Conjunctuurklok

Beoordeling 5
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 5e klas vwo | 1290 woorden
  • 29 juni 2009
  • 11 keer beoordeeld
Cijfer 5
11 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

C o n j u n c t u u r

Inleiding
We kijken naar 5 factoren die van invloed zijn op de economie. En dat voor 4 momenten: maart 2008, juli 2008, oktober 2008 en januari 2009. Vier momenten die van grote invloed bleken op de huidige economisch recessie.

Daarbij letten we op de volgende indicatoren:
1 Consumentenvertrouwen
2 Grote aankopen
3 Werkloosheid
4 Vacatures
5 Investeringen

Deze 5 factoren worden per aangegeven maand uitgelegd in Jip-en-Janneke taal. In de volgende bladzijdes wordt er uitleg gegeven over die maanden. Dat wordt ook gedaan aan de hand van afbeeldingen. De legenda van die afbeeldingen is de volgende :

Ook geven we op de volgende bladzijdes uitleg over wat conjunctuur precies inhoudt.

Index
blz.  1 cover
blz.  2 inleiding
blz.  3 index
blz.  4 uitleg conjunctuur blz. 1
blz.  5 uitleg conjunctuur blz. 2
blz.  6 momentopnames blz. 1
blz.  7 momentopnames blz. 2
blz.  8 momentopnames blz. 3
blz.  9 momentopnames blz. 4
blz.  10 momentopnames blz. 5
blz.  11 kranten blz. 1
blz.  12 kranten blz. 2
blz.  13 kranten blz. 3
blz.  14 kranten blz. 4
blz.  15 kranten blz. 5
blz.  16 bronvermelding

Uitleg
Er wordt vaak gesproken over de groei van de economie. Hiermee bedoelen we de toename van het bruto binnenlandsproduct. Het bruto binnenlandsproduct is de waarde van alle geproduceerde goederen en diensten in één jaar.
Er zijn jaren waarin de productie snel groeit en jaren waarin het minder groeit. De productie kan zelfs krimpen. Dan spreken we van een recessie. De gemiddelde groei van een paar jaren heet de trendmatige groei. De versnellingen en vertragingen in het groeitempo van het nationaal product bepalen voor een deel de conjunctuurbeweging. De conjunctuur beschrijft ook de schommelingen in bijvoorbeeld werkeloosheid. Het geeft aan dat de economie niet gelijkmatig verloopt.
Als de productiegroei achterblijft bij de trendmatige groei dan spreken we van laagconjunctuur. Als de productiegroei hoger is dan de trendmatige groei dan spreken we van hoogconjunctuur. De hoogconjunctuur kan leiden tot een overhitting van de economie. Ook kan een hoogjunctuur door bestedingsinflatie omslaan en dan begint de neergang naar een laagconjunctuur. Een milde laagconjunctuur noemen we een recessie. Als het nationaal product langere tijd blijft dalen noemen we dat een depressie.
Het omslaan van de hoogconjunctuur noemen we een crisis.

Kenmerken laagconjunctuur:
De economie draait niet op volle capaciteit
De werkeloosheid stijgt
Overheidstekorten stijgen
Belastingontvangsten dalen
Belastinguitgaven stijgen
Meer bedrijven gaan failliet
Bedrijven maken verlies
Import neemt af
Prijsstijgingen worden minder
Dalende rente
Weinig consumenten vertrouwen
Weinig vervuiling

Kenmerken hoogconjunctuur:
De economie draait op volle toeren [er is veel vraag]
Mensen tekort op de arbeidsmarkt
Weinig werkelozen
Belastingontvangsten nemen toe
Belastinguitgaven stijgen minder sterk of nemen toe
Weinig bedrijven failliet
Winsten van bedrijven stijgen
Import neemt toe
Productie op volle toeren dus meer vervuiling
Groot consumenten vertrouwen
Prijsstijgingen of inflatie
Ook moeten we nog iets uitleggen over de zogeheten conjunctuurgolven.
Een conjunctuurgolf is namelijk de afwijking van de groei van het nationaal inkomen ten opzichte van de trend. Dat klinkt lastig, maar betekent niets meer dan dat de economie schommelt. Dat is logisch genoeg het gevolg van aanbod en vraag.

Momentopnames
M A A R T 2 0 0 8
1 Consumentenvertrouwen -
In de maand maart van 2008 zien we een duidelijke daling ten opzichte van de maanden januari en februari van dat zelfde jaar. Hieruit kun je concluderen dat de consument steeds minder vertrouwen begint te krijgen in de economie en haar ontwikkelingen. Vele vertrouwensfactoren zijn in dan ook in de rode categorie te vinden.
2 Grote aankopen -
Wat we zien is dat het consumentenvertrouwen min of meer in verband staat met de aanschaf van grote goederen. Het is een dalende lijn als je kijkt naar vorige maanden: er worden dus minder grote aankopen gedaan. Wat is er volgens ons aan de hand? In eerste instantie zien de consumenten dat de economie verslechterd. Vervolgens worden er minder grote aankopen gedaan. Dat wordt waarschijnlijk gedaan uit angst voor slechtere tijden. Een voorbeeld: een werkloze manager zal niet snel besluiten om een BMW te kopen. Hij spaart liever voor tijden dat het economisch slecht weer is.
3 Werkloosheid -
We zien dat het niet opvallend slecht gesteld is met de werkloosheid in die maand. Als we terugbladeren zien we pas een echte verslechtering vanaf augustus 2007.
4 Vacatures -
In de maand maart is het opvallend genoeg niet erg slecht gesteld met de vacatures. Er worden in die maand nog genoeg banen aangeboden. We zien pas echt een duidelijke verslechtering vanaf de maand mei.
5 Investeringen -
Het gaat opvallend goed met de investeringen rondom de maand maart.

J U L I 2 0 0 8
1 Consumentenvertrouwen -
De maand juli van 2008 laat zich kenmerken door een nóg diepere daling dan de maand die we eerder bespraken : op de afbeelding is duidelijk een nog diepere daling te zien dan voorheen.
2 Grote aankopen -
Help! Nog minder mensen schaffen grote aankopen aan.
3 Werkloosheid -
Verbazingwekkend nieuws: de cirkel, die de werkloosheid aangeeft, beweegt zich weer richting het oranje kader. Dat betekent dat de werkloosheid in deze maand is afgenomen.
4 Vacatures -
Het was weer slecht nieuws voor werkzoekenden in deze maand: de hoeveelheid vacatures nam af. Dat is logisch – zeker omdat de werkloosheid is afgenomen. We kunnen dus concluderen dat de vacatures die vorige maand beschikbaar waren, nu vervuld zijn.
5 Investeringen -
Fijn voor grote of kleine ondernemingen: de hoeveelheid investeringen nam enorm toe in vergelijk met twee maanden geleden.

O K T O B E R 2 0 0 8
1 Consumentenvertrouwen -
Ten opzichte van de maand juli zien we een lichte verbetering wat betreft het consumentenvertrouwen.
2 Grote aankopen -
Er is vrijwel geen verbetering of verslechering zichtbaar op de conjunctuurklok. Dat betekent dat de consument de aankoop van bijv. een auto of andere grote aankoop [nog steeds] zoveel mogelijk uitstelt.
3 Werkloosheid -
Nam de werkloosheid de vorige maand nog af, is deze nu verslechterd.
4 Vacatures -
Of het goed nieuws is, durven we niet te zeggen, maar de hoeveelheid vacatures zijn niet toegenomen noch afgenomen.
5 Investeringen -
Tot onze verbazing krimpt de hoeveelheid investeringen absoluut niet. In tegendeel: in vergelijking met de vorige besproken maand zijn die hoeveelheid investeringen gestegen. Heel gek!

J A N U A R I 2 0 0 9
1 Consumentenvertrouwen -
Het consumentenvertrouwen in deze maand valt makkelijk te typeren als ‘rampzalig’. Op primaire goederen wordt niet beknibbeld, maar op grote aankopen als auto’s des te meer. [Zie ook: grote aankopen]
2 Grote aankopen -
Goed, het is nog steeds rampzalig gesteld met de aanschaf van grote goederen, maar er valt één ding te zeggen: er is verbetering zichtbaar t.o.v. oktober 2008.
3 Werkloosheid -
Het gaat beter met de werkloosheid. Die is gelukkig iets afgenomen sinds oktober 2008
4 Vacatures -
De hoeveelheid vacatures zijn niet toegenomen noch afgenomen. Dat is goed nieuws omdat de werkloosheid is afgenomen. Kortom: meer mensen krijgen de volgende maanden kansen op een baan.
5 Investeringen -
Ook deze maand gaat het prima met de investeringen. Opvallend, zou je zeggen. Deze maand misschien wel, maar als we verder kijken gebeurt er iets anders opvallends: in de maand februari van datzelfde jaar is het in één keer gedaan met de investeringen. Misschien is dat het signaal dat het écht niet goed meer gaat met de economie...


Kranten

1.
Voorraad Nissans stapelt zich op in haven; Noodlijdende auto-industrie BMW durft niet eens meer een winstvoorspelling te doen
Michiel Haighton - Amsterdam
De Volkskrant
05-11-2008
Pagina 7 (ECONOMIE)
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/911922/2008/11/05/Voorraad-Nissans-stapelt-zich-op-in-haven.dhtml

2.
Groei aantal werkenden houdt nog steeds aan
Het Financieele Dagblad
20-03-2009

Pagina 3 (ECONOMIE & POLITIEK)

3.
De Crisis - dag 186
De Volkskrant
20-03-2009
Pagina 7 (ECONOMIE)
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/archief/article/detail/319834/2009/03/20/De-Crisis-dag-186.dhtml
4.
'Het gaat bergafwaarts, maar bij de buren gaat het nog slechter'
De Volkskrant
14-02-2009
Pagina 15 (ECONOMIE)
Evert Nieuwenhuis

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/archief/article/detail/317422/2009/02/14/Het-gaat-bergafwaarts-maar-bij-de-buren-gaat-het-nog-slechter.dhtml

Bronvermelding
CBS conjunctuurklok -
cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/conjunctuur/publicaties/conjunctuurbericht/inhoud/conjunctuurklok/conjunctuurklok2.htm
Consumentenweb - consumentenweb.nl/2005/05/04/consumentsteltgroteaankoopuit

Economie lesbrief – H5
‘Bijdrage aan begroting Economische Zaken’ -
borisvanderham.nl

Diverse nationale kranten. Zie bronvermelding onder de krantenkop zelf.

Kerneconomie -
kerneconomie.nl

Encyclo
encyclo.nl/begrip/Conjunctuur(golf)

Collegenet
collegenet.nl/index_mainframe.php?mainframe=http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php%3Fverslag_id%3D12197%26site%3D

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.