Beleggen

Beoordeling 8.1
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas vmbo | 1929 woorden
  • 30 oktober 2003
  • 62 keer beoordeeld
Cijfer 8.1
62 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Inhoud:

1. Inhoudsopgave
2. Inleiding
3. Wat is beleggen?
4. Wat is het beleggingsfonds?
5. Wat is een aandeel?
6. Wat zijn obligaties?
7. Wat zijn opties?
8. Wat is dividend?
9. Hoe komen koersen tot stand?
11. Conclusie
11. Onze eigen mening
12. Logboek
13. Bronnenlijst

Inleiding

Wij hebben voor onze Praktische opdracht het vak Economie gekozen, want wij wilde ons punt ophalen door middel van dit werkstuk. We wilden graag wat meer weten over het onderwerp beleggen. We hebben dit onderwerp gekozen bij Meneer Velzeboer die ons helpt bij het maken van deze opdracht.

We hebben gekozen voor de hoofdvraag:

Waarom belegt iemand z’n geld in aandelen?

En daarbij de deelvragen:
Ø Wat is beleggen?
Ø Wat is een aandeel?
Ø Wat zijn obligaties?
Ø Waarom niet beleggen via obligaties?
Ø Wat zijn opties?
Ø Wat is dividend?
Ø Wat is het beleggingsfonds?
Ø Hoe komen koersen tot stand?

Wat is beleggen?

Beleggen is iets anders dan sparen, waarbij je, je geld ergens insteekt en daarvoor later hoopt een hoger bedrag te kunnen krijgen. Als je kiest voor aandelen dan steek je je geld in activiteiten van bedrijven, die daarmee winst of verlies mee kunnen maken en daar deel je in mee, hierdoor kan je dus geld verdienen of verliezen. Het risico wat je daarbij loopt is bij het ene bedrijf groter dan bij het andere. De hoofdkenmerken van beleggen zijn: pieken en dalen in het rendement. Rendement is de opbrengst of het verlies dat d.m.v aandelen wordt ontvangen. Op lange termijn is gebleken dat beleggen meer oplevert dan sparen.
Je behaald winst door de stijgende koersen, je ontvangt dividend en bovendien hoef je over de behaalde koerswinsten géén belasting te betalen.
Er zijn vier redenen om te gaan beleggen. Op de eerste plaats is dat de wens om een hoger rendement te behalen dan met sparen mogelijk is. Daarnaast zien veel mensen beleggen als een boeiende bezigheid. Een manier om meer betrokken te raken bij de financiële en economische ontwikkelingen in de wereld. Sommigen zien beleggen zelfs als een sport: de voorbereiding, de spanning van de wedstrijd, de teleurstelling bij onverwachte tegenvallers en de vreugde bij de winst.

Wat is een aandeel?

Het aandeel is voor veel beleggers het meest aansprekende effect dat hij kan kopen. Dat komt niet alleen omdat hij er leuk geld mee kan verdienen want dat kan hij ook met andere effecten zoals obligaties.
Door een aandeel te kopen koop je een stukje van een bedrijf. Het bedrijf kan met het geld dat ze van de aandelen ontvangen nieuwe investeringen doen. Met bedoeling dat het bedrijf meer winst gaat maken. Het bedrag dat je voor die aandelen moet betalen heet koers. Als je aandeelhouder bent dan ben je mede-eigenaar van een deel van het bedrijf.
De aandeelhouder deelt in de risico’s die het bedrijf loopt, in het rendement dat het bedrijf maakt en hij mag stemmen tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Een aandeelhouder merkt in het dagelijkse leven of het goed gaat met het bedrijf, of dat het bedrijf het hoofd boven water kan houden of dat er grote problemen zijn. Hij merkt dat vooral aan twee dingen: de koers van het aandeel en of het dividend zal dan niet worden uitgekeerd, verhoogd of verlaagd.

Wat is dividend?

Bedrijven die behoorlijk winst maken, zorgen er meestal voor dat de aandeelhouder een stuk van die winst krijgt. Een deel van die winst wordt in het bedrijf gehouden om bijvoorbeeld investeringen te kunnen betalen. Dat heet ingehouden winst. Een ander deel van de winst krijgt de aandeelhouder, dat heet dividend. Het percentage van de winst dat als dividend wordt uitgekeerd wordt het uitkeringspercentage ofwel pay-out-ratio genoemd. Wanneer een bedrijf 10 miljoen winst maakt en daarvan 5 miljoen in het bedrijf houdt voor investeringen en 5 miljoen uitkeert aan de aandeelhouders als dividend, is pay-out-ratio dus 50%.
Aandeelhouders hebben geen recht op dividend. Maar als de directie en de commissarissen besluiten dat er dividend wordt uitgekeerd, profiteren alle aandeelhouders daarvan. Bedrijven die weinig winst maken zullen minder dividend uitkeren dan goed draaiende bedrijven. Een onderneming die diep in de rode cijfers zit, zal meestal geen dividend betalen. Dat heet dividend passeren. Het dividend wordt meestal 1 keer per jaar betaald. Dat gebeurt kort nadat de jaarcijfers van het bedrijf zijn vastgesteld en de vergadering van aandeelhouders die de cijfers heeft goedgekeurd. Dit heet slotdividend. In Nederland is dat meestal in het voorjaar. Sommige bedrijven keren tussentijds ook wel eens dividend uit. Vaak gebeurt dat in het najaar, als de halfjaarcijfers bekend zijn gemaakt. Zo’n tussentijds dividend heet interim-dividend.

Wat is een beleggingsfonds?

Een beleggingsfonds beheert groot pakket beleggingen van verschillende bedrijven. Dit is om het risico te spreiden, en zo klein mogelijk te maken. Het voordeel van een beleggingsfonds is dat er meerdere mensen deelnemen, daardoor kan in een groot aantal verschillende bedrijven belegd worden. Het is belangrijk het pakket zo samen te stellen dat de resultaten van de bedrijven elkaar opvangen. Met het beleggen in deze vorm hoef je zelf de beurs niet te volgen, dit wordt gedaan door het beleggingsfonds. Een beleggingfonds geeft minder risico dan het zelf beleggen. Maar wat altijd bij beleggen geld is hoe meer risico des te hoger het rendement.
Beleggen blijft altijd een risico. Vandaar de waarschuwing; ‘ in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst’. Bij de grote beleggingsfondsen wordt aangeraden dat het bedrag wat je wilt beleggen minimaal 3 tot 5 jaar moet kunnen missen. De beleggingsfondsen kopen en verkopen de aandelen in grote hoeveelheden, dit betekent dat de kosten lager zijn voor de transacties. Er zijn meerdere beleggingsfondsen, die elkaar concurreren. Dat doen ze door middel van reclame en acties. Het kopen en verkopen bij beleggingsfondsen is een eenvoudige zaak. Als je een bedrag wilt kopen of verkopen hoef je alleen maar het beleggingsmaatschappij te bellen. De controle op de aandelenportefeuille kun je op verschillende mannier doen. Bijvoorbeeld via T.V.(teletekst en RTL-Z), Krant of internet. Er bestaat nog een eenvoudigere mannier om te beleggen. Dat is automatisch beleggen. Hierbij wordt automatisch elke maand een bepaald bedrag van de rekening afgetrokken. En men geeft aan in welk fonds je dit wilt storten.

Wat zijn opties?

Opties geven aan beleggers het recht om tot een bepaalde datum voor een bepaalde prijs een bepaalde hoeveelheid aandelen te kopen of te verkopen.

Stel: Je hebt een mooi huis gezien dat je graag wilt kopen. Je weet alleen nog niet of je de financiering op tijd rond kunt krijgen.
Je kunt dan naar de eigenaar gaan van dat huis en vragen of je een optie op het huis kan nemen. Je spreekt dan bijvoorbeeld af dat je het huis kan kopen voor EUR 450.000. Je hebt 2 weken bedenktijd, als je niet reageert na de 2 weken, dan vervalt de optie en kan de eigenaar het huis aan iemand anders verkopen.

Je hebt 2 soorten opties: calloptie en putoptie.

De calloptie
Als je het gevoel hebt dat een bepaald aandeel in waarde zal gaan stijgen, maar je wilt ze voor de zekerheid nog niet kopen dan kun je een calloptie kopen op dat aandeel. Een calloptie die je bijvoorbeeld het recht geeft om 40 aandelen te kopen tot januari 2004 voor de prijs die je er vandaag voor zou moeten betalen. Als je wilt kan je dus in januari 2004 die aandelen gaan kopen als ze in waarde zijn gestegen. Je kan die aandelen dan meteen verkopen en heb je meteen winst. Je kunt altijd als je een calloptie hebt besluiten om het niet te kopen. Je hebt dan alleen de kosten van die calloptie betaald, namelijk de optiepremie. Met een optie is je risico dus beperkt.

De putoptie
Eigenlijk is de putoptie precies het tegenovergestelde van een calloptie. Bij een putoptie koop je namelijk het recht om je aandelen tot een bepaald bedrag tegen een bepaalde tijd te verkopen. Je kunt een putoptie gebruiken om je aandelen te beschermen tegen een mogelijke koersdaling. Als je aandelen dan werkelijk minder waard worden, dan kun je ze tegen een hogere koers verkopen, maar stijgt de waarde dan heb je helemaal voor niets die putoptie betaald.

Je kunt met opties dus handelen in aandelen zonder dat je echt van plan bent de aandelen te verkopen of te kopen. De opties worden net zoals aandelen verhandeld op de beurs. Net zoals de prijs van aandelen verschillen ook de prijzen van opties. Als er veel vraag is naar een bepaalde optie dan stijgt de prijs. En als er minder vraag naar is dan daalt de prijs.

Wat zijn obligaties?

Een obligatie is een schuldbrief die wordt uitgegeven door de overheid of door een particuliere onderneming welke meestal voor een langer termijn is.
Met een obligatie geef je ook geld aan een bedrijf, maar zonder mede-eigenaar te worden. Hier gaat het dus om een lening. De beleggers die geld uitlenen krijgen als beloning een rente. Het risico dat een obligatiehouder loopt is dat het bedrijf in financiële moeilijkheden komt waardoor deze niet meer in staat is om zijn verplichtingen na te komen. Je weet van tevoren hoe lang de lening loopt en hoeveel rente je krijgt. Hierdoor ben je minder afhankelijk van het reilen en zeilen van een bedrijf dan een aandeelhouder.
Niet alleen bedrijven maar ook (overheid)instellingen kunnen obligaties uitgeven. Een bekend voorbeeld daarvan zijn de staatsleningen.
Het lijkt misschien een beetje alsof het hetzelfde is als sparen. De obligatiehouder krijgt tenslotte een vaste rente vergoeding. Het enige verschil is dat obligaties, net als aandelen, worden verhandeld op de beurs. En dat betekent dat je koerswinst kunt maken.

Informatie van internet:
http://www.behr.nl/
http://www.duurzaam-beleggen.nl/
http://www.belegger.nl/
http://www.eurobench.com/
http://www.beursplein5.nl
http://www.cbs.nl
http://www.rtlz.nl

Informatie van boeken:
Beleggen in opties Adriaan L. Hiele
Opties J.H Pontier
Beleggen op de beurs diverse auteurs
Over de drempel van de beurs dr. Rogier Eikeboom en Harry Premselaar

Waarom belegt iemand zijn geld in aandelen

Aandeelhouders beleggen hun geld in aandelen in de hoop dat het goed met het bedrijf gaat zodat het aandeel meer waard wordt, dus dat de koers stijgt. En daardoor krijgt de aandeelhouder winst. Als het niet goed gaat met een bedrijf waarvan een aandeelhouder een aandeel heeft gekocht dan krijgt hij geen dividend en maakt hij verlies.
Een aandeelhouder kan ook een optie komen zodat risico om verlies te maken minder is. Een obligatie werkt bijna hetzelfde als een spaarrekening. De aandeelhouder ontvangt dan rente van het bedrag dat hij geleend heeft aan instellingen zoals bedrijven

Hoe komen koersen tot stand?

Een koers is een prijs die beleggers betalen of krijgen voor effecten. Die koers wordt bepaald door vraag en aanbod en ligt dus vooraf niet vast. Veel vraag en weinig aanbod leiden tot stijgende koersen en de omgekeerde situatie tot dalende koersen. Je treft dit mechanisme ook aan in bijvoorbeeld de huizenmarkt. Is er veel vraag naar huizen en weinig aanbod dan stijgen de prijzen, is er weinig vraag en veel aanbod dan dalen de prijzen. Hoeveel vraag er is naar bepaalde effecten, hangt af van vele factoren. Zo zijn interne invloeden zoals de winstvooruitzichten van een onderneming van groot belang. Evenals externe invloeden als de rentestand, valutabewegingen, het politiek-economische klimaat en de gang van zaken op andere toonaangevende beurzen (New York, Londen, Tokio). Zelfs het weer kan invloed hebben op de koersen. Denk bijvoorbeeld aan aandelen Heineken. Het bierverkoop is sterk afhankelijk van het weer in de zomer. In een erg warme zomer zal de bieromzet een stuk hoger zijn dan in een slechte zomer. Door de hogere omzet zal de winstverwachting toenemen en de koers van het aandeel Heineken waarschijnlijk stijgen.
Op de volgende bladzijde ziet u een voorbeeld hoe de koers eruit ziet in een grafiek.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.