Muziek

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 3267 woorden
  • 18 februari 2004
  • 30 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
30 keer beoordeeld

Taal
Engels
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Inleiding

Ieder mens heeft wel een geloofsovertuiging. Het kan zijn dat deze wordt gedeeld door een groep of niet. Als deze geloofsovertuiging word gedeeld door een groep noemen we het een levensbeschouwing. De kans is erg klein dat jij het enige mens bent met die ene geloofsovertuiging, omdat er heel veel mensen op aarde rond lopen en families meestal ongeveer dezelfde overtuigingen hebben. Muziek is erg belangrijk als uiting van levensbeschouwing. Omdat er zoveel verschillende levensbeschouwingen zijn, zijn er ook een heleboel soorten muziek. Maar niet ieder soort muziek heeft verband met een levensbeschouwing, maar wel iedere muzieksoort hoort bij een bepaalde opvatting over het leven. In deze po wordt het verband tussen muziek en levensbeschouwing uitgelegd.

Opdracht 1

De functies tussen levensbeschouwing en muziek.

Bij deze vraag ben ik begonnen te kijken naar de functies van levensbeschouwing en muziek afzonderlijk volgens de encyclopedie en het schoolboek:

Muziek: Levensbeschouwing: Amuserend geeft het leven een doel
Culturele ontwikkeling opvoedend
Grote opvoedende waarde evenwichtige Culturele ontwikkeling- Je kunt er dingen mee- van de persoonlijkheid
leren door gemakkelijk te- steun en troost
onthouden een boodschap overbrengen
emoties oproepend
ontspannend
het brengt mensen bij elkaar
steun en troost
een boodschap overbrengen

Zoals u kunt zien zijn er verschillende overeenkomsten.

‘Muziek is erg geschikt als voertuig van Levensbeschouwing’ Ik denk dat dat is omdat je met muziek gemakkelijk dingen kunt onthouden. Je onthoud dingen beter als je ze zingt dan gewoon als je tekst leest/luistert. Ook zorgt het allebei voor ontwikkelng van je persoonlijkheid en hebben beide een grote opvoedende waarde. (Volgens mij is dat hetzelfde maar ja.) Dus door muziek als voertuig te gebruiken voor een levensbeschouwing leer je vanzelf beter de levensbeschouwing te begrijpen en je wordt een evenwichtige volwassen persoonlijkheid.

Oracht 2

a) Pop/rock? I Don't Know How To Love Him

I don't know how to love Him. What to do, how to move Him. I've been changed, yes, really changed. In these past few days, when I've seen myself, I seem like someone else.

I don't know how to take this. I don't see why He moves me. He's a man. He's just a man. And I've had so many many men before, In very many ways. He's just one more.

Should I bring Him down? Should I scream and shout? Should I speak of love, Let my feelings out? I never thought I'd come to this. What's it all about?

Don't you think it's rather funny, I should be in this position. I'm the one who's always been
So calm, so cool, no lover's fool. Running every show. He scares me so.

Dit wil je ook lezen:

I never thought I'd come to this. What's this all about?

Yet, if He said He loved me, I'd be lost. I'd be frightened. I couldn't cope, just couldn't cope. I'd turn my head. I'd back away. I wouldn't want to know. He scares me so. I want him so. I love him so. Dit liedje roept emoties op. Als je naar het liedje luistert voel je wat de persoon in het liedje denkt en voelt. The Crucifixion

JESUS
God, forgive them, for they don't know what they're doing. Who is my mother? Where is my mother? My God! My God, why have you forgotten me? I am thirsty
It is finished. Father, into your hands I commend my spirit.

Dit liedje bied steun en troost, zoals je kunt zien aan de tekst. (Father, into your hands I commend my spirit.) Dit liedje geeft het leven een doel, en zorgt ook voor een evenwichtige culturele ontwikkeling van de persoonlijkheid, het leert je over God.

Gareth Gates ft. The Kumars - Spirit in the sky

When I die and they lay me to rest
Gonna go to the place that's the best
When I lay me down to die
Goin' up to the spirit in the sky
Goin' up to the spirit in the sky
That's where I'm gonna go when I die
When I die and they lay me to rest
I'm gonna go to the place that's the best.

Prepare yourself you know it's a must
Gotta have a friend in Jesus
So you know that when you die
He's gonna recommend you
To the spirit in the sky
Goin' up to the spirit in the sky
That's where I'm gonna go when I die
When I die and they lay me to rest
I'm gonna go to the place that's the best.

Never been a sinner I never sinned
I got a friend in Jesus
So you know that when I die
He's gonna set me up with
The spirit in the sky
Oh set me up with the spirit in the sky
That's where I'm gonna go when I die
When I die and they lay me to rest
I'm gonna go to the place that's the best
Oh
Set me up to the Spirit in the Sky
That's where I'm gonna go when I die
When I die and they lay me to rest
I'm gonna go to the place that's the best
Goin' on up to the Spirit in the Sky
That's where I'm gonna go when I die
When I die and they lay me to rest
I'm gonna go to the place that's the best
Go to the place that's the best
Go to the place that's the best
Go to the place that's the best

Dit liedje bied steun en troost, je hoeft niet bang te zijn voor de dood en het brengt een boodschap over.

kerkmuziek
Nu Zijt Wellekome
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer; Gij komt van alzo hoge, van alzo veer! Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer; Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer; Kyrieleis. Christe Kyri'eleison, laat ons zingen blij, Daarmed' ook onze leisen beginnen vrij! Jesus is geboren in de heilige Kerstnacht; Van een maged reine die hoog moet zijn geacht; Kyrieleis. D' herders op de velden hoorden een nieuw lied; Dat Jesus was geboren, zij wisten 't niet. Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar; Beth'lem is de stede daar is 't geschied voorwaar; Kyrieleis. D' heilige drie Koon'gen uit zo verre land, Zij zochten onze Here met offerhand. Z' offerden ootmoedelijk mir', wierook ende goud. 't Ere van den Kinde dat alle ding behoudt; Kyrieleis. Dit liedje zorgt voor een goede culturele ontwikkeling.

De praktische opdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Artist: As I Lay Dying
Album: Beneath The Encasing Of Ashes
Song: The Voices That Betray Me
Shatter my emotions
Take them all away
Left alone to face You
Now You know my heart
Left only to speak what is true
See through this plague of flesh
With truth I say that I love You
Yet my heart betrays me
Be not far from me
For these voices
They must soon cease
Despite their betrayal
You died for me

1. Culturele ontwikkeling
2. steun en troost
3. emoties oproepend
4. geeft het leven een doel

Opdracht 3

Joods:

hi lo teda
hi lo teda shè'ani ohev ota, ohev ota kol chajaj. hi lo teda shè'ani ohev ota, ohev ota kol chajaj. ben qirotaj
bechadri haqatan
joshev wechoshev alèha. me'ir kokhav menatsnets me'alaj, tefilati levètach shomea'. darki sheqeta we'avoeda, lajla wejom
nimtsa bechalom
shèhi lo teda. hi lo teda shè'ani ohev ota, ohev ota kol chajaj. hi lo teda shè'ani ohev ota, ohev ota kol chajaj. hi raq temoena
shèteloeja al haqir, enajim choemot, gan edèn. li kwar baroer
shè'ota lo akir
welibi shoqea' ka'èvèn. kol jom ani ro'è ota, chomèr bejad cholem boded
ach hi lo teda. hi lo teda shè'ani ohev ota, ohev ota kol chajaj. hi lo teda shè'ani ohev ota, ohev ota kol chajaj.

Islamitische muziek

Zangers: The blue suits

Lied: Makeinbass

Het origineel is in het Marokkaans dit is de Engelse vertaling:

Makeinbass (there’s no evil) Moses, Moses you are Bala (4x) Moses comes from God
Help us Moses
The lord of the Waters, Moses
He is coming, Moses
I am going to his place
There is no evil

Opdracht 4

Tekst A: There’s a key, 2 brothers on the 4th floor. Er is een sleutel die deuren opent. Je kan die sleutel alleen vinden door jezelf te leren kennen. Als je die sleutel en dus jezelf hebt gevonden dan pas zie je dat de deur niet op slot is en dat je nooit een sleutel nodig had.

Levensvraag: Wie ben ik?

Antwoord: Je komt het antwoord op deze vraag te weten als je jezelf leert kennen.

Tekst B: Roze bril, Tim Immers. Het leven is somber als je gewoon naar buiten kijkt. Pas als je je “roze bril” op zet dan wordt het leven de moeite waard. Als je de bril weer afzet dan is de wereld weer de gewone, vervelende wereld. Oftewel je moet wel moeite doen om het leven van de positieve kant te zien.

Levensvraag: Hoe krijgt je leven meer zin?

Antwoord: Door moeite te doen, oftewel die roze bril op te zetten

Tekst C: When I die, No Mercy. Jij bent voor de ware. Als ik dood ga dan zal dat altijd zo blijven. Ik zal vanuit de hemel over je waken. En er zal nooit iemand komen die meer van je houd dan ik.

Levensvraag: Wat zal er gebeuren na mijn dood?

Antwoord: Ik zal over je waken vanuit de hemel

Tekst D: Earth song, Michael Jackson. Wat gaat er met de wereld gebeuren, als wij niet veranderen. Iedereen is zo achteloos tegenwoordig. Als we niet oppassen gaat de wereld ten onder.

Levensvraag: Wat is de betekenis van natuur?

Antwoord: De wereld zal waarschijnlijk ten onder gaan en dat moeten we voorkomen.

Opdracht 5

Rap:

11. Black Eyed Peas - Where is the love

What's wrong with the world, mama
People livin' like they ain't got no mamas
I think the whole world addicted to the drama
Only attracted to things that'll bring you trauma
Overseas, yeah, we try to stop terrorism
But we still got terrorists here livin' In the USA, the big CIA
The Bloods and The Crips and the KKK
But if you only have love for your own race
Then you only leave space to discriminate
And to discriminate only generates hate
And when you hate then you're bound to get irate, yeah
Badness is what you demonstrate
And that's exactly how a n**** works and operates
N**, you gotta have love just to set it straight
Take control of your mind and meditate
Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all

People killin', people dyin' Children hurt and you hear them cryin' Can you practice what you preach
And would you turn the other cheek

Father, Father, Father help us
Send us some guidance from above 'Cause people got me, got me questionin' Where is the love (Love)

Where is the love (The love) Where is the love (The love) Where is the love
The love, the love

It just ain't the same, always unchanged
New days are strange, is the world insane
If love and peace is so strong
Why are there pieces of love that don't belong
Nations droppin' bombs
Chemical gasses fillin' lungs of little ones
With the ongoin' sufferin' as the youth die young
So ask yourself is the lovin' really gone
So I could ask myself really what is goin' wrong
In this world that we livin' in people keep on givin' in
Makin' wrong decisions, only visions of them dividends
Not respectin' each other, deny thy brother
A war is goin' on but the reason's undercover
The truth is kept secret, it's swept under the rug
If you never know truth then you never know love
Where's the love, y'all, come on (I don't know) Where's the truth, y'all, come on (I don't know) Where's the love, y'all

People killin', people dyin' Children hurt and you hear them cryin' Can you practice what you preach
And would you turn the other cheek

Father, Father, Father help us
Send us some guidance from above 'Cause people got me, got me questionin' Where is the love (Love)

Where is the love (The love) Where is the love (The love) Where is the love
The love, the love

I feel the weight of the world on my shoulder
As I'm gettin' older, y'all, people gets colder
Most of us only care about money makin' Selfishness got us followin' our own direction
Wrong information always shown by the media
Negative images is the main criteria
Infecting the young minds faster than bacteria
Kids act like what they see in the cinema
Yo', whatever happened to the values of humanity
Whatever happened to the fairness in equality
Instead in spreading love we spreading animosity
Lack of understanding, leading lives away from unity
That's the reason why sometimes I'm feelin' under
That's the reason why sometimes I'm feelin' down
There's no wonder why sometimes I'm feelin' under
Gotta keep my faith alive to lovers bound

People killin', people dyin' Children hurt and you hear them cryin' Can you practice what you preach
And would you turn the other cheek

Father, Father, Father help us
Send us some guidance from above 'Cause people got me, got me questionin' Where is the love (Love)

Where is the love (The love) Where is the love (The love) Where is the love (The love)

Where is the love (The love) Where is the love (The love) Where is the love (The love)

Deze muziek is voor mij belangrijk omdat je je met al die oorlogen en al dat onrecht in de wereld tegenwoordig afvraagt of er nog wel liefde op de werel is. Wat er in deze tekst staat is precies hoe het er met de wereld aan toe is tegenwoordig. Mensen geven meer om geld en andere dingen dan om elkaar, veel mensen weten nauwelijks meer wat normen en waarden betekenen (whatever happened to the values of humanity Whatever happened to the fairness in equality Instead in spreading love we spreading animosity ?)

R&B

Christina Aguilera ft Lil'Kim - Can't hold us down

(So) What am I not supposed to have an opinion
Should I keep quiet just because I'm a woman
Call me a bitch cos I speak what's on my mind
Guess it's easier for you to swallow if I sat and smiled

When a female fires back
Suddenly big talker don't know how to act
So he does what any little boy will do
Making up a few false rumors or two

That for sure is not a man to me
Slanderin' names for popularity
It's sad you only get your fame through controversy
But now it's time for me to come and give you more to say

This is for my girls all around the world
Who've come across a man who don't respect your worth
Thinking all women should be seen, not heard
So what do we do girls? Shout louder! Letting them know we're gonna stand our ground
Lift your hands high and wave them proud
Take a deep breath and say it loud
Never can, never will, can't hold us down

Nobody can hold us down
Nobody can hold us down
Nobody can hold us down
Never can, never will

So what am I not supposed to say what I'm saying
Are you offended with the message I'm bringing
Call me whatever cos your words don't mean a thing
Guess you ain't even a man enough to handle what I sing

If you look back in history
It's a common double standard of society
The guy gets all the glory the more he can score
While the girl can do the same and yet you call her a whore

I don't understand why it's okay
The guy can get away with it & the girl gets named
All my ladies come together and make a change
Start a new beginning for us everybody sing

This is for my girls all around the world
Who've come across a man who don't respect your worth
Thinking all women should be seen, not heard
What do we do girls? Shout louder! Letting them know we're gonna stand our ground
Lift your hands high and wave 'em proud
Take a deep breath and say it loud
Never can, never will, can't hold us down

[Lil' Kim:] Check it - Here's something I just can't understand
If the guy have three girls then he's the man
He can either give us some head,or sex her off
If the girl do the same, then she's a whore
But the table's about to turn
I'll bet my fame on it
Cats take my ideas and put their name on it
It's aiight though, you can't hold me down
I got to keep on movin' To all my girls with a man who be tryin to mack
Do it right back to him and let that be that
You need to let him know that his game is whack
And Lil' Kim and Christina Aguilera got your back

But you're just a little boy
Think you're so cute, so coy
You must talk so big
To make up for smaller things
So you're just a little boy
All you'll do is annoy
You must talk so big
To make up for smaller things

But you're just a little boy
Think you're so cute, so coy
You must talk so big
To make up for smaller things
So you're just a little boy
All you'll do is annoy
You must talk so big
To make up for smaller things

This is for my girls... This is for my girls all around the world
Who've come across a man who don't respect your worth
Thinking all women should be seen, not heard
So what do we do girls? Shout louder! Letting them know we're gonna stand our ground
Lift your hands high and wave 'em proud
Take a deep breath and say it loud
Never can, never will, can't hold us down

This is for my girls all around the world
Who've come across a man who don't respect your worth
Thinking all women should be seen, not heard
So what do we do girls? Shout louder! Letting them know we're gonna stand our ground
Lift your hands high and wave 'em proud
Take a deep breath and say it loud
Never can, never will, can't hold us down
Spread the word, can't hold us down

Ook deze tekst verteld wat er in de wereld gebeurt en is belangrijk voor mij. Christina Aguilera heeft een prijs gekregen voor hoerigste videoclip van het jaar of iets dergelijks. Zo erg is die video helemaal niet. Ze draagt gewoon een kort rokje en bikinitopje. Ik heb zat video’s gezien waarin vrouwen rondlopen die helemaal niets aanhebben, door mannen gemaakt natuurlijk. Het zijn trouwens altijd vrouwen die naakt rondlopen omdat het publiek dat graag wil. Nou als dat publiek het graag wil moet je er vooral commentaar op hebben. Dat publiek bestaat toch ook uit mannen? Ik vind dat mannen en vrouwen gelijk moeten zijn.

Evaluatie

Ik heb aan dit werkstuk ongeveer 8 uur besteed. Opgave 1 vond ik een erg moeilijke opgave. Ik heb daarvoor in encyclopedieën gekeken om aan mijn antwoord te komen. Ik heb de functies van levensbeschouwing en muziek met elkaar vergleken en toen gekeken welke van die functies die stelling bewezen.Voor opdracht 2 en 3 heb ik op het internet gezocht naar geschikte liedjes en wat rondgevraagd bij familie. Dat liedje van Gareth Gates kende ik al dus dat was handig. Bij opdracht 5 heb ik in mijn lijst met favoriete songteksten gezocht naar songteksten met een levensbeschouwelijke betekenis. Ik vond dat wel een leuke opdracht. Ik heb door het maken van dit werkstuk geleerd hoe je de levensbeschouwelijke functie in een liedje kunt ontdekken en wat de overeenkomsten zijn tussen de functies van levensbeschouwing en muziek.

REACTIES

D.

D.

Hallo Astrid, is dit werkstuk gemaakt uit het boek, zin leren, of niet, mail aub terug, alvast bedankt

18 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.