Emigratie naar de Verenigde Staten

Beoordeling 7.5
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 1738 woorden
  • 26 februari 2005
  • 53 keer beoordeeld
Cijfer 7.5
53 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

1. Hoeveel Nederlanders zijn er in totaal geëmigreerd naar de Verenigde Staten?

De registratie was incompleet en onoverzichtelijk. Het is moeilijk om een duidelijk getal te geven aan hoeveel Nederlanders zijn geëmigreerd naar de Verenigde Staten. 2 cijfers; + Tussen 1835 en 1960 emigreerde er minstens 350.000 personen + Alle Europeanen bij elkaar waren 10 miljoen, 1% hiervan kwam uit Nederland, dus; 100 000 uit Nederland. Maar, in de periode 1935 tot 1880 waren het al ongeveer 75 000 tot 100 000. Dus dit bewijst hoe incompleet het archief is en hoe onbetrouwbaar deze cijfers zijn.

2. Hoeveel Nederlands zijn er in de periode 1840 – 1880 vanuit Rotterdam vertrokken naar de Verenigde Staten?

Volgens een heer, genaamd Robert P. Swieringa, arriveerde in de periode 1835 - 1880 ongeveer 75 000 tot 100 000 Nederlanders. Dat houd dus in dat ongeveer 50 000 – 75 000 Nederlanders in de periode 1840 – 1880 arriveerde. Voor een land als Nederland lijkt dit veel, maar in verhouding zijn dit er eigenlijk heel weinig. Uit heel Europa kwamen 10 miljoen emigranten, kan je wel zien wat een klein aandeel Nederland daarin bracht.

3. Wat zijn de voornaamste redenen geweest van de Nederlandse emigratie naar de V.S.?

De Verenigde Staten was zeer in trek omdat veel van de immigranten arm waren en niks te verliezen hadden. De Verenigde Staten werd overal aangeprezen, het was het land waar de dromen uit kwamen. Pamfletten, familie, je geloof, iedereen vertelde rond hoe geweldig de VS was. Nederland heeft heel was crisissen gehad in 1800, waarbij het voornamelijk om eten ging. Boeren hadden geen geld meer om meer land te kopen, en er was nog geen omscholing. In de VS waren de lappen grond spotgoedkoop, omdat er toch genoeg was. een boerderijtje opzetten was dus helemaal niet zo duur. Je kon toch al het geld lenen, voor de tickets van de overtocht, en als je daar ging wonen kon je het in jaren afbetalen. En als je iedereen zo hoorde praten over de Verenigde Staten, geloofde je bijna dat je dat binnen een maand af kon betalen.

4: Tot welke bevolkingsgroepen behoorden de Nederlanders die naar de VS emigreerden?

De bevolkingsgroepen liepen zeer uiteen, van boeren tot kerklieden, van mensen die hun kinderen een goede toekomst wilden geven tot mensen die hun familie of geloof volgde. + De boeren, voor de vruchtbare grond die er was, het geluk dat de Verenigde Staten beloofde en al die kansen die de Verenigde Staten nog had. + De kerklieden, zoals priesters en predikanten, voor de nieuwe wereld die er open lag, de nieuwe leden die konden worden geworven, en de mensen in De Verenigde Staten die steun zochten in kerken van hun eigen geloof. + De ouders die geloofde dat in de Verenigde Staten beter onderwijs was, en dat hun kind in de Verenigde Staten een betere toekomst zou hebben. + De mensen die hun familie of geloof volgde die van familie of priesters, die al in de Verenigde Staten verbleef wat een wonderbaarlijk land vol kansen de Verenigde Staten was en zo in verleiding werden gebracht.

5. In welke jaren was er sprake van een extreem hoge emigratie vanuit Rotterdam?

years persons ----- ------- 1840-1849 18,358 with extremes in 1847: 8,052 persons. 1850-1859 21,658 1854: 4,810 p. 1860-1869 20,829 1867: 4,751 p. 1870-1880 25,516 1873: 5,529 p.

The emigration during the years 1845-1855 was very high, but during the
years 1857-1864 there was a very distinct decrease, due to the Civil War
and an economic crisis in North America. During the years 1865-1874 it all
rises again and in 1873-1878 again an econimic crisis starts.

6. Is er een verklaring te geven voor deze pieken in de emigratie naar de Verenigde Staten?

Veel oogsten mislukte, geen eten en eten is een levensbehoefte. Daarbij werd in de Verenigde Staten de economie beter en zag het er gunstig uit in de Verenigde Staten. De Verenigde Staten werd overal aangeprezen, je kon daar je dromen waar maken, een goede opleiding volgen, carrière maken, je kon er alles. De Verenigde Staten was geweldig, het land van de dromen. Hemel op aarde. Overal werd de Verenigde Staten de hemel in geprezen, dus nog meer redenen om naar de Verenigde Staten te gaan!

7. Uit welke provincies van Nederland waren de meeste emigranten afkomstig?

In Groningen, friesland en zeeland gingen veel mensen weg om in zich in De Verenigde Staten te vestigen. In Groningen etc woonde veel boeren en De Verenigde Staten beloofde veel vruchtbare grond, veel land en geluk. Een hemel voor boeren natuurlijk.

8. In welke staten van de Verenigde Staten vestigden zich de meeste Nederlandse emigranten? De meeste emigranten gingen naar grote staten waar heel veel ruimte was, en vruchtbare grond als ze een boerderij op wilde zetten. De meeste staten die aan deze ‘criteria’ voldeden waren; 1: Ohio
2: Minnesota
3: Indiana
4: Iowa
5: South-Dakota

9. Zijn zij in de Verenigde Staten van beroep veranderd?

Veel immigranten werden boer, het was lekker goedkoop en de grond was vruchtbaar. Ohio, Minnesota, Indiana, Iowa en South-Dakota boden veel vruchtbare grond en genoeg ruimte voor boerderijen, kleine bedrijven. Die honger naar eigen land was groot, en twee derde van de immigranten die aankwamen poogde een boerderij op poten te zetten. Friezen die aankwamen gingen soms in de agrarische dienst werken, dit waren er net zoveel in de Verenigde Staten als in Nederland. Kleine delen van de immigranten werden werkloos.

10. Geef een omschrijving van de reis naar de Verenigde Staten. Ga hier in op de volgende vragen:

• Wat kostte een dergelijke reis

De reis naar de Verenigde Staten zelf, de overtocht op de boot koste 200 gulden. (In die tijd kon je voor 200 gulden een auto kopen, reken dus maar uit hoe duur dat voor die mensen was.) daarbij moest je van je ‘oude’ huis naar Rotterdam en van New York (daar ging de boot van Rotterdam heen) naar je ‘nieuwe’ huis. Die kosten bij elkaar waren ook gemiddeld 100 euro. Dus in totaal was je ongeveer 300 euro kwijt.

• Hoelang duurde de overtocht?

Natuurlijk moest je eerst naar Rotterdam, want alleen vanaf daar kon je naar de Verenigde Staten. De enige haven lag daar. Toen had je nog geen auto’s, vliegtuigen of meer van die luxe, dus ging je met paard en wagen of met de trein. Dat duurde natuurlijk ook een paar dagen, afhankelijk waar je woonde. In Rotterdam ging je met de boot, die duurde gemiddeld 11 dagen. Eenmaal in De Verenigde Staten aangekomen moest je ook weer naar je huis of flat toe, dus ongeveer 18 tot 22 dagen, afhankelijk waar je heen moest.

De praktische opdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Natuurlijk moest je eerst naar Rotterdam, want alleen vanaf daar kon je naar de Verenigde Staten. De enige haven lag daar. Toen had je nog geen auto’s, vliegtuigen of meer van die luxe, dus ging je met paard en wagen of met de trein. Dat duurde natuurlijk ook een paar dagen, afhankelijk waar je woonde. In Rotterdam ging je met de boot, die duurde gemiddeld 11 dagen. Eenmaal in De Verenigde Staten aangekomen moest je ook weer naar je huis of flat toe, dus ongeveer 18 tot 22 dagen, afhankelijk waar je heen moest.

• Hoe waren de omstandigheden aan boord?

Omstandigheden? SLECHT, BAR, ROT, ONCOMFORTABEL, ZIEKMAKEND. Dat waren toch wel de hoofdingrediënten voor een reis naar de Verenigde Staten. Je had toen nog geen greintje luxe, sliep met meerdere mensen in een ‘hut’ en van medicatie hadden ze nog geen kaas gegeten, dus er waren veel ziektes en weinig hygiëne. Na 1861 werd je niet meer toegelaten als je een ziekte bij je had in de VS, dus moest je op de kosten van de schepen weer terug naar Nederland. Dus de schepen die vanuit Rotterdam uitvaarde namen ook geen zieke mensen meer mee, daardoor namen het aantal ziektes op schepen drastisch af.

11. Met welke problemen op korte termijn kregen de migranten te maken in de Verenigde Staten na hun aankomst?

- Er was geen huis naar keuze te krijgen omdat alles vol zat, dus werd je gepropt in een klein vies appartementje. - Je krijgt geen goedbetaald werk omdat er nog geen economie is dus je moet rondkomen van een hongerloontje en de benen onder het lijf vandaan rennen daarvoor. Je werd dus niet rijk. - Door het niet goed betaalde werk werkte je je langzaam aan in de schulden, je had geld geleend om een bedrijfje op te zetten of om een huisje te huren op het moment dat je aankwam. Door je slecht betaalde werk had je ieder duppie hard nodig, en schoot de lening er dus vaak bij in, wat dubbel zo hard terug kwam. - Alles viel tegen, het was er niet beter dan je thuisland, het was er niet schoner of beter. De dromen vielen in stukjes.

12. Met welke problemen op lange termijn kregen de migranten te maken in de Verenigde Staten na hun aankomst?

- De boerderij die zo goed opgestart werd blijkt niet goed te lopen en de schulden stapelen zich steeds verder op terwijl het bedrijf langzaam ineen zakt. Het bedrijf is failliet gegaan, maar de schulden staan er nog steeds. Je moet je persoonlijke bezittingen verkopen en je huis/boerderij, en dan sta je op straat terwijl je niks hebt in een land dat politiek gezien ongeordend is. - De politiek die ongeordend is. Er is nog geen goed rechtssysteem en eigenlijk rotzooit iedereen daar nog een beetje aan. - Alle mensen uit één land zitten bij elkaar in een buurt, er komt geen samensmelting van de culturen, omdat iedereen bij elkaar zit. Iedere buurt met eigen geloof en eigen opvattingen, normen en waarden.

Hoofdvraag; Wat waren de motieven van Nederlanders om te emigreren naar de Verenigde Staten in de 19e eeuw?

• in Nederland ging het rond 1845 niet zo goed met de economie (zat in een diepe economische crisis) en de Verenigde Staten was aan het opbloeien en had de tijd van zijn leven. Nijverheid en landbouw bloeide op, wat de VS toen al machtig maakte. • De grondprijs van land in de Verenigde Staten was spotgoedkoop, wat De Verenigde Staten voor boeren dubbel zo aantrekkelijk maakte. • De Verenigde Staten werd overal aangeprezen door iedereen; pamfletten, schepen, familie, maar ook door het geloof. Een nieuw land met nieuwe mogelijkheden, het land van de dromen. In De Verenigde Staten kon alles. Iedereen ging naar de VS met als doel voor ogen de American Dream. • Ongeveer rond 1880 was er weinig te eten, veel oogsten mislukte en de boeren werden steeds armer. Ze konden geen ander beroep gaan beoefenen, of meer gaan verbouwen, want van andere vakken hadden ze geen kennis, en geld om meer te gaan verbouwen was er ook niet. landbouwcrisis. De enige logische oplossing voor de boeren was om naar de Verenigde Staten te gaan verhuizen, waar de vruchtbare grond voor het oprapen lag. • Na de tweede wereldoorlog waren alle mensen bang voor een nieuwe oorlog, het communisme dat wel eng dichtbij kwam, maar vooral bang voor Duitsland. Duitsland was op dat moment gevaarlijk, machtig en onvoorspelbaar. Het enige land dat ongeschonden, kapitalistisch en democratisch uit de tweede wereldoorlog kwam, was de Verenigde Staten, dat gaf natuurlijk een sterk beeld over de Verenigde Staten.

Bronnen;

http://www.let.leidenuniv.nl/history/migration/chapter52.html#3
http://library.thinkquest.org/C005615/data/dutch_text/hist_main.html
http://library.thinkquest.org/C005615/data/dutch_text/whyemigration.html

REACTIES

K.

K.

slecht werkstuk :)

18 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.