Willem van Oranje

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 1819 woorden
  • 14 april 2004
  • 193 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
193 keer beoordeeld

Persoon
Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Hoofdvraag: Is het terecht dat Willem de ere titel Vader des Vaderlands kreeg.

Deelvraag 1: Hoe was de jeugd van Willem van Oranje.

Willem is geboren op dinsdag op 24 april 1533, tussen 2 en 3 uur. Zijn ouders waren: Willem graaf van Nassau- Dillenburg en hooggeboren Juliana van Stolberg. Willem is gedoopt in een katholieke kerk. Willem had nog 4 broers en 7 zussen. De vader van Willem was niet rijk. Willem woonde in een ouderwetse Kasteel. Na een paar maanden verlieten zijn ouders het katholieke geloof. De vader van Willem moest lang wachten op zijn naamgenoot. De geboorte van Willem bracht verwarring bij het godsdienstige communisme van de anabaptisten. Toen de oom van Willem overleed kreeg Willem de erfenis. Eigenlijk moest de vader van Willem de erfenis krijgen maar omdat Keizer Karel de 4e het niet wilde ging de erfenis naar Willem. Willem kreeg als erfenis: een vierde deel van Brabant, Landgoederen van Luxemburg, Vlaanderen, Dauphine, Franse Comite,Prinsdom Oranje en landen tot de waarde van wel 170.000 per jaar. Toen Willem elf jaar was was hij een van de rijkste edellieden van Europa. Willem moest naar Brussel omdat hij protestant was in plaats van Rooms Katholiek. Voor Willem betekende dit het einde van een eenvoudig leven in het oude kasteel waar Willem woonde. Hij moest bezit nemen op Nederlandse goederen, zich toevoegen bij het keizerlijk hof van de adelaar, diplomaat en hij moest leren grand seigneur te zijn. Op Willems elfde jaar deed Willem afstand van zijn erfenis ten gunste van zijn broer Jan.

Deelvraag 2: Trouwen (met wie en waarom).

De eerste vrouw van Willem was: Anna van Buren, dat was in 1551. Anna’s vader was een Maximaliaan, heer van Egmond, graaf van Buren, heer van Leerdam en trouwste strijdmakker van Karel V. Willem had met deze vrouw de gelukkigste en schoonste jaren van zijn leven doorgebracht. Anna was gestorven door een ziekte bij het krijgen van een kind. De tweede vrouw van Willem was: Anna van Saksen, dat was in 1561. Anna was de enige dochter van de overleden keurvorst van Saksen. Hij was vijand van keizer Karel en van Koning Filips. In 1567 ging Anna van Saksen bij hem weg. Ze ging weg omdat ze gek werd en aan de drank
Willem was van plan om voor de derde keer te trouwen en nu niet uit liefde. Achter het huwelijksaanzoek ligt, dat St. Aldegonde in het voorjaar van 1575 aan prinses Charlotte de Bourbon overbracht. Was een gissing, maar bleef een gissing. Charlotte was een van de vijf dochters van Hertog Montpensier. Willem kwam Charlotte tegen in Heidelberg. Charlotte was al eens getrouwd met Lodewijk. Dat moest de aandacht getrokken hebben van Willem. Beide waren door de fortuin verstoten,beide waren bannelingen en arm. Elke politieke beweegredenen pleitte tegen dit huwelijk. Maar Willem was nog getrouwd met Anna van Saksen dus moest hij zijn scheiding bekend maken, omdat hij wilde trouwen met Charlotte. Hij had het lang geheim gehouden en daardoor de schuld van zijn verstoten vrouw openbaar te maken en haar familieleden te beledigen. Beledigt waren ze zeker en ze toonden dit door kleinzielige onvriendelijke en openlijk aanval. Ze vroegen Anna’s bruidschat terug en zeiden dat Willem niet meer behoorde te trouwen. Charlotte en Willem trouwden op zondag 1575.Deze verbintenis was voor Oranje belangrijk in verband met zijn betrekking met de Franse hugenoten. Willem zijn vierde vrouw was Louise de Coligny. Zij was achtentwintig jaar, terwijl Willem al vijftig was. Willem werd in 1584 voor de ogen van zijn vrouw neergeschoten.

Willem had in totaal 15 kinderen. Met zijn eerste vrouw Anna van Buren kreeg hij drie kinderen. Zijn eerste kind met Anna van Buren stierf al toen ze twee was, ze heette Maria. Eén jaar later kregen ze een zoon Filips Willem en twee jaar later kwam hun laatste kind ook haar noemden ze Maria. Met zijn tweede vrouw Anna van Saksen kreeg hij vijf kinderen. Het eerste kind heette Anna, zij stierf al in het jaar dat ze geboren werd. Daarna kregen ze nog een dochter haar noemden ze ook Anna. Toen kwam er een Maurits die maar twee werd daarna kwam er nog een Maurits die wel een langer leven had en hun laatste kind heette Emilia. Van zijn derde vrouw Charlotte de Bourbon kreeg hij zes dochters van hun zal ik niet al de namen noemen. En van zijn laatste vrouw Louise de Coligny kreeg hij maar één zoon, want Willem stierf toen zijn zoon zes maanden oud was.

Deelvraag 3: Waarom ruzie met Fillips de 2e.

Er was ruzie over de centralisatie: - een taal - een wet - rechtspraak - een christelijk geloof = Rooms Katholiek.

Willem en Philips hadden niet alleen ruzie over godsdiensten, maar ook over andere zaken.Toen Philips een aantal jaren erg machtig was besloot hij te proberen om meer macht in Nederland te krijgen. De Staten [belangrijke mensen] hadden het in Nederland te veel voor het zeggen vond Philips. Philips stuurde Hertog Alva naar Nederland, hij moest belasting invoeren. Philips wou zo zijn inkomsten flink uitbreiden. Eigenlijk had hij dat geld helemaal niet nodig. Hij leefde al heel luxe vergeleken met andere machtige personen uit die tijd. Willem van Oranje was daar woedend over hij vond dat Philips niet al het geld van de mensen mocht afpakken. Vanaf dat moment waren Willem van Oranje en Philips de Tweede twee grote vijanden. Door de ruzie kwam er een Beeldenstorm. Fillips werd woedend en stuurde Alva met 10.000 man naar Nederland. Alva won van de troepen van Willem van Oranje-Nassau. Maar ze bleven protesteren en ze gingen weer vechten. Toen kwamen de Watergeuzen die op 1 april 1572 Brielle veroverde in naam van Willem van Oranje-Nassau. Toen stuurde Fillips de 2e Hertog van Parma. Daardoor werd Holland in tweeën gesplitst.

- De unie van Utrecht: Noord-Holland: tegen Spanje, RK geloof en protestant, Nederlandse taal.

- De unie van Atrecht: Zuid-Holland: voor Spanje, alleen RK geloof, Franse taal.

In 1580 besloot Fillips de 2e een prijs van 25.000 kronen en een Adellijke titel te geven voor degene die Willem van Oranje vermoord.

De praktische opdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

In 1580 besloot Fillips de 2e een prijs van 25.000 kronen en een Adellijke titel te geven voor degene die Willem van Oranje vermoord.

Deelvraag 4: waarom werd hij vermoord en door wie.

Er stond 25 duizend schilden op zijn hoofd, maar Willem had nog steeds de gewoonte om mensen te ontvangen. Willem was iemand die gelooft aan de machteloosheid van de mens tegenover het noodlot. Al was zijn geloof streng vasthoudend aan de leerstelling in de godsdienst geworden, was deze een belangrijke factor. Maar Balthasar Gerards was van plan om Willem te vermoorden om het geld, want Balthasar had geen geld en zijn plannen waren vaag. In Luxemburg was hij een jaar secretaris bij een neef die connecties had met Parma’s leger, totdat hij enige lege plassen ontdekte op een lessenaar van een officier die zich bij stak en de benen nam. In het voorjaar van 1584 kwam hij aan in Doornik, waar hem een bezoek aan Parma werd geweigerd, zodat hij aan een tussenpersoon moest uitleggen dat hij een plan had om Prins van Oranje te doden. Toen zijn boodschap werd overgebracht herinnerde hij zich opeens die lege passen die hij meegenomen had en werd bang dat Parma boos zou zijn en dus verdween hij weer zonder geld. In mei kwam hij aan in Delft en kwam erachter dat de prins makkelijker te spreken was dan Parma. Hij noemde zich Guyon, verzon een verhaal over zijn vader die door de marteldood gestorven was voor de protestantse zaak en zei dat hij niets anders wenste om een van de grootste protestantse leiders te dienen. Willem dacht dat deze jongeman, die zover was gekomen, beter Anjou zou kunnen helpen. Willem stuurde Balthasar naar Frankrijk, met brieven voor Anjou. Balthasar zat met zijn plan omdat hij geen wapen in bezit had, anders was de prins al in mei vermoord. Nu reisde hij naar de Franse grens waar hij hoorde dat Anjou dood was en terug ging naar Delft. In Delft bracht Willem de zomer door met staatszaken. Hij ontving mensen die hem wat wilde vragen in zijn slaapkamer, ook zo werd Balthasar ontvangen en die zag dat Willem van Oranje een niet Beschermd slachtoffer was. De volgende dagen hing Balthasar rond in het Prinsenhof totdat Willem hem liet vragen waarom hij niet naar Frankrijk was gegaan waarop Balthasar zei dat hij geen geld had en dat zijn zolen van zijn schoenen versleten waren. Waarop Willem hem 12 kronen gaf en Balthasar met dat geld pistolen kocht. Hij ging na hoe snel hij kon ontsnappen en hoe hij kon ontsnappen en ging terug om zogenaamd een paspoort te vragen maar daarvoor in de plaats schoot hij Willem op de trap dood. Hij dacht te ontsnappen maar hij werd de zelfde dag nog gepakt. Hij werd in het openbaar geexecuteerd. Een vrouw onder de toeschouwers, die begon te huilen bij de aanblik, Werd bijna door het volk gelyncht. Hij bad met diepe en vaste stem voortdurend door, toen een hamer, door de beul met veel geweld gebruikt van het handvat afsloeg, waardoor een van de helpers weg moest springen, zag men het slachtoffer met een zekere glimlach. Zo stierf de kastenmakersleerling Balthasar Gerards, iedereen zei dat het geen werk was voor een man als hem om een prins te doden die bewezen heeft, dat het anders was.

Antwoord op Hoofdvraag

De hoofdvraag was of het terecht was dat Willem de ere titel Vader des Vaderlands kreeg.

Ik vond het terecht omdat, hij Nederland uit handen van Fillips de 2e had weten te krijgen, Anders was alles nu heel anders dan spraken we nu Spaans en was dit werkstuk misschien wel in het Spaans. Willem heeft zijn leven geofferd om Fillips de 2e te verslaan maar ook duizenden protestantse mensen werden daardoor vermoord,waaronder ook zijn familie en vrienden.

Conclusie

1. Goede: Hij is gastvriendelijk( hij houd van bezoek Slechte: Hij is net een konijn hij heeft 15 kinderen en dat is best wel veel.

2. Hij deed goed: aardig tegen de mensen Hij deed slecht: door te gastvriendelijkheid liet hij te veel onbekende mensen binnen en dat is gevaarlijk.

3. Zijn constante inzet zorgde dat Fillips de 2e als een heer der Nederlanden werd afgezet.

4. Men herinnert zich nog van Willem o.a. het Wilhelmus(sinds 1930 ons volkslied). En er is een serie gemaakt over Willem en er waren munten geslagen met het hoofd van Willem erop. Beatrix stamt ook van zijn familie af.

5. Nee, ik zou zijn leven niet willen leiden omdat, het me niet leuk lijkt om voor het hele land te zorgen dat we niet veroverd worden. Zijn leven spreekt me niet aan omdat, ik het niet leuk zal vinden als er een prijs boven mijn hoofd hangt en omdat zijn hele leven mij niet aanspreekt.

Literatuurlijst

Boek: Willem de Zwijger
Schrijver: C.V. Wedgwood

Boek: Willem van Oranje
Schrijver: R. van Roosbroeck

Boek: Willem van Oranje
Schrijver: R. van Roosbroeck

Boek: Opstellen over Willem van Oranje
Schrijver: Robert Fruin

Boek: De tachtigjarige oorlog
Schrijver: C.W. van Voorst van Beest

Boek: Eenheid en scheiding
Schrijver: Prof. Dr. L.J. Rogier

REACTIES

D.

D.

Nou het is nog al iritand dat er wel dtaad ze kregen 5 kinderen maar geen namen

16 jaar geleden

B.

B.

jij bent goed man :D:D:D:D:D

16 jaar geleden

T.

T.

cool yo echt hoe verzin je het iemand neerschieten op de trap:P wat een idee!!!!!

11 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.