De mogelijkheden voor bedrijven op internet

Beoordeling 6.6
Foto van een scholier
 • Praktische opdracht door een scholier
 • 5e klas vwo | 7217 woorden
 • 29 mei 2001
 • 60 keer beoordeeld
Cijfer 6.6
60 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Voorwoord

Aangezien ik zelf vaak betrokken ben bij het ontwikkelen van een website (plus alles wat erbij komt te kijken) leek het mij wel interessant om via deze praktische opdracht wat meer over de commerciële toepassingen van websites te weten te komen. Ik kan iedereen die in het bedrijfsleven zit (of van plan is daar in terecht te komen) aanraden om dit verslag te lezen, want vroeg of laat krijg je dan wel eens te maken met commerciële toepassingen van het internet. Natuurlijk had ik voor mijn praktische opdracht ook één van de onderwerpen kunnen kiezen die onze methode voorstelt. Omdat het onderwerp internet mij erg aanspreekt heb ik ervoor gekozen om toch af te wijken van de methode. Erg leuk dat er in de Tweede Fase ook hiervoor ruimte is. Inleiding

Het gebruik van internet wordt steeds populairder. Wist u dat er in begin 1997 naar schatting zo'n 50 miljoen mensen in de wereld veelvuldig gebruik gemaakt hebben van internet? Voor 2001 wordt er verwacht dat er zo'n 175 miljoen gebruikers zijn, waarvan meer dan de helft in Amerika. Ook het bedrag dat via internet omgezet gaat worden groeit explosief, namelijk naar schatting 10 biljoen dollar in begin 1997 en meer dan 200 biljoen dollar in 2001 [International Data Corporation (1998)]. Het is dus geen wonder dat steeds meer ondernemingen zich op het internet gaan presenteren om zo in contact te treden met nieuwe klanten en een deel van deze nieuwe markt mee te pakken. Dat dit echter meer is dan zomaar je buurjongen een homepage laten maken en dan maar wachten tot de nieuwe klanten komen (eventueel met behulp van wat reclame), beseffen jammer genoeg niet alle bedrijven. Ik heb veel ervaring met internet en ik weet uit ervaring dat een slechte webpagina zelfs een negatieve uitwerking kan hebben op het bedrijf. Ook krijgt het bedrijf er een paar risico's bij, zoals meer en onbekende concurrenten, als het zich op het internet begeeft. Vandaar mijn probleemstelling: "Wat zijn de mogelijkheden voor bedrijven op internet?". Mijn doel is om informatie te verschaffen over de mogelijkheden op internet voor bedrijven. Zodat dit niet (met alle kosten van dien) zelf uitgevonden hoeft te worden, maar dat je meteen mee kan spelen op deze nieuwe dynamische markt. Ik zal het in hoofdstuk 2.1 eerst hebben over de mogelijkheden van internet. Zo komen FTP, WWW, E-mail, Mailing-lists, Usenet en IRC aan bod. Daarna wordt in § 2.2 besproken hoe deze mogelijkheden door bedrijven gebruikt kunnen worden. In § 3.1 wordt dan de opmaak van de pagina behandeld. Daarna komt in § 3.2 de inhoud van de pagina aan bod. § 3.3 gaat over de promotie van de site. En in § 3.4 tenslotte wordt het publiek van de site besproken. Maar nu dus eerst de mogelijkheden op internet. Mogelijkheden op het internet voor bedrijven

Elke maand komen er op het internet zo'n 20 miljoen nieuwe webpagina's bij. In maart 1998 kwam het totaal aantal webpagina's (onder aparte adressen) op 275 miljoen wereldwijd [Bharat e.a. (1998)]. [plaatje0]

Figuur 1: Totaal aantal gemeten webpagina's op het internet
Bron: Bharat e.a. (1998)
Dit is een verdubbeling in nog geen 9 maanden. Dit toont aan hoe explosief internet op dit moment aan het groeien is. Vooral in Amerika, dat vooroploopt wat betreft internet, is het op dit moment hard aan het groeien. Mijn mening is dat deze groei alleen maar groter wordt, omdat er binnenkort nieuwe toepassingen aankomen die het grote publiek steeds meer op het internet brengen. Hieronder vallen o.a. de web-tv en internettelevisie. Een web-tv is een televisie waarmee je ook het internet op kan. Internettelevisie is het fenomeen dat je via internet fullscreen [In de computertechnologie wordt veel gebruik gemaakt van Engelse termen. Als ik die ga vertalen verliezen ze hun exacte betekenis en hun duidelijkheid. Daarom zal ik ook in dit verslag de Engelse termen niet vertalen, maar gewoon opschrijven, met waarnodig een uitleg.] bewegende beelden kan ontvangen. Wat er dus gebeurt, is dat zij gelijktijdig naar elkaar toe bewegen om uiteindelijk in het midden samen te komen en één apparaat te vormen. Het ontvangen van bewegende beelden is sinds kort mogelijk vanwege de alsmaar verbeterende techniek (aan onder andere het kabelnet) die nu een snelheid mogelijk maakt die hoog genoeg is om deze grote gegevensstroom te verwerken. Daarnaast zijn er onder andere ook nog de toenemende mogelijkheden om via de kabel het internet op te gaan in tegenstelling tot de trage en dure telefoon plus modem connectie. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Wat ik hier mee wil vertellen is, dat het voor bedrijven steeds interessanter wordt om zich op het internet te begeven. Voor er echter verder wordt gegaan naar hoe bedrijven goed op het internet bezig kunnen zijn, zal ik eerst de mogelijkheden op het internet noemen. 2.1 Opsomming van de mogelijkheden op het internet [In dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van "Marketing toepassingen op het internet" en van Hermans (1997).]

In deze paragraaf zal ik en opsomming maken van mogelijkheden op internet, die interessant zijn voor ondernemingen. Deze opsomming zal in het volgende hoofdstuk worden gebruikt om aan te geven hoe deze mogelijkheden voor ondernemingen interessant kunnen zijn. 2.1.1FTP (File Transfer Protocol)

Dit is een computertaal die het mogelijk maakt dat computers onderling kunnen communiceren. Op deze wijze is het mogelijk om contact te maken met een andere computer via het internet. Op die andere computer kan men dan bestanden en programma's downloaden (dit is te vergelijken met het kopiëren van bestanden van de ene computer naar de andere computer). 2.1.2 WWW (World Wide Web)

Het WWW is het meest gebruikte onderdeel van internet. Vooral privé internetsurfers maken er het meeste gebruik van. Het WWW bestaat uit de bekende internetpagina's en internetsites [Onder internetpagina versta ik één document. Onder internetsite versta ik de verzameling pagina's die op één internetadres verzameld zijn en zo een homepage vormen.]. Deze pagina's zijn opgemaakt in de computertaal HTML (Hyper Text Markup Language). Dit maakt het mogelijk om interactiviteit in deze tekstbestanden te stoppen. Zo is het mogelijk om afbeeldingen, tabellen, video, audio en kleine programma's op een pagina te tonen. Verder kan men ook verwijzingen (links) maken naar andere pagina's. Op deze wijze kan een interactieve pagina ontstaan die weinig begrenzingen kent qua mogelijkheden (over de begrenzingen wordt gesproken in hoofdstuk 3.2: "De inhoud van de Webpagina"). FTP en WWW zijn allebei informatiediensten. Hun mogelijkheden bestaan er voornamelijk uit om informatie van persoon A naar bedrijf B te versturen en omgekeerd. Daarnaast zijn er ook de communicatie mogelijkheden. Hieronder vallen onder andere: e-mail, mailing-lists, usenet en IRC. Deze worden hieronder toegelicht. 2.1.3 E-mail (Electronic mail)

E-mail is een eenvoudige manier om elektronisch berichten te versturen naar één of meerdere personen. Dit hoort ook bij de meest gebruikte onderdelen van internet. Het enige dat men hoeft te weten om een bericht te versturen is het (wereldwijd unieke) e-mail adres van de ontvanger(s). Het voordeel is dat het goedkoper, sneller en simpeler is dan gewone post. Zo kan men zonder kosten e-mailen met iemand aan de andere kant van de wereld. Soms wordt er wel geld gevraagd voor het openen van een e-mail adres, maar meestal zitten er een of meerdere e-mail adressen bij het pakket dat men ontvangt van de access-provider (bedrijf dat toegang tot internet verschaft). Is dat niet het geval, dan zijn er tientallen adressen waar men gratis e-mail adressen kan krijgen. De bekendste zijn Hotmail http://www.hotmail.com/ en Freemail http://www.freemail.nl/. Deze bedrijven kunnen dit gratis leveren, omdat ze verdienen aan de reclame die aan de zijkant in beeld komt als de e-mail gelezen wordt. Daarnaast is het bericht binnen enkele minuten (meestal in een paar seconden) bij de ontvanger. Vandaar dat dit bij de meest gebruikte onderdelen door particulieren en bedrijven van het internet hoort. 2.1.4 Mailing-lists

Een mailing-list is eigenlijk niets anders dan een lijst met namen plus e-mail adressen. Als er een bericht is, wordt dat aan iedereen op die lijst verzonden (via e-mail). Mailing-lists worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Zo zijn er discussie lijsten waarmee gebruikers een discussie voeren over een bepaald onderwerp, maar er zijn ook veel mailing-lists waarop belangstellenden zich kunnen inschrijven, zodat ze op de hoogte worden gehouden, wanneer er een nieuwe pagina aan een website is toegevoegd, nieuwe aanbiedingen of nieuwe producten aanwezig zijn of wanneer er actuele ontwikkelingen plaats vinden die de gebruikers interesseren. 2.1.5 Usenet (nieuwsgroepen)

Usenet bestaat uit duizenden discussielijsten over vele verschillende onderwerpen. Deze worden nieuwsgroepen genoemd. Zo zijn er nieuwsgroepen waar gedachten worden uitgewisseld over auto's, ziekten, voetbal en alle andere sporten. Sommige onderwerpen hebben soms wel meer dan één nieuwsgroep. Deze groepen zijn geordend per land en type onderwerp. Het leuke is dat het zeer goed mogelijk is om in een buitenlandse nieuwsgroep mee te doen. Bovendien is het op deze manier heel makkelijk om mensen te vinden die dezelfde denkwijze of interesses hebben. Het verschil met mailing-lists is, dat mailing-lists per e-mail worden toegestuurd en bij nieuwsgroepen kan men zelf bepalen of ze wel of niet gedownload (en gelezen) worden. Het is tegenwoordig zelfs mogelijk om te bepalen welke berichten men wel of niet wil lezen. Die berichten kunnen er dan uitgepikt worden, omdat als er een nieuwsgroep geopend wordt, men eerst alle headers (kop van het bericht) download. Hier staat onder andere het onderwerp, de zender, de tijd en het adres van de afzender in. Het meedoen is eenvoudig: iedereen kan gewoon een mailtje naar het adres van de nieuwsgroep (bijvoorbeeld nl.beurs; dat is een Nederlandse nieuwsgroep over de beurs) sturen, en dat wordt dan automatisch in de nieuwsgroep geplaatst. Bovendien is het mogelijk om alles te schrijven zo lang het maar met het onderwerp te maken heeft. Veel mensen volgen een nieuwsgroep om zo op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen of om te discussiëren over onderwerpen die zij interessant vinden. 2.1.6 IRC (Inter Relay Chat)

Via IRC is het mogelijk om wereldwijd met andere gebruikers te 'praten'. Dit gebeurt door het intikken van zinnen die dan op het scherm van alle andere deelnemers komen. Een andere naam hiervoor is chatten. Dit kan vergeleken worden met telefonische babbelboxen. Chatten is een van de meest verslavende mogelijkheden van het internet. Dit komt omdat men een relatie opbouwt met andere chatters en om die relatie te onderhouden is het nodig dat men vaak on-line (ingelogd op internet) is. Zelf heb ik erg veel gechat, en als geen ander weet ik hoe verslavend dit kan werken. IRC is trouwens maar één van de verschillende programma's om te chatten. Er zijn tientallen andere programma's die dit ook kunnen met elk hun eigen mogelijkheden.Zo is er bijvoorbeeld ICQ (spreek uit in Engels: I Seek You) Dit programma is handig, omdat dit programma veel mogelijkheden van internet samenvoegt, zoals het downloaden van bestanden, versturen van e-mail, chatten en bovendien kan men meteen zien welke bekenden ook on-line zijn. 2.2 Toepassingen van internet voor bedrijven

Dit wil je ook lezen:

Niet alle onderdelen uit de opsomming die net gegeven zijn, zijn even interessant voor bedrijven, terwijl andere juist weer de boventoon voeren. Hieronder zal worden aangeven, hoe deze mogelijkheden voor ondernemingen interessant kunnen zijn. 2.2.1 FTP (File Transfer Protocol)

Voor bedrijven is dit interessant, omdat voor geringe kosten bestanden, programma's en bedrijfsinformatie onder klanten en belangstellenden verspreidt kan worden. Zo is het de laatste tijd de gewoonte om van deze mogelijkheden gebruik te maken door een gratis demoversie ter beschikking te stellen. Deze demoversie kunnen de mensen dan 30 dagen gratis proberen. Daarna stopt het programma met werken. Zo probeert men potentiële klanten over te halen om het programma te kopen. De engelse naam waaronder men deze programma's vindt, is shareware. 2.2.2 WWW (World Wide Web)

Het gebruik en aanbieden van WWW-pagina's is vooral onder bedrijven populair. Dat is ook logisch als er gekeken wordt naar de verschillende voordelen:

 • Men kan met eenvoudige middelen informatie over het bedrijf en haar producten publiceren. Deze toepassing wordt op dit moment door de meeste bedrijven gebruikt. Niet elke site is echter zo goed als de bedrijven de bezoekers graag willen laten geloven. Veel sites worden alleen maar gebruikt als een digitale reclamefolder om de verkoop te stimuleren. Of men alleen informatie op de site zet is een van de criteria waaraan je de betere sites kan herkennen. Als er meer geboden wordt dan alleen informatie over haar producten, is dat een goede indicatie dat men met een betere site te maken heeft. Wat er verder geplaatst kan worden is bijvoorbeeld: informatie over het bedrijf, leuke dingen om de bezoekers te vermaken, (zoals grappige teksten, spelletjes of een chatbox) of ondersteuning van de producten. Er wordt later over deze en andere aspecten van een goede site ingegaan.
 • Het is mogelijk om een gebruiksvriendelijke interface te maken zodat de meeste klanten zonder hulp automatisch van de gewenste informatie verzien kunnen worden. Zo wordt er bespaard op onder ander de personeelskosten, want anders had iemand van het personeel deze potentiële klant te woord moeten staan. Een van de sites die dit zeer goed toepast is UPS, een Amerikaans postbedrijf. Op deze pagina is het mogelijk voor de klant om te achterhalen waar zijn verzonden pakket zich op dit moment bevindt, hij kan kijken of er pakjes tot hem gericht zijn en als het nodig is kan hij zijn pakket terughalen. Dit alles zonder dat een werknemer de klant te woord hoeft te staan en zich dus met andere zaken bezig kan houden.
 • Bedrijven kunnen reclame maken op het internet voor lagere kosten dan een reclamecampagne op de televisie, in de krant, enz. kost. De manier waarop dit echter moet gebeuren is heel anders dan de meeste bedrijven tot nu toe gewend zijn. Zo gelden er andere normen op internet en een effectieve methode op de televisie kan op internet helemaal falen (en omgekeerd). Er zal hier later nog op terug gekomen worden, wanneer er gesproken wordt over de promotie van de site.
 • De kosten voor het opzetten van een (eenvoudige) pagina zijn laag tot zeer laag (vergeleken met de normale kosten voor een reclamecampagne en de personeelskosten om klanten te woord te staan die graag informatie willen hebben). Het is onder andere daarom, dat er steeds meer bedrijven op internet bijkomen. Hoeveel bedrijven op internet zitten, verschilt per sector. Zo zitten er in de software industrie veel meer bedrijven op internet, dan bijvoorbeeld in de landbouw. Dit heeft onder andere te maken met het soort producten dat er verkocht wordt. Het is natuurlijk makkelijker om via internet te verkopen als men software produceert, dan dat men bijvoorbeeld schepen of groente verkoopt / produceert. Kortom, het ligt aan de doelgroep van het bedrijf/ de sector.
 • Het is mogelijk voor het bedrijf om informatie in te winnen over en van de klanten. Deze informatie kan gebruikt worden voor onder andere marketing en productontwikkeling. Dit kan gedaan worden met enquête formulieren die op de website geplaatst worden. Natuurlijk zijn er nog veel meer mogelijkheden, zoals de vaste klantenkring via een mailing-list ondervragen. Ook kan de hulp ingeroepen worden van een gespecialiseerde marketing onderneming op internet. Zij gaan dan adverteren voor de enquête, zodat internetsurfers deze vinden en invullen (zo heb ik ook laatst een enquête ingevuld over betaalmogelijkheden op het internet en met pure toeval ben ik die nu weer samen met de resultaten tegen gekomen en kan ik hem in dit onderzoek gebruiken). Dit kan een beetje vergeleken worden met de straat opgaan met vragenlijsten.Waar wel rekening mee gehouden moet worden, is dat er op deze manier de surfende mensen worden ondervraagd, terwijl je niet de mening hoort van mensen die zich niet (zo vaak) online begeven.
 • Ook is het mogelijk om nieuwe klanten te bereiken die eerst niet bereikt konden worden (althans niet zonder excessieve investeringen te doen). Er wordt wel eens gezegd dat de wereld steeds kleiner wordt, of dat waar is kan ik niet beamen, maar feit is wel dat door de toenemende technologische vooruitgang, ondernemingen de mogelijkheden krijgen om de hele wereld tot afzetgebied te maken. Dit zal ook in het hoofdstuk over het publiek van de site besproken worden.
 • On-line verkopen en betalen [In deze alinea is gebruik gemaakt van Godin (1995) en Lynch e.a. (1996)]. Vooral deze mogelijkheden zijn sterk in opkomst en ik ben er zeker van dat dit in de toekomst de gewoonste zaak van de wereld wordt. Op dit moment wordt er voornamelijk nog met creditcards betaald, maar het is waarschijnlijk dat dat gaat veranderen, want in Europa heerst er niet de creditcard cultuur die er in Amerika heerst (de gewoonte om met een creditcard te betalen). Bovendien is het betalen met een creditcard via internet fraudegevoelig. In het onderzoek over betalen op internet [Internet Marketing Center (1998)], kwam als resultaat, dat 46% van de internetsurfers nog nooit iets op het internet gekocht hadden vanwege de veiligheidsrisico's. Vandaar dat er waarschijnlijk in de nabije toekomst een nieuw systeem van betalen komt, dat in ieder geval veiliger is tijdens transacties over het internet. Persoonlijk denk ik dat het veel gaat lijken op een chipknip die in de computer gestopt kan worden, maar dat is een voorspelling die niet zeker is. Wat wel zeker is, is dat als dit systeem er is, dit weer een (meer dan normale) vergroting van de internetpopulatie teweeg brengt en dus een reden voor bedrijven om te zorgen dat ze al op het internet zitten als dit systeem er komt. Zo kunnen ze namelijk meeprofiteren van deze nieuwe snel groeiende markt. Ook zullen de "nieuwe" surfers meer gaan kopen, en zal het voor bedrijven aantrekkelijk zijn om ook producten te koop aan te bieden op hun site.

Zo zijn er nog tientallen mogelijkheden, hoewel de belangrijkste voor bedrijven hierboven al genoemd zijn. Het is onder andere mogelijk om een catalogus op internet aan te bieden, zeer snel aanbiedingen en acties bekend te maken, on-line service te verlenen en waarde aan je producten toe te voegen (achteraf uitbreidingen of verbeteringen verschaffen; voornamelijk van toepassing bij software) via je website. Na de mogelijke informatiediensten via internet besproken te hebben, zal er  uiteengezet worden hoe de communicatie-mogelijkheden van het internet door bedrijven gebruikt kan worden. Hieronder vallen onder andere: e-mail, mailing-lists, usenet en IRC. 2.2.3 E-mail (Electronic mail)

E-mail wordt ook veel door bedrijven gebruikt. Ze kunnen het gebruiken om te communiceren met klanten, of het gebruiken voor de interne communicatie. Vooral bij grote bedrijven is dat laatste het geval. Het voordeel is dat het goedkoper, sneller en simpeler is dan gewone post. Zo is het mogelijk om in één handeling een bericht te versturen naar alle werknemers in het bedrijf. Zij ontvangen het bericht dan bijna onmiddellijk en bovendien zijn de kosten bijna nihil. Vaak gaat dit soort communicatie via een intranet. Dat werkt hetzelfde als het internet, alleen is dat netwerk alleen beschikbaar voor interne gebruikers. Mensen van buitenaf kunnen daar geen gebruik van maken. Dit heeft als voordeel dat de veiligheid vergroot wordt, bv. tegen het onderscheppen van belangrijke e-mail. Deze veiligheid is één van de weinige nadelen van e-mail. Op het internet kan er namelijk nooit 100% veiligheid garandeert worden, omdat het bijvoorbeeld onderschept en gekraakt kan worden. Dit komt gelukkig niet vaak voor en de kans is zeer klein dat er ooit een bericht van u onderschept wordt. Als men e-mail met de normale communicatie in een bedrijf via geschreven berichten vergelijkt, dan is het meteen duidelijk waarom dit zoveel gebruikt wordt. Er zijn namelijk legio voordelen en bijna geen nadelen. Waar verder nog op gelet moet worden, is dat het verstandig is om elk e-mailtje met een vaste ondertekening af te sluiten (een zogeheten signature). Hierin wordt in ongeveer 3 a 4 regels belangrijke bedrijfsinformatie, zoals de naam, het adres van de website en wat het nut van de producten is beschreven. Dit kan het beste vergeleken worden met een logo of briefpapier, maar dan ééntje in woorden. De meeste e-mail lezers hebben een functie om deze signature automatische onder elk bericht te plaatsen. Via e-mail is het ook mogelijk om te adverteren (zogenaamde direct e-mail). Men moet er echter wel op rekenen dat veel mensen dat niet op prijs stellen en daartegen stappen ondernemen. Dit soort ongewenste e-mailtjes verzenden heet "spammen". Over dit "spammen" lopen op dit moment (vooral in Amerika) een aantal rechtzaken over of het strafbaar is of niet. Of het echt voordelig is voor een bedrijf om zich zo bekend te maken bij de consument vraag ik mij af, omdat een bedrijf op deze manier geen vrienden maakt. De meeste providers zullen daarom ook bij een geconstateerde vorm van spammen stappen ondernemen door onder andere het account af te sluiten of de domeinnaam van de spammer te weren. De beste mogelijkheid om via e-mail reclame rond te sturen is door zelf een mailing-list te maken met geïnteresseerden in de te verkopen producten, oftewel zorgen dat de ontvangers deze reclame e-mailtjes wel als gewenst beschouwen. 2.2.4 Mailing-lists

De meest interessante mogelijkheid van mailing-lists voor bedrijven is de toepassing, dat als er actuele ontwikkelingen zijn, dat die dan direct aan alle belangstellenden kunnen worden rondgestuurd. Zo kan er informatie verzonden worden over: een nieuwe pagina die aan de website is toegevoegd, nieuwe aanbiedingen van producten en actuele ontwikkelingen in het bedrijf die interessant kunnen zijn voor de klanten. Bovendien kan men natuurlijk verschillende mailing-lists maken, zoals één voor de klanten en één voor de werknemers. Ook zijn bestaande mailing-lists interessant voor bedrijven om in te adverteren. Daar heeft men dan namelijk een groep potentiële klanten bij elkaar, die geïnteresseerd zijn in een bepaald onderwerp. Het enige dat nog moet gebeuren is de juiste mailing-list bij het geproduceerde product zoeken. En voilá, de reclame bereikt diegene die voor het bedrijf het meest interessant zijn. Wel moet er rekening mee gehouden worden, dat niet in elke mailing-list geadverteerd kan worden. Als de beheerder / samensteller bezwaar tegen reclame heeft begint men niets. Verder moet er rekening mee gehouden worden, dat het niet mogelijk is om zomaar zelf een bericht aan iedereen die op de mailing-list ingeschreven staat te sturen. Deze is meestal ongewenst als het niet van de originele samensteller komt. Dit heet net als bij e-mail, spammen en daar worden stappen tegen ondernomen die men beter kan vermijden. Meestal zullen daarom ook alle e-mail adressen van de ontvangers verborgen zijn, om zo spammen te voorkomen. 2.2.5 Usenet (nieuwsgroepen)

Voor bedrijven zijn nieuwsgroepen interessant, omdat zij door zo'n nieuwsgroep te volgen op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Bovendien kunnen zij daar de meningen peilen hoe gebruikers tegenover hun product staan. Houdt er echter rekening mee dat er in de nieuwsgroepen geen censuur heerst en dat het dus goed mogelijk is dat het product wordt afgekraakt. Net zoals met mailing-lists zijn in nieuwsgroepen geen reclame en off-topic berichten (berichten die helemaal niets met het onderwerp van de nieuwsgroep te maken hebben, zoals een bericht over voetbal in de aandelenbeurs nieuwsgroep) toegestaan. Dit wordt weer gezien als spammen. Hoe men wel reclame kan maken in nieuwsgroepen is door met zinnige reacties en onderwerpen in de nieuwsgroep te komen, en dan elk bericht ondertekenen met een standaard signature, die kort reclame maakt voor de website (3 a 4 regels maximum). Wat ook gebeurd door de grotere bedrijven is het volgende. Een anonieme medewerker doet zich voor als consument. Hij raadt mensen het product aan van het bedrijf waar hij werkt, zogenaamd omdat hij er zelf goede ervaringen mee heeft. Vraag is natuurlijk, of dit een eerlijke verkoopmanier is, of dat het een "criminele" manier is om klanten te binden. Maar als we bijvoorbeeld naar tv-reclame's kijken, daar worden ons ook dingen voorgehouden die niet echt zijn. Dus: wat is wijsheid? Als de consument er niet achter komt dat de aanrader een medewerker van het bedrijf is, zie ik het als een slimme verkooptruc. 2.2.6 IRC (Inter Relay Chat)

Voor bedrijven zijn er hier niet zoveel toepassingen. Grote bedrijven die bekend zijn in de media (TMF, Radio 538, enz.) kunnen bijvoorbeeld een chatbox op hun website zetten om zo meer bezoekers te trekken. Voor kleine bedrijven heeft dit meestal geen zin omdat zij te weinig bezoekers trekken om een chatbox te 'vullen'. Een chatbox waar niemand is werkt namelijk niet. Verder zijn er verhalen bekent over een paar Amerikaanse bedrijven, die een wekelijks spreekuur houden [Hermans (1997)]. Ook komt het voor dat er een gast spreker (chatter) wordt uitgenodigd op een chatbox, die daar dan is op uitnodiging van bijvoorbeeld een boekenverkoophandel om zo de boekenverkoop van zijn boek te stimuleren. 3 Aspecten van de Internetsite

Hieronder wordt er gekeken hoe er succesvol van de internetsite gebruik gemaakt kan worden. In het vorige hoofdstuk werd er al over de toepassingen van communicatie mogelijkheden gesproken. Eigenlijk werd daar nog een onderwerp behandeld, maar dat werd toen niet expliciet genoemd. Wat ook belangrijk is, is namelijk dat de site bekend gemaakt wordt. Methoden die al genoemd zijn, zijn: gebruik van signatures in alle elektronische correspondentie, deelname aan discussies in nieuwsgroepen (niet spammen) en originaliteit om bezoekers te trekken (bv. het uitnodigen van een gastchatter). Nu zal behandeld worden hoe een webpagina er (in grote lijnen) uit moet zien en hoe men zijn website verder kan promoten. 3.1 De opmaak van de webpagina

Er werd net gezegd, dat er zou worden verteld hoe een webpagina er uit moet zien. Het is natuurlijk niet mogelijk om iedereen dezelfde standaard oplossing te geven, want elke pagina is anders en een vast opmaak model voor alle pagina's bestaat niet. Dat hangt namelijk af wat het doel van de pagina is. Wat er wel verteld kan worden is, dat de meeste goede pagina's een aantal gemeenschappelijke eigenschappen hebben. Zo is het verstandig om elke pagina op de site dezelfde opmaak te laten hebben. Nu kan het natuurlijk wel variëren in bijvoorbeeld de kleuren of de achtergrond, maar doe dat dan wel zo dat het duidelijk is voor de bezoekers dat de pagina's bij elkaar horen (het kernwoord hier is: herkenbaarheid). Het voordeel daarvan is, dat als de bezoekers per ongeluk van de site afgaan, ze dit meteen door hebben. Men wordt dan niet aangesproken op de fouten van de andere site, omdat de bezoekers denken dat ze nog steeds op de eerste site zitten. Ook kunnen ze dan weer terug gaan naar de eerste site, wat natuurlijk niet gebeurt als ze niet weten dat ze er af zijn gegaan. Dat ze al per ongeluk van je site kunnen afgaan moet men natuurlijk proberen te voorkomen, maar ik weet uit ervaring dat het nooit mogelijk is om de mogelijkheden daarvoor te verwijderen. Is er niet een wet van Murphy die zegt: "Wat kan gebeuren, zal gebeuren!"? Daarnaast geeft een site die helemaal in één stijl is opgemaakt, een meer geordende en nette indruk dan een site die dat niet heeft. Vooral dat laatste is belangrijk, want een goede commerciële site hoort er verzorgt uit te zien. Het is dus belangrijk om ook aandacht te schenken aan de kleine details. Alles moet er gewoon piekfijn uit zien, want zou u via internet bestellen op een pagina die er niet verzorgt uit ziet? Men wordt dus onder andere beoordeeld of men betrouwbaar is op grond van hoe de site er uit ziet. Een aspect dat daar uit voort komt is het testen van de pagina. Elke pagina en elke handeling op die pagina dient getest te worden. Het is zeer onverstandig om een pagina op het internet te zetten die fouten bevat. Dat is gewoon 'not done'. Hetzelfde geldt voor pagina's die niet af zijn. Het beste kan men die gewoon nog niet op internet zetten. Als dat wel nodig is, bijvoorbeeld omdat de actualiteit dat vraagt, is het belangrijk dat het heel goed aangegeven wordt dat deze pagina's nog niet klaar zijn. Anders waarderen de bezoekers de site op pagina's die niet compleet zijn en dat is desastreus voor de waardering die de klanten aan de site, en dus aan de onderneming, geven. Het testen moet het liefst zo uitgebreid mogelijk gebeuren. Zo is het standaard om in ieder geval de pagina te testen op zowel Internet Explorer als op Netscape (de twee meest gebruikte computerprogramma's om webpagina's te bekijken). Daarnaast is het handig om de pagina op oudere versies van deze programma's te testen. Lang niet iedereen gebruikt de nieuwste programma's, bijvoorbeeld omdat hun computer daar niet snel genoeg voor is. Zo heb ik op mijn site statistieken van bezoekers staan, en daaruit blijkt dat 15% mijn pagina bezoekt met een browser (programma om webpagina's mee te bekijken, zoals Netscape en Internet Explorer) met versie nummer 4 (uitgegeven in 1997). De nieuwste browsers worden voor 40% gebruikt. Er is nog niet vermeld waarom men op verschillende browsers en versies moet testen. De reden is, dat deze programma's zeer verschillend zijn. Een pagina die er goed uit ziet met Internet Explorer  kan er vreselijk uitzien met Netscape  en omgekeerd. Bovendien kan men leuke foefjes ingebouwd hebben in de ontworpen site die goed werken met de nieuwste versie , maar die een foutmelding geven met een oudere versie. Dat laatste kan vooral vaak voorkomen als men Javascripts gaat gebruiken (een computertaal die de interactiviteit van je pagina kan vergroten). Een foutmelding is desastreus, omdat dit het hele beeld dat een bezoeker, en dus een potentiële klant, van het bedrijf heeft beïnvloedt. Dat zal dus zeker klanten kosten. Ook moet men testen met verschillende beeldgrootte's. Zo kan een pagina en heel mooi uitzien voor een gemiddeld beeldschermformaat, en bij een groter formaat beldscherm er heel mal uitzien. Om de website zo optimaal mogelijk te maken kun je kiezen voor een opmaak die in elk beeldscherm goed past en werkt, of je kunt ervoor kiezen om de bezoeker aan te laten klikken over welk formaat beeldscherm hij beschikt, zodat hij de site te zien krijgt die het optimaalst eruit ziet in dat formaat. Maar, er zijn veel mensen online die geen idee hebben over welk formaat beeldscherm zij beschikken. Daarom is het het beste om de website aan te passen zodat deze in elk beeldscherm goed te zien is. Een ander aspect waar men aan moet denken, zijn de grenzen van de mogelijkheden van webpagina's. Hoewel deze mogelijkheden bijna onbeperkt zijn, geeft het internet nog wel wat beperkingen. Zo is bijvoorbeeld de snelheid van de dataoverdracht laag. Daar moet men rekening mee houden, want als er een pagina gemaakt is, die 100 kb groot is, is de kans groot dat de bezoekers niet het geduld hebben om op de pagina te wachten tot die klaar is met laden. Ze zullen dan ergens anders heen gaan. Het beste kan men ervoor zorgen dat elke pagina niet groter is dan 30 kb. Als men hier geen rekening mee houdt kost dit gegarandeerd klanten. Ook moet er aan de taal van je pagina gedacht worden. 88% van de websurfers gebruikt Engels om op internet te communiceren [Internet Marketing Center (1998)]. Er moet dus altijd één site in het Engels zijn. Daarnaast komt het veel voor dat men dezelfde site nog een keer weergeeft (precies hetzelfde), maar dan in een andere taal. Op de eerste pagina van de site wordt dan een keuze gegeven om de taal te kiezen. Naast het feit dat de pagina er dus verzorgd en herkenbaar uit moet zien, moet de pagina ook intuïtief zijn voor bezoekers. Men moet proberen om zich te verplaatsen in de bezoeker: "Naar welke informatie is hij op zoek?", "Onder welke trefwoorden probeert hij de pagina te vinden?", enz. Daar moet dan rekening mee gehouden worden als de pagina gemaakt wordt. Zo is het verstandig om een goed navigatiesysteem in de pagina te bouwen. Dit houdt in dat de bezoeker altijd alle links naar de pagina's die beschikbaar zijn in beeld heeft. Daarnaast moet er niet vergeten worden om ook een link te maken die hem terug kan brengen naar de 1e pagina van de site. Zo kan hij zelf bepalen welke informatie hij wil zien en als hij die informatie interessant vindt, zal hij misschien ook nog een keer terug komen. Als men een slechte site heeft, kan men dat wel vergeten en ziet men de bezoeker niet meer terug. Voor de hele grote sites is het belangrijk om een zoekprogramma op de pagina te zetten. 3.2 De inhoud van de Webpagina

Met dat laatste is er in feite al een beetje overgestapt, naar het volgende onderwerp: de inhoud van de webpagina. Er zijn pagina's die alleen een soort digitale reclamefolder zijn. Hoewel deze sites er ook goed uit kunnen zien, vind ik dit geen goede pagina's. Zij bieden niets nieuws aan op hun website, ze voegen geen waarde toe aan hun product het enige dat zij doen is reclame maken voor hun product. Van dit soort sites zijn er duizenden en ze gaan makkelijk onder in de massa. Als men informatie over een product aanbiedt, kan men dit het beste zo uitgebreid mogelijk doen. Vergeet niet: het is mogelijk om op internet informatie aan te bieden die men normaal niet in een folder zet, omdat dat teveel ruimte inneemt. Zolang men maar zorgt dat het overzichtelijk blijft en mensen kunnen vinden wat ze zoeken. Standaard onderwerpen die men op de pagina kan zetten zijn onder andere  informatie over het product en informatie over het bedrijf, zodat geïnteresseerden er meer over te weten kunnen komen. Zo kan een universiteit bijvoorbeeld informatie over de studies geven zodat eindexamen-kandidaten via internet informatie over de studies kunnen verzamelen. Wat het ook altijd goed doet zijn bestelformulieren op internet, zowel van gratis folders en catalogussen als de mogelijkheid om producten on-line te bestellen. Daarnaast kan men als er een mailing-list aanwezig is, deze ondersteunen op de webpagina. Bijvoorbeeld door een archief aan te leggen of door in- en uitschrijf mogelijkheden op de site aan te bieden. Verder kan men het beste gewoon zo origineel mogelijk proberen te zijn: geef een aantal links naar interessante sites die over hetzelfde onderwerp gaan als de gemaakte site (niet naar concurrenten natuurlijk), bied extra informatie gratis aan, zodat er bezoekers naar de site gelokt worden (bv. sportuitslagen). Ook is het niet nodig om alle aspecten in één keer op de site te plaatsen. Het is best mogelijk om stap voor stap de website op te bouwen. Zorg er dan wel voor dat er op de pagina geen dingen ontbreken, oftewel zorg er voor dat hij altijd 'af' of 'klaar' lijkt. Wat ook vaak voorkomt is dat men eerst een site maakt als oriëntatie op het internet. Zo wil men leren hoe het internet werkt, wat de mogelijkheden zijn, enz. Na een tijdje als de mogelijkheden onderkend zijn, maakt men dan een hele nieuwe site met meer mogelijkheden. Voorbeelden daarvan zijn TMF en Radio538 die een nieuwe pagina hebben gemaakt, na eerst met de oude site internet verkend te hebben (als men trouwens de ontwikkeling van die pagina's gevolgd heeft, kan men zien dat ook zij stap voor stap hun site vergroot hebben door meer pagina's toe te voegen). 3.3 Promotie van de site

Promotie is zeer belangrijk voor een webpagina. Men heeft namelijk niets aan een webpagina waarop producten verkocht worden als er niemand die pagina bezoekt. Het bezoekers lokken is een van de belangrijkste activiteiten die een webmaster moet uitvoeren. Daar zijn een aantal technieken voor. De eerste is zorgen dat men gevonden wordt. Dit doet men, door zich aan te melden bij zogenaamde zoekprogramma's (searchengines) op internet. Wanneer dat gedaan is kunnen geïnteresseerden de site vinden op internet. Voor dit aanmelden zijn gelukkig ook computerprogramma's te koop die de site automatisch aanmelden bij zo'n 300 zoekprogramma's. Daarnaast is het belangrijk om te kijken hoe mensen normaal pagina's vinden. Het resultaat van het onderzoek is:

Percentage Hoe vindt je ander pagina's?
91% via links op andere pagina's
83% via zoekprogramma's
64% uit tijdschriften
59% van vrienden
44% uit nieuwsgroepen
40% uit kranten

Tabel 2: Resultaten van hoe mensen pagina's op het internet vinden. Bron: Internet Marketing Center (1998) Belangrijker dan via zoekprogramma's zijn dus de links op andere pagina's. Om te zorgen dat de pagina gelinkt wordt op die andere pagina is het van belang dat de pagina het waard is om naar te verwijzen, oftewel de pagina moet wat te bieden hebben. Daarna is er maar één mogelijkheid om te zorgen dat er links naar de pagina komen: andere pagina's die over hetzelfde onderwerp gaan als de pagina een e-mailtje sturen waarin uitlegt wordt wat de pagina te bieden heeft en of ze zo vriendelijk willen zijn om een link naar de pagina te maken. De laatste tijd zijn er gelukkig ook pagina's die de mogelijkheid bieden om automatisch links aan te melden. Deze sites kunnen gevonden worden via een zoekprogramma. Wat men ook in deze tabel ziet, is dat adverteren wel degelijk zin heeft. Zowel op internet op andere drukbezochte sites (liefst met hetzelfde onderwerp), als in de kranten, tijdschriften, enz. Men dient ervoor te zorgen dat  in die advertentie duidelijk wordt gemaakt waarom het interessant is om naar de site te gaan. Publiek van de site [In dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van Ellsworth e.a. (1997)]

Als laatste wordt het grootste voordeel van internet besproken. Het grootste voordeel van internet is de mogelijkheid om tegen geringe kosten de hele wereld te bereiken. Men kan de hele wereld als afzetmarkt zien. Voor de producent kan dit voordelig werken, maar ook zeer nadelig. Zo wordt het mogelijk voor consumenten om simpelweg de goedkoopste aanbieder te zoeken (automatisch via programma's). Dit zien we nu al gebeuren in de boekhandel. Daar is het nu voordeliger (soms) om boeken in het buitenland te bestellen, zoals in België of Amerika. Dit houdt in dat de machtspositie die winkeliers nu hebben, verschuift naar de consumenten. De winkelier heeft niet meer de zekerheid dat de klanten toch wel komen, omdat hij het dichts bij hun in de buurt zit. Nu gaan de klanten zelf op zoek naar de beste koop en als de oude leverancier die niet kan leveren, dan gaan ze simpel weg op zoek naar iemand anders die het wel kan [Deloitte e.a. (1997)]. Er komt dus meer concurrentie, een nadeel voor de producent, hij zal hiermee rekening moeten houden als hij de prijs voor zijn product bepaald. Dat de hele wereld bij een lokale winkel kan kopen, brengt natuurlijk wel andere problemen met zich mee. Er moet ineens rekening gehouden worden met verschillende vervoerskosten en wat ook al genoemd is, is dat er een internationale instelling ontwikkeld moet worden, zoals het aanbieden van de pagina in meerdere talen. Men moet echter niet alleen de problemen zien, maar ook de kansen. Er is een nieuwe markt in opkomst, met miljoenen potentiële klanten en voor iedereen die inventief en ondernemend genoeg is, liggen er honderden kansen om je geld te verdienen. Dit komt ook naar voren uit het onderzoek: Van de bedrijven die op internet zitten, is het zeker niet slecht bevallen: 68% van de bedrijven die op internet zitten, zeggen dat ze overwegen om in de toekomst nog meer diensten op internet aan te gaan bieden [Hermans (1997)]. De grenzen vervagen, de wereld staat open voor nieuwe producten/ een nieuwe aanpak. 4 Conclusie Het doel van deze praktische opdracht is om informatie te verschaffen over de mogelijkheden op internet voor bedrijven. De probleemstelling is: "Wat zijn de mogelijkheden voor bedrijven op internet?". Deze probleemstelling heb ik beantwoord in dit verslag. Er werd verteld dat er 6 typen mogelijkheden zijn. FTP kan gebruikt worden om software te verspreiden. E-mail kan gebruikt worden voor zowel de externe als de interne communicatie. Mailing-lists kunnen gebruikt worden voor het creëren van een geïnteresseerde groep klanten en om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen. Ook Usenet wordt gebruikt om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen. Daarnaast kan het een goed medium zijn voor reclame. Dan hebben we nog IRC. Deze biedt mogelijkheden voor directe communicatie. En als laatste de belangrijkste, WWW. Deze biedt de meeste mogelijkheden. De meest belangrijke toepassingen zijn: informatie over producten en het bedrijf aan bieden, service verlenen aan klanten, reclame maken, on-line verkopen en marktonderzoek doen. Er is ook een onderscheid gemaakt tussen informatiediensten aan de ene kant (FTP en WWW) en communicatiediensten aan de andere kant (E-mail, Mailing-lists, Usenet en IRC). Er zijn vele voordelen genoemd. De belangrijkste zijn: de lage kosten voor het opzetten van een pagina, vermindering van andere kosten door de mogelijkheden van internetsites om klanten automatisch te helpen, de mogelijkheid om nieuwe klanten (in hetzelfde afzetgebied) te bereiken, de mogelijkheid om verkopen automatisch te laten plaats vinden, de mogelijkheid om nieuwe afzetgebieden te bereiken, de mogelijkheid om sneller en goedkoper te communiceren met anderen en de mogelijkheid om goedkoop op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Daarna is er ingegaan op de details van een webpagina. Er werd verteld dat de opmaak uniform en herkenbaar moet zijn, dat de pagina's foutloos moeten zijn en dus goed getest moeten worden en dat de pagina's gebouwd moeten worden uitgaande van de bezoeker (intuïtief). Wat betreft de inhoud van de pagina's zijn er goed en slechte pagina's onderscheden. Slechte pagina's hebben meestal alleen informatie over het product en zijn niet meer dan een digitale reclamefolder. Goede pagina's hebben veel meer te bieden, zoals: on-line bestelformulieren, informatie over het bedrijf, vermaak van de bezoeker en tonen vaak originaliteit. Ook de promotie van de site is belangrijk. Zo kun je het beste bezoekers trekken door te adverteren, door te zorgen voor links op andere pagina's en door aanmeldingen bij zoekprogramma's. Als laatste werd er nog even gesproken over het publiek van de site. Dit is meestal een wereldwijd publiek en dat brengt nadelen, maar die worden ruim overtroffen door de voordelen, namelijk de mogelijkheid om in een wereldwijde nieuwe markt af te zetten die hard groeit en voldoende kansen biedt. Het is dus verstandig voor ondernemende organisaties om zich op internet te begeven. Internet biedt goede toepassingen voor het bedrijfsleven zoals e-mail en webpagina's, die zowel goedkoper en sneller zijn dan de hedendaagse substituten. Daarnaast biedt Internet toegang tot een nieuwe markt vol met nieuw potentieel, dat klaar ligt voor iedereen die inventief en ondernemend genoeg is. Kortom: als een bedrijf zich op de juiste manier begeeft op internet, heeft het bedrijf vele mogelijkheden om te groeien. Men moet serieus nadenken over hoe de juiste doelgroep via internet te bereiken is, en geld steken in een professionele site, om de potentiële klant proberen te binden aan het bedrijf.

5 Bronvermelding

Boeken Ellsworth, J. H. en M. V. Ellsworth, Marketing on the internet, 2e editie, z. pl. (Verenigde Staten): John Wiley & Sons, Inc., 1997 Godin, S., Presenting digital cash, z. pl. (Verenigde Staten): Sams Net publishing, 1995 Lynch, D. C. en L. Lundquist, Digital money, The new era of internet commerce, z. pl. (Verenigde Staten): John Wiley & Sons, Inc., 1996 Internet Artikelen Bharat en Broder, "March '98 measurement of search engines", Digital Systems Research Center, 1998, URL: http://www.research.digital.com/src/ Deloitte en Touche, "Electronic commerce vs. electronic consumerism", 1997, URL: http://www.dttus.com/pub/default.htm Hermans, Björn, "Inventarisatie van het Nederlandse aanbod op het World Wide Web, Resultaten van een enquête gehouden onder Nederlandse bedrijven en instellingen op het World Wide Web", 1997, URL: http://www.uittreksels.com/ International Data Corporation, "Capturing the top ten IT opportunities", 1998, URL: http://www.idcresearch.com/ Internet Marketing Center, "Who is buying on the internet:, Profile of the average internet buyer", 1998, URL: http://www.marketingtips.com Auteur onbekend, "Marketingtoepassingen van het Internet", z. j., URL: http://www.uittreksels.com/ Aanbevolen overige literatuur    (geen informatie uit gebruikt) International Data Corporation, "Internet leapfrog:, The impact of the internet on global economic competition", 1997, URL: http://www.idcresearch.com/

REACTIES

I.

I.

Heeej julianne!

Wij wouden even vertellen dat we heel veel aan je PO Economie hebben gehad! We doen ons PWS (profielwerkstuk)over economie en ons onderwerp is: bedrijven en hun mogelijkheden op internet. We hebben veel informatie uit jouw PO kunnen gebruiken. Bedankt!

Liefs Isa & Chris

21 jaar geleden

T.

T.

Beste Julianne,

Ik zal me eerst eventjes voorstellen. Ik heet Tugrul Ozmen en zit op 5HAVO van het Lorentz Casimir Lyceum te Eindhoven. Ik moest zoals jij waarschijnlijk ook moest doen, een Profielwerkstuk maken. Ik heb uiteindelijk Economie als vak gekozen.

Ik heb veel gebruik gemaakt van jou verslag, daar ben ik je erg dankbaar voor, maar, nu denk ik dat mijn leraar erachter gekomen is dat ik veel dingen uit jou verslag heb gekopieerd, ik heb het wel anders geformuleerd.

Nu wil ik vragen, of dat ALS ik problemen krijg met mijn leraar, ik dan jou als persoon kan opgeven die me geholpen heeft met dit verlag?? kan je dan alsjeblieft een vriendin spelen waarmee ik dit verslag samen met jou heb gemaakt, ik zou dit echt erg apprecieren! Waarschijnlijk stuurt hij je dan een email net als ik, speel dan A.U.B. mee!

21 jaar geleden

W.

W.

ey, kben wouter en zit nou in 5 vwo, kzou graag willen weten wat voor punt je voor t werkstuk had, alvast bedankt
groeten
wouter

21 jaar geleden

P.

P.

Je hebt gewoon mijn hele werkstuk over genomen!!! Dit heb ik gemaakt in 1998 voor het vak bedrijfskunde!

21 jaar geleden

J.

J.

beste,

als student communicatiebeheer moet ik voor het vak bronnenonderzoek-informatiebeheer een paper schrijven over e-commerce. jouw werkstuk zal me daarbij voor een groot deel helpen.

hartelijk bedankt!

mvgr,

Jeffrey

20 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.