11 september 2001

Beoordeling 6.9
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas vwo | 3261 woorden
  • 7 februari 2002
  • 446 keer beoordeeld
Cijfer 6.9
446 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Inleiding Het ging aan niemand voorbij… De wereld reageert geschokt… 11 SEPTEMBER 2001

In mijn verslag ga ik een beeld creëren van de aanslag die op 11 september 2001 plaatsvonden in Amerika, een belangrijke gebeurtenis in de 21e eeuw die nog in ieders geheugen gegrift staat. Ik ga dit doen door middel van het beantwoorden van hoofd - en deelvragen.

Mijn hoofdvraag luidt: Ø Hoe veranderde de wereld op 11 september en wat waren de gevolgen?

Deze hoofdvraag zal ik onderbouwen door de volgende deelvragen te beantwoorden: · Wat gebeurde er nou eigenlijk op 11 september 2001? · Wie zat er achter de aanslagen en wat zijn de oorzaken? · Wat zijn de gevolgen? · Zijn de Arabieren, omdat het onvermijdelijk fundamentalisten zijn, de nieuwe vijand van het Westen?

In de conclusie geef ik antwoord op de hoofd – en deelvragen in de vorm van een korte samenvatting.

Mijn plan van aanpak is als volgt: - Opstellen van deelvragen - Opstellen van hoofdvraag - Informatie in winnen - Hoofdvraag, deelvragen en conclusie uitwerken

Wat gebeurde er nou eigenlijk op 11 september 2001 Dinsdag 11 september 2001 rond kwart voor drie (08.48 uur plaatselijke tijd) zijn beide torens van het World Trade Center (de Twin Towers) in New York geraakt door twee vliegtuigen. In Washington DC staat een winkelcentrum in brand. Het Witte Huis is geëvacueerd. De FBI heeft een "geloofwaardig telefoontje" ontvangen over een aanslag op de residentie van president Bush. Om 16.13 uur kwam een bericht binnen over een explosie op Capitol Hill. Het eerste toestel een boeiing 767 van American Airlines, afkomstig uit Boston boord zich nog door onbekende reden in de noordelijke gevel van de eerste toren, ongeveer 25 verdiepingen van de top. Achttien minuten later botste een tweede toestel op de andere toren. Vermoedelijk gebeurde dit met opzet. Hier ging het om een klein passagierstoestel. Het tweede toestel raakte de toren vanuit het westen. De zuidelijke toren is rond 4 uur 's middags volledig ingestort na een reeks explosies in het gebouw. Na de derde explosie zakte het pand in elkaar.

President Bush spreekt van een nationale tragedie. Ook Bush gaat uit van een terroristische actie en hij veroordeeld de aanslag. Bush belooft een diepgaand onderzoek om de verantwoordelijken te vinden. Zijn korte toespraak wordt gevolgd door een minuut stilte
De torens, op drie na hoogste ter wereld, zijn zwaar beschadigd. Enorme rookwolken verspreiden zich vanuit de bovenste verdiepingen over de stad. De torens staan nog steeds in brand. Eén vliegtuig zit nog steeds vast in het gebouw. Beide torens tellen 110 verdiepingen
Volgens ooggetuigen is het onmogelijk dat de piloten de torens op het navigatiesysteem hebben gemist. De zichtbaarheid was uitstekend. Beide toestellen bevonden zich kilometers buiten de normale vliegroutes.

Ook het Pentagon is getroffen door een vliegtuig. Vóór de aanslag is een wit toestel gesignaleerd in de omgeving, waarschijnlijk een militair toestel, dat om het complex heen cirkelde. Op de landingsbaan bij het Pentagon, aan de westelijke zijde van het gebouw, vond een explosie plaats. Het vijfhoekige gebouw staat in brand en is ontruimd. Meer dan duizend doden. Ooggetuigen meldden dat zij mensen uit de bovenste verdiepingen van de Twin Towers zagen springen, kort nadat de vliegtuigen zich in de torens boorden. Dit gebeurde ook terwijl de zuidelijke toren instortte. Bij Pittsburg, in de staat Pennsylvania, is een Boeiing 747 neergestort. Of het hier om een aanslag gaat is nog onduidelijk. Ook het aantal doden en gewonden is nog onbekend. Ziekenhuizen raken wel overvol met gewonden die worden binnengebracht. Niet nader genoemde bronnen spreken van in totaal zeven gekaapte vliegtuigen. Een deel van het Amerikaanse ministerie van defensie (Pentagon) is ingestort. Kort na de aanslagen in New York deden zich ook explosies voor in andere regeringsgebouwen in Washington. Het derde gekaapte toestel is mogelijk is mogelijk ingevlogen op een van die gebouwen. En een vijfde toestel zou op weg zijn om de rest van het Pentagon plat te leggen. Straaljagers zouden onderweg zijn om her en der gekaapte vliegtuigen te onderscheppen. Uit veiligheidsoverwegingen zijn alle regeringsgebouwen, waaronder het Witte Huis, ontruimd. In grote paniek proberen inwoners van Washington de stad te ontvluchten. Zelfs te voet proberen zij zichzelf in veiligheid te brengen. Bij ziekenhuizen in New York melden vrijwilligers zich aan om bloed te geven. Bij het St. Vincents Ziekenhuis staat een rij van 100 meter lang. "Honderden mensen zijn van top tot teen verbrand", meldde een dokter van dit ziekenhuis. Eerst wordt melding gedaan van explosies bij het ministerie van Defensie (Pentagon), vervolgens wordt een vuurzee geconstateerd bij Buitenlandse Zaken. Ook bij het gebouw van het Amerikaanse federale Congres zou zich een explosie hebben voorgedaan. Later wordt dit echter weer ontkend. De leden van het Congres zijn eerder al geëvacueerd. De explosie bij het Pentagon doet zich volgens ooggetuigen voor nadat een vliegtuig is neergestort naast de landingsbaan voor helikopters. De explosie was zo heftig dat omstanders tegen de grond werden geworpen, vervolgens werden ze overspoeld door een vuurzee. Over het aantal doden en gewonden is nog niets bekend. Rond de Amerikaanse ambassade in Den Haag zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen na de reeks ontploffingen in New York. Het gebouw staat in het centrum van Den Haag aan het Lange Voorhout. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij American Airlines heeft bevestigd dat twee van haar vliegtuigen waren gekaapt en gebruikt voor aanslagen. Aan boord bevonden zich 150 mensen. Luchtvaartmaatschappij United Airlines meldde dat twee van haar vliegtuigen waren gecrashed, met aan boord 110 mensen.

Wie zat er achter de aanslagen? Direct na de aanslagen hebben mensen die zich uitgeven voor leden van radicale Palestijnse groeperingen gezegd dat zij achter de aanslagen zitten. Leiders van deze groeperingen beweren het tegendeel. Het is ook wel moeilijk te begrijpen dat het Democratisch Front voor de Bevrijding van Palestina en het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina tot zo’n daad in staat zijn. In de jaren zeventig lieten deze groeperingen van zich horen met vliegtuigkapingen en aanslagen, maar tegenwoordig komt dat bijna niet meer voor. Religieuze groeperingen als de Palestijnse Hamas en Jihad en de Libanese Hezbollah hebben ook motieven, maar lijken niet in staat zulke grote aanslagen te plegen. Iedereen is er over uit dat wat op 11 september is gebeurd, dat moet wel het werk geweest zijn van een goedgeorganiseerde groep of netwerk, ook op financieel gebied moet het voor deze groep mogelijk zijn geweest. Als we dan gaan zoeken naar een netwerk of groepering die aan deze eisen voldoet, dan wijst iedereen naar de Saudische miljonair Osama Bin Laden. Volgens CIA-chef George Tenet vormt het netwerk van deze Osama Bin Laden de meest directe en serieuze bedreiging voor Amerika. Osama Bin Laden trok in 1984 naar Afghanistan. Hij leidt sindsdien een organisatie die ook wel bekend is als Al Qaeda, wat de basis betekent. Al Qaeda is het middelpunt voor extremisten uit Algerije, Maleisië, de Filippijnen, Egypte, de Palestijnse gebieden etc. Al deze extremisten ondertekenen de Fatwa, dit is een religieus discreet wat Osama Bin Laden drie jaar geleden maakte. In dit religieuze discreet staat het volgende: “Amerika vertegenwoordigt het ergste kwaad in de wereld en het is de plicht van iedere goede moslim om waar ook ter wereld, als dit in zijn vermogen ligt, Amerikanen te doden”. Ook om deze reden wordt Bin Laden in verband gebracht met de aanslagen op de Amerikaanse Ambassade in Kenia en Tanzania in 1998. Hierbij wordt wel gezegd dat hij dit niet alleen, maar met behulp van Irak heeft kunnen doen. Er wordt ook gedacht dat Osama Bin Laden is ingehuurd door Irak. Irak heeft namelijk als enige Arabisch land niets te verliezen met dit soort aanslagen. Irak verkeert al in staat van oorlog met Amerika. Volgens leden van het Al Qaeda netwerk is Osama Bin Laden geen groot organisator, en er wordt ook beweerd dat hij helemaal niet zo religieus of politiek gezind is als er gezegd wordt. De redenen dat hij is staat is om zulke aanslagen te plegen is dat hij veel geld, motivatie en mensen met meer talent dan hij zelf heeft. Osama Bin Laden heeft de verantwoordelijkheid van de aanslagen op 11 september 2001 nog niet op zich genomen, dat zegt niets, hij heeft zich nog nooit ergens de verantwoordelijkheid voor opgenomen. Het blijft natuurlijk moeilijk om een dader aan te wijzen, maar als we er vanuit gaan dat Osama Bin Laden achter de aanslagen zit, dan heeft hij natuurlijk zijn redenen hiervoor. Het schijnt namelijk zo te zijn dat Osama Bin Laden om een aantal reden haatgevoelens heeft tegen de VS. Hij is namelijk boos vanwege de militaire aanwezigheid van de VS in Saoedi-Arabië en hij vindt dat Amerika zich teveel met de Arabische Moslim landen.. Wegens de steun voor het geweld tegen de Palestijnen, dat Amerika Israël steunt. En de door de VS verwoestte Irakese Burgermaatschappij heeft Osama Bin Laden een erge haat tegen al het Westerse. Dit komt waarschijnlijk doordat hij zwaar fundamentalistisch is. En daardoor tegen het vrije leven van westerse mensen. Deze woede wordt met hem gedeeld door arm en rijk. Begin oktober is Amerika begonnen met het bombarderen van Afghanistan. Hun doel was Afghanistan onder druk zetten zodat ze Osama Bin Laden te pakken zouden krijgen. Bij de bombardementen in het Tora Bora gebergte, de grotten waarin zich de voorheen-schuilplaats van Osama Bin Laden bevindt, zijn er videotapes gevonden. Hierop staan gesprekken van Osama Bin Laden met mensen uit zijn netwerk, waarin ze de gevolgen van de aanslagen bespreken en dat deze grote zijn dan verwacht. Dit wijst er ook weer op dat Osama Bin Laden echt wel het een en ander met de aanslagen te maken heeft. Hij wist er in ieder geval meer van af. Bin Laden geniet sinds enkele jaren gastvrijheid van de Taliban. “Als blijkt dat Osama Bin Laden achter deze aanslag zit, dan zijn de Taliban medeverantwoordelijk voor deze aanval en kunnen ze zich niet verschuilen achter het feit dat ze er niets vanaf wisten” zei de Amerikaanse VN-gezant Richard Holbrook. Maar de Taliban leggen op hun beurt een verklaring van solidariteit met Amerika af. Ze veroordelen elke vorm van terrorisme. Aan de hand van de gevonden videotapes is er besloten zorgvuldiger met dit soort bewijs materiaal om te gaan. Dit soort beelden en gesprekken van Osama Bin Laden zouden wel eens gecodeerde boodschappen kunnen bevatten. Of mensen op verkeerde ideeën kunnen brengen. Volgens een artikel uit de Leeuwarder Courant gaat men er op dit moment heel voorzichtig vanuit dat Osama Bin Laden onlangs is overleden. Het schijnt dat Osama Bin Laden aan een nierkwaal lijdt waarvoor hij nierdialyse moet ondergaan. Doet hij dat niet, dan kan hem dat zijn leven kosten en men is er vanuit gegaan dat hij niet in staat is geweest die nierdialyses te ondergaan.

De praktische opdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Heeft de VS om de aanslagen gevraagd? In de indirecte rede zijn de aanslagen toch wel consequenties van de Amerikaanse politiek. Het is bijna zeker dat de daders afkomstig zijn uit een terroristennetwerk dat ontstaan is uit huurlingen die werden getraind en bewapend door de CIA, Egypte, Pakistan en de Franse inlichtingendienst. Ze worden gefinancierd door o.a Saoedi-Arabië. Het samenstellen van deze groep mensen begon al in 1979. De veiligheidsadviseur van President Carter beweerde dat hij halverwege 1979 had gezorgd voor Mudjahedin die tegen de regering van Afghanistan vocht. De VS stelden, samen met zijn bondgenoten een omvangrijk huurlingenleger samen. Toevallig waren dit allemaal radicale moslimextremisten. Deze mensen worden Afghani’s genoemd terwijl velen van hun, net als Osama Bin Laden, niet eens uit Afghanistan komen. Ja, ook Osama Bin Laden sloot zich eind jaren tachtig bij de Afghani’s aan. De Afghani’s voerden een heilige oorlog tegen de Russen. Ze wonnen de oorlog en de Russen trokken zich terug. De Afghani’s voerden niet alleen oorlog, ze vermoordden ook President Sadat van Egypte. In 1983 verdreven ze de Amerikanen met zelfmoordacties uit Libanon. Toen de Amerikanen zich uiteindelijk weer vestigden op grondgebied in Saoedi-Arabië, verklaarde Osama Bin Laden dat dit in zijn ogen net zo erg was als de Russische bezetten in Afghanistan en namen ze Amerika op de korrel net als bij de Amerikaanse bezetting in Libanon in 1983.

Wat zijn de gevolgen? De aanslag op Amerika heeft de gehele wereld wakker geschut. Nu weet iedereen wel dat we absoluut geen perfecte wereld hebben. Hoe graag we die ook zouden hebben. De aanslagen van 11 september brachten een hoop gevolgen met zich mee. Op het gebied van beveiliging zal er een hoop veranderen. Neem bijvoorbeeld het reizen per vliegtuig. Vliegen zal nooit meer hetzelfde zijn. Alle luchthavens over de hele wereld, maar vooral in de VS, moeten de veiligheidsmaatregelen verbeteren. Bagage en passagiers zullen veel beter gecontroleerd worden, veiligheidsbeambten krijgen een betere opleiding en er zouden op de vluchten altijd gewapende agenten meevliegen. Piloten zeggen ook dat de cockpit beter beveiligd moet worden. Volgens hen is de deur veel te gemakkelijk in te beuken. Kinderen, met hun ouders, die tijdens de vluchten eens echte piloten aan het werk willen zien worden zomaar binnengelaten. Daarom zijn er plannen van een “altijd gesloten cockpit”. De deur zou worden vervangen door sluizen en kogelvrij glas. De beroemde Twin Towers van het World Trade Centre waren hét symbool van Amerika’s economische macht. Een week na de aanslagen werd de schade aan de beurzen pas echt zichtbaar. De beurs wankelde, het kapitaalverkeer was door de aanslagen totaal ontregeld. Veel mensen halen hun geld, dat ze geïnvesteerd hadden in vooral risicovolle aandelen, van de beurs. De zwaarste verliezen worden geleden in sectoren als luchtvaart, verzekeringen en banken, maar ook autoproducenten en andere sectoren lijden zware verliezen. De meeste Westerse landen, waaronder België, Frankrijk en Duitsland, maar ook Japan en China delen mee in de klappen, omdat hun economie sterk afhangt van de sterke economie van Amerika. De aanslagen hadden ook gevolgen op de economie. En niet alleen op de economie van Amerika. De beroemde Twin Towers van het World Trade Centre waren hét symbool van Amerika’s economische macht. Een week na de aanslagen werd de schade aan de beurzen pas echt zichtbaar. De beurs wankelde, het kapitaalverkeer was door de aanslagen totaal ontregeld. Veel mensen halen hun geld, dat ze geïnvesteerd hadden in vooral risicovolle aandelen, van de beurs. De zwaarste verliezen worden geleden in sectoren als luchtvaart, verzekeringen en banken, maar ook autoproducenten en andere sectoren lijden zware verliezen. De meeste Westerse landen, waaronder België, Frankrijk en Duitsland, maar ook Japan en China delen mee in de klappen, omdat hun economie sterk afhangt van de sterke economie van Amerika. Dan is er ook nog de aanval op het Pentagon. De terroristische aanslag in Washington treft de grootste defensiemacht ter wereld. Het Pentagon staat symbool voor Amerika’s nationale trots en macht; door de aanval hierop werd het land in zijn hart geraakt. Sinds WOI staat Amerika aan de top van de wereld. Zij was degene met de meeste macht, zij moest de Geallieerden van de nederlaag tegen het Duitse Rijk komen redden, zij had de sterkste economie. 11 september 2001 zal de geschiedenis ingaan als de dag waarop het onaantastbare Amerika werd aangevallen door een onbekende vijand. Want wie had dit ooit verwacht? Het regime van de Taliban, dat claimt de meest pure vorm van de Islam na te streven, wordt slechts erkend door drie landen: Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Pakistan. Stel dat zij zich verenigen en Afghanistan steunen. Dit zou leiden tot een regelrechte oorlog tussen Oost en West. Als het zo ver komt wat zullen bvb. China, Israël en Palestina dan doen, kiezen ze de kant van Amerika of die van Afghanistan? Europa heeft haar keuze al gemaakt. Zij koos voor Amerika, ze kon ook niet anders. Een nieuw gevaar zijn de biologische en chemische wapens. Verschillende oosterse landen waaronder Irak, Iran en Libië zouden onderzoek hebben gedaan naar de mogelijkheden van biologische oorlogvoering. En deze wapens zijn al gebruikt geweest, een voorbeeld: de Japanse sekte Aum Shinrikyo deed in 1995 een aanval met het zenuwgas sarin en bleek al eerder antrax (Eng: miltvuur) en botuline (een virus) te hebben verspreid. Ook zijn er in Amerika sporen van Antrax aangetroffen. In het kantoor van senator Daschle zijn 30 mensen met sporen van de miltvuurbacterie in aanraking gekomen. Ze zijn gelukkig enkel in aanraking gekomen via de huid met de bacterie. Dat is niet zo gevaarlijk en gemakkelijk te behandelen met antibiotica. Miltvuur is echter niet de enige vorm die terroristen kunnen verspreiden. Verder zijn er nog pokken, pest, botuline en een grote groep virussen waaronder het beruchte Ebola-virus. De meeste zijn heel besmettelijk en dodelijk. Wat echter het meest schrikbarends is, is dat de EU al sinds enkele jaren pokkenvrij is. Veel vaccins in voorraad hebben we dus niet. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat ze bezig is met het opbouwen van een voldoende grote voorraad vaccins tegen pokken, en van antibiotica om infecties met pest- en miltvuurbacteriën tegen te gaan. Bestaande voorraden zouden in geval van een grootscheepse bioterreur aanval onvoldoende zijn. Als de Verenigde Staten van Amerika de Taliban in Afghanistan aanvalt, zal dit een derde wereldoorlog veroorzaken, denken sommigen. Maar waarschijnlijk zal het zo ver wel niet komen, aangezien Afghanistan niet veel steun krijgt andere landen. Een nieuwe oorlog zou er één tussen verschillende grootmachten worden, en aangezien Rusland en Europa de VS steunen, is het erg onwaarschijnlijk dat er een derde wereldoorlog zal ontstaan.

Wat zijn de gevolgen? De aanslag op Amerika heeft de gehele wereld wakker geschut. Nu weet iedereen wel dat we absoluut geen perfecte wereld hebben. Hoe graag we die ook zouden hebben. De aanslagen van 11 september brachten een hoop gevolgen met zich mee. Op het gebied van beveiliging zal er een hoop veranderen. Neem bijvoorbeeld het reizen per vliegtuig. Vliegen zal nooit meer hetzelfde zijn. Alle luchthavens over de hele wereld, maar vooral in de VS, moeten de veiligheidsmaatregelen verbeteren. Bagage en passagiers zullen veel beter gecontroleerd worden, veiligheidsbeambten krijgen een betere opleiding en er zouden op de vluchten altijd gewapende agenten meevliegen. Piloten zeggen ook dat de cockpit beter beveiligd moet worden. Volgens hen is de deur veel te gemakkelijk in te beuken. Kinderen, met hun ouders, die tijdens de vluchten eens echte piloten aan het werk willen zien worden zomaar binnengelaten. Daarom zijn er plannen van een “altijd gesloten cockpit”. De deur zou worden vervangen door sluizen en kogelvrij glas. De beroemde Twin Towers van het World Trade Centre waren hét symbool van Amerika’s economische macht. Een week na de aanslagen werd de schade aan de beurzen pas echt zichtbaar. De beurs wankelde, het kapitaalverkeer was door de aanslagen totaal ontregeld. Veel mensen halen hun geld, dat ze geïnvesteerd hadden in vooral risicovolle aandelen, van de beurs. De zwaarste verliezen worden geleden in sectoren als luchtvaart, verzekeringen en banken, maar ook autoproducenten en andere sectoren lijden zware verliezen. De meeste Westerse landen, waaronder België, Frankrijk en Duitsland, maar ook Japan en China delen mee in de klappen, omdat hun economie sterk afhangt van de sterke economie van Amerika. De aanslagen hadden ook gevolgen op de economie. En niet alleen op de economie van Amerika. De beroemde Twin Towers van het World Trade Centre waren hét symbool van Amerika’s economische macht. Een week na de aanslagen werd de schade aan de beurzen pas echt zichtbaar. De beurs wankelde, het kapitaalverkeer was door de aanslagen totaal ontregeld. Veel mensen halen hun geld, dat ze geïnvesteerd hadden in vooral risicovolle aandelen, van de beurs. De zwaarste verliezen worden geleden in sectoren als luchtvaart, verzekeringen en banken, maar ook autoproducenten en andere sectoren lijden zware verliezen. De meeste Westerse landen, waaronder België, Frankrijk en Duitsland, maar ook Japan en China delen mee in de klappen, omdat hun economie sterk afhangt van de sterke economie van Amerika. Dan is er ook nog de aanval op het Pentagon. De terroristische aanslag in Washington treft de grootste defensiemacht ter wereld. Het Pentagon staat symbool voor Amerika’s nationale trots en macht; door de aanval hierop werd het land in zijn hart geraakt. Sinds WOI staat Amerika aan de top van de wereld. Zij was degene met de meeste macht, zij moest de Geallieerden van de nederlaag tegen het Duitse Rijk komen redden, zij had de sterkste economie. 11 september 2001 zal de geschiedenis ingaan als de dag waarop het onaantastbare Amerika werd aangevallen door een onbekende vijand. Want wie had dit ooit verwacht? Het regime van de Taliban, dat claimt de meest pure vorm van de Islam na te streven, wordt slechts erkend door drie landen: Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Pakistan. Stel dat zij zich verenigen en Afghanistan steunen. Dit zou leiden tot een regelrechte oorlog tussen Oost en West. Als het zo ver komt wat zullen bvb. China, Israël en Palestina dan doen, kiezen ze de kant van Amerika of die van Afghanistan? Europa heeft haar keuze al gemaakt. Zij koos voor Amerika, ze kon ook niet anders. Een nieuw gevaar zijn de biologische en chemische wapens. Verschillende oosterse landen waaronder Irak, Iran en Libië zouden onderzoek hebben gedaan naar de mogelijkheden van biologische oorlogvoering. En deze wapens zijn al gebruikt geweest, een voorbeeld: de Japanse sekte Aum Shinrikyo deed in 1995 een aanval met het zenuwgas sarin en bleek al eerder antrax (Eng: miltvuur) en botuline (een virus) te hebben verspreid. Ook zijn er in Amerika sporen van Antrax aangetroffen. In het kantoor van senator Daschle zijn 30 mensen met sporen van de miltvuurbacterie in aanraking gekomen. Ze zijn gelukkig enkel in aanraking gekomen via de huid met de bacterie. Dat is niet zo gevaarlijk en gemakkelijk te behandelen met antibiotica. Miltvuur is echter niet de enige vorm die terroristen kunnen verspreiden. Verder zijn er nog pokken, pest, botuline en een grote groep virussen waaronder het beruchte Ebola-virus. De meeste zijn heel besmettelijk en dodelijk. Wat echter het meest schrikbarends is, is dat de EU al sinds enkele jaren pokkenvrij is. Veel vaccins in voorraad hebben we dus niet. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat ze bezig is met het opbouwen van een voldoende grote voorraad vaccins tegen pokken, en van antibiotica om infecties met pest- en miltvuurbacteriën tegen te gaan. Bestaande voorraden zouden in geval van een grootscheepse bioterreur aanval onvoldoende zijn. Als de Verenigde Staten van Amerika de Taliban in Afghanistan aanvalt, zal dit een derde wereldoorlog veroorzaken, denken sommigen. Maar waarschijnlijk zal het zo ver wel niet komen, aangezien Afghanistan niet veel steun krijgt andere landen. Een nieuwe oorlog zou er één tussen verschillende grootmachten worden, en aangezien Rusland en Europa de VS steunen, is het erg onwaarschijnlijk dat er een derde wereldoorlog zal ontstaan.

Wat zijn de consequenties voor het Midden-Oosten en dan het conflict tussen Israël en de Palestijnen in het bijzonder? De aanslagen waren ook een harde klap voor het hoofd van de Palestijnen. Israël greep namelijk gelijk de kans om de Palestijnen keihard aan te pakken. Binnen een paar dagen na de aanslagen van 11 september 2001 trok Israël Palestijns grondgebied binnen en werden er tientallen Palestijnen gedood.

Zijn de Arabieren, omdat het onvermijdelijk fundamentalisten zijn, de nieuwe vijand van het Westen? Nee dat zijn ze niet. Een normaal mens betitelt Arabieren in de eerste plaats niet als fundamentalisten. In de tweede plaats heeft de VS geen bezwaar tegen Godsdienstig fundamentalisme. De VS is zelf een van de extreemste religieusfundamentalistische culturen. Niet de staat zelf, maar het volk. In de Moslim wereld is Saoedi-Arabië de extreemste fundamentalistische stat, op Afghanistan (met de Taliban) na. Radicale Moslim extremisten die we hier vaak fundamentalisten noemen, behoorden in de jaren tachtig tot de dikste vrienden van de VS, want meedogenloze ‘killers’ vond je niet in andere groeperingen. De Katholieke kerk die in Latijns Amerika zwaar gezondigd had door ‘het op te nemen voor de armen’ was in die tijd de grootste vijand voor de VS.

Conclusie
Hoe veranderde de wereld op 11 september en wat waren de gevolgend?
Op 11 september 2001 werd Amerika getroffen door verschrikkelijke terreurdaden. Hierbij werden de twee torens van het World Trade Centre, het ministerie van defensie (Pentagon) en andere gebouwen van het witte huis getroffen. Men gaat er voorzichtig uit dat Osama Bin Laden en zijn Al Qaeda netwerk achter de aanslagen zitten. Dit komt waarschijnlijk voort uit de haat die Osama Bin Laden tegen Amerika heeft. Hij is namelijk boos vanwege de militaire aanwezigheid van de VS in Saoedi-Arabië en hij vindt dat Amerika zich teveel met de Arabische Moslim landen.. Wegens de steun voor het geweld tegen de Palestijnen, dat Amerika Israël steunt. En de door de VS verwoestte Irakese Burgermaatschappij Bin
De gevolgen waren vele doden, strengere veiligheidsmaatregelen, een economische crash, ook voor landen buiten de VS en het eer gevoel van alle Amerikanen was diep geraakt. Niemand kon er met zijn verstand bij dat dit mogelijk was. Het onaantastbare Amerika. Hoe kon zo’n groot, rijk en machtig land getroffen worden door zulke aanslagen. Men is geschokt. Maar ondanks al deze verschrikkelijke daden is niet iedere Moslim een fundamentalist en dus een vijand voor het westen.

REACTIES

M.

M.

Mooi verslag heb je gemaakt over de aanslagen op 11 september!

groetjes!
mark

21 jaar geleden

S.

S.

Hai merel,

Ik heb eigenlijk 2 vraagjes aan je. Nummer 1 is op welke school je zit en 2. Wat zijn precies je bronnen, want wij gaan ook onze PO houden over 11 september maar we kunnen helemaal geen goeie bronnen vinden. Hoop dat je ons wilt helpen. Alvast bedankt en de Po zag er mooi uit.

Groetjes Sharon...

21 jaar geleden

K.

K.

Beste merel,
ik heb een stukje uit je werkstuk over 11 september gekopieerd omdat ik het misschien kan gebruiken voor mijn eindwerk geschiedenis. Maar als ik dit wil gebruiken, zou ik wel je volledige naam moeten kennen, aagezien je altijd de naam van de auteur moet vermelden in je bibliografie. Zou je mij daarmee kunnen helpen?
Thanx

20 jaar geleden

R.

R.

Hoi,
alles goed? i hoop so, je hebt een heel mooie verslag gemaakt over 11 september, ik kon jou werkstuk goed gebruiken voor mijn werkstuk.
Take care, and keep smiling.
Doeii

20 jaar geleden

P.

P.

he merel bedankt voor je wtc werkstuk .k had een 7,8

20 jaar geleden

G.

G.

Merel,

Mijn dank is groot voor dit mega werkstuk!Ik heb alles letterlijk gekopieerd en ik kreeg er een 9voor! Keep up the good work girl!

van Gooren

16 jaar geleden

R.

R.

Heey,

Indirect bedankt voor dit verslag, heb er veel aan gehad bij het maken van een opdracht Godsdienst/Levensbeschouwing.

Gr, Rick.(3Ath)

16 jaar geleden

M.

M.

Welke bronnen heb je voor dit verslag gebruikt?
Ik zou ze heel graag willen weten omdat ik zelf nauwelijks wat kan vinden over de gevolgen enz.

B.V.D

15 jaar geleden

H.

H.

Leuk..
Alleen bij: Wat zijn de gevolgen? staat bij het 2e stukje hetzelfde als het eind van het 1 stukje De beroemde Twin Towers van het World Trade Centre waren hét symbool van Amerika’s economische macht. Een week na de aanslagen werd de schade aan de beurzen pas echt zichtbaar. De beurs wankelde, het kapitaalverkeer was door de aanslagen totaal ontregeld. Veel mensen halen hun geld, dat ze geïnvesteerd hadden in vooral risicovolle aandelen, van de beurs. De zwaarste verliezen worden geleden in sectoren als luchtvaart, verzekeringen en banken, maar ook autoproducenten en andere sectoren lijden zware verliezen. De meeste Westerse landen, waaronder België, Frankrijk en Duitsland, maar ook Japan en China delen mee in de klappen, omdat hun economie sterk afhangt van de sterke economie van Amerika.

10 jaar geleden

W.

W.

In Washington DC staat een winkelcentrum in brand..? Dat noemen ze het Pentagon (daar zit het ministerie van defensie)

9 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.