Genetisch manipulatie

Beoordeling 5.6
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 727 woorden
  • 28 november 2001
  • 26 keer beoordeeld
Cijfer 5.6
26 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Inleiding

De laatste tijd is veiligheid van ons voedsel een ‘hot issue’. Mond en Klauwzeer, dioxine en varkenspest zijn maar een paar van de vele zaken die een bedreiging zouden kunnen vormen voor de voedselvoorziening. Daarnaast is er ook genetische manipulatie dat haar intrede heeft gedaan in ons voedsel. Volgens sommige, waaronder vooral milieuorganisaties vormt deze techniek een reëel gevaar voor de voedselvoorziening. Anderen zien het als een mogelijkheid om wat te doen aan het tekort aan voedsel in derde wereld landen. In dit werkstuk wil ik verder ingaan op het verschijnsel genetische manipulatie en de verschillende standpunten hierover. In mijn profielwerkstuk zal ik ook aan de andere ‘bedreigingen’ aandacht besteden.

Wat is genetische manipulatie?

Genetische manipulatie is de naam voor een techniek die het mogelijk maakt erfelijke eigenschappen van organismen te veranderen. Over het algemeen wordt het gebruikt om gunstige eigenschappen van de ene soort naar de andere over te brengen. Als een erfelijke eigenschap van een organisme (mens, dier en plant) door de mens is veranderd worden deze organismen aangeduid als GGO’s. Deze afkorting staat voor Genetisch Gemodificeerde Organismen. Door genetische manipulatie krijgt het organisme èn zijn nakomelingen nieuwe kenmerken.

Het valt op dat voorstanders van genetische manipulatie vooral de term genetisch gemodificeerd gebruiken. Tegenstander houden het liever bij genetische manipulatie. Want dit bekt beter.

Andere woorden voor hetzelfde zijn: moderne biotechnologie, gen-tech of gentechnologie.

Wat zijn de voordelen?

Door het gebruik van genetische manipulatie is het mogelijk goede eigenschappen van verschillende rassen uit te wisselen. Een praktijkvoorbeeld hiervan zijn de experimenten van Spaanse biologen. Ze zijn erin geslaagd sinaasappelbomen met behulp van genen van de zandraket (een onder biologen zeer populair plantje, waarvan de genetische code volledig in kaart is gebracht) zes maal zo snel te laten groeien. En ook met druiven, basis van wijnen en cognac, worden inmiddels gentechnologische proeven gedaan.

Ook kunnen er door deze techniek eigenschappen in de gewassen worden ingebouwd die boeren een hoop voordelen bieden zoals minder chemicaliën omdat gewassen resistent worden tegen bepaalde onkruid soorten. Dit scheelt een hoop tijd. Hier staat echter tegenover dat genetisch veranderde zaden en de daarbij benodigde chemicaliën veel duurder zijn dan de ‘normale’ produkten. Hierdoor profiteren de boeren die over zijn gegaan op genetische manipulatie maar mondjesmaat van deze ontwikkelingen.

Voorstanders denken dat door het gebruik van genetische manipulatie in de toekomst méér voedsel op een efficiëntere manier kan worden geproduceerd.

Het lijkt er dus op dat genetische manipulatie mogelijkheden te over bied voor producent en consument. Vooral in Amerika wordt er dan ook volop gebruik gemaakt van deze nieuwe technieken. Maarliefst 70% van de in de V.S. geteelde rassen zijn genetisch gemanipuleerd. De resultaten van deze boeren zijn echter niet wat je zou verwachten van een technologie met zulke gespannen verwachtingen. Soja schommelt tussen twaalf procent minder opbrengst of vier procent meer en bijvoorbeeld koolzaad kan elf procent minder opbrengen maar ook 79 procent meer.

De meerwaarde moeten de boeren halen uit de besparing in arbeidsuren door bijvoorbeeld het minder vaak moeten uitrijden van bestrijdingsmiddelen.

Dit wil je ook lezen:

In Europa stappen boeren in tegenstelling tot de V.S. veel minder snel over op gentechnologie. Slechts 0,03 % van de gewassen is genetisch gemanipulleerd. Dit komt vooral door de aversie die de europese consument heeft tegen deze nieuwe technieken. Ook speelt de lobby van de milieubewegingen tegen dit onderwerp waarschijnlijk een rol.

Wat zijn de nadelen?

In Europa zijn de voorstanders van genetische manipulatie duidelijk dunner gezaaid dan de voorstanders. Een van de manieren om dit meten is de eurobarometer. Een uitgave van de EU om meningen onder de bevolking weer te geven. De helft van de Nederlanders is onverschillig over het gebruik van gentechnologie, zegt de Eurobarometer. Dat betekent dat de andere helft dat niet is. Voor de supermarktketen Albert Heijn, die met een marktaandeel van 28% de grootste keten is, was dit reden om actie te ondernemen. Albert Heijn vroeg aan haar toeleveranciers om in ieder geval voor het huismerk twee gescheiden ketens te verzorgen. Van elk product dat je in de supermarkt kan kopen moest zowel een genetisch gemanipuleerde als een biologische variant verschijnen. Scheiden was volgens de industrie echter niet mogelijk. Hierop ging de industrie op zoek naar gentech vrije ingrediënten. Onbedoeld gevolg van het verzoek van AH was dat de huismerken nu volledig genetische manipulatie vrij zijn.

Maar waarom al die moeite? Omdat de consument erom vraagt.

REACTIES

M.

M.

Bovenstaand stuk is onvolledig. Wil je meer weten over gentech(vrij) kijk dan op mijn website die vanaf 1997 in de lucht is. www.gentechvrij.nl

08-11-2014 WAARSCHUWING

Producten uit de USA met gentech ingredienten, die als zodanig niet gelabeld zijn, in diverse supermarkten (o.a. C1000) en op internet te koop.

In 2013 waren 93% van de sojabonen ( soybeans, soya, -oil , enkele gentech soorten hier als voedsel en veevoer toegelaten) in de USA gentech. In 2013 was 90% van het katoen ( cotton seed of -oil , enkele soorten hier toegelaten als voedsel en veevoer en kleding) en 90% van de maïs, (enkele soorten maize, corn, -oil , hier in voedsel en veevoer toegelaten) gentech in de USA.

Andere algemene gentech gewassen uit de USA inclusief suikerbieten, bijna 100% gentech ( sugar beet , hier één soort toegelaten voor voedsel en veevoer) en koolzaadolie ( canola, - oil rapeseed -oil , enkele soort toegelaten in ons voedsel en veevoer), waarvan de twee laatst genoemde in de USA 95% en 93% gentech zijn. Niet alle soorten ( "events") van bovenstaande gentech gewassen zijn in de EU toegelaten. Yellow squash, zucchini en papaja (Hawaii) worden ook genetisch gemanipuleerd, maar zijn in Europa niet te koop, want niet toegelaten ook niet om te verbouwen.

Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad - Verklaring van de Commissie
(11) Invoer valt ook onder het in de handel brengen; producten die geheel of gedeeltelijk uit GGO's bestaan en onder deze richtlijn vallen, kunnen niet in de Gemeenschap worden ingevoerd als zij niet aan de bepalingen van deze richtlijn voldoen. (40) Er moet voor worden gezorgd dat de aanwezigheid van GGO's in producten die genetisch gemodificeerde organismen bevatten of daaruit bestaan, op passende wijze wordt gesignaleerd en daartoe moet de zin "Dit product bevat genetisch gemodificeerde organismen" duidelijk op de etikettering of in een geleidedocument worden vermeld.

Soorten die niet toegelaten zijn in de EU kunnen ook in de ongelabelde direct uit Amerika geïmporteerde producten zitten.

8 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.