JFK: John Fitzgerald Kennedy

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 5e klas havo | 4382 woorden
  • 25 mei 2009
  • 14 keer beoordeeld
Cijfer 6.4
14 keer beoordeeld

Persoon
Taal
Nederlands
Vak

Inhoudsopgave

1. Voorwoord blz. 3
2. Historische context blz. 3
3. Welke politieke standpunten had John Fitzgerald Kennedy? blz. 6
4. Mogelijke motieven voor de moord op John Fitzgerald Kennedy? blz. 8
5. Zijn er ideeën van John Fitzgerald Kennedy doorgevoerd na zijn dood? blz. 9
6. Is er nog invloed merkbaar van John Fitzgerald Kennedy? blz. 9
7. Conclusie blz. 10
8. Nawoord blz. 10
9. Bronvermelding blz. 11
10. Logboek blz. 12
11. Bijlagen blz. 14

1. Voorwoord

Voor het vak geschiedenis moeten wij een praktische opdracht maken. Ik heb voor het onderwerp John Fitzgerald Kennedy gekozen.
Ik heb voor dit onderwerp gekozen, omdat je er veel over hoort. Ook staat het vaak in geschiedenisboeken. Ik wist eigenlijk niet wat er nou precies gebeurd was met John Fitzgerald Kennedy. Dit wilde ik graag onderzoeken, vandaar dat mijn praktische opdracht over John Fitzgerald Kennedy gaat. Ik zou graag willen onderzoeken of John Fitzgerald Kennedy veel invloed had op de politiek in de Verenigde Staten. Daarom heb ik als hoofdvraag gekozen: In hoeverre was de moord op John Fitzgerald Kennedy van invloed op de Amerikaanse politiek? Omdat het erg moeilijk is om deze hoofdvraag in een keer te kunnen beantwoorden heb ik voor de volgende deelvragen gekozen, zodat ik langzamer zeker steeds meer kom te weten over mijn hoofdvraag.
• Wie was John Fitzgerald Kennedy?
• Welke politieke standpunten had John Fitzgerald Kennedy en welke standpunten heeft hij kunnen uitvoeren tot zijn dood?
• Wat kunnen de motieven voor de moord op John Fitzgerald Kennedy zijn geweest?
• Welke ideeën van John Fitzgerald Kennedy zijn er doorgevoerd na zijn dood?
• Is er nu nog invloed merkbaar, van de politiek van John Fitzgerald Kennedy?
Ik hoop dat het een heel interessante opdracht zal worden en dat het mij duidelijk wordt wat er precies is gebeurd.

2. Historische context

In dit hoofdstuk ga ik onderzoeken wie John Fitzgerald Kennedy nou eigenlijk was, omdat ik regelmatig wat over hem hoor, terwijl ik niet weet wie hij precies is.

Op 29 mei 1917 wordt in Brooklyn John Fitzgerald Kennedy geboren. De familie Kennedy bestond uit moeder Rose Kennedy, vader Joseph (Joe) Kennedy en zijn 8 broers en zussen: Joseph P. Jr. (1915), Rosemary (1918), Kathleen (1920), Eunice (1921), Patricia (1924), Robert F. (1925), Jean (1928) en Edward M. (1932). De familie Kennedy volgde het rooms – katholieke geloof. In het gezin draaide het altijd maar om een ding: winnen.
JFK bleek een ziekte te hebben, namelijk het syndroom van Addison. Dat werden later zware rugproblemen, die hij de rest van zijn leven zou blijven houden.

In 1937 verhuisde de familie Kennedy naar Groot–Brittannië. Dit gebeurde zodat John’s vader Amerikaanse ambassadeur kon worden. JFK bleef echter in Amerika om te kunnen studeren aan de Universiteit van Harvard. JFK was vaak bezig met het publiceren van een krant voor Harvard, namelijk Crimson 3. Voor de Tweede Wereldoorlog maakte JFK een reis door Europa. Door deze reis maakte hij in 1940 zijn afstudeerscriptie. Deze scriptie was een waarschuwing voor Hitler. JFK noemde het “Why England Slept”. Hij woonde namelijk in Londen. Dit ging over het Britse aandeel in het Verdrag van München. Van deze scriptie is later een boek gemaakt.

Kennedy wist dat er nog steeds oorlog was door Hitler, hij wist ook dat Hitler nooit zou opgeven. Aangezien de Verenigde Staten en Groot–Brittannië aan dezelfde kant stonden, zou hij dus in het leger moeten. In eerst instantie mocht JFK niet in het leger, door zijn syndroom. Doordat zijn familie zoveel invloed had, werd hij goedgekeurd voor de actieve dienst. JFK kwam bij de gevechtsfunctie. Dat is namelijk voor veel kiezers een rede om op je te gaan stemmen bij de presidentsverkiezingen. Uiteindelijk werd JFK luitenant bij de Marine. De boot waarin JFK zat met zijn bemanning werd overvaren door een Japanse kruiser Amagiri. De boot zonk. JFK zorgde ervoor dat zijn bemanning zich wist te redden. Na het zinken van de boot zouden zij vijf uur hebben gezwommen voordat zij een eiland hadden bereikt. Zijn moed en doorzettingsvermogen hebben er voor gezorgd dat hij een oorlogsheld werd. Voor JFK was er ook een persoonlijk drama in de oorlog, zijn broer Joseph P. Jr. was gestorven.

De familie had altijd van John’s oudere broer Joe verwacht dat hij een man van aanzien zou worden. Doordat Joe was gestorven, moest JFK dit worden. JFK was nu namelijk de oudste zoon en kreeg nu alle verantwoordelijkheid.
In 1946 werd JFK gekozen tot Afgevaardigde van het Congres. Dit ondanks dat hij nog zwak was door zijn verwondingen uit de oorlog.
In 1953 werd JFK gekozen tot senator. In dat jaar schreef JFK ook een boek over Amerikaanse senatoren, met hun standpunten die afweken van de partij, waar zij voor stonden.
Voor dit boek kreeg JFK de journalistieke Pulitzerprijs voor biografie.

In 1953 trouwde John met Jacqueline Bouvier. Met haar kreeg hij vier kinderen: Arabella (1956, doodgeboren), Caroline Bouvier Kennedy Schlossberg (1957), John Fitzgerald Jr. (1960-1999) en Patrick Bouvier (1963, stierf 3 dagen na zijn geboorte). Het blijkt dat Kennedy niet alleen zijn vrouw had, maar ook nog een groot aantal minnaressen zoals: de Deense journaliste Inga Arvad, ook werd er gespeculeerd dat Kennedy een verhouding zou hebben gehad met Marilyn Monroe.
In de zomer van 1953 word JFK ineens ernstig ziek. Hij krijgt namelijk ernstige rugklachten. Vanaf die tijd moest JFK met krukken lopen. Op 21 oktober 1953 wordt JFK geopereerd, tijdens de operaties zijn er enkele complicaties en blijft JFK nog een aantal dagen in coma. Net als JFK weer een beetje hersteld is krijgt hij een zware infectie. Hierdoor moet hij weer geopereerd worden. JFK ontsnapte maar ter nauwernood aan de dood. Doordat JFK zo erg ziek is geweest gaat hij inzien, dat hij niet langer zijn vader moet opvolgen, maar dat hij nu op zijn eigen manier zijn carrière moet gaan maken. Tijdens de ziektes van JFK is er veel publiciteit geweest. Miljoenen Amerikanen, die houden van helden, denken dat JFK een hele grote toekomst zal hebben.

In 1956 is JFK er van overtuigd dat hij een goede kans heeft op vice–president te worden. Dit komt doordat zijn boek Profiles in Courage zo goed verliep. Doordat hij interviews gaf en televisie opnames had, werd JFK erg populair binnen de Democratische Partij. Helaas was dit niet goed genoeg, want hij werd verslagen door zijn rivaal Kefauver. JFK leek een sportieve verliezer, maar hij was wanhopig. Voor hem voelde het namelijk als een nekslag voor zijn politieke loopbaan.

Na de nederlaag, gaat JFK flink te werk om president te kunnen worden. Hij start meteen een verkiezingscampagne voor zichzelf. Hij gaat langs 26 staten, om hoge kopstukken te ontmoeten uit de Democratische Partij, zodat zij op hem zouden gaan stemmen. Tijdens de voorverkiezingen krijgt JFK nog meer publiciteit. Dit komt omdat hij in een marathon wordt uitgezonden. Steeds maar weer en weer wordt er uitgezonden dat er een groep studenten voor zijn auto staan en roepen: “Wij houden van u op tv, u bent nog beter dan Elvis Presley!”.

In het voorjaar van 1957 komt er een opiniepeiling voor de meest kanshebbende presidentskandidaat. Uit deze peiling komt dat JFK de meest kanshebbende is. Daardoor komt hij nog meer in de publiciteit te staan en wordt hij steeds meer gezien als een consumptieartikel. Dit wilde JFK en zijn broer Joe altijd graag dat hij zou worden. Steeds vaker komen er foto’s van John en Jaqueline Kennedy in de bladen. Zij zijn namelijk het paar dat de waarden van het gezin symboliseert.

In 1960 gaat de hele familie Kennedy voor de overwinning van John. Vader, schoonzussen, vrouw, kinderen. De opmars naar het presidentschap een gezamenlijke onderneming waarin John centraal staat.
Ook komt er in dit jaar een opiniepeiling. Hieruit blijkt dat JFK een ruime voorsprong heeft namelijk: 60% tegen 40% .
Uiteindelijk wordt John president van de Verenigde Staten. Hij verslaat in de race Nixon met een kleine voorsprong. John werd de 35ste president van de Verenigde Staten.

In 1961 was de koude oorlog een probleem. Veel landen moesten buigen voor het communisme. Amerika ging met spionage vliegtuigen te werk. JFK was geschokt toen hij er achter kwam dat de Russen op Cuba een militaire basis hadden. Deze was minder dan 150 km verwijderd van Florida. Kennedy wilde deze basis weg hebben. Op 15 april 1961 liet Kennedy enkele bommenwerpers van de Verenigde Staten, bemand met Cubanen, enkele luchtmachtbasissen op Cuba bombarderen. Dit deed hij om de Cubanen bang te maken, en ze te laten luisteren naar hem. De Cubanen reageerden hier niet op. Na 13 dagen had de Sovjet Unie bekend gemaakt, dat zij hun wapens zouden laten verdwijnen. Zowel de Sovjet Unie als de Verenigde Staten hadden atoombommen en konden dus winnen. Na de bekendmaking van de Sovjet Unie, kon de hele wereld weer opgelucht zijn, want er zou nu geen oorlog komen. Binnen een jaar was er een verdrag getekend door de Sovjet Unie, Groot Brittannië en de Verenigde Staten, voor het testen van Atoomwapens.

Op 22 november 1963 waren John en zijn vrouw in Dallas, Texas. Ze probeerde om nog meer steun van deze staat te krijgen. Dit deden ze omdat deze staat niet erg op JFK had gestemd in 1960. Ze zaten samen op de achterbank van een cabriolet. Plotseling kwamen er 2 schoten uit het niets. Deze werden snel achter elkaar gelost. Een kogel ging door John’s hals en sloeg gouverneur Connally in de rug. De tweede kogel ging door het hoofd van de president. John bleef nog even leven. Om 13.00 uur was hij overleden. John was nooit meer bijgekomen, hij had in coma gelegen.

Minder dan 2 uur na de schietpartij op John F. Kennedy werd er een overeenkomst gesloten dat Lyndon B. Johnson 36ste president zou worden van de Verenigde Staten.
Dezelfde middag werd Lee Harvey Oswald gearresteerd, voor de moord op John F. Kennedy. Hij was werkzaam in de opslagplaats waar vanuit geschoten zou zijn, Hij werd gearresteerd in een bioscoop. Een aantal dagen later, nadat hij was gearresteerd werd ook Lee Harvey Oswald doodgeschoten. Er is dus nooit bewezen waarom en door wie John F. Kennedy is vermoord. In 2038 zal het dossier van John F. Kennedy weer heropend worden. Misschien word er dan duidelijk waarom en door wie John F. Kennedy is vermoord.

Op 25 november 1963 werd John F. Kennedy begraven. De plechtigheid leek wel een beetje op de uitvaart van Abraham Lincoln. JFK lag op een kar die werd getrokken door paarden. Van het Witte huis aan de rotonde van de Capitol. Langs de weg stonden honderdduizenden mensen om hun laatste eer te bewijzen aan John F. Kennedy. Het graf van JFK werd gekenmerkt door een eeuwige vlam te plaatsen. Deze werd aangestoken door zijn broers en vrouw.

Als antwoord op mijn deelvraag kan ik het volgende concluderen: John F. Kennedy is een man met een groot charisma. Ondanks dat hij maar heel kort president is geweest, maakt hij nog op veel mensen veel indruk. Zijn politiek heeft een grote invloed gehad op verschillende mensen.

* Sprekend verleden, niet bekend,1ste druk, Hfdst. 13, blz. 219, Bijlage 1
* John F. Kennedy, Martine Bartolomei, 1ste druk, Hfdst. 1, blz. 20, Bijlage 1
* John F. Kennedy, Martine Bartolomei, 1ste druk, Hfdst. 2, blz. 44, Bijlage 1
* John F. Kennedy, Martine Bartolomei, 1ste druk, Hfdst. 3, blz. 76, Bijlage 1
* John F. Kennedy, Martine Bartolomei, 1ste druk, Hfdst. 4, blz. 96, Bijlage 1
* John F. Kennedy, Martine Bartolomei, 1ste druk, Hfdst. 5, blz. 139 en 141, Bijlage 1
* John F. Kennedy, Martine Bartolomei, 1ste druk, Hfdst. 5, blz. 157, Bijlage 1
* John F. Kennedy, Martine Bartolomei, 1ste druk, Hfdst. 5, blz. 170, Bijlage 1
* John F. Kennedy de mythe de ontluistering, Hans Veldman en Willem Post, 1ste druk,
Hfdst. 1, blz. 24-25, Bijlage 1
* John F. Kennedy de mythe de ontluistering, Hans Veldman en Willem Post, 1ste druk,
Hfdst. 1, blz. 50-51, Bijlage 1
* John F. Kennedy de mythe de ontluistering, Hans Veldman en Willem Post, 1ste druk,
Hfdst. 5, blz. 161, Bijlage 1
* John F. Kennedy de mythe de ontluistering, Hans Veldman en Willem Post, 1ste druk,
Hfdst. 6, blz. 200-201, Bijlage 1
* www.amerika.nl
Over de biografie van John F. Kennedy en over resultaten van de verkiezingen
* www.nieuwsdossier.nl gaat over de dood van John F. Kennedy
* http://ap.grolier.com gaat over de dood van John F. Kennedy
* http://translate.google.nl gaat over de familie van John F. Kennedy
* www.absolutefacts.nl gaat over verschillende feiten.

3. Welke politieke standpunten had John Fitzgerald Kennedy?

In dit hoofdstuk ga ik onderzoeken welke politieke standpunten John F. Kennedy had, omdat ik dan een beter inzicht krijg wat hij precies gedaan heeft.

In januari 1961, een maand na de verkiezingen, presenteerde Kennedy het politieke programna aan het Congres.
Kennedy had zowel plannen voor het binnenland als voor het buitenland.

Voor het binnenland wilde Kennedy een hoop veranderen. Hij wilde namelijk:
• Het minimumloon verhogen
• Meer overheidssteun aan het lager en middelbaal onderwijs geven
• De economische ontwikkeling van achtergebleven regio’s bevorderen
• De woningbouw stimuleren
• Een nationale ziektekostenverzekering voor ouderen invoeren
• De belasting verlagen ter bevordering van de economie

Ook was er sinds 1957 een speciale afdeling van het ministerie justitie die zich bezig hield met de burgerrechten. In de tijd dat Kennedy regeerde werd deze afdeling een stuk actiever. Kennedy wilde er vooral voor zorgen dat er een uitbreiding kwam voor het kiesrecht van de zwarten. Daarmee wilde hij bereiken dat er geen grote confrontaties zouden komen over rassenscheiding.

Kennedy was ook bezig met het bestrijden van armoede. Tijdens zijn presidentsschap had Kennedy een boekje gelezen van Michael Harringtons. Dat boekje heette The Other America, dit ging over het armoedeprobleem in de Verenigde Staten. Volgens Michael leefde twintig procent van de Amerikaanse bevolking in grote armoede. Justitie had volgens hem het armoedeprobleem onderschat. Dit kwam volgens hem omdat de middenklasse nooit wilde zien hoe arm de mensen waren. De armen woonden namelijk op plekken waar de middenklasse nooit kwam. Tijdens de verkiezingscampagne maakte Kennedy diepe indruk met het boekje. In de laatste weken van zijn presidentschap liet Kennedy een aantal van zijn medewerkers een programma uit werken, om de armoede te kunnen bestrijden in de Verenigde Staten.

Kennedy was het meest bezig met de buitenlandse politiek. Kennedy wilde namelijk de buitenlandse politiek vernieuwen. Zijn voorganger Dulles was van mening geweest dat er geen neutraliteit was. Als je niet voor de Verenigde Staten was, dan was je automatisch tegen de Verenigde Staten. Kennedy vond dat dit standpunt niet veel zou uithalen, hij wilde de buitenlandse politiek gaan veranderen. Hij wilde het gaan moderniseren.

De Verenigde Staten moest nieuwe naties helpen om zicht te kunnen ontwikkelen. De regering Kennedy hielp een aantal van deze naties.
Zo moest de Alliance for Progress, Latijns–Amerika helpen, het Peace Corps moest er voor zorgen mensen in staat te stellen vrijwilligerswerk te doen in ontwikkelingslanden. Ook moest Food for Peace helpen om de Amerikaanse agrarische overschotten, te geven aan mensen in nood, zodat de ergste nood een beetje verzacht werd.
Ook besloot Kennedy met zijn ministers van defensie een uitbreiding te maken van hun kernwapens, mochten ze die ooit nodig hebben.
Deze standpunten heeft Kennedy uit kunnen voeren, voordat hij gedood werd.

Als antwoord op mijn deelvraag kan ik het volgende concluderen: dat John F. Kennedy in een hele korte tijd veel dingen wilde veranderen in zijn eigen land. Zodat het voor mensen prettiger werd om te wonen of te werken in de Verenigde Staten. Maar zijn presidentsschap was te kort om zijn politieke ideeën te kunnen uitvoeren. Daar kwam nog bij dat veel van zijn tijd in de buitenlandse politiek ging zitten.

* John F. Kennedy de mythe de ontluistering, Hans Veldman en Willem Post, 1ste druk,
Hfdst. 4, blz. 126, Bijlage 2
* John F. Kennedy de mythe de ontluistering, Hans Veldman en Willem Post, 1ste druk,
Hfdst. 4, blz. 132, Bijlage 2
* John F. Kennedy de mythe de ontluistering, Hans Veldman en Willem Post, 1ste druk,
Hfdst. 4, blz. 146, Bijlage 2
* John F. Kennedy de mythe de ontluistering, Hans Veldman en Willem Post, 1ste druk,
Hfdst. 4, blz. 147, Bijlage 2
* John F. Kennedy de mythe de ontluistering, Hans Veldman en Willem Post, 1ste druk,
Hfdst. 4, blz. 159, Bijlage 2
* www.0700.06sc.thinkquest.nl dit gaat over de verkiezingen van John F. Kennedy
* www.theusa.nl dit gaat over de verkiezingen van John F. Kennedy
* http://geschiedenis.vpro.nl dit gaat over zijn invoeringen van wetten

4. Mogelijke motieven voor de moord op John Fitzgerald Kennedy?

Er zijn verschillende motieven geweest om Kennedy te vermoorden. De drie bekendste ga ik hier van uitleggen.

Kennedy had in zijn verkiezingsprogramma een punt opgenomen, namelijk om de rassendiscriminatie aan te pakken. Dit was vooral om een deel van zijn partij te gemoed te komen. Hij zelf vond het geen belangrijk punt, omdat veel belangrijke rijke voorstanders van de discriminatie hem steunden. Toen hij president was verwachtte veel inwoners dat hij de discriminatie zou aanpakken, maar hij vond zijn politieke belangen groter dan de rassen discriminatie. Kennedy deed er niets aan en vond het wel goed. Toen er steeds meer rassen onrusten kwamen, kregen de betogers heel weinig steun van Kennedy. Door de publieke opinie moest Kennedy wel iets ondernemen tegen de rassendiscriminatie. Dit resulteerde in enkele kleine wetsveranderingen, onder andere het stemrecht voor zwarten. Dit ging de zwarte bevolking niet ver genoeg, er worden overal in het land manifestaties gehouden die onder andere georganiseerd waren door Dominee Martin Luther King. Kennedy is gevoelig voor de roep van de bevolking en kondigt een pakket verregaande wetsvoorstellen aan. De Senaat is het hier niet mee eens en vertraagd op alle mogelijke manieren de voorstellen. Kennedy houdt toch voet bij stuk en wil zijn wetsvoorstellen aanvaard zien. Zijn broer Robert steunt hem hier bij omdat hij het belang van gelijkheid in ziet.
De Kennedy’s worden gehaat omdat ze de hervormingen willen doorzetten.
Dit zou een mogelijk motief zijn geweest om Kennedy te vermoorden.

In zijn ambtsperiode heeft Kennedy een aanval gepleegd op Cuba, Amerika deed een invasie in de Varkensbaai met als doel het communistische regime in Cuba omver te werpen. Dit deed Kennedy vooral om zijn imago wat op te poetsen en te laten zien dat hij wel in staat was om met een meesterlijke zet zijn ambtstermijn te beginnen. De aanval werd uitgevoerd met Cubaanse ballingen, maar mislukte volledig. De Amerikanen moesten zelfs met behulp van vliegtuigen ingrijpen om erger te voorkomen.
Dit zou een motief kunnen zijn van de Cubanen om Kennedy te vermoorden.

Tijdens zijn verkiezingscampagne kreeg Kennedy veel steun en geld van de maffia om tot president gekozen te worden. De maffia had dan ook hoge verwachtingen van hem, ze wilde dat hij nu voor de belangen van de maffia zou opkomen. Maar tijdens zijn presidentschap zou blijken dat hij in diverse maatregelen tegen de maffia ging nemen. Dit deed hij onder druk van de publieke opinie. Hij verbrak alle banden met de maffia en eventuele personen die in contact waren met de maffia. Dit werd niet geaccepteerd door de maffia.
Ook dit zou een motief geweest kunnen zijn.

Als antwoord op mijn deelvraag kan ik het volgende concluderen: er zijn meerdere groepen die Kennedy wilde vermoorden o.a. de beweging voor de rassenscheiding, de Cubanen en de maffia. Het is nog steeds niet duidelijk wie achter de moord zat en waarom hij vermoord is.

* John F. Kennedy, Martine Bartolomei, 1ste druk, Hfdst. 4, blz. 106, Bijlage 3
* John F. Kennedy, Martine Bartolomei, 1ste druk, Hfdst. 5, blz. 139, Bijlage 3
* John F. Kennedy, Martine Bartolomei, 1ste druk, Hfdst. 5, blz. 161 en 162, Bijlage 3
* John F. Kennedy, Martine Bartolomei, 1ste druk, Hfdst. 5, blz. 164, Bijlage 3
* John F. Kennedy, Martine Bartolomei, 1ste druk, Hfdst. 5, blz. 170, Bijlage 3

5. Zijn er ideeën van John Fitzgerald Kennedy doorgevoerd na zijn dood?

In dit hoofdstuk ga ik onderzoeken welke ideeën van John F. Kennedy zijn doorgevoerd na zijn dood, omdat ik benieuwd ben of al zijn plannen, nu ook echt werkelijkheid zijn geworden.

Na de dood van Kennedy heeft de nieuwe president het beleid van rassengelijkheid van Kennedy doorgezet. Voornamelijk Robert Kennedy is een groot initiatiefnemer in dit beleid geweest. In loop der jaren is de rassendiscriminatie verdwenen, volgens de wet is iedereen gelijk.

Kennedy is begonnen met een nieuwe manier van regeren. Hij heeft de structuur van het ambtenarenapparaat veranderd. Door het besluitvaardiger te maken.
Voorheen mochten ambtenaren geen zelfstandige beslissingen nemen. Door de veranderingen van Kennedy, kon dit wel en kwamen ideeën sneller tot ontplooiing en uitvoering.

Ook in de buitenlandse politiek is veel veranderd sinds Kennedy aan de macht kwam. De Amerikanen zagen in dat ze meer moesten overleggen met buitenlandse regeringen. Hierdoor werd de invloed van Amerika groter in de wereld. Wat weer ten goede kwam aan de economie van Amerika.

Als antwoord op mijn deelvraag kan ik het volgende concluderen: dat er niet veel plannen van Kennedy uiteindelijk zijn doorgevoerd. Degene die uiteindelijk wel zijn doorgevoerd, zijn ook heel belangrijk geweest voor Amerika en de rest van de wereld.

* Mijn ouders hebben mij dit verteld en uitgelegd.

6. Is er nog invloed merkbaar van John Fitzgerald Kennedy?

In de huidige Amerikaanse politiek wordt er nu nog steeds gesproken over Kennedy. Dan bedoeld men vooral zijn manier van leidinggeven en de uitstraling die hij had op de Amerikaanse kiezer.
In de loop der jaren hebben diverse politici geprobeerd Kennedy na te bootsen, meestal werden deze politici dan terecht gewezen door andere, omdat ze hem probeerde na te doen. Dat werd door de kiezer niet geaccepteerd omdat er maar 1 Kennedy is geweest. Er zijn ook politici die zeggen dat ze dezelfde politiek hanteren als Kennedy en dat graag willen voortzetten op hun eigen manier. Voorbeelden daarvan zijn Clinton en de huidige presidentskandidaat Obama.
Clinton liet zelfs een foto verspreiden waarop hij Kennedy een hand gaf tijdens een ontmoeting terwijl Kennedy president was. Hij wilde hier mee aantonen dat hij een groot aanhanger was van Kennedy en dat hij een voorstander was van zijn politiek en dat hij dat ook wilde voortzetten. De manier waarop Clinton ook heeft geregeerd lijkt ook sterk op de manier van Kennedy. Hij was net als Kennedy ook jong toen hij president werd. Clinton kan perfect het publiek bespelen met zijn speeches. Ook heeft hij een gedrevenheid die aanstekelijk werkt op de mensen. Clinton probeerde ook bij politieke problemen iedereen tevreden te houden. Dit zijn eigenschappen die Kennedy ook had en die heeft hij van hem overgenomen.
Obama is nu presidentskandidaat, is jong en gedreven en heeft ook een heel bijzondere uitstraling die de kiezer aanspreekt, hij praat en reageert op een manier die de kiezer sterk aan Kennedy doet denken. Hij straalt rust uit en weet precies uit te leggen wat er leeft onder de kiezers.
Als antwoord op mijn deelvraag kan ik het volgende concluderen: Wat betreft zijn politiek is er niet veel meer mekbaar, er zijn in zijn regeringsperiode enkele dingen veranderd, maar die was te kort om veel te veranderen.
John F. Kennedy spreekt vooral tot de verbeelding van vele mensen, hij heeft een bepaalde uitstraling gehad die de mensen aan sprak. Als iemand enigszins een zelfde uitstraling heeft als Kennedy dan wordt hij meteen met hem vergeleken. Dat pakt soms goed en soms verkeerd uit voor die persoon.

* Mijn ouders hebben mij hier alles over uitgelegd en over verteld.

7. Conclusie

John F. Kennedy is een man met een groot charisma. Ondanks dat hij maar heel kort president is geweest, maakt hij nog op veel mensen veel indruk. Zijn politiek heeft een grote invloed gehad op verschillende mensen.
Hij wilde in een heel korte tijd veel dingen veranderen in zijn eigen land. Zodat het voor mensen prettiger werd om te wonen of te werken in de Verenigde Staten. Maar zijn presidentsschap was te kort om zijn politieke ideeën te kunnen uitvoeren. Daar kwam nog bij dat veel van zijn tijd in de buitenlandse politiek ging zitten.
Er zijn meerdere groepen geweest die Kennedy wilde vermoorden o.a. de beweging voor de rassenscheiding, de Cubanen en de maffia. Het is nog steeds niet duidelijk wie achter de moord zat en waarom hij vermoord is.
Dat er niet veel plannen van Kennedy uiteindelijk zijn doorgevoerd. Degene die uiteindelijk wel zijn doorgevoerd, zijn ook heel belangrijk geweest voor Amerika en de rest van de wereld.
Wat betreft zijn politiek is er niet veel meer mekbaar, er zijn in zijn regeringsperiode enkele dingen veranderd, maar die was te kort om veel te veranderen.
John F. Kennedy spreekt vooral tot de verbeelding van vele mensen, hij heeft een bepaalde uitstraling gehad die de mensen aan sprak. Als iemand enigszins een zelfde uitstraling heeft als Kennedy dan wordt hij meteen met hem vergeleken. Dat pakt soms goed en soms verkeerd uit voor die persoon.

8. Nawoord

Nu het onderzoek is afgerond, kan ik met een tevreden blik terug kijken naar het onderzoek.
Hoewel het een ingewikkeld onderwerp was, vond het wel erg leuk om er aan te werken.
Het begin was moeilijk om een goed begin te vinden. Maar hoe verder ik in het onderzoek kwam, hoe beter het ging lopen. Het werd ook steeds leuker, omdat je steeds meer van het onderwerp af gaat weten, je gaat ook steeds meer snappen van hoe alles zich heeft afgespeeld en wat er allemaal is gebeurd.Van zowel de vele feiten die worden gegeven, als de verschillende meningen die mensen geven over het onderwerp.
Soms wat het wel wat moeilijk om aan informatie te komen, omdat heel veel alleen maar gaat over het leven van Kennedy en niet echt van zijn regeerperiode, die was natuurlijk ook erg kort. Velen staan eigenlijk alleen maar zijn dood nog erg goed bij. Mijn ouders hebben mij dan ook geholpen om sommige deelvragen te kunnen beantwoorden omdat zij dat nog weten van vroeger.
Het was wel erg lastig om overal een goed en duidelijk verhaal te maken, omdat er zoveel bekend is over het leven van JFK, dat je eigenlijk alleen maar het belangrijkste er uit moet halen. Wat ik de volgende keer wil verbeteren is dat ik meteen al mijn bronnen op schrijf. Deze keer had ik dat niet gedaan en dat koste veel tijd om weer op te zoeken. Dat was dus erg jammer. Voor de rest vond ik het een geslaagde praktische opdracht.

9. Bronvermelding

Boeken:
Martine Bartolomei
John F. Kennedy
1ste druk

Hans Veldman en Willem Post
John F. Kennedy de mythe- de ontluistering
1ste druk

Internetsites:
www.amerika.nl
Amerika
Frans Verhagen
John F. Kennedy

www.nieuwsdossier.nl
Nieuwsdossier, dit was het nieuws
Marc Schriemer
John F. Kennedy

http://ap.grolier.com
The American Presidency
About
John F. Kennedy

http://translate.google.nl
FreeEssays.cc
Niet gegeven
John F. Kennedy

http://geschiedenis.vpro.nl
Geschiedenis dossiers
VPRO, NPS, BEELD EN GELUID, NL
John F. Kennedy

www.absolutefacts.nl
Absolute Facts
Ruud van Capelleveen
John F. Kennedy

www.0700.06sc.thinkquest.nl
The Sixties
`Jaren zestig`
John F. Kennedy
www.theusa.nl
Interactieve internetsite over de Verenigde Staten
Onderdeel van www.usaonline.com
John F. Kennedy

Televisie:
SBS 6
De 25 meest schokkende moorden
Dit ging over de moord op John F. Kennedy
Hierin werd verteld; wie de moord had kunnen plegen,
Waarom de moord gepleegd kon worden,
Algemene feiten, met beelden en foto’s

REACTIES

W.

W.

heel erg goed ik heb er heel veel aan gehad en zullen we morgen naar bd gaan en jeweetzelf wel verder

12 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.