Grieken en romeinen

Beoordeling 4.1
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 2289 woorden
  • 5 november 2009
  • 40 keer beoordeeld
Cijfer 4.1
40 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Inleiding.
Ik moest een praktische opdracht maken voor geschiedenis. Dat leek mij lange tijd heel moeilijk. We moesten ook een specifiek onderwerp uitkiezen. Ik heb het onderwerp politiek gekozen omdat dit onderwerp mij heel erg boeit. Ook omdat de Romeinen stemrecht hebben uitgevonden. En dat was mischien wel een van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de wereldbevolking. Hadden ze het stemrecht en verkiezingen niet uitgevonden waar waren wij nu dan? Hopelijk geef ik met deze praktische opdracht een goed beeld van de ontwikkelingen in de geschiedenis van de politiek van de Romeinen.

De canon’s

De tijd van koning Romulus, 753-715 v.C.
-mythe van Romulus en Remus
-modulus vermoorde zijn tweelingbroer Remus en werd de eerste koning van Rome.
-Alhoewel het verhaal zelf als een mythe wordt beschouwd, lijkt het erop dat het jaar 753 v. Chr. Een vrij goede schatting is voor het ontstaan van Rome.

Persoon: Remus Silvia (750-
Remus is de tweelingbroer van Romulus. Ze zijn beide opgevoed door een wolf. Zoals de mythe zegt. Ze zouden beide over de stad gaan heersen maar met het bouwen van de stadsmuur ging het mis. De mythe zegt dat Remulus bezig was met zijn stadsmuur maar dat lukte steeds niet. Toen de muur voor de zoveelste keer afbrak schoot Remus heel erg in de lach en hield hem voor de gek. Dat vond Remulus niet leuk en was zo boos dat hij zijn grote hamer pakte en hm doodsloeg.
Gebeurtenis: stichting Rome(21 april 753 v.C.)
Remus en Romulus stichte de stad Rome.

Romulus en Remus worden gezoogd door de wolvin, de Lupa Capitolina.
De tijd van koning Numa Pompilius, 715-673 v.C
-gekozen door de Latijnen en sabijnen
-geen oorlogen
-rust

Persoon: Numa Pompilius
Wat wij over Numa weten behoort in grote mate tot het domein van de legende. Hij werd door de Latijnen en de Sabijnen als koning aangewezen na het interregnum dat volgde op de mysterieuze verdwijning van Romulus, die Rome stichtte. Numa was een wijze en deugdzame Sabijn uit de stad Cures, die het hem aangeboden koningschap pas wilde aanvaarden nadat de goden hem gunstige voortekenen had gezonden. Tijdens het bewind van Numa vonden er géén oorlogen plaats; het was een rustpunt van vrede in een geschiedenis vol oorlogen.

Gebeurtenis :politiek Numa (715-673 v.C.)
Koning Numa wilde door zijn wijsheid en godsvrucht de ruwe zeden van de eerste Romeinen verzachten. Hij gold als een vredestichter die voor zijn rijk een voortreffelijke politieke en religieuze regeling tot stand bracht. Godsdienstige instellingen van respectabele ouderdom werden trouwens door de Romeinen in de regel aan Numa toegeschreven. Zo zou hij het college van de Vestaalse maagden opgericht hebben. Om respect af te dwingen voor zijn wetgeving beriep hij zich op de goddelijke oorsprong ervan: hij kreeg immers raad en inspiratie van de nimf Egeria, met wie hij een vertrouwelijke omgang had. Antieke schrijvers weten ook te vertellen dat hij ooit met Jupiter debatteerde over zijn wetgeving

;;’’

Hier op deze munt zie je Numa Pompilius uitgebeeld hij was een koning die niet graag vocht.
Tijd van koning Tullius Hostilius, 673-642 v.C
- hij was opnieuw latijn
-was heel strijdlustig
-omdat hij vreesde dat hij zijn onderdanen alle roem hadden verloren , die zij tijdens de regering van Romulus hadden vergaard, zocht hij naar een reden om zo spoedig mogelijk een oorlog te maken, die hem moesten bewijzen dat zijn soldaten nog konden vechten.

Persoon : Tullis Hostilius
Werd in 673 koning van Rome. Hij was een strijdlustig man. Die graag wou bewijzen hoe sterk hij wel niet was. Hij wilde zo snel mogelijk oorlog en die kreeg hij.
Gebeurtenis: oorlog tegen Alba Longa
Die vond hij, toen een ruzie tussen een Romein en een inwoner van Alba Longa, die elkaar van diefstal beschuldigden, uit de hand begon te lopen. Hij stuurde aan op een regelrechte oorlog tussen beide stadstaten, uitgerekend op het ogenblik dat de koning van Alba plotseling zonder opvolger overleed. Volgens de legende werd deze oorlog in het voordeel van de Romeinen beslecht door een duel tussen de Horatii en Curiatii.
Wat er ook van zij, Tullus Hostilius maakte zich meester van Alba Longa, en liet de bevolking versmelten met die van Rome. Hij bouwde op het Forum Romanum de naar hem genoemde Curia Hostilia, het senaatsgebouw. Andere prestaties aan hem toegeschreven, wetgeving en hervormingen, behoren tot het domein van de legenden. Hij zou ook onder andere de sella curulis (een aan de Etrusken ontleende erezetel voor hoogwaardigheidsbekleders) ingevoerd hebben

Voorwerp: de god Jupiter
De legenden vertellen ook dat zijn overwinningen hem naar het hoofd begonnen te stijgen, waardoor hij weinig meer gaf om de goden en de eredienst, en zelfs de wetten van zijn voorganger Numa verwaarloosde. Als teken van hun misnoegen zonden de goden toen de pest over Rome, die ook de koning aantastte. Toen deze zich in zijn ellende tot de goden richtte, was Jupiter zo verontwaardigd, dat hij hem doodde met een bliksemschicht, die ook zijn gehele huis in de as legde


Hier zie je de god jupiter uitgebeeld. Hij heeft koning Tullis Hostilius vermoord met een bliksem flits.

Tijd van koning Ancus Martius, 642-617 v.C
-zijn eerste regeringsdaad was het in eer herstellen van de erediensten, die onder zijn voorganger Tullius Hostilius zo dikwijls verwaarloosd bleven.
-ook liet hij de wetgeving van Numa Pompilius op houten panelen aanbregen, zodat de gehele bevolking er kennis kon van nemen.
Persoon: Ancus Martius
was volgens de overlevering de vierde koning van Rome. Hij was een kleinzoon van Numa Pompilius en hield evenveel van de vrede als zijn grootvader.
Gebeurtenis: plunderingen
Misbruik makend van Ancus' vermeende vredelievendheid, begonnen de Latijnen het ommeland van Rome te plunderen, in de overtuiging dit ongestraft te kunnen doen. Maar de koning bewees dat hij zo nodig ook de vrede met de wapens kon verdedigen: hij liet de zorg voor de eredienst over aan de priesters en trok aan het hoofd van zijn leger ten strijde tegen de vijanden, die spoedig werden verslagen. Opnieuw bewees Ancus Martius dat hij de titel "vredevorst" waardig was: de krijgsgevangen Latijnen kregen de Aventinus-heuvel toegewezen als woonplaats.
Voorwerp: Ostia
- zeer belangrijke fase in de ontwikkeling van de stad Rome.
-stichting van Ostia de haven van Rome
-vrije doorvoer van goederen van en naar Ostia

Hier zie je waar de haven ostia lag. Dit was een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de Romeinen.


De tijd van koning Tarquinius Priscus, 617-579 v.C
-Griekse afkomst ( uit Corinthe )
-wist zich op korte tijd in brede kringen geliefd te maken, niet in het minst bij de regerende koning Ancus Martius
Persoon : Tanaquil Priscus
Tanaquil was, volgens de Romeinse overlevering, de echtgenote van de legendarische vijfde Romeinse koning Lucius Tarquinius Priscus. Het zou Tanaquil geweest zijn die hem overhaalde naar Rome te immigreren, waar hij later koning zou worden. Tanaquil was een van de Etruskische vrouwen die veel te zeggen had. In tegenstelling tot de Romeinse vrouwen konden zij een volwaardige rol vervullen in het openbare leven.
Gebeurtenis: de moord op Tarquinius Priscus, 579 v.C.
Toen Tarquinius bekend maakte dat hij zijn adoptiefzoon Servius Tullius als zijn opvolger had aangeduid, in het nadeel van zijn eigen zonen, werd hij vermoord door de afgunstige zonen van Ancus Martius, die een tweede maal het koningschap aan hun neus voorbij zagen gaan. Door het koelbloedige optreden van de koningin werden echter hun plannen voor de machtsgreep verijdeld, zodat Servius Tullius zonder tegenstand als troonopvolger kon worden geïnstalleerd.


Hier Lucius Tarquinius Priscus afgebeeld

De koning servius Tullius belangrijk hervormer van de Romeinen. Hij bracht een soort van Democratie.

De tijd van koning Servius Tullius, 579-535 v.C.
-servius Tullius staat bekend als een belangrijk hervormer.
-hij verdeelde het Romeinse staatsgebied in administratieve districten
-hij deelde de burgers in op grond van vermogen, waardoor het plebs politieke rechten kreeg.
-stemrecht in de volksvergadering werd voortaan uitgeoefend per centra.
Persoon:Servius Tullius
De overlevering vertelt dat Servius - volgens Titus Livius was hij een telg uit een door de Romeinen overwonnen koningsgeslacht, andere auteurs houden hem voor de zoon van een huisslavin - als kind werd opgevoed in het paleis van Tarquinius Priscus en Tanaquil. Eens had iemand waargenomen dat het hoofd van het slapende jongetje werd omgeven door een kroon van vlammen. Tanaquil herkende dit als een goddelijk voorteken van een bijzondere toekomst voor het kind, dat om die reden door het echtpaar als hun zoon werd geadopteerd. Mettertijd wist deze Servius zelfs Arruns en Lucius, de eigen zonen van Tarquinius, als troonopvolger te verdringen. Toen Tarquinius daarop vermoord werd door de afgunstige zonen van zijn voorganger Ancus Martius, wist Tanaquil door haar koelbloedige optreden het koningschap voor Servius veilig te stellen. Zij hield de dood van haar echtgenoot verschillende dagen geheim en installeerde intussen haar adoptiefzoon stevig op de troon.
Gebeurtenis:hervormer inbreng bevolking groepen Rome
Hij deelde de bevolking op in de volgende groepen:
-de koning : -grootste macht
-voor het leven verkozen
- opperpriester, -rechter. - bevelhebber

-patriciërs : - vooraanstaanden
- bezitten bijna alle grond : grondhandel
- stemmen en deelnemen aan het bestuur

-plebejers : - vrij
- geen politieke rechten
- boeren, ambachtslieden, handelaars

-slaven : - krijgsgevangenen en hun afstammelingen
- niet vrij
- geen rechten
- (vaak) zwaar werk
- worden beschouwd als zaak , niet als persoon


De tijd van de beginnende republiek, 535-100 v.C.
-tijdens de Republiek wordt het hogepriesterschap in tegenstelling tot het koninkrijk niet toevertrouwd aan de bestuurders.
-de taak wordt overgenomen door de speciaal hiervoor aangeduide Pontifex Maximus.
-volksvergadering voor alleen de rijke mannen( geen vrouwen )

De Romeinse Republiek: imperium
aanvankelijk een stadstaat van een paar honderd km² en enkele tienduizenden inwoners, die door een onafgebroken reeks defensieve en offensieve oorlogen uitgroeide tot het centrum van een federatie die geleidelijk aan heel het Apennijns Schiereiland ging omvatten. De volgende fase was het vormen van een Imperium, dat zich over het gehele Middellandse Zeegebied uitbreidde.
Gebeurtenis: oorlogen
Er kwamen velen oorlogen met als resultaat dat ze binnen enkele jaren geheel Italië hadden veroverd. Maar dit was niet genoeg ze wouden meer ze wouden heel de wereld tot een groot imperium maken.
Voorwerp : kleding
De Romeinen kenden eigenlijk maar twee echte kledingstukken: de toga en de tunica. De toga werd gedragen bij belangrijke gebeurtenissen, en de tunica bij het werken in huis. Vrouwen droegen in plaats van een toga een soort wit wollen gewaad, stola genaamd.


Hier de toga afgebeeld in deze tij werdt dit kledingstuk beroemt.

De tijd van het einde van de republiek. 100 -27 v.C
-bloedige burgeroorlog
-julius Ceasar
-de slag bij Munda
Personen : Gaius julius Caesar
was een Romeins politicus. Hij wordt meestal kortweg Julius Caesar of Caesar genoemd en wordt gezien als een van de machtigste mannen van zijn tijd. Hij had jarenlang de politieke macht te Rome.
Gebeurtenissen : de slag bij Munda 17 maart 45 v.C
De Slag bij Munda op 17 maart 45 v.Chr. betekende de definitieve nederlaag van de partij van Pompeius tegen die van Julius Caesar.
In de burgeroorlog tegen Caesar had de aanvankelijk door Pompeius geleide partij der optimates reeds drie zware nederlagen geleden, bij Dyrrhachium, Pharsalus en Thapsus, zodat deze partij nu alleen in Spanje nog aan de macht waren. Pompeius de Grote zelf had al enkele jaren eerder het leven verloren.
Twee van zijn zonen, Sextus en Gnaeus Pompeius, zetten echter de strijd nog voort. Aan hun kant stond ook Titus Labienus, die in de Gallische Oorlog onderbevelhebber van Caesar was geweest, maar later naar de partij van zijn tegenstanders was overgegaan.
Met in Spanje gerekruteerde troepen deden Labienus en de twee zonen van Pompeius nog een wanhopige poging om Caesar het hoofd te bieden. Hun kansen stonden niet slecht want zij beschikten over 13 legioenen (ongeveer 60.000 man), terwijl Caesar slechts over 8 legioenen beschikte (ongeveer 40.000 man).
In Munda, in Zuid-Spanje, stuitten de twee legers op elkaar. De beslissing in de slag werd gebracht door een cavalerieaanval, geleid door Octavianus, die hier als 18-jarige jongen voor het eerst van zich deed spreken.
Een aanval op het kamp van Pompeius door koning Bogud of Mauritania en zijn cavalerie, bondgenoten van Caesar, werd het hoofd geboden door de cavalerie van Labienus. Maar de legionairs zagen dit aan als een vlucht. Er brak toen paniek uit onder de troepen van Labienus en de zonen van Pompeius. De troepen van Caesar richtten vervolgens een enorme slachting aan onder de vluchtende vijanden. Niet minder dan 30.000 Romeinse burgers verloren het leven in deze slag, die een van de bloedigste veldslagen uit de Oudheid was.
De slag bij Munda betekende het definitieve einde voor de partij van Pompeius.


Julius Caesar in gevecht. Hij voerde velen oorlogen en burgeroorlogen.
Tijdsbalk van de Romeinse geschiedenis van af de 8 eeuw voor Christus tot de 27e jaar voor Christus.

Tijd van de koning Romulus, 753-715 v.C.
Oudheid van de Grieken en Romeinen
Stichting Rome


De tijd van koning Numa Pompilius, 715-673 v.C
Oudheid van de Grieken en Romeinen
Periode van rust


Tijd van koning Tullius Hostilius, 673-642 v.C
Oudheid van de Grieken en Romeinen
De koning wou veel oorlog voeren en die kreeg hij.


Tijd van koning Ancus Martius, 642-617 v.C
Oudheid Grieken en Romeinen
Stichting haven Ostia


De tijd van koning Tarquinius Priscus, 617-579 v.C
Oudheid Grieken en Romeinen
Weinig oorlogen, koning had respect van volk


De tijd van koning Servius Tullius, 579-535 v.C.
Oudheid Grieken en Romeinen
Steeds meer mensen hadden stemrecht, bevolking in groepen verdeeld

De tijd van de beginnende republiek, 535-100 v.C.
Oudheid Grieken en Romeinen
Alleen de reiken mensen mochten beslissen


De tijd van het einde van de republiek. 100 -27 v.C
Oudheid Grieken en Romeinen
Zware burgeroorlogen


Conclusie en nawoord.

Ik vond het een leuk project om aan te werken. Ik heb er met veel plezier aan gewerkt. Ik ben blij dat ik dit onderwerp ook had gekozen omdat ik het gewoon leuk vond om aer aan te werken. Ook al liep het met het begin stroef. Ik wist niet goed wat ik moest doen en ik snapte de opdracht niet zo goed. Maar uiteindelijk was het klaar en ik was tevreden over de kwaliteit van mijn werk. Ik hoop dat u het met plezier mijn praktische opdracht gelezen heeft.

REACTIES

H.

H.

wat een goed verslag.
ik had een 9.
dank je wel.
carlos je bent fatastisch

13 jaar geleden

A.

A.

awesome !

11 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.