Cleopatra VII Thea Philopato

Beoordeling 7.6
Foto van Celeste
  • Praktische opdracht door Celeste
  • 3e klas havo/vwo | 1948 woorden
  • 4 november 2019
  • 5 keer beoordeeld
Cijfer 7.6
5 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

CLEOPATRA VII THEA PHILOPATO

Aanleiding.

Cleopatra heb ik altijd een geweldige vrouw gevonden. Ze is ontzettend bekend geworden terwijl vroeger vrouwen als minderwaardig gezien werden en dus niet zo bekend waren. Ze kon haar kwaliteiten zo gebruiken dat andere deden wat ze wilde. Ze had daardoor heel veel macht. Ze is een goed voorbeeld om te laten zien dat als je maar iets heel graag wilt je het ook zal krijgen. Ik wist ook dat ze zelfmoord had gepleegd alleen wist ik niet waarom. Zo waren er meer dingen die ik maar heel vaag van haar wist. Met dit verslag wilde ik proberen daarachter te komen.

Cleopatra’s leven (A, B)
Voordat Cleopatra werd geboren, waren er al zes prinsessen geweest die ook Cleopatra heetten. Iedereen die op de troon verscheen, werd belaagd door intriges, jaloezie en ambities en haar familie is dan ook niet erg solidair of eensgezind. Cleopatra zelf en het overgrote deel van haar familie is Grieks. Het andere deel, waaronder haar overgrootmoeder, die een van de dochters van de koningin van Syrië was, is van Perzische komaf. Na Cleopatra werd de familie uitgebreid met nog een meisje, Arsinoë en nog twee jongens, namelijk Ptolemaeus XIII en Ptolemaeus XIV.
Iedereen die op de troon verscheen, kreeg, dat was gebruikelijk, een bijnaam. Zo werd Cleopatra "Filopator" genoemd. Dit betekent: Die van haar vader houdt.
Cleopatra VII Philopator (Cleopatra betekent "roem van haar vader") werd geboren in 69 v.Chr. als dochter van Ptolemaeus XII Auletes, een verre afstammeling van Ptolemaeus I Soter, een generaal van Alexander de Grote, die zich bij de dood van zijn meester (323 v.Chr.) een eigen koninkrijk toe eigende in Egypte.
Toen haar vader in 51 v.Chr. overleed, deelde zij aanvankelijk de troon met haar jongere broer Ptolemaeus XIII (geboren 63 v.Chr.). Op dat moment is zij nog maar 18 jaar oud. Haar broer is nog maar 10 jaar.
Cleopatra regeert met behulp van decreten, bevelen en aanwijzingen. Maar ze moest wel verzoek- en smeekschriften aannemen en zelf recht spreken. Deze taken zijn heel zwaar. Egypte was in die dagen nog eigen baas. De Romeinen waren de baas in grote stukken van Europa en het Midden-Oosten. Zij vielen de Egyptenaren niet aan, maar keken van afstand wel toe hoe het land geleid werd. In ruil voor het niet aanvallen van Egypte door de Romeinen moest Egypte een groot deel van de graanoogst afstaan aan Rome.
In 50 en 49 v. Chr. brak er hongersnood uit in de stad van Cleopatra. Doordat Egypte een groot deel van hun graan weggaf aan de Romeinen, waren de boeren niet tevreden en er brak een opstand uit.
Haar broer verdreef haar begin 48 v.Chr. uit Egypte. Cleopatra vlucht uiteindelijk naar Syrië. Hier ging ze een leger opbouwen om daarna naar haar land terug te keren.

Ze kwam in 48 v.Chr. met een leger naar Pelusium, waar haar broer haar met zijn eigen troepen de weg wilde versperren. Daar werd Pompeius op bevel van Ptolemaeus bij zijn ontscheping vermoord.
Caesar achtervolgde Pompeius, die in het Thessalische Pharsalus was verslagen en bij zijn aankomst in Egypte werd vermoord (28 september 48 v.Chr.). Hij kwam in Alexandrië aan, ontbood Cleopatra en haar broer en trachtte hen te verzoenen.
Cleopatra greep haar kans om weer aan de macht te komen. Caesar raakte verliefd op Cleopatra en door haar grote invloed op de Romeinen leek Egypte weer een machtig rijk te kunnen worden.
In de winter van 48 v.Chr. probeerde Caesar Ptolemaeus XIII te verslaan en Cleopatra, die intussen zijn minnares was geworden, weer op de troon te zetten. Deze bellum Alexandrinum (Alexandrijnse oorlog) eindigde op 27 maart 47 v.CHR. met de overwinning van Caesar. Na deze overwinning maakte Caesar met Cleopatra een reis op de Nijl en keerde terug naar Rome. Op 23 juni van dat jaar baarde Cleopatra een zoon; zij beweerde dat Caesar de vader was van het kind en noemde hem dan ook Caesarion. In de zomer van 46 v.CHR. ging zij Caesar in Rome bezoeken, waar zij in zijn villa aan de Tiber verbleef. Vermoedelijk woonde ze daar de vier triomftochten van Caesar bij; bij de tweede werd haar zuster Arsinoë (die zich bij de Alexandrijnen had aangesloten), met gouden ketenen geboeid, meegevoerd.

Bekendheid van Cleopatra (C)
De eerste reden dat ze geliefd was is dat, ze een vrouw was die de macht had over een land en dat erg opmerkelijk in de periode waarin Cleopatra leefde. In de periode waarin Cleopatra levende waren er bijna geen vrouwen alleen aan de macht, dat maakt Cleopatra opmerkelijk. Ik ben het volkommen eens hiermee wat ik vind dat Cleopatra een goed begin maakt aan de gelijken regenten tussen man en vrouw. Ik vind het wel jammer dat dit niet wordt voorgezet in de jaren na Cleopatra.
De tweede reden dat ze geliefd was is dat, het erg opmerkelijk was dat ze de helft van haar regeringsperiode geen mannelijke heerser naast haar had zitten op de troon. Daarmee bedoel ik dat ze haar successen geheel aan zichzelf heeft te danken. Ik vind Cleopatra een van de betere regerende beroemde vrouwen omdat ze goed gebruik heeft gemaakt van haar achtergrond en haar eigen zin zet. Ik denk dat het haar uniek maakt dat ze een hele tijd alleen geregeerd heeft, je moet het lef maar hebben om in een mannenwereld te regenen petje af.
De derde reden dat ze geliefd was is dat, ze zich niks aan trok van de rest hierdoor, werd ze een groot voorbeeld voor vrouwen die zich gekleineerd voelen door mannen. Ze is eigenlijk de Famke Louise van toen. Ze bleef zichzelf en die boodschap wou ze ook mee geven aan de vrouwen toen der tijd, je hoeft je niet aan te passen om dat je man of iemand anders dat zegt. Ik denk dat dat advies nu nog steeds van belang is bij vrouwen en meisjes. Cleopatra liet zich door niemand tegen houden en niemand kon haar stoppen.  Ze heeft het niet altijd goed aangepakt maar ze deed het wel met een goede bedoeling.

De praktische opdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Bijlagen

cleo.docx

Bekendheid van Cleopatra (C)
De eerste reden dat ze geliefd was is dat, ze een vrouw was die de macht had over een land en dat erg opmerkelijk in de periode waarin Cleopatra leefde. In de periode waarin Cleopatra levende waren er bijna geen vrouwen alleen aan de macht, dat maakt Cleopatra opmerkelijk. Ik ben het volkommen eens hiermee wat ik vind dat Cleopatra een goed begin maakt aan de gelijken regenten tussen man en vrouw. Ik vind het wel jammer dat dit niet wordt voorgezet in de jaren na Cleopatra.
De tweede reden dat ze geliefd was is dat, het erg opmerkelijk was dat ze de helft van haar regeringsperiode geen mannelijke heerser naast haar had zitten op de troon. Daarmee bedoel ik dat ze haar successen geheel aan zichzelf heeft te danken. Ik vind Cleopatra een van de betere regerende beroemde vrouwen omdat ze goed gebruik heeft gemaakt van haar achtergrond en haar eigen zin zet. Ik denk dat het haar uniek maakt dat ze een hele tijd alleen geregeerd heeft, je moet het lef maar hebben om in een mannenwereld te regenen petje af.
De derde reden dat ze geliefd was is dat, ze zich niks aan trok van de rest hierdoor, werd ze een groot voorbeeld voor vrouwen die zich gekleineerd voelen door mannen. Ze is eigenlijk de Famke Louise van toen. Ze bleef zichzelf en die boodschap wou ze ook mee geven aan de vrouwen toen der tijd, je hoeft je niet aan te passen om dat je man of iemand anders dat zegt. Ik denk dat dat advies nu nog steeds van belang is bij vrouwen en meisjes. Cleopatra liet zich door niemand tegen houden en niemand kon haar stoppen.  Ze heeft het niet altijd goed aangepakt maar ze deed het wel met een goede bedoeling.

Regerende beroemde vrouwen (D)
De eerste reden waarom Cleopatra niet geliefd was door de mensheid (vroeger en tegenwoordig), was omdat het goede gezelschap waarin ze verkeerde haar aan de macht heeft geholpen. De achter grond van haar familie heeft meegeholpen om haar aan de macht te krijgen, maar ook de meerder relaties met machtige mannen, maar daar schrijf ik straks meer over. De familie van Cleopatra bestaat uit allemaal belangrijke en invloed rijken mensen. De reden dat mensen het er niet der mee eens zijn, is dat Cleopatra niet door eigen inspanning zo machtig is geworden. Ik begrijp dat mensen dit denken maar ik denk dat het juist slim is geweest van Cleopatra om op deze manier macht te krijgen. Ik kan me ook verplaatsen in de mensen die vonden dat ze door haar achtergrond en gezelschap de macht gekregen had en dat niet eerlijk was tegenover andere die dezelfde wouden positie.
De tweede reden waarom Cleopatra niet geliefd was door de mensheid (vroeger en tegenwoordig), was omdat door haar mooie uiterlijk ze meer privileges had. Cleopatra was een bloedmooie vrouw en flirten erop los, hierdoor dachten mensen dat ze door haar gedragen en uiterlijk meer voor mekaar. Heel veel mensen nu nog steeds dat ze door haar uiterlijk bekend geworden is.
Ik vind dat echt onzin, want als ze Cleopatra minder mooi was blijft ze toch hetzelfde van binnen haar uiterlijk bepaald niet haar positie dat doet ze zelf. Ik snap dat de mensen van tegenwoordig denken dat ze haar positie aan haar uiterlijk heeft te danken omdat de maatschappij tegenwoordig om uiterlijk gaat. Als je tegenwoordig knap bent heb je inderdaad meer privileges maar in de tijd waar Cleopatra leefde was dat nog niet zo.
De derde reden waarom Cleopatra niet geliefd was door de mensheid (vroeger en tegenwoordig), was omdat ze met meerdere machtige mannen een liefde relatie had en daardoor meer macht had. Ze had met Marcus Antonius en Julius Caesar een liefdesrelatie. Hier een korte samenvatting over Marcus Antonius en Julius Caesar: Marcus Antonius wordt geboren in 82 v.Chr. als zoon van Marcus Antonius Creticus en sterft te Alexandrië in 30 v.Chr. Hij diende onder Caesar, die hem ook in zijn politieke loopbaan vooruithielp, Vocht in Gallië (54–50), Italië (49) op de Balkan en in de slag bij Pharsalus (48) tegen Pompejus.
Gaius Julius Caesar werd geboren in 100 v. Chr. Eerst was hij advocaat, later staatsman, veldheer en schrijver. Hij was een van de meest invloedrijke politieke en militaire leiders uit de geschiedenis, droeg bij tot de totstandkoming van het uitgestrekte Romeinse Rijk. Hij veroverde met zijn leger onder andere in 50 v. Chr. Gallië (het tegenwoordige Frankrijk). Caesars triomf in een burgeroorlog tussen 40 en 50 n. Chr. maakte hem tot absoluut heerser van Rome, maar politieke jaloezie onder zijn tegenstanders leidde tot zijn moord.
Deze twee mannen waren machtige mannen daardoor dachten dat ze haar macht had te danken aan deze twee mannen. Daarmee ben ik het ook niet mee eens omdat ze heel lang zonder zoon of man naast zich op de troon heeft gezeten, dus ze niet door machtige mannen naast zich meer macht gekregen.

Dit wil je ook lezen:

Conclusie (E)
Ze was niet de enige regerende vrouw van haar tijd, dat is nu wel duidelijk. Er waren veel vrouwen die een goed voorbeeld waren voor de kleine Cleopatra. Ze had als dochter van de heerseres natuurlijk een speciale en goede opvoeding.
Ik denk dat haar mooie uiterlijk er ook voor een groot deel voor heeft gezorgd dat ze zo bekend is geworden. Het goede gezelschap waarin ze verkeerde heeft haar aan de macht geholpen. Dus haar in ieder geval speciaal gemaakt doordat ze een verhouding had met zulke machtige mannen.
Een vrouw met zoveel macht vinden we zo uitzonderlijk omdat niet veel vrouwen zo veel macht hebben gehad. Maar ook omdat zo persoon zich perfect leent om te worden verheerlijkt.
Opmerkelijk is dat Cleopatra voor de helft van haar regeringsperiode geen mannelijke heerser naast haar had zitten op de troon. Dat maakt, denk ik, haar uniek.
Ze is dus niet bekend vanwege een zoon of echtgenoot maar in plaats daarvan door zichzelf.
Cleopatra VII is op dit punt een echte uitzondering. Dit alles maakt haar uniek en de juiste persoon om een grote stempel op de geschiedenis te drukken


De Dood van Cleopatra (F)
Cleopatra, die zich in een mausoleum (praalgraf) had opgesloten, probeerde eerst met een dolk en toen door een hongerstaking zich van het leven te beroven, maar door haar kinderen te bedreigen dwong Octavianus haar op te houden.
Toen een vertrek naar Rome in het vooruitzicht werd gesteld, pleegde zij op een mysterieuze wijze zelfmoord. Ptolemaeus XV werd op bevel van Octavianus vermoord, terwijl de overige kinderen van Cleopatra naar Rome werden gebracht en opgevoed door Octavia.
Niemand weet werkelijk waardoor Cleopatra is gestorven. Het volgende verhaal is het meest betrouwbaar aangezien veel bronnen het verhaal hebben vermeld.
Op een dag bezorgt een boer een mandje met vijgen voor de koningin. In het mandje zat echter een dodelijke cobra (of volgens andere verhalen een adder). Liggend op haar rustbed laat ze zich bijten door de slang en sterft.
Er zijn twee variaties op dit verhaal, namelijk dat ze van de slang in het mandje niet af wist of dat ze het wel wist en zich samen met twee van haar bedienden liet bijten. Ze werd namelijk dood aan getroffen met twee dode bediendes bij zich. Ze hadden alle drie twee afdrukken van tanden, dit zou ook kunnen door prikken van een gif naald die voorkomt in andere verhalen over haar dood. Ze sterft in 30 v.Chr. Cleopatra is 39 jaar geworden.

Bijlagen

cleo.docx

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.