Hekserij in Salem

Beoordeling 5.1
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 1280 woorden
  • 7 januari 2002
  • 46 keer beoordeeld
Cijfer 5.1
46 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Hekserij in Salem, analyse van een systeem

1. Tituba vertelde de kinderen allemaal verhalen over hekserij en was ‘getuige’. Sarah Good zou haar gezegd hebben dat ze Thomas Putnam’s kind moest doden met een mes (het was in die tijd algemeen bekend dat heksen kinderen doden). Verder zegt ze dat Sarah Good het bidden van haar meester niet wilde horen en dus een vogel meenam welke bloed uit haar hand zoog; een soort zwarte magie; ook Sarah die in een wolf veranderd en de kinderen pijn doet valt hieronder. ‘De kat en een harig ding’ zijn mysterieuze objecten. Tituba zegt ook dat ze de duivel en Sarah hadden zien samenwerken. Er is dus sprake van hekserij en een samenzwering met de duivel. Dit zijn al twee voorwaardes waardoor de heksenvervolging op grote schaal kon worden uitgevoerd. Want deze Tituba en vele anderen stonden onder grote druk, en bekenden zonder schuld te hebben en beschuldigen andere onschuldige. In dit geval wordt Sarah Good beschuldigd. En de rechters hechten natuurlijk 2. veel waarde aan wat de getuigen en beschuldigden zeggen. Door de verhalen van Tituba en hekserij in het algemeen kregen de meisje het gevoel behekst te zijn en werden ze na een tijdje hysterisch en kregen waanvoorstellingen. De geestelijken dachten dat de duivel in Salem was gekomen en ondernamen actie. D.m.v het onder druk zetten van de meisjes zodat deze degene die hen kwelden (heksen) zouden aanwijzen. Resultaat was een verkeerd effect; zij begonnen 3. willekeurig drie mensen die ‘heksen’ zouden zijn te beschuldigen. De bevolking had zo’n angst voor heksen dat drie heksen beschuldigen niet genoeg was. In hun hysterie en angst begonnen ze de meisjes te zien als een soort orakels die alles wisten en begonnen hen aan te sporen meer mensen te beschuldigen, er was geen terugweg meer. De geestelijken hadden een soort kettingreactie in werking gezet die niet te stoppen was. De beschuldigingen gingen door, de mensen zochten een zondebok om hun angst en agressie kwijt te kunnen 4.(zondebok-denken). Dit massaal beschuldigen bleek ook het begin van het einde te zijn toen de meisjes vooraanstaande mensen gingen beschuldigen zoals een dominee, en een voorzitter van het Harvard College. De rechters zeiden dat 5. de meisjes zich vergisten en werden niet meer zo serieus genomen. De rol van de geestelijken was om mensen te straffen die iets met de duivel te maken hadden. Hiervoor zetten ze bestuurders en slachtoffers van de ‘duivel’ onder druk om mensen met behulp van de rechtbanken te kunnen straffen, verhoren.
6. De gouverneur stelde deze rechtbank in om te onderzoeken of iemand wel of niet een heks was d.m.v. bewijsvoering. Want de toestroom van verdachten in de gevangenissen was te groot. Dus moest er duidelijkheid komen, aangezien er nog geen andere rechtbanken waren om dit te doen.
7. De vervolgingen worden door hem uiteindelijk ook afgeremd aangezien er meningsverschillen en conflicten waren tussen enkele rechters/geestelijken en een aantal leken. Er waren soms ook onzinnige beschuldigingen en bewijzen zoals die van een ‘geest’ of welke niet meer als acceptabel werden gezien. Toen het niet lukte om het gerechtshof te veranderen schafte hij het Hof van 8.onderzoek maar af. De rechters weten toch beschuldigingen los te krijgen door te dreigen met erge straffen zoals in dit geval, quote: “dat ze haar in de kerker zouden stoppen en dat ze haar bij meneer Burroughs zouden zetten”. Verder weigerden rechters te geloven wanneer je zegt dat je onschuldig bent nadat je gezegd hebt dat je schuldig bent vanwege de bedreigingen, dat je werkelijk onschuldig bent. En ze durfde het verhaal niet meer in te trekken nu ze het al zo 9. lang had lopen rond te vertellen. D.m.v het dreigen en echt toepassen van martelmethoden zoals foltering en pijniging; dooddrukken, ophangen en door bezittingen van de beschuldigde en familie af te pakken, konden rechters 10.beklaagden laten bekennen. Dat hij zich bij de processen heeft vergist en 11.mensen, ‘heksen’ dus onjuist heeft beschuldigd. De heksen vervulden een maatschappelijke behoefte. Ze konden je helpen als je iets kwijt was, een liefdesdrankje maken etc. Men dacht dat ze niet echt stormen konden opwekken of konden vliegen. Maar ook zorgden ze in een latere periode (wat je ook wel onder behoefte kan rekenen) ervoor dat het volk hun angst en agressie kwijt kon op hen, ook wel het zondebok-denken genoemd. Ook bij persoonlijke ongelukken 12. had men liever iemand die hij de schuld kon geven van het ongeluk. Sarah Good werd beschuldigd omdat nadat zij niet werd binnengelaten en hier boos om was en vaag gedreigd had dat zij haar iets zou geven, de volgende dag opeens één van Sarah Gadge en haar man’s koeien was overleden. Een persoonlijk ongeluk waarvan ze Sarah Good de schuld gaven. Rebbecca Nurse was een dove oude vrouw die toch als vreemd werd gezien en na een conflict werd ze maar beschuldigd van hekserij. Bridget Bishop was een vrouw die te veel roddelde en zich opvallend kleedde. Dit werd ook als vreemd gezien. Overeenkomst is dat ze allemaal ‘vreemde’ vrouwen waren en kort geleden een conflict hebben gehad met personen die hen vervolgens beschuldigden van hekserij. Een makkelijke manier om van hen af te komen.

13.

Conclusie:

De oorzaken van het ontstaan van de heksenjacht hebben te maken met de problemen die zich in die tijd afspeelden. In Massachusetts waren er conflicten met Engeland, en een aantal onlusten met de Fransen en indianen. Doordat het volk nadat de onlusten er niet meer waren en de problemen opgelost waren geen doel meer hadden om een eenheid te vormen, verloren ze het gevoel van eenheid sterk. Men begon achterdochtig te worden en elkaar te wantrouwen waardoor ze deze niet konden kanaliseren tegen een vijand van buitenaf. Verder had een plaats in Massachusetts genaamd Salem ook problemen zoals; grensgeschillen, berisping van het Algemene Hof, ruzies over grond etc. Het volk zocht zondebokken om hun angst en agressie kwijt te kunnen en schoven dit af op duistere machten; de duivel en heksen. Men had allemaal ideeën over deze heksen wat zij allemaal zouden doen e.d. Men wilde deze mensen straffen, en zo vonden de eerste heksenvervolgingen plaats. ‘Heksen’ werden opgepakt en om niet erg gestraft te worden beschuldigden ze onder druk en bedreigingen andere onschuldige mensen en gaven toe dat zij ‘heks’ waren (valse getuigen) waardoor dit een hele kettingreactie in gang zette. Er werden rechtbanken geopend waar de heksen veroordeeld konden worden. Dit kwam allemaal tot een einde toen op een gegeven moment zoveel mensen en ‘vooraanstaande’ mensen werden beschuldigd met bewijs dat niet-realistisch was dat er een verandering in het rechtssysteem moest komen. Toen dit niet mogelijk was, werd het gerechtshof ontbonden. Er kwam geen terechtstelling meer en van de overgebleven zaken werden maar een paar schuldig bevonden, maar die werden niet terechtgesteld. Deze jacht was zo laat in de geschiedenis nog mogelijk omdat men nadat alle problemen waren opgelost hun gevoel voor eenheid kwijt waren, en mensen begonnen te wantrouwen. Ze zochten naar zondebokken om hun angst kwijt te kunnen en nadat ze deze gevonden hadden, konden ze een heksenjacht beginnen, waardoor ze het gevoel weer terugkregen een eenheid te vormen. Ze streden namelijk met zijn allen tegen het kwaad: “de heksen”.

14.

Procesverslag:

De vragen die ik moeilijk vond waren: 1, 2, 5, 6 en 13.
Ik heb niet echt bijgehouden hoeveel tijd ik eraan besteed heb, maar ik schat dat dit ongeveer 2 uur was. Ik ben de antwoorden nagegaan op de vragen 1 tot 12 en heb ik in het werkboek de achtergrondinformatie bestudeerd en ook nog in bron 4 van het boek gekeken op blz. 27. Ik heb hierna geprobeerd om een zo duidelijk mogelijke conclusie te schrijven n.a.v. het bestuderen van de achtergrondinformatie en een enkele bron.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.