Ontslagrechtversoepeling

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 1604 woorden
  • 26 maart 2009
  • 2 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

HOOFDVRAAG:

Moet het ontslagrecht versoepeld worden?

Inhoudsopgave:

- Waarom is voor werknemers ontslagbescherming geregeld?

- Hoe ziet die ontslagbescherming er concreet uit?

- Op grond van welke argumenten willen werkgevers versoepeling van dit ontslagrecht?

- Op grond van welke argumenten wijzen de werknemers versoepeling van het ontslagrecht af?

- Wat is de inhoud van het compromis dat pas gesloten werd tussen werkgevers en werknemers?

- Onze mening.

- Conclusie. (antwoord op de hoofdvraag)

WAAROM IS VOOR WERKNEMERS ONTSLAGBESCHERMING GEREGELD?

Er zijn situaties waarin je werknemers beschermd bent tegen ontslag. Dan geldt zogenaamd het ontslagverbod. De ontslagbescherming is bedoeld voor de werknemers, zodat ze niet onterecht of zomaar worden ontslagen. Om de volgende redenen mag de werkgever een werknemer niet ontslaan:
• tijdens de eerste 2 jaar ziekte (als de werknemer ziek wordt nadat een aanvraag voor een ontslagvergunning binnen is.);
• op grond van bijvoorbeeld godsdienst, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, handicap of arbeidsduur;
• tijdens de zwangerschap en het bevallingsverlof;
• omdat de werknemer ouderschapsverlof opneemt;
• omdat de werknemer lid is van een ondernemingsraad of personeelsvereniging;
• omdat de werknemer lid is van een politieke organisatie of vakbond.
Opvallend is dat je bij al deze punten kan zien dat de werknemers worden beschermd voor gevallen waar ze niks aan kunnen doen. Zoals bevallingsverlof of nationaliteit. Al deze punten die hier vermeld staan kan je nou eenmaal niks aan doen en moet je voor beschermd worden.

HOE ZIET DIE ONTSLAGBESCHERMING ER CONCREET UIT

Dit zijn enkele punten van hoe de ontslagbescherming er concreet uitziet :
- Als je in Nederland een werknemer wilt ontslaan dan heb je eerst toestemming nodig. Je kunt dan bijvoorbeeld ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen aan een kantonrechter of je kunt een ontslagvergunning aanvragen bij het CWI.
- Als de werkgever ontslagvergunning aan wilt vragen bij het CWI duurt dat minstens 6 maanden, daarbij moet de werkgever ook nog eens aantonen dat zijn bedrijf er door die slechte werknemer slecht aan toe is doordat hij zijn werk niet goed doet. Het CWI legt geen ontslagvergoeding op, maar de werkgevers betalen meestal nog wel een vergoeding aan de werknemer om zo te voorkomen dat ze naar de rechter stappen.
- Als je ontbinding van de arbeidsovereenkomst wilt vragen aan een kantonrechter gaat dat meestal veel sneller. Als je dat doet moet je wel bijna altijd ontslagvergoeding betalen aan je werknemer. Dit berekent een rechter met de kantonrechterformule die hiervoor ontwikkeld is: per dienstjaar 1 maandsalaris, gewerkte jaren tussen 40 en 50 tellen voor anderhalf, en het aantal gewerkte jaren boven de 50 tellen dubbel. Per jaar worden er zo’n 40.000 ontbindingszaken gedaan.
- Soms heeft een werkgever geen toestemming vooraf meer nodig een werknemer te ontslaan. Hierdoor gaat de vergunningsprocedure bij het CWI weg. De werkgever kan die arbeidsovereenkomst opzeggen met de wettelijke opzegtermijn. Als de werknemer het oneens is met die opzegging kan hij naar de rechter gaan. De opzegging word dan opgeschort tot de rechter zijn uitspraak heeft gedaan.
- Er zit nog een (andere) wettelijke ontslagvergoeding voor iedereen aan te komen. Hierbij is de vergoeding driekwart van het maandsalaris per dienstjaar met een maximum van een jaarsalaris, de grens is €75.000. Een deel van deze vergoeding word uit een fonds betaald, alle werknemers dragen hier wat aan bij.
- Er komt een collectief door de werkgevers betaalde vergoeding van 1 week per gewerkt jaar voor flexwerkers die na 3 jaar nog geen vaste baan hebben.
- Je mag ook niet zomaar ontslagen worden op grond van godsdienst, levensovertuiging, ras, geslacht of nationaliteit.

OP GROND VAN WELKE ARGUMENTEN WILLEN WERKGEVERS VERSOEPELING VAN DIT ONTSLAGRECHT?

Bedrijven zijn per jaar zo’n 4 miljard euro kwijt aan werknemers met een hoog inkomen die ontslagen worden, en hele jaarsalarissen meekrijgen. Voor werkgevers is het erg moeilijk om van één of meerdere werknemers af te komen. Er zijn over het algemeen twee manieren om werknemers te ontslaan:
1. Via het CWI. Dit is de langstdurende manier. De werkgever moet namelijk een uitgebreid dossier aandragen waarin naar voren komt dat ontslag absoluut onvermijdelijk is. Het CWI onderzoekt dit in de meeste gevallen binnen 6 weken. Als de aanvraag goedgekeurd wordt, gaat er een opzegtermijn in. De lengte hiervan is afhankelijk van de duur van het aantal dienstjaren. Als de werknemer het niet eens is met het ontslag, kan deze nog naar de kantonrechter gaan en vragen om ontslagvergoeding. Deze manier wordt het meest toegepast als de werkgever de overeenkomst wil beëindigen wegens bedrijfseconomische reden of bij arbeidsongeschiktheid;
2. De tweede manier is een verzoek indienen bij de kantonrechter. Deze doet over het algemeen binnen twee weken uitspraak. Meestentijds wordt deze manier gebruikt als de werknemer niet goed functioneert of bij een verstoorde arbeidsrelatie.
Zoals je leest wordt het de werkgevers redelijk lastig gemaakt om een werknemer te ontslaan. Wat de werkgevers volgens ons willen, zijn makkelijkere werknemers. Want, wanneer je makkelijker ontslagen kan worden, doe je over het algemeen beter je best. De ondernemers dragen ook nog een ander argument voor. Volgens hen wordt het door het ontslagrecht van dit moment de ondernemers moeilijk gemaakt nieuw personeel aan te nemen. Werkgevers zijn angstig om nieuw personeel aan te nemen, omdat het mogelijk is dat bij daling van de economie ontslag te duur is. Daardoor spelen ze liever safe, en nemen ze geen personeel aan. Dit belemmert economische groei. Tenslotte zijn zij tegen alle administratieve rompslomp die het huidige ontslagmodel met zich meebrengt.

OP GROND VAN WELKE ARGUMENTEN WIJZEN DE WERKNEMERS VERSOEPELING VAN HET ONTSLAGRECHT AF?

Werknemers in Nederland worden goed vertegenwoordigd en bijgestaan door verschillende vakverenigingen: 85% procent. 25% daarvan is ook daadwerkelijk aangesloten bij een vakbond. Deze vakverenigingen hebben de taak om werkend Nederland zo goed mogelijk te beschermen en een zo goed mogelijk arbeidsklimaat te ontwikkelen en/of behouden. Daarom zijn de vakbonden ook tegen versoepeling van het ontslagrecht, maar ze vinden de discussie lastig en vinden het moeilijk met goede tegenargumenten te komen. René Paas zegt: “het huidige ontslagrecht volstaat: werknemers zijn goed beschermd en werkgevers hebben voldoende vrijheid werknemers te ontslaan en aan te nemen, waarom dus veranderen?” Bovendien benadrukt René Paas, voorzitter van vakcentrale CNV, dat in het Deense Model de werkgelegenheid en de werkloosheid zich in de laatste jaren niet gunstiger ontwikkelden dan in Nederland. Het Deense Model? Ja, werkgevers in Nederland vinden het Deense Model ideaal, en zien dat als voorbeeld. Daar zijn werknemers veel minder beschermd, en kunnen ze makkelijk worden ontslagen. Daar tegenover staat dat ze ergens anders weer veel makkelijker aan de slag kunnen, er is dus constant beweging. De uitkeringen zijn aan het begin vrij hoog, maar nemen daarna snel af: een extra motivatie om actief een nieuwe baan te zoeken. Denen weten dat dit model voor Denemarken essentieel is om de economie is stand te houden: ze klagen niet. Maar, zeggen werknemers, in Nederland is dit blijkbaar niet nodig om de economie in stand te houden, dus waarom zullen we het dan zo veranderen? Trouwens, de flexwerkers en jonge, goed opgeleide mensen vinden snel een nieuwe baan, maar mensen die al wat ouder zijn of werknemers met gezondheidsproblemen hebben meer kans werkloos te raken, terwijl ze minder snel ergens anders aangenomen zullen worden. Bovendien vinden veel werknemers het lastig om te aanvaarden dat ze zomaar weer op straat zouden kunnen staan, hoe snel ze ook aan een nieuwe baan kunnen komen: de onzekerheid maakt het onaantrekkelijk. Ook vinden werknemers het argument van minister Donner van sociale zaken&werkgelegenheid te zwak, volgens hem zijn er namelijk 200 duizend werklozen die erg moeilijk een nieuwe baan kunnen vinden, en om die aan het werk te helpen zou het noodzakelijk zijn om het ontslagrecht van miljoenen werknemers te veranderen. Voor maar 200 duizend mensen, tegenover zoveel vacatures. De rechtspositie van de werknemer wordt ook nog eens beperkt, want de werknemer zal er meer voor over hebben –slechtere arbeidsomstandigheden en een lager loon, bijvoorbeeld- om zijn/haar te behouden. De prioriteit van werkend Nederland zal veranderen van ‘een goede baan hebben’ naar ‘het hebben van überhaupt een baan’. En, zal dat de kwaliteit van arbeid opkrikken?

ONZE MENING.

We begonnen met het bestuderen van de standpunten van de werkgever, en zo kwamen we net te snel tot de conclusie dat de werkgevers gelijk hadden: doordat het ontslagrecht versoepeld wordt, wordt de arbeidsmarkt meer flexibel en dat verbetert de concurrentiepositie van Nederland. Helaas voor de werkgevers bestaat er ook nog iets als “socialisme” en daardoor, een nogal kritisch stuk op een één of andere site, kwamen we erachter dat deze flexibilisering ook een schaduwkant had. Al met al is het lijstje tegenargumenten van werknemers toch iets langer, en iets sterker, zodat we voor de kant van de werknemers kiezen: laat het zoals het is!

CONCLUSIE

Moet het ontslagrecht versoepeld worden?

Onze mening is dat het zo moet blijven zoals het is. Dit is het beste voor de werknemers en het meest sociaal. Helaas voor de werkgevers betekend dit dat ze meer risico lopen wat we wel vinden is dat als iemand ontslagen word alle procedures daar omheen versoepeld moeten worden. Dus als iemand word ontslagen de procedure zo soepel verloopt als mogelijk. Ieder geval als je het ontslag rechts wilt versoepelen voor werkgevers hoort de versoepeling van het ontslagrecht gepaard te gaan met een actief arbeidsmarkt beleid met betrekking tot re-integratie, scholing, uitkeringen, en kinderopvang.

Bronnen:
http://www.cpb.nl/nl/pub/cpbreeksen/notitie/13jan2006/notitie.pdf 
- http://www.cbs.nl/en-GB/menu/_unique/_concept/default.htm?Languageswitch=on&Concept=Ontslag+via+rechter+of+CWI&PostingGuid=%7B987BC1DD-779E-4612-B7B7-136E57DB49F0%7D
http://www.scholieren.com/werkstukken/27726
http://nieuws-uitgelicht.infonu.nl/mens-en-samenleving/16083-ontslagrecht-versoepeling-de-leugen-regeert.html
http://www.nrc.nl/nieuwsthema/ontslagrecht/article1852903.ece/Ontslagrecht_in_Nederland
http://www.ontslag-krijgen.nl/bescherming-tegen-ontsla

REACTIES

H.

H.

Beste redactie,
De onderste link bij de bronnen geeft een foutmelding. De juiste link moet zijn: http://www.ontslag-krijgen.nl/bescherming-tegen-ontslag.html. Kan dit aangepast worden? Alvast bedankt!

10 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.