Gezocht: VWO'ers uit de 4e/5e met N&T of interesse in techniek. Doe mee aan een online community over een nieuwe studie en verdien een cadeaubon van 50 euro!

Meedoen

Voetbal

Beoordeling 7.7
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 6e klas vwo | 4666 woorden
  • 29 oktober 2006
  • 165 keer beoordeeld
  • Cijfer 7.7
  • 165 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
LO
ADVERTENTIE
Ga jij de uitdaging aan?

Op EnergieGenie.nl vind je niet alleen maar informatie voor een werkstuk over duurzaamheid, maar ook 12 challenges om je steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Douche jij komende week wat korter of daag je jezelf uit om een week vegetarisch te eten? Kom samen in actie!

Check alle challenges!
Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Spelregels
3. Geschiedenis
4. Hooliganisme
5. Voetbalorganisaties
6. WK en EK
7. Legendarische voetballers
8. Bronvermelding

Inleiding

Ik heb dit onderwerp gekozen, omdat ik niet veel weet van voetbal. Bij het sportjournaal is het belangrijkste onderwerp vaak ‘voetbal’, elke twee jaar is er een WK of een EK, op het nieuws hoor je wel eens over voetbalhooligans. Kortom, voetbal is nadrukkelijk aanwezig in onze samenleving.
Van Dale beschrijft ‘voetbal’ als volgt:


voet•bal2 (het ~)
1 balsport voor twee ploegen waarbij de bal met de voeten wordt gespeeld

Ik ga me verdiepen in:

• de spelregels
• de geschiedenis
• hooliganisme
• voetbalorganisaties
• het WK en EK
• legendarische spelers

Ik hoop dat ik hierna ook enigszins kan meepraten over voetbal.

De Spelregels

Afmetingen van het veld

Een voetbalveld is rechthoekig, de afmetingen van de rechthoek hangen af van de competitie die op het veld gespeeld wordt. De lengte moet tussen de 90 en 120 meter inzitten, de breedte moet minimaal 45 meter zijn en maximaal 90 meter. Tijdens internationale wedstrijden gelden weer andere afmetingen, het veld moet namelijk minimaal 100 x 64 meter of maximaal 110 x 75 meter zijn. Om het nog wat onduidelijker te maken hanteert de KNVB ook nog andere maten, het veld moet minimaal 100 x 64 meter zijn en maximaal 105 x 69 meter. Het veld wordt afgebakend door middel van lijnen die maximaal 12 centimeter breed mogen zijn en op de hoeken worden zogenaamde hoekvlaggen geplaatst. In het midden van het veld wordt de middencirkel getekend en die heeft een straat van 9,15 meter. De penaltystip vinden we aan beide kanten van het veld 11 meter voor de doellijn. In het midden van allebei de brede kanten van het veld staat het doel. Om een doel heen is er het penaltygebied dat 16,5 meter lang is en 40,3 meter breed.

Afmetingen van het doel

Een doel hoort een breedte te hebben van 7,32 meter en is 2,44 meter hoog. Het doel zelf is gemaakt van hout of aluminium. Aan de achterkant hangt meestal een net.


Afmetingen van de bal

Een bal moet volgens de internationale voetbalbond een omtrek hebben van minimaal 68 en maximaal 70 centimeter. Hij mag tussen de 396 en 450 gram wegen. Wanneer de wedstrijd begint mag een bal niet meer dan 410 gram wegen. De bal moet van leer zijn of een ander voor dit spel geschikt materiaal.

De spelers

Aan het begin van het spel dienen er twee teams te zijn, elk bestaande uit elf spelers (dat is inclusief de keeper). Het doel van deze spelers is om binnen de tijd meer doelpunten te maken dan hun tegenstander. Een doelpunt is gemaakt wanneer een speler de bal tussen de palen van het doel van zijn tegenstander schiet en daarbij zelf geen overtredingen maakt.

De wissel

Tijdens het spel kunnen er maximaal drie spelers gewisseld worden. Dat wil zeggen dat een speler die in het veld staat wisselt met iemand uit zijn team die vanaf de zijlijn zat toe te kijken als reservespeler. Als er een wissel plaatsvindt dan is dat van tevoren door een grensrechter bij de scheidsrechter gemeld. De speler is dan gewisseld bij een spelonderbreking.

De trainer

Een voetbaltrainer of voetbalcoach is iemand die een voetbalteam traint of coacht voor wedstrijden. Dat eerste houdt in dat hij tijdens trainingen het team begeleidt, tips geeft en de opstelling tijdens een wedstrijd bepaalt. Coachen houdt onder andere in instructies vanaf de zijlijn tijdens een wedstrijd geven of besluiten een speler te wisselen.
Voetbaltrainers van professionele teams zijn vaak zelf oud-voetballers.

De scheidsrechter

Tijdens een wedstrijd is er een scheidsrechter nodig die in de gaten houdt of de spelers zich wel aan de regels houden. In een wedstrijd is er één scheidsrechter die door twee grensrechters ondersteund wordt. Deze grensrechters letten erop of een bal één van de zijlijnen overschrijdt of dat er een speler buitenspel (zie verderop in de uitleg) staat.
Een scheidsrechter kan bij een overtreding het spel stop zetten met een fluitsignaal. Een scheidsrechter kan beslissen één van de volgende sancties op te leggen:
• vrije trap
• penalty
• ontvangst van een gele kaart
• ontvangst van een rode kaart
Deze sancties worden verderop nader behandeld.

De tijd

Een voetbalwedstrijd duurt 90 minuten. Na 45 minuten, op de helft dus, is er een pauze van 15 minuten. Vaak is er een verlening van 3-5 minuten en soms een langere verlenging. Deze verlening is er om de tijd die is verloren gegaan aan verwondingen, wisselingen, doelpunten en spelvertragingen in te halen. Als het spel na 90 minuten nog steeds gelijk is dan volgt er een verlenging van 2 keer 15 minuten om alsnog een winnaar naar voren te laten komen. Er geldt dan de regel van de ‘golden goal’, het spel is afgelopen zodra het eerste doelpunt dat een overwinning betekent gemaakt wordt. Als na de verlenging de wedstrijd nog steeds onbeslist is, gaat de scheidsrechter over op strafschoppen. Ieder team krijgt vijf schoten, afwisselend van elkaar, om een doelpunt te maken. Als er hierna nog een gelijkstand is, dan blijft men doorgaan tot er een beslissend doelpunt valt.

Inworp of intrap

Als de bal de buiten het veld komt krijgt de tegenstander van de speler die de bal als laatste aanraakte de bal. Als de bal over de zijlijn gaat wordt hij met een inworp weer terug in spel gegooid. De speler houdt de bal met beide handen vast terwijl hij buiten het veld staat en gooit hem in het spel. De intrap wordt toegewezen als de bal het veld verlaat via de doellijn. De keeper of een speler trapt de bal terug in het spel.

Vrije trap

Een scheidsrechter kent een vrije trap toe als een speler een overtreding heeft begaan. De bal moet stil liggen als wanneer de schop wordt genomen en degene die de schop neemt, mag de bal niet voor een tweede keer aanraken voordat deze is aangeraakt door een andere speler. Er bestaat een directe vrije trap en een indirecte vrije trap.
Een directe vrije schop wordt toegekend wanneer iemand een overtreding begaat die de scheidsrechter onvoorzichtig of onbeheerst vindt of wanneer een speler de tegenstander iets probeert aan te doen. Ook wanneer men de bal met de handen vastpakt of een tegenspeler vasthoudt volgt de directe vrije schop. Een directe vrije trap wordt vanaf de plek van de overtreding genomen. De bal mag niet rechtstreeks in het doel van de tegenstander worden geschoten. Als de bal per ongeluk in het eigen doel terecht komt is dit geen doelpunt, wel mag het andere team dan een hoekschop nemen. Als er een overtreding waar normaalgesproken een directe vrije trap voor wordt gegeven binnen het eigen strafschopgebied plaatsvindt, dan wordt er in plaats van de vrije trap een penalty toegekend.
Wanneer een keeper de bal binnen het eigen strafschopgebied langer dan zes seconden vasthoudt met de handen of de bal vastpakt met de handen ondanks dat de bal doelbewust werd met de voet werd toegespeeld wordt er een indirecte vrije trap toegekend. Maar ook wanneer een speler volgens de scheidsrechter gevaarlijk speelt of ervoor zorgt dat de keeper de bal niet uit zijn handen in het spel kan gooien volgt de indirecte vrije schop. Ook de indirecte vrije trap wordt op de plaats van overtreding genomen. De bal mag wederom niet meteen in het doel van de tegenstander worden geschoten, als dat wel gebeurt betekent dat een penalty voor de tegenpartij. Wanneer de bal in eigen doel terecht komt, krijgt de tegenstander een hoekschop.

Hoekschop

Een hoekschop is een soort vrije trap die alleen vanuit één van de twee hoeken in het veld bij het doel van de tegenstander genomen mag worden.
De tegenstander krijgt een hoekschop als iemand uit je eigen partij (inclusief keeper) de laatste is die de bal aanraakt voordat hij achter de achterlijn van jouw kant van het veld komt. Als de tegenstander de laatste is die de bal aanraakt dan krijgt jouw partij een doeltrap.
De hoekschop (ook wel bekend als corner) wordt genomen vanaf de hoek die het dichtst ligt bij de plek waar de bal de achterlijk passeerde. De bal wordt in het hoekschopgebied (een kwartcirkel in een hoek met een straal van 90 centimeter) genomen terwijl de tegenstander minimaal 9,15 meter verwijderd is van de bal. De speler die de trap neemt mag de bal niet meer aanraken totdat een andere speler hem heeft aangeraakt. Vanuit een corner mag direct een doelpunt gemaakt worden.

Doelschop

Een doelschop wordt aan de tegenstander toegekend wanneer de bal over de achterlijn van de tegenstander is gerold door toedoen van iemand in je eigen partij. Een doelschop wordt genomen door de keeper binnen het eigen doelgebied. Meestal wordt de bal in een hoekje van het doelgebied (5-metergebied) gelegd. De keeper probeert na een aanloop de bal zo hard mogelijk weg te schieten in een hoek van 45º. De tegenstander mag tussen de aanloop en de daadwerkelijke trap de bal niet aanraken.

Strafschop

Een strafschop wordt ook wel penalty genoemd. Een penalty houdt in de dat een speler vanaf de penaltystip richting het doel mag schieten zonder dat er een verdediger tussen hem en het doel staat.
Als de bal in het spel is, krijgt een partij een strafschop wanneer een speler binnen het eigen strafschopgebied een overtreding begaat die eigenlijk buiten dat gebied een directe vrije trap zou betekenen. De bal wordt op de penaltystip gelegd, die stip ligt 11 meter van het doel af en alleen degene die de penalty neemt mag in de buurt ervan staan. Alle andere spelers dienen zich buiten het gebied te bevinden, op een afstand van minimaal 9,15 meter. De keeper moet op de doellijn staan, met zijn gezicht naar het veld toe, hij mag de lijn pas verlaten als de bal is aangeraakt. Als de bal dankzij de keeper of het doel weer in het veld komt mag elke speler proberen om in het bezit van de bal te komen. Als de keeper de bal vangt of als de penaltynemer de bal mist mag de doelman de bal weer in het spel gooien of schieten.
Degene die de penalty neemt moet zijn aanloop niet onderbreken, want je mag de doelman niet in verwarring brengen. De tijd die een penalty inneemt wordt aan het einde of op de helft ingehaald.
Als er bij een voetbalwedstrijd een winnaar moet blijken wordt bij gelijkspel de wedstrijd beslist door penalty’s. Elke partij mag om de beurt 5 strafschoppen nemen. Er wordt geloot om wie mag beginnen. Als er na die 5 penalty’s nog steeds geen winnaar is, dan volgen er meer en meer strafschoppen totdat de wedstrijd wordt beslist.

Buitenspel

Buitenspel is een overtreding. Een speler staat in een buitenspelpositie als deze dichter bij de keeper van de tegenstander staat dan de laatste speler en de bal. Dit geldt natuurlijk niet als het om de speler zijn eigen speelveldhelft gaat. Als de speler zich echter op dezelfde hoogte als de voorlaatste (inclusief keeper) speler bevindt, dan staat hij niet buitenspel. Je mag buitenspel staan, zolang je de bal maar niet krijgt toegespeeld op dat moment. Een speler wordt pas gestraft voor zijn buitenspelpositie als hij op het moment dat hij de bal raakt of krijgt toegespeeld hij een tegenstander beïnvloedt of dat hij voordeel trekt uit zijn positie.
Als een speler buitenspel staat en hij krijgt de bal door een doelschop, inworp of corner toegespeeld dan wordt hij niet gestraft voor zijn positie.
De sanctie voor buitenspel staan is een indirecte vrije schop.

Gele kaart

Een gele kaart heeft eigenlijk geen directe gevolgen, tenzij een speler een tweede gele kaart krijgt in dezelfde wedstrijd. Hij mag dan niet meer verder spelen. Als een speler meerdere gele kaarten (twee of drie) in verschillende wedstrijden heeft gekregen, dan kan deze geschorst worden voor enkele tijd, soms voor de volgende wedstrijd, maar soms ook voor de gehele competitie of het hele toernooi. Een speler krijgt een gele kaart als hij:
• zich onsportief gedraagt,
• tegen de scheidrechter ingaat met woorden en gebaren die te ver gaan,
• meerdere malen de spelregels overtreedt,
• een spel ophoudt,
• niet vanaf de goede afstand een corner, vrije trap of inworp neemt,
• het veld opkomt zonder toestemming van de scheidrechter,
• het veld verlaat zonder toestemming van de scheidsrechter,
• zijn shirt uitdoet als hij een doelpunt heeft gemaakt.

Rode kaart

Als een speler een rode kaart krijgt, moet hij direct het veld verlaten en mag hij niet meer verder spelen. De speler mag niet vervangen worden, dus moet zijn partij met minder mensen spelen. Als een keeper een rode kaart krijgt, mag hij worden vervangen door een reservekeeper. Deze regel geldt niet als het maximale aantal wissels verbruikt is, dan moet een speler uit het veld keepen. Een speler krijgt een rode kaart als hij:

• een ernstige overtreding maakt of de veiligheid van de tegenstander in gevaar brengt,
• zich gewelddadig gedraagt,
• spuugt naar iemand,
• de bal opzettelijk met zijn handen vangt om het spel te beïnvloeden,
• een regel overtreedt waardoor hij de tegenstander de kans op een goal ontneemt,
• agressief en beledigend is,
• een tweede gele kaart ontvangt.

Naast het feit dat een speler het veld moet verlaten, kan het ook zijn dat hij gestraft wordt na de wedstrijd. Die straf kan een schorsing zijn. In de FIFA is de regel dat als een speler tijdens een wedstrijd een rode kaart krijgt, hij wordt geschorst voor de volgende wedstrijd.

Conclusie

Elk team heeft 11 spelers, een coach en een trainer. Een voetbalwedstrijd duurt 90 minuten en binnen die tijd is het de bedoeling zo veel mogelijk doelpunten te maken met zo min mogelijk overtredingen. De scheidsrechter beslist wat een overtreding is en wat niet en legt sancties op. Een speler kan gedwongen worden het veld te verlaten als hij zich niet aan de regels houdt.

De Geschiedenis

Al eeuwenlang spelen mensen spelletjes die op voetbal lijken. Meer dan 2000 jaar geleden hadden de Chinezen Tsu Chu (= schopbal). Een paar hoge bamboestokken dienden als doelpalen.
Iets later had Griekenland het spel pheninda, het was een soort voetbal spel, alleen mocht je in dit spel je handen gebruiken. De Romeinen hadden in die tijd een dergelijk spel. Ze noemden het hapastum. Twee teams speelden op een rechthoekig veld, het was de bedoeling de bal over de achterlijn van de tegenstander te krijgen. Dit lijkt echter nog niet op het voetbal dat wij kennen, want in die tijd mochten de aanvallers de bal overgooien en de verdedigers mochten de bal alleen overschieten.
Rond 1600 begon het voetbal een beetje op ons huidige voetbal te lijken. In 1580 maakte de Italiaan Giovanni Bardi een lijst met regels voor het spel Calcio. (calciare = schoppen). De Italianen noemen het voetbal nu nog steeds Calcio, ondanks dat het destijds een iets andere sport was.
In Engeland speelden ze vierhonderd jaar geleden ook al een soort voetbal, maar dan zonder veld. Dorpen speelden tegen elkaar. De bedoeling was om de bal in je eigen dorp te krijgen. De hele omgeving was dus het veld en iedereen mocht meedoen. Het ging er destijd heel ruw aan toe.
Het voetbal zoals wij dat kennen, is ongeveer 150 jaar oud. Het ontstond op kostscholen en universiteiten in Engeland. Daar speelden studenten steeds meer football. Iedere school had zijn eigen regels. Lastig dus als de scholen tegen elkaar speelden. Een groep studenten uit Cambridge begon daarom in 1848 vaste regels op papier te zetten. Die stuurden ze op naar andere scholen. Niet iedereen was het er meteen mee eens, maar vanaf 1877 speelde toch iedereen in Engeland volgens dezelfde regels. Het moderne voetbal was geboren.

Het Britse voetbal nam tot ongeveer 1920 de belangrijkste positie in en werd nog tientallen jaren daarna als toonaangevend beschouwd. Nadat voetbal in 1908 een Olympische tak van sport werd, traden naast Engeland enkele Zuid-Amerikaanse landen op de voorgrond, met name Uruguay en Brazilië. Ook Italië en Duitsland voegden zich bij de belangrijkste voetbalnaties. Nederland hield de internationale ontwikkeling niet bij. Pas in 1954 werd het betaald voetbal aanvaard en het jaar daarop startte de eerste competitie. Een heleboel goede ne belangrijke spelers die naar het buitenland waren gegaan kwamen terug. Sindsdien heeft het voetbal in Nederland geleidelijk aan kracht gewonnen, Nedeland werd van 1970 tot 1973 landskampioen in de Europacuptoernooien. In 1988 werd Nederland Europees kampioen. Het Nederlandse nationale elftal bereikte grote internationale resultaten door in 1974 in Duitsland en in 1978 in Argentinië tot de finale van het wereldkampioenschap door te dringen. In 1988 werd Nederland in Duitsland Europees kampioen.

Hooliganisme

Er is een duidelijk verschil tussen voetbalvandalisme en hooliganisme. Bij voetbalvandalisme is er vaak net als bij hooliganisme geweld, maar dat geweld komt voor uit een beslissing van een scheidsrechter of door het gedrag van spelers. Voetbalvandalisme ontstaat vaak uit emotie. Hooliganisme daarentegen is vaak niet toevallig, het maakt voor hooligans niet veel uit wat er in een voetbalwedstrijd gebeurt, het gaat hun meer om het geweld.

De geschiedenis van het hooliganisme

Zoals ik net al vertelde, toen het Engels voetbal net ontstond ging het er ruw en gewelddadig aan toe. De sport trok veel mensen uit de arbeidsklasse aan, ze konden zich uitleven zonder daarvoor gestraft te worden. Naarmate voetbal populairder begon te worden werden er overal clubs opgericht. Die voetbalclubs hadden natuurlijk supporters en die kwamen vaak uit de arbeidersklasse, het maakte deel uit van hun cultuur. Echt hooliganisme was er destijds niet, maar verregaande voetbalvandalisme bestond toen wel al.
In de jaren ’50 van de vorige eeuw kwam het hooliganisme echt op. Hooligans waren vaak arme arbeiders die door middel van geweld probeerden hun eigenwaarde te behouden, die was afgenomen door de enorme armoede. Velen keken voetbalwedstrijden, waarbij ze gewelddadig werden. De media besteedde er erg veel aandacht aan, waardoor het hooliganisme steeds populairder werd en er steeds meer mensen aan mee deden. Op deze manier is hooliganisme ontstaan.

De naam

Het woord hooligan is afgeleid van de achternaam van de Ier Patrick Hooligan. Hij woonde in Londen en was een relschopper aan het eind van de 19de eeuw. Hij zou met een bende London onveilig hebben gemaakt in die tijd.

Oorzaken

Er zijn meerder oorzaken te noemen voor het hooliganisme. Ik bespreek drie ervan.

Agressie bij sporters en pubiek
Als een sporter agressief gedrag vertoont tijdens het spelen, roept dat vaak ook agressie op bij de supporters of het publiek. Ook het ruwe spel kan een oorzaak genoemd worden.

Verloedering van het betaalde voetbal
In onze samenleving beginnen normen en waarden te vervagen en dat zien we duidelijk terug in het voetbal. Hooliganisme ontstaat vaak in steden waar veel criminaliteit en vandalisme voorkomt. Er zijn in zo een stad veel meer mensen bekend met geweld en veel meer mensen die dat geweld ook gebruiken. Het zijn de vervaagde normen waardoor de tegenstander wordt uitgevloten, de vrouw van een speler wordt uitgescholden, de scheidsrechter wordt vernederd en hele groepen supporters slaags raken.

Maatschappelijke oorzaken
Er wordt vaak gezegd dat de positie van sommige mensen in de samenleving kan leiden tot hooliganisme. De arbeidersklasse voelt zich met elkaar verbonden door het voetbal. Vaak willen hooligans hun agressie kwijt over zaken die niets met voetbal te maken hebben. Zo komt een hooligan meestal uit een gebroken gezin en heeft hij een mislukte schoolcarrière gehad. Hij kan zich niet goed aanpassen aan de maatschappij, waardoor hij zich begint te verzetten tegen de maatschappij.

Voetbalorganisaties

FIFA

FIFA staat voor Fédération Internationale de Football Association. Het is de internationale organisatie voor voetbal. Op 21 mei 1904 richten de nationale voetbalbonden van Frankrijk, België, Nederland, Zweden, Spanje, Zwitserland en Denemarken. De FIFA organiseert grote internationale voetbaltoernooien, waaronder het WK. FIFA maakt de regels en zorgt voor scheidsrechters, daarnaast treedt ze ook op als rechter in gevallen wanneer er beslist moet worden over een schorsing of een vrijspraak. Verder steunt FIFA de ontwikkeling van voetbal in arme landen en reikt ze de prijs uit voor Wereldvoetballer van het Jaar. Op een paar uitzonderingen na zijn alle onafhankelijke landen lid van de FIFA.

UEFA

UEFA staat voor Union of European Football Associations. De UEFA controleert en vertegenwoordigt het Europees voetbal. Het organiseert competities en beheert het prijzengeld, de regels en de media. Van alle organisaties is UEFA het sterkste als het gaat om geld en invloed. Veel topspelers spelen in Europa omdat er hier veel betaald wordt en de speler heel beroemd is. De UEFA is opgericht op 15 juni 1954 in Basel, Zwitserland. Er zijn tegenwoordig 52 landen aangesloten.
Soortgelijke organisaties bestaan ook voor andere continenten. Voor Azië is er de AFC, voor Afrika de CAF, voor Oceanië de OFC, voor Zuid-Amerika CONMEBOL en voor Midden- en Noord-Amerika is er de CONCACAF.

KNVB

De in 1889 opgerichte KNVB staat voor Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond. Het is de Nederlandse tak van de FIFA. Pim Mulier was de oprichter van deze bond, die vroeger de NVAB (Nederlandse Voetbal en Atletiek Bond) heette. Het doel was voetbal en atletiek bekend te maken in Nederland. In 1895 werd besloten dat atletiek niet langer deel zou uitmaken van de bond, waardoor de huidige KNVB ontstond. Net zoals de andere organisaties organiseert de KNVB toernooien en competities. De KNVB heeft het Nederlands Elftal onder zich, ze kiest de bondscoach en nodigt spelers uit.

WK en EK

WK

Het WK staat voor Wereldkampioenschappen voetbal. Het is een toernooi dat elke vier jaar door de FIFA wordt georganiseerd. Tijdens dat toernooi strijden 32 landen uit alle continenten om de wereldtitel. Alle landen die zijn aangesloten bij de FIFA mogen meedoen, tijdens de voorrondes blijkt dan welke landen uiteindelijk ook gaan strijden om de titel. Jules Rimet was de bedenker van het WK in de jaren ’20 van de vorige eeuw. De winnaar krijgt een wisselbeker die hij vier jaar mag houden. Daarnaast worden er prijzen uitgereikt voor:

• het team met het laagste aantal overtredingen en kaarten (FIFA Fair Play Award).
• de beste speler tijdens een eindtoernooi (Gouden Bal).
• de topscorer van een eindtoernooi (Gouden Schoen).
• de beste speler onder de 22 jaar (Gilette Best Young Player).
• de beste doelverdediger van een eindtoernoi (Yashin Award).
• het leukste team (FIFA Award for the most entertaining team).

EK

Het EK staat voor de elke vier jaar terugkerende Europese Kampioenschappen voetbal. Het EK duurt een maand. Daarvoor wordt in de voorrondes bepaald wie mag spelen tijdens het EK en wie niet. Henry Delauney bedacht in 1927 het EK, maar het werd pas voor het eerst gespeeld in 1960, in verband met de Tweede Wereldoorlog. Het toernooi wordt georganiseerd door de UEFA en het wordt elke keer in een ander land gespeeld. In 2008 is het EK in Oostenrijk en Zwitserland.

Legendarische Spelers

In de vele jaren dat voetbal wordt gespeeld zijn er spelers geweest die opvielen omdat ze zo goed speelden. Tegenwoordig zijn ze haast legendarisch te noemen. De tien beste spelers op een rijtje:

Pelé (1956-1977)
Edson Arantes do Nascimento werd in 1940 geboren. Op zijn 16de ging hij spelen voor het Braziliaanse team Santos, waarin hij in korte tijd uitgroeide tot sterspeler. In 1956 leverde hem dat een plek op in de Braziliaanse selectie voor het WK van 1958. Hij scoorde 2 doelpunten in de finale, waardoor Brazilië won. Op zijn 17de is hij de jongste WK-winnaar ooit. In totaal scoorde Pelé meer dan 500 competitiedoelpunten. Tegenwoordig is hij ambassadeur van het voetbal.

Johan Cruijf (1964-1984)
Johan Cruijf is waarschijnlijk de beste speler van zijn generatie. Zijn onfeilbare techniek en dynamiek maakte hem tot sterspeler. Hij werd drie keer verkozen tot Europees Voetballer van het Jaar en won drie keer de Europacup. Cruijf is niet alleen topspeler geweest, maar hij is ook een topcoach dankzij zijn inzicht in tactiek.

Diege Maradona (1976-1997)
Diege Maradona noemde zichzelf in 1986 de beste speler ter wereld. Dat valt te betwijfelen, maar hij was wel de beste dribbelaar ter wereld. Maradona bezorgde zijn Argentijnse culb Napoli twee landskampioenschappen en de EUFA-cup. Maradona werd berucht om het ‘Hand van God-incident’. Tijdens een wedstrijd in 1986 tegen Engeland scoorde hij met een handsbal. Hij heeft dit altijd ontkend en heeft nooit zijn excuses aangeboden. Eind vorige eeuw kwam zijn carrière in gevaar door persoonlijke problemen, waardoor hij uiteindelijk ook is gestopt met voetballen.

Ferenc Puscas (1944-1966)
Puscas was de grote ster van het legendarisch Hongaarse team dat ervoor zorgde dat er een einde kwam aan de mythe dat de Engelsen ’s werelds beste voetballers waren. In 1954 verloor Hongarije het WK op een nippertje, en dat kwam vooral omdat Puscas nog last had van zijn blessure. Toen de Russen Hongarije binnenvielen in 1956 vertrok Puscas naar het Westen, waar hij ging spelen voor Real Madrid. Hij zou nog tot ver in de dertig voetballen.

Franz Beckenbauer (1964-1984)
Franz ‘Der Kaiser’ Beckenbauer speelde voor Bayern München en won in de jaren ’70 drie maal de Europacup. Beckebauer is beroemd om zijn techniek en tactiek. In 1974 was hij aanvoerder van het West-Duitse team dat in eigen land de wereldtitel zou winnen. Hij werd later bondscoach en zijn team won tijdens het WK in 1990 de wereldtitel.

Eusebio (1958-1978)
Eusébio da Silva Ferreira won met het Portugese team Benfica tien keer de landskampioenschappen en een keer de Europacup. In de 715 wedstrijden die hij voor Benfica speelde, scoorde hij maar liefst 727 doelpunten. Lange tijd was hij de topscorer aller tijden van het Portugese nationale team, met 41 doelpunten in 64 wedstrijden.

George Best (1963-1984)
George Best werd in 1968 Europees Voetballer van het Jaar toen zijn team Manchester United de Europacup won. Hij kreeg al snel de status van popidool, maar ook het leven ervan; hij gokte en dronk veel. Dat zorgde voor problemen met Manchester United en hij stopte in 1974 bij de club. Desondanks mag hij door zijn dynamiek en techniek gerekend worden tot legendarisch voetballer.

Michel Platini (1973-1987)
Dankzij Platini wist het nationale team van Frankrijk het in de WK’s van 1982 en 1986 tot in de halve finale te brengen en in 1984 won het zelfs het EK. Zijn grootste succes behaalde hij echter bij Juventus, toen hij in 1985 de Europacup wist te winnen. Platini kon door het vele oefenen een perfecte vrije trap spelen. Hij werd drie keer gekozen tot Europees Voetballer van het Jaar. Voor Juventus speelde hij 147 wedstrijden, waarin hij 68 doelpunten maakte.

Alfredo di Stefano (1943-1966)
Di Stefano had een enorm uithoudingsvermogen, veel tactisch inzicht en hij scoorde als de beste. Hij staat echter op de negende plaats omdat hij nooit aan wereldkampioenschappen heeft meegedaan. Di Stefano werd 8 keer landskampioen met Real Madrid en werd vijf keer topscorer. Ook werd hij twee keer gekozen tot Europees Voetballer van het Jaar. Op zijn 40ste stopte hij met voetbal.

Zinedine Zidane (1988-2006)
Zidane is de beste speler van zijn generatie. Hij won met zijn team het WK in 1988 en het EK in 2000. In 1998 werd hij gekozen tot Europees Voetballer van het Jaar en in 1998, 2000 en 2006 werd hij FIFA Wereldvoetballer van het Jaar. Zidane eindigde zijn carrière op een beruchte wijze. In zijn laatste wedstrijd van het WK 2006 verkocht hij een tegenstander een kopstoot waardoor hij met een rode kaart het veld moest verlaten.

Bronnenlijst

• http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.citysport.be/images/voetbal.jpg&imgrefurl=http://www.citysport.be/catalogus_voetbal.htm&h=386&w=400&sz=17&hl=nl&start=71&tbnid=h3o8uwdaYYfeHM:&tbnh=120&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dvoetbal%26start%3D60%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26lr%3D%26newwindow%3D1%26sa%3DN (plaatje voorpagina)
• http://www.vandale.nl/opzoeken/woordenboek/ (woordenboek)
• http://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_kampioenschap_voetbal
• http://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldkampioenschap_voetbal
• http://nl.wikipedia.org/wiki/FIFA
• http://nl.wikipedia.org/wiki/UEFA
• http://nl.wikipedia.org/wiki/KNVB
• http://www.voetbalgeschiedenis.net/beste-spelers.htm
• http://www.spreekbeurten.info/voetbal.html
• http://images.google.nl/images?svnum=10&hl=en&safe=off&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=ivanov (foto Ivanov)
• http://nl.wikipedia.org/wiki/Hooliganisme
• http://nltaal.blog.nl/geschiedenis_van_de_taal/2006/03/13/hooligans
• http://www.scholieren.com/werkstukken/769
• http://voetbal.startpagina.nl/
• http://www.scholieren.com/werkstukken/3151
• http://nl.wikipedia.org/wiki/Voetbal
• http://nl.wikipedia.org/wiki/Voetbal#Geschiedenis
• http://nl.wikipedia.org/wiki/Strafschop
• http://nl.wikipedia.org/wiki/Buitenspel_%28voetbal%29
• http://nl.wikipedia.org/wiki/Rode_kaart
• http://nl.wikipedia.org/wiki/Gele_kaart
• http://www.scholieren.com/werkstukken/3151
• http://www.scholieren.com/werkstukken/17128
• http://www.scholieren.com/werkstukken/7607
• http://nl.wikipedia.org/wiki/Voetbaltrainer
• http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrije_trap_%28voetbal%29
• http://nl.wikipedia.org/wiki/Doeltrap
• http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoekschop
• http://nl.wikipedia.org/wiki/Strafschop

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

D.

D.

Ik vind hem erg goed!!! Alleen kan er zelf niks mee XD. Want wij moeten ook een werkstuk maken maar dan allemaal over invloeden op de economie etc.

PS; heb je 5 sterren gegeven:P

11 jaar geleden

I.

I.

Ik vind het een heel goed ws maar waar staat van basten bij beste voetballers?

11 jaar geleden

A.

A.

plagiaat!!!!!!!!!!!!!!!!!

8 jaar geleden