Animal farm door George Orwell

Beoordeling 6.6
Foto van een scholier
Boekcover Animal farm
Shadow
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas vwo | 1897 woorden
  • 25 februari 2002
  • 102 keer beoordeeld
Cijfer 6.6
102 keer beoordeeld

Boek
Auteur
Genre
Taal
Nederlands
Vak
Eerste uitgave
1945
Pagina's
160
Geschikt voor
bovenbouw havo/vwo
Punten
3 uit 5
Verfilmd als

Boekcover Animal farm
Shadow

All animals are equal. But some animals are more equal than others.'
 

Mr Jones of Manor Farm is so lazy and drunken that one day he forgets to feed his livestock. The ensuing rebellion under the leadership of the pigs Napoleon and Snowball leads to the animals taking over the farm. Vowing to eliminate the terrible inequities of the farm…

All animals are equal. But some animals are more equal than others.'
 

Mr Jones of Manor Farm is so lazy and drunken that one day he forgets to feed …

All animals are equal. But some animals are more equal than others.'
 

Mr Jones of Manor Farm is so lazy and drunken that one day he forgets to feed his livestock. The ensuing rebellion under the leadership of the pigs Napoleon and Snowball leads to the animals taking over the farm. Vowing to eliminate the terrible inequities of the farmyard, the renamed Animal Farm is organized to benefit all who walk on four legs. But as time passes, the ideals of the rebellion are corrupted, then forgotten. And something new and unexpected emerges...


Animal Farm - the history of a revolution that went wrong - is George Orwell's brilliant satire on the corrupting influence of power.

Animal farm door George Orwell
Shadow
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

1. Inleiding:

Vanaf 1917 was er een grote maatschappelijke verandering in Rusland, wat onder Lenin de Sovjet-Unie zou gaan heten, namelijk het communisme. Deze ‘manier van leven’ was bedacht door Lenin, die zijn eigen draai gaf aan het Marxisme. Het communisme hield in dat alles van iedereen is en iedereen gelijk is. In werkelijkheid kwam er niet veel van terecht, de mensen konden niets meer particulier produceren, en daardoor gingen de arbeiders en boeren minder hard werken. Veel mensen waren het oneens met Lenin en het communisme, maar wie zich tegen zijn ideeën verzette, werd opgepakt door de KGB en geëxecuteerd of in zogenaamde Glavnoje Oepravlenije ispravitelno-troedovych lagerej geplaatst, kortweg Goelag, wat een soort concentratiekamp was. Omdat Lenin onder steeds meer druk kwam te staan, besloot hij in 1921 over te gaan op de NEP, de Nieuwe Economische Politiek. Dit hield in dat overschotten bij de oogst niet hoefden worden af gestaan, maar mochten worden verkocht. Ook kwam er meer vrijheid voor kunstenaars en schrijvers, maar de macht bleef bij de bolsjewieken. Toen Lenin stierf in 1924 komt Josef Djoegasvili aan de macht, de man die beter bekend is als Josef Stalin. Toen Stalin in 1928 aan de macht kwam werd alles gericht op de industrie, Stalin wilde van de Sovjetunie een communistisch bolwerk maken, dit deed hij met behulp van de 5-jarenplannen, voor de landboyw betekende dit collectivisatie, wat leidde tot hongersnood omdat de boeren niet hard wilden werken. Er waren 2 typen boeren; Kolchozen(particuliere boeren) en Sovchozen(staatsboeren) De collectivisatie leidde tot een grote terreur, mensen werden gedeporteerd naar concentratiekampen in de Oeral. Om het een vorm van rechtvaardigheid te geven, deed Stalin net alsof hij koelakken(rijke boeren) deporteerde, in het echt bleek her weinig van waar. Omdat Stalin weigerde de koelakken tegemoet te komen, was een hongersnood onvermijdelijk. De collectivisatie van de landbouw had veel invloed op de Sovjetunie, pas in 1952 werd er weer net zoveel graan en vlees geproduceerd als in 1913. Stalin stierf 1953, om daarna opgevolgd te worden door Nikita Chroetstjov. De Sovjetunie werd in 1991 opgeheven.

2. Wie was George Orwell?

George Orwell is het pseudoniem van Eric Arthur Blair. Hij was op 25 juni 1903 in India geboren en stierf op 21 januari 1950 in Londen. Hij werd bij het grote publiek bekent in 1945 door zijn boek “ Animal Farm”, wat eigenlijk een satire was op het Stalinisme en de Russische Revolutie. Orwell was een man met een uitgesproken mening, dat was al te zien aan zijn boek “Why I Write”, waarin hij vertelt dat hij al van jongs af aan zou moeten gaan schrijven. Toen hij op Eton zat, een beroemde openbare school, had hij echter 1 probleem: er werd weinig tot niets aan de Engelse literatuur gedaan. Maar Orwell leerde zichzelf alles aan door te lezen van schrijvers die hem erg aanspraken, zoals: Swift, Sterne en Jack London. In plaats van door te studeren, ging George Orwell bij de koninklijke Indiase politie. Na 5 jaar gediend te hebben, nam hij zijn ontslag. Nu begon hij te schrijven. Wat opviel was dat zijn politieke ideeën altijd terugkwamen in zijn boeken. Hij was erg vastbesloten om zijn werk goed te doen, soms ging hij daar erg ver in. Zo ver, dat hij zelfs een keer besloot zich onder de armen te mengen. Volgens hem waren de armen slachtoffers van onrechtvaardigheid. Orwell was een aanhanger van communistische ideeën, maar toen Stalin aan de macht kwam, werd hij een felle tegenstander. Dat is duidelijk te zien aan Animal Farm, waarin hij de leiders van de Sovjetunie vergelijkt met varkens. 3. Vraagstelling: Wat bedoelde George Orwell met zijn boek Animal Farm? Voor we antwoord kunnen geven op deze vraagstelling is het eerst handig om de symbolen die voorkomen in Animal Farm. Symbool Betekenis Voor/tegen communisme
Andere boeren Vrienden van de Tsaar, want ze helpen hem met het proberen de boerderij terug te krijgen Tegen
Animal Farm De Communistische Sovjetunie. voor
Benjamin De oude generatie die tegen het communisme was. Tegen
Boxer De hard werkende arbeiders, die dachten te kunnen profiteren van het communisme, maar worden wel bedrogen. Eerst voor, later tegen
Dieren buiten de boerderij Buitenlandse arbeiders die door de propaganda worden uitgenodigd om ook een revolutie te beginnen voor
Duiven Propaganda naar andere landen. tegen
Honden KGB. Ze beschermen Napoleon en de dieren zijn bang voor ze Voor
Huis van Jones Kremlin neutraal
Mr. Jones Tsaar Nicolaas II Tegen
Kippen De boeren en arbeiders die wat moeten afstaan aan de staat. Je ziet dat de kippen hun eieren niet willen afstaan aan Napoleon Tegen
Lied van de boerderij Propaganda voor het communisme/Communistische muziek Voor
Manor Farm Rusland onder de Tsaar. Tegen
Napoleon Stalin. Hij is de dictator van Animal Farm Voor
Old Major Karl Marx (mogelijk ook Lenin) Voor
Plan voor de boerderij 5-jarenplan Voor
Snowball Trotski. Hij is eigenlijk de echte leider in de dieren revolutie Tegen
Squealer De pravda (De sovjetkrant). Propaganda Stalin Voor
2e aanval van de boeren 2e wereldoorlog ?? Varkens De doema en de vrienden van Stalin Voor
Whymper Hitler Voor later tegen
Windmolen Symbool van de industrie in de Sovjetunie Voor
Zeven regels De originele ideeën van Marx, die Stalin helemaal verdraaide. Voor

5 Samenvatting De dieren hebben het slecht op Manor Farm. Jones, dat is de eigenaar van de boerderij, is vaak dronken en zorgt niet goed voor de dieren. En hierom gingen de dieren een opstand voorbereiden. Een tijdje later nemen de dieren de macht over door Jones van de boerderij te verjagen. Ze noemen de boerderij nu Animal Farm.

De dieren werkten harder dan anders om alles goed te laten verlopen. Toen hadden de dieren ook nog een paar regels opgesteld waaraan elk dier zich moest houden: -Wat op 2 benen loopt is een vijand . -Wat op 4 poten loopt is een vriend. -De dieren zullen geen kleren dragen. -De dieren zullen niet in een bed slapen. -De dieren zullen geen alcohol drinken. -Een dier zal geen ander dier doden. -Alle dieren zijn gelijk.

De praktische opdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

De dieren werkten harder dan anders om alles goed te laten verlopen. Toen hadden de dieren ook nog een paar regels opgesteld waaraan elk dier zich moest houden: -Wat op 2 benen loopt is een vijand . -Wat op 4 poten loopt is een vriend. -De dieren zullen geen kleren dragen. -De dieren zullen niet in een bed slapen. -De dieren zullen geen alcohol drinken. -Een dier zal geen ander dier doden. -Alle dieren zijn gelijk.

Op de zondagen werd er gediscussieerd en van alles besloten. De varkens zijn intelligenter dan de andere dieren en zij komen dus met alle voorstellen.Degene die zeg maar de leiders over de dieren waren, waren de varkens maar er waren 2 uitzonderingen: Snowball en Napoleon. Zij waren het altijd oneens met elkaar. Later bedachten de varkens allerlei dingen om de boerderij te verbeteren en alle dieren moesten ervoor stemmen, of het een goed plan was of geen goed plan.

Dit wil je ook lezen:

Een paar dagen later kwam Jones terug met een aanval op de boerderij. En dankzij de goede leiderschap van Snowball kon Jones het niet winnen en trok zich terug.

Door de goede inzet van alle dieren en het goede onderhouden van de boerderij door Snowball werd de eerste oogst een groot succes. Ze besloten de boerderij te verbeteren door een windmolen te bouwen die Snowball had ontworpen. En dus zou Snowball een hoop dieren achter zich krijgen. Maar Napoleon greep plotseling de macht. Met behulp van de honden, die Napoleon had opgeleid, kon hij de dieren onderdrukken zodat ze hem wel moesten gehoorzamen.

Toen de windmolen werd gebouwd, zei Napoleon dat het zijn idee was en dat Snowball het had gestolen van hem. De varkens werden steeds meer hebberig en begonnen zich ook niet meer aan de regels te houden, dus veranderen ze de regels zodat het net lijkt alsof ze niks verkeerds doen. Nu komen er harde tijden voor de dieren. Onder leiding van Napoleon liep de boerderij niet goed en al helemaal niet nadat de windmolen was vernietigd door een storm en door nog een aanval van Jones en een paar andere boeren. Snowball krijgt hier de schuld van. De varkens maken contracten met de mensen . Opeens kwam er een gevecht op de boerderij waarbij sommige dieren wreed werden vermoord door de honden van Napoleon.

De dieren werkten keihard, omdat zij geloofden in een rechtvaardige samenleving en omdat zij op de enige, door dieren bestuurde boerderij, leven. Zij willen Jones natuurlijk ook niet terug. De varkens werken niet meer omdat ze zeggen dat ze het eten nodig hebben om na te denken en zijn de hele dag bezig met brieven vol te schrijven om die dan weer te kunnen verbranden. Er is amper te eten, maar de feiten worden verdraaid door de varkens zodat het lijkt alsof alles heel goed gaat. En de varkens begonnen alcohol te drinken, in het huis te wonen, in de bedden te slapen en ook kleren te dragen. En de andere dieren kregen het steeds zwaarder. Toen, op de laatste dag, hebben de varkens zichzelf geleerd om op 2 poten te lopen en droegen zij zwepen met zich, als teken van macht en onderdrukking. En hadden ze de 7 helemaal veranderd naar 1 gebod:

-Alle dieren zijn gelijk, maar andere dieren zijn meer gelijk dan anderen

De dieren waren erg geschokt. Alles waarin zij geloofd hebben,al hun vrienden die zich hadden opgeofferd, het dringt nu tot hun door…… De varkens nodigen de grootgrondbezitters uit en houden gezamenlijk een gezellige avond. De boeren feliciteren Napoleon: “Dit is de boerderij waar de dieren het hardst werken en het minste te eten krijgen” De dieren kijken door het raam toe en zien hoe uitgebreid eten word opgegeten. Napoleon kondigt aan: “Animal Farm word weer Manor Farm!”

De dieren kijken hulpeloos naar binnen, maar hoe ze het ook proberen, ze kunnen de varkens niet meer van de mensen onderscheiden, en de mensen niet meer van de varkens. Er komt een nieuwe opstand.

6 Wat bedoelde Orwell met het boek Animal Farm?

Orwells liefde voor de ideeen van Marx veranderden gauw in haat als Stalin zijn eigen draai aan deze ideeen geeft. In de film en het boek Animal Farm is overal te zien hoe de maatschappij in Rusland snel achteruit ging. In het boek is dit trouwens veel duidelijker dan in de film. Orwell wilde op satirische wijze de geschiedenis van Rusland voorbij laten komen, de opkomst van het communisme en de val ervan. Hij kon overigens niet weten hoe de Sovjet ten val kwam, want hij had dit boek er al voor geschreven.

7 Conclusie:

Men kan dus uiteindelijk zeggen dat het communisme een grote flop is geworden. De ideeën van Stalin waren in het begin zo slecht nog niet, maar op één of andere manier werd Stalin ernstig paranoïde en dacht dat iedereen tegen hem was. Hij verdreef al zijn tegenstanders zoals Trotski, liet veel anderen naar Goelags brengen en executeerde er veel. Omdat de hongersnood erg groot werd, werden de arbeiders ontevreden, die eerst wel wat zagen in de ideeen van Stalin, en keerden zich uiteindelijk ook tegen hem. En juist deze arbeiders had Stalin zo hard nodig, omdat zij het toonbeeld waren voor de Sovjetunie; het land van de industrie. Maar dit was totaal niet wat Marx bedoeld heeft met zijn ideologie. Want in zijn ideologie staat dat er uiteindelijk geen leider meer nodig was, maar daar hoorde je Stalin niet over. Vanuit de ogen van Stalin moest alles gedaan worden voor de staat en was alles van de staat. Dit, samen met andere factoren, zoals propaganda en geheime politie, leidden ertoe dat de Sovjetunie een totalitaire staat werd, waar de armen leden en de rijken het nog goed hadden. Zo is duidelijk te zien dat je als regeringsleider de bevolking tevreden moet houden, ader kunnen er protesten komen, of zelfs opstanden, en in het ergste geval…. Revolutie.

Bronvermelding: WWW.BRITANNICA.COM WWW.K-1.COM Encyclopedie Britannica

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Andere verslagen van "Animal farm door George Orwell"