Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Jaarverslag McGregor

Beoordeling 3.6
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 6e klas vwo | 3998 woorden
  • 9 januari 2002
  • 33 keer beoordeeld
Cijfer 3.6
33 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Mc Gregor Fashion Group N.V. Dit is een praktische opdracht naar aanleiding van het jaarverslag van McGregor 2000/2001. Wij hebben onderzocht of McGregor fashion Group N.V. maatschappelijk verantwoord onderneemt. Wij hebben aan de hand van een door onze docent uitgereikte checklist punten toegekend aan de criteria die op de checklist waren vermeld. We hebben voor de Praktische Opdracht M&O gekozen voor een samenstelling tussen Jasper en Sander. Deze combinatie hebben we gekozen omdat we naast elkaar zitten tijdens de lesuren M&O. Omdat we nog nooit eerder samen hadden gewerkt leek het ons wel nuttig om eens met iemand anders samen te werken in plaats van je standaard “werkstukkenpartner”. Ook zijn wij beiden erg geïnteresseerd in bedrijfseconomie en liggen wij op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen wel op een lijn. Philips was onze eerste keuze om deze Praktische Opdracht over te doen. Dit omdat het een zeer grote en invloedrijke Multinational is met de thuisbasis in Nederland. Om het jaarverslag van Philips te krijgen hebben we verschillende keren Philips gecontacteerd, dit per e-mail, brief en telefoon. We kregen echter geen respons op onze vraag voor een jaarverslag. Onze tweede keuze was Mc Gregor Fashion Group N.V., deze organisatie trok onze aandacht omdat het interessant leek hoe een bedrijf die in de kledingbranche opereert omgaat met maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen. Wij verwachten dat een merk als McGregor dat wereldwijd opereert, naast het streven naar winst, ook let op zijn maatschappelijk verantwoord beleid. Maar omdat het een kledingmerk is verwachten wij dat zij van goedkope arbeidskrachten uit Azië gebruikmaken en vooral maatschappelijk verantwoord zal ondernemen ten behoeve van hun eigen onderneming. (vooral personeel) Komen de items uit de Checklist voor in het jaarverslag? In de paragraaf “Missie”(blz. 12) wordt vermeld dat één van de doelstellingen van de Mc Gregor fashion group maatschappelijk verantwoordelijk opereren is, we verwachten dat ook dat er veel items uit de checklist in het jaarverslag zitten. De klant
a) Aangeven dat op een eerlijke wijze reclame maken belangrijk is. Er wordt op een goede, eerlijke manier reclame gemaakt voor Mc Gregor, Mc Gregor hanteert voor alle gevoerde merken een veelheid van communicatie-instrumenten zoals advertising, public relations, internet, direct-marketing en promotie in de winkels. Centraal in de communicatie staan consistentie en eenduidigheid in de profilering van alle onderdelen van de gevoerde merken. Dit wordt vermeld op blz. 48

b+c) Aandacht besteden aan productveiligheid +Aan dacht besteden aan productkwaliteit
Mc Gregor is één van de bekendste modemerken in de internationale herenbranche. In Nederland behoort Mc Gregor tot de drie bekendste modemerken. Uitgangspunten van de Mc Gregor menswear zijn een positionering in het hoge, minder trendgevoelige segment van de herenmodemarkt. Dit wordt vermeld op blz. 32
Er wordt in het jaarverslag niks letterlijk gezegd over de productveiligheid en de product kwaliteit, maar als een bedrijf zich op het hogere segment van de maatschappij richt en tot de bekendste modemerken behoort, dan is het wel logisch dat de kleding die Mc Gregor maakt wel van goede kwaliteit en veiligheid is. d) De klant bewust maken van maatschappelijke issues
Dit staat nergens in het jaarverslag beschreven. e) Openstaan voor wensen van en communicatie met de klant en hier gehoor aan geven
Er wordt veel aandacht besteed aan het opbouwen van een database van vaste klanten. McGregor heeft een eigen “business unit” speciaal gericht op de klant: McGregor Retail. Haar activiteiten zijn erop gericht om enerzijds een betere service te verlenen en anderzijds een beter inzicht te krijgen in het koopgedrag van haar klanten. (blz. 41) de business units van McGregor
Het personeel
a+b) Arbeidsomstandigheden: aandacht voor veiligheid en gezondheid + Actieve opstelling ten opzichte van ziekteverzuim
Het ziekteverzuim bij Mc Gregor ligt op 2,3 %, het gemiddelde van ondernemingen met een vergelijkbare omvang ligt ruim boven de 6%. Een ingezet intensief trainingsprogramma voor het winkelpersoneel van de mc Gregor shops zal leiden tot meer kennis en betrokkenheid en heeft nu reeds een duidelijke positieve invloed op het ziekteverzuim. Dit wordt vermeld op blz. 50
c) Aandacht besteden aan beloningsstructuur
Mc Gregor wil aantrekkelijk zijn als werkgever en dit willen ze bereiken door onder andere een marktconform beloningsbeleid

Dit wordt vermeld op blz. 50
d+e) zorg dragen voor training en development + Stimuleren van betrokkenheid
Er is een intensief trainingsprogramma, genaamd het Management Development& Human Resources-programma (pag. 13), ingezet voor het winkelpersoneel van de mc Gregor shops en dit zal leiden tot meer kennis en betrokkenheid. Dit wordt vermeld op blz. 50
f+g) actieve opstelling tegen discriminatie en actieve opstelling met betrekking tot achtergestelde groeperingen
Mc Gregor is op dit gebied niet maatschappelijk verantwoord ondernemend, er wordt een beleid gevoerd om jonge medewerkers op hbo- en academisch-niveau aan te trekken. Hierdoor is de gemiddelde leeftijd slecht 37,5 jaar, de mediaan ligt zelfs maar op 34 jaar. Mc Gregor discrimineert dus op het gebied van leeftijd en benadeelt dus de oudere werknemers. h) goede sociale regelingen
Dit wordt nergens in het jaarverslag vermeld
i) positieve opstelling van overleg met vakbonden en ondernemingsraad
dit wordt nergens in het jaarverslag vermeld
de aandeelhouders
a) Het belang van eerlijke informatieverstrekking aan de aandeelhouders erkennen. dit wordt nergens in het jaarverslag vermeld
b) Rekening houden met de wensen van de aandeelhouders
Op het gebied van de bestemming wordt er best veel rekening gehouden met de wensen van de aandeelhouders. Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders kan, op voorstel van de directie dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten dat een uitkering van dividend op gewonen aandelen geheel of ten dele plaatsvindt niet in geld, doch in aandelen in de vennootschap. Dit wordt vermeld op blz. 80
De concurrent

Er wordt in het gehele jaarverslag niks verteld over de concurrent, het lijkt ons ook een beetje onlogisch om zaken te gaan vertellen over je concurrent als je jezelf wil promoten. En ook al zou je op een bepaald gebied “ beter” zijn dan je concurrent lijkt het ons zeer onredelijk om je concurrent onderuit te halen. De leverancier
Eisen opleggen aan de leverancier met betrekking tot de volgende onderwerpen: Op blz. 44 staat dat Mc Gregor Fashion Group zijn inkoopactiviteiten in Azië bundelt. Het is algemeen bekend dat de kleding in de Aziatische landen gemaakt wordt onder erbarmelijke omstandigheden en voor een karig loontje. Er wordt niks vermeld dat de leverancier van Mc Gregor anders zijn productie regelt, dus kunnen we er van uit gaan dat de leverancier op deze mensonvriendelijke manier te werk gaat. 1) geen kinderarbeid of onder strenge voorwaarden. Mc Gregor is een commerciële organisatie, Mc Gregor is dus uiteindelijk op een winstmaximalisatie uit. Dit wordt mede bereikt door een lage inkoopprijs, deze wordt bewerkstelligt door onder andere zo goedkoop mogelijk personeel bij de productie. Het is dus zeer goed denkbaar dat de kleding die Mc Gregor verkoopt wordt gemaakt door kinderen. Het feit dat er niks wordt vermeld over kinderarbeid in het jaarverslag vergroot de kans dat de leverancier van de kleding kinderen inzet bij de productie van de kleding. 2) goede arbeidsomstandigheden
Het gaat bij deze vraag om de arbeidsomstandigheden die gelden voor de arbeiders bij de leverancier. Ook hierbij geldt het streven naar een zo laag mogelijke productieprijs, zoals bij puntje 1. Ongunstige arbeidsomstandigheden van het personeel is dus zeker niet ondenkbaar, er wordt in het jaarverslag ruimschoots aandacht besteed aan de arbeidsomstandigheden voor het personeel, maar er wordt totaal geen aandacht besteed aan de arbeidsomstandigheden voor het personeel bij de leverancier. 3) Bij het bepalen van de vestigingslocaties rekening houden met de mensenrechtensituatie
De vestinglocatie van de leverancier ligt in Azië, er is dus geen rekening met de mensenrechtensituatie gehouden. Zoals algemeen bekend is de mensenrechtensituatie uiterst slecht in Azië las het gaat om de productie van kleding. 4) Milieu vriendelijk produceren
Hier wordt niks letterlijk over verteld in het jaarverslag en het is ook niet echt relevant voor een kledingproducent. 5) Verbod dierproeven
Hier wordt niks letterlijk over verteld in het jaarverslag en het is ook niet echt relevant voor een kledingproducent. De Mensenrechten
a) Aandacht besteden aan de problematiek van de mensenrechten
Er wordt geen aandacht gegeven aan wat dan ook wat met mensenrechten te maken heeft in het jaarverslag. Het is daarom moeilijk er een oordeel over te geven. Op het gebied van de leverancier valt er wel wat over te zeggen, die vestigt zich in Azië, daar wordt niet echt rekening gehouden met de mensenrechten. b) Actief handelen naar aanleiding van de mensenrechtensituatie
Er wordt nergens in het jaarverslag iets vermeld over actief handelen naar aanleiding van de mensenrechtensituatie, het is dan ook moeilijk te schetsen wat ze doen. Maar als Mc Gregor wel iets zou doen dan zouden ze er zeker vermelding van maken in het jaarverslag, dit doen ze niet dus lijkt het logisch dat ze niet actief handelen naar aanleiding van de mensenrechtensituatie. c) Eisen stellen aan de vestigingsplaats van de onderneming
Het kledingsmerk Mc Gregor wordt gedistribueerd naar circa 1300 “multi brand”-winkels in 25 landen, voornamelijk in West europa en het Midden-Oosten. Het lijkt ons onwaarschijnlijk en het wordt ook nergens vermeld in het jaarverslag dat Mc Gregor bij de keuze van de vestingplaats let op de mensenrechten situatie in het land. De mensenrechtensituatie in het Midden-Oosten is vooral met betrekking tot de plaats van de vrouw in de samenleving alles behalve goed. Dus Mc Gregor vestigt zich wel in plaatsen waar de mensenrechtensituatie geschonden wordt. Dit staat beschreven op blz. 32

De maatschappij in het algemeen
a) Positieve bijdrage aan de maatschappij door middel van schenkingen
Dochteronderneming Gaastra brengt een positieve bijdrage aan de maatschappij door middel van de sponsering van de sneekweek. In deze week maakt zij reclame voor haar nautisch getinte kleding en de gezondheid + verijking die sport kan bieden. Dit staat op blz. 44. b) Aangeven dat eerlijke informatieverstrekking over product bedrijf belangrijk is
dit wordt nergens in het jaarverslag vermeld
c) Open staan voor communicatie naar pressiegroepen
Dit wordt nergens in het jaarverslag vermeld, al hoewel wij weten dat de McGregor shops geen bont verkopen. Dit door het toenemend protest van dierenbeschermingsactivisten. d) Besef tonen voor maatschappelijke verantwoordelijkheid
In de missie die Mc Gregor nastreeft staat dat nadrukkelijk wenst een invulling te geven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de markten waarin ze opereert. Dit staat beschreven op blz. 12
e) Vermelding publicatie sociaal jaarverslag
Er wordt geen sociaal jaarverslag gepubliceerd. Het milieu
Er wordt in het gehele jaarverslag niets over het milieu verteld, wij denken ook dat het milieu met betrekking tot een kledingmerk niet echt belangrijk is als men een bedrijf moet beoordelen op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit zult u ook duidelijk zien in onze wegingsfactor voor het puntje Milieu. Criterium punt wegingsfactor score
klant 9 0,15 1,35

eerlijke wijze reclame maken 0,02 aandacht voor productveiligheid 0,03 aandacht voor productkwaliteit 0,04 klant bewust maken 0,03 Openstaan voor wensen 0,03 personeel 8 0,15 1,2
arbeidsomstandigheden 0,02 actieve opstelling ziekteverzuim 0,015 aandacht aan beloningsstructuur 0,01 training en development 0,01 stimuleren betrokkenheid 0,02 gelijke kansen en rechten 0,03 actieve opstelling achtergestelden 0,015 goede sociale regelingen 0,02 positieve opstelling vakbonden etc. 0,01 aandeelhouders 6 0,05 0,3
belang van eerlijke informatie 0,03 rekening houden met wensen 0,02 concurrent 6 0,05 0,3
bereidheid tot samenwerking 0,01 geen misleidende neg. Reclame 0,02 geen misleidende pos. Reclame 0,01 voorstander concurrentie als voordeel 0,01 leverancier 2 0,2 0,4
eisen opleggen leverancier 0,2 mensenrechten 2 0,2 0,4
aandacht problematiek mensenrechten actief handelen naar aanleiding situatie eisen stellen aan vestigingsplaats maatschappij in het algemeen 7 0,1 0,7
positieve bijdrage maatschappij 0,03 eerlijke informatieverstrekking P en B 0,02 open voor communicatie 0,01 besef van maatsch. Verantwoordelijkheid 0,02 sociaal jaarverslag 0,02 milieu 4 0,1 0,4
milieuvriendelijk produceren 0,01 research milieuvriendelijker produceren 0,01 investering milieuvriendelijk produceren 0,01 milieuvriendelijk verpakkingmat. 0,01 milieuvriendelijke grondstoffen 0,01 milieuvriendelijke producten 0,01 doen aan recycling 0,02 milieuplan aanwezig 0,005 milieubewustzijn 0,01 milieujaarverslag 0,005 + 44 1 5,05 Aan de hand van de checklist worden er hier de wegingsfactoren gegeven. Elke wegingsfactor wordt toegelicht. wegingsfactor
De klant 0,20

Personeel 0.20
De aandeelhouders 0,05
De concurrent 0,05
De leverancier 0,15
De mensenrechten 0,15
De maatschappij alg. 0,10
Het milieu 0,10 1
Toelichting op de wegingsfactoren: De klant = Dit is een heel belangrijk criteria. De producten moeten kwalitatief goed, veilig zijn en op een eerlijke wijze verkocht worden. Klanten, die de producten moeten kopen, zijn een belangrijk aspect voor een onderneming. Grote bedrijven (vooral monopolisten) mogen geen misbruik maken van hun macht tegenover de klant. De klanten mogen niet misleid of afgezet worden. Dat is de rede waarom wij een wegingsfactor van 0,15 hebben gegeven. Personeel = Het is belangrijk voor een onderneming dat het zijn personeel goed wordt behandeld. Het uitbuiten van arbeiders behoort door vele maatregelen tot de verleden tijd. Omdat bedrijven steeds groter worden krijgen zij sociaal ook veel verantwoordelijkheid. Daarom een 0,15
De aandeelhouders = Er moet altijd rekening gehouden worden met de aandeelhouders. Zij zijn in feite de baas van het bedrijf. Maar wij zijn van mening dat dit niet zo heel belangrijk is voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aandeelhouders hebben namelijk zelf heel veel macht en kunnen hun aandelen van de hand doen als ze dat nodig achten. Natuurlijk moeten aandeelhouders niks voorgelogen worden, maar het telt niet zo zwaar voor het maatschappelijk ondernemen als bijv. personeel die minder macht heeft. De concurrent = Dit vinden wij een wat minder belangrijk aspect. De concurrentie heeft weinig invloed op maatschappelijk verantwoord ondernemen in de kledingbranche. Omdat er niet met prijzen wordt geconcurreerd maar met “ontwerpen” en reclame. Omdat kleding toch heel erg verschilt en McGregor zijn kleding distribueert via zijn eigen McGregorshop’s is er geen sprake van kartelvorming met andere kledingbedrijven. De leverancier = Dit aspect is wel heel belangrijk. Zeker in de kledingbranche wordt er dankbaar gebruik gemaakt van goedkope arbeidskrachten in 3e wereldlanden. Als een bedrijf hier gebruik van maakt ten voordele van zijn eigen winst, is dat maatschappelijk heel onverantwoord. Daarom een hoge wegingsfactor. De mensenrechten = Dit overlapt de leverancier een beetje in de kledingbranche. Het is maatschappelijk onverantwoord als een bedrijf gebruik maakt van kinderarbeid, of mensen voor een hongerloontje laat werken. In de kledingbranche laten bedrijven dit doen door hun leveranciers. Maar ook al zijn die textielarbeiders niet in dienst van het kledingbedrijf zelf, in ons geval McGregor, als zij niet letten op in wat voor onmenselijke omstandigheden de leverancier hun personeel laat werken zijn zij evengoed schuldig aan maatschappelijk onverantwoord ondernemen. Daarom dezelfde wegingsfactor als leveranciers. De maatschappij in het algemeen = Dit criteria is natuurlijk heel breed en daarom zeker niet minder belangrijk. Bedrijven moeten altijd gehoor geven aan protest van dan wel actiegroepen dan wel kritiek van overheid of aandeelhouders. Het is belangrijk dat bedrijven zich openstellen voor onderhandeling en veranderingen. Bedrijven krijgen steeds meer invloed en inspraak van betrokkenen is daarom van essentieel belang. Aan de andere kant is het niet zo van belang, net als de mensenrechten, omdat het niet zo direct is. Als een bedrijf kinderen uitbuit is dat maatschappelijk onverantwoorder dan dat een bedrijf geen giften verstrekt. Het milieu = Dit is een gevoelig punt bij veel activisten. Sinds dat het bekend is dat CO2 uitstoot en andere stoffen slecht zijn voor het milieu staan industriële ondernemers en milieuactivisten lijnrecht tegenover elkaar. Maar wij denken dat het criterium milieu voor een kledingbedrijf minder zwaar moet wegen dan bijv. die van een chemisch bedrijf. Omdat kleding maken toch veel mensenarbeid vergt, moet je in dit geval de leverancier en de mensenrechten zwaarder meetellen dan het milieu. Daarom een beoordeling van 0,10. Bij het beoordelen van de McGregor Fashion Group wordt het volgende puntensysteem gehanteerd. De 8 criteria worden beoordeeld met een punt van 1-10. 1 = uitermate maatschappelijk onverantwoord

10= ultieme maatschappelijke verantwoordelijkheid
Als de criteria niet in het jaarverslag voorkomt, wordt er een cijfer van 5 toegekend. In dat geval doet de onderneming zijn best niet om op dat gebied maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Pas als wij uit het jaarverslag kunnen opmaken dat er op sommige punten zelfs maatschappelijk onverantwoord wordt ondernomen zal de onderneming voor dat criteria minpunten krijgen en onder de 5 gaan zitten. De klant  9
We vinden dat Mc Gregor maatschappelijk verantwoord onderneemt op het gebied van de klant. Ze hebben duidelijk het bovenste segment van de maatschappij als doelgroep en daar is de kwaliteit + veiligheid van de kleding dan ook naar. Het is jammer dat er niks wordt verteld over een klachtenregeling in het jaarverslag, maar op de website van Mc Gregor staat wel degelijk dat ze een klantenvereniging hebben en dat je lidmaatschapskaart ook een visa creditcard is. De manier van reclame maken (vooral face to face) is naar onze mening ook in orde, er wordt geen gebruik gemaakt van misleidende/incorrecte reclame. Mc Gregor krijgt dan ook op het gebied van de klant van ons een 9. Het personeel  8
Ook op het gebied van het personeel, dat werkt in de verkoopsfilialen is het maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen ruim voldoende beoordeelt door ons. Het ziekteverzuim ligt bij de Mc Gregor filialen erg laag, dit is uiteraard een positief aspect aan de werksituatie van Mc Gregor. Dit lage ziekteverzuimcijfer ligt waarschijnlijk niet alleen aan de werksituatie bij Mc Gregor, maar zeker ook aan het feit dat Mc Gregor een onmaatschappelijk verantwoord beleid voert ten opzichte van het invullen van vacatures. Mc Gregor voert een beleid dat vooral gericht is op de jonge, net afgestudeerde hbo-ers en academicus. Het is een feit dat oudere mensen meer ziek zijn dan jongere mensen en dus voor een groter ziekteverzuim zorgen. Er wordt ook een marktconform beloningsbeleid gevoerd en er worden verschillende trainingsprogramma’s ingezet om de kennis en de betrokkenheid bij het bedrijf te stimuleren, dit zien wij als zeer positief voor het personeel. De aandeelhouders  7
Er wordt nergens letterlijk in het jaarverslag gezegd dat Mc Gregor het belangrijk vindt dat de aandeelhouders goed worden geïnformeerd, maar het lijkt het ons meer dan voor de hand liggen dat wel zo is. Het lijkt ons zelfs zo voor de hand liggen dat het eigenlijk geen vermelding in het jaarverslag nodig heeft. Over de wensen van de aandeelhouders wordt maar magertjes aandacht aan besteed, er staat dat ze via de algemene vergadering van aandeelhouders kunnen besluiten over een voorstel van de directie dat door de raad van commissarissen is goedgekeurd. Het voorstel komt dus niet rechtstreeks van de aandeelhouders, het komt vanaf de directie en de raad van commissarissen. Het is wel goed dat de aandeelhouders in ieder geval kunnen meebeslissen. De concurrent  6 Over de concurrent wordt helemaal niks verteld in het jaarverslag, het is daarom ook moeilijk om hier een correct oordeel over te geven. Wel hebben zij concurrent Gaastra opgekocht om het bedrijf internationaal te laten groeien. Het is natuurlijk niet zeker of ze dit doen uit winstopzicht of om het bedrijf te laten groeien om het werkeloosheidsprobleem in Friesland op te lossen. We geven McGregor daarom maar de voordeel van de twijfel en dus geven we ze een pluspuntje. De leverancier  2
Maatschappelijk verantwoord ondernemend gezien is Mc Gregor op het gebied van de leverancier een zeer matig bedrijf. In het jaarverslag wordt niks gezegd over de leverancier van Mc Gregor, alleen dat zij in Azië gevestigd is........dat zegt ons genoeg!!! Het is algemeen bekend dat de kledingleveranciers in Azië de arbeidskrachten die zij gebruiken uitbuiten en onmenselijk behandelen. Mc Gregor zegt nergens in het jaarverslag dat de bedrijven die voor hen leveren dit anders doen, dus kunnen wij concluderen dat de leveranciers van Mc Gregor ook schuldig zijn aan het uitbuiten en onmenselijk behandelen van arbeidskrachten. Wij achten Mc Gregor hier ook enigszins schuldig aan, ze kijken alleen maar naar de organisatie vanaf de inkoop tot de verkoop (net zoals bijna alle kledingmerken), niet wat zich voor de inkoop (bij de vervaardiging van de producten) afspeelt. Mensenrechten  2
Dit is hetzelfde punt als bij de leverancier. Dit omdat deze twee criteria elkaar een beetje overlappen bij McGregor. McGregor handelt niet actief naar aanleiding van de mensenrechtensituatie in Azië en maakt zelfs dankbaar gebruik van de goedkope arbeid. De lage lonen en de armoedelijke omstandigheden waarin de arbeiders van de leverancier werken en wonen schaad de mensenrechten. Op dit belangrijke gebied onderneemt McGregor maatschappelijk onverantwoord. Maatschappij in het algemeen  7
Dochteronderneming Gaastra sponsort elk jaar de zogenaamde “ Sneekweek”( blz. 44). Zij financieren een groot gedeelte van het evenement en maken dan ook tevens reclame voor sport en gezondheid. Zij leveren hiermee wel een goede bijdrage aan de maatschappij. Alhoewel zij een exclusief merk willen voeren, voegen zij geen bont toe aan hun collectie. Dit omdat veel actiegroepen protesteren tegen het verwerken van bont in kleding. Zij luisteren dus wel naar de wensen van actiegroepen. Maar aan de andere kant brengen zij geen sociaal jaarverslag uit, en laten zij in hun jaarverslag niet duidelijk merken dat zij besef tonen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het Milieu  4
In het jaarverslag zeggen ze niet dat ze specifiek letten op het milieu, dus punten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen op het gebied van milieu krijgen ze niet van ons. Wel staat er dat er ze elk seizoen een nieuwe collectie op de markt brengen, en de oude dan door hen uit de handel genomen wordt. Dit is natuurlijk niet zo milieuvriendelijk. Omdat ze McGregor kleding niet in de totale uitverkoop willen gooien, vernietigen zij hun kleding liever dan dat ze het voor een lage prijs verkopen. Als hun kleding te laag verkocht wordt verliest het merk zijn status. Daarom een puntje eraf. Het eindcijfer voor McGregor Fashion Group N.V. is een 5,05. Dus het maatschappelijk ondernemen van McGregor laat wat te wensen over. Ze scoren erg goed op klant en personeel, ze verlenen uitstekende service en de mogelijkheden en trainingen die ze hun personeel bieden zijn uitstekend. Aan de ander kant zetten zij zich niet in voor betere omstandigheden voor textielarbeiders. Zij vermelden zelfs dat ze de textiel uit Azië laten leveren. Er wordt dus gebruik gemaakt van goedkope arbeidskrachten. Dit is meteen ook in strijd met het criterium mensenrechten. Zij zetten zich niet in voor betere omstandigheden voor arbeiders. Daarom scoren ze op dat gebied heel laag. Het is heel opvallend dat McGregor maatschappelijk verantwoord wil ondernemen als zij er zelf beter van wordt. Aan klanten willen ze veel service bieden en kwaliteit leveren. Maar dat levert natuurlijk ook een bepaalde status op en is een middel van klantenbinding. Om hun personeel te motiveren bieden ze hen een intensief trainingsprogramma aan en een goede mogelijkheid om carrière te maken. Maar dit is natuurlijk ter bevordering van de kwaliteit van de winkels en om het ziekteverzuim te minimaliseren. Als het hun niks extra kan opleveren zullen ze ook geen actie ondernemen. Er wordt nergens in het jaarverslag vermeld dat ze bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en ze publiceren dus geen sociaal jaarverslag. Het feit dat ze zich niet inzetten om de arbeidsomstandigheden in Azië te verbeteren, en gewoon meedeed met het “uitbuiten” van goedkope arbeiders deed ons er toe doen om hun punten onder de 5 te geven. Zij stellen winst voorop en willen alleen op enkele gebieden maatschappelijk verantwoord ondernemen als zij er zelf ook voordeel mee kunnen doen. Daarom een 5,05 als cijfer voor maatschappelijke verantwoordelijk ondernemen. Eigen mening over maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook wel duurzaam ondernemen genoemd, is in onze ogen ontzettend belangrijk. Bedrijven krijgen steeds meer invloed op de samenleving, ook buiten onze landsgrenzen. Invloed moet gepaard gaan met verantwoordelijkheid en verantwoording. Verantwoordelijkheid houdt in dat een onderneming zich houdt aan afgesproken waarden en normen. Naast de wetten van het land zijn dat, vooral waar deze wetten of hun uitvoering tekortschieten, de internationaal aanvaarde verdragen op het gebied van arbeidsrechten, mensenrechten en milieu. Ook mogen activiteiten van ondernemingen niet leiden tot (toename van) mensenrechtenschendingen, in het bijzonder in situaties van oorlog. Het afleggen van verantwoording komt tegemoet aan het recht van burgers (ook in hun rol als consument) om te weten wat de ethische, sociale en milieueffecten van de activiteiten van een onderneming of haar producten en diensten zijn. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een manier om jezelf als bedrijf te onderscheiden van de rest. Je kan er veel voordeel mee doen omdat steeds meer mensen milieu en sociaal bewuster worden, hierdoor kun je het marktaandeel vergroten. Een mooi voorbeeld is de bodyshop. Ook krijg je gemotiveerder personeel en is je bedrijf aantrekkelijker voor nieuwe werknemers. En je beheerst risico’s als schandalen, imago en ongelukken. Wat we aan de checklist willen toevoegen
Wij vonden de checklist erg compleet, het grootste gedeelte van de checklist werd niet eens in het jaarverslag genoemd. Een criteria die wij willen toevoegen is beleggen. Bedrijven moeten hun geld steken in bedrijven die een goed sociaal –milieubeleid voeren. Beleggen of handelen bedrijven in/met verkeerde bedrijven dan zijn ook zij maatschappelijk onverantwoord bezig.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.