Godsdienst

Beoordeling 4.3
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 5e klas havo | 3987 woorden
  • 30 april 2010
  • 8 keer beoordeeld
Cijfer 4.3
8 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!


Voorwoord

In deze PO kunt u lezen wat ik de laatste 8 weken ongeveer te weten ben gekomen over abortus. Abortus is een ethisch probleem en de laatste tijd weer redelijk actueel in de media. Dit was dan ook onder andere de aanleiding dat ik mijn PO hierover wilde doen. Ik moest eerst dus een onderwerp kiezen dat met ethiek te maken had. Dit na aanleiding van de stof die we behandeld hebben het afgelopen jaar. Zoals ik net al heb gezegd, heb ik gekozen voor abortus. Dit was eerst niet het geval, omdat ik voor euthanasie gekozen had (verdere toelichting inleiding).
Ik ben begonnen met het doorlezen van de opdrachtenblaadjes. Naar aanleiding daarvan ben ik begonnen met het zoeken naar informatie. Een echte taakverdeling had ik niet, omdat ik het in m’n eentje moest klaren. Ik heb gekeken naar wat abortus is, wat het ethische probleem erachter is, wie de belanghebbenden zijn bij abortus en verschillende standpunten met argumenten. Ik ben best veel te weten gekomen over dit onderwerp. Niet zozeer over voor wie het voornamelijk van belang is, maar juist over wat abortus nou precies is. Zoals ik net zei heb ik gewoon informatie gezocht, hier een leuk verhaaltje van gemaakt met als eindresultaat mijn PO. Ik ben tijdens het maken van deze PO geen moeilijkheden tegengekomen. De volgende keer is het de bedoeling om het toch samen met iemand te maken, want om dit verslag alleen te maken is behoorlijk pittig. Dit is dus ook het enige dat ik anders wil doen de volgende keer.

1. Inleiding
Ik heb als onderwerp voor mijn P.O gekozen voor abortus.
Waarom ik voor dit onderwerp gekozen heb, is niet echt ergens vandaan te halen. Ik zocht een onderwerp, en heb gekeken naar de onderwerpen die op onze stencil stonden. Eerst koos ik voor euthanasie. Maar ik kwam op een gegeven punt behoorlijk vast te zitten. Ik wist er bij voorbaat al niet veel van af, en toen ik bezig was vond ik het geen leuk onderwerp om mijn PO over te doen. Dus leek het me leuker om het ergens anders over te doen. Toen kwam ik uit bij abortus. Dat leek me wel een interessant onderwerp, waar veel informatie over te vinden is. Ook wist ik er al redelijk wat over en is het eens voorgekomen in bekende kringen.
Mijn vraag luid: Je ben ongewenst zwanger geworden, wat doe je? Wat is ethisch goed handelen?

Voordat je tot de keuze komt, moet je eerst ongewenst (en/of onverwachts) zwanger geraakt zijn. Dat kan bijvoorbeeld door verkrachting of door het feit dat je onveilige seks hebt gehad (maar ook omdat bijvoorbeeld het condoom gescheurd is of iets dergelijks).
Bij deze verschillende gebeurtenissen waardoor je ongewenst/onverwachts zwanger bent geraakt, spelen verschillende factoren telkens een andere (of grotere) rol.
Ook zijn er verschillende optieken van waaruit je deze situatie kan bekijken, dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met je geloof.

In dit werkstuk onderzoek ik deze verschillende factoren en verdiep me in de behandelingen en gebeurtenissen die zich afspelen bij abortus.

Wat zou jij doen als je ongewenst zwanger zou worden en je wilt het kindje niet houden. Zou je het dan weg laten halen (abortus plegen)? Dit is natuurlijk een heel moeilijke keuze, die je vanuit verschillende invalshoeken moet benaderen. Je moet natuurlijk ook de voor- en nadelen bekijken, en niet alleen die voor jezelf, maar ook de voor- en nadelen voor het kind! Ik zal eerst uitleggen wat abortus is en wat er nou precies gebeurt. Daarna laat ik zien wie de belanghebbenden zijn en wat de voor en tegenargumenten zijn. Ten slotte zal ik mijn eigen mening geven.

2. Abortus
Bij een abortusingreep wordt de zwangerschap weggehaald. Als je nog maar een paar weken zwanger bent wordt dat gedaan d.m.v. een zuigcurettage. Het baarmoederslijmvlies met het daarin genestelde vruchtzakje wordt door een buisje dat met een slang aan een pomp is verbonden, weggezogen. Je zwangerschap is dan definitief afgebroken. Ben je niet verder zwanger dan 7 weken, gerekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie, dan kun je ook kiezen voor de abortuspil. Met behulp van twee verschillende soorten tabletten wordt dan een soort miskraam opgewekt. Als je zwangerschap verder gevorderd is dan 12 weken, wordt de ingreep ingewikkelder. Als je tot abortus besluit, is het dus verstandig zo vlug mogelijk te komen.
In Nederland worden per jaar ongeveer 33000 zwangerschappen afgebroken door middel van abortus. Hierbij worden ook vrouwen van buitenaf gerekend. Doordat in andere landen vaak strengere abortusregels zijn. De behandeling kan naar wens plaats vinden in het ziekenhuis of in een abortuskliniek. De meeste behandelingen vinden plaats in een kliniek.

Het merendeel van deze vrouwen (ongeveer 80%) is op het moment van de abortus minder dan 8 weken zwanger. 17,5% is tussen de 8 en 13 weken zwanger en 2,5% is meer dan 13 weken zwanger. Als men langer dan 22 weken zwanger is wordt er geen abortus meer gepleegd.

De behandeling
Op de dag van de behandeling verricht de arts allereerst een vooronderzoek.
Hij onderzoekt de vrouw en stelt vast hoe lang zij al zwanger is. Ook wordt naar de medische voorgeschiedenis gevraagd. Naar aanleiding hiervan gaat de arts na of er medische bezwaren kleven aan de (poliklinische) ingreep.

Vooronderzoek
Voordat de abortus wordt verricht, is er eerst een gesprek met de medewerkers van de kliniek. Dit gesprek gaat over het besluit van voorbehoedsmiddelen na de ingreep. Ook wordt er een echo onderzoek gedaan waarbij de ligging van de baarmoeder en de duur van de zwangerschap wordt bepaald.

Bedenktijd
Een vrouw die abortus wil laten verrichten, moet vijf dagen bedenktijd in acht nemen. Als de abortus binnen 16 dagen na het uitblijven de menstruatie wordt verricht, dan is de bedenktijd niet nodig. Het gaat dan namelijk niet om een abortus, maar om een overtijdbehandeling.

Leeftijd
Wie jonger is dan 16 jaar moet toestemming van haar ouders hebben om een abortus te laten plegen. Ze kan hierbij hulp krijgen van de Rutgers stichting, de FIOM of van één van de abortusklinieken.
Methoden
In Nederland worden voornamelijk 3 methoden gebruikt om een abortus uit te voeren. Welke manier gekozen wordt hangt af van de zwangerschapduur.

1) Zuigcurettage: dit is de meest gebruikte methode. Een andere naam voor zuigcurettage is vacuümaspiratie. De vrouw blijft voor deze behandeling ongeveer 3 uur in de kliniek. Deze techniek wordt gebruikt tot ongeveer 11 weken na de bevruchting. Bij deze behandeling worden eerst de vagina en baarmoedermond ontsmet. Met dilatatoren (staafjes van verschillende dikte) wordt de baarmoeder opgerekt. Als je opening groot genoeg is wordt er een slangetje naar binnen gebracht. De zuigbuis wordt aan een vacuümpomp bevestigd. Eerst wordt het vruchtwater afgezogen (aspireren). Daarna volgen het vruchtzakje, het embryo inclusief de vliezen uit de baarmoeder.
Als alles aanwezig is (vruchtzak, embryo, navelblaasje e.d.) dan kan de vrouw naar de rustkamer, waar ze ongeveer geobserveerd wordt.
De na controle vindt ongeveer 2 á 3 weken na de behandeling plaats. Er wordt dan gesproken over zowel lichamelijke als psychische aspecten. Om te zorgen dat de vrouw op een later moment eventueel nog wel zwanger kan worden, wordt zij gecontroleerd op infecties. Ook zal men het onderwerp anticonceptie ten sprake komen.

2) Finks: wanneer de foetus ouder is dan 11 weken, wordt hij/zij met een speciale tang in kleine delen naar buiten gebracht. In deze fase is het kraakbeen van o.a. heet hoofdje gehard tot bot en kan zuigcurettage niet meer worden toegepast. De baarmoeder wordt gecontroleerd om te zorgen dat er geen deeltjes van de foetus achterblijven. Is dit wel het geval, dan is er een kans op infectie. Ook bij deze werkwijze wordt er gecontroleerd door de arts of het compleet is. Deze ingreep vindt plaats onder narcose en wordt tot de zestiende week gebruikt.

3) Postaglandine: De postaglandinebehandeling vindt tussen de 18 en 22 weken na de bevruchting plaats. Door de toediening van het hormoon prostaglandine komen de weeën opgang en wordt het kind uitgestoten, net als bij een bevalling na negen maanden. Ook deze ingreep vindt in een kliniek plaats. Over het algemeen wordt de vrouw 24 uur opgenomen in de kliniek. Vlak voor de vrucht uitdrijving wordt de vrouw onder narcose gebracht.

In Nederland wordt de zoutpunctie nauwelijks gebruikt. Dit is een injectie met keukenzout. Ook het toepassen van een keizersnee gebeurt hier zelden. Alleen als het kind misvormd of ernstig gehandicapt is gebeurt dit. Nadat het kind levend is geboren laat men het kind sterven of helpt men het sterven. De meeste abortusingrepen in klinieken en ziekenhuizen gebeuren medisch verantwoord, zodat de lichamelijke complicaties minimaal zijn.

Na de behandeling krijgt de vrouw meestal de gelegenheid om een half uur uit te rusten, daarna vindt een ontslaggesprek plaats. In dit gesprek krijgt de vrouw advies over de leefwijze gedurende de eerstkomende tijd en informatie over de mogelijke verschijnselen na deze ingreep. Na twee of drie weken vindt een na controle plaats in de kliniek, in het ziekenhuis of eventueel door de huisarts.

Wat zijn de risico's van een abortus?
De kans op complicaties na een abortus is veel kleiner dan na een normale bevalling. Al hoewel overal zorgvuldig en zo steriel mogelijk wordt gewerkt is infectie het grootste risico. Om dat te voorkomen krijg je in de abortusklinieken antibiotica (of een recept daarvoor) mee.
Ook bestaat, voornamelijk na een late abortus, het risico van langdurig bloedverlies of heftig navloeien. Dit treedt meestal op als er weefsel na de ingreep in de baarmoeder is achtergebleven. Als dat weefsel niet vanzelf wordt uitgestoten, moet er een nabehandeling worden gedaan om het er alsnog uit te zuigen. Ook in aansluiting aan de abortuspil behandeling bestaat kans op bloedverlies, Deze kans is zelfs aanzienlijk groter dan na een zuigcurettage.
In zeer zeldzame gevallen kan bij de behandeling de baarmoeder worden beschadigd. Over het algemeen kan dat - na overplaatsing - in een ziekenhuis worden hersteld.
Als de zwangerschap erg jong is (nog maar een paar dagen "over tijd") dan is het risico groter dat bij de behandeling het nog heel kleine vruchtzakje wordt gemist. Zo'n heel vroege abortus wordt ook wel een "Overtijdbehandeling" genoemd. Het is niet zo dat een overtijdbehandeling minder pijnlijk is dan een gewone abortus. Sommige artsen raden daarom aan om niet in een dergelijk vroeg stadium te komen.
Ook kan je, als het nog geen drie dagen geleden is dat je bijvoorbeeld onveilige seks hebt gehad, een morning-afterpil aanvragen bij de dokter.

3. Het ethisch probleem
Mag abortus?

Het is de vraag of abortus eigenlijk wel toegestaan mag blijven. Kortweg: mag abortus?
De meeste mensen hebben hierover een uitgesproken mening. Er zijn twee groepen die lijnrecht tegenover elkaar staan en ook regelmatig in conflict zijn wat betreft dit onderwerp: christenen en niet-christenen (in dit geval voornamelijk politiek linkse mensen). Het gaat bij abortus om leven en dood, dat staat vast en daar is iedereen het over eens. Daarom is het belangrijk dat er goed nagedacht wordt over de vraag over het een goede zaak is of niet, dat abortus toegestaan is. Dit ethisch probleem heeft te maken met waarden als eerbied voor het leven, gezondheid (van degene die de ingreep ondergaat, of de gezondheid van de foetus), zorgzaamheid, liefde en verantwoordelijkheid. Verstandelijke aspecten zijn in zo’n geval het kind laten weghalen omdat: het geen toekomst heeft in het klimaat waarin de moeder verkeert, het kind een ernstige handicap heeft en na een paar jaar zal overlijden. Ook kan het zijn dat de moeder nog veel te jong is om een kind op te voeden, laat staan te onderhouden. In zulke gevallen is het een verstandige beslissing om het kind weg te laten halen. Maar daarbij kan het ook zijn dat de zwangerschap door bijvoorbeeld verkrachting tot stand is gekomen, bij zoiets gaat het om emotionele redenen tot abortus. Het is natuurlijk ook niet goed dat een moeder elke keer als ze haar kind ziet terug denkt aan dat verschrikkelijke voorval uit haar verleden.
Ik heb het erover gehad met mijn moeder. De gevoelens die wij hebben bij het probleem komen niet echt heel erg overeen. Dat komt waarschijnlijk omdat we ieder een ander geslacht hebben. Als vrouw lijkt het ons wel dat je veel waarde hecht aan het kind, terwijl dat bij jongens anders is. Die hoeven de hele zwangerschap namelijk niet eens te voelen.

Voorbeeldsituatie
Een zwangere vrouw is verantwoordelijk voor haar kind en moet de kans krijgen zelfstandig een beslissing te nemen. Maar in sommige gevallen wordt dit moeilijker gemaakt, zoals bij de situatie waarin een negenjarig meisje zwanger was geraakt door verkrachting (in 2004 in het nieuws). Haar ouders wilden de zwangerschap afbreken, omdat hun dochter zelf nog maar een kind is en ze het risico loopt dat zij de bevalling niet overleeft. Kardinaal Obando y Bravo raakte echter helemaal over stuur en wilde in geen geval abortus toestaan. Volgens zijn geloof moet er voor het leven gezorgd worden vanaf conceptie tot de dood. Bovendien is hij van mening dat het meisje geen gevaar loopt bij de bevalling. Verschillende waarden, het geloof, en verschillende gevoelens van beide partijen zorgen voor verschillende standpunten ten opzichte van het ethisch probleem.

4. De belanghebbenden
De twee belangrijkste groepen die belang hebben bij het al dan niet toestaan van het uitvoeren van abortus, zijn de vrouwen (die ongewenst zwanger geraken), en de christenfundamentalisten die uit principe tegen abortus zijn.

Zwangere vrouwen
Vrouwen in het algemeen hebben belang bij het feit dat abortus toegestaan is. Als dat niet het geval was, hadden zij minder vrijheid gehad. Er zou dan niets anders opzitten dan bij zwangerschap het kind te houden, hoe ongewenst het ook was. Iedereen denkt wel eens na over abortus, zwanger of niet. Voor vrouwen die zwanger zijn zonder dat ze dat willen, kan abortus een oplossing zijn. Dat neemt niet weg dat het besluiten tot abortus moeilijk is. Het gaat immers om leven en dood. Niet voor iedere vrouw is abortus de oplossing. Sommigen baseren hun mening
dat abortus niet mag om het geloof.

Christenfundamentalisten
Christenfundamentalisten hebben er belang bij dat abortus afgeschaft wordt. Over het algemeen vinden zij dat een mens niet over leven en dood kan beslissen. Door actie te voeren tegen abortus proberen zij mensenlevens te redden. Ze zien abortus als het plegen van een moord. Daarom hebben zij er belang bij dat het verboden wordt.

Jongeren
Eigenlijk is het voor jongeren ook van groot belang dat abortus toegestaan is. Zij hebben hun hele leven nog voor zich. Als ze jong zwanger worden of iemand zwanger maken, heeft dat enorm veel invloed op hun toekomst. Sommige jongeren zien uiteindelijk geen andere uitweg meer dan abortus. Zij hebben er dan belang bij dat abortus een optie is.
Artsen
Zij zijn natuurlijk de mensen die de abortus moeten uitvoeren. Zij krijgen er geld voor en hebben er dus wel degelijk belang bij. Maar artsen gaan vrouwen natuurlijk niet dwingen om een abortus te plegen. Ze doen het juist liever niet. In Engeland zijn er zelfs artsen die weigeren om een abortus uit te voeren. Artsen hebben dus ook een belang bij een abortus.

5. Overzicht van standpunten met argumenten
De argumenten die gebruikt heb, zijn niet mijn eigen, maar allerlei argumenten door elkaar. Met hier en daar wat toevoeging van mijzelf om sommige argumenten eventueel te weerleggen.

Standpunt: abortus mag niet!
Argumenten:
• Abortus is moord, een leven wordt weggenomen, vaak zijn het christenfundamentalisten die zo denken. Zij vinden dat alles wat geschapen wordt moet leven en dat abortus dus verboden moet worden, omdat je een kind als het ware het leven ontneemt.
• Heb eerbied voor het leven, dit is natuurlijk zo, je moet eerbied hebben voor het leven van het kind, maar wat nou als je eigen leven verwaarloosd wordt doordat je ongewenst zwanger bent geraakt?
• Een foetus is weerloos, dus is het onmenselijk om de keuze te maken het weg te laten halen.
• Door abortus te plegen beslis je ook over andermans leven, niet alleen je eigen!
• De mens is verantwoordelijk voor wat hij doet. Als iemand dus zwanger raakt, moet diegene de gevolgen accepteren. Dit is zo in gevallen van vrijwilligheid, maar als je zwanger bent geraakt door een verkrachting ben je dus zelf niet verantwoordelijk voor wat je doet.
• Abortus is een walgelijk misdrijf dat nooit toegestaan mag worden omdat het gelijk is aan moord.
• Een foetus is een levend wezen, een mens zelfs, en heeft daarom dezelfde rechten als ieder mens. Het recht om te leven!
- Een ongewenst kind heeft waarschijnlijk geen goed leven. Dit zal niet in alle gevallen zo zijn, het lijkt mij dat je als ouder toch wel het beste voor je kind wil. Maar je weet nooit in wat voor economisch klimaat het kind terecht komt.
• Als je abortus toestaat lopen we de kans op een ongewenste geboortedaling. In tijden zoals nu wanneer we veel met vergrijzing te maken hebben is dit dus geen goede oplossing.

Standpunt: abortus mag wel!
Argumenten:

• Net zozeer een foetus rechten heeft, heeft een vrouw rechten. Ze heeft het recht de beslissing te nemen abortus te ondergaan.
• De enige die mag beslissen over abortus is de vrouw of meisje dat de vrucht draagt. Maar daarbij heeft de man ook nog wel iets te zeggen vinden ik zelf, als de vrouw het kind niet wil, kun je altijd nog met zijn tweeën overleggen of zij het kind dat niet gewoon kan baren zodat de man het op kan voeden.
• Bij een zwangerschap in het beginstadium kun je dus nog niet direct spreken van een ontwikkeld mens. Dit is natuurlijk waar, maar het is zich al wel aan het ontwikkelen. Na 12 weken heeft het kind zich al wel ontwikkeld. Als je het dan weg laat halen heeft het al een hart en moet het volgens mij dus worden gezien als moord.
De ongeboren vrucht heeft geen enkele relatie met de wereld, en de personen daarin, en heeft nog geen emotionele ontwikkeling doorgemaakt, dus is het niet te vergelijken met moord.
• Voorkomen van overbevolking. Dit is natuurlijk klinklare onzin vind ik zelf, want zoals welbekend kampen we in Nederland helemaal niet met overbevolking, maar met vergrijzing het zou daarom juist goed zijn om meer jonge mensen op de wereld te zetten om dit probleem tegen te gaan.
• Meer mogelijkheden voor een goede opvoeding van het kind, met dit standpunt zijn we het wel eens, maar zoals te zien was in het programma Tienermoeders is het voor sommige jonge meisjes helemaal geen probleem om een kind op te voeden.

Standpunt: het ligt aan de situatie!
Sommige mensen laten hun standpunt afhangen van de situatie. Zij beschouwen een bevruchte eicel bijvoorbeeld niet als mens, maar een foetus met armpjes en beentjes wel. Daarom keuren zij abortus vanaf een bepaald aantal weken af. Het beste vinden zij het als abortus in een vroeg stadium plaatsvindt. Er zijn nog talloze andere situaties te bedenken, die stuk voor stuk voor- of tegenargumenten leveren. Het is daarom verschrikkelijk moeilijk tot een goede abortuswet te komen. Ook kun je denken aan sommige meisjes die op jonge leeftijd verkracht zijn of op een andere ongewenste manier zwanger zijn geraakt. Voor deze meisjes is abortus natuurlijk een hele goede oplossing.
Ik zelf val ook onder het standpunt: Het ligt aan de situatie. In de meeste gevallen is abortus namelijk niet eens nodig. Daarom vind ik ook dat het ligt aan de situatie, in wat voor toestand komt het kind terecht, als het er komt. En dar soort dingen. Je kunt een kind van twaalf jaar namelijk niet opzadelen met een kind. Zij is zelf nog een kind. In dergelijke gevallen is abortus daarom wel noodzakelijk. Niet alleen voor het meisje zelf, maar ook voor het kind. Het zal namelijk nooit een goede opvoeding kunnen krijgen.

6. Conclusie
Ik vind zelf dat abortus alleen mag wanneer het kind op een echt ongewenste manier is voortgekomen. Bijvoorbeeld door verkrachting of iets dergelijks. Als je door ‘een ongelukje’ zwanger bent geraakt vind ik dat je daar zelf de verantwoording voor moet nemen en dus het kind niet weg mag laten halen. Tegenwoordig doen meisjes er namelijk veel te makkelijk over, zo van oeps het was een ongelukje, nou dan laat ik het wel weghalen. Maar ik vind dat het niet zo makkelijk mag gaan. Het is en blijft een leven. Ik vind dus dat in gevallen zoals verkrachting abortus wel mag, het meisje kan er dan zelf echt niets aan doen dat zij zwanger is geraakt en dus is het kind ongewenst. Het is ook een beetje raar om later als je kind vraagt wie zijn vader is, dat je dan moet zeggen dat hij of zij is voortgekomen uit een verkrachting.

Ook denk ik dat het ethisch onverantwoord is om abortus te plegen. Je haalt immers een leven weg. Maar je kunt het natuurlijk ook vanuit een ander standpunt bekijken. Daarbij ga je in op hoe zo’n leven het kind zal krijgen. Stel je voor dat een meisje van 12 jaar zwanger wordt. Dit meisje kan zo’n kind geen goede opvoeding en toekomst geven. In zo’n geval vind ik abortus dan wel weer toegestaan. Het gaat immers om het geluk van beiden.
En dat zal achteruit gaan wanneer je het kind gewoon laat komen.

Daarbij zie je tegenwoordig steeds vaker dat jongeren onveilige seks hebben. Ze zijn in discotheken, zien een leuk iemand en duiken een wc- hokje in. Voorbehoedsmiddelen worden dan vaak vergeten omdat er ook zoiets als drank in het spel is. Als de jongeren hier nou eerst eens meer over na zouden denken voordat ze deze fouten begaan, dan zou het aantal abortussen veel minder worden, naar mijn mening. Jongeren denken er tegenwoordig namelijk echt veel te makkelijk over. Van beide kanten. Ze zijn zich niet meer bewust van de gevaren en gevolgen die deze situaties met zich meebrengen. Ik denk dat hier ook meer aan moet worden gedaan door de regering. Betere voorlichting, voorbehoedsmiddelen bijvoorbeeld in de zorgverzekering opnemen zodat deze gratis verkrijgbaar zijn. Dit zou veel levens besparen volgens mij.

Maar toch was er een half jaar geleden een programma op tv, genaamd: Tienermoeders. Dit waren meisjes tussen de 14 en 18 jaar die eigenlijk ongewenst zwanger waren geraakt. Geen van hen heeft besloten om abortus te plegen. En uiteindelijk bleek dat ze allemaal verschrikkelijk blij waren met hun kind, niemand had er echt problemen mee, financieel werden ze gesteund door de ouders en dat ging allemaal erg goed. Ook was hierbij weer een meisje dat in een discotheek zwanger was geraakt en niet wist wie de vader van het kind was. Ondanks dat was ook zij heel erg blij met het kind. Dit geeft voor mij voldoende bewijs dat abortus eigenlijk helemaal niet nodig is, wat is er nou mooier om je eigen baby vast te houden?

Maar toch denk ik ook dat als je bijvoorbeeld als moeder een kind verwacht, waarvan je weet dat het zwaar gehandicapt zal zijn je je eerst tien keer zult bedenken voor dat je beslist of je het kind ook daadwerkelijk houdt of niet. Het lijkt mij namelijk logisch, dat je het jezelf en het kind niet aan wilt doen om naar een jaar of tien weer afscheid te moeten nemen. In zulk soort gevallen vind ik abortus ook toegestaan.

7. Bronvermelding
www.erishulp.nl
Stichting schreeuw om leven, voor het helpen van vrouwen voor en na een abortus.

www.cftnederland.nl
Site voor christelijke mensen met vragen over abortus. CFT staat voor Christians for truth

www.mens-en-gezondheid.infonu.nl
Abortus, moord of oplossing.
Een site waar mensen informatie kunnen vinden over hoe een abortus werkt, of het slim is, en allerlei vragen kunnen stellen.

www.jongereninfolife.be
Een site waar jongeren terecht kunnen met al hun vragen over abortussen, zwangerschappen en dergelijke.

http://www2.eur.nl/fsw/research/veenhoven/Pub1960s/68a-fulln.htm
Abortus in de politiek
Schrijver: Ruut Veenhoven
Gepubliceerd in: Socialisme en Democratie, 10 oktober 1968

www.nd.nl
Site van het Nederlands Dagblad.
Brengen het nieuws met een christelijke kijk.

www.nospang.com
Een surinaamse site, waar ik niet heel veel aan hebben gehad.

Ik heb geen citaten gebruikt, dus vandaar ook geen notenlijst.
De plaatjes in dit werkstuk heb ik allemaal gevonden door op de site: www.google.nl het woord ‘abortus’ in te typen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.