Abortus

Beoordeling 7.9
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 1970 woorden
  • 14 mei 2002
  • 106 keer beoordeeld
Cijfer 7.9
106 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Inleiding
Voor deze praktische opdracht heb ik gekozen voor het onderwerp abortus. Omdat het een breed onderwerp is, zal ik alleen vertellen hoe het met de abortussen geregeld is in Nederland.
Als hoofdvraag heb ik gekozen: ‘Wel of geen abortus?’ omdat dat vaak de vraag is waar veel meisjes/vrouwen mee zitten.
De deelvragen zijn niet echt vragen, het zijn meer de titels van hoofdstukken. In die hoofdstukken zijn nog aparte kopjes die gedetailleerde informatie weggeven.
In het begin zag ik wel tegen dit werkstuk op. Maar zoals bij alle werkstukken is het eraan beginnen het ergste. Maar nu heb ik wel spijt dat ik laat ben begonnen want ik heb er nachtwerk van moeten maken.
Toch vond ik het een interessant onderwerp en heb ik er zeker wat van geleerd.
Ik hoop dat u deze mening met mij deelt.

Algemene informatie
Een abortus is het afbreken van een zwangerschap. Meestal vind een abortus plaats als de vrouw minder dan 13 weken zwanger is. Een abortus kan nog uitgevoerd worden tot dat een vrouw 20 weken zwanger is.
Per jaar worden er in Nederland 18000 abortussen uitgevoerd. 54% Van de vrouwen is autochtoon.
Als je ongewenst zwanger bent en besluit tot een zwangerschap moet je eerst naar je huisarts. Deze zal je doorverwijzen naar een ziekenhuis of een abortuskliniek. Als je dit niet wil, of niet kan, kun je ook meteen naar een abortuskliniek gaan.
Het is verplicht om 5 dagen te wachten tussen het eerste contact met een arts en de daadwerkelijke afbraak. Dit doen ze om jou, en je eventuele partner, nog wat bedenktijd te geven over de zwangerschap. Over de wetgeving over abortus later meer.
Na een abortus kun je nog altijd gewoon weer kinderen krijgen.
Als je overgaat tot een abortus wordt je huisarts hiervan op de hoogte gesteld. Dit doen ze in verband met de nazorg. Als je echt niet wil dat dit gebeurd, hoeft dat niet.

De ingreep
Op de dag van de behandeling doet de arts allereerst een vooronderzoek. Hij onderzoekt je en stelt vast hoe lang je zwanger bent. Ook wordt naar je medische voorgeschiedenis gevraagd. Naar aanleiding hiervan gaat de arts na of er medische bezwaren kleven aan de (poliklinische) ingreep.
Bij een abortusingreep wordt de inhoud van de baarmoeder weggehaald. Een abortus wordt uitgevoerd door middel van zuigcurettage of vacuümaspiratie. Hierbij wordt via de vagina een dun buisje in de baarmoeder gebracht. Het gebied rond de baarmoedermond wordt verdoofd. De inhoud van de baarmoeder wordt vervolgens afgezogen - de zwangerschap is dan definitief afgebroken. De behandeling duurt enkele minuten.
In het algemeen wordt een abortus niet als pijnlijk ervaren. De beleving ervan varieert van het hebben van geen pijn tot de pijn die vergelijkbaar is met een pijnlijke menstruatie.
Na de behandeling krijgt je meestal de gelegenheid om een half uur uit te rusten, daarna vindt een ontslaggesprek plaats. In dit gesprek krijg je advies over de leefwijze gedurende de eerstkomende tijd en informatie over de mogelijke verschijnselen na deze ingreep. Na twee of drie weken vindt een nacontrole plaats in de kliniek, in het ziekenhuis of eventueel door de huisarts.
Mogelijke zwangerschap afbreken, tot 5 dagen na de bevruchting
Als je onveilige sex hebt gehad, en je denkt dat je misschien wel zwanger kunt zijn, kun je naar de dokter gaan voor een Morning-after pil.
Deze pil moet binnen 36 uur na de bevruchting worden geslikt om succesvol te zijn. De Morning-after pil bestaat uit een kuur waar je twee keer twee pillen van de zware combinatie pil moet slikken die een hoge hoeveelheid vrouwelijke hormonen (oestrogenen) bevat. Door dit hormoon wordt de menstruatie opgewekt en is de mogelijke zwangerschap afgebroken.
Je kunt een spiraaltje in laten brengen, tot 5 dagen na de bevruchting. Dit spiraaltje zorgt ervoor dat de baarmoederwand licht gaat ontsteken en de eventuele vrucht afstoot.

Spontane abortus
Een spontane abortus is beter bekend als een miskraam. Als het vruchtje niet in stand kan worden gehouden stoot de baarmoeder een deel van het baarmoederslijmvlies samen met het embryo af. De oorzaken van een miskraam zijn verschillend. Vaak komt het voor dat her een tekort is aan een bepaald hormoon waardoor de placenta zich onvoldoende ontwikkeld. Ook kan het zijn dat het kind ernstige erfelijke afwijkingen heeft of niet voor levensvatbaar is. Ook is het mogelijk dat de moeder een ziekte heeft waardoor de ontwikkeling van het embryo kan worden verstoord, denk maar eens aan rode hond.

Wetgeving abortus
Een abortus is in Nederland toegestaan als:
- de vrouw dit vrijwillig besluit
- zij er met een arts over praat
- zij vijf dagen nadenkt over de beslissing (wachttijd)
- de abortus in een kliniek of ziekenhuis wordt uitgevoerd met een vergunning.

Abortuswet
De Wet afbreking zwangerschap (WAZ) uit 1981 houdt in dat abortus is toegestaan als het een noodgeval is. De beslissing kan alleen door de vrouw worden genomen. Tussen de beslissing en behandeling zitten vijf dagen bedenktijd. Abortus mag alleen worden uitgevoerd door ziekenhuizen en klinieken met een vergunning. Abortus staat nog steeds in het Wetboek van Strafrecht. Het wordt dus niet beschouwd als gewone medische ingreep.

Historie
In 1887 werd abortus strafbaar gesteld. Tot halverwege de jaren zestig werd abortus beschouwd als misdrijf. Alleen op medische indicatie kon een gynaecoloog in het ziekenhuis een abortus uitvoeren. Een vrouw die geen medische indicatie had, was aangewezen op een illegale behandeling. Halverwege de jaren zestig veranderde de opvatting over anticonceptie en abortus. De pil werd ontwikkeld en gezinsplanning werd mogelijk.
Instanties
In Nederland zijn 20 abortusklinieken en 15 daarvan zijn van StiSAN. StiSAN wil goede abortushulpverlening en goede informatie over abortus. Concreet houdt dit in:
- optimale kwaliteit van de abortushulpverlening.
- goede beeldvorming en informatievoorziening over abortus.
- toereikende financiële kaders rondom de abortushulp.

Bovendien wil StiSAN zorgen voor goede informatie over het voorkomen van ongewenste zwangerschap.StiSAN is een stichting met een algemeen bestuur. In dit bestuur zitten de deelnemende klinieken. Vanuit het bestuur wordt gewerkt in drie commissies:
- commissie kwaliteit
- pr-commissie
- financiële commissie.
Voorzitter van StiSAN is: prof. dr. Eylard van Hall.
De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door bureaucoördinator Grete Wijte
StiSAN staat voor Stichting Samenwerkende Abortusklinieken Nederland. De dichtstbijzijnde abortusklinieken vanuit Venlo is in Maastricht en in Eindhoven

Women on waves
Deze instantie zegt dat 1/3 van alle zwangerschappen over de hele wereld ongewenst is. Omdat deze instantie wil voorkomen dat vrouwen een illegale, onveilige abortus ondergaan willen zij hun een veilige abortus geven. Women on Waves is een non-profit organisatie op het gebied van mensenrechten van de vrouw.
Women on Waves wil bereiken dat de vrouw geholpen wordt en actie te voeren om een betere wetgeving en hulpverlening te krijgen in andere landen. Om dit uit te voeren heeft Women on Waves een mobiele unit, dit is in een schip of in een vrachtwagen.
Bij de individuele hulpverlening geeft women on waves voorlichting over sex, anticonceptie, morning-after pil, overtijdsbehandelingen en soa’s. Op deze manier probeert Women on Waves vrouwen te laten profiteren van onze kennis en vaardigheden.

Waarom wel een abortus?
Er zijn heel veel redenen om een abortus te willen.
* Bijvoorbeeld kun je jezelf te jong vinden en je zit nog op school en je kunt de verantwoordelijkheden van een kind niet aan. Ook kun je op zo’n jonge leeftijd niet over de financiële middelen beschikken om het kind op te voeden. Want je bent voor de rest van je leven gebonden aan het kind. Het kind heeft je nodig, je kunt het niet in de steek laten.
* Ook kun je denken dat je relatie met je partner heel slecht is en het voor het kind slecht is om in een onstabiel gezin terecht te komen.
* Een hele goede reden voor een abortus is dat je zwanger bent geraakt na een verkrachting. Het kind zal je altijd blijven herinneren aan de verkrachting en voor het kind zal het ook niet prettig zijn om het kind van een verkrachter te zijn.
* Ook kun je jezelf te oud vinden. Je bent zo laat nog zwanger, en je vind dat het niet meer in je gezin past, je hebt het idee dat je gezin compleet is.
* Ook kan het zijn dat je door een vlokken test te weten bent gekomen dat je kind ernstig gehandicapt bent. Je kunt dan overwegen of het leven voor je kind meer een lijdensweg is dan een uitdaging, of een plezierig iets.

Op een rijtje zetten
Wie onverwacht zwanger is, kan door sterke twijfels worden overvallen. Het is verstandig om eerst alles op een rijtje te zetten, bijvoorbeeld samen met de partner of met een vertrouwd persoon. Wie twijfelt kan ook praten met iemand van de abortusklinieken, de Rutgers Stichting of de FIOM.

De enige uitweg
Abortus kan de enige uitweg zijn. Toch kunnen vrouwen schuldgevoelens hebben als ze besluiten om een abortus te laten doen. Ná de ingreep is er meestal een gevoel van opluchting. Het overgrote deel van de vrouwen heeft geen problemen om de abortus te verwerken.

Verwerken
Een abortus is niet zomaar een medische ingreep. Na de behandeling kunnen twijfels komen. Door erover te praten met anderen (of met de kliniek) verdwijnen die twijfels uiteindelijk weer. Toch kan het gebeuren dat vrouwen soms jaren later nog last hebben van verwerkingsproblemen. Dit geldt voor vrouwen die veel moeite hadden om een beslissing te nemen,geen andere uitweg meer zagen en/of die leven in een omgeving waar abortus wordt afgekeurd. Dit zijn situaties waarbij een kloof bestaat tussen gevoel en verstand. De Fiom heeft verwerkingsgroepen voor vrouwen die een abortus hebben gehad. Soms worden deze groepen door zowel de Fiom als de abortuskliniek begeleid.

Waarom geen abortus?
Je kunt altijd wel denken aan een abortus, maar of je het doet is een tweede.
Veel mensen beschouwen abortus toch nog als een moord, er zit een levend wezen in je en dat mag je niet doodmaken. “Als meisjes te jong zwanger worden moeten ze de consequenties van hun daden maar dragen”
Ook is het in vele geloofsovertuigingen uit den boze om een abortus te plegen. Men zegt dat God je een kind heeft toevertrouwd en dat je daarvoor dankbaar moet zijn. Een kind is een geschenk, dat geef je niet af, en je maakt het zeker niet dood.
Ook kun je denken dat je spijt gaat krijgen van de abortus. Als vrouwen later kinderen krijgen blijven ze vaak denken aan hun kind dat ze toen niet wilden.
Dit zijn zware argumenten om de zwangerschap toch voort te zetten. Een abortus is een grote beslissing in je leven die je in een korte tijd moet nemen. Het moet perse voor je 20e week zijn anders is het telaat. Deze beslissing beïnvloed de rest van je leven en die beslissing neem je niet zomaar.

Wel of geen abortus?
Als je ongewenst zwanger bent en een abortus overweegt is dit een grote beslissing. Het is een keuze die de rest van je leven beïnvloed. Natuurlijk zijn er omstandigheden waarvan ik denk dat ik ook een abortus zou laten doen, bijvoorbeeld als je van een verkrachting zwanger bent geworden. Dat je verkracht bent is al vreselijk maar dat je dan ook nog een kind krijgt is dan nog eens een ontzettend zware klap erboven op. Ook als het kind later te horen krijgt dat papa een verkrachter is lijkt me dat niet echt leuk.
Maar als je een nakomeling krijgt en je laat dan een abortus doen vind ik dat geen goede reden. Je hebt een stabiel gezin en je hebt alle mogelijkheden om het kind een goede toekomst te geven, waarom zou je dat dan niet doen?
Maar of je nou wel of geen abortus pleegt, blijft een grote, persoonlijke beslissing. Als je toch kiest voor een abortus zijn eer gelukkig genoeg klinieken die hierop gespecialiseerd zijn en je hiermee zullen steunen.

Literatuur verwijzing
- www.womenonwaves.org
- www.helppagina.com
- www.nrc.nl.
- www.stisan.com
- www.scholieren.com
- w.emancipatie.pagina.nl

REACTIES

B.

B.

Beste Tonnie,

Ik ben een medisch maatschappelijk werkster in ziekenhuis Bronovo in Den Haag. Ik wilde je laten weten dat ik je werkstuk over abortus erg goed vind. Ik heb zelf veel te maken met moeders die ongewenst zwanger zijn en voor de beslissing staan om wel of niet abortus te ondergaan.

Groeten van Betty Oosterveer

19 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.