MAINPORT ROTTERDAM
Positieve en negatieve zaken

In de les hebben we een film gekeken over de Mainport Rotterdam. Daarvan moest ik een samenvatting geven en de positieve en negatieve aspecten van opsommen.

Mainport Roterdam is het lanceerplatform voor grote bedrijven om hun producten te exporteren. Het Rotterdamse haven- en industriegebied behoort tot een van de drukste en bedrijvigste gebieden in Europa. Hier vinden activiteiten plaats als in- en uitvoer, op- en overslag, raffinage, doorvoer en distributie.
Het is een industriegebied waar raffinaderijen ter grootte van dorpen zijn gevestigd aan een haven van ruim veertig kilometer lang, die jaarlijks wordt aangedaan door meer dan tweeëndertigduizend zeeschepen.

En al die bedrijvigheid betekent werkgelegenheid voor zo'n 360.000 mensen in heel Nederland.
Het werken in de Mainport wordt kennis en technologie intensiever. Dankzij een goed functionerende kenniskringloop waarbij op hoogwaardige en efficiënte wijze kennis wordt verworven, opgeslagen, overgedragen en toegepast, kan de concurrentiestrijd met andere havens met succes worden gevoerd.
Positie en missie
Wereldhaven Rotterdam biedt direct werk aan ruim 60.000 mensen, terwijl indirect ruim 300.000 mensen hun inkomen te danken hebben aan de haven. De bijdrage aan het Nederlands Bruto Nationaal Product is liefst 10%.
Voor de Europese im- en export is de Rotterdamse haven van centraal belang. Een aanzienlijk deel van de aangevoerde goederen wordt in de haven verwerkt en vervolgens in Europa gedistribueerd.
Rotterdam is de grootste containerhaven van Europa en de grootste 'overall' haven ter wereld.

Opvallende en positieve zaken:

·Het opvallende is dat Duitsland meer goederen uit Rotterdam haalt dan uit Hamburg en Berlijn samen!
·De hoeveelheid die wordt geëxporteerd en geïmporteerd kan 4 maal de aarde omspannen!!

·Door de Mainport Rotterdam is er ontzettend veel werkgelegenheid.
·De inkomsten zijn jaarlijks 4,5 miljard.
·Je bent geen mainport zonder ook een brainport te zijn.

Negatieve zaken:

·Nederland heeft zich teveel en te lang gespecialiseerd op de transport.
·Het salaris van de werknemers die minder goede banen hebben zijn erg laag. Hierbij te denken aan de werknemers die het fruit inpakken e.d., zoals ik op de video heb gezien.
·Mainport Rotterdam geeft veel vervuiling aan het milieu.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.