Genetische Manipulatie

Beoordeling 7.3
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas vwo | 1817 woorden
  • 1 april 2004
  • 74 keer beoordeeld
Cijfer 7.3
74 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

GENETISCHE MANIPULATIE

Inleiding

De hele vierde klas kreeg de opdracht om een praktische opdracht voor het vak Levensbeschouwing te maken met het onderwerp genetische manipulatie. De opdracht was voornamelijk het zoeken van (politieke) voor- en tegenstanders van de genetische manipulatie, en het geven van je eigen visie op genetische manipulatie. Ik verwacht na deze opdracht geleerd te hebben wat de ethiek is van genetische manipulatie.

Opdracht 1

Dossier: Naam van de organisatie: De Dierenbescherming. Op welk terrein actief: Het beschermen van dieren. De argumenten tegen: De slechte gezondheid van de genetisch gemanipuleerde
dieren. Vanuit welke levensbeschouwelijke/ Niet van toepassing. ideologische visie:

De Dierenbescherming is een grote vrijwilligersorganisatie die iedere dag haar vrijwilligers inzet voor het welzijn van dieren. De Dierenbescherming is tegen de genetische manipulatie omdat zij vindt dat je niet zomaar aan dieren mag gaan sleutelen en zo een “product” maken dat voor de mens voordelen heeft. Voorbeeld: een varken krijgt een injectie met genen van een mens, waardoor het varken als orgaanleverancier groeit met een donorhart, dat menselijke doeleinden heeft. De genetisch gemanipuleerde dieren gaan er erg op achteruit. Als er bijvoorbeeld een zalm een injectie krijgt met een gen waardoor het dier vier keer zo snel groeit, lijdt de “Schwarzenegger-zalm”, zoals hij ook genoemd wordt, aan ernstige gebreken, welteverstaan: het beest is sloom en het heeft ernstige misvormingen aan zijn kop. Ook toen er een aantal jaren geleden in Amerika varkens genetisch werden gemanipuleerd met de bedoeling om die varkens minder vet vlees te laten produceren, hadden ook zij ernstige problemen met vruchtbaarheid, hadden maagzweren en net als de zalmen zij deze beesten sloom. Ook als een van deze genetisch gemanipuleerde dieren ontsnapt en gaat paren in met andere soortgelijke dieren uit de vrije natuur, kan de hele populatie van die soort genetisch gemanipuleerde genen hebben, met gevolgen voor dat hele dierenras.

Opdracht 2

Dossier: Naam van de organisatie: Nederlands Platform
Gentechnologie
Op welk terrein actief: Ontwikkeling van genetische modificatie
De argumenten voor: Vanuit welke levensbeschouwelijke visie: Niet van toepassing

Opdracht 3

De PvdA vindt dat er niet genetisch gemanipuleerd mag worden als het leidt tot monopolies op voedsel of medicijnen. Reproductief klonen van mensen is verboden. Het onderzoek naar therapeutisch klonen moet onder voorwaarden toegestaan zijn. Ook moet er voorkomen worden dat het milieu vervuild wordt door GM-gewassen. De GM-producten moeten herkenbaar worden aangegeven. De PvdA vindt ook dat er minder proefdieren gebruikt moeten worden. De VVD vindt dat de biotechnologie ruimte moet krijgen om de kwaliteit van voedsel te bevorderen ten bate van de gezondheid. Therapeutisch klonen kan worden toegestaan, reproductief klonen niet. GM-voedsel wordt, gezien de mogelijkheden, niet uitgesloten.

Het verbod op het creëren van embryo’s voor experimenten, klonen en stamceltherapie blijft volgens het CDA van kracht. Ook wil het CDA geen vergunning verlenen voor GM bij dieren voor voedselproductie. Bij genetische modificatie voor biomedisch onderzoek en bij planten wordt het “nee, tenzij”-beleid gehandhaafd. GM bij planten is beperkt toegestaan. Ook mag er geen onderzoek naar mensapen gedaan worden. Ook de D66 dat onderzoek naar therapeutisch klonen een doorgang moet kunnen vinden. Dierproeven zijn volgens de partij voor bepaald medisch onderzoek noodzakelijk, maar daarbuiten niet toegestaan. GroenLinks meent dat genetische manipulatie bij planten en dieren, het klonen van dieren en xenotransplantatie moet worden verboden. GM-producten waarin genetisch gemanipuleerde organismen zijn verwerkt, worden van de Europese markt geweerd. Ook moeten er alternatieven voor dierproeven worden gezocht. Genetisch en prenataal- onderzoek, is in beperkte mate toegestaan. Het genetisch paspoort moet persoonlijk eigendom blijven. Er is een verbod op xenotransplantatie, reproductief klonen en GM bij planten en dieren (behalve t.b.v. de gezondheidszorg) wordt afgewezen, maar therapeutisch klonen kan volgens de SP een medische vooruitgang betekenen. Gentechnologie is een bedreiging voor mens, dier en omgeving. Net als het CDA wordt het “nee, tenzij”-beleid gehandhaafd, maar dan voor dierproeven. De ChristenUnie handhaafd net als het CDA en de SP het “nee, tenzij”-beleid, maar hier voor biotechnologie in de gezondheidszorg en de landbouw. Klonen, geslachtsbeïnvloedende behandelingen en xenotransplantatie blijven verboden. Gebruik van proefdieren zo min mogelijk. Geen introducering GM-gewassen als er geen garantie gegeven kan worden dat het zich niet verspreidt. Niet-GM-voedsel moet in de verkoop blijven. De SGP vindt dat knutselen aan erfelijk materiaal niet mag worden toegestaan, behalve ten behoeve van de volksgezondheid. GM van de kiembaan wordt afgewezen. Klonen van mensen én dieren dient streng verboden te blijven. Embryo’s mogen niet gebruikt worden voor onderzoek.

Alle partijen zijn tegen het reproductief klonen van organismen en tegen xenotransplantatie. Ook vinden alle partijen dat er wel onderzoek mag worden verricht. Sommige partijen vinden dat therapeutisch klonen niet, anderen vinden dat het wel mag worden toegestaan.

Opdracht 4

Genenmanipulatie als bijdrage tot een betere samenleving.

Dr. C.W. Rietdijk is een van de meest extreme voorstanders van genetische manipulatie. Hij stelt dat onderzoek heeft uitgewezen dat erfelijk materiaal parten speelt bij tal van zaken, zoals alcoholisme, intelligentie etcetera. Rietdijk wil dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar die erfelijke eigenschappen, met voordelen als: opgeloste sociale problemen, zoals criminaliteit, en verbeterde karaktereigenschappen ten behoeve van de maatschappij. Ook verkrotting (vervuiling van het menselijk genenbestand) neemt steeds meer toe, wat Rietdijk dwingt tot een actief genenbeleid. Rietdijk zelf meent dat GM etc. in het verlengde ligt van euthanasie, abortus en dergelijke.

De mens hoort niet op Gods troon.

Dit wil je ook lezen:

Het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut wil “een centrum zijn voor medische ethiek dat werkt vanuit de Bijbel als het Woord van God” en hiermee de normen die verantwoord zijn vanuit de bijbel handhaven en bevorderen in de gezondheidszorg. In het boek worden enkele elementen uit de visie van Prof.dr.ir. E. Schuurman die hij in een rapport van het Lindeboom Instituut uit 1988 bekend maakt. Hij meent dat het sedert de ontwikkeling van IVF mogelijk geworden is om over embryo’s te kunnen beschikken, die gebruikt kunnen worden voor o.a.: het maken van medicijnen, om mee te handelen en om het voortplantingsproces te beheersen. Bij het beheersen van het voortplantingsstelsel kunnen embryo’s geselecteerd worden op wensen. Ook kunnen die wensen gemanipuleerd worden door eugenetica (het veredelen van het menselijk ras). Schuurman denkt dat de pretentie van de mens om eigenmatig heel de werkelijkheid met de wetenschappelijk-technische beheersing naar zijn hand te zetten om alle voorkomende problemen op te lossen en geluk te verwerven. Concreet vindt hij GM verantwoord als de integriteit van de mens behouden blijft.

Genetische manipulatie: ja, onder voorwaarden.

Prof.dr. H.M. Kuitert zegt dat het niet volstaat om GM af te keuren omdat je vindt dat men de natuur intact moet laten of omdat de mens niet op Gods troon moet zitten. Wel juist is volgens Kuitert dat de mens niet onmenselijk moet worden: “Wij moeten het stukje dat mens heet niet bederven”. Hij is niet tegen het knutselen met genen, want “daarmee wordt de mens niet beschadigd”. Ook vindt Kuitert dat het bij GM moet gaan om opheffing van het individueel leed, maar hierbij raken wij volgens Kuitert de huidige gehandicapten diep in hun bestaan.

Opdracht 5

Pro genetische manipulatie: Nederlands Platform Gentechnologie Dr. C.W. Rietdijk t’Gen Embrytec Genpharm

Contra genetische manipulatie: De dierenbescherming Stichting Lekker Dier Prof.dr.ir E. Schuurman Greenpeace Proefdiervrij Genetix Snowball (EN) Alle dieren vrij

Ja, onder voorwaarden: Prof.dr. H.M. Kuitert

Opdracht 6

Genetische manipulatie. Mijn visie op genetische manipulatie is dat er wel ontwikkeld mag worden en onderzoek gepleegd mag worden, maar dat er niet reproductief gekloond mag worden, want stel: zo iemand als Saddam Hoessein, als die beschikking krijgt over mensen die genetisch manipuleren, dan pakt hij één van zijn sterkste mannen en kloneert ze een keer of tienduizend, dan zitten heren Bush en Blair echt in de problemen als Saddam Hoessein aanvalt. Ik vind eigenlijk dat genetische manipulatie wel moet kunnen als er voorwaarden aan verbonden zijn, want ik vind dat je niet genetisch moet manipuleren als er een wens is voor een kind dat bijvoorbeeld blauwe ogen heeft en blond haar. Dan ga je echt aan iemands persoonlijkheid sleutelen alleen omdat je blonde haren en blauwe ogen prefereert boven bruin haar en grijsgroene ogen (dat zijn toch net zo goed mensen die knap kunnen zijn). Dat vind ik dan weer echt te ver gaan. Wel vind ik dat artsen (op toestemming van de ouders zelf natuurlijk) mogen kijken of het kind gezond en levensvatbaar is, want als twee mensen kinderen willen, maar die niet kunnen krijgen en een In Vitro Fertilisatie-behandeling ondergaan en ze willen bijvoorbeeld geen mongooltje, omdat ze daar niet voor kunnen zorgen om welke reden dan ook, moet het toch mogelijk zijn dat er in zo’n laboratorium waar zo’n In Vitro Fertilisatie-behandeling verricht wordt, kan worden uitgezocht of de kinderen (want er worden altijd meer embryo’s door middel van hormonenkuur uit de baarmoeder gehaald) gezond zijn. Zoja, dan gaan er meestal weer twee gezonde kinderen terug de buik in van hun mammie. Ik vind dat therapeutisch kloneren wel moet kunnen omdat gehandicapten en chronisch zieken (respectievelijk MS en kanker) nog geen medicijnen hebben om beter mee te worden en steeds zieker en zieker worden. Als er met therapeutisch klonen (uiteraard met zo min mogelijk proefdieren) een oplossing gevonden,waarmee een medicijn ontwikkeld kan worden tegen deze ziekten die mensuitroeiend zijn, is dat geweldig, want er komen steeds meer kankergevallen bij. Maar ook is het zo dat dankzij genetische manipulatie alle suikerpatiënten geholpen zijn, want dankzij de genetische manipulatie bestaat er nu oon insuline. Overigens is het ook nog eens zo dat kanker dóór genetische manipulatie in het leven is gebracht. Toen een paar jaar geleden gesleuteld werd aan mensapen, werd er kanker in die dieren gevonden en werd er mee geëxperimenteerd, en ook naar mensen overgeplaatst en zo is dat verspreid. Ook het maken van gewassen die economischer zijn (zoals bijvoorbeeld het maken van een sinaasappel die meer sap bevat dan vlees: een perssinaasappel) vind ik dat op beperkte schaal mag worden toegepast. Maar als je dit over de markt gaat verspreiden, zijn er altijd mensen die absoluut GEEN genetisch gemanipuleerde producten willen kopen, omdat dat misschien wel schadelijk is. Die mensen zul je altijd houden en daarom vind ik ook dat de leveranciers of de verkopers van de supermarkt de producten van een sticker met bijvoorbeeld GM erop (net als een paar jaar geleden dat slagers stickers met het land moesten voeren) moeten voeren en moeten de supermarkten en groothandels ALTIJD producten blijven verkopen die niet genetisch gemanipuleerd zijn.

Conclusie

De maatschappij vindt van GM dat het niet verboden moet worden, maar tot beperkte mate toegestaan moet worden ten behoeve van de gezondheid, biotechnologie en de wetenschap. reproductief klonen moet wel verboden worden, omdat dat dan weer niet ethisch verantwoord is en voor verkeerde doeleinden gebruikt kan worden.

Bronnenlijst

http://www.nrc.nl/denhaag/1021267275432.html
http://www.bio-ned.nl/DB.htm
http://www.platformgentechnologie.nl
http://www.proefdiervrij.nl
http://www.google.nl
Standpunt deel 4

REACTIES

K.

K.

Haay Joep!

Bedankt voor je werkstuk ;)! Ik zit nu ook in de vierde en moet precies dezelfde opdracht maken *goh! toevallig hè :O!*..
maarr ik ga weer..

Kuss Kim!

P.S. Heet jij toevallig Joep Vullings???

18 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.