Helmond statistieken

Beoordeling 4
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 2908 woorden
  • 19 augustus 2010
  • 3 keer beoordeeld
Cijfer 4
3 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Inleiding
We hebben gekozen voor het onderzoeken van de verschillende wijken in Helmond aan de hand van vijf kenmerken

-Inkomen
-Betrokkenheid bij de samenleving
-Grote huizen.
-% allochtonen
-Veilige Woonomgeving

We hebben voor dit onderwerp gekozen omdat het ons het dichtste bij huis houd. We gaan iets onderzoeken wat eigenlijk ook onszelf betreft. We waren best benieuwd naar hoe men dacht over de wijken in onze eigen woonplaats. We komen hier iedere dag, maar we weten verder niet veel over de verschillende wijken. Daarom leek het ons leuk om hier wat meer over te weten te komen. We gaan dit doen via een eigen onderzoek. We gaan een enquête houden onder de mensen in Helmond. Om een zo’n best mogelijk globaal beeld te krijgen gaan we ervan uit dat we minstens 4 tot 6 mensen zullen moeten enquêteren per wijk. Een plaats waar alle mensen uit alle verschillende wijken bij elkaar komen is natuurlijk het centrum, de winkelstad. Daarom gaan we op twee verschillende tijdstippen, maandag van kwart over 1 tot vijf voor half 3, en op donderdag van tien over tien, tot elf uur.

Hoofdvraag: Komt het regionale beeld van de Helmondse bevolking overeen met de statistieken?


Deelvragen
    In welke wijk zullen de huishoudens het hoogste inkomen hebben?
    In welke wijk zullen de meeste allochtonen wonen?
    Welke wijk is het meest betrokken bij de samenleving?
    In welke wijk is de veiligste woonomgeving?
    In welke wijk staan de grootste huizen?

We gaan proberen deze deelvragen te beantwoorden door middel van onze enquête en de statistieken om vervolgens een antwoord te kunnen beredeneren op onze hoofdvraag en onze conclusies te trekken. We hebben via beredenering een hypothese opgesteld van wat we verwachten dat uit ons onderzoek zal komen:

Het regionale beeld van de Helmondse bevolking zal overeenkomen met de statistieken.

*Waarom denken wij dit?

Wij nemen aan dat wat in de statistieken staat ook daadwerkelijk klopt, als men dagelijks in een stad leeft zal men ook weten wat er speelt. Wij nemen aan dat zij ook voldoende zullen kunnen inschatten waar de meeste allochtonen wonen en welke wijk het meest betrokken is bij de samenleving.

Indeling van Helmond
We hebben de indeling van de gemeentesite van Helmond aangehouden, omdat we op deze manier het makkelijkst onze enquête kunnen vergelijken met de cijfers die we gevonden hebben. We hebben hiervoor verschillende wijken onder een kopje moeten voegen. Daarnaast hebben we niemand kunnen vinden voor onze enquête die in ’t Industriegebied Zuid woont, dus die wijk hebben we weggelaten. Hierdoor schetsen we een globaal beeld van de woonomgeving van Helmond.

*We hebben gemiddeld tussen de 3 tot 4 personen geënquêteerd per wijk.


Leeftijdsopbouw

We hebben verschillende mensen van verschillende leeftijden geënquêteerd. Op deze manier krijg je een ruim beeld van hoe de mensen in Helmond over Helmond denken. Om de verhoudingen duidelijker te maken, hebben we een leeftijdsopbouwtabel toegevoegd.

Leeftijd    mannen    vrouwen    totaal
aantal    %    aantal    %    aantal    %
0- 4    3.148    3,7    3.042    3,5    6.190    7,2
5- 9    2.900    3,4    2.677    3,1    5.577    6,5
10-14    2.626    3,1    2.548    3,0    5.174    6,0
15-19    2.439    2,8    2.348    2,7    4.787    5,6
20-24    2.256    2,6    2.349    2,7    4.605    5,4
25-29    2.773    3,2    2.824    3,3    5.597    6,5
30-34    3.716    4,3    3.744    4,4    7.460    8,7
35-39    4.148    4,8    3.781    4,4    7.929    9,2
40-44    3.742    4,4    3.357    3,9    7.099    8,3
45-49    3.159    3,7    2.900    3,4    6.059    7,1
50-54    2.802    3,3    2.606    3,0    5.408    6,3
55-59    2.834    3,3    2.732    3,2    5.566    6,5
60-64    2.081    2,4    2.021    2,4    4.102    4,8
65-69    1.588    1,9    1.658    1,9    3.246    3,8
70-74    1.234    1,4    1.501    1,7    2.735    3,2
75-79    847    1,0    1.258    1,5    2.105    2,5
80-84    511    0,6    943    1,1    1.454    1,7
85 e.o.    192    0,2    540    0,6    732    0,8
totaal    42.996    50,1    42.829    49,9    85.825    100


Enquête

1. Woont u in Helmond?
2. In welke wijk van Helmond woont u?
3. Heeft u ooit in een andere wijk van Helmond gewoond?
 Zoja, welke?
 Welke wijk zou u als positiefste beoordelen om in te wonen?
4. In welke wijk verwacht u dat de meeste allochtonen wonen?
5. In welke wijk verwacht u dat de huishoudens het hoogste inkomen hebben?
6. Welke wijk vindt u de fijnste woonomgeving hebben in Helmond?
7. Welke wijk van Helmond denkt u dat het meest betrokken is bij de samenleving?
Vb.
•    Percentage uitkeringen
•    Percentage lidmaatschap bibliotheek
•    Opkomst bij verkiezingen
•    Ledenaantal verenigingen (sport, carnaval, hobby’s)

8. Van welke wijk heeft u het positiefste beeld in Helmond?
 Waarom?
•    Omdat deze het veiligste is naar uw inzicht?
•    Omdat deze de meeste faciliteiten heeft?
•    Omdat deze een mooie omgeving heeft?
•    Omdat hier de grootste huizen staan?

9. In welke wijk zou u het liefste willen wonen?
 Waarom?

•    (10) Als er een verschil is tussen waar men het liefst zou willen wonen en welke wijk ze het positiefst beoordelen  waar ligt dat verschil aan?


Deelvraag 1: In welke wijk zullen de huishoudens het hoogste inkomen hebben?

Gemiddeld inkomen, wijken Helmond.
In Tabel
Wijk    Gemiddeld inkomen.
Binnenstad    19.400
Helmond Oost    20.300
Helmond Noord    22.100
‘t Hout    25.900
Brouwhuis    25.000
Helmond West (en Warande erbij genomen.)    (21.200+34.700 = 55.900 / 2 = ) 27.950
Stiphout    33.000
Rijpelberg    23.700
Dierdonk    33.800

Uitslagen uit de statistieken:

Dierdonk           1
Stiphout            2
Helmond West  3

* Van het gemiddelde inkomen van de nieuwe woonwijk Brandevoort zijn helaas nog geen gegevens beschikbaar.

Uit bovenstaande tabel en grafiek is te zien dat Dierdonk als beste uit de statistieke gegevens komt. Dierdonk heeft dus het hoogst gemiddelde inkomen van alle wijken in Helmond.
Op de tweede plaats komt Stiphout met een klein verschil in gemiddeld inkomen.

Dier-donk    West    Mierlo-Hout    Brouw-huis    Brande-voort    Stip-hout    Cen-trum    Noord    Oost    Rijpelberg
Hoogste inkomens.    8    5            7    10    1           
* Uitslagen enquête.

Wat denken de Helmonders er zelf van?

We hebben deze vraag ook gesteld in onze enquête en uit de 30 mensen (uit verschillende wijken uit Helmond) is het volgende te concluderen;

De Helmonders schatten dus Stiphout in als ‘duurste’ wijk van Helmond, 10 van de 30 geënquêteerden noemde Stiphout bij de wijk met de hoogste inkomens. Verder noemde 8 van de 30 personen Dierdonk en Brandevoort kwam als derde uit de enquête.

Verschil?

Als je deze uitslag vergelijkt met de statistieke gegevens is het beeld wat de Helmonders hebben van de ‘rijkste’ buurt niet erg verschillend met de werkelijke gegevens. Het enige kleine verschil is dat men Stiphout boven Dierdonk plaatst, terwijl dat in werkelijkheid net andersom.
Omdat er van de nieuwe wijk ‘Brandevoort’ nog geen gegevens beschikbaar zijn kunnen we hiervan geen conclusie trekken. Brandevoort is namelijk wel meerdere malen in de enquête genoemd.

Deelvraag 2: In welke wijk zullen de meeste allochtonen wonen?


Aantal % allochtonen per wijk.

In deze tabel is het aantal allochtonen in de verschillende wijken van Helmond te zien. Deze gegevens hebben we vergeleken met de gegevens die uit de enquête naar voren kwam. Daarna hebben we de conclusie getrokken over in welke wijk zich de meeste allochtonen bevinden en in welke wijk men de meeste allochtonen verwacht. (dit laatste hebben we uit de enquête gehaald)

Zoals in bovenstaande tabel te zien is, bevinden zich de meeste allochtonen in de verschillende wijken in de volgende volgorde:

1)    Binnenstad.
2)    Helmond-Noord.
3)    Mierlo-Hout.
4)    Brouwhuis.
5)    Rijpelberg.
6)    Helmond-Oost. 
7)    Stiphout.
8)    Dierdonk.
9)    Brandevoort.
10)    Helmond-West.

Aangezien wij Helmond in andere wijken hebben ingedeeld, kunnen we bij deze statistieken de wijk Warande schrappen en daar hoeven we verder dus ook geen conclusie over te trekken.

Dier-donk    West    Mierlo-Hout    Brouw-huis    Brande-voort    Stip-hout    Bin-nen-stad     Noord    Oost    Rij-pel-berg
Hoogste inkomens.    8    5            7    10    1           
Meeste allochtonen.        2        1            24            3
Veiligste.    3        2    4    9    12               
Mooiste / fijnste woonomgeving.    3    10    3    2    5    4    2        1    1
Meest betrokken bij de samenleving    1    4    10    2            12        1   
Grootste huizen.    5                15    8        1        1

Als we nu naar de gegevens uit de enquête gaan kijken, zien we de volgende volgorde:

1)    Binnenstad.
2)    Rijpelberg.
3)    Helmond-West.
4)    Brouwhuis.

De mensen die we geënquêteerd hebben, hebben één van de vier bovenstaande wijken genoemd op de vraag in welke wijk ze de meeste allochtonen verwachten. De zes andere wijken, namelijk Dierdonk, Mierlo-Hout, Brandevoort, Stiphout, Helmond-Noord en Helmond-Oost zijn door geen van de ondervraagden genoemd en over deze zes wijken kunnen we dan ook geen conclusies trekken. 

Als we dan de gegevens uit de statistieken gaan vergelijken met de gegevens uit de enquête, zien we toch wel wat verschillen tussen de vier wijken met ‘de meeste buitenlanders’. (volgens de echte gegevens en volgens wat de mensen denken). Op de eerste plaats staat bij beide gegevens wel dezelfde wijk, namelijk de binnenstad. Op plaats twee is er wel een verschil te zien. Uit de statistieken komt Helmond-Noord op de tweede plaats te staan wat betreft het aantal allochtonen, maar uit de enquête staat de wijk Rijpelberg op nummer 2. Ook de nummer drie verschilt. Uit de statistieken komt op nummer drie de wijk Mierlo-Hout te staan, maar uit de enquête staat op deze plaats de wijk Helmond-West. Nummer vier is wel weer hetzelfde, op deze plaats staat namelijk bij beide de wijk Brouwhuis.

Deelvraag 3: Welke wijk is het meest betrokken bij de samenleving?


Naar aanleiding van de statistieken hebben we iedere wijk 1 tot en met 10 genummerd, de nummer 1 is het meest betrokken bij de samenleving en naarmate je dichterbij de nummer tien komt is die wijk het minst betrokken bij de samenleving.

    Dierdonk          85
    Helmond West     67
    Mierlo-Hout         70
    Brouwhuis         75
    Brandevoort         90
    Stiphout         85
    Centrum         65
    Helmond Noord     77
    Helmond Oost     71
    Rijpelberg         65

o    Brandevoort         1
o    Dierdonk/Stiphout     2
o    Helmond Noord     3
o    Brouwhuis         4
o    Helmond Oost     5
o    Mierlo-Hout         6
o    Helmond West     7
o    Rijpelberg/Centrum     8


Enquête - Tabel

Dier-donk    West    Mierlo-Hout    Brouw-huis    Brande-voort    Stip-hout    Cen-trum    Noord    Oost    Rijpel
Hoogste inkomens.    8    5            7    10    1           
Meeste allochtonen.        2        1            24            3
Veiligste.    3        2    4    9    12               
Mooiste / fijnste woonomgeving.    3    10    3    2    5    4    2        1    1
Meest betrokken bij de samenleving    1    4    10    2            12        1   
Grootste huizen.    5                15    8        1        1

    Centrum         1
    Mierlo-Hout         2
    Helmond West     3
    Brouwhuis         4
    Dierdonk / Oost     5

Over de volgende wijk vond niemand dat deze betrokken was bij de samenleving.
    Helmond Noord
    Rijpelberg
    Brandevoort
    Stiphout

Ons onderzoek laat hele andere uitkomsten zien dan de gegevens die we terugvinden in de statistieken. Dit denken wij te kunnen wijten aan het feit dat veel mensen bevooroordeeld zijn over hun eigen wijken waar ze wonen en daarom deze ook gunstiger gestemd zullen hebben in onze enquête.

Deelvraag 4: In welke wijk is de veiligste woonomgeving?


In deze grafiek zijn de gevoelens van onveiligheid van mensen in de eigen buurt te zien. Deze gegevens hebben we vergeleken met de gegevens die uit de enquête naar voren kwam. Daarna hebben we de conclusie getrokken over waar de mensen zich het onveiligste voelen volgens de statistieken en volgens de enquête en gekeken of hier verschillen tussen te onderscheiden zijn.

Zoals in bovenstaande grafiek te zien is, voelen de meeste mensen uit de volgende wijken zich het veiligste in hun eigen buurt (dus van veilig naar onveilig):

11)    Brandevoort.
12)    Dierdonk.
13)    Stiphout.
14)    ’t Hout.
15)    Brouwhuis.
16)    Helmond-Noord.
17)    Helmond-Oost.
18)    Rijpelberg.
19)    Binnenstad
20)    Helmond-West.

Aangezien wij Helmond in andere wijken hebben in gedeeld, kunnen we bij deze statistieken de volgende wijken schrappen:
Binnenstad-Oost, Helmond-Noordoost, Helmond-Noord-West. Deze wijken hebben we dan ook niet in het lijstje erbij gezet.

Dier-donk    West    Mierlo-Hout    Brouw-huis    Brande-voort    Stip-hout    Binnenstad    Noord    Oost    Rij-pel
Hoogste inkomens.    8    5            7    10    1           
Meeste allochtonen.        2        1            24            3
Veiligste.    3        2    4    9    12               
Mooiste / fijnste woonomgeving.    3    10    3    2    5    4    2        1    1
Meest betrokken bij de samenleving    1    4    10    2            12        1   
Grootste huizen.    5                15    8        1        1

Als we nu naar de gegevens uit de enquête gaan kijken, zien we de volgende volgorde (van veiligste gevoel naar minst veiligste gevoel):

5)    Stiphout.
6)    Brandevoort.
7)    Brouwhuis.
8)    Dierdonk.
9)    Mierlo-Hout.

Bij de wijken West, Binnenstad, Noord, Oost en Rijpel hebben geen van de ondervraagden gezegd dat ze dat de veiligste wijk vinden, dus kunnen we deze wijken ook niet meerekenen in de vergelijking.

Als we dan de gegevens uit de statistieken gaan vergelijken met de gegevens uit de enquête, zien we dat er in de 5 ‘veiligste’ wijken, bij allebei de gegevens dezelfde wijken naar voren komen. De volgorde van deze vijf wijken zijn wel anders, maar het betreft de volgende wijken:
Brandevoort, Dierdonk, Stiphout, Mierlo-Hout en Brouwhuis.

Deelvraag 5: In welke wijk staan de grootste huizen?

totale opp.
(in ha.)    bevolkingsdicht-heid per ha.    woningdichtheid
per ha. (tot.opp.)
Binnenstad    291    44,6    22,6
Helmond-Oost    151    49,7    23,7
Helmond-Noord    311    38,4    16,0
't Hout    498    22,4    9,0
Brouwhuis    401    24,5    9,5
Helmond-West    124    36,3    16,4
Warande    346    7,1    3,1
Stiphout    1.107    5,0    1,9
Rijpelberg    529    16,6    6,6
Dierdonk    426    12,2    3,8
Brandevoort    481    11,5    4,1
Industriegebied Zuid    792    0,4    0,1
totaal    5.457    15,7    6,6

We gaan de gemiddelde woningen per hectare bekijken. Op basis hiervan gaan we de wijken op plaatsen indelen. De wijken met de meeste oppervlakte en de minste huizen, waaruit we concluderen dat hier dus de grootste huizen zullen staan, komen op de plaatsen 1,2 en 3 bijvoorbeeld en hoe meer huizen met hoe minder oppervlakte komen steeds lager. Aangezien we geen mensen uit Industriegebied Zuid geënquêteerd hebben, rekenen we deze buurt niet mee. We hebben de wijken Helmond West en Warande tot één wijk gerekend, dus daar nemen we het gemiddelde van  16.4 + 3.1 = 19.5. - 19.5/2 = 9.75

o    Stiphout         1
o    Dierdonk          2
o    Brandevoort         3
o    Rijpelberg         4
o    Mierlo-Hout         5
o    Brouwhuis         6
o    Helmond West     7
o    Helmond Noord     8
o    Binnenstad         9
o    Helmond Oost     10

Dier-donk    West    Mierlo-Hout    Brouw-huis    Brande-voort    Stip-hout    Binnenstad    Noord    Oost    Rijpel
Hoogste inkomens.    8    5            7    10    1           
Meeste allochtonen.        2        1            24            3
Veiligste.    3        2    4    9    12               
Mooiste / fijnste woonomgeving.    3    10    3    2    5    4    2        1    1
Meest betrokken bij de samenleving    1    4    10    2            12        1   
Grootste huizen.    5                15    8        3        3

    Brandevoort         1
    Stiphout         2
    Dierdonk          3
    Binnenstad / Rijpel     4

Over de volgende wijken dacht niemand dat er grote huizen zouden staan.
    Helmond West
    Mierlo-Hout
    Brouwhuis
    Helmond Noord
    Helmond Oost

Conclusies

Men heeft niet helemaal goed gegokt, maar het rijtje van de drie wijken waar men dacht dat de grootste huizen zouden staan, hebben ze toch wel ongeveer goed gedacht. Sommige mensen dachten ook dat er grote huizen in de binnenstad zouden staan, en zetten deze wijk dan ook op een vierde gedeelde plaats met de Rijpel. De binnenstad staat volgens de statistieken alleen op de 9e plaats van de 10 wijken. Bijna helemaal onderaan dus. Dit wijten we aan het feit dat er misschien mensen geweest zijn die bij binnenstad ook aan de oranjebuurt dachten, wat redelijk in de binnenstad ligt maar niet tot de wijk ‘binnenstad’ gerekend wordt.

Conclusie

Nadat we de statistieken van de verschillende wijken in Helmond hebben opgezocht en een enquête hebben afgenomen onder de Helmondse bevolking, konden we onze hoofdvraag beantwoorden. De hoofdvraag is als volgt:

Komt het regionale beeld van de Helmondse bevolking overeen met de statistieken?

Nadat we de statistieken hebben vergeleken met onze antwoorden van de enquête, hebben we onze deelvragen kunnen beantwoorden en daardoor ook onze hoofdvraag. 
We kwamen tot de conclusie dat het regionale beeld van de Helmondse bevolking redelijk overeenkomt met de statistieken, want:

Deelvraag 1: In welke wijk zullen de huishoudens het hoogste inkomen hebben?

Bij deelvraag 1 kwam het beeld van de Helmondse bevolking niet helemaal overeen met de gegevens uit de statistieken. De volgende wijken kwamen op plaats 1 tot en met 3 te staan: 

Uitslag enquête:

1)    Stiphout.
2)    Dierdonk.
3)    Brandevoort.

Gegevens statistieken:

1)    Dierdonk
2)    Stiphout.
3)    Helmond-West.

We kunnen zien dat het niet helemaal overeenkomt. Op plaats 1 en 2 staan dezelfde wijken, alleen dan precies andersom en op plaats 3 staat bij de statistieken een andere wijk dan bij de enquête. We denken dat veel mensen Brandevoort genoemd hebben omdat het een vrij nieuwe wijk is, wat de indruk kan wekken dat er dure huizen staan en dus mensen met vrij hoge inkomens zullen resideren.

Deelvraag 2: In welke wijk zullen de meeste allochtonen wonen?

Bij deelvraag 2 kwam het beeld van de Helmondse bevolking niet helemaal overeen met de gegevens uit de statistieken. De volgende vier wijken kwamen op plaats 1 tot en met 4 te staan:

Uitslag enquête:

1)    Binnenstad.
2)    Rijpelberg.
3)    Helmond-West.
4)    Brouwhuis.

Gegevens statistieken:

1)    Binnenstad.
2)    Helmond-Noord.
3)    Mierlo-Hout.
4)    Brouwhuis.

We zien hier dus dat de twee verschillende gegevens niet helemaal overeenkomen, alleen op de 1e en de 4e plaats staat dezelfde wijk. Aangezien de meeste allochtonen in de binnenstad wonen noemen veel mensen wijken op die daarbij in de buurt liggen als buurten met de meeste allochtonen, vandaar dat Helmond-Noord en Mierlo-Hout niet genoemd werd door de Helmondse bevolking.

Deelvraag 3: Welke wijk is het meest betrokken bij de samenleving?

Bij deelvraag 3 kwam het beeld van de Helmondse inwoners totaal niet overeen met de statistieken.

Uitslag enquête:

    Binnenstad   
    Mierlo-Hout       
    Helmond West

Gegevens statistieken:

o    Dierdonk        
o    Brandevoort       
o    Stiphout   

Hier komen de twee gegevens dus absoluut niet met elkaar overeen en kunnen we dus ook concluderen dat voor deze vraag onze hypothese niet opgaat. We wijten dit aan het feit dat veel mensen bij deze vraag waarschijnlijk hun eigen buurt genoemd hebben en dat Brandevoort en Dierdonk redelijk nieuwe buurten zijn en daarom men denkt dat daar nog geen hechte gemeenschap is ontstaan en daarom ook nog niet veel met de samenleving zal bezig zijn.

Deelvraag 4: In welke wijk is de veiligste woonomgeving?

Bij deelvraag 4 kwam het beeld van de Helmondse bevolking redelijk overeen met de gegevens uit de statistieken. Op plaats 1 t/m 5 stonden van beide gegevens dezelfde wijken. 

Uitslag enquête:

1)    Stiphout.
2)    Brandevoort.
3)    Brouwhuis.
4)    Dierdonk.
5)    Mierlo-Hout.

Gegevens statistieken:

21)    Brandevoort.
22)    Dierdonk.
23)    Stiphout.
24)    Mierlo-Hout.
25)    Brouwhuis.

We zien dus dat er bij beide gegevens dezelfde wijken op nummer 1 tot en met 5 staat, alleen de volgorde is wel wat anders. Maar het beeld komt wel redelijk overeen, omdat er dezelfde wijken zijn genoemd.

Deelvraag 5: In staan de grootste huizen?

Bij deelvraag 5 kwam het beeld van de Helmondse bevolking redelijk goed overeen met de gegevens uit de statistieken. Er werden in de enquête 4 wijken genoemd waarvan men dacht dat zij de grootste huizen hadden en deze 4 wijken staan in de statistieken ook op plaats 1 tot en met, al is het dan in een andere volgorde.

Uitslag enquête:

    Brandevoort   
    Stiphout       
    Dierdonk    
    Binnenstad / Rijpel   

Gegevens statistieken:

1)   Stiphout       
2)    Dierdonk        
3)   Brandevoort       
o    Rijpelberg       

We kunnen zien dat er op plaats 1 tot en met 4 dezelfde wijken staan, maar alleen op plaats 4 staat dezelfde wijk.

Algemeen

Over het algemeen kunnen we zeggen dat de inwoners van Helmond een redelijk goed beeld van hun eigen stad hebben, hier en daar zijn de uitkomsten van ons onderzoek wat verdraait in vergelijking met het beeld wat uit de statistieken naar voren komt, maar dit is vaak te wijten aan het positieve beeld wat veel mensen van hun eigen wijk hebben en andere factoren zoals dat veel mensen verschillende wijken tot één wijk rekenen wat wij niet gedaan hebben.

Nawoord

We hebben het leuk gevonden deze Praktische Opdracht te maken en af te ronden omdat we de kans kregen een opdracht te doen waarbij we een onderzoek hebben uitgevoerd over onze eigen omgeving. We zijn meer te weten gekomen over Helmond zelf en hebben dit gedaan door een enquête op te stellen en hiermee een eigen onderzoek te starten, iets wat we alledrie nog nooit gedaan hadden. We vonden het best lastig om een begin te maken, maar toen we eenmaal onze deelvragen hadden en de enquête opgesteld hadden ging het wat vlotter. Daarna kwam eigenlijk het moeilijkste gedeelte, het vergelijken van onze enquête met de statistieken en daaruit onze conclusies trekken. Dit hebben we samen gedaan en dat is allemaal uiteindelijk gelukt.

Voor volledig bestand met tabellen zie bijlage

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.