Feestdagen Marokkanen

Beoordeling 5.8
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas vwo | 1414 woorden
  • 8 april 2010
  • 29 keer beoordeeld
Cijfer 5.8
29 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Feestdagen Marokkanen:
Om te kijken welke feestdagen Marokkanen vieren, kijken we naar de islamitische feestdagen omdat de meeste Marokkanen dit zijn.

De data van deze feesten en vieringen worden berekend volgens een maankalender: de Hijra. Het islamitisch jaar volgt de Koran, die aangeeft dat de zon en de maan door Allah geschapen zijn, en dat de maan de tijdmaat aangeeft. De moslimkalender kent dus geen seizoensgebonden feesten en ook geen schrikkelmaanden. Vieringen als Islamitisch nieuwjaar en Ramadan doorlopen daardoor alle seizoenen.

Een islamtische dag begint na zonsondergang, op het moment dat de maan aan de hemel verschijnt. Dit betekent dat een islamtische dag alleen maar te projecteren is op twee dagen van de internationale kalender.

1. Muharram Dzoe al-hiddja (islamitisch Nieuwjaar).
Exacte begin afhankelijk van het verschijnen van de sikkel van de nieuwe maan. Op de eerste dag van de islamitische maand muharram herdenken moslims dat de profeet Mohammed en zijn volgelingen in het jaar 622 de stad Mekka verlieten en naar Medina verhuisden. Enkele generaties later zou de datum van deze verhuizing, in het Arabisch Àal-Hijra genoemd, als beginpunt voor de moslimkalender, de Hijra-kalender, worden genomen. Het is een kerkelijke feestdag.

2. Eid Al-Adha/ Dzoe al-hiddja ( offerfeest).
Het Offerfeest, of feest van Ibrahiem of Schapenfeest, is het belangrijkste feest van de islam. Het duurt drie dagen en wordt gevierd vanaf de 10e dag van de 12e maand. Iedere moslim die er geld voor heeft slacht op de eerste dag van het Offerfeest een schaap en dat is niet goedkoop (ca. € 300,00). Met het vieren van dit feest herinnert men zich dat Ibrahiem (Abraham) gevraagd werd om zijn zoon Ismaël te offeren aan Allah. In de Koran staat het verhaal dat Allah vroeg aan Ibrahiem (Abraham) om zijn zoon Ismaël te offeren om te laten zien dat hij trouw en gelovig was. Toen Ibrahiem zijn zoon met een mes wilde doodsteken, kwam er een engel die zei dat een schaap de plaats van Ismaël mocht innemen.

Dus op de eerste dag van het Offerfeest slacht iedere moslim die er geld voor heeft een schaap, of geit, koe, os, buffel of kameel. Dit gebeurt meestal in het dorp waar de man geboren is. Het vlees wordt in drie stukken verdeeld. Een deel is voor de familie, een deel is voor de buren of vrienden en een deel is voor de armen.

3. Ashura Asjoera (de 10e dag).
Dit wordt gevierd op de 10e dag van de eerste maand. Nadat op de 1e dag in de moskee het kerkelijke jaar is begonnen, wordt op deze dag het echte Nieuwjaar pas gevierd.

Ashura is een dag van tegenstellingen, er heerst blijdschap om de dingen die moeten komen en verdriet om de dingen die voorbij zijn gegaan. Het wordt volgens de islam aanbevolen om een dag te vasten. Veel mensen zoeken elkaars gezelschap op.
Op de ochtend van Ashura kun je op straat zomaar water over je heen krijgen, omdat iedereen die dag een bad moet nemen. Uit alle kranen stroomt dan water uit de Zamzam, de heilige bron bij Mekka. Overdag vast je, en pas na zonsondergang mag je eten. Vasten is een herdenking van de bevrijding van de profeet Mousa, oftewel Mozes, en zijn volk van de farao. Sommige islamieten zien dit als de herdenking van de laatste keer dat Noach at aan boord van de Ark.

4. Id an-nabi genoemd. -ul-maulid. (Geboortedag Mohammed).
Op deze dag wordt de geboorte van de profeet Mohammed gevierd. In het Marokkaans word deze Moeloed. De profeet Mohammed werd geboren op de twaalfde dag van rabie-al-awwal, de derde maand van het moslimjaar, omstreeks het jaar 570 van de christelijke jaartelling. Deze gebeuretnis wordt in de gehele moslimwereld uitbundig gevierd. Thuis en in de moskee bezingen mensen het leven van de profeet. Men eet vruchten en zoetigheid en drinkt mierzoete drankjes.

5. Bedevaart naar Mekka (Id-ul-Hadj).
De hadj is de jaarlijkse bedevaart naar Mekka. Iedere volwassen moslim die de middelen heeft moet deze 1 x in zijn leven doen. De Hadj is begin 12e maand van de moslimkalender. ( november ). De Hadj gaat naar de plaats waar Mohammed de Islam heeft gepredikt. Veel moslims gaan na de preek na Mohammed’s graf in Medina. Het Hadj – ritueel begint met het aannemen van de Ihraam, de gewijde staat van de pelgrim. Dit is verplicht als je in het gebied rond Mekka komt. Mannen gaan gekleed in 2 witte ongenaaide doeken, met 1 over de linkerschouder en 1 om het geslachtsdeel. Bij vrouwen moet alleen de handen en het gezicht onbedekt blijven. Tijdens de Ihraam mag je geen seks hebben. Ook mag scheren en knippen van haar en nagels niet en ook mag je je haar niet kammen. Meteen na de aankomt word na de ka’bah gegaan, waar het plein van de grote moskee omheen ligt. Men begint bij de zwarte steen die in de oosthoek van de Ka’bah is ingemetseld en die de pelgrim kust of aanraakt, en dan gaat hij rechtsom en maakt tegen de klok in 7 rondjes rond de ka’bah. Daarna loopt hij 7 x van de grote moskee naar de heilige plaatsen Safa en Marwa. Dit is ter herinnering aan Hagar, die hier radeloos met haar zoontje rondliep op zoek naar water. Nadat de pelgrims een preek van de Qadj of rechter van Mekka hebben gehad, gaan ze naar de 30 kilometer ten oosten van Mekka gelegen vlakte van Arafat, de berg waar aan Mohammed de Koran werd geopenbaard. Hierna wordt een bezoek gebracht aan een steengroeve, waar iedereen 49 steentjes verzamelt. Deze steentjes worden gebruikt in de jamrah; de rituele steniging van de duivel.

6. Id-al-Fitr (Suikerfeest)
Op de eerste dag van de tiende maand viert men het suikerfeest, Id-al-Fitr, het feest na het einde van de Ramadan. Het suikerfeest is het uitnbundigste feest bij de islamiten. Op de laatste dag van de Ramadan gaat iedereen naar een moskee voor het uitspreken van het feestgebed. Na het gebed omhelst men elkaar en kan het feest beginnen. Er wordt aan veel mensen gedacht ( bezoek bij familie, buren, vrienden e.d), dus het feest duurt meerdere dagen. Er wordt veel zoet gegeten, en het is de perfecte dag om ruzie’s en conflicten goed te praten.

Op de ochtend van de tiende maand, Sjawwal, staan moslims vroeg op. Ze maken zich goed schoon en trekken nieuwe kleren aan. Er wordt iets lekkers gegeten om te vieren dat het vasten over is. Arme mensen krijgen voedsel en soms kleding van de rijkeren, deze moeten voor de armen zorgen.
Hierna wordt na een ontmoetingsplaats gegaan, waar na een preek van de Imam de ramadan echt is afgesloten. De rest van de dag wordt besteed aan familiebezoeken en het bezoeken van graven. Er wordt veel zoetigheid gegeten en er worden cadeautjes uitgedeeld.

7. Ramadan

De ramadan is in de negende maand waarop tussen schemer voor zonsopkomst en zonsondergang gevast wordt. Het is de vastenmaand. Het vasten wordt gezien als een vorm van zuivering van de ziel en bedanking van Allah voor alles wat hij gegeven heeft. De ramadan leert mensen zelfdiscipline, en moslims voelen verbondenheid met arme en hongerige mensen.

Moslims gedenken dat in deze maand Mohammed de eerste openbaringen ontving die samen de koran vormden.

De Ramadan begint als 2 orthodoxe moslims de nieuwe maansikkel aan de hemel zien staan. Vanaf dat moment mogen volwassenen de gehele maand tussen zonsopgang en ondergang niet eten, drinken, roken of seksuele omgang hebben. Na het donker is het feest.
Kinderen doen af en toe een paar dagen mee vanaf hun 12e.
Zwangere of zogende vrouwen, zieken en reizigers hoeven niet te vasten, maar moeten de gemiste dagen later inhalen.

Het eten en drinken van drie dadels, water en het opzeggen van drankregels kondigt voor marokkaanse moslims het einde van de dagelijkse vastenperiode aan. Na het avondgebed drinken ze koffie en eten ze harriera ( ramadan-soep).

Mensen begroeten elkaar voor en tijdens de ramadan met ‘ ramadhan moebarak of Ramadhan mabroek’. Dit betekend gezegende ramadan.

De ramadan is een van de 5 zuilen van de islam en is voorgeschreven in de koran. Vasten is een vorm van zuivering van de ziel en bedanking van Allah.

Op de 27ste nacht van de ramadan valt Lailut ul Qadr ( nacht van de beslissing ). In deze nacht bracht de engel Jibrail de eerste openbaring van de heilige koran over aan de profeet Mohammed.

Onafhankelijkheidsdag – 18 november
Dag van de Groene Mars – 6 november
Verjaardag Mohammed VI – 21 augustus
Dag van de revolutie – 20 augustus
Fête de la Couronne (Kroningsfeest) – 30 juli
Jongerendag – 9 juli
Nationale Feestdag – 3 mei
Lailat-ul-Meraj (Hemelvaart Mohammed). – juni/juli.
Dag van de arbeid 1 mei
Leenplichtigheid van Wa di Eddahab: herdenking van de reis van Hassan II.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.