Een eigen bedrijf

Beoordeling 5.6
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 5e klas havo | 1982 woorden
  • 18 juli 2009
  • 15 keer beoordeeld
Cijfer 5.6
15 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
M&O
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!


1. Inleiding

Mijn werkstuk gaat over de eigen onderneming. Ondernemen is een serieuze zaak en gaat zeker niet altijd zonder problemen. Het is daarom belangrijk om niet zomaar actie over te gaan maar om je ideeën even te laten bezinken. Het opzetten van een onderneming kost ook veel meer tijd dan je op het eerste gezicht zou denken. Daarbij moet het idee wat nu een goed idee is over een tijd nog steeds een goed idee zijn. Het is daarom heel verstandig om een aantal punten goed op papier te zetten.

Ik stel hierbij de hoofdvraag: Hoe wordt een bedrijf opgestart?
Deze hoofdvraag ga ik beantwoorden door verschillende deelvragen te beantwoorden.
De deelvragen zijn:
1. Welke voorbereidingen zijn nodig voor de eigen onderneming?
2. Wat is marketing?
3. Hoe kies het product?
4. Hoe ziet het financiële plan eruit?

Naast deze punten zijn er nog vele andere punten waaraan bij het starten van een eigen onderneming aandacht moet worden besteed. Al deze punten zijn terug te vinden in de informatiemap die opgevraagd kan worden bij de Kamer van Koophandel.

2. Deelvragen
2.1 Welke voorbereidingen zijn nodig voor de eigen onderneming?
Een goede voorbereiding is het halve werk en geeft je meer zekerheid op succes.
Belangrijke voorbereidingspunten zijn: marktoriëntatie
een doelgroep te kiezen
een product te kiezen.

Daarna moet er een ondernemingsplan gemaakt worden. Het ondernemingsplan bestaat uit een aantal onderdelen. In het eerste deel vertel je over het totale plan, de markt waarin je wilt gaan ondernemen en het product waarmee je de markt op wilt. In de tweede deel geef je aan wat je eigen opleiding en ervaring is en waarom je dit eigen bedrijf wilt starten. Daarna vertel je meer over het product zelf, over de markt waarin je gaat ondernemen, hoe je het bedrijf wilt opzetten en hoe je je product in de markt wilt gaan zetten (marketing). Tot slot geef je aan hoe het financiële plaatje eruit gaat zien. Welke investeringen zijn er nodig, waar komt het geld hiervoor vandaan, hoe ziet het exploitatieplaatje eruit, een liquidatiebegroting en ook hoe het met privé uitgaven gaat.. Het laatste dat beschreven moet worden zijn de “rechtsvormen en aspecten” hierin staat de rechtsvorm.
Als je op deze manier alles goed hebt omschreven en kun je gaan beginnen met de praktische voorbereidingen. Dit zijn voorbereidingen zoals het zoeken van huisvesting voor het bedrijf, het vinden van financiers, het vinden van leveranciers van je product, het kiezen van een rechtsvorm, het opzetten van de boekhouding en het eventueel regelen van vergunningen en verzekeringen. Ook moet je je onderneming inschrijven in het handelsregister.

2.1.1 De praktische voorbereidingen
Wat betreft de vestiging van het bedrijf betreft zijn er een aantal mogelijkheden:
een bedrijf aan huis
een bedrijfsruimte huren
een bedrijfsruimte kopen.

Het hebben van een bedrijf aan huis is de goedkoopste manier van bedrijfshuisvesting en vaak beginnen bedrijven dan ook vaak vanuit een “aan huis” situatie. Dit kan natuurlijk niet bij alle soorten ondernemingen. Het product dat geleverd wordt moet daar dan wel passend bij zijn.
Het huren van een bedrijfsruimte kan ook een heel goed uitgangspunt zijn voor je eigen onderneming wanneer je je in huis geen mogelijkheden hebt of het product zich daarvoor niet leent. Er is vaak voldoende keus in bedrijfspanden zodat er al gauw iets geschikts te vinden is en wat ook nog in het budget past.
De duurste en meest bindende vorm is het kopen of zelf bouwen van een bedrijfspand. Je kunt het aanpassen aan je eigen wensen maar vraagt vaak een forse investering.
De keus wordt dus meestal bepaalt door het product en de financiële mogelijkheden
Voor het opzetten van een bedrijf is geld nodig. Het mooiste is als het gefinancierd kan worden met eigen vermogen. Dit is lang niet altijd mogelijk en in die gevallen moet er een financier gevonden worden. Ook hiervoor is het maken van een ondernemingsplan belangrijk. Hierin kan de eventuele geldschieter lezen wat precies de plannen en de opbouw van de onderneming is. Het ondernemingsplan geeft ook inzicht in de geraamde totale kosten zodat er op een onderbouwde manier bepaald kan worden hoeveel geld er nodig is voor het opzetten van de onderneming. Teveel geld lenen brengt kosten en risico’s met zich mee.
Om het bedrijf te kunnen starten is ook het product nodig. Belangrijke aspecten bij het vinden van een goede leverancier zijn de kwaliteit van het product, goede prijs/kwaliteitsverhouding en een betrouwbare levering.

Een ander aspect dat meteen aan de orde komt wanneer je een bedrijf start is de rechtsvorm. De vraag hierbij is of het een eenmanszaak wordt of dat er sprake is van een samenwerking met meerderen. De keuze is belangrijk i.v.m. aansprakelijkheden en kan ook consequenties hebben in de financiële sfeer zoals bijvoorbeeld bij de belastingaangifte.
Omdat je vanaf de allereerste dag nadat je besloten hebt een eigen bedrijf op te zetten mogelijk al kosten maakt is het belangrijk om dan ook meteen te starten met een goede boekhouding. Een goede boekhouding kenmerkt zich door nauwkeurigheid.
Het voordeel van een goede boekhouding is niet alleen dat er geen foute betalingen en ongeïnde rekeningen zijn, maar ook dat er een goed inzicht is in hoe het financieel met de onderneming gaat. Is er ruimte voor investering of moet er juist gesneden worden in de kosten?
Het laatste punt waaraan bij het starten van een onderneming aan gedacht moet worden
zijn de vergunningen en verzekeringen. Welke vergunningen er precies nodig zijn is afhankelijk van het soort bedrijf, het soort product en soms ook de vestigingsplaats van het bedrijf. De verzekeringen is het belangrijk te weten in wat voor soort huisvesting de onderneming is gevestigd (huur of koop), is er personeel in dienst of is het een eenmanszaak en altijd is een aansprakelijkheidsverzekering een verstandige keus. Daarnaast zijn er nog heel veel andere mogelijk belangrijke verzekeringen. Deze zijn afhankelijk van het product, het eventuele productieproces, het verwerkingsproces en zo nog veel meer. Deze moeten dan dus ook per bedrijf afzonderlijk bekeken worden met bijvoorbeeld een bedrijfsverzekering- adviseur

2.2 Wat is marketing?
Marketing is het doelmatig en doelgericht uitvoeren van alle activiteiten die erop gericht zijn een product te verkopen of een dienst te verrichten met als doel hieruit inkomsten te verkrijgen

Binnen de marketing zijn een aantal items van belang:
Plaats : Hier zijn de uitstraling en de bereikbaarheid van belang
Product : Er moet vraag naar zijn. Er moet rekening gehouden worden met garantie,
service, verpakking.
Prijs : Is afhankelijk van de inkoopprijs en exploitatiekosten van het bedrijf. Prijs
moet ook marktconform en scherp zijn.
Promotie : Het gaat om de klant, die moet je bereiken. Uitgekiende reclame gericht op de
doelgroep en in overeenstemming met de uitstraling van het bedrijf.

Voor een goede invulling van de marketing ( je wilt inkomsten verkrijgen) is het belangrijk eerst een sterkte-zwakte analyse te maken m.a.w. wat is de situatie in de markt van het product en hoe is het met de concurrentie. Hierdoor worden de kansen en de bedreiging voor het wel of niet slagen van het bedrijf duidelijk.
Daarnaast is een omzetberekening belangrijk om je omzet te kunnen inschatten. Ook dat geeft inzage in het wel of niet haalbaar zijn van het bedrijf.

2.3 Hoe kies je je product?
De basis van de onderneming is het productidee. Een goed product is iets wat bij de ondernemer past, waar hij enthousiast over is en waar hij alles voor wil doen om het tot een succes wil maken. Daarnaast moet het product natuurlijk ook “aanslaan” in de markt.
Om te weten of het product bij je past moet je kijken naar je eigen competenties: wat kan ik en wat wil ik?
Daarnaast is de praktische haalbaarheid ook heel belangrijk. Kan ik het product voor een redelijke prijs leveren. Daarmee is meteen ook de financiële haalbaarheid al voor een deel bekeken. Kan het product voor een goede prijs geleverd worden en daarbij moet niet alleen naar de pure productprijs gekeken worden maar ook naar de andere bedrijfskosten.
Een goede kans van slagen heb je wanneer je met een uniek product op de markt komt.

Bij het kiezen van je product moet je je ook altijd afvragen waarvoor je kiest:
De klantbehoefte. Welke behoefte qua product heeft de klant?
Welke producten kunnen en willen we verkopen en aan welke klanten?

2.4. Hoe ziet het financiële plan eruit?
Het financiële plan bestaat uit de volgende onderdelen:
• investeringsplan
• financieringsplan
• exploitatiebegroting
• liquiditeitsbegroting

Het Investeringsplan
De vraag hierbij is welke bedrijfsmiddelen er nodig zijn om te starten?. Het zijn dus de uitgaven die je vooraf. doet Voorbeelden zijn: de aankoop of huur van een pand, de inrichting ervan, de aankoop van machines.

Het Financieringsplan
Dit plan geeft je aan hoe je je investeringen zal financieren
De belangrijke vraag is: Is er geld nodig voor de onderneming?
In het financieringsplan wordt uitgewerkt waar het benodigde geld vandaan moet komen
Als er eigen vermogen is kan de ondernemer dat inbrengen. Als dat er niet is kan er geld komen in de vorm zogenaamd vreemd ver,ogen. Dat is vermogen dat anderen inbrengen bijvoorbeeld een bank.

De Exploitatiebegroting
De vraag hier is hoeveel de ondernemer moet omzetten om een netto winst te maken?
De schatting van de omzet in het marketingplan is het uitgangspunt voor de exploitatiebegroting. Als je hiervan alle kosten aftrekt krijg je een beeld van de verwachte nettowinst (vóór belastingen).

De Liquiditeitsbegroting
Hierin staat een overzicht welke ontvangsten en uitgaven wanneer komen?
Dit overzicht geeft de ondernemer inzicht in hoe het financiële traject en wanner er inkomsten en uitgaven te verwachten zijn.

3. De hoofdvraag: Hoe wordt een bedrijf opgestart?
Het starten van een bedrijf begint bij een goed productidee. Het is van groot belang om daarbij in de gaten te houden dat het een idee moet zijn dat aansluit bij de markt, maar ook bij jezelf en je mogelijkheden.
Belangrijke eigenschappen voor een ondernemer zijn: realiteitszin, zelfdiscipline, besluitvaardigheid, organisatietalent, financieel inzicht, overtuigingskracht,marktkennis en vakkennis.

realiteitszin : is het haalbaar, past het bij je om ondernemer te zijn?
zelfdiscipline : je moet hard kunnen en willen werken, eventueel cursussen volgen besluitvaardigheid : je moet besluiten kunnen en durven nemen
organisatietalent : je moet kunnen plannen, vooruitdenken en samenwerken
financieel inzicht : goed inzicht in inkomsten,uitgaven en investeringen
overtuigingskracht : je moet je klanten altijd kunnen overtuigen van het product
marktkennis : waar zitten je klanten en hoe krijg je ze bij jou
vakkennis : door studie maar ook ervaring.

Daarna moet een ondernemingsplan duidelijkheid geven in de plannen, de doelen en de haalbaarheid van de onderneming.

Nadat dit duidelijk is kan met de praktische invulling van de onderneming worden gestart zoals:
1. huisvesting
2. financiering
3. vinden van leveranciers
4. opstarten van een boekhouding
5. inschrijving in het handelsregister
6.promotie

4. Conclusie
Ondernemen is een serieuze zaak en gaat zeker niet altijd zonder problemen. Het is daarom belangrijk om niet zomaar actie over te gaan maar om je ideeën even te laten bezinken. Het opzetten van een onderneming kost ook veel meer tijd dan je op het eerste gezicht zou denken. Daarbij moet het idee wat nu een goed idee is over een tijd nog steeds een goed idee zijn. Het is daarom heel verstandig om een aantal punten goed op papier te zetten.
Bij een slechte voorbereiding is het risico erg hoog dat de kans op slagen juist heel laag is. Met een sterk plan komt je beslagen ten ijs bij bijvoorbeeld een bank maar ook bij de concurrentie. Zonder een goed uitgewerkt idee en een sterkte-zwakte analyse hebben concurrenten het voordeel van ervaring en omvang.
Daarnaast moet je ook kijken je eigen competenties (wat wil ik en wat kan ik).

Belangrijke eigenschappen voor een ondernemer zijn:
realiteitszin : is het haalbaar, past het bij je om ondernemer te zijn?
zelfdiscipline : je moet hard kunnen en willen werken, eventueel cursussen volgen besluitvaardigheid : je moet besluiten kunnen en durven nemen
organisatietalent : je moet plannen, vooruitdenken en samenwerken
financieel inzicht : de boekhouding goed bijhouden
overtuigingskracht : je moet je klanten altijd kunnen antwoorden
marktkennis : waar zitten je klanten en hoe krijg je ze bij jou
vakkennis : door studie maar ook ervaring.

Dit zijn de eerste uitgangspunten voor een goede onderneming.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.