jaar, plaats= 1982 India/UK

Regisseur= Richard Attenborough

Muziek= Ravi Shankar

Wie speelt Mahatma Gandhi= Ben Kingsley

Wie speelt Kasturba Gandhi= Rohini Hattangadi

Wie speelt= Genraal Dyer Edward Fox

Wie speelt= Lord Irwin John Gielgud

Lengte= 188min

Soort= DramaBeantwoording van vragenlijst:

1 Algemene informatie2 Inhoud FilmDe openingsscène is de moord op Gandhi. De film bestaat in grote lijn uit 4 delen. In het eerste deel zie je hoe hij in Zuid-Afrika opkomt voor de Indiase minderheden, dit gedeelde is niet van toepassing in dit werkstuk. Het 2e deel begint bij Gandhi’s aankomst in India, hij wordt als een held ontvangen in verband met zijn daden in Zuid-Afrika. Hij begint een rondreis om het land te leren kennen, en hij begint een commune. Dan wordt hij steeds actiever in de onafhankelijkheidsstrijd, hij weet het hele volk te mobiliseren in geweldloos verzet. Toen er later toch geweld kwam stopte Ghandi het geweld door in hongerstaking te gaan, hij werd daarna toch nog opgepakt en zes jaar vastgezet. Hij komt na 4 jaar vroegtijdig vrij. Nu begint deel drie met een nieuwe reeks geweldloze protesten die eindigen in een onafhankelijkheids conferentie in Londen, deze mislukt. In de tweede wereldoorlog word Ghandi vastgezet. Na de tweede wereldoorlog word India alsnog onafhankelijk, hier begint het vierde deel. in gedeelte vier willen de moslims een eigen staat: Pakistan. Hieruit volgt een burgeroorlog maar Gandhi stopt deze burgeroorlog door in hongerstaking te gaan. De film eindigt als een hindoe Ghandie vermoordt.3 De tijd waarin de film speelt

Gandhi leefde van 1869 tot 1948. in deze periode maakte de wereld grote politieke ontwikkelingen door omtrent de koloniën van europa in de rest van de wereld. Gandhi speelde hier een grote rol in, hij streed op een unieke manier mee in de strijd om India onafhankelijk te krijgen. Gandhi maakte India onafhankelijk doormiddel van geweldloos burgerlijk verzet.4: 5 Historisch juiste feiten uit de film1. verbranden van speciale passen voor alleen Indiërs in Zuid-Afrika in 1908

2. Actie voor vrije teelt van gewassen in plaats van Indigo op het platte land van India april 1917

3. 31 juli 1921 het verbranden van heel veel kleren westerse kleren

4. de zoutmars 1930

5. de massamoord in Amnitsar 13 april 19195: 5 historisch onjuiste feiten1. de ontmoetingen in het huis van Jinnah waren vooral korte samenvattingen over hoe de omgang over het algemeen was tussen Gandhi en andere belangrijken Indiërs. In werkelijkheid hebben de gesprekken niet op de in de film getoonde manier plaatsgevonden. Ghandi heeft in werkelijk een heel congres bij elkaar gekregen waar de indiase burgerbevolking in vertegenwoordint was, dit zie je niet in de film terug.

2. Er worden soms lange periodes weggelaten, in de film zie je bijvoorbeeld hoe Gandhi rechtstreeks na zijn vrijlating in Zuid-Afrika naar India gaat (9 jan 1915). In werkelijkheid komt Gandhi pas een jaar na zijn vrijlatin in India aan, eerst blijft hij een helf jaar in Zuid-Afrika, en dan gaat hij nog een half jaar naar Groot-Brittannië3. Gandhi’s belangrijkste tegenstanders zijn uit de film weggelaten. Hierbij doel ik vooral op de extremere nationalisten, bijvoorbeeld Tilak. Tilak was een groot voorstander om geweld te gebruiken in de onafhankelijkheidsstrijd, hij was zeer populair bij de indiers, en hij stierf als een martelaar in 1920.

4. Je krijt niet mee hoe van 1922 tot 1928 de aandacht voor Gandhi in india verslapt. Wel zie je hoe Ghandi 4 jaar wordt vastgezet, maar de indruk wordt gewekt dat hij gelijk na zijn vrijkomst een succesvolle zoutmars organiseert, in werkelijkhied zaten tussen zijn vrijlating en de zoutmars 4 jaren.

5. Als het om denkbeelden en omgangsvormen gaat wordt Gandhi te perfect afgeschilderd. Zo heeft het plaatsgevonden dat Gandhi het sterfbed van zijn vader verliet om met zijn vrouw naar bed te gaan. Toen hij later in het celibaat ging leven eiste hij van sommige omstanders dat zij dit ook gingen doen. Al deze wat minder positief gewoontes en karaktertrekken komen in de film niet naar voren.6: 3 stereotypen uit de film1. De Britse soldaten waren gedurende de gehele film simpele orders opvolgende manschappen.

2. De Indiase bevolking was in groepsverband net een kudde schappen, als het eerste over de dam was, dan ging de rest ook.

3. Jinnah vond ik ook een aardig stereotiep, hij maakte inde film geen verandering door, en hij was altijd binnen de Indiase vrijheidsbeweging de ‘tegenstander’ van Gandhi7 Is de film betrouwbaar?

1. Geeft de film betrouwbare informatie over India? Hier moet je eerst een andere vraag stellen, namelijk: welke informatie geeft de film over India. Ik denk dat je dan het best in kan gaan op het beeld dat de film geeft over de bevolking en een stuk van de geschiedenis van het land. Het volk wordt in de film afgeschilderd als bestaande uit 2 groepen: heel veel Hindoes, en een kleinere groep moslims die samen verbazend goed waren in geweldloos verzet. Je zou met een bevolking van driehonderdvijfitigmiljoen toch wel verwachten dat er meer incidenten van gewelddadige aard in India gebeuren als in de film is vergegeven. Dit is ook het geval, wat dat betreft is de film niet helemaal aan de waarheid trouw gebleven. Op het gebied van politieke geschiedenis is de film ook niet correct, de maker van de film heeft lang niet alle politieke acties van Gandhi weergegeven. Dat is natuurlijk vrij logisch, gezien de duur van een film in verhouding tot een mensenleven is het ook niet mogelijk om alles weer te geven, maar aangezien je in de film toch vooral de acties met het meeste succes ziet levert het toch een vertekend beeld.

2. Wat betreft Groot-Brittannië vertelt de film vooral over de koloniale politiek, hierin houden de Britten koppig vast aan de koloniën. Totdat de Britten zulk grof geweld tegen de geweldloze Indiërs gebruiken dat het Britse argument: “wij blijven hier om de orde te bewaren ander wordt het hier een janboel” niet meer opging. Dit komt vrij goed overeen met de werkelijkheid. Het zou alleen hoogstwaarschijnlijk niet het geval zijn geweest dat alle Britse bevelhebbers tegen zelfstandigheid van India waren, de film gaat wat dat betreft toch echt over de nuances en gedachten van Gandhi en niet die van de Britten.

3. De verhouding tussen moederland Britanie en kolonie India landen.

In de film wordt voornamelijk ingegaan op de rol van de Britten als bezetter, je ziet niet veel over de britse volks opinie of over mening van de meeste Indiërs betreffende de Britse bevolking. Maar zover dit wel gebeurde is de film gedeeltelijk wel aan de waarheid trouw gebleven, je zag dat de Britse textielarbeiders Gandhi hartelijk verwelkomden. Natuurlijk waren er ook in Britanie tegenstanders van een onafhankelijk India, hier zie niks over terug in de film.

4. De film geeft natuurlijk de meeste informatie over het leven van Gandhi. In de film is dit alleen nogal een perfect plaatje over zijn heldendaden. Over dingen waar hij geen succes in had, zoals zijn gezinsleven, wordt niet uitgewijd. De film is een mooi verslag van de spirit van Gandhi, maar over het leven zijn niet helemaal.

5. De film draait vooral over de doelen die Gandhi nastreefde. Die waren: een onafhankelijk India, en dat door middel van geweldloos verzet. Gandhi had ook doelen die niet in de film naar voren kwamen, zoals: het opheffen van de kasten.

7.1 Kloppen deze feiten?

of deze feiten kloppen heb ik in de bovenstaande tekst verwerkt

7.2 twee voorbelden van standplaatsgebondenheid van de maker van de film.

1. In de film wordt niet duidelijk dat Gandhi’s anti kasten campange voor Gandhi’s tijd erg progressief was, dit is standplaatsgebonden omdat de filmaker zich waarschijnlijk niet al te druk maakt om kasten, hij verwerpt het idee toch als vanzelfsprekend.

2. He

7.3 Welke rol speelt muziek in de film?

Vooral een begeleidende rol, de muziek speelt geen grote rol in de spanningsboog van de film. De muziek laat een stuk Indiase cultuur horen.

7.4 Wat deed de filmmaker om publiek te trekken, en heeft hij hierbij de werkelijkheid geweld aan gedaan?

De film bestaat voor een heel groot gedeelte uit massascènes, bijvoorbeeld de massale begrafenis, de zoutmars, de dag van vasten en bidden, de massamoord bij Amnitsar, dit is misschien gedaan om het publiek te raken. Ja, zo doe je de werkelijkheid wel geweld aan want in de film word Gandhi op deze manier als held afgeschilderd, wat hij niet altijd was.

8 Probeert de maker van de film bewijzen te leveren voor de waarheid van zijn beelden

Ja hij probeert wel bewijzen te leveren, bijvoorbeeld door oude journaalbeelden of data te laten zien. Als je echter goed naar de journaalbeelden kijkt zie je dat het ook gewoon Ben Kingsley is. Ook geeft de filmmaker in het begin van de film aan waarheidsgetrouw te willen zijn met de zin: Het is onmogelijk om alles uit iemands leven te vertellen.9 Eigen mening

Er zat wel spanning in de film, maar die bleef niet de hele film intact. Toen Gandhi in de tweede wereldoorlog in de cel zat zakte de spanning in. De film was zeker wel ontroerend, vooral de beelden van de massamoord in Amnitsar en de scène in Calcutta waarin een hindoe verteld dat hij een kind heeft vermoord is schokkend. Ik vond ik de dood van Gandhi erg treurig.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

J.

J.

Hoi, ik wou even zeggen dat je ongelooflijk veel taalfouten erin heb staan voor een 6 VWO-er!!!!!
Voor de rest was je PO harstikke goed =)

grtz just mij

13 jaar geleden