Grondonderzoek

Beoordeling 5.1
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 5e klas havo | 918 woorden
  • 19 november 2001
  • 37 keer beoordeeld
Cijfer 5.1
37 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Inleiding Het onderwerp dat wij hebben gekozen heeft te maken met grond en de humuslaag. Het was de bedoeling van drie verschillende soorten bos de vochtigheidsgraad, de hoeveelheid organische stoffen en de pH-waarde te bepalen. Dit hebben wij gekozen omdat dit samenvalt met een proef die we bij het profielwerkstuk hadden moeten doen. Dit was toegestaan dus dat heeft ons ook weer tijd bespaard voor het profielwerkstuk. Wij wisten nog niet zo heel veel over het onderwerp. We wisten al wel de grond en de humuslaag van een sparrenbos aardig zuur zou zijn maar exacte getallen wisten we niet. Het was dus ook een uitdaging voor ons. Het onderzoek is goed verlopen. Wel hebben we er wat tijd in moeten steken. Alleen bij de pH-waarden waren we er niet helemaal zeker van of de gegevens wel goed waren maar nadat we met de TOA hebben gekeken of de pH-waarde meter goed geijkt was en dat ook het geval was gingen we met veel vertrouwen verder.

Vraagstelling Wat is het verschil in de pH-waarde, vochtigheidsgraad en de hoeveelheid organische stoffen van grond en humus in een sparrenbos, beukenbos en een eikenbos?

Hypothese In het sparrenbos is de pH-waarde het laagst en de vochtigheidsgraad het laagst. Ook bevat dit bos het minst organische stoffen. In een eikenbos is de pH-waarde het hoogst, bevat de meeste hoeveelheid organische stoffen en heeft een gemiddelde vochtigheidsgraad. In het beukenbos is de pH-waarde gemiddeld en de vochtigheidsgraad het hoogst.

Materiaal en methode Allereerst heb je grond en een humuslaag nodig van drie verschillende soorten bos. Om een goede proef te maken moet je een gemiddelde nemen. Dit is te doen door van elk bos meerdere potjes te nemen maar wij hebben gekozen om verschillende plekken in één potje te doen en dat te mengen zodat je alsnog een gemiddelde hebt. Wel moet je van elk bos een potje met humus hebben en een potje met grond. De vochtigheidsgraad bepaal je door al het water uit de grond te verdampen. Dit hebben wij gedaan door een petrischaaltje te vullen met de grond/humus en daarna deze in de broedstoof gezet die op 100 graden was ingesteld. Als eerst moet je het petrischaaltje wegen als deze nog leeg is, vervolgens weeg je het nadat je de grond/humus erin hebt gedaan en na het verdampen weeg je deze nogmaals waarna je met berekeningen de vochtigheidsgraad kan bepalen. De hoeveelheid organische stoffen bepaal je door de vochtvrije grond/humus nogmaals te verbranden en dan kijken hoeveel er verbrand is. Wat overblijft zijn niet organische stoffen. De benodigdheden voor deze proef zijn twee branders, een rekje waar het op kan staan en de potjes met grond/humus. Ook hierbij moet je het indampschaaltje voor het verbranden wegen, met grond erin en nog eens na het verbranden. Het wegen na het verbranden mag pas nadat het indampschaaltje goed is afgekoeld want dat kan nog al wat schelen. De pH-waarde hebben we bepaald met een pH-waarde meter. In een bekerglas hebben wij een prutje gemaakt met 5 gram grond/humus en 50 ml water. Dit hebben wij gemengd op een apparaat dat magnetisch roert. Daarna stop je de pH-waarde meter in het potje en je krijgt de pH-waarde.

Resultaten

Deze nummers worden gebruikt in de volgende tabellen en grafieken
1= Humus Spar 4= Grond Beuk
2= Grond Spar 5= Humus Eik
3= Humus Beuk 6= Grond Eik

Vochtigheidsgraad:

Petrischaaltje Leeg Met humus/grond Na verdampen Grond & water Water %water 1 50,23 56,9 52,15 6,67 4,75 71,21% 2 48,9 76,7 69,75 27,8 6,95 25% 3 48,55 54,05 50 5,5 5,05 91,81% 4 50,65 83,4 73,1 32,75 10,3 31,45% 5 50,6 55,85 51,05 5,25 4,8 91,43% 6 48,85 72,85 60 24 12,85 53,53%

Berekeningen Grond & Water: Met humus/grond - Leeg = Grond en water (voor verdampen) Water: Met humus/grond - Na verdampen = Water
Vochtigheidsgraad: (water : Grond en water) x 100 = Vochtigheidsgraad in %

Brand-schaaltje Leeg Vol Na verbranden Grond/humus Organische stoffen Niet Organische stoffen %Organische stoffen 1 62,4 64,25 63,1 1,85 1,15 0,7 62,16
2 61,2 76,15 75,15 14,95 1 13,95 6,69
3 62,1 63,5 62,6 1,4 0,9 0,5 64,29
4 61,3 75,35 74,05 14,05 1,3 12,75 9,25
5 63,1 65,25 63,75 2,15 1,5 0,65 69,77
5 59,75 67 65,15 7,25 1,85 5,4 25,52

Organische stoffen: Berekeningen Grond humus: Vol - Leeg = Grond/Humus (voor verbranden) Organische Stoffen: Vol - Na verbranden = Organische Stoffen
Niet organische stoffen: Grond/Humus - Organische stoffen = Niet organische stoffen % Organische stoffen: Organische stoffen : Grond/Humus = % Organische stoffen

PH-Waarde:

Dit wil je ook lezen:

Potje PH waarde
1 4
2 4,4
3 3,5
4 4
5 3
6 3,2

Conclusie Naar aanleiding van de proef voor de vochtigheidsgraad van het humus, bevat de humus van het eikenbos de hoogste vochtigheidsgraad. Hierna volgt het beukenbos en daarna het sparrenbos. Naar aanleiding van de proef voor de vochtigheidsgraad van de grond, bevat beukenbos de hoogste vochtigheidsgraad gevolgd door het eikenbos en daarna het sparrenbos. Naar aanleiding van de proef voor de hoeveelheid van de organische stoffen van het humus, bevat het eikenbos de meeste hoeveelheid organische stoffen gevolgd door beuk en spar. Naar aanleiding van de proef voor de hoeveelheid van de organische stoffen van de grond, bevat ook hier het eikenbos de grootste hoeveelheid organische stoffen gevolgd door het beukenbos en sparrenbos. Het Sparrenbos heeft de hoogste pH-waarde. Daarna komt het beukenbos met een lagere pH-waarde gevolgd door het eikenbos met de laagste pH-waarde.

Discussie Onze hypothese klopt niet. Wij dachten dat de pH-waarde van het sparrenbos het laagst zou moeten zijn maar dit is juist het tegenovergestelde. Dat van de vochtigheidsgraad hebben we wel redelijk goed. Ik denk dat de verklaring van de hoge pH-waarde van het sparrenbos is dat wij dit toch op de verkeerde manier hebben aangepakt omdat de pH-waarde wel goed geijkt was. Een sparrenbos zou heel laag moeten zijn en een pH-waarde van 3,2 voor een eikenbos is veel te laag. Als we de proef opnieuw zouden moeten doen zou ik een andere manier verzinnen om de pH-waarde goed te meten omdat we denken dat het nu niet klopt. We willen namelijk wel nauwkeurig weten wat de pH-waarde is van de grond want anders is het ook een nutteloos onderzoek.

REACTIES

J.

J.

Hey!
Jij hebt het in je werkstuk over je profielwerkstuk... wij zijn op dit moment een onderwerp aan het zoeken. En we zaten te denken in de richting van grond! zou jij maybe (als voorbeeld) jou PWS of info&links kunnen mailen?
alvast bedankt!

20 jaar geleden

S.

S.

Ik zal me eventjes kort voorstellen. Ik ben Susanne en ik zit voor de tweede keer in de vierde van de havo. Voor biologie moeten we een praktische opdracht maken en toen zag ik jou onderzoek en dat vond ik een goed idee, dus ben ik een soortgelijk onderzoek begennen.
Echt een heel tof onderzoek. ik heb er al heel erg veel aan gehad, want ik ben een soortgelijk onderzoek aan het doen, maar ik had er wel een paar vraagjes nl: als je de grond/humus wilt drogen? Hoelang moet je dat dan doen bij als je het in een broedstoof legt van 100 graden?
Eeen hoe hebben jullie de grond/humus na het indampen verbrand, want dat vond ik erg onduidelijk. Zou je me dat misschien uit kunnen leggen? Dat help namelijk bij de rest van het onderzoek.
Alvast heel erg bedankt
Susanne

19 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.