Fidel Castro

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 5e klas vwo | 1955 woorden
  • 13 januari 2004
  • 18 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
18 keer beoordeeld

Persoon
Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Hoofdstuk 1 Inleiding

Ons werkstuk gaat over Fidel Castro. Wij hebben dit onderwerp gekozen omdat we er weinig vanaf wisten. De meeste mensen hebben wel eens van Fidel Castro gehoord, en dat hij over Cuba heerst, maar niemand weet wat hij nou precies doet en heeft gedaan. Onze hoofdvraag is: Is de revolutie van Fidel Castro geslaagd en succesvol voor de bevolking? Om deze vraag te beantwoorden hebben we verschillende deelvragen die duidelijkheid moeten verschaffen. We hopen dat dit gelukt is

Hoofdstuk 2 De geschiedenis van Cuba voor 1959

Cuba werd in 1492 ontdekt door Christophorus Columbus. Daarna werd Cuba een Spaanse kolonie. Na een oorlog met Spanje werd Cuba officieel een onafhankelijke republiek, maar in werkelijkheid was ze heel erg afhankelijk van de Verenigde Staten. Toen kwam er een politieke chaos en een heleboel presidenten volgden elkaar snel op, totdat Batista in 1934 aan de macht kwam. Baptista was een president die werd gesteund, onder andere door financiële hulp, door de Verenigde Staten. De VS hadden daar baat bij, omdat Cuba vlak bij de VS ligt. Batista was tot 1959 aan de macht in de vorm van gekozen president maar ook als dictator toen hij een staatsgreep pleegde omdat hij de verkiezingen had verloren. Hierdoor kreeg hij steeds meer tegenstand van het volk. Omdat Batista zo’n corrupt bewind voerde, richtten Fidel Castro, zijn broer Raul en Ernesto ‘Che’ Guevara, een arts uit Argentinië, in 1955 een beweging op die tot doel had Batista af te zetten. Fidel Castro bracht een klein legertje bij elkaar van ongeveer 82 mensen, zij worden de 26e julibeweging genoemd. Ze hadden nog best wel veel succes tegen het gigantische leger van Batista, want zij waren veel meer vertrouwd met het terrein.

Hoofdstuk 3 De Revolutie in 1959

In 1958 begon het leger van Batista af te brokkelen. Dat kwam omdat Batista hoge generaals niet benoemde om hun kwaliteit, maar om hun persoonlijkheid en loyaliteit. Eind 1958 was het verzet tegen Batista zo algemeen geworden dat Batista, toen ook het leger hem dus niet meer steunde, op 31 december 1958 vluchtte. Op 1 januari 1959 trokken Fidel Castro en zijn 26e julibeweging de stad Havana binnen en verkondigden daar dat de revolutie begonnen was. Op 1 januari 1959 werd Cuba officieel een socialistische staat. Officieel was Fidel Castro alleen premier, maar hij benoemde zichzelf ook tot andere dingen. Kort na de revolutie bezat hij de volgende titels:

1. Staatshoofd
2. Regeringsleider
3. Secretaris-generaal van de PCC, de communistische partij van Cuba en ook de enige legale partij
4. Opperbevelhebber van de strijdkrachten

Castro was dus ook nog premier, maar dat was niet echt de goede benaming, want alle macht lag bij een en dezelfde persoon. En zo werd Castro een dictator. Castro was een aanhanger van het marxisme. In de periode dat Batista regeerde waren er internationale ondernemingen gekomen die handel dreven met allerlei andere landen, vooral met Amerika. Ook was de meerderheid van de mensen van Cuba heel arm en was er een rijke elite. Castro vond dit niet kunnen en dacht dat door het communisme in te voeren te veranderen. Hij maakte internationale (Amerikaanse) bedrijven tot nationale bedrijven en hij verdeelde grote stukken land onder de boeren. Dit was natuurlijk ongunstig voor de VS, dus dat land zette alle hulp stop, de suikerimport, een grote inkomensbron in Cuba, werd stopgezet. De kapitalistische VS vonden het helemaal niet prettig dat het communisme, wat eerst altijd zo ver weg was, opeens zo dichtbij was gekomen.

Maar in Rusland, toen nog de USSR, waren de regeringsleiders blij met nog een communistische bondgenoot. De USSR bood Cuba hulp aan en er werd veel gehandeld in suiker en olie. Hierdoor kwamen er economische verbeteringen in Cuba.

De Verenigde Staten waren hier helemaal niet blij mee. De USSR was hun grootste vijand en die dreven intensief handel met hun buurland. De Amerikanen hadden al verschillende keren geprobeerd Fidel Castro uit te schakelen en om het leven te brengen, om zo Batista aan de macht te houden, want Batista was wel pro-Amerika. Tussen 17 en 19 april 1961 organiseerden de Verenigde Staten een invasie in de Cubaanse Varkensbaai. In de nacht van 17 april landden 1500 door de CIA getrainde huurlingen op de zuidelijke kust van Cuba. Deze huurlingen zouden een klein gebied veroveren en dan de VS om hulp vragen, die al een nieuwe regering klaar had staan in Miami. De huurlingen slaagden erin aan land te gaan en Cuba werd bestookt met bommen. Fidel Castro zag natuurlijk dat zijn positie bedreigd werd en hij startte een militaire campagne tegen de huurlingen. Bij deze campagne hoorde het echte leger, politie en een volksleger. De huurlingen werden in minder dan 72 uur uitgeschakeld. Dit was een grote nederlaag voor het zo onoverwinnelijke Amerika. De huurlingen werden gevangengenomen en later omgewisseld voor voedsel.

In oktober 1962 bereikte de relatie tussen Cuba, de USSR en de VS een dieptepunt. De Amerikanen ontdekten dat de USSR een kernraketbasis op Cuba had staan. Vanaf Cuba konden deze raketten elk doel in de VS raken, wat vanuit de USSR niet kon. De VS eisten dat de USSR de raketten zou vernietigen. Uiteindelijk gaven ze toe en zo kon een grote atoomoorlog worden voorkomen.

Rond 1980 kreeg Fidel Castro steeds meer kritiek over zijn manier van regeren. Rond die tijd vluchtte er 125000 Cubanen naar Amerika met de hoop op een beter leven. Ondertussen stortte het communisme in Europa in. De toenmalige president van de USSR, Gorbatsjov, raadde Castro aan ook te gaan hervormen. Hij wilde hier alleen niets van weten en hij verbood de media in zijn land iets erover te schrijven, want hij was bang voor een volksopstand. Ondanks alle aanslagen op zijn leven en alle opstanden is hij nog steeds aan de macht als dictator.

Hoofdstuk 4 Het leven van Fidel Castro

Dit wil je ook lezen:

Fidel Castro Ruz werd geborden op 27 augustus 1927(sommigen zeggen 1926), in Mayari, een kleine stad in de provincie Oriente. Zijn vader had uit een eerder huwelijk al 2 kinderen en zijn moeder, Lina Ruz González, kreeg met Fidel’s vader nog vijf kinderen.

De praktische opdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Fidel Castro Ruz werd geborden op 27 augustus 1927(sommigen zeggen 1926), in Mayari, een kleine stad in de provincie Oriente. Zijn vader had uit een eerder huwelijk al 2 kinderen en zijn moeder, Lina Ruz González, kreeg met Fidel’s vader nog vijf kinderen.

Fidel werd christelijk opgevoed. Na zijn middelbare school ging hij rechten en sociale wetenschappen studeren. Hij probeerde samen met andere revolutionairen de Dominicaanse Republiek te bevrijden van de dictatuur in 1947. Dit mislukte.

Castro wilde een zetel in het parlement en probeerde dit in 1952. Maar generaal Fulgencio Batista nam Cuba van toenamalige president Carlos Prio Socarras en hij legde Cuba de dictatuur op. Daardoor kwame er geen verkiezingen en kon Castro niet worden gekozen. Toen Vastro Batista aanklaagde omdat alles gewelddadig was gegaan, werd dit afgewezen.

In juli 1953 organiseerde hij een aaval op de legerbasis van Santiago de Cuba, maar hij werd al tijdens de voorbereidingen opgepakt en ging voor 15 jaar de gevangenis in. Tijdens het proces verdedigde hij zichzelf met de woorden: ‘La historía me absolverá. ( de geschiedenis zal me vrijspreken) Na twee jaar kreeg hij amnestie en vertrok hij naar Mexico.

Een jaar later keerde Fidel Castro al terug samen met zijn broer Raul, met che guevara en 97 anderen. Ze landen aan de kust en ze probeerde Cuba te veroveren. Dit mislukte en maar 15 mensen overleefde het, waaronder Castro, Guevara en Raul. Ze vertrokken naar de bergen en organiseerden een nieuwe staatsgreep. Deze lukte (zoals in het vorige hoofdstuk te lezen is) en hij nam alle macht.

Castro is getrouwd in 1948, kreeg een zoon in 1949 en scheidde weer in 1954

Hoofdstuk 5 Gevolgen van de revolutie op politiek en economisch gebied

Toen Fidel Castro in 1959 aan de macht kwam, dachten veel Cubanen dat alles anders zou worden. In het begin werd de situatie in Cuba ook beter. Een van Castro’s mederevolutionairen was Che Guevara. Vooral hij zorgde ervoor dat er bepaalde projecten op gang kwamen. Hij zorgde dat bijna iedereen in Cuba nu kan lezen en schrijven door een groot analfabetiserings-project te starten. Hij verbeterde ook het onderwijs en de zorgsector. En dat lukte aardig, want de gemiddelde levensverwachting ligt op 75 jaar, terwijl de levensverwachting van andere ontwikkelingslanden zo rond de 60 jaar ligt. Bij het begin van de revolutie beloofde Castro dat hij de rassendiscriminatie zou uitroeien. Er wordt nog steeds wel een beetje onderscheid gemaakt, maar niet meer zoveel als in de tijd dat Batista regeerde.

Vlak na de revolutie ging het dus iets beter met Cuba, maar in de jaren tachtig stortte de economie volledig in. Cuba is een klein land met nauwelijks grondstoffen, dus zeer afhankelijk van het buitenland. Maar toen Fidel Castro niet wilde hervormen gingen steeds meer landen Cuba boycotten. De situatie werd onhoudbaar, er was geen eten meer en ook geen geld. Daarom werd er in de jaren negentig besloten weer te handelen met Cuba, om het niet nog verder weg te laten zakken. Dit heeft heel erg geholpen, de export is met 279% gestegen en de waarde van de munt werd zeven keer sterker.

Hoofdstuk 6 De toekomst van Cuba

Fidel Castro is nu 76 jaar oud. Hij is hiermee een van de oudste dictators van de wereld. Maar hij kan nog steeds praten. In 1997 dachten veel mensen dat hij heel erg ziek was, maar hij ontkende dat en hield een zeven uur durende toespraak. Maar Fidel Castro is oud en de vraag is natuurlijk, wat gebeurt er als hij er niet meer is? Vele Cubanen vinden het moeilijk om daarover na te denken, want zij weten niet beter dat hij hun leider is. Sommige Cubanen denken dat Cuba na Fidel gewelddadig zal zijn. Castro onderdrukt vele problemen al lange tijd, dus na zijn dood zouden die wel eens tot spanningen kunnen leiden. Sinds Fidel Castro Cuba heeft opengesteld voor de toeristen (ook om de economie weer op te krikken) zien de Cubanen in wat voor vrijheid de toeristen leven en in wat voor onderdrukt land zij zelf leven. Het is niet waarschijnlijk dat het tot een staatsgreep zal leiden omdat het leger achter Fidel Castro staat. Maar na zijn dood zal er iets moeten veranderen, want Cuba is een van de laatste communistische landen in de wereld. Omdat Cuba communistisch is willen veel landen geen handel met Cuba drijven, dus het heeft nog maar weinig landen waarmee het kan handelen. Cuba zal dus langzaam over moeten op het kapitalistische systeem, ook om de economie en handel weer te stimuleren. Daar is het al een beetje mee bezig sinds Cuba weer is opengesteld voor toeristen. Officieel volgt de jonger broer van Fidel, Raul Fidel op. Hij is nu het hoofd van het Cubaanse leger. Hij wil als hij aan de macht komt het politieke beleid zo voortzetten zoals het nu is. Maar tot het moment daar is, weet niemand zeker wat er gaat gebeuren, dit zijn allemaal maar verwachtingen en gissingen.

Hoofdstuk 7 Conclusie

Het is heel moeilijk om antwoord te geven op de hoofdvraag, omdat de mensen in Cuba niet vrijuit kunnen spreken. Als zij dit doen zullen zij namelijk gelijk in de gevangenis komen. Wij denken dat in het begin het allemaal beter was voor de bevolking, alleen het verslechterde steeds meer. Castro heeft namelijk het analfabetisme verkleind, de zorgsector verbetert en het onderwijs verbeterd. Met de economie ging het in het begin van zijn regime beter, maar na 1990 kwamen er steeds minder landen die communist waren. De kapitalistische landen wilden niet meer met Cuba handelen, en daardoor moesten ze zelf voor alles zorgen. En alles moest opnieuw worden opgebouwd. Hij had alles over voor het land, als ze maar niet liberaal werden. Dit is natuurlijk ten nadelen voor de bevolking, qua techniek zijn ze er op achteruit gegaan. De bevolking word in alles onderdrukt door het communisme. Om daar een voorbeeld van te geven; in 1997 had de bevolking voor het eerst vrij met kerst, omdat het jaar daarna de paus kwam. Aanhangers van het staatshoofd zeggen dat de bevolking het regime van Fidel Castro goed vinden, anderen zeggen van niet. Wijzelf denken dat de bevolking geen vrede heeft met het regime, maar ze kunnen het niet uitten.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.