Antropologie

Beoordeling 6.1
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 5e klas vwo | 5509 woorden
  • 13 december 2001
  • 11 keer beoordeeld
Cijfer 6.1
11 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Het Antropologie schema Tijdens de filosofieles hebben we een blad uitgedeeld gekregen met daarop 22 tegenstellingen. Ik heb twintig van die tegenstelling punten gegeven naar mijn eigen mening en bij elke tegenstelling heb ik mijn keuze puntsgewijs uitgelegd met minstens twee argumenten. Daaronder heb ik een opdracht vervuld waarbij ik Nietzsche in relatie tot een paar tegenstellingen uitlegde en ik heb ook een tegenstelling zelf bedacht. Hieronder eerst de argumenten en tegengestelde begrippen. Opdracht 1: Het antropologie schema 1. ziel --2-- machine; - De theorie dat we geheel machinaal in elkaar zitten staat me absoluut niet aan. De reden dat mijn verkeur meer uitgaat naar de ziel heeft meerdere redenen. Ten eerste geloof ik gewoon in het bestaan van de ziel, iets wat wel heel subjectief en persoonlijk is. Verder wil ik er ook in geloven, omdat het idee dat we alleen machinaal werken me niet aanstaat. Je doet zo het wonder van de natuur, de complexe mens te min. Je kunt alles wat machinaal is trouwens ook nabouwen, en de mens zal nooit zoiets ingewikkeld en moois als een levend wezen kunnen creëren, dat kan alleen God of de natuur, hoe je het ook wilt noemen. - Nog aan argument voor het bestaan van de ziel is dat ik bang word van het nutteloze gevoel op deze aarde. We zijn niet veel en kunnen maar een beperkte hoeveelheid bereiken in ons leven en dat zie ik ook wel onder ogen, maar wat komt hierna? Het enige wat vaststaat in het leven is dat we dood gaan en dat er helemaal niets vaststaat. Ik moet er niet aan denken dat er na de dood niet een klein gedeelte van wat ik was en heb gedaan in een of andere vorm hier achterblijft. Ik geloof en hoop dat dit dus wel gebeurd, in de vorm van een ziel.

2. goed --5-- kwaad; - Hoe word je geboren? Goed, kwaad of neutraal? Ik denk dat we in den beginne iets goeds en iets slechts in ons hadden, maar dat het slechte heel snel overheerste. Het is menselijk altijd meer te willen en nooit gelukkig te zijn met wat je hebt en het is dan zo makkelijk toe te geven aan het slechte dat toch al in je zit. Eigenlijk doen we het allemaal in het dagelijkse leven, maar zien we dit niet onder ogen. Wie vertelt nooit een leugentje om ‘bestwil’ of brengt zichzelf naar voren ten koste van anderen zonder dit toe te geven? Ik denk niet dat als we allen eerlijk tegen onszelf zijn we kunnen toegeven nooit iets slechts te hebben gedaan. - Er is natuurlijk wel een verschil tussen iemand pesten op school en een heel ras uitmoorden. Het kan allebei niet, maar er is wel een verschil van wereldformaat. Als ik nu kijk naar wat er om me heen en in de wereld gebeurt trek ik de conclusie dat we als mensen absoluut meer slecht zijn dan goed. Kijk maar naar de loop van de geschiedenis; waar mensen zijn is oorlog, de zucht naar macht blijft ons als een schaduw volgen, het kleine legertje goede mensen kun je niet tegenover de overheersende meerderheid van manipulatieve, kwade mensen plaatsen, hoe goed we ons best ook doen; zelf de mensen die zogenaamd goed zijn, blijken het vaak niet te zijn. Ieder mens zal zichzelf boven een ander plaatsen en geen mens kan leven zonder schaduw.

3. denken --4-- voelen; -Naar mijn idee is een mens een goede kruising tussen denken en voelen. In de ene persoon zal meer denken dan voelen overheersen en in de ander omgekeerd, maar over het algemeen zal het gemiddelde 50-50 zijn. Vandaar dat ik dit cijfer ook in het midden heb geplaatst. – Mijn volgende argument dat voel en denken eerlijk verdeeld zijn, is dat de twee hand in hand gaan. Ze kunnen niet bestaan zonder elkaar en nemen daarom even veel ruimte in de wereld en de mens in. Het zijn naar mijn idee twee uitersten die prima samen gaan en in een individu zelf ook altijd allebei aanwezig zullen zijn, ook al overheerst de één sterker dan de ander. Dit betekent ook niet dat de ander niet aanwezig kan zijn.

4. sociaal --6-- egoïstisch; -Ik ben er van overtuigd dat de mens een egoïstisch wezen is. We zullen altijd in de eerste plaats voor onszelf kiezen en niet voor onze medemens, zelfs al beweren we dat. Je eigen leven is je altijd zo dierbaar, je zult voor jezelf kiezen in elke omstandigheid. Als je een geweer op je hoofd wordt gehouden en de keuze wordt gesteld; of jij sterft, of je buurman wie kies je instinctief? Het is menselijk om te willen overleven. Hoe ver we ook zijn gekomen in al deze eeuwen en hoe geavanceerd we ook zijn, we hebben allen nog primaire gevoelens en de meest menselijke van de instincten is overleven. Dit hoef je niet perse egoïstisch te noemen, het is eigenlijk wel logisch te noemen, maar als antwoord op deze vraag noem ik het toch egoïsme. - De reden dat ik niet vind dat de mens geheel en alleen maar aan zichzelf denkt is, omdat er een onderscheidt gemaakt kan worden tussen grijpbaar en ongrijpbaar egoïsme. In werkelijkheid doe je alles voor jezelf; je koopt een bos bloemen voor je vriendin omdat je dan weet dat ze je zal vergeven, of je zult zoenen. Je bent vrijwilliger bij het leger des heils omdat jij je dan beter voelt over jezelf en je levert je oude kleren in voor de arme kindertjes uit Afghanistan omdat je een stukje schuldgevoel en machteloosheid sust. Dit kan je officieel geen egoïsme noemen, maar het is het wel. Je doet bijna alles omdat je onbewust weet dat je er iets voor terug krijgt.

5. geestelijk --2-- materie; -Deze tegenstelling is in mijn ogen heel erg subjectief. Het is maar wat je zelf gelooft over dit leven. In mijn ogen is het bewijs dat we echt bestaan nog niet gegeven. Misschien zitten we wel echt te dromen als we denken dat we wakker zijn en gaan we terug naar het echte leven als we dromen en onthouden we daar nog flarden van. Of is dit een soort gezamenlijke toelatingsproef om te kijken wie waar écht mag bestaan nadat je doodgaat, wie zal het me zeggen? Er is nog nooit bewezen dat dit allemaal echt en materie is, maar dat het geestelijk is lijkt me waarschijnlijker. We zullen er nooit achter komen voor onze dood in ieder geval. -Als we nu toch leven, echt of onwerkelijk, bestaat de ‘droom’ of het speelveld waarop we ons bevinden uit materie? Ook daarop antwoord ik nee. Weer denk ik dat we alleen in geest bestaan en dat het beetje materie dat er is (huizen, lichamen, bomen, planten, dieren en de rest van de materiele wereld) gemaakt is door onze geesteskracht. Er bestaat wel iets van materie, maar dan zijn alleen maar de hulpmiddelen om het doel te bereiken, niets belangrijks.

6. vrijheid --7-- beperktheid;- Het leven dat we leven, wat het ook moge zijn, is aan alle kanten beperkt. Je wordt altijd beperkt in wat je wilt zijn, vooral door de maatschappij waarin je leeft en waar je niet uit kunt breken. Als je geboren wordt ben je nog puur en ongeschonden, maar dan groei je op bij mensen die een taal leren en je volstoppen met nutteloze regels en wetten die zij hebben bedacht en waar zonder jij nooit geleerd hebt te leven. Die waarden en normen worden snel de jouwen en je kunt niet meer bestaan zonder de dingen die je bent aangeleerd. Dit is op geen enkele manier te voorkomen, want hoe het ook draait of keert, je zult altijd in de buurt zijn van personen die je hen gebruiken opleggen en aanleren. Vrij om te zijn wie je werkelijk ooit was of zou zijn zul je dus nooit worden. - Vrij om te doen wat je wilt zul je ook nooit kunnen zijn, omdat je altijd rekening moet houden met de wereld waarin je leeft en de beperkingen die van alle kanten op je loeren. Ik zou dolgraag willen vliegen, zelf, met vleugels of toverkracht, maar de zwaartekracht weerhoud me daarvan. Ik kan me voorstellen dat een arm kind rijk wilt zijn en een hongerige man wilt eten, maar het is niet zo dat als je iets wilt het gewoon maar in je schoot komt vallen. Ik kan vliegen, maar aan een parachute of in een vliegtuig, een arm kind kan rijk worden, met heel veel geluk, talent of doorzettingsvermogen en een hongerige man kan eten, maar vraag me niet hoe en wat. Ook zo zijn er overal grenzen.

7. vast --5-- veranderlijk;- Een oud Grieks raadsel: ‘het begint op vier poten, veranderd naar twee en eindigt op drie, wat is het? De mens.’ Dit raadseltje zegt het al. Bij je geboorte was je niet hetzelfde als je nu bent en als je sterft over 20 jaar zul je dat ook niet zijn. Het is heel natuurlijk dat er in alles wat levend is verandering zit en evolutie zit. Een bloem ziet er ’s nachts niet hetzelfde uit als overdag en een schaap heeft een andere vacht in de winter dan in de zomer. Al deze veranderingen zijn maar doe ook, anders zou alles het niet overleven. - Ook de wereld om ons heen verandert. De reden dat ik niet vond dat alles veranderlijk is, is omdat niet alles altijd meegaat met de loop van het leven. Die levenscyclus is er wel, maar sommige dingen staan vast. De wereld zal er anders uit zien over 100 jaar, maar de zon zal dan nog wel schijnen. De mens wordt steeds geavanceerder, maar waar de mens ook is, zullen er oorlog en conflicten zijn. En het enige dat sowieso, tot in de eeuwigheid zal bestaan is de dood.

8. god --7-- dierlijk;- Ik geloof niet in god. Het bestaan van een god is het makkelijkste middel om mensen te manipuleren en misleiden en de gene die het in de wereld heeft gebracht is één van de slimste, gewiekste personen ooit. Mensen moeten iets in het leven hebben om zich aan vast te houden en in te geloven, en een god is voor velen de oplossing; opium van het volk toch? Ik vind dat iets te makkelijk en heb het dus niet zo op godsdienst. Ik respecteer mensen die wel in iets hogers geloven, maar waarom zou je je leven lijden voor iets waarvan je niet weet of het bestaat. Hoezo zou je je laten manipuleren door een idee, hoop of droombeeld? Dat we niet durven en willen begrijpen dat we dierlijker en aardser zijn dan wat dan ook, geeft ons niet het recht ons boven dieren en de natuur te plaatsen, wat we wel degelijk doen. - De mens is in relatie tot god de minderwaardige, volger, het schaap. Als er al een god zou zijn is het naar mijn idee te makkelijk om te volgen en alleen ‘bevelen op te voeren’. Het is een goed excuus om zelf niet de hand in dingen te hebben. Nee, ik denk dat dit het is, en we het hier mee moeten, en dat we aardser zijn dan alles wat er op deze wereld te vinden is. We zijn dierlijker dan dieren juist omdat we denken dat we meer zijn. Een dier (zover we dit natuurlijk kunnen weten) ziet nog in wat hij is en waarmee hij het moet doen, een mens accepteert dit allang niet meer. We maken ideeën over wat we zijn en kunnen doen, terwijl dat alleen maar illusies zijn.

9. cultuur --4-- natuur;- Ook deze twee tegenstellingen gaan naar mijn idee goed hand in hand. Cultuur is een heel natuurlijk iets, ontstaan en gemaakt door natuurlijke beginselen en eigenschappen waar je in geen enkele cultuur omheen kunt. De reden waarom ik dus voor het midden heb gekozen is omdat de een niet bestaat zonder de ander. Onze cultuur is voor een groot deel natuur, zeker in delen van de wereld zoals de voormalige Sovjetunie, Afrika en Zuid – Amerika beslaan landbouw een groot deel van de inkomens van de desbetreffende inwoners. In Afrika is er niet veel meer dan de natuur en wat zij haar bevolking geeft, dus wordt ze ook zeker in ere gehouden. In het Westen zien we natuur niet meer als iets waardevols, het is alleen ‘handig’ en soms zelf ‘onhandig’, niet beseffend dat de bomen die we omkappen ons van lucht voorzien. Toch kunnen we niet leven zonder de natuur om ons heen, ondanks dat we hier niet bij stilstaan. Hoe dan ook zijn we voort gekomen uit iets natuurlijks en aards, nadat we zijn geëvolueerd maakten we gebruik van deze omgeving om een cultuur te creëren en zo is cultuur een kind van natuur geworden. - Waar je alleen niet de fout in moet gaan is de opvatting van het begrip ‘cultuur’. Ik zie het nu in de context van de wereld die door mensen is gemaakt, de maatschappij waarin we leven, de wereld waarin we lopen, alles om ons heen, maar er zijn natuurlijk verschillende soorten cultuur. De algemene opvatting in het Westen is dat cultuur iets verheffen is dat alleen aan ons is voorgehouden. Kennis over literatuur, wetenschappen en kunst maken een rijke of arme cultuur, en de natuur is hierin ver achtergebleven; het is de mens die dit alles te weeg heeft gebracht. Ik geloof hier niet in. Cultuur is in mijn ogen wel hetgeen de mens heeft gemaakt, maar meer in het maken van steden, wetten, normen en de maatschappij waarin we leven. Aan de ene kant vind ik dat diep in mijn hart wel jammer. Zou het leven niet veel simpeler en mooier zijn als we gewoon vogels of vissen waren? Eten zoeken, je voortplanten en dan sterven. Maar aan de andere kant weet ik dat dit niet kan zijn, en dat accepteer ik. Gelukkig is er naar mijn idee nog wel genoeg plek in onze cultuur en maatschappij voor de natuur, ook daarom heb ik voor het middelste cijfer gekozen. 10. liefde --5-- haat ; - Liefde is een prachtig begrip, een gevoel dat we allemaal nodig hebben en willen voelen. Toch geloof ik dat een mens met meer haat dan liefde in zich rondloopt. De opvoeding die je geniet en het leven dat je leidt is vaak gevuld met allerlei haat en woede. Er zijn natuurlijk kinderen die zeer beschermd opgroeien en amper haat kennen, maar als ik voor het grootste deel spreek leef je in een wereld waarin je vanaf je klein bent het voorbeeld krijgt woede op een ander af te reageren en dat haat geaccepteerd is, ook al krijg je iets anders te horen. Kinderen zien hun ouders vechten, de oorlogen en problemen in de wereld, het geweld op tv en op straat, en in ergere gevallen worden ze zelf bedreigd, zijn de ouders vermoord of een kennis doodgemaakt, allerlei dingen die van haat betuigen. Als je alleen maar dat voorbeeld krijgt, hoe ga jij je dan uiteindelijk gedragen? Toch geloof ik nog wel een beetje in de macht van liefde, en schrijf de mensheid nog niet helemaal af op negatiefitheid. - Over de gehele wereld lijkt boosheid ook te regeren, vandaar mijn keuze dat er meer haat dan liefde bestaat. Er is wel degelijk liefde in omgang, maar haat wordt veel meer verspreid. De dingen die mensen elkaar aandoen verbazen me nog steeds. Zeker als je naar deze tijd kijkt met alle roodgloeiende conflicten in het Midden –Oosten en Amerika overheerst de zucht naar macht en de haat die daarmee gepaard gaat. 11. machine -- -- organisme – Ik sla deze tegenstelling over.

12. man --4-- vrouw – In ieder individu zit iets mannelijks en iets vrouwelijks, de een domineert alleen. Bijna iedereen heeft wel een eigenschap die aan het andere ras kan overschrijven, vandaar dat ik denk dat de tegenstelling er geen is, maar meer een volledigheid. Het yin – yang idee, dat de een niet volledig is zonder de ander. De reden dat er verschillende geslachten zijn, is omdat we een ander soort persoon, wederhelft, hoe je het ook wilt noemen, nodig hebt. - Toch is het sociaal gezien helaas nog wel gunstiger om een man te zijn dan een vrouw. De eigenschappen man -vrouw zijn wel eerlijk verdeeld over de wereld en de mens, maar de maatschappelijke positie is nog niet gelijk. Er is ooit besloten dat mannen meer kunnen, mogen, overheersen en waard zijn dan vrouwen en op de een of andere manier zijn we inmiddels aan dat idee gewend geraakt. Het is moeilijk om die cirkel zomaar te doorbreken en er zullen nog vele jaren overheen gaan voordat dat gebeurt en mensen, zowel mannen als vrouwen accepteren dat je als vrouw evenveel mogelijkheden behoort te krijgen als een man.

13. volwassen --4-- kind; - Het leven is er op ‘gebouwd’ dat je verschillende fases en periodes mee kan maken en mee kan veranderen. Je begint als kind, puur en onbezorgd en loopt door je adolescentie, volwassenheid en oudheid. Als je naar de duur van een mensenleven kijkt ben je minder lang kind dan volwassen, omdat de gemiddelde leeftijd 70/80 is en je maar 15 jaar echt kind kunt zijn, zelfs iets minder lang. Dat betekent dat er een puntje meer zou moeten staan voor volwassenheid. - Maar de reden dat ik toch voor het middelste aantal punten heb gekozen, ook al ben je officieel langer kind dan volwassene, is het feit dat heel veel mensen niet willen opgroeien, de adolescentie rekken tot ergens in de 20, en er in iedere volwassene wel een kind zit. Opgroeien betekend verantwoording nemen voor je eigen keuzes, en veel mensen kunnen dit niet aan. En toch, als men dan eindelijk volwassen is geworden, kun je in de meest stugge, chagrijnige persoon een onschuldig jong kind vinden, wat de punten telling weer in het midden plaatst.

Dit wil je ook lezen:

14. eenheid --4-- verzameling; - Af en toe heb ik van die rare denksporen wanneer ik over iets heel onzinnigs of raars denk. Eén van die ideeën was, dat je volgens mij alle mensen op de een of andere manier wel met elkaar in verbinding kan brengen. Alle miljarden mensen hebben direct of indirect wel met elkaar te maken volgens mij. Maakt dit de mensheid en eenheid? Of toch een verzameling van kleine levens en individuen? Naar mijn idee is de wereld een verzameling van eenheden en een eenheid van verzamelingen. De wereld is zichzelf door de verschillende bijdragen van geheel uiteenlopende mensen. Je zou dit dus een eenheid noemen. Ook is het een grote verzameling van allerlei andere hele stukjes en cellen die op zichzelf prima functioneren, wat ‘ons’ weer een verzameling maakt. Het is dus een beetje in het midden. - Het leven van een mens is ook maar wat je er van denken wilt. Aan de ene kant is het een verzameling van de verschillende aspecten die jou en je leven maken (je onderbewustzijn, ratio, passie, hersenen, hart, et cetera voor jou als individu en je huiselijk, school, sociaal en liefdes leven voor je levensloop) maar aan de andere kant is het één iets, één persoon met één unieke levensloop. Redenen genoeg om ook deze tegenstelling in het midden te laten. 15. bewust --6-- onbewust; - De wereld van nu is er een vol geweld en onverschilligheid, waardoor je veel geïnformeerd wordt door nieuws en kranten wat er gebeurt in de wereld om een soort bewustheid te creëren. Het probleem is alleen dat je denkt je bewust te zijn en op de hoogte te zijn van wat er gaande is om je heen en in de wereld, terwijl dat vaak niet het geval is. Men vertrouwt volledig op datgene wat we horen in het nieuws, een makkelijk medium voor manipulatie. Er wordt ons alleen getoond wat belangrijk is en wat de bevolking rustig en als ‘schaapjes’ houdt, zodat de regering en onze ‘veilige’ maatschappij geen risico lopen. Het gevaar schuilt in het idee dat je niet voorgelogen wordt en bewust bezig bent met nu, terwijl je nooit kan vermoeden dat je een rad voor de ogen gedraaid wordt. Je kunt hier niet uit losbreken omdat je in deze tijd in het Westen niet meer zonder televisie en kranten leeft, maar men moet bewust beseffen dat we geheel onbewust leven. ‘The man that knows something, knows that he knows nothing at all.’ - Het is moeilijk onder ogen te zien dat je leven gemanipuleerd wordt, dat mensen je in de gaten houden en je zelf amper beslissingen die betekenis hebben kunt maken. Als je er maar lang genoeg aan denkt word je helemaal paranoia. Toch is het enige waar men geen bezit op kan leggen je integriteit die je dan ook moet gaan gebruiken. Het niveau van bewustzijn dat we kunnen bereiken is dan wel beperkt, we kunnen in ieder geval iets bereiken. Dat je meer onbewust doet, beslist en meemaakt moet je juist wakker schudden en erop drukken dat dit gevaarlijk is. Helaas is er nog meer onbewuste, makkelijke, ‘schaapjes’ mentaliteit dan bewuste denkers. 16. geluk -- -- genot – Ook deze tegenstelling zal ik niet beantwoorden.

17. individu --2-- collectief; - Als ik het woord collectief hoor moet ik gelijk denken aan het communisme, dat alles van iedereen is en dat ieder gelijk is. Collectiviteit duidt ook aan dat men sociaal is en aan elkaar denkt. Omdat ik denk dat iedereen meer op zichzelf gefocust is, heb ik individualisme hoger in het vaandel staan dan collectiviteit. Het egoïsme van een mens, (wat ik nog niet eens zo slecht vind) zal ons heel natuurlijk dwingen eerst aan onszelf te denken, dan pas aan een ander. - Als ik over wat ik belangrijker vind praat, gaat ook hier mijn keuze naar individualiteit. Het collectief denken doet me toch de haren recht over eind laten staan omdat ik een eigen mening heel belangrijk vind en het zelf nadenken boven alles stel. Laat je niet beïnvloeden door wat een ander denkt dat goed is, zorg dat je kritisch door het leven gaat en vragen stelt bij wat men doet en zegt. Bij collectief associeer ik acceptatie van wat een ander zegt en niet zelf hoeven nadenken, dat doet een ander wel. Dat tast de mens als persoon aan en zo wordt je een stipje in een massa, een nummer op een lijst, iets wat niemand behoort te zijn. Wees dus een individu.

18. denken --4-- handelen; - Als je voor deze tegenstelling een balans op zou moeten maken van de mensheid denk ik dat je ongeveer op een gelijk aantal uit komt; de ene helft denkt voordat hij iets doet en de andere helft doet voordat hij denkt. Het is heel persoonlijk hoe je in elkaar zit. Mensen die vurig zijn en hun hart gebruiken vertouwen op intuïtie en gevoel, en ze handelen meer. Anderen gebruiken hun hersenen en zijn rationeel, ze denken over alles een paar keer na voordat ze het ook echt doen. Omdat het verschilt per mens denk ik dat je wel tussen de twee uiterste moet gaan zitten wat betreft punten. - Het proces van handelen en denken heeft natuurlijk heel veel met elkaar te maken. De fractie van een seconde die het duurt om over iets na te denken kan vaak al te lang zijn, vooral in extreme situaties. Er zijn ook gevallen waarin je het ratio uit moet schakelen en gewoon moet geloven in de kracht van jezelf. Het is bijvoorbeeld zo dat een peutertje de kracht heeft een auto op te tillen als zijn moeder er onder ligt, terwijl dat rationeel helemaal niet kan; de kracht van gevoel. In sommige situaties weet je ook precies wat je moet doen, zonder er over na te denken. Maar weer in andere omstandigheden doe je iets zonder na te denken en had je dat wel moeten doen. Het is dus een beetje een midden in gevoel dat ik heb over deze tegenstelling.

19. evolutie --1-- schepping; - De twee argumenten die ik heb voor mijn keuze dat alles na een schepping, na het begin dat voor iedereen onduidelijk is, evolutionair bepaald wordt, zijn kort en duidelijk: Het is in de wetenschap duidelijk te zijn dat men zijn kans op overleven bepaalt aan zijn vermogen tot aanpassen, de Darwin –theorie. De soort die zich weet aan te passen aan de omgeving waarin hij zich verkeert, houdt het het langste uit. Dit verschijnsel van lichamelijke en geestelijke aanpassing door generaties van diersoorten, tijden en mensen is wat ik versta onder evolutie. - Schepping is iets waarbij het allemaal begonnen is. Er moet ooit één deeltje geschapen zijn, waaruit de rest is geëvolueerd, maar schepping bestaat vanaf dat punt niet meer. Het uitvinden van huizen, telefoons, wegen en dat soort zaken kan je geen schepping noemen omdat geen van dit alles leeft. Verder link ik schepping aan god, de god waarin ik niet geloof, wat me geheel overtuigd laat kiezen voor de kant van de evolutie.

20. persoon --6-- product; - De enige reden dat ik bij deze tegenstelling niet geheel heb gekozen voor product, is omdat ik nog de hoop heb dat wij als mensen ooit personen waren of zullen worden. Zoals ik al eerder heb beschreven geloof ik dat je puur geboren wordt en dan door het verneukeratieve van de maatschappij gemaakt wordt tot een product van je ouders en je opvoeding. Het persoonlijke zal wel voor een gedeelte in je zitten, zoals je uiterlijk, persoonlijke trekjes en bepaalde talenten en karaktereigenschappen, wat dus af te schrijven is op ‘persoon’ maar de rest wordt in je gegoten en smelt je tot een mal, als elk ander ‘individu’. - Nog iets dat pleit voor het product zijnde als mens is het feit dat waar je leeft, in welk deel van de aarde en in welk gezin je opgroeit de grootste impact op je leven heeft. Het is wetenschappelijk bewezen dat je jeugd het belangrijkste deel van je leven is en veel in je levensloop bepaald. Je wordt dus behalve een product van je opvoeding en de waarden en normen van je ouders en mensen om je heen, ook nog eens een product van de maatschappij waarin je leeft en woont. Hoe zou ik als persoon geworden zijn als ik in een totaal ander gezin in India was opgegroeid? Het heeft wel degelijk te maken met het product dat je door de bovengenoemde omstandigheden wordt.

21. actief --6-- passief; - In hoeverre heb ik greep op mijn leven? Dit is een van de grootste vragen die ik mezelf aldoor stel. Het feit dat je hele leven al voor je uitgestippeld zal zijn maakt me passief en daar wil ik dus niet in geloven. Ik geloof wel in een bepaalde lotsbestemming, dat er voor iedereen een reden is tot leven, ook al lijkt het niet altijd waar te zijn, maar ik denk dat je daar toch wel een beetje invloed op hebt. Vandaar dat ik niet heb gekozen voor de tegenstelling geheel passief, je hebt zelf ook inbreng. - Toch denk ik dat mensen het makkelijker vinden het lot te aanvaarden en te denken dat daar niets meer aan te doen is. Hierin speelt godsdienst ook een grote rol; je onderwerpt je aan de grote wil van god, en als je kinderen sterven, zo zij het, als je je baan kwijtraakt, god heeft er een reden voor, en leg je bij Gods genade neer. Het is zo simpel te denken dat je zelf geen invloed hebt, zo ben je aldoor passief, aanvaard je het lot dat jou is toegekend en bagger je maar een beetje door het leven. Veel mensen onderwerpen zich aan deze makkelijke vluchtweg van geen keuzes te hoeven maken en dit maakt ons als mensen in mijn ogen meer passief dan actief.

22. lijden --2-- geluk; - Er is niemand die de dans van het lijden ontspringt denk ik. Je kent in je leven zowel lijden als geluk, maar de periodes van lijden zijn en stuk langer en ingrijpender dan die van blijdschap. Kennen we als mensen wel geluk, of alleen een slap aftreksel daarvan? We kennen een beperkt soort geluk dat niet opweegt tegen de hoeveelheid pijn die men lijdt. - Maar aan de andere kant is lijden is ook maar relatief. Het uithoudingsvermogen van de mens is vaak hoger dan men zelf verwacht, en zoals een ‘wijze’ jongen ooit zei; afzien. Het is een vorm van het omgaan met verschillende soorten pijn die je zult verdragen als je geest maar sterk genoeg is. En daarbij denk ik dat het leven meer lijden dan geluk kent omdat je door pijn veel dichter bij jezelf komt te staan en veel meer leert, en zo ziet men dat het meeste toch weer een goede reden heeft. Opdracht 2: een zelf verzonnen tegenstelling De tegenstelling die naar mijn mening ontbrak in het schema was deze: ware liefde -- (7) -- op jezelf aangewezen
Het ontbrak naar mijn idee omdat mensen veel bezig zijn met de liefde van hun leven zoeken, en veel mensen wil dit maar niet lukken wat tot gevolg heeft dat men wanhopig wordt en minder vertrouwen in zichzelf krijgt. Omdat het bijna iedereen bezig houdt ontbrak het een beetje voor mijn gevoel in het schema. Als het wel als tegenstelling genoteerd zou hebben gestaan, zou ik geheel hebben gekozen voor ‘op jezelf aangewezen’. De twee argumenten tegen ware liefde zijn dat men zo veel veranderd in de loop der tijd dat ik niet denk dat er maar één persoon is die perfect bij jou past in elke fase van je leven. En als tweede denk ik dat je in welke situatie dan ook als het er echt op aankomt, op jezelf bent aangewezen. Hoe veel een persoon ook van je houdt, je zult altijd de grote dingen in het leven zelf moeten doen, dat kan een ander helaas niet voor je oplossen.

Opdracht 3: Nietzsche in verband tot de tegenstellingen

De twee tegenstellingen die ik het meest aan de theorieën van Nietzsche koppel zijn nummer 7. vast --5-- veranderlijk
13. volwassen --4-- kind
8. god --7-- dierlijk
17. individu --2-- collectief De eerste tegenstelling die ik heb uitgekozen beslaat eigenlijk een groot deel van de theorie van Nietzsche. Hij heeft het namelijk over drie fases die een mens doormaakt voordat hij Übermensch kan zijn; de totaal vrije, sterke mens. In de uitleg hieronder zal ik de fases een beetje uiteenzetten, maar het feit dat Nietzsche denkt aan verschillende fases die een mens doorloopt wijst er al op dat hij in veranderlijkheid gelooft. Hoe verschrikkelijk zou hij het vinden als alles vast stond en iedereen gedoemd was een massadier te zijn. Tegenstelling 8. doet me heel erg denken aan de eerste fase, zodat ik die eerst zal behandelen. Nietzsche heeft het in zijn werk namelijk over godsdienst op een redelijk negatieve manier. Het zou het ‘platonisme’ van het volk zijn. De mens zit hier dus nog maar in de eerste fase; de fase van de kameel, een kuddedier dat door de herder gehoed worden en verder alleen achter elkaar aanlopen. De herder zie ik hier als god, die de mensen zogenaamd leidt zodat niemand meer zelf hoeft na te denken of eigen besluiten moet nemen. We zijn allemaal massamensen en volgens Nietzsche is de godsdienst die we voelen meer onwetendheid dan het wel weten van dingen. Ik denk dat Nietzsche deze tegenstelling er uit had laten springen. De fase na de fase van de kameel die Nietzsche beschrijft is de fase van de leeuw. D tegenstelling die hierbij aansluit is 17. die ik voor nummer 13. behandel, in verband met de loop van de fases. Tegenstelling 13 doet me denken aan fase drie, vandaar. Eerst dus maar tegenstelling 17: De leeuw die wordt beschreven in deze fase is uiteraard al geen dom kuddedier meer, maar een koninklijk, jagend dier dat redelijk in zijn eigen voorziening kan voorzien. De tegenstelling die wordt gegeven sluit wel aan op deze fase, omdat de filosoof het hier heeft over de ontwikkeling van een ‘wil tot macht’ en ontplooiing, die je als volwaardig individu meestal wel voelt. Hij voelde niets voor het collectieve gebeuren dat toch alleen maar tot massamensen leidde. De fase van de leeuw streeft naar individualisme, iets wat elk mens dus in zijn ‘reis’ tot Übermensch door moet maken, vandaar dat Nietzsche ook deze tegenstelling zeker had behandeld. De laatste tegenstelling hoort bij de laatste fase, namelijk tegenstelling 13 bij de fase van het kind. De naam zegt het al, het kind stond hoog in het vaandel bij Nietzsche, hoger dan volwassenen en als hij deze tegenstelling voorgeschoteld zou hebben gekregen zou hij overwegende meer vóór het kind hebben gekozen. Kinderen symboliseren creativiteit en ontwikkeling in zijn fases. Ze zijn ongeremd en eerlijk, spelen naar hartelust en ontdekken met verwondering elke dag iets nieuws. Ook denken ze zelf na en zijn ze puur, genoeg reden om kinderen heel belangrijk te vinden en in de laatste fase voor de Übermensch te plaatsen. Nietzsche had ook deze tegenstelling in het rijtje zeker niet weggelaten.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.