Jorge Zorreguieta

Beoordeling 6.3
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 1698 woorden
  • 8 juni 2001
  • 26 keer beoordeeld
Cijfer 6.3
26 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Probleemschets: Iedereen weet dat onze kroonprins, prins Willem Alexander, tegenwoordig een Argentijnse vriendin heeft: Maxima Zorreguieta. Er wordt een probleem gemaakt van hun eventuele huwelijk. Vele van de Nederlanders vragen zichzelf af waarom er zo’n probleem van gemaakt wordt want het is eigenlijk nergens voor nodig. Het probleem wordt gemaakt door de regering van Nederland, dat wil dus zeggen: door de eerste en tweede kamer. Het probleem is namelijk de vader van Maxima: Jorge Zorreguieta. In 1978 was er een wurgend regime van de dictator Videla. Mensenrechten betekende toen helemaal niets meer. Voordat dat regime begon was Jorge al leider van de Sociedad Rural Argentina. Dit was een groepering die ook zo met de mensenrechten om ging zoals de dictator dat later ook deed. Hij juichte die militaire ingreep toe. Hij behoorde tot de zogenaamde juntaleden. De vervolging van deze leden is altijd uitgebleven, dus ze hebben nooit hoeven boeten voor hun daden. Zo ook Jorge niet
Nu is het probleem gekomen dat Maxima en Alexander willen trouwen, maar vanwege de achtergrond van de vader van Maxima wordt het bijna onmogelijk gemaakt. De meeste mensen vinden dit grote onzin, want waarom zou Maxima wat met het verleden van haar vader willen? Moet hij alsnog boeten voor zijn daden die hij in het verleden heeft begaan of moeten ze dit alles laten rusten? Er is nog steeds geen uitsluitsel over dit alles gevonden. Het grote debat in de kamers is ook nog steeds aan de gang. Moet de vader alsnog boeten voor zijn daden? Is maxima welkom? Moet Maxima boeten, terwijl haar vader de misdaden heeft begaan? Is Jorge welkom in Nederland? Dit zijn allemaal vragen die sommige mensen graag beantwoord zouden zien, maar of het er ooit nog van komt blijft de vraag.

Motivatie van de keuze: Ik heb voor dit onderwerp gekozen, omdat het de laatste tijd zoveel in het nieuws is. Je hoeft onderhand de televisie maar aan te zetten of je ziet wel iets wat met deze zaak te maken heeft. Ik interesseer me voor het koningshuis en vandaar ook dat ik voor dit onderwerp gekozen heb. Het is leuk om het eens een keertje helemaal door te spitten. Het is ook wel goed om de argumenten van de partijen te lezen, want ik denk niet dat ze echt zulke sterke argumenten hebben om Jorge, en zo ook Maxima, te veroordelen. Waarom zouden Alexander en Maxima niet gewoon mogen trouwen? Als ze toch niet bekend waren geweest of niet van adel dan was het volgens mij ook helemaal geen probleem geweest. Vandaar dat ik het ook wel verder uit wilde diepen. Wat was er namelijk aan de hand geweest als het gewone doorsnee mensen waren geweest? Daarom wilde ik dit graag onderzoeken.

Standpunten van de politieke partijen: Ik heb deze kwestie vanuit verschillende stromingen en partijen bekeken.

Socialisme:

PVDA: Mocht de relatie tussen Alexander en Maxima toch uitmonden op een huwelijk, dan moet er heel zorgvuldig en kritisch gekeken worden naar de persoonlijke achtergrond van de vader van maxima Zorreguieta. De uitkomst hiervan zal zijn rol bepalen op de dag van het huwelijk (zal hij aanwezig mogen zijn of niet?). De PVDA heeft het vertrouwen, dat de regering goed oog zal hebben voor de zorgen, die bij de bevolking leeft over het verleden van de vader van Maxima Zorreguieta.

SP: Jan Marijnissen van de SP zegt: Maxima is welkom. Haar vader niet. Maxima kan aan alle mogelijke twijfel een eind maken door afstand te nemen van het Videla-regime en zich uit te spreken over mensenrechten en democratie in het algemeen. Haar vader heeft (twintig jaar na dato!) nog steeds geweigerd zijn fouten in te zien en dat publiekelijk toe te lichten. Dat maakt die hij hier niet welkom is. Volgens de SP moet Jorge Zorreguieta dus eerst zijn fouten in zien en dat ook publiekelijk te kennen geven. Dan pas zal hij welkom zijn in Nederland. Maxima moet, als ze wil trouwen, het verleden van haar vader met rust laten en zich goed uitspreken over de mensenrechten van tegenwoordig.

Groen Links: Peter van de Wijngaart zei in een mailtje aan mij: Ons standpunt over Maxima is dat er geen probleem is met het huwelijk maar wel met een eventuele aanwezigheid daarbij van de vader van Maxima. Dat is het enige wat hij erover kwijt kon en meer kon ik er verder ook niet over vinden.

Liberalisme:

VVD: De VVD-sectie heeft redenen om zich nog niet in de discussie over de relatie te mengen. De VVD wil graag de staatsrechtelijke weg bewandelen en moet daarom alles tegen elkaar afwegen. Er moet ook onderscheid worden gemaakt in de privé-sfeer en de publieke aspecten. Men vindt wel dat als prins Willem Alexander de troonopvolger wil zijn, dat hij dan niet mag trouwen met Maxima. Verder heeft de VVD nog niet echt noemenswaardige uitspraken gedaan.

D66: D66 kamerlid van Walsem heeft politieke onrust veroorzaakt in en buiten zijn partij met de uitspraak dat Maxima Zorreguieta geen koningin kan worden, omdat haar vader minister was in het Argentijnse regime-Videla. Het is ook duidelijk dat hij vindt dat Willem Alexander de troon niet mag bestijgen als hij trouwt met Maxima. Nu zijn inmiddels meerdere D66-mensen het eens met deze uitspraak. Men vindt het onmogelijk niet naar het verleden van de vader van Maxima te kijken. Het is ook niet aan de orde of Jorge Zorreguieta aanwezig mag zijn op de huwelijkse plechtigheid.

Christen-democraten:

CDA: Deze kwestie kan volgens de fractievoorzitter veel schade aanrichten aan het koninghuis. Omdat het CDA nog steeds niet de precieze feiten heeft over het regime wat er toen heeft plaatsgevonden, durven ze nog niet echt een duidelijk uitspraak erover te doen. Het CDA heeft niet echt een eigen mening. Dat blijkt uit diverse artikelen die ik heb gelezen. Zij zullen zich aansluiten bij de meerderheid van de kamer. Maar de kamers moeten geen oog hebben voor gevoeligheden in de Nederlandse samenleving met betrekking tot het regime. Men is ook bezorgd over het feit dat er veel verdeeldheid in de kamer zal zijn over deze kwestie, maar eigenlijk is er niet veel onenigheid omdat iedereen bijna wel dezelfde dingen zeggen.

De praktische opdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

CDA: Deze kwestie kan volgens de fractievoorzitter veel schade aanrichten aan het koninghuis. Omdat het CDA nog steeds niet de precieze feiten heeft over het regime wat er toen heeft plaatsgevonden, durven ze nog niet echt een duidelijk uitspraak erover te doen. Het CDA heeft niet echt een eigen mening. Dat blijkt uit diverse artikelen die ik heb gelezen. Zij zullen zich aansluiten bij de meerderheid van de kamer. Maar de kamers moeten geen oog hebben voor gevoeligheden in de Nederlandse samenleving met betrekking tot het regime. Men is ook bezorgd over het feit dat er veel verdeeldheid in de kamer zal zijn over deze kwestie, maar eigenlijk is er niet veel onenigheid omdat iedereen bijna wel dezelfde dingen zeggen.

ChristenUnie: Over de Christenunie is nog niet veel te vinden omdat het een partij is die net nieuw is. Het is voortgekomen uit een samenvoeging van de GPV en RPF. Zij zullen hoogstwaarschijnlijk ook dezelfde mening hebben als de rest van de kamer.

Overige partijen:

CD: Je hebt bij de overige partijen te maken met de CD, maar helaas hebben die geen website en is er dus ook niet echt relevante informatie over deze kwestie en de visie van deze partij te vinden. Maar het is een partij die vrij racistisch is en die zal dus Maxima niet toelaten omdat zij een buitenlandse is. De kans is groot dat de CD niet achter het eventuele huwelijk staan.

VCP: Deze partij die bestaat ook nog maar helaas was hun site onder constructie en ik kon er dus niet opkomen om informatie te vergaren. Omdat je het communisme nu het beste kunt vergelijken met het socialisme. Deze partij zal het waarschijnlijk wel eens zijn met de mening van de socialistische partijen.

Eigen standpunt: Nu zal ik het maar eens gaan hebben over wat ik er allemaal zelf van vindt. Dat is eigenlijk helemaal het tegenovergestelde dan de meningen van de partijen die ik besproken heb. Ik vind namelijk dat Willem Alexander en Maxima Zorreguieta gewoon mogen trouwen. Ik vond dat er gewoon een te grote rel om gemaakt wordt. Ook over het verleden van de vader van Maxima. Wat heeft Maxima in godsnaam met het verleden van haar vader te maken? Alles wat hij gedaan heeft betekend toch niet dat Maxima ook zo zal zijn. Wat zou het zijn als Willem Alexander geen prins was, dan was er volgens mij nooit zo'n rel rondom gekomen. Men moet niet te kritisch zijn naar iemands achtergrond, want iedereen heeft zo zijn achtergrond. Waarom werden prins Bernard en prins Claus wel geaccepteerd? Ze zijn toch ook Duitsers met een verleden? Het wordt allemaal zo opgeblazen dat het gewoon niet leuk meer is, zowel voor de bevolking als voor Willem Alexander en Maxima zelf. Ze kunnen in de ogen van de Nederlandse politiek gewoon niets meer goed doen. Alle dingen die zijn doen worden echt op de voet gevolgd. Hebben zij dan geen privacy meer? Ook de discussie over het aanwezig zijn van Jorge op het eventuele huwelijk van Maxima en Willem Alexander. Wat heeft het Argentijnse regime met Nederland te maken? Volgens mij helemaal niets. Daarom vind ik dat hij gewoon aanwezig mag zijn op het eventuele huwelijk. Er wordt op dit moment gewoon van een mug een olifant gemaakt en dat is echt niet de bedoeling volgens mij. Mijn mening is dus dat Maxima gewoon mag trouwen en niets te maken heeft met het verleden van haar vader. Haar vader mag van mij ook gewoon aanwezig zijn, want Nederland heeft, volgens mij, niets te maken gehad met het regime in Argentinië en zodoende mag hij gewoon aanwezig zijn.

Mijn mening sluit het beste aan bij: Eigenlijk sluit mijn mening niet echt aan bij een bepaalde politieke partij. Ik ben van een hele andere mening dan de partijen. De meeste partijen vinden namelijk dat een huwelijk niet toegestaan is als Maxima geen afstand doet van haar vaders verleden. Ook mag haar vader niet aanwezig zijn en dat mag van mij wel. De mensenrechten zijn in die tijd wel verbroken maar een mens kan veranderen.

Bronvermelding: http://www.sp.nl/interact/tegenspraak/janm.stm
http://www.cda.nl/articles/print.html?article_id=1204
http://www.sp.nl/nieuws/tribune/200101/zorreguita.stm
http://www.voplkskrant.nl/cgi-bin/printversie.pl
http://www.vvd.nl/teksten/tekst.asp?ID=512

Het boek van Maatschappijleer heb ik gebruikt om de grote lijnen van de partijen te weten te komen.

Ook heb ik mailtjes verstuurd naar verscheidene partijen en van twee partijen heb ik ook een mailtje met informatie terug gehad: PvdA en Groenlinks
Daar heb ik ook veel aan gehad.

Vanwege het actuele onderwerp heb ik ook nog gebruik kunnen maken van verschillende nieuwsuitzendingen van de afgelopen weken. Daar kwam heel veel van deze kwestie aan bod.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.