Havisten uit de bovenbouw gezocht! Vul deze korte vragenlijst over jouw studiekeuze in en maak kans op een Bol.com bon t.w.v. 15 euro.

Doe mee


Het drankgebruik van jongeren in Nederland
Het drankgebruik door jongeren onder de zestien is een groot probleem in Nederland. Gemiddeld drinken Nederlanders van 12 jaar of ouder 1 glas alcohol per dag. De Verenigde Staten hebben ook lang een alcoholprobleem bij jongeren gehad, maar doordat zij hun regels hebben aangescherpt – geen alcohol onder de 21 – heeft Nederland het grootste percentage drinkende jongeren van de wereld.
Het alcoholprobleem in Nederland is een maatschappelijk probleem: het heeft namelijk gevolgen voor de maatschappij van Nederland.


Teveel alcohol is schadelijk voor de gezondheid, vooral als je nog in de groei bent. Het kan tot problemen leiden, zoals agressie, vandalisme of verkeersongelukken als gevolg van rijden onder invloed. En er wordt zeer veel geld uitgegeven aan alcohol.
Eigenlijk is alcohol al heel oud. Waarschijnlijk is “mede” het oudste alcoholische drankje. Het is gemaakt van honing en werd 8000 jaar geleden al gedronken. Men denkt dat het toevallig is ontstaan doordat honing en water op een warme plek met gist in aanraking kwamen.
Bier was 5400 jaar voor christus al bekend en in Egypte zijn papyrusrollen gevonden uit 3500 voor Christus met het recept voor wijn. In Griekenland was wijn de belangrijkste drank. Daar werd wijn gedronken bij feestmalen.
Volgens wetenschappelijke vondsten wisten de Grieken en Romeinen hoe ze wijn uit sterke drank konden maken.
Bij de Azteken had drank een religieuze rol. Bij religieuze aangelegenheden was het verplicht om dronken te zijn. Als je niet dronken was, was dat een belediging voor de goden.
De consumptie van alcohol nam toe doordat steden groeiden, er vele religieuze feesten waren en de gewoonte was om gepekeld vlees te eten.
Het meeste bier werd gebrouwen in kloosters. Later kwamen er pas brouwerijen.
In de middeleeuwen werd alcohol al een beetje een probleem. De mensen vonden het toen erg lekker en ze begonnen steeds meer te produceren. Sommige dranken werden toen al sterker gemaakt dan andere. Toen was alcohol al een geliefd drankje onder de mensen. Sinds de laatste paar jaren gaan jongeren steeds vroeger en steeds meer drinken. Daardoor is het percentage verkochte alcoholische dranken erg gegroeid.
Mannen drinken vaker en meer alcohol dan vrouwen.


Van de mannen drinkt 86% wel eens alcohol, voor vrouwen is dat 74%.
Mannen drinken gemiddeld 1,6 glazen per dag. Bij vrouwen is dat net geen vol glas per dag (0,9).
Jonge mannen van 18 tot 25 jaar drinken het meest. 94% drinkt wel eens alcohol, gemiddeld 1,8 glazen per dag. Bij de jonge mannen zijn er ook de meeste zware drinkers: 3 op de 10 drinken minstens 1 dag in de week 6 of meer glazen.
Ook bij de vrouwen wordt het vaakst gedronken door 18 tot 25-jarigen.
Van de jongeren van 12 tot 18 jaar drinken 4 op de 10 wel eens alcohol. Dat is zowel bij jongens als bij meisjes. Voornamelijk bij de 16 tot 18-jarigen drinkt een groot deel wel eens alcohol, namelijk 82%.
Hoewel je 16 moet zijn om alcohol te kopen, zegt 37% van de 14 tot 16-jarigen en 8% van de 12 tot 14-jarigen wel eens te drinken.
Het onderwerp ‘Drankgebruik van jongeren in Nederland’ behoort tot het maatschappelijke domein van de jeugdproblematiek.
Het toenemend drankgebruik vormt een bedreiging voor de sociale cohesie in Nederland, als je bedenkt dat er door drankmisbruik steeds meer jongeren buiten de boot gaan vallen: ze maken hun school niet af, wijzen hulp af en komen steeds vaker op straat te staan.
Als de overheid het probleem niet tijdig en voldoende aanpakt zullen er veel meer jongeren met drankproblemen komen. De toename van overlast en criminaliteit door deze jongeren, leiden tot hogere kosten van medische en sociale voorzieningen.
De groepen die bij deze kwestie zijn betrokken zijn:
- Jongeren
- Overheid: politie, hulpverlening, politiek
- Ouders
- School
- Uitgaansgelegenheden en drankverkopers
Hun belangen zijn verschillend.
Jongeren drinken om met de groep mee te doen, stoer te zijn of aan problemen te ontsnappen.
Uitgaansgelegenheden en drankverkopers verdienen aan de verkoop van drank aan jongeren.
Ouders willen dat hun kinderen veilig zijn en gezond blijven.
De politie wil orde en rust handhaven.
Als we naar het economische belang kijken, zien we ook verschillen.
Jongeren verkwisten hun geld aan alcoholische dranken.
De politie moet kosten maken omdat ze mensen in moet zetten vanwege overlast en controle.
Ouders moeten boetes betalen, en schades vergoeden. Soms moeten ze ook bijdrage aan de kosten voor hulpverlening.
Hulpverleners moeten kosten maken omdat hulpverlening geld kost.
Dus: De maatschappij – en dat zijn wij – betaalt via belastingen de politie en de hulpverlening.
Normen en waarden:
Jongeren drinken om erbij te horen en plezier te hebben.
Uitgaansgelegenheden en drankverkopers hebben in deze kwestie tegengestelde normen en waarden: ze willen de jongeren als klant, want ze verdienen aan de drankconsumptie, maar willen ze dat jongeren voorzichtig zijn met drank, want ze willen hun goede naam behouden.
Machtsmiddelen:
De verschillende groepen gebruiken verschillende machtsmiddelen.
De groep waartoe het kind behoort oefent macht uit op het drinkgedrag. (Als je niet meedoet, hoor je er niet bij.)
Kinderen kunnen thuis macht uit oefenen door te zeuren en te zeggen dat anderen wel mogen drinken, ze kunnen stiekem toch drinken, dreigen, weglopen en sommige ouders zijn niet sterk genoeg.
Ouders kunnen hun ouderlijke macht gebruiken en regels opstellen over drankgebruik, waar hun kind zich aan moet houden.
De politie heeft de macht van de wet, hierdoor heeft de politie ook de meeste macht.
De politiek heeft de macht van de partijstandpunten. Dit maakt het mogelijk wetten en regels aan te scherpen.
Het overheidsbeleid:
De overheid heeft een uitgebreid beleid ten aanzien van alcohol:
Alcoholpreventie, ontmoedigingsmaatregelen, handhaven van regels, campagnes om mensen bekend te maken met het probleem.
De wet:
Het is verboden om zwak-alcoholische dranken te verkopen en te schenken aan jongeren onder de zestien en het is verboden om sterke dranken te verkopen en te schenken aan jongeren onder de achttien.
Het is verplicht om de leeftijd van jongeren te controleren bij het verstrekken van alcohol.
De standpunten van de politiek:
• PvdA: ontmoedigingsbeleid (begin er niet aan, want het is ongezond) door
voorlichting te geven, promotiecampagnes voor alcohol verbieden.
• D66: ontmoedigen van het alcoholgebruik, voorlichting over de schadelijke effecten van alcohol.
• GroenLinks: ontmoedigen en voorlichten
• ChristenUnie: alcoholpreventie, maar rekening houden met de belangen van de horeca.
• SP: ontmoedigingsbeleid aanscherpen, voorlichting in het onderwijspakket opnemen en al geven vanaf de bovenbouw van het basisonderwijs, reclameverbod voor alcohol, het aantal verkooppunten terugbrengen tot de speciaalzaken.
Het standpunt van de EU:
De EU vindt alcoholische dranken belangrijke economische producten, want de productie, marketing en handel draagt bij aan de economische groei in de EU. Om de gezondheidsproblemen aan te pakken, is een effectief alcoholbeleid nodig. De EU-landen hebben steun van de EU nodig bij het terugdringen van de door alcohol veroorzaakte schade en problemen.
De maatregelen van de EU zullen er voor zorgen dat alcoholische dranken minder beschikbaar zullen zijn voor jongeren en dat er minder reclame voor alcohol is.
Persoonlijk ben ik niet direct betrokken bij het probleem. Ik drink zelf geen alcohol en ik ben op de hoogte van de gevaren van alcohol, daarom weet ik dat ik er later voorzichtig mee om moet gaan.
Ik vind de aanpak door de overheid voldoende.
Volgens mij is er geen absolute oplossing voor dit probleem, jongeren zullen altijd aan alcohol kunnen komen.
De bronnen die ik gebruikt heb zijn betrouwbaar omdat ze van de overheid zijn.
Rijksoverheid
Instelling voor Verslavingsproblematiek Jellinek
Centraal Bureau voor de Statistiek
Digischool
Verslavingszorg Nederland Noord
Europees Platform voor Gezondheidsvragen
Nederlands Instituut voor Publieke Opinie

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

K.

K.

woow toen ik dit voor mijn DOU presentatie had gebruikt voor een gedeelte had ik gewoon een dike 8.8 gekregen :D vet goed!

7 jaar geleden