Vietnam

Beoordeling 5.2
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 1162 woorden
  • 21 mei 2005
  • 19 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.2
  • 19 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Studententijd zomerspecial

Heb jij de Zomerspecial van Studententijd de podcast al geluisterd? Joes, Steie, Dienke en Pleun nemen je mee in hun zomer vol festivals, vakanties en liefde. En kijken ook alvast vooruit naar de introductietijd van het nieuwe collegejaar. Luister lekker mee vanaf je strandbedje, de camping of onderweg. 

Luister nu!
Voorwoord
Ik heb voor Vietnam gekozen omdat ik er eigenlijk veel te weinig over wist. Door deze vragen te maken hoop ik er wat meer over te kunnen weten en zo aan andere mensen het kunnen vertellen. Door de tekst te lezen waren de vragen makkelijk te beantwoorden en heb ik alleen wat achtergrond informatie op hoeven zoeken.
Vietnam
In de tweede helft van de 19e eeuw had Frankrijk zich meester gemaakt van Indo-China (Vietnam, Laos en Cambodja). Frankrijk kon zich daar tot de tweede wereldoorlog zonder al te veel moeite handhaven. In de oorlog werd Indo-China bezet door de Japanners (met wie de koloniale bestuurders samenwerkten).
Nationalistische groeperingen in Vietnam bundelden hun krachten in de Vietminh, een organisatie die overwegend communistisch was en anti-Frans en anti-Japans.

In 1945 verklaarde Ho Chi Minh Vietnam onafhankelijk. De Fransen erkenden de republiek min of meer, maar wilden de rest van Indo-China vasthouden. Ze stuurden troepen, die al snel slaags raakten met de soldaten van de Vietminh. De oorlog die toen uitbrak was niet alleen een -gebruikelijke - dekolonisatie oorlog. De tegenstander, de Vietminh, was immers een communistische organisatie en moest alleen daarom al uitgeschakeld worden.
De inheemse oproer kreeg een brede steun van het volk, want het doel was namelijk:
- nationale onafhankelijkheid
- de vereniging van een door kolonisten verdeeld land
Tijdens de bevrijdings oorlog stond de Vietnamese republiek voor grote economische problemen. De aanwezigheid van het Franse koloniale leger vormde een constante dreiging. Ook werd de oogst vaak vernietigd door de Franse luchtmacht. Ondanks de moeilijkheden beseften de Vietnamezen dat de regering eerlijk bezig was de levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren. Dat het volk in overweldigende meerderheid de regering bleef steunen was het gevolg van het feit dat Ho Chi Minh erin slaagde bij het volk vertrouwen te wekken.
1) Bekijk bron 3. Afgebeeld is Mao, de communistische partijleider van China. Welke algemene oorzaak voor de Amerikaanse deelname aan de oorlog in voetnam beeldt Frits Behrendt uit in de cartoon?

In bron 3 zie je Mao staan ,een chinese man met een mand waar sterren op staan en een sikkel aan de andere arm en een scheurtje in zijn jas. De afbeelding wilt laten zien wat Mao van plan is namelijk het veroveren van Laos, Thailand enz. en de twee voorwerpen de mand waarop de sterren staan en de sikkel aan zijn andere hand staan voor het communisme.
Wat er met de afbeelding bedoelt wordt is dat de Chinezen willen het communisme uitbreiden. De Amerikanen ware tegen het communisme en daarom namen ze deel aan de oorlog in Vietnam.
2) In welke bron staat een aanleiding voor de Amerikaanse deelname aan de oorlog in Vietnam beschreven? Welke aanleiding wordt bedoeld en waarom is dat een aanleiding en geen oorzaak?
In bron 4 staat een aanleiding voor de Amerikaanse deelname aan de oorlog in Vietnam beschreven. De aanleiding dat de Amerikanen terug gaan vechten is dat het Vietnamese leger begint met aanvallen wordt er bedoeld. De oorzaak is dat de Amerikanen tegen het communisme zijn.
3) Welke drie soorten oorzaken voor de Amerikaanse deelname aan de oorlog in Vietnam onderscheidt Kaspi (bron 2)?
De drie oorzaken zijn ideologisch, politiek en het tegengaan van de uitbreiding van communisme
4) Welke oorzaak voor de Amerikaanse deelname aan de oorlog in Vietnam is volgens Kaspi het belangrijkst?
De uitbreiding van het communisme willen de Amerikanen tegengaan. Dat is volgens Kaspi de belangrijkste oorzaak voor de Amerikaanse deelname aan de oorlog in Vietnam.
5) Welke schrijver, Kaspi (bron 2) of Constandse (bron 5), is het eens met tekenaar Behrendt (bron 3) als het gaat over de oorzaak van Amerikaanse deelname aan de Vietnamoorlog? Licht je keuze toe.
Andre Kaspi (bron 2) is het eens met de tekenaar Behrendt (bron 3). Want de bron 2 en 3 zeggen alle twee hetzelfde namelijk China wil het communisme uitbreiden en de Amerikanen zijn daar tegen. Daarom nemen de Amerikanen deel aan de oorlog.
6) Welke bedoeld gevolg kun je zien op de cartoon van Opland?
Johnson is afgebeeld met een spui vol Agent Orange, een gifgas. Dit ontbladeringsmiddel spoten ze over het oerwoud waar de bevoorradingsroutes liepen van het Vietnamese leger. Dit middel zorgde ervoor dat de bladeren afstierven en dan zou de vijand zichtbaar worden.
7) In Welke bron wordt een onbedoeld gevolg van Agenst Orange beschreven? Beschrijf kort dat onbedoelde gevolg van het gebruik van Agent Orange.
Bron 9: In de Agent Orange zat een bestandsdeel dat kankerverwekkend was en dat maakte veel onbedoelde slachtoffers. Zoals jonge vrouwen zwanger raken, geen embryo’s maar kankergezwellen ontwikkelen en 7000 gevallen van deze kanker geregistreerd en ruim 3000 kinderen zijn doodgeboren. En laat staan de grote kans op misvormde kinderen.
8) Noem een gevolg van het gebruik van Agent Orange op de korte termijn en een gevolg op de lange termijn.
Het gevolg op korte termijn is dat het oerwoud verdween( ze zagen wat ze wouden zien). Het gevolg op langer termijn is dat er veel slachtoffers vielen door het kankerverwekkende middel dat in Agent Orange zat.
9) Welke gevolg van het gebruik van Agent Orange is belangrijk?
Het gevolg op lange termijn omdat door het gebruik van Agent Orange nog steeds slachtoffers vallen zoals jonge vrouwen die zwanger raken, in plaats van embryo’s maar kankergezwellen ontwikkelen en 7000 gevallen van deze kanker en ruim 3000 kinderen zijn doodgeboren. En laat staan de grote kans op misvormde kinderen.
10) Wie zal de lange termijn gevolgen van het gebruik van Agent Orange erg vinden en wie minder erg? Leg uit waarom.
Wie het erg zou vinden denk ik de mensen die in Vietnam voor de gevolgen moeten opdraaien terwijl zoals de jonge vrouwen die in plaats van embryo’s maar kankergezwellen ontwikken en de grote kans op misvormde kinderen en wie zich minder druk zou maken om de gevolgen is de Amerikaanse regering die besloot om het Agent Orange over Vietnam heen te sproeien.
11) Welk motief voor het sturen van Amerikaanse troepen naar Vietnam vind je terug in bron 2, 3 en 10?
Het tegengaan van de uitbreiding van communisme.
12) Welk motief van Johnson (bron 10) voor het sturen van Amerikaanse troepen naar Vietnam is meer algemeen (maatschappelijk bepaald) en welk motief persoonlijk?
Een algemene motief is dat hij net als zijn voorganger, Kennedy besluit om het communisme snel de kop in te drukken. En een persoonlijke motief is als hij een democratie (Zuid-Vietnam) in handen zou laten vallen van het communisme men zou zeggen dat hij een lafaard is en een man zonder pit, zonder ruggengraat.
13) Wie speelt een belangrijke rol in de Amerikaanse deelname aan de Vietnam oorlog? Licht je antwoord toe.
President Johnson, want hij besluit om het communisme de kop snel in te drukken
14) Lees bron 10 nog eens goed en kijk nog eens naar bron 7 (de cartoon van Opland). Kwam Johnson helemaal alleen tot zijn besluit in te grijpen na het tonkin-incident? Nam de president geheel volgens eigen opvattingen het besluit Agent Orange te gebruiken? Beargumenteer jouw antwoord.
Nee, want Goldwater kon president Johnson overhalen om met vliegtuigen het ontbladeringsmiddel Agent Orange over grote delen van het oerwoud te spuiten. En hij had steun van de Amerikaanse congres.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.