Maanlanding

Beoordeling 7.3
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas vwo | 2381 woorden
  • 12 augustus 2009
  • 18 keer beoordeeld
Cijfer 7.3
18 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Hoofdvraag:
* Was de maanlanding door NASA in scène gezet?
Er bestaat een theorie, dat de maanlanding niet echt is. Dat de “live-film” opgenomen is in een studio, gewoon hier op aarde. Het grote plan is, om te onderzoeken welke redenen NASA hiervoor gehad zou kunnen hebben, wat de maanlanding heeft betekent voor de koude oorlog, welke argumenten de aanhangers en de aanklagers van de echtheid van de landing hebben.

Deelvragen:
1. Hoe verliep het Apollo-project?
Een duidelijk overzicht van alle gebeurtenissen en vorderingen in de ruimtevaart wat betreft het Apollo-project.

2. Wat zijn de argumenten voor en tegen de in scène zetting van de landing?
De vraag spreekt voor zichzelf! We bekijken hier een paar van de claims en tegenclaims omtrent de in scène zetting van de maanlanding.

Deelvraag 3 en 4 behandelen we als één onderwerp, omdat de twee vragen elkaar gedeeltelijk overlappen.

3. Werd de Koude Oorlog in de ruimte gevoerd en, zo ja, hoe verliep dit?
Een weergave van de vorderingen in de ruimtevaart van NASA, tegenover de projecten van de USSR, gedurende de koude oorlog.
4. Is de Koude Oorlog de oorzaak geweest van de maanlanding?
Na het tegenover elkaar zetten van de gebeurtenissen in de koude oorlog, onderzoeken we de mogelijkheid of de maanlanding alleen bestond uit de neiging de Sovjet-Unie een loer te draaien of dat dit project volledig los stond van het feit dat de USSR de VS voor was, met de eerste man in de ruimte.

1. Hoe verliep het Apollo-project?

Na vele successen van de SU in de ruimte, wil de VS een overtreffende daad stellen, omdat “the Red’s” een steeds grotere voorsprong krijgen. Ze komen op het idee van een project, dat al het voorgaande in de schaduw zet: Een Maanlanding!

In 1958 wordt NASA opgericht, om ervoor te zorgen dat Amerika ergens de eerste in kan zijn. NASA is er om vele geheime militaire projecten uit te voeren, maar de maanlanding staat ook bovenaan het prioriteitenlijstje.

Bij een opleidingsoefening ontstaat er vuur in het ruimteschip Apollo/Saturn 204, waarbij de drie astronauten stierven aan rookinhalatie. Achteraf werd dit benoemd tot deel 1 van het Apollo-project, door de vele aandacht van de pers.

De delen 2 t/m 6 van het project zijn niet echt belangrijk, vanaf deel 7 zijn de projecten bemand. Apollo 7 was eigenlijk de missie van Apollo 1, maar deze naam werd dus al aan het ongeluk tijdens de countdown gegeven. Deze missie bestond uit een bemande baan om de aarde. Apollo 8 was de eerste vlucht naar de omgeving van de maan.
Apollo 10 was als een generale repetitie, en bij het 11e project was het dan eindelijk zover.

Op 16 juli 1969 zat de hele bevolking van de Verenigde Staten voor de buis, om te zien hoe om exact 09.32.00 uur plaatselijke tijd Apollo 11 het platvorm verliet. Zonder al te veel problemen komen ze aan op de maan. Na afscheiding van Michael Collins, die achterbleef in het CSM. De maanlander met Armstrong en Aldrin kwam op 20 juli aan op de maan, namen duizenden foto’s, maakte daarvoor een wandeling van 2:31 uur, en vertrok na een verblijfschap van 21 uur, om op 24 juli weer terug op aarde te komen.

Van de landing is een live film gemaakt, waarop onder andere te zien is hoe de astronauten van de trap afdalen en de eerste stappen op de maan te zetten.
De maanlanders gebruiken de volgende 21 uur om na het neerzetten van de Amerikaanse vlag, duizenden foto’s te maken van het maanlandschap. Verder zijn er enkele maanstenen terug meegenomen naar de Aarde.

Een veel moeilijkere maar mindere bekende missie is die van Apollo 12. Deze had niet alleen de opdracht op een specifieke plaats te landen, (A11 landde op een willekeurige plaats) ook werd deze net na lancering door bliksem geraakt, waardoor de stroom uitviel.
De missie werd dankzij LM-piloot Alan Bean toch een succes. Hij haalde de hendel over om op de noodaccu verder te gaan, een hendel waarvan zijn twee collega’s niet eens afwisten.
(Pete Conrad: " Where the hell is that switch? " )

Apollo 13 deed het getal in zijn naam eer aan, doordat 5 minuten na lancering één van de motoren uitviel. De andere motoren draaiden vervolgens overuren, en het schip kwam toch in de goede baan terecht. Alsof dit nog niet genoeg was, ontplofte een zuurstoftank tijdens de slaapperiode van de reizigers. De ene tank vernietigde de andere, en het duurde niet lang, of de bemanning zag de druk- en voltagemeters snel teruglopen. Een landing op de maan zat er niet meer in, en het was nu prioriteit om het ruimtevoertuig terug op de Aarde te krijgen, voordat de bemanning zou sterven aan zuurstofgebrek.
Uiteindelijk slaagden zij erin voldoende energie te sparen om een hitteschild te maken, door alle andere systemen uit te schakelen. Apollo 13 was een mislukking.

Tien maanden en Tien miljoen dollar later durfde NASA het aan om Apollo 14 te lanceren. De missie slaagde zonder al te grote problemen. Apollo 15 verbleef 2 dagen en 19 uur op de maan, missie nummer 16 duurde in totaal 11 dagen en 2 uur. Tenslotte was Apollo 17 de laatste missie tot nu toe. Haar landingsbestemming was “Taurus-Littrow”.

2. Wat zijn de argumenten voor en tegen de in scène zetting van de landing?
De Apollo-maanlandingscomplottheorie

Er zijn veel bewijzen gevonden tegen de echtheid van de landing, maar deze zijn ook telkens weer weggewerkt. In dit deelonderwerp geef ik daar enkele voorbeelden van.

* De wapperende vlag
Voor: de Amerikaanse vlag, die op de maan werd geplaatst, wapperde in de wind. Dit is onmogelijk, omdat de maan geen atmosfeer heeft.

Tegen: op de maan is er geen atmosfeer en er is dus geen wrijving. Daarom kon de beweging, die de astronauten veroorzaakten bij het ophangen van de vlag, niet gestopt worden. Daarnaast lijkt de vlag te golven, omdat die was opgevouwen.

* Maanstof
Voor: rond de landingsplekken waren er diepe stofbekkens. Deze zouden moeten zijn leeggeblazen door de raketmotoren.

Tegen: er is geen atmosfeer op de maan, dus kunnen de raketmotoren geen turbulenties veroorzaken; alleen de uitlaatgassen konden het maanstof wegblazen. De stofbekkens waren erg diep en als maanstof steeds dieper komt, neemt de dichtheid van het stof steeds toe. Daarom is alleen de bovenste laag van het maanstof door de uitlaatgassen weggeblazen.

* Geen geluid en vibratie
Voor: tijdens de landing hoorde je geen geluid en vibratie van de raketten. Dat, terwijl de hoofdraket in de module zat en de astronauten er bovenop zaten.

Tegen: de daaltrapmotor zat in een ruimte onder de stijgtrap, dus was er nauwelijks geluid hoorbaar. Bovendien vond de communicatie met de astronauten plaats via microfoons in hun pak en helm. Daardoor waren ze afgesloten van omgevingsgeluiden en daarom was er dus ook geen geluid van de motoren hoorbaar.

* Effect van temperatuur op filmemulsie
Voor: de temperatuur van het maanoppervlak is overdag zo hoog, dat de filmemulsie zou moeten smelten.

Tegen: door het ontbreken van een atmosfeer is er geen goede koppeling tussen het maanoppervlak en de voorwerpen, die er niet direct contact mee hebben. Alleen straling kan zorgen voor warmteoverdracht. Door gebruik te maken van verschillende geschikte coatings (mengsels van stoffen) kon de temperatuur in camera’s in controle gehouden worden.

* Effect van straling op filmemulsie
Voor: op de foto’s zou een neveleffect te zien moeten zijn. Dat neveleffect wordt veroorzaakt door het effect van ioniserende straling op filmemulsie.

Tegen: de foto’s werden in metalen containers bewaard om dit te voorkomen.

* Achtergronden

Voor: er zijn foto’s die dezelfde achtergrond hebben, maar ze zijn op vele kilometers van elkaar af gemaakt. Dit wijst op een studioset, waarbij telkens twee foto’s bij dezelfde achtergrond worden gemaakt.

Tegen: de maan heeft geen atmosfeer en daardoor lijken voorwerpen van veraf ongewoon helder en veel minder veraf dan in werkelijkheid het geval is. Zo zijn de bergen op de achtergrond echt bergen van een kilometer of meer hoogte en het zijn niet nabijgelegen heuvels. Bij deze afstanden lijken de foto’s dus anders.

* Geen vertraging
Voor: omdat er een afstand van ca. 400.000 km tussen de maan en de aarde is, zouden radiogolven meer dan twee seconden onderweg moeten zijn. Deze vertraging zou je moeten kunnen horen op de geluidsopnames.

Tegen: bij de meeste documentaires worden deze stiltes eruit geknipt, maar op de originele opnames zijn ze wel aanwezig.

* Niet mogelijke foto
Voor: er is een foto gemaakt, waarop je een man in zijn ruimtepak ziet. De foto is van een beetje bovenaf gemaakt. Maar in de weerspiegeling van zijn helm, zie je de andere man die een foto van hem maakt en die heeft zijn camera niet boven zijn hoofd gehouden, maar gewoon voor zich. Er moet dus een camera geweest zijn, die de foto heeft gemaakt, dus zou de foto in een studio zijn gemaakt.

Dit waren enkele voorbeelden van argumenten voor en tegen de in scène zetting van de maanlanding. Het laatste argument was van een site, die tegen de maanlanding was. Er zijn dus ook geen tegenargumenten gegeven.
Ik vind de meeste argumenten voor de in scène zetting een stuk geloofwaardiger dan de verdediging, die de andere partij aanvoert. Op basis van deze argumenten zou ik dus zeggen dat de maanlanding wel in scène gezet is.

3. Werd de Koude Oorlog in de ruimte gevoerd en, zo ja, hoe verliep dit?
4. Is de Koude Oorlog oorzaak geweest van de landing?


De NASA en de USSR voerden hun projecten uit en eigenlijk werd de Koude Oorlog dus in de ruimte gevoerd. Eerst werd deze wedloop gevoerd op het gebied van nucleaire wapens, later ook op het gebied van ruimtevaart.
De VS wilde de SU voorbij steken, nadat de SU de eer van de eerste mens in de ruimte had verkregen. In dit hoofdstukje geven wij een weergave van de vorderingen in de ruimtevaart, tijdens de Koude Oorlog en geven we antwoord op vraag 4.

De Sovjetmakelij lanceerde in 1957 Spoetnik 1, het eerste ruimtetoestel, dat onze atmosfeer passeerde. In hetzelfde jaar kwam Spoetnik 2 tot stand, die het hondje Laika de ruimte in schoot.
In 1958 kwam Amerika op de proppen met de Explorer 1. Hier liepen zij dus achter op de SU.
Opnieuw had de SU een primeur op ruimtegebied. Op 12 april 1961 brachten ze Joeri Gagarin in een baan om de aarde: de eerste mens in de ruimte.
Als gevolg daarvan beloofde de Amerikaanse president John F. Kennedy in 1961 dat er voor het einde van de sixties een Amerikaan op de maan zou lopen. Daarom startte de NASA met het Apollo-project.

Hieruit blijkt dat er inderdaad een soort wedstrijd was tussen Amerika en Rusland.

Overzicht van Russische overwinningen in de ruimtevaart:
- Eerste kunstmaan: Spoetnik
- Eerste levende wezen in de ruimte (afkomstig van de Aarde): het hondje Laika
- Eerste mens in de ruimte: Joeri Gagarin
- Eerste gezamenlijk vlucht van twee bemande ruimtevaarttuigen: Vostok 3 en Vostok 4,
- Eerste vrouw in de ruimte: Valentina Tereshkova
- Eerste bemanning van meer dan één persoon (Konstantin Feoktistov, Vladimir Komarov en Boris Jegorov aan boord van Voschod 1)
- Eerste wandeling in de ruimte: Aleksei Leonov vanaf Voschod 2

Rusland richt zich vanaf nu op ruimtestations:
- Eerste ruimtestation: Saljoet 1

Overzicht van Amerikaanse overwinningen in de ruimtevaart:
- Eerste ruimtevoertuig dat langs een andere planeet vliegt: Mariner 2
- Eerste ruimtevoertuig dat langs Mars vliegt en foto’s van de planeet maakt: Mariner 4
- Eerste mannen op de maan: Apollo 11
- Eerste Amerikaanse ruimtestation
- Eerste keer dat een ruimtesonde Jupiter onderzoekt en passeert: Pioneer 10
- Eerste ruimtevoertuigen op Mars: Viking 1 en 2
- Eerste detailopnames van Jupiter: Voyager 1
- Eerste reis naar Saturnus: Pioneer 11
- Eerste Amerikaanse spaceshuttle: Columbia

Het Apollo-project heeft ervoor gezorgd dat Amerika de ruimtewedloop gewonnen heeft. De Koude Oorlog is dus inderdaad de oorzaak geweest van de maanlanding.
Hierna waren de vorderingen van beide landen in de ruimte vergelijkbaar.

Conclusie
Werd de maanlanding door NASA in scène gezet?

In de conclusie geven wij antwoord op de hoofdvraag, In dit PO hebben we alle voor en tegens van de theorie tegenover elkaar gezet.

In deelvraag 2 hebben we een groot aantal aanklachten op de echtheid van de maanlanding gevonden. NASA heeft bijna altijd wel een antwoord klaar, de één soms wat minder dan de ander. Er zijn echter ook een aantal argumenten, waarop NASA geen antwoord weet.
Omdat de argumenten tegen de echtheid van de landing beter zijn dan de antwoorden daarop, denken wij dat de maanlanding wel in scène is gezet.

In deelvraag 3 & 4, zien we de motieven, waarom NASA de maanlanding in scène zou zetten. De VS liep achter op de USSR en moest, om het eigen volk tevreden te houden, een overwinning hebben op de SU. Door de maanlanding haalde de VS Rusland in.

Vanuit het PO komen wij tot de conclusie dat de maanlanding wel door NASA in scène gezet is, maar daar zijn we nog niet helemaal van overtuigd.

Bronvermelding
Voor het beantwoorden van de deelvragen hebben wij de volgende bronnen gebruikt:

Deelvraag 1
http://home.planet.nl/~eling037/
Deze bron was heel erg bruikbaar. Bij elke ruimtemissie stond heel veel duidelijke informatie en ook afbeeldingen. Daarnaast hebben we op deze site ook filmpjes kunnen kijken van lanceringen van enkele missies.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Apollo_11
Deze bron was redelijk bruikbaar, omdat er veel links naar andere sites waren, waar wel heel veel goede informatie opstond over de maanlanding.
http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/apollo/welcome.html#chart
Deze bron was niet erg bruikbaar. De informatie was wel goed, maar te weinig.
http://www.ruimtevaart-nvr.nl/?pag=historie/we_index.php&print=true
Deze bron was bruikbaar, omdat er veel goede informa

Deelvraag 2
http://nl.wikipedia.org/wiki/Apollo-maanlandingscomplottheorie
Deze bron was goed bruikbaar. Ik heb er veel informatie gekregen van deze site.
http://www.aulis.com/
Deze bron was heel erg bruikbaar, omdat er op de site veel argumenten stonden waarom de maanlanding niet echt zou zijn geweest. En bij de argumenten stonden ook afbeelding, waarop ze alles precies lieten zien.

Deelvraag 3 & 4
http://www.ruimtevaart-nvr.nl/?pag=historie/we_index.php&print=true
Deze bron was bruikbaar, omdat er veel goede informatie op de site stond over de Russische en Amerikaanse successen in de ruimtevaart.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruimtewedloop
Deze bron was bruikbaar. Er stond veel goede informatie op.
http://scholieren.nrc.nl/vakken/artikelen/0111_ruimtevaart.shtml
Dit was een artikel van de NRC wat goed bruikbaar was, omdat er goede informatie instond over de ruimtewedloop.

Overige:
Elsevier Encyclopedie deel 3
Deze bron was niet bruikbaar, omdat er geen informatie instond over de maanlanding, alleen afbeeldingen.

REACTIES

P.

P.

niet goed hele slechte informatie

4 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.