M & O Enquête eisen bij aankoop

Beoordeling 5.3
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 1900 woorden
  • 25 juni 2003
  • 23 keer beoordeeld
Cijfer 5.3
23 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
M&O
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Inhoudsopgave

Voorwoord
Algemene verpakking
Algemene service
Algemene (im)materiële eigenschappen
Verpakking – Bescherming
Verpakking – Communicatie
Verpakking – Verkoopstimulering
Verpakking – Hanteerbaarheid
Service – Voor aankoop
Service – Tijdens aankoop
Service – Na de aankoop
(Im)materiële eigenschappen – Materiële
(Im)materiële eigenschappen – Immateriële
Conclusie

Voorwoord

We hebben een enquête gehouden met de vraag wat mensen het belangrijkste vinden en waar ze het meest op letten bij een aankoop van een bepaald product.
De vragen gingen o.a over de verpakking, service en materiële eigenschappen. We willen kijken wat de mensen het belangrijkste vinden bij een aankoop van een nieuw product.
Dit is vooral voor mij (Coen) leuk op te weten, aangezien ik in een winkel werk is het leuk om te weten, waarop je de mensen min of meer mee kunt overhalen en waarbij je vooral goed je best moet doen bij het verkopen. Voor mij (Edwin) is het op dit moment nog niet zo van belang, misschien in de loop van mijn verder carrière is het misschien wel nog eens handig, om te weten wat mensen tegenwoordig het belangrijkste vinden bij een aankoop van een nieuw of e.v.t een tweede hands product.
Hieronder is de enquête uitgewerkt. Het lijkt weinig en snel klaar, maar de meeste tijd heeft hem toch gezeten in het maken, laten invullen van de enquête zelf.

Uitwerking enquête

Algemeen

We hebben uit de enquête opgemerkt dat een even groot aantal mensen de verpakking niet echt belangrijk vinden een beetje neutraal ( 6 personen) een iets groter aantal is het hier helemaal niet mee eens en vindt dat de verpakking wel degelijk heel erg belangrijk is. Wij kunnen ons hier ook in vinden. Een verpakking is een heel belangrijk bij het beschermen van het product, stel je voor je hebt 2 weken moeten wachten eer jou product binnen is en als het dan uiteindelijk binnen is is het kapot gegaan, doordat de verpakking niet genoeg bescherming aan het product bood.
Hieronder is zowel in getallen als in een grafiek de uitkomst van de enquete weergegeven.

Hoe belangrijk vindt u de verpakking van een product?

2 personen vonden het zeer onbelangrijk 8,3%
5 personen vonden het onbelangrijk 20,8%
6 personen vonden het neutraal 25 %
2 personen vonden het belangrijk 8,3%
9 personen vonden het zeer belangrijk 37,5 %De volgende vraag die gesteld werd hoe belangrijk ze de service vinden zowel voor tijdens en na de aankoop. Onbelangrijk vond helemaal niemand het en verder zijn de meningen een beetje gedeeld. Toch vindt het grootste deel 33,3% de service zowel onbelangrijk al belangrijk. Neutraal dus. Wij vinden de service wel belangrijk. Je wilt toch graag voor aankoop weten wat het product allemaal kan, kosten, en e.v.t verdere service. Ook hebben wij graag garantie op het product, zodat wij zeker weten, dat wanneer een product kapot gaat wij bij de zaak terug kunnen gaan en zo een kosteloze reparatie of een nieuw product krijgen.
De vraag die in de enquête werd gesteld was:

Hoe belangrijk vindt u de service

0 personen vonden het zeer onbelangrijk 0,0%
6 personen vonden het onbelangrijk 25,0%
8 personen vonden het neutraal 33,3%
4 personen vonden het belangrijk 16,6%
6 personen vonden het zeer belangrijk 25,0%

De volgende vraag die op onze enquête gevraagd werd ging over de materiële en immateriële eigenschappen van een product. De immateriële en materiële eigenschappen van een product zijn het brandstofverbruik, meetbaarheid, en de grondstoffen en dergelijke waarvan het product is gemaakt.
Uit de enquête blijkt dat mensen dit toch aardig belangrijk vinden. Toch vindt grootste deel van de ondervraagde ( 37,5% ) vindt de immateriële en materiële eigenschappen zowel belangrijk als onbelangrijk neutraal dus.
De vraag die gesteld is was:

Hoe belangrijk vindt U de (im)materiële eigenschappen?

2 personen vonden het zeer onbelangrijk 8,3%
2 personen vonden het onbelangrijk 8,3%
9 personen vonden het neutraal 37,5%
7 personen vonden het belangrijk 29,2%
5 personen vonden het zeer belangrijk 20,8%

Verpakking

De vraag erna was “Hoe belangrijk moet de bescherming zijn?”

2 mensen vonden het zeer onbelangrijk 8.33 %
2 mensen vonden het onbelangrijk 8.33 %
8 mensen vonden het neutraal 33.33 %
7 mensen vonden het belangrijk 29.17 %
5 mensen vonden het zeer belangrijk 20.83 %

Hier uit blijkt dat het merendeel de bescherming niet belangrijk maar ook niet onbelangrijk vindt. Ze waren er dus neutraal over. Met de bescherming wordt bedoeld hoeveel de verpakking het product onder omstandigheden heel houdt.

De volgende vraag was of de communicatie goed was. Dat wil zeggen of de verpakking iets zegt over het product zelf, wat er in de verpakking zit bijvoorbeeld kleur, grootte en welke materialen zijn gebruikt in het product. Het overgrote deel van de mensen vond dat wel belangrijk. Dat lijkt me wel logisch, want er gaan steeds meer mensen op de gebruiksaanwijzing letten.

4 mensen vonden het zeer onbelangrijk 16.67 %
2 mensen vonden het onbelangrijk 8.33 %
3 mensen vonden het neutraal 12.5 %
10 mensen vonden het belangrijk 41.67 %
5 mensen vonden het zeer belangrijk 20.83 %De volgende vraag was “Moet een verpakking verkoopstimulerend zijn?” Dat wil zeggen of de verpakking doorslag geeft tot aankoop. Door middel van een extra mooie of later handig zijnde verpakking. Hier koos hetzelfde aantal mensen voor zeer onbelangrijk en onbelangrijk. Dat duidt dus aan dat dat het minst belangrijke aspect is aan de verpakking van een product.

8 mensen vonden het zeer onbelangrijk 33.33 %
8 mensen vonden het onbelangrijk 33.33 %
6 mensen vonden het neutraal 25 %
0 mensen vonden het belangrijk 0 %
1 mensen vonden het zeer belangrijk 4.17 %

Hanteerbaarheid is het volgende aspect. Hoe makkelijk is een verpakking te vervoeren, mee te nemen en is het product weer makkelijk uit de verpakking te halen. Is hij te groot of juist klein. Dit vonden veel mensen belangrijk en zeer belangrijk. De meeste vonden het toch belangrijk. Als hij bijv. te groot is kan je hem helemaal niet vervoeren en wanneer de verpakking te goed om het product zit kun je het product helemaal niet gebruiken.

1 mensen vonden het zeer onbelangrijk 4.17 %
4 mensen vonden het onbelangrijk 16.67 %
6 mensen vonden het neutraal 25 %
10 mensen vonden het belangrijk 41.67 %
3 mensen vonden het zeer belangrijk 12.5 %

Service

De eerste vraag in dit onderdeel was “Is de service voor de aankoop belangrijk?” Met de serves voor een aankoop wordt bedoeld de uitleg, demonstratie e.d van het product, zodat je goed bent ingelicht over de verschillende mogelijkheden van het product, voor je tot koop over gaat.De mensen vonden dit wel belangrijk. Al was het merendeel neutraal over dit aspect.

3 mensen vonden het zeer onbelangrijk 12.5 %
4 mensen vonden het onbelangrijk 16.67 %
7 mensen vonden het neutraal 29.17 %
5 mensen vonden het belangrijk 20.83 %
6 mensen vonden het zeer belangrijk 25 %

De vraag daarna was “Is de service tijdens de aankoop belangrijk?” Hier was een even groot deel zowel neutraal als belangrijk over. Dit verbaast me toch een beetje. Ik had een veel hoger aantal zeer belangrijke gedacht. Tegenwoordig zeuren mensen altijd over bezorging, vervoeren, kortingen, het product zo snel mogelijk hebben enz. Maar eigenlijk vinden ze dit dus helemaal niet belangrijk.

2 mensen vonden het zeer onbelangrijk 8.33 %
0 mensen vonden het onbelangrijk 0 %
9 mensen vonden het neutraal 37.5 %
9 mensen vonden het belangrijk 37.5 %
4 mensen vonden het zeer belangrijk 16.67 %De laatste vraag van dit onderdeel service was ” Is de service na de aankoop belangrijk?” Dit vonden veel ondervraagden zeer belangrijk. Als reactie bij iemand - waaraan ik vroeg waarom hij dat invulde - kreeg ik te horen dat als de verkoper na de verkoop van het product hem uitschold, dat hij dan erg geïrriteerd – op z’n zachtst gezegd – zou raken. Maar natuurlijk vinden de mensen van tegenwoordig vooral de garantie belangrijk. Je wilt toch niet voor iets betalen wat het niet doet. De cijfers hieronder zijn geheel naar verwachting.

0 mensen vonden het zeer onbelangrijk 0 %
4 mensen vonden het onbelangrijk 16.67 %
6 mensen vonden het neutraal 25 %
5 mensen vonden het belangrijk 20.83 %
9 mensen vonden het zeer belangrijk 37.5 %

(Im)materiële eigenschappen

De volgende vraag op de enquête ging over de materiële eigenschappen. Hieronder verstaan we bijvoorbeeld bij een auto het brandstofverbruik of de roestbestendigheid.
Uit de gehouden enquête blijkt dat mensen dit toch wel graag willen weten van hun product. Ze willen het weten, om er verder niets mee te doen (58.3%). De overige 41.7% doet ook daadwerkelijk iets met die materiële eigenschappen. Al is het voor het vertellen aan andere mensen.

0 mensen vonden het zeer onbelangrijk 0 %
0 mensen vonden het onbelangrijk 0 %
14 mensen vonden het neutraal 58.3 %
6 mensen vonden het belangrijk 25.0%
4 mensen vonden het zeer belangrijk 16.7%

De volgende en laatste vraag die gesteld werd was: “Hoe belangrijk vindt u het om te weten wat de immateriële eigenschappen zijn?” met immateriële eigenschappen wordt de kwaliteit, verpakking, merk en service bedoelt.
De uitkomst was ongeveer naar verwachting. Het grootste deel van de mensen vindt het toch belangrijk om de immateriële eigenschappen te weten. Wat ons wel opviel was dat toch 5 personen (20,8%) het onbelangrijk vonden. Het lijkt mij toch vanzelfsprekend dat je naar het merk en de kwaliteit van het product kijkt en het gaat vergelijken met andere gelijkwaardige producten in prijs.

0 mensen vonden het zeer onbelangrijk 0 %
5 mensen vonden het onbelangrijk 20.8 %
5 mensen vonden het neutraal 20.8 %
10 mensen vonden het belangrijk 41.7 %
4 mensen vonden het zeer belangrijk 16.7 %

Conclusie

Als we gaan kijken naar het algemene vind de consument van de vragen die zijn gesteld de verpakking min of meer belangrijker als het product. Het product moet zeker weten beschermd worden door de verpakking en word door de consument als belangrijkste eis van een verpakking gesteld. Bijna gelijk met de bescherming komt de communicatie die de verpakking heeft. De verpakking moet dus communicatief zijn en iets vertellen over de inhoud. Op de derde plaats komt de hanteerbaarheid. De consument vindt het belangrijk, maar er hoeft geen rekening mee gehouden. Wat helemaal weg kan worden gelaten en waar bij een verpakking al helemaal geen aandacht geschonken hoeft te worden vindt de consument de verkoopstimulering. De verpakking hoeft niet een rede te zijn om tot koop over te gaan.De (im)materiële eigenschappen zitten op de tweede plaats van de algemene ranglijst. Bij de (im)materiële ranglijst is het heel moeilijk vast te stellen wat nu het belangrijkste is. Ik pak uiteindelijk toch de materiële eigenschappen aangezien niemand die onbelangrijk of zeer onbelangrijk vindt. Materiële eigenschappen worden dus belangrijk en wil een consument zeker weten weten. Ze willen weten wat het brandstofverbruik van hun auto is. Of hun nieuwe fiets niet kan roesten enz. Na de materiële eigenschappen komen de immateriële. Een zowat gelijke stand met de materiële, maar toch iets minder belangrijk gevonden. De kwaliteit, verpakking en service is minder belangrijk als de grootte, verbruik, en de houdbaarheid van het product.
Als laatste plaats in de algemene klasse komt de service. Dit was ook te verwachten. We kunnen ons niemand voorstellen die een product koopt om de service. Dus de laatste plaats, maar niet als onbelangrijkste. Vooral niet de service na de aankoop. Uit de enquête blijkt dat deze op de nummer 1 komt van de belangrijkste service. De garantie en e.v.t onderhoud van het product is dus heel belangrijk en moet door een verkoper altijd genoemd worden bij het product. Stel je voor het product gaat naar 1 week kapot. Heb je er niks meer aan. En daarvoor wil men garantie. Ze willen geen weggegooid geld.
Op de tweede plaats komt de service tijdens de aankoop. De installatie, gebruiksaanwijzing e.d vindt men na de garantie, onderhoud e.d het belangrijkste. Ze willen toch het product gebruiken. Als laatste vraag en wat we nooit hadden verwacht dat die als laatste kwam. Maar dan ook echt de allerlaatste op de complete lijst is de service voor aankoop. Demonstratie, proefopstelling, bouwtekening zijn voor de consument van tegenwoordig niet meer nodig. Misschien zoekt de consument tegenwoordig alles zelf thuis al op.
De consument sprak en had een duidelijke mening.

REACTIES

J.

J.

https://www.survio.com/survey/d/K5B1L3Q2Q1H4N2X8N

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.