Mijn eigen mening:
Ik heb op de tv wel eens wat gezien van vrouwenbesnijdenis en wat ik er van gezien heb vond ik vreselijk. Ook is het een actuele, maatschappelijke kwestie, door onze multiculturele samenleving. Dit omdat de discussie er de laatste tijd steeds meer over opwaait. Dat deze discussie iets van de laatste tijd is, komt doordat we de laatste jaren een multiculturele samenleving ontwikkelen. Ik denk dat het voor mij en andere Nederlanders er zo erg uitziet omdat wij het niet gewend zijn en het niet als een normaal gebeuren zien. Door de komst van vreemdelingen uit landen waar dit normaal is, moet onze wetgeving daar op worden aangepast.

1 Gebeurt dit vaak in Nederland?
Er zijn vele schattingen over het aantal besneden vrouwen. De getallen variëren van 70, 80 of zelfs 130 miljoen vrouwen die besneden zijn. Ook al woont verreweg het grootste deel van de besneden vrouwen in Afrika, ook in Nederland komt vrouwenbesnijdenis voor. Door ethische conflicten, burgeroorlogen en hongersnood, kwamen er, vanaf 1988 in grote getale inwoners van Aziatische en Afrikaanse landen naar andere continenten. Naar Nederland was deze stroom asielzoekers met name uit Somalië. Door deze verspreiding werd ook de vrouwenbesnijdenis verspreid en veroorzaakte behoorlijk wat ophef. In Nederland is het nu wettelijk verboden en strafbaar. Omdat het in ons land verboden is, wordt het illegaal en in het geniep gedaan. Men laat vaak een iemand uit het land van oorsprong komen om de besnijdenis uit te voeren. Exacte cijfers zijn niet bekend. Het is bekend dat meisjes ook naar het buitenland gestuurd worden om daar de ingreep uit te laten voeren.

2 Bij welke culturen/soort mensen gebeurt het?
Vrouwenbesnijdenis komt voor in 20 Afrikaanse landen (waaronder Egypte en Guinea Bissau) en bij bepaalde groepen in het nabije oosten en Azië. Tot de jaren ’50 werd een vorm van vrouwenbesnijdenis in delen van West Europa en De Verenigde Staten toegepast als medische ingreep bij vrouwen met hysterische klachten. Andere informatie is dat het tot 10 a 20 jaar geleden in Europa niet voorkwam, en pas met de komst van immigranten en vluchtelingen uit Afrika vrouwenbesnijdenis in Nederland voorkwam. In Nederland komt het voor bij de mensen die van oorsprong uit een van de landen komen waar dit gebeurt. Voorbeelden hiervan zijn Somalië Ethiopië Soedan, Eritrea, Egypte, Ghana en Bangladesh. Je kind laten besnijden in Nederland is verboden, het meisje naar het land van oorsprong terug laten gaan om het daar te laten besnijden is alleen strafbaar als de ouders de Nederlandse identiteit hebben.

3 Waarom is deze traditie zo belangrijk voor deze culturen?
Het is een traditie die al eeuwenlang erg belangrijk is voor deze culturen. Het zou de huwelijkskans van een vrouw vergroten, haar maagdelijkheid beschermen, en een teken van goede opvoeding zijn. Ook bepaald het haar identiteit, en men meent dat het een islamitisch voorschrift is. Een besneden vrouw wordt ook vaak mooier gevonden. ‘Pijn hoort bij het leven van de vrouw’ is iets wat vaak gebruikt wordt. Een onbesneden meisje is onrein en wordt vaak verdacht van seksueel contact voor het huwelijk of seksueel ongeremd gedrag. Van haar wordt gevonden dat ze de familie te schande maakt, en men doet er alles aan om haar alsnog te besnijden. Doorgaans wordt ze uitgestoten en komt dan vaak – als enige mogelijke uitweg - in de prostitutie terecht. Een meisje dat de besnijdenis (en dus de pijn) dapper doorstaat, wordt door sommige volkeren gezien als de overgang van kind naar volwassene.

4 Hoe word er in Nederland over gedacht door de bevolking?
Omdat dit niet gebruikelijk is in de Nederlandse cultuur, wordt er over het algemeen niet positief over gedacht. Men vind het barbaars en een naar idee. De Nederlandse cultuur is ook veel meer op schaamte gericht, je geslachtsdelen zijn zeer privé waar je niet met anderen over praat en zeker niet zomaar laat zien, of aan laat zitten. In de rest van de westerse wereld wordt er globaal ook ongeveer zo over gedacht.

5 Wat vindt de Nederlandse overheid ervan?
Nederland heeft, evenals een aantal andere Europese landen, alle vormen van vrouwenbesnijdenis verboden. Het valt in het wetboek van strafrecht onder de opzettelijke mishandelingsdelicten of onbevoegd uitoefenen van geneeskunst. Voor geneeskundigen is het verboden eraan mee te werken. Dit verbod is er gekomen na een discussie in 1992. Er werd nog getwijfeld of de mildste vorm van vrouwenbesnijdenis niet toch toegestaan moest worden, onder medisch toezicht.

Onder politieke partijen zijn er ook verschillende meningen. Zo zegt de VVD vrouwenbesnijdenis afschuwelijk te vinden en het te beschouwen als een ernstige inbreuk van de integriteit van het menselijk lichaam en onderdrukking van de vrouw, en daardoor een schending van de fundamentele mensenrechten. D66 beschouwt de praktijken als gruwelijk, en vind dat politie en justitie er zeer hard tegen moeten optreden. D66 vindt dat er niet alleen een specifieke wet tegen de vrouwenbesnijdenis voor moet komen, ook moeten de gemeenschappen waarin het gebeurd, informatie krijgen over de Nederlandse normen en waarden.

De Nederlandse samenleving wordt door het fenomeen vrouwenbesnijdenis geconfronteerd met dilemma’s om medisch-ethisch en juridisch gebied. Moet men het Somalische gebruik eerbiedigen en hun cultuur respecteren, of is het een dusdanige schending van de mensenrechten dat een verbod noodzakelijk is?

In 1992 is er besloten dat vrouwenbesnijdenis volledig verboden wordt, en dat het onder de opzettelijke mishandelingdelicten of onbevoegd uitoefenen van geneeskunst gaat vallen.
In artikel 300 van de wet staat:
1 Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

2 Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

3 Indien het feit de dood ten gevolge heeft wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.

4 Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.

5 Poging tot mishandeling is niet strafbaar.

Het is dus lastig om te beslissen of vrouwenbesnijdenis strafbaar is of niet. In de landen en culturen waar het een gebruik is wordt het natuurlijk niet als mishandeling gezien.

6 Hoe was dit vroeger in Nederland?
Sinds 1993 zijn alle vormen van vrouwenbesnijdenis officieel verboden
Vroeger was vrouwenbesnijdenis in Nederland niet verboden. Het kwam echter zelden voor omdat het hier niet echt bekend was. Met de komst van de afrikanen en Aziaten (zie vraag 1) in 1988, kwam het hier vaker voor.

7 Hoe is dit in andere landen?

In steeds meer landen is vrouwenbesnijdenis verboden, ook steeds meer Afrikaanse landen, ook al is het nog steeds moeilijk om te ontdekken wanneer en of het gebeurt. Het kinderfonds van de Verenigde Naties Unicef, begint een campagne om de vrouwenbesnijdenis tegen te gaan. Zij roepen de regeringen en religieuze leiders op deze ‘wrede traditie’ te stoppen. In de Ethiopische hoofdstad Adis Abeba is op 3 Februari 2003 een conferentie over het probleem. In Kenia zijn zeker honderd meisjes de afgelopen maanden uit hun ouderlijk huis gevlucht om aan de besnijdenis te ontkomen. Ik Kenia komt er, ondanks het verbod, nog veel besnijdenis voor.

Mening achteraf:
Ik ben veel te weten gekomen over deze traditie en snap beter waarom dit zo belangrijk is en zo moeilijk uit te roeien, mensen zien het als iets heel belangrijks, bijna noodzakelijk. Er zijn verschillende meningen over, maar globaal zijn deze in te delen in twee meningen. Goed of slecht. Discussies over dit onderwerp komen steeds meer en ik denk dat dat goed is. Ik ben niet veel van mening veranderd, ik vind het nog steeds een onprettige traditie, maar ik ben wel van mening dat het op latere leeftijd, op vrijwillige basis wel mogelijk moet zijn. Maar dan alleen de mildste vorm.

Bronnen:

Internet;

http://scriptie.maatschappelijkwerk.com/vrouwenbesnijdenis/
www.frencken-college.nl/Maatschappijleer/besnijd.htm
www.wpf.org/youth/nl/besnijdenis.html
www.boekgrrls.nl/BgDiversen/Onderwerpen/vrouwenbesnijdenis.htm
http://casnws.scw.vu.nl/publicaties/bartels-rituelen.html#par1
www.vvd.nl
www.d66.nl
www.pharos.nl

krantenartikel trouw 4/2/2003: VN-campagne tegen vrouwenbesnijdenis.
Krantenartikel trouw 8/2/2003 Keniaanse meisjes op de vlucht voor besnijdenis.

Hieronder mijn 100-woorden verslag:

Onderwerp: Vrouwenbesnijdenis

Voor maatschappijleer onderzocht ik een maatschappelijke kwestie die verband had met de multiculturele samenleving. Ik koos voor vrouwenbesnijdenis. Dat leek me interessant om te onderzoeken en er is veel discussie over. Vrouwenbesnijdenis komt vooral voor in Afrikaanse landen. Met de komst van Afrikanen naar Nederland namen zij deze gewoonte mee. Omdat het in Nederland en ook in vele andere landen verboden is, wordt het stiekem gedaan. De traditie is zo belangrijk voor deze culturen omdat gevonden wordt dat het erbij hoort en dat het het meisje volwassen maakt. De Nederlandse politiek is het erover eens dat het barbaars en verboden moet worden. Dit is in een wet vastgelegd. Ondanks het verbod, ook in vele Afrikaanse landen, komt dit fenomeen nog vaak voor.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.