Anne Frank

Beoordeling 7.1
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 2175 woorden
  • 15 juni 2005
  • 85 keer beoordeeld
  • Cijfer 7.1
  • 85 keer beoordeeld

Persoon
Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Studententijd zomerspecial

Heb jij de Zomerspecial van Studententijd de podcast al geluisterd? Joes, Steie, Dienke en Pleun nemen je mee in hun zomer vol festivals, vakanties en liefde. En kijken ook alvast vooruit naar de introductietijd van het nieuwe collegejaar. Luister lekker mee vanaf je strandbedje, de camping of onderweg. 

Luister nu!
Onderzoeksplan.

Hoofdvraag:
Wat was de rol van Anne Frank tijdens en na de Tweede Wereldoorlog?

Deelvragen:
• Wie was Anne Frank en haar familie?
• Wat deden zij tijdens de Tweede Wereldoorlog?
• Wat was en is de rol van Anne Frank haar dagboek?
• Wat is er verder met de familie Frank gebeurd?

Bronnen.
Internet:
www.oyla2.de
www.annefrank.nl/werkstukwijzer
www.annefrank.nl
www.annefrank.org
www.spreekbeurten.info/frank.html

www.collegenet.nl/content/digilessen/literatuurgeschiedenis/wo2lit/frank.htm
www.edith.nl/Rouwen/klas4g/daniellehampsink/opening.htm

Boeken:
Het Achterhuis, Dagboekbrieven. – Anne Frank.

Wie was Anne Frank en haar familie?

Anne Frank wordt in 12 juni 1929 geboren in Frankfurt am Main in Duitsland. Haar eigenlijke naam is Anneliese Maria Frank.
Anne heeft ook een oudere zus, Margot Frank. Zij is geboren op 16 februari 1926. Omdat 12 jaar eerder, kort na de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog, in 1914 Edith’s zus Bettie sterft aan een blindedarmontsteking, heeft Margot ter herinnering aan haar als tweede naam Betti gekregen.
Edith Holländer was haar moeder en werd op 16 januari 1900 in Aken geboren. Haar familieleden behoorden tot de vooraanstaande leden van de joodse gemeenschap in Aken. Ze ging naar de protestantse Victoriaschule, een privé-school.

Haar vader was Otto Frank. Hij was geboren op 12 mei 1889. Zijn familie was liberaal joods. Toen hij jong was ging hij niet naar een joodse school, maar naar het openbare lessing college.

Otto Frank en Edith Holländer trouwen op 12 mei 1925 in Aken. Na hun huwelijksreis naar Italië gaan ze wonen in Frankfurt am Main. Negen maanden later, op 16 februari 1926, wordt daar Margot Betti geboren. Iets meer dan drie jaar later volgt Anne(lies) Marie. De familie van Otto Frank woont al jaren in Frankfurt am Main, Edith’s familie komt uit Aken, dit is vlakbij de Nederlandse grens.

Tot de zomer van 1933 hebben ze met z’n vieren in Frankfurt gewoond. Toen daar in 1933 de anti-joodse partij van Adolf Hitler aan de macht kwam, besloten ze om naar Nederland te verhuizen omdat het daar veiliger voor hen was. Anne Frank was toen 4 jaar oud.
Otto Frank begon een bedrijf in Amsterdam. Ze hadden 7 jaar veilig en gelukkig in Nederland gewoond, toen plotseling op 10 mei 1940 het Duitse leger Nederland aanviel. Nederland werd door Duitsland bezet en er komt een eind aan de veiligheid in Nederland. In 1940 werd het ook verplicht dat alle Nederlanders zich lieten registreren, of ze Jood zijn of niet.

Het leven voor Joden is dan ook geen pretje meer. Ze moeten allemaal een Jodenster op, zodat ze makkelijker onderscheiden en gediscrimineerd kunnen worden. In 1942 worden er steeds meer Joden naar 'werkkampen' gebracht.
Anne haar ouders zien kans om onder te duiken in het achterhuis van het bedrijf van Otto Frank. In dit zogeheten Achterhuis brengt de familie Frank 2 jaar door. In augustus 1944 worden de onderduikers verraden. Ze worden gearresteerd en naar een kamp gebracht.

Over haar dagboek, het achterhuis en wat er na hun verraad gebeurde. Word verder in deze Praktische Opdracht uitvoerig besproken.

Wat deden zij tijdens de Tweede Wereldoorlog?

Er komen steeds meer maatregelen tegen de Joden. Op 29 juni in 1942 staat er dan ook in alle Nederlandse kranten dat de Duitse bezetter besloten heeft om de Joden over te brengen naar werkkampen in Duitsland. Dit is natuurlijk iets dat de familie Frank niet wilt. Ze moeten dus een plek vinden om onder te duiken. Achter het bedrijfsgebouw aan de Prinsengracht 263 staat een kleiner huis aangebouwd, dat leeg staat. Het heet het Achterhuis en is het achterste deel van het bedrijf Opekta waar Anne haar vader directeur is. Op 6 juli 1942 verstoppen zij zich in dat achterhuis. Hier zitten ze 2 jaar ongemerkt ondergedoken. Ze konden hier zo lang ongemerkt ondergedoken zitten, omdat hun verblijfplaats achter een draaibare kast was. Bijna niemand wist dat zich hier nog een redelijk grote ruimte bevond. Zo hebben ze ook 2 “huiszoekings” doorstaan.
In dit achterhuis heeft Anne Frank meer dan twee jaar ondergedoken gezeten.
Anne en haar familie zijn niet de enige Joden die hier ondergedoken zitten. Ze zitten er samen met Hermann en Auguste van Pels en hun zoon Peter. Later komt Fritz Pfeffer er ook bij.

Door de week werken er gewoon mensen in het bedrijf. Zij mogen niet weten dat zij daar ondergedoken zitten. Ze mogen dan ook geen schoenen aan, mogen niets laten vallen, omdat een geluid hun verblijf kon verraden.
Er zijn 4 mensen die wel van hun verblijf weten, dat zijn Miep Gies, Bep Voskuijl, Meneer Kleiman en Meneer Kugler.
Miep Gies zorgde voor het eten voor hen door middel van voedselbonnen. Ook was zij degene die voor de schoolboeken voor Margot, Anne en Peter zorgde. Hun helpers zorgden dus eigenlijk voor alles wat de onderduikers nodig hadden, eten, kleren, boeken enzovoorts.

In 1944 worden ze ontdekt, en worden de onderduikers gearresteerd en naar kampen gebracht.

Otto Frank.
Edith Frank
Margot Frank.
Anne Frank
Hermann van Pels.
Auguste van Pels.
Peter van Pels.
Fritz Pfeffer.

Dit zijn alle onderduikers die in het achterhuis zaten. Op Peter van Pels was Anne Frank verliefd.

Wat was en is de rol van het dagboek van Anne Frank?

Op Anne haar 13e verjaardag, op 12 juni 1942, krijgt Anne Frank voor haar verjaardag een dagboek cadeau. Twee dagen later begint ze er al meteen in te schrijven. Ze praat er in over haar vriendinnen, haar zus, haar vader als haar grote voorbeeld, al haar gevoelens en gedachtes beschrijft ze er in. Een maand later, als ze in het Achterhuis ondergedoken zitten, wordt het dagboek een grote steun voor Anne. Wanneer ze zich eenzaam of verdrietig voelt, pakt ze haar dagboek en begint ze erin te schrijven. Het dagboek wordt haar beste vriendin. Ook heeft ze het dagboek een naam gegeven, Kitty.
Anne’s grote wens was om een schrijfster te worden. Toen ze in het achterhuis in haar dagboek schreef, heeft ze ook herhaaldelijk geschreven dat haar dagboek ooit misschien nog eens gepubliceerd kon worden na de Tweede Wereldoorlog. Dat dit ooit nog zou gebeuren, had ze misschien verwacht. Maar dat het in zoveel talen geschreven is, en zo wereldberoemd geworden is, daar had ze niet van mogen dromen. Dat haar boek is uitgegeven heeft ze aan haar vader te danken.
Haar vader was de enige die het overleefd had. Toen hij op 3 juni weer terugkwam in Nederland ging hij direct naar het huis van Miep en Jan Gies. Hij ging bij hen wonen. Na twee maanden ontving hij het droevige bericht dat zijn beide dochters, Anne en Margot waren overleden.
De dagboeken had Anne bij haar vertrek moeten achterlaten. Miep wilde deze nog aan haar terug geven, maar nu ze gestorven was, besloot Miep om ze aan haar vader te geven. Otto was ontroerd. Hij wist niet dat Anne al haar belevenissen in het Achterhuis zo nauwkeurig had bijgehouden en opgeschreven. Grote stukken tekst uit het dagboek vertaalde hij naar het Duits en deze stuurde hij naar zijn moeder in Zwitserland op. Hij wilde haar boek naar een uitgever brengen. Maar omdat de oorlog pas net afgelopen was, was het erg moeilijk om nu een uitgever te vinden. De uitgevers kwamen pas nadat er een stukje van haar dagboek in de krant “ De parool” geplaatst was. Het boek kreeg als titel: “Het Achterhuis”. Otto had Anne’s wens pas echt vervuld in de zomer van 1947. In dat seizoen kwam haar dagboek namelijk uit in een oplage van 1500 boeken. In het boek hebben de helpers en de onderduikers een andere naam gekregen, om ze te beschermen. Maar in de nieuwe uitgaven, die van 1991, staan hun echte namen wel vermeld.
Haar dagboek is nu in maar liefst 55 talen uitgebracht. Er zijn meer dan 20 miljoen exemplaren van verkocht. Anne Frank is door haar dagboek enorm beroemd geworden. Zo zijn er ook films en toneelstukken over gemaakt. Er zijn straten, scholen, en allerlei andere verenigingen naar haar vernoemd.
Anne Frank staat symbool van de zes miljoen Joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord door de Nazi's. Otto Frank heeft zich zijn verdere leven ingezet om Anne haar ideeën en idealen te verspreiden. In 1980 is hij overleden.
Dit alles was niet mogelijk geweest zonder haar dagboek. Als zij geen dagboek had bijgehouden tijdens het onderduiken, wist men nu veel minder over de Tweede Wereldoorlog. Men weet nu meer over hoe het voor de joden was, wat er door hen heen ging, en hoe zij moesten leven. Het dagboek is niet alleen goed geweest voor Anne Frank, maar ook voor de geschiedenis van het land. Door haar dagboek, weten wij meer over wat er nou allemaal precies gebeurd is, en wat niet.

Wat is er na de Tweede Wereldoorlog met Anne Frank en haar familie gebeurd?

Na 2 jaar ongemerkt ondergedoken te hebben, worden ze toch ontdekt en gearresteerd. In augustus 1944 worden de onderduikers van het achterhuis namelijk gedeporteerd.
Na deze arrestatie in augustus 1944 heeft Anne Frank nog zeven maanden geleefd. Eerst is zij samen met de andere onderduikers naar kamp Westerbork in Drenthe gebracht en van daaruit naar het concentratiekamp Auschwitz in het bezette Polen. In de winter van 1944 moest zij samen met Margot naar Bergen-Belsen, een kamp in het noorden van Duitsland.
Anne en Margot Frank zijn in maart 1945 in Bergen-Belsen gestorven aan tyfus. Tyfus is een besmettelijke en gevaarlijke ziekte. In het kamp Bergen-Belsen hielden de nazi's duizenden joden gevangen. Omdat het Joodse “gevangenen” waren, werden ze slecht verzorgd. Men kreeg bijvoorbeeld amper eten, en hygiënische omstandigheden waren ontzettend slecht. Iedereen was wel ziek, en iedereen gaf het weer door aan anderen. Duizenden gevangenen stierven aan honger en ziektes.
Toen Anne Frank samen met haar zus Margot in maart 1945 aan tyfus stierf, was zij pas 15 jaar oud.
Haar moeder, Edith, is ook in het concentratiekamp overleden. Edith was zwak en erg mager en overleefde dat niet. Meer dan 100.000 joden uit Nederland hebben hetzelfde moeten volgen, en zijn ook op dezelfde brute wijze om het leven gekomen. Op sommige Internet pagina’s staan zelfs vermeld dat het miljoenen Joden waren. Dit kan natuurlijk ook zijn geweest. Ik weet niet of ik het bij die meer dan 100.000 Joden moet houden, of dat het er miljoenen waren.
Iedereen wat in het Achterhuis ondergedoken zat, heeft de concentratiekampen niet overleefd. Behalve Otto, Anne haar vader, is de enige van de 8 onderduikers die het overleefd heeft. Later is hij ook nog hertrouwd met Elfriede Markovits. Zij was getrouwd met Heinz Geiringer. Die had het kamp ook niet overleefd. Otto Frank is zelf ook in 1980 overleden. Hij heeft de film en toneelstukken over Anne Frank niet bekeken, dit kon hij niet goed aan, omdat hij het nog altijd niet goed verwerkt had. En wanneer hij zulke beelden kreeg te zien, zou niet niet erg positief werken.

Op 15 april 1945 bevrijdden Engelse soldaten het kamp. Ze troffen duizenden dode gevangenen aan. De weinige overlevenden waren erg ziek. Er was geen tijd om alle doden netjes te begraven. Ze zijn in grote kuilen gegooid. Ook Anne en Margot Frank. Ze hebben geen eigen graf. Maar er is wel een grafsteen waar hun beide namen op staan. Anne Frank en Margot Frank. Die grafsteen staat op het terrein van het voormalige concentratiekamp Bergen-Belsen. Maar zoals al eerder vermeld, Anne Frank en Margot Frank hebben geen eigen graf. Ze liggen dus niet daar begraven..

Anne Frank heeft veel voor de mensheid betekend. Na haar dood is ze echt beroemd geworden. Ze wordt ook bij de de top 10 beste nationale schrijfsters benoemd. Ook al is ze geen echte schrijfster, haar dagboek is door miljoenen mensen van over de hele wereld gelezen. Elk jaar komen duizenden mensen naar Amsterdam om het Anne Frank Huis te bezoeken. Zij willen met hun eigen ogen de plek zien waar Anne haar dagboek schreef. Dit zijn niet alleen mensen uit Nederland, maar dit zijn mensen uit de hele wereld.
Er is zelfs ook een Anne Frank Stichting opgericht. De Anne Frank Stichting is op 3 mei in 1957 opgericht. Drie jaar later werd het Anne Frank Huis geopend als museum. Jaarlijks komen er 908.000 bezoekers uit de hele wereld het Anne Frank Huis bezoeken en is de voormalige onderduikplek een van de best bezochte musea van Amsterdam.

Wat was de rol tijdens en na de Tweede Wereldoorlog van Anne Frank?

Wanneer ik mijn opdracht zo eens na lees, kom ik toch wel tot de conclusie dat Anne Frank een belangrijk persoon is geweest. Zelf had ze dit waarschijnlijk niet in de gaten, maar dat is ze wel geworden in de loop van de jaren.

Haar dagboek heeft een heleboel betekend voor de Geschiedenis van het land, maar dat niet alleen, het heeft ook veel steun gegeven aan mensen die zelf familieleden of kennissen etc verloren hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog, zeker wanneer het Joodse mensen waren die gestorven zijn.

Iedereen kent Anne Frank, vraag aan iemand van groep 6 wie het is,, en je zal een antwoord krijgen. Dit wil toch ook wel iets zeggen over de daden die dit jonge meisje gedaan heeft? Ze heeft haar daden niet bewust gedaan, maar ze heeft een heleboel voor Nederland en de geschiedenis van Nederland betekend, en dat doet ze nog altijd!

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.