Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Epilepsie

Beoordeling 7.3
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 1101 woorden
  • 23 mei 2000
  • 69 keer beoordeeld
Cijfer 7.3
69 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Check check, dubbelcheck!

Heb jij tweestapsverificatie al ingesteld op je accounts? Tweestapsverificatie is jouw tweede slot op de deur 🔐. Met tweestapsverificatie heb je 99,9 procent minder kans dat je account gehackt wordt. Check hoe jij je accounts beter kunt beveiligen!

Meer informatie
Inleiding

Dit werkstuk gaat over epilepsie. Epilepsie is een ziekte, ook wel vallende ziekte genoemd, waarbij het gaat om een reeks stoornissen van uiteenlopende aard, die gemeen hebben dat zij in aanvallen verlopen bij verlaging van het bewustzijn, vaak ook zelfs coma. Epilepsie komt veel voor onder de mensen. Van elke 150 mensen heeft er wel één epilepsie. Ook bij kinderen komt epilepsie regelmatig voor.
In dit werkstuk geven we informatie over de ziekte. Dit doen we aan de hand van zelfgemaakte deelvragen. In het begin leggen we uit wat epilepsie precies inhoudt, wat de oorzaak ervan is en wat de symptonen van de ziekte zijn. Verderop in het werkstuk bekijken we wat de invloed ervan is op het dagelijks leven, wat je het beste kunt doen als iemand een aanval krijgt, wat de gevolgen voor kinderen zijn en wat er aan epilepsie te doen is. Al deze vragen hebben we uitgebreid beantwoord en uitgelegd aan de hand van de bronnen die we gebruikt hebben. Verder hebben we een interview gemaakt. Dit interview is afgenomen aan de buurjongen, Peter, van Julia, die de ziekte epilepsie heeft. We hebben een aantal vragen gemaakt, die over hem en zijn ziekte gaan en die we ook hebben beantwoord.

Op het allerlaatst hebben we het slot, inleiding, evaluatie en inhoudsopgave gemaakt. Hiervan hebben we een geheel gemaakt. We vonden het erg interessant om het werkstuk te maken en hebben veel over de ziekte geleerd, niet alleen over wat de ziekte eigenlijk inhoudt, maar ook dat het soms erg moeilijk kan zijn om met de ziekte om te gaan, dat geldt niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor zijn omgeving.
We hopen dat ons werkstuk 'epilepsie' erg leerzaam en leuk om te lezen is.
We bedanken Peter, Trudi en Peter’s vader Piet voor het interview en de informatie die zij ons hebben gegeven.

Motivatie praktische opdracht biologie

Epilepsie
We hebben voor dit onderwerp gekozen, omdat dit een hele lastige ziekte is voor de patiënt en wij er achter willen komen wanneer je een aanval kan verwachten. De buurjongen van Julia vd Nieuwendijk heeft epilepsie. Deze jongen is van onze leeftijd (15 jr) en hij functioneert op het niveau van een kind van 5 jr. Hij heeft deze ziekte al zijn hele leven en zijn ouders hebben er dus mee moeten leven. Dit is best wel moeilijk voor hen.
Aan het eind van het werkstuk zal er een interview zijn van de vader of de moeder van deze jongen.
We hebben ook voor dit onderwerp gekozen, omdat wij er nog niet zo veel over weten. Dmv dit werkstuk komen we misschien te weten wat we moeten doen als iemand een epilepsie aanval krijgt. Als anderen ons werkstuk dan lezen, komen zij ook meteen wat meer te weten over epilepsie.
We komen door dit werkstuk dan misschien ook te weten wat epilepsie precies inhoudt en hoe het begint.

Vraagstelling:

1 Wat is epilepsie?
2 Is er een medicijn tegen?

3 Wat is de werking van het medicijn?

In de verschillende delen zullen we de volgende vragen proberen te beantwoorden:

1 – Wat is epilepsie precies?
- Is het erfelijk?
- Wat zijn de gevolgen van epilepsie?
2 - Welk medicijn helpt tegen epilepsie?
- Hoe moet de patiënt het medicijn innemen?
- Wie heeft het ontdekt en hoe?
3 - Hoe werkt dit medicijn?
- Wat zijn de gevolgen van het gebruiken van dit medicijn?

Sanne Djojosoeparto en Julia vd NieuwendijkWat is epilepsie?

Epilepsie is een verzamelnaam voor symptomen die duiden op een functiestoornis van de hersenen. Het is geen ziekte, maar een ziekteverschijnsel zoals koorts.
Epilepsie uit zich in aanvallen die veroorzaakt zijn door een verstoring in het evenwicht van de hersenactiviteit. Vaak komt dit door een overmatige ‘ontlading’ van een groep hersencellen. Het ligt aan de plaats in de hersenen waar deze ontlading plaatsvindt hoe de symptomen zijn.

Voor alle aanvallen van epilepsie geldt dat ze plotseling ontstaan. Als zo'n aanval dan ook nog vreemd is, kan dat tot schrik- of paniekreacties leiden. Omstanders lopen soms haastig door als ze zien dat iemand een aanval heeft. Dat is misschien begrijpelijk, maar kan heel vervelend zijn voor de persoon die een aanval heeft. Deze loopt namelijk altijd een risico zich te bezeren, als er niemand in de buurt blijft om hulp te bieden.


Epilepsie is een afwijking in de hersenen. Zonder je hersenen kun je niet leven. Je hersenen besturen je lichaam en je geest en ze bestaan voor het grootste deel uit zenuwcellen (zo’n 10 tot 15 miljard). Als zo’n zenuwcel bekijkt onder de microscoop kun je zien dat hij bestaat uit een aantal korte takken (dendrieten) en een lange tak. De lange tak (axon) kan wel een meter lang zijn. Door de zenuwen wordt voortdurend informatie gestuurd in de vorm van elektrische impulsen. Zenuwen zijn de communicatielijnen in je lichaam. Je hersenen krijgen op twee manieren informatie: van buitenaf (via je zintuigen) en van binnenuit (via bijvoorbeeld je lever of je maag). De prikkels die je krijgt zijn dus heel er verschillend.
Je hersenen sturen die prikkels dus ook naar je spieren of je klieren in je lichaam. De zenuwcellen in deze delen gaan dan over tot actie. Het is dus duidelijk dat het erg belangrijk is dat je hersenen goed functioneren. Als er dus ergens een storing optreedt heeft dat een direct gevolg op de persoon zelf en zijn omgeving. Door een ongeluk of ziekte kan er een permanente storing in de hersenen optreden. Het kan bijvoorbeeld dat een gedeelte van je hersenen helemaal niet meer werkt omdat het in de knel is komen te zitten. Iemand die dat overkomt kan dan bijvoorbeeld verlamd raken. Ook epilepsie heeft temaken met storingen in de hersenen, maar het grote verschil met een ziekte of een ongeluk is dat die storing bij een aanval van epilepsie meestal kort duurt en daarna ook weer helemaal voorbij is. Je houdt van een epileptische aanval geen hersenschade over.

Het is lang niet altijd duidelijk waardoor iemand epilepsie heeft. Ieder obstakel in de hersenen kan epilepsie veroorzaken, bijvoorbeeld als een gevolg van een hersenletsel. Zo’n hersenletsel kan op verschillende manieren ontstaan:
- Ongeboren of pasgeboren kinderen kunnen als gevolg van een infectie hersenproblemen krijgen, die later weer tot epilepsie kunnen leiden. Zuurstofgebrek bij een moeilijke bevalling kan kleine, onzichtbare beschadigingen in de hersenen tot gevolg hebben. Daardoor kan het kind gevoeliger zijn of worden voor aanvallen, die soms pas veel later optreden.
Epilepsie 2000

- Een veel duidelijker hersenletsel kan ontstaan door een zware hersenschudding, een ongeluk of een hersenvliesontsteking. Zulk soort beschadigingen kan dan ook weer leiden tot epilepsie.
- Als een persoon

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.