Nieuwe zorgstelsel

Beoordeling 10
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 5e klas vwo | 1572 woorden
  • 4 september 2008
  • 2 keer beoordeeld
Cijfer 10
2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Inhoudsopgave:

Pagina 1: titel pagina
Pagina 2: inhoudsopgave
Pagina 3: inleiding
Pagina 4: artikel 1 (Loonstrookje zegt niets over koopkracht)
Pagina 5: artikel 2 (Nieuwe oude ideeën)
Pagina 6: artikel 3 (Diagnose komt al van internet)
Pagina 7: artikel 4 (Toekomst zorg)
Pagina 8: commentaar/slotwoord

De artikels waar het over gaat zitten achter de pagina waarop ze uitgewerkt zijn.

Inleiding:

Waarom heb ik dit onderwerp gekozen?
Ik heb dit onderwerp ten eersten gekozen omdat het heel erg bij de tijd is. Waar je ook kijkt of leest overal vind je er wel iets over. Verder hoorde ik mijn vader en moeder er de hele tijd over mopperen en wilde er zelf dus ook iets meer van weten. Ondertussen ben ik er al achter waar al dat gemopper vandaan komt maar daar vertel ik meer over in het slot.

Loonstrookje zegt niets over koopkracht.

Bron: www.nu.nl
Datum: 16 januari 2006

Begrippenlijst:

- Koopkracht De waarde van het loon in verhouding tot de prijzen
- Netto salaris Wat er overblijft van je bruto salaris na aftrek van de kosten
- Nibud Nationaal instituut voor budgetvoorlichting
- Ziekenfonds Collectieve ziektenkostenverzekering
- Verzekerd Veilig gesteld tegen risico’s
- Salaris Geld bedrag wat word uitgekeerd na arbeid
- Besteden Uitgeven(geld)
- Ziektenkostenverzekering Verzekering die veiligsteld tegen ziektenkosten
- Particulier(verzekerd) Boven bep. grens inkomen zit je niet meer in ziekenfonds
- Loonstrookje Formulier met daarop gewerkte uren en loon
- Profiteren Voordeel trekken uit
- Relatief Betrekkelijk
- Bruto salaris Salaris voor aftrek kosten
- Belastingdienst Organisatie die het belasting bedrag berekend voor iedere Nederlander apart.

Hoofdlijnen artikel:

Het artikel geeft in hoofdlijnen aan hoe het loonstrookje van bepaalde groepen mensen er uit gaat zien, wat daar de oorzaken van zijn en aan het eind geeft het nog verschillende tips voor de mensen die misschien nog wat terug kunnen krijgen.
Volgens het artikel gaan huishoudens die vorig jaar via het ziekenfonds waren verzekerd er gemiddeld 50 euro op vooruit, maar dit zegt nog niks over de koopkracht van deze groep(deze kan zelfs afnemen).
Verder hebben de mensen die particulier verzekerd waren meer geluk, zij zullen er qua loon zo’n gemiddeld 150 euro op achteruit gaan, maar zullen toch uiteindelijk meer te besteden hebben.

Bruikbaarheid artikel:

Het artikel is vrij bruikbaar, op het kleine stukje over de lease auto na, daar had ik niet zo veel aan. Verder gaf het artikel een mooi beeld over hoe het verder gaat met de kosten en het loon voor bepaalde groepen mensen en het gaf aan voor wie het nieuwe zorgstelsel voordelig is en voor wie niet.

Nieuwe oude iedeeën


Bron: www.ld.nl
Datum: 14 januari 2006

Begrippenlijst:

- Politieke partijen Groepen politici met hetzelfde standpunt
- Analyses Onderzoeken
- Discussienota Uitkomst van een discussie(debat)
- Regulering Regelen
- Aanbodsturing Hulpverleners bieden iets aan en de klant moet aanpassen
- Anticiperen Vooruitlopen
- Vraagsturing Klant vraagt ergens naar en aanbieder springt er op in
- Gereguleerde concurrentie Geregelde concurrentie
- Staatssecretaris Politiek functionaris
- Basisverzekering Verplichte verzekering die voor iedereen hetzelfde is
- Zorgsector Alle bedrijven die met zorg te maken hebben
- Diametraal Schuin tegenover
- Compromis Overeenkomst
- Kwaliteit Mate waarin iets goed is
- Toegankelijkheid In hoeverre alle inwoners van nl er wat aan hebben
- Zorgaanbod Aanbod van zorg
- Acceptatieplicht Verplichte aanneming van (b.v.) een regel
- Premie Bedrag dat men periodiek betaald voor verzekering
- Nominaal Voor iedereen gelijk
- Basis polis Basisverzekering(zie hierboven)
- Standaard polis Zie basis polis
- Solidariteit Samenhorigheid (een zijn met de ander)
- Concurreren Overtreffingsdrang (b.v. in bedrijfsleven)

Hoofdlijnen artikel:

Het artikel begint met een vergelijking tussen de plannen van nu en die van een paar jaar terug. De resultaten van de onderzoeken van nu blijken bijna identiek te zijn met de resultaten van het onderzoek van toen.
Verder geeft het artikel aan dat er nog veel meningsverschillen zijn over hoe het nieuwe zorgstelsel moet worden, maar men is het er wel over eens dat er een gemeenschappelijk deel moet komen wat voor iedereen hetzelfde is. Ook vind men dat er door de verzekeringsmaatschappijen mag worden geconcurreerd zodat de prijzen minimaal blijven.
Verder is men het er over eens dat er meer naar de consument moet worden geluisterd zodat de zorg kan worden afgestemd op de behoeften van de patiënten en niet andersom.

Bruikbaarheid artikel:

Het artikel maakt goed duidelijk wat voor verschillende meningen er zijn over het zorgstelsel. En ook laat het blijken dat er veel verschil is in de opvatting over hoe het moet worden.

Diagnose komt al van internet


Bron: www.ld.nl
Datum: 15 januari 2006

Begrippenlijst:

- Vergoeding Kostendekking
- Consument Klant (degene die het product koopt)
- Zorgconsument Degene die zorg nodig heeft
- Rantsoenering Bezuiniging
- Structureel Niet veroorzaakt door toevallige tijdelijke omstandigheden
- Budgettaire redenen Redenen die verband houden met het budget
- Quotum Vantevoren vastgestelde norm
- Gedupeerden Slachtoffers
- Gedekt worden Verzekerd worden
- Eenduidig Ondubbelzinnig/duidelijk

Hoofdlijnen artikel:

Het artikel verteld het verhaal van een man die een operatie moest hebben voor zijn rug. Hij zou 2,5 jaar lang mank moeten lopen omdat de wachtrij in Nederland zo lang was. Maar hij kon ook kiezen voor een behandeling in het buitenland (in Duitsland dus), de wachtrij hier bedroeg 3 weken. Ieder normaal mens zou wel weten wat hij koos en hij wist dit ook. Hij ging dus voor de behandeling in het buitenland. Toen de ingreep achter de rug was kwam hij er achter dat zijn verzekerings maatschappij deze niet vergoede omdat ze geen contract had lopen met de kliniek waarin de behandeling had plaatsgevonden.
Met het nieuwe zorgstelsel zul je steeds vaker dit soort verhalen gaan horen, dit komt doordat de verzekerings maatschappij als het ware de macht krijgt om te beslissen of jij ziek genoeg bent, of of een ingreep nog zin heeft. En gezien het feit dat een zorgverzekeraar winst wil maken zal er steeds vaker een behandeling worden afgewezen.

Bruikbaarheid artikel:

Dit artikel geeft een heel mooi voorbeeld van de verhalen die je in de toekomst steeds vaker zult gaan horen dankzij het nieuwe zorgstelsel. Dit is eigenlijk het artikel wat het beste bij mijn eigen mening past en ook erg mooi aansluit op mijn slotwoord.

Toekomst zorg


Bron: www.nu.nl
Datum: 9 april 2005

Begrippenlijst:

- Commissie Door de regering van nl benoemd college belast met de leiding over de zorg
- Fracties Groep volkvertegenwoordigers van dezelfde politieke partij
- Financiering Het verschaffen van geld ergens voor
- Kabinetsformatie Samenstelling van het kabinet
- College voor zorgverzekeringen Het vroegere ziekenfonds
- Blauwdruk Ontwerp
- Formateur Samensteller

Hoofdlijnen artikel:

Het artikel laat zien hoelang men al bezig is aan het ontwerpen van het nieuwe zorgstelsel, en hoeveel stappen, tijd en denkprocessen er aan zo’n enrome beslissing vooraf gaan.
Ook laat het blijken dat de regering wel heeft nagedacht over de vorige poging om het zorgstelsel om te gooien en de mislukking daar van.

Bruikbaarheid artikel:

Ik moet eerlijk zeggen dat dit artikel achteraf eigenlijk weinig nut had voor mijn uiteindelijke mening, het heeft me nagenoeg niet beinvloed en eigenlijk niet meer geleerd dan dat ik al wist.

Commentaar/ slotwoord:


Zo nu is het eindelijk tijd voor de eigen mening.

Ik heb aardig wat opgestoken over het nieuwe zorgstelsel tijdens het maken van deze opdracht, en ben dan ook tot de conclusie gekomen dat het allemaal niet zo doordacht was.
Zoals in een van de artikelen ook beschreven was zul je door het nieuwe zorgstelsel steeds vaker zien dat de mensen hun behandeling niet betaald krijgen. Dit komt omdat elke verzekeringsmaatschappij winst wil maken. Dit is logisch zo gaat het in bijna elk bedrijf, maar zoiets kun je toch niet bij de zorg doen. Als je nou een beetje logisch gaat nadenken zie je dat dit onherroepelijk fout gaat lopen. De zorgverzekeraar zal van alles zoeken om niet uit te hoeven betalen (zoals je dit ook ziet bij de verzekering van b.v. scooter of auto).

Een voorbeeld: mevrouw a en mevrouw b willen graag geholpen worden aan hun enkel omdat ze graag fatsoenlijk willen lopen. Mevrouw a is 95 jaar en mevrouw b is 28 jaar. Als doordachte zorgverzekeraar die er op uit is om winst te maken denk je als volgt: mevrouw a is 95 jaar, ze heeft misschien nog maximaal 5 jaar te leven, ze werk niet en de ingreep is heel duur. Uiteindelijk zal ik dus verlies leiden als ik mevrouw a laat helpen. Maar integendeel tot mevrouw a heeft mevrouw b nog vele jaren te leven, en zal ze weer voor 100% kunnen werken als haar enkel het weer doet. Dus kan ze haar premie voor de rest van de jaren aflossen en zal ik uiteindelijk winst maken.
Zoals hierboven beschreven zullen veel verzekeringsmaatschappijen denken en zullen dus veel ouderen de dupe worden van he nieuwe zorgstelsel.
Als ik er zo naar kijk denk ik dat ze het geheel beter bij de overheid hadden kunnen leggen. Als de overheid de verzekeringen in handen had genomen werd er geen onderscheid gemaakt tussen oud of jong en was alles veel eerlijker, ook zouden dan waarschijnlijk de kosten voor iedereen ongeveer hetzelfde zijn en hoef je niet uit te zoeken wie het voordeligst is en wie het betrouwbaarst en waar je het meest aan hebt.

Verder vind ik het hele nieuwe zorgstelsel veel te ingewikkeld, mijn buurvrouw van 84 is al een keer of 6 bij ons over de vloer gekomen omdat ze bij God niet wist wat ze moest doen. Ze heeft weken lang niet kunnen slapen omdat ze dacht dat ze als ze wat kreeg niet meer behandeld zou worden omdat ze een verkeerde verzekering had afgesloten. Zoiets kun je het volk toch niet aan doen?

Volgens mij was het veel beter en goedkoper geweest als alles bij het oude was gebleven, of als de regering de touwtjes in handen had genomen.

REACTIES

C.

C.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een managementconcept waarbij bedrijfswinst, sociale vooruitgang en milieubewustzijn centraal staan. De bedoeling is om het winstbegrip van de onderneming open te trekken naar méér dan financiële opbrengsten op korte termijn. Dit begrip van MVO sluit aan bij de zogenaamde 3 P

12 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.