Dobbelde god?

Beoordeling 2.5
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 4908 woorden
  • 12 september 2016
  • 3 keer beoordeeld
Cijfer 2.5
3 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Dobbelde God?

 

Inhoudsopgave
Inleiding     3
Argumenten tegen evolutionisme   4
Argumenten voor creationisme  8
Conclusie      14
Nawoord      15
Bronnenlijst      16

 

 

 

Inleiding
Een kunstwerk duidt op de aanwezigheid van een kunstenaar, een auto is ooit gemaakt in een fabriek, zonder schrijver heb je geen boek en een huis is ingericht volgens een bepaald plan. Wat hebben de bovenstaande dingen met elkaar gemeen? Wat de bovenstaande dingen met elkaar gemeen hebben is dat ze allemaal gemaakt en/of geordend zijn volgens een bepaald plan of met een bepaalde bedoeling. Klinkt heel logisch. Het zelfde geldt voor ons, voor de aarde en het heelal. Ze zijn niet uit zichzelf ontstaan. Dat duidt ook op de aanwezigheid van een schepper. Echter zijn het heelal, de aarde en de levende wezens een stuk gecompliceerder dan een kunstwerk en een auto. De maker hiervan moet dus ook een stuk slimmer en een stuk krachtiger en grootser zijn dan een kunstenaar en een autofabrikant. Ik geloof dat die schepper Allah (God) is. En net als iedere producent, heeft ook onze schepper ons achtergelaten met een gebruiksaanwijzing: de Koran, het woord van God. Echter zijn de ideeën over hoe we hier gekomen zijn en hoe alles ontstaan is erg verdeeld. Ze zijn simpelweg in twee groepen te verdelen: het creationisme en het evolutionisme. De groep waar ik toe behoor is de groep die gelooft in een goddelijke Schepper, het Creationisme. De andere groep gelooft in de evolutieleer of evolutietheorie. Volgens het evolutionisme is het ontstaan van het heelal met alles erin te verklaren is aan de hand van natuurwetten en wetenschap, en dat het niet nodig is om er een God aan toe te voegen. In het volgende PO leg ik uit waarom ik geloof dat God de Schepper is en dat ik geloof in de schepping zoals de Islam die beschrijft. Dit doe ik eerst door standpunten en ideeën van het evolutionisme te weerleggen. Dat doe ik door met wetenschappelijke argumenten aan te tonen dat wat het evolutionisme ons leert niet klopt, of in ieder geval niet alles ervan. Daarna zal ik aantonen waarom ik geloof dat de schepping volgens de Islam de waarheid is. Daarvoor zal ik teksten uit de Koran te gebruiken en met wetenschappelijke feiten aan te tonen dat de schepping volgens de Islam de waarheid is.

 

 

Argumenten tegen evolutionisme
Voordat we kunnen beginnen met het weerleggen van evolutionisme moeten we uiteraard weten wat evolutionisme en evolutie inhoudt. Evolutie komt van het Latijnse woord evolvere en betekent letterlijk ’zich ontrollen’ of ’los-’ of ’afwikkelen’. Het woord evolutie zoals wij het kennen betekent ‘geleidelijke ontwikkelingen en veranderingen in de natuur als gevolg van variatie van erfelijk materiaal en natuurlijke selectie’. Volgens het hedendaagse denkbeeld is evolutie de waarheid en heeft religie er niet veel mee te maken. Veel mensen denken dat evolutie absoluut waar is omdat het gebaseerd zou zijn op wetenschappelijke feiten en dat religie er niks mee te maken heeft. Religie hebben de meeste mensen niks tegen, maar het is een totaal ander terrein dan wetenschap. Echter liggen wetenschap en religie veel dichter bij elkaar dan de meeste mensen denken.
Niemand kan ontkennen dat evolutionisme een kern van waarheid bevat. Veel onderdelen van evolutie en de evolutietheorie zijn wetenschappelijk bewezen en zijn dus waar. Religies zijn dus niet nodig om nog toe te voegen om het heelal, de wereld en de natuur te verklaren. Fanatieke evolutionisten vinden zelfs dat de evolutietheorie een bewijs tegen het bestaan van een God is. Echter is dit niet helemaal waar. Als je de Islam vergelijkt met datgene waar evolutionisten in geloven zal je merken dat de kijk van de Islam en evolutie op de wereld niet ver uit elkaar ligt. Er zijn genoeg dingen waar de Islam en wetenschappers het over eens zijn, ook al zullen veel evolutionisten dit ontkennen. Ik zal enkele voorbeelden van overeenkomsten tussen het islamitische en evolutionistische wereldbeeld benoemen en bespreken.
De oerknaltheorie
De bekendste theorie over het ontstaan van het heelal is de oerknaltheorie. De oerknaltheorie is een theorie die veronderstelt dat het heelal 13,8 miljard jaar geleden ontstaan is uit een enorm heet punt. In dat punt was alle materie, de ruimte en de tijd samengeperst. De theorie is onder andere gebaseerd op de waarneming dat het heelal zich uitdijt. De theorie is volgens de meeste wetenschappers al zo goed als bewezen. Waarom zou je er dan nog een goddelijke schepper aan toe moeten voegen. Toch is niet alles te verklaren met wetenschap. De oerknaltheorie mag dan wetenschappelijk (bijna) bewezen zijn, maar hier neem ik geen genoegen mee. Ik wil weten hoe de oerknal is ontstaan. Er is geen wetenschappelijke verklaring hiervoor. De oerknal was het begin van het heelal, de materie en de tijd. Er was in principe geen ‘’voor de oerknal’’. Alles zat in een compacte bol. Daarbuiten was niets. Is de oerknal uit soms uit het niets ontstaan? Dat is onmogelijk. Iets kan niet veroorzaakt worden door ‘’niets’’. Daarom geloof ik in Allah De Schepper. En het is natuurlijk makkelijk om te zeggen “ik weet het niet dus het komt door God’’. Echter staat er een duidelijke aanwijzing in de Koran die mogelijk verwijst naar de oerknal.
Hebben zij die ongelovig zijn dan niet gezien dat de hemelen en de aarde een samenhangende massa waren? Wij hebben ze toen van elkaar gescheiden Wij hebben uit water al het levende gemaakt. Zullen zij dan niet geloven? (De Koran soera 21 vers 30)
De theorie van de oerknal leert ons dat de materie, de ruimte en de tijd in een samengepakt zat in een ‘oerbol’ waaruit alles is ontstaan. Door de ‘oerknal’ ontstonden de ruimte de tijd en de materie. Vanaf dat moment begon de ontwikkeling van het heelal waaronder de vorming van de planeten en sterrenstelsels. In dit vers lijkt het er heel erg op dat ‘’de samenhangende massa’’ het punt is waaruit alles is ontstaan. De woorden ‘’Wij hebben ze toen van elkaar gescheiden’’ zou dan de oerknal moeten zijn. In de tijd dat de Koran is geopenbaard bestond de term ‘oerknal’ nog niet en het zou dus een prima beschrijving van de oerknal kunnen zijn.
Met wetenschap hebben we nog geen antwoord op de vraag: hoe is de oerknal tot stand gekomen? Dit vers kan een verwijzing  zijn naar de oerknal. Daarom moeten we religie niet aan de kant schuiven wanneer we praten over het ontstaan van het heelal.
Het heelal dijt zich uit

De praktische opdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

 

Moderne wetenschap heeft ontdekt dat het heelal zich uitdijt. Het heelal ontwikkelt zich continu. Dit werd voor het eerst ter sprake gebracht aan het begin van de twintigste eeuw door de Russische astronoom Aleksandr Friedmann. Friedmann ontdekte in 1922 een oplossing van de vergelijkingen van de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein, die een uitdijend heelal beschrijft. Dit wordt ook beschreven in het oerknalmodel. In de Koran wordt ook gesproken van een heelal dat zich uitbreidt. Allah zegt in de Koran het volgende:
 ‘’De hemel, Wij hebben hem gebouwd met macht. Werkelijk, Wij breiden hem uit.’’ (De Koran soera 51 vers 47)
In dit vers beschrijft Allah hoe het heelal zich uitdijt. Dit is een aanwijzing dat de Koran het woord van God, de Schepper van alles, is. De Koran werd geopenbaard aan de profeet Mohammed (vrede zij met hem) in de zevende eeuw. Mensen in de zevende eeuw hadden nauwelijks of geen kennis van het heelal. De eerste telescoop werd pas rond het begin van de zeventiende eeuw uitgevonden. De theorie van de oerknal en het uitdijende heelal zijn pas in de twintigste eeuw ontdekt! De Koran zette het wereldbeeld van de Arabieren destijds op z’n kop, een wisseling van paradigma dus.

 

Het ontstaan van leven uit water

 

 “Waarlijk, de gelijkenis (van het scheppen) van ‘Iesaa (Jezus) bij Allah is zoals de gelijkenis (van het scheppen) van Aadam (Adam). Hij schiep hem van aarde, vervolgens zei Hij tot hem: ‘Wees!’ – waarna hij was.”(De Koran soera 3 vers 59)
Volgens de interpretatie van veel islamitische geleerden betekent de schepping van aarde schepping uit levenloze substanties op en in de aarde en in de atmosfeer zoals koolstof, calcium, natrium en andere vergelijkbare elementen en delen van de bodem. Dit stemt in zekere zin overeen met de bekende wetenschappelijke theorie van ‘abiogenese’. Deze theorie gaat ervan uit dat de bouwstenen van eiwitten en aminozuren zijn ontstaan uit de gassen van die in de atmosfeer rondhangen, in combinatie met water, de bodem en de hoge temperatuur. Het leven is dus volgens diverse wetenschappers ontstaan uit een combinatie van anorganische verbindingen in water. De Koran zegt hier het volgende over:
Hebben zij die ongelovig zijn dan niet gezien dat de hemelen en de aarde een samenhangende massa waren? Wij hebben ze toen van elkaar gescheiden Wij hebben uit water al het levende gemaakt. Zullen zij dan niet geloven? (De Koran soera 21 vers 30)
Deze passage uit de Koran is al eerder gebruikt om het te vergelijken met de oerknaltheorie. Dit vers maakt dus ook duidelijk dat het leven uit water is ontstaan, net zoals de theorie van abiogenese ons dat leert. Veel evolutionisten beweren dat de wetenschappelijke modellen waar de evolutietheorie groot en deels op gebaseerd is het niet-bestaan van God bewijzen, terwijl als we diverse wetenschappelijke theorieën vergelijken met verzen van de Koran we kunnen concluderen dat evolutionistische wetenschappelijke theorieën overeenstemmen met wat er in de Koran staat.
Het ontstaan van leven
Zijn evolutionisten en moslims het dan met alles eens? Het antwoord is nee. Evolutionisten beweren dat het heelal, de aarde, het leven en al die natuurlijke processen uit het niets of door toeval gekomen zijn. Voor we de wetenschap of de Islam erbij halen is het handig om eerst eens logisch na te denken. Als we de plattegrond van een stad bekijken zien we dat alles is geordend en ingericht volgens een bepaalde structuur en een bepaald plan. Het zelfde geldt voor het inrichten van een huis. Als we een boek lezen, weten we dat het is geschreven en uitgegeven. We zijn ons dus bewust van de aanwezigheid van een auteur. Waarom denken we dan dat het heelal uit het niets is ontstaan? Is het puur toeval dat alle natuurlijke processen hebben geleid tot de huidige vorm en structuur van het heelal en de aarde? Het is volkomen onlogisch en onwetenschappelijk. Een voorbeeld dat dit aantoont is het Miller-Urey experiment. Zij probeerde in hun laboratorium in de omstandigheden van de jonge aarde aan te tonen dat het mogelijk is om van anorganische verbindingen levende (eencellige) wezens te maken. Hoewel het is gelukt om een deel van de anorganische verbindingen in organische verbindingen om te zetten en er ook aminozuren zijn gevormd, ontbraken de belangrijkste bouwstenen voor het leven: de bouwstenen van DNA en RNA. Dit toont aan dat het voor een mens niet mogelijk is om leven te creëren uit niet-levende dingen. De wetenschap waar de evolutionisten beroep op doen om het bestaan van God te ontkennen, bewijst dus juist het omgekeerde. Toen het eerste leven op de aarde ontstond, ontstonden er levende wezens uit niet-levende dingen. Mensen zijn nooit in staat geweest om het zelfde te kunnen doen. Hieruit kan je concluderen dat het levende door Allah is geschapen, en dat de mens de kracht om leven te creëren uit niet-levende dingen, niet heeft. Allah is de enige met de kracht om te scheppen.
Macro evolutie
Een ander onder deel van de evolutietheorie is macro-evolutie. Dit is de theorie dat verschillende diersoorten afstammen uit een gemeenschappelijke voorouder. Wetenschap toont aan dat het niet mogelijk is dat een soort op lange termijn opsplitst of veranderd in verschillende soorten. Er zijn misschien verschillen binnen een soort maar een hond blijft altijd een hond, en er is geen een hond voortgekomen uit een andere diersoort dan een hond.

 

 
Hoeveel hondenrassen er dan mogen ontstaan, een hond stamt enkel en alleen af van de hond. Hetzelfde geldt voor andere dieren. Het boek van Darwin stelt dat alle soorten in de loop der tijd zijn ontstaan, terwijl wetenschap aantoont dat niet de soorten afstammen van een gemeenschappelijke voorouder, maar dat de verschillende soorten zijn uitgegroeid tot verschillende typen. Dit blijkt onder andere uit uitgebreid fossielonderzoek. Ook de Koran verwijst hier mogelijk naar.
 “Alle lof is voor Allah, de Schepper van de hemelen en de aarde, Die de engelen boodschappers maakte met vleugels, twee of drie of vier; Hij vermeerdert in de schepping wat Hij wil. Waarlijk, Allah is over alle zaken Almachtig.” (De Koran soera 35 vers 1)
Dit vers verwijst mogelijk naar het ontwikkelen van soorten tot verschillende typen en rassen. De interpretaties van de geleerden over dit vers lopen enigszins uiteen, maar velen denken dat de woorden ‘’Hij vermeerdert in schepping wat Hij wil’’ verwijst naar het voortplanten van levende wezens op aarde en de verschillen die te herkennen zijn tussen soorten onderling. Van de verschillende typen honden, katten  en andere dieren die op diverse fronten verschillen. Je hebt bijvoorbeeld grote of kleine honden, verschillende kleuren enz. Ook tussen de mensen zijn verschillen te ontdekken, bijvoorbeeld in lengte, huidskleur en andere erfelijke eigenschappen.

 

In tegenstelling tot wat veel evolutionisten beweren bewijst de evolutietheorie het niet-bestaan van God niet. De argumenten en onderzoeksbevindingen die evolutionisten gebruiken voor hun theorie zit nog vol gaten. Na het bestuderen van de evolutietheorie zal de mens nog vol vragen blijven omdat evolutie incompleet is. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er onderdelen van de evolutietheorie wetenschappelijk correct zijn, maar het ontstaan  van het heelal en de ontwikkeling van de aarde met alle levende wezens zijn niet volledig te verklaren door de evolutietheorie. De Islam zou een antwoord kunnen zijn op veel vragen die de evolutietheorie met zich meebrengt. Veel evolutionisten zullen dit echter nooit toegeven.
Argumenten voor creationisme
Wij als moslims geloven dat de Koran het onveranderde woord van God is. De Koran is door Allah via de Engel Jibril in verschillende delen geopenbaard aan de profeet Mohammed (vrede zij met hem) in de zevende eeuw. In de Koran staan diverse beschrijvingen van de natuur die niemand in de zevende eeuw had kunnen weten. Uitvindingen die zijn verricht door middel van moderne apparatuur hebben de beschrijvingen van de Koran bevestigd en daarom geloof ik dat de Koran het woord van Allah is. Ik zal enkele voorbeelden van deze beschrijvingen benoemen en bespreken.

 

Beschrijving in de Koran van het menselijke zaad en het menselijke embryo
In de Heilige Koran, spreekt Allah over de verschillende ontwikkelingsfasen van het menselijke embryo: ‘’Voorwaar, Wij scheppen de mens uit een uittreksel van klei. Dan plaatsen Wij hem als een kleine levenskiem in een veilige rustplaats. Vervolgens vormen Wij de levenskiem tot een alaqah. Daarna vormen wij de alaqah tot een mudgah…’’ (De Koran soera 23 vers 12-14) ‘Dan plaatsen Wij hem als een kleine levenskiem in een veilige rustplaats.’ Dit vers refereert naar de bevruchte eicel die zich innestelt in de baarmoeder. Dat een bevruchte eicel een kleine levenskiem is weten we allemaal.
 
In de bovenstaande afbeelding is duidelijk dat de term ‘rustplaats’ in overeenstemming is met de baarmoeder waar de bevruchte eicel zich innestelt.
‘’Vervolgens vormen Wij de levenskiem tot een alaqah.’’ Het Arabische woord ‘alaqah’ heeft drie betekenissen:
1. Bloedzuiger
2. Opgehangen substantie
3. Bloedstolsel/bloedklomp
Als we een bloedzuiger vergelijken met het embryo in het alaqah stadium, vinden we een gelijkenis tussen de twee, zoals te zien is in de volgende afbeelding.
 
In deze embryonale fase wordt het embryo nog gevoed door het bloed van de moeder. Dit is ook een eigenschap van een bloedzuiger, die zich voedt met het bloed van anderen.
De tweede betekenis van het woord ‘alaqah’ is opgehangen substantie. Ook hier is een mooie gelijkenis te maken met het huidige stadium van het embryo. Het embryo ‘hangt’ namelijk in de baarmoeder. Dit is te zien in de onderstaande afbeelding.
 
Hieruit kan vastgesteld worden dat de gelijkenis tussen het embryo en het woord ‘alaqah’ klopt zoals in de Koran wordt beschreven.
Laten we kijken naar de derde betekenis van het woord ‘alaqah’. De derde betekenis is bloedklomp. In de onderstaande afbeelding is te zien dat de uitwendige gelijkenis van het embryo en zijn vliezen tijdens het ‘alaqah stadium’ lijkt op die van een bloedklomp. Dat komt door de grote hoeveelheid bloed die in deze fase aanwezig is in het embryo.

 


 

 

De drie betekenissen van het woord ‘alaqah’ kloppen dus nauwkeurig met de beschrijving van het embryo in het alaqah stadium in de Koran.
Het volgende stadium genoemd in het vers is het ‘mudghah’ stadium. Het Arabische woord ‘mudghah’ betekent iets dat op een gekauwde substantie lijkt. Als we een stuk kauwgom zouden nemen, erop zouden kauwen en dit zouden vergelijken met het embryo in het mudghah stadium, zouden we vast kunnen stellen dat het embryo in het mudghah stadium erg lijkt op een substantie waar op gekauwd is. Het is te zien dat de uitsteeksels van het ruggenmerg erg veel lijken op de tandafdrukken in een gekauwde substantie. In de volgende afbeelding wordt een gelijkenis gesteld tussen het embryo in het mudghah stadium en een gekauwd stukje kauwgom.
 
De profeet Mohammed (vrede zij met hem) had dit 1400 jaar geleden nooit kunnen weten. Sterker nog, wetenschappers hebben dit pas onlangs ontdekt door middel van geavanceerde onderzoeksmethoden en zeer verfijnde microscopen die in de tijd van de profeet (vrede zij met hem) zeker niet bestonden. Hamm en Leeuwenhoek waren de eerste wetenschappers die in 1677 menselijke spermacellen hebben waargenomen met een microscoop. Dit is meer dan duizend jaar na de tijd van de profeet Mohammed (vrede zij met hem).
Professor emeritus Keith Moore is een van ’s werelds prominentste wetenschappers op het gebied van anatomie en embryologie. Tijdens de Zevende Medische Conferentie in Damman zei hij: ‘’Het is voor mij een groot genoegen om verklaringen die in de Koran staan vermeld over de menselijke ontwikkeling te helpen verduidelijken. Het is duidelijk voor mij dat deze vermeldingen door God, of Allah, aan Mohammed (vrede zij met hem) moeten zijn gekomen omdat bijna al deze kennis pas vele eeuwen later zijn ontdekt. Dit bewijst voor mij dat Mohammed (vrede zij met hem) de boodschapper van God en de Koran het woord van God is.’’

 

Beschrijving geografische wonderen in de Koran
De bergen
Het boek getiteld ‘’Earth’’ wordt op veel universiteiten over de hele wereld beschouwd als een standaard naslagwerk op het gebied van geologie. Een van de auteurs van dit boek is professor emeritus Frank Press. In zijn boek staan dat de bergen steunende wortels hebben. Deze wortels zijn diep ingebed in de grond. Je zou dus kunnen zeggen dat bergen de vorm hebben van een pin.

 


 
In de bovenstaande afbeelding wordt duidelijk wat er bedoeld wordt. Ook in de Koran wordt dit geografische verschijnsel vermeld. In de Heilige Koran staat namelijk: ‘’Hebben Wij  de aarde niet tot een uitgespreide plaats gemaakt? En de bergen als pinnen?’’ (De Koran soera 78 vers 7).
Ook moderne aardewetenschappers hebben bewezen dat bergen diepe wortels hebben onder het grondoppervlak en dat deze wortels vele malen dieper kunnen zijn dan dat de berg hoog is. Het woord ‘pin’ is dus een correcte beschrijving van de bergwortels.
De moderne platen tektoniek theorie wijst uit dat de bergen als stabilisatoren voor de aarde werken. In de Koran staat: ‘’En Hij heeft in de aarde onwrikbare bergen geslagen dat zij niet met jullie zou wankelen en rivieren en wegen opdat jullie je wellicht zouden laten rechtleiden.’’ (De Koran soera 16 vers 15)
Deze kennis over de rol van de bergen als stabilisatoren van de aarde begon men pas in de jaren zestig van de vorige eeuw te begrijpen in het kader van de ontwikkeling van de platen tektoniek theorie.
Ook de rol van de bergen is dus een duidelijke aanwijzing dat de Koran het woord van God (Allah) is en dat de aarde door God is geschapen. Mensen in de tijd van de profeet Mohammed (vrede zij met hem) konden dit nooit weten. Veel (oude) geologie boeken beschrijven alleen het deel van de berg boven de grond. Dat is vanwege het feit dat die boeken niet geschreven zijn door specialisten in de geologie. De moderne wetenschap heeft de waarheid van de Koran verzen echter bevestigd.
Zeeën en wateren
De moderne wetenschap heeft ontdekt dat op een plek waar twee zeeën samenkomen er een barrière is tussen beide. Deze barrière verdeelt de twee zeeën en zorgt ervoor dat beide zeeën zijn eigen temperatuur, zoutgehalte en stofdichtheid behouden. Als voorbeeld nemen we het water van de Middellandse Zee en dat van de Atlantische Oceaan. Het water van de Middellandse Zee is warmer, heeft een hoger zoutgehalte en een lagere stofdichtheid dan het water van de Atlantische Oceaan. Wanneer het water van de Middellandse Zee de Atlantische Oceaan instroomt over de rotslaag van Gibraltar, dringt het honderden kilometers door de Atlantische Oceaan, op een diepte van één kilometer, terwijl het zijn eigen temperatuur, zoutgehalte en stofdichtheid behoudt. Op de onderstaande afbeelding is dit proces duidelijk te zien.
 
Dit wordt in de Koran als volgt vermeld: ‘’Hij  heeft twee zeeën laten stromen en zij ontmoeten elkaar. Tussen beide is een scheiding, die zij niet kunnen passeren.’’ (De Koran soera 55 vers 19-20)

 


Naast het feit dat twee zeeën niet mengen weten we door de moderne wetenschap ook dat er in estuaria, trechtervormige riviermondingen waar zoet en zout water samenkomen, een dichtheidslijngrens is die de twee lagen (zoet en zout water) van elkaar scheidt. Deze afscheidingszone heeft een ander zoutgehalte dan het zoetwater en het zoutwater.

 

 
Hierboven wordt een overlangse doorsnede van een estuarium afgebeeld. We kunnen hier de scheidingszone tussen het zoete en het zoute water zien.
Dit verschijnsel staat ook in de Koran vermeld. Allah zegt namelijk: ‘’Hij  is het die de beide zeeën heeft losgelaten, de ene zoet en welsmakend en de ander zout en bitter en Hij heeft tussen beiden een barrière en een afgesperde versperring opgesteld.’’ (De Koran soera 25 vers 53)
Deze informatie is pas recent ontdekt met behulp van geavanceerde technische uitrusting die temperatuur, zoutgehalte, zuurstof, dichtheid en oplosbaarheid kan meten. Het menselijk oog kan het verschil tussen twee samenkomende zeeën niet waarnemen. Hetzelfde is het geval met de scheiding van water in estuaria. Mensen kunnen het verschil tussen de drie lagen water, zoet, zout en gemengd (scheidingszone), niet waarnemen. Het is onmogelijk dat de mensen in de tijd van de profeet (vrede zij met hem) konden weten. Echter is de Koran wel geopenbaard aan de profeet Mohammed (vrede zij met hem) in zijn tijd. Dit duidt erop dat de Koran het woord van God is, want Hij is de Alwetende en de Schepper.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van beschrijvingen in de Koran die door de moderne wetenschap zijn ontdekt. Ik had nog veel meer dingen kunnen noemen zoals over de diepe zeeën (soera 24 vers 40), de wolken en de bliksem (soera 24 vers 43) of de planeten in hun banen (soera 21 vers 33). Dit is allemaal 1400 jaar geleden geopenbaard aan een man die niet eens kon lezen en schrijven maar zei wat de engel hem vertelde. Al deze wetenschappelijke wonderen konden op geen enkele manier geweten zijn in de zevende eeuw. Voor mij is dit een duidelijk teken dat Allah de Schepper van alles is en de Koran het woord van Allah. Mohammed (vrede zij met hem) was de laatste profeet van God aan de mensheid en heeft het woord van Allah verkondigd.

 


Conclusie
Na veel onderzoek gedaan te hebben, veel gelezen en bekeken te hebben ben ik meer overtuigd geraakt van mijn geloof in Allah dan dat ik voorheen was. De evolutieleer bevat wetenschappelijke onderdelen waarvan de waarheid niet ontkent kan worden, maar er zitten ook veel gaten in. Zo heb ik nergens een duidelijk antwoord gekregen op de vragen ‘’Hoe is de oerknal ontstaan?’’ en ‘’Hoe is het eerste leven ontstaan?’’. Vooral op de eerste vraag is er geen antwoord te vinden. Op de vraag hoe het eerste leven is ontstaan zijn wel wat antwoorden te vinden in de evolutieleer, maar hoe het nou mogelijk is gebleken om van organische verbindingen uit eindelijk leven te creëren is niet helemaal duidelijk. Volgens evolutionisten zou het komen dat in de zogenaamde ‘oersoep’ de bouwstenen voor het leven zaten. Echter is het nog steeds niet duidelijk dat er uit niet-levende dingen leven is ontstaan. Onder andere het experiment van Miller en Urey heeft aangetoond dat het niet mogelijk is om van iets niet-levends iets levends te creëren. Die eigenschap behoort alleen Allah toe. Op de vragen rondom het ontstaan van de oerknal en het leven geeft de Islam mogelijk de antwoorden, ook al zullen de meeste evolutionisten dit nooit toegeven. De evolutietheorie is ook zeker geen bewijs voor het niet-bestaan van God zoals veel evolutionisten beweren. In tegendeel, de Koran verwijst (mogelijk) naar verschijnselen die door de wetenschap zijn aangetoond, zoals de oerknal (soera 21 vers 30) en het uitdijende heelal (soera 51 vers 47). Ook naar de ontwikkeling van soorten tot verschillende typen staat in de Koran een verwijzing (soera 35 vers 1). Ook het feit dat leven is ontstaan uit aardse elementen (soera 3 vers 59) en water (soera 21 vers 30). Verder suggereert de evolutieleer dat verschillende soorten afkomstig zijn van één gemeenschappelijke voorouder. Diverse wetenschappelijke onderzoeken, waaronder uitgebreid fossielonderzoek, wijzen uit op het feit dat soorten onderling zich hebben ontwikkeld tot verschillende typen, maar dat verschillende soorten niet afkomstig zijn uit een gemeenschappelijke voorouder.
Er zijn veel aanwijzingen dat de Koran het woord van God is. In de Koran staan namelijk vele beschrijvingen van verschijnselen die in de moderne tijd door wetenschappers zijn ontdekt. Voorbeelden daarvan zijn de beschrijving van het menselijk embryo (soera 23 vers 12-14), de beschrijving van de rol van de bergen (soera 78 vers 7 en soera 16 vers 15), de beschrijving van zeeën en wateren (soera 55 vers 19-20 en soera 25 vers 53).
Na al onderzoeken ben ik tot de conclusie gekomen dat God de Schepper is van alles en dat de Koran het woord van God.

 

 

 

 

 

Nawoord
Persoonlijk vond ik het uitvoeren van de praktische opdracht een zeer goede ervaring. Door deze opdracht heb ik de kans gekregen om me goed te verdiepen in m’n geloof en ook voor mezelf te vinden waarom ik geloof. Verder vond ik het interessant om ook wat meer over het evolutionisme en de evolutietheorie te leren. De evolutietheorie wordt tegenwoordig vaak beschouwd als algemeen geaccepteerde theorie, maar ik heb een hele andere kant van het verhaal gevonden. Ik ben blij dat ik meer heb geleerd over de theorie, maar ook meer kennis heb opgedaan van wetenschap en van mijn eigen geloof, de Islam. Ik had persoonlijk niet verwacht dat ik nergens een echt antwoord had kunnen vinden op de vraag ‘’Hoe is de oerknal ontstaan?’’. Ik had verwacht dat de argumenten voor evolutionisme in overvloed aanwezig en ijzersterk zouden zijn, maar dat viel behoorlijk mee. Dat maakte het aan de ene kant makkelijker, maar aan de andere kant ook lastiger omdat ik soms lang moest zoeken naar duidelijke argumenten voor evolutionisme.
Ik heb  geprobeerd om de onderwerpen van beide kanten goed te belichten en kritisch te bekijken, en ik denk dat dat goed gelukt is. Ik heb veel bronnen gebruikt met argumenten voor beide kanten en ik denk dat ik tot de juiste informatie ben gekomen. Ik hoop dat de lezer mijn PO met veel plezier leest en nieuwe dingen opsteekt van beide werelden.

Nawoord
Persoonlijk vond ik het uitvoeren van de praktische opdracht een zeer goede ervaring. Door deze opdracht heb ik de kans gekregen om me goed te verdiepen in m’n geloof en ook voor mezelf te vinden waarom ik geloof. Verder vond ik het interessant om ook wat meer over het evolutionisme en de evolutietheorie te leren. De evolutietheorie wordt tegenwoordig vaak beschouwd als algemeen geaccepteerde theorie, maar ik heb een hele andere kant van het verhaal gevonden. Ik ben blij dat ik meer heb geleerd over de theorie, maar ook meer kennis heb opgedaan van wetenschap en van mijn eigen geloof, de Islam. Ik had persoonlijk niet verwacht dat ik nergens een echt antwoord had kunnen vinden op de vraag ‘’Hoe is de oerknal ontstaan?’’. Ik had verwacht dat de argumenten voor evolutionisme in overvloed aanwezig en ijzersterk zouden zijn, maar dat viel behoorlijk mee. Dat maakte het aan de ene kant makkelijker, maar aan de andere kant ook lastiger omdat ik soms lang moest zoeken naar duidelijke argumenten voor evolutionisme.
Ik heb  geprobeerd om de onderwerpen van beide kanten goed te belichten en kritisch te bekijken, en ik denk dat dat goed gelukt is. Ik heb veel bronnen gebruikt met argumenten voor beide kanten en ik denk dat ik tot de juiste informatie ben gekomen. Ik hoop dat de lezer mijn PO met veel plezier leest en nieuwe dingen opsteekt van beide werelden.

 

 

Bronnenlijst
websites
http://compare-islam.com/het-onstaan-van-het-universum.html
http://www.esa.int/esaKIDSnl/SEMW76XJD1E_LifeinSpace_0.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Metrische_uitdijing_van_de_ruimte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oerknal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Telescoop_(optica)
http://uwkeuze.net/islam-en-evolutie/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Miller-Urey-experiment
http://www.kennislink.nl/publicaties/zoektocht-naar-bouwstenen-van-leven
http://www.verzwegenwetenschap.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abiogenese
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evolutie
Van het youtube kanaal Talk Islam:
https://www.youtube.com/watch?v=JaEuEDig6y4
https://www.youtube.com/watch?v=sYajKl-Xr6c
Youtube kanaal TROTSOPISLAM:
https://www.youtube.com/watch?v=InpzRM52zk8
Overige youtube filmpjes:
https://www.youtube.com/watch?v=g66o9Pkyq08
https://www.youtube.com/watch?v=iw2FZWS_b7k
https://www.youtube.com/watch?v=2kvIqB-L9fY
https://www.youtube.com/watch?v=uabNtlLfYyU

 

De Heilige Koran
Het boek ‘Over wondere feiten’ bladzijde 38 onder ‘Wat was er vóór de oerknal?’

 

 

 

 

 

 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.