de welsprekendheid op een duidelijke wijze behandelt door de adviezen in te delen in de vijf taken van de redenaar. 

1.1

inventio: het zoeken van de inhoud

 • Gebruik meerdere, verschillende argumenten
 • Maak van de argumenten een compleet verhaal
 • Gebruik drie hoofdonderdelen
 • weerleg sterk tegen argumenten
 • Gebruik actuele voorbeelden passend bij de onderwerp en publiek
 • creëer een beeld bij het argument
 • Maak gebruik van eigen ervaringen om een band met het publiek te krijgen (pathos)
 • Sta standvast in en overtuigd van je mening

dispositio: het tactisch en helder ordenen van de gevonden inhoud.

 • Kondig de inhoud aan
 • Laat je structuur met behulp van een ondersteunende middel zien
 • Maak gebruik van een Nestoriaanse opstelling
 • Kondig de slot aan
 • Maak je verbanden expliciet maar wel met maten

elocutio: Het schrijven van de tekst en daarbij het zoeken van de juiste woorden.

 • Geef een beeld weer
 • Creëer spanningsmomenten door vragen te stellen
 • Maak gebruik van de regel van drie
 • Gebruik parallellisme
 • Gebruik een oneliner
 • Gebruik stijlfiguren
 • Breng de menselijke maat aan in je cijfers

memoria: het zorgvuldig voorbereiden van de toespraak.

 • Ervaar zelf het effect van je eigen woorden en presentatiestijl
 • Creëer rustmomenten en voorkom dat je voorleest door gebruik te maken van kaartjes
 • Beperk de hoeveelheid slides en de hoeveelheid inhoud daarop
 • Maak gebruik van afbeeldingen maar kijk uit voor disbalans doordat je niet meer de centrale punt van aandacht wordt
 • Stel vragen aan het publiek

Actio: Het overtuigend overdragen, als slotstuk van alle geleverde inspanningen.

Dit wil je ook lezen:
 • leer inleiding en slot uit je hoofd
 • Heb je zenuwen onder controle door goed te ademen
 • Denk aan het doel van je presentatie in plaats van je zenuwen
 • Heb positieve gedachtes
 • Peil je publiek door oogcontact te maken
 • Interacteer met het publiek
 • Laat het publiek actief de stof laten verwerken door bijvoorbeeld het uitvoeren van demonstraties
 • Kies een rustige houding en bescheiden bewegingen
 • Spreek rustig, luid genoeg, duidelijk, gevarieerd en vloeiend
 • Bereid je stem voor met behulp van fysieke oefeningen

1.2 Onderzoeken in de speech van Baudet.

inventio: het zoeken van de inhoud:

creëert een beeld bij het argument

dispositio: het tactisch en helder ordenen van de gevonden inhoud

-Kondigt de slot aan

elocutio: Het schrijven van de tekst en daarbij het zoeken van de juiste woorden:

-Geeft een beeld weer

memoria: het zorgvuldig voorbereiden van de toespraak:

-Creëert rustmomenten en voorkom dat je voorleest door gebruik te maken van kaartjes

Actio: Het overtuigend overdragen, als slotstuk van alle geleverde inspanningen:

-Spreekt rustig, luid genoeg, duidelijk, gevarieerd en vloeiend

1.3: Tips om mijn speech te verbeteren

 • Maak gebruik van eigen ervaringen om een band met het publiek te krijgen (pathos)
 • Sta standvast in en overtuigd van je mening
 • Maak gebruik van een Nestoriaanse opstelling
 • Geef een beeld weer
 • Ervaar zelf het effect van je eigen woorden en presentatiestijl
 • Creëer rustmomenten en voorkom dat je voorleest door gebruik te maken van kaartjes
 • leer inleiding en slot uit je hoofd

De praktische opdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

1.3: Tips om mijn speech te verbeteren

 • Maak gebruik van eigen ervaringen om een band met het publiek te krijgen (pathos)
 • Sta standvast in en overtuigd van je mening
 • Maak gebruik van een Nestoriaanse opstelling
 • Geef een beeld weer
 • Ervaar zelf het effect van je eigen woorden en presentatiestijl
 • Creëer rustmomenten en voorkom dat je voorleest door gebruik te maken van kaartjes
 • leer inleiding en slot uit je hoofd

2.1 Hoe kun je de spreekstijl van Baudet typeren?

Het zoeken van de inhoud:

-Hij probeert dicht bij zijn kiezers te komen door persoonlijke details te geven maar houd wel afstand van “de gewone man” doordat hij zich kleedt en gedraagt als een dandy.

De verwoording:

Aan de ene kant gebruikt hij dure en Latijnse woorden in de 2e kamer maar aan de andere kant twittert hij met informele verwoordingen en maakt hij onparlementaire opmerkingen.

De uitvoering:

Hij is actief in het gebruik van media en laat zien dat hij ook weet hoe de media werkt door de manieren hoe hij de media in zijn voordeel gebruikt. Baudet gebruikt dan ook “image bites” voor de media in komkommertijden. Baudet is veel theatraler dan de meeste van zijn collega’s en laat dit ook in zijn actieve media publiciteit zien.

Baudet gebruikt vele tegenstellingen in zijn taken als een redenaar maar laat ze wel in zijn voordeel werken.

Hoe werd er in de dagen na zijn overwinningsspeech op Baudet gereageerd?

March Chavannes

-Negatief: March Chavannes vindt dat Baudet geen programma heeft maar enkel meningen.

Leon Verdonschot

-Positief: Leon Verdonschot vond de speech alles behalve onverschillig en verre van saai,

Onno Aerden

-positief: Baudet beschikt over charisma en weet dit ook om te zetten in het winnen van stemmen.

-Negatief: er wordt geen bescheidenheid getoond, en sinds er al gewonnen is moet een overwinningsspeech ook degene bedanken die voor dit mooie resultaat hebben gezorgd

Otto Wijnen

-Positief: Baudet gebruikt de retorische regels goed. Hij straalt rust uit, zijn handgebaren zijn goed en hij kijkt ook de zaal in. Baudet gebruikt ook de drieslag dat een goede retorisch trucje is.

-Negatief: De inhoud spreekt Otto Wijnen niet aan

Leonie Breebaart

-Positief: “Wat heel erg aanspreekt is het idee dat samenleving te snel verandert en dat daarmee allerlei waarden op het spel staan.

Breebaart vind dat Baudet vele tegenstelling gebruikt die positief uitpakken omdat de luisteraar zullen nadenken over hun gevormde meningen en tegenstellingen die Baudet opnoemt.

-Negatief: Breebaart vindt de speech volkomen onduidelijk (“Die zijn bij alle strijdvaardige retoriek volstrekt onduidelijk’’)

-Positief en negatief: ‘Hij stelt zich op als iemand van heel hoog niveau” Dit kan zowel positief als negatief zijn. als hij zich opstelt als een hoog persoon kan dit gezien worden als arrogant, maar het kan mensen ook aanspreken.

Het praktische onderzoek

 • inventio: het zoeken van de inhoud:

-creëert een beeld bij het argument:

ja, met behulp van de woorden: boreale wereld en

 • dispositio: het tactisch en helder ordenen van de gevonden inhoud:

-Kondigt de slot aan: Nee hij begint met een nieuwe zin dat de opening is van een samenvattende en concluderende gedeelte.

 • elocutio: Het schrijven van de tekst en daarbij het zoeken van de juiste woorden:

-Geeft een beeld weer:’’ Te elfder ure, letterlijk. Te midden van de brokstukken van wat ooit de grootste en mooiste beschaving was die de wereld ooit heeft gekend. Een beschaving die alle uithoeken van de wereld bestreek, die vol zelfvertrouwen was, en die de mooiste architectuur, de mooiste muziek en de mooiste schilderkunst heeft voortgebracht die ooit onder de sterrenhemel heeft bestaan.’’

 • memoria: het zorgvuldig voorbereiden van de toespraak:

-Creëert rustmomenten en voorkom dat je voorleest door gebruik te maken van kaartjes: Baudet is goed voorbereid en weet wanneer hij zijn stilte/rust momenten moet nemen.

 • Actio: Het overtuigend overdragen, als slotstuk van alle geleverde inspanningen:

-Spreekt rustig, luid genoeg, duidelijk, gevarieerd en vloeiend: Baudet is duidelijk voorbereid met hoe hij zijn speech wilt overbrengen: Er zijn momenten dat hij een stilte behoud, er zijn momenten dat hij toenemend harder gaat praten, er zijn momenten wanneer hij zijn spraak tempo verlaagt of verhoogt en er zijn ook momenten dat hij zijn toon verandert. Bijvoorbeeld op het einde springt Baudet naar een snellere en spontane spraak vorm bij de zin: “We gaan onze democratie herstellen, en vandaag is de eerste grote veldslag gewonnen. Dankjewel!"

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.