Kernenergie

Beoordeling 5.1
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 1538 woorden
  • 23 april 2002
  • 98 keer beoordeeld
Cijfer 5.1
98 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ANW
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Inleiding

Dit verslag zal in het teken staan van kernenergie. Wij hebben dit onderwerp gekozen omdat dit ons wel een leuk onderwerp leek en wij er graag meer over te weten wilden komen. Over wat er bijvoorbeeld mis ging bij Tsjernobyl en hoe een kernreactor nou precies werkt. Het is ook een erg actueel onderwerp, want er is de laatste tijd veel over te doen, zoals bijvoorbeeld de problemen bij kerncentrale Borssele en het radioactieve afval en straling die vrijkomen bij de kerncentrales. We zullen gaan proberen om een antwoord te geven op de vraag of kernenergie wel veilig genoeg is om toe te passen in de hedendaagse maatschappij. Om een zo goed mogelijk antwoord te kunnen vormen op deze vraag hebben wij het onderwerp kernenergie in de volgende de deelonderwerpen opgedeeld: - De geschiedenis van kernenergie - Het proces van kernenergie; wat gebeurt er in de kerncentrales en welke soorten kerncentrales zijn er? - Waarvoor wordt kernenergie gebruikt: * Kernwapens * Onderzeeërs * Gewone energie * Medische behandelingen

- De gevaren van kernenergie: * Tsjernobyl * Atoombommacht * Straling

Wij hopen u voldoende te informeren met deze praktische opdracht en dat u het met plezier en veel interesse leest.

H1 De Geschiedenis van kernenergie

De aarde is rijk aan energiebronnen, zoals olie, kolen en gas. De reden dat we op zoek zijn gegaan naar een nieuw soort energie is dat deze bronnen uitputbaar zijn. Voordat men erachter kwam dat er energie uit kernen op te wekken is, was er een heel proces aan vooraf gegaan om te weten dát er kernen zijn. Dit proces was het ontdekken van atomen. Het idee dat materie bestaat uit zeer kleine deeltjes is al zo’n 2500 jaar oud en kwam van de Griekse filosoof Demokritos. Hij noemde die deeltjes atomen, wat betekent niet te delen (van het Griekse woord atemno). Wat dus eigenlijk een verkeerde naam is omdat atomen wel deelbaar zijn. Demokritos zei dat een stof herleid kon worden tot de vorm, grootte en verbindingen van de atomen. Ieder atoom had zijn eigen vorm en was niet deelbaar. De Brit J.J. Thomsom ontdekte eind vorige eeuw dat er elektronen bestonden, die onder hoge elektrische spanning in een glazen buis met lage druk ontstonden. Dit leverde het eerste atoommodel op: het krentenbolmodel.

Ook dit model bleek niet juist te zijn, maar hieruit bleek al wel dat er kernen in de atomen zaten die gespleten konden worden, wat de definitieve onjuistheid van Demokritos bewees. De zoektocht naar de juistheid van de beschrijving van atomen ging verder, maar nu kreeg de zoektocht naar splijting van kernen nieuw leven ingeblazen. Het Frans- Poolse echtpaar Curie, Pierre Curie (1859-1906) en Marie Curie (1867-1934) werd in 1903 gezamenlijk bekroond met de helft van de Nobelprijs voor natuurkunde ‘wegens hun onderzoek aan de door Henri Becquerel, die de andere helft kreeg, ontdekte straling die door uranium werd uitgezonden. Na jarenlang stralingsonderzoek van dus onder andere het echtpaar Curie, maar ook Niels Bohr, Albert Einstein en Paul Dirac, Enrico Fermi werd op 6 januari 1039 door de Duitsers Hahn, Strassman en Meitner de splijting van uranium-atoomkernen ontdekt. Zij herhaalden eerder mislukte experimenten van de Italiaan Enrico Fermi. Meitner vluchtte uit Duitsland weg naar Stockholm waar ze samen met haar neef, Otto Frisch, de bevindingen openbaar bekend maakten en verklaarden dat de uranium in kleinere stukjes barium en kryptoniet uiteenviel.

In 1942 slaagde Enrico Fermi erin de eerste gecontroleerde nucleaire kettingreactie te realiseren in een primitieve kernreactor. Daarna gingen de ontdekkingen zeer snel. Robert Oppenheimer (1904-1967), Amerikaans fysicus was van 1929 tot 1947 hoogleraar in natuurkunde aan de universiteit van Californië (Berkeley) en aan het California Institute of Technology te Pasadena. Hij hield zich bezig met theoretische onderzoeken over onder andere kernfysica en het inwendige van sterren. In 1947 werd hij directeur van het Institute for Advanced Study te Princeton.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Oppenheimer directeur van het nieuwe laboratorium te Los Alamos in New Mexico, dat tot taak had en erin slaagde de kernbom (A-bom) te verwerkelijken (Manhattan-project), steunend op het werk dat steeds in andere laboratoria was verricht. Na de oorlog werd hij voorzitter van het General Advisory Committee of U.S. Atomic Energy Commission. (1947-1952). Al in Los Alamos, voordat de A-bom klaar was, besprak Oppenheimer de gevaren van nucleaire wapens en de mogelijkheden om de nieuwe ontdekkingen voor vredesdoeleinden te gebruiken. Kernenergie voor wapens gebruiken was een manier, een andere manier om de energie te gebruiken was als echte energie. Daarvoor worden kerncentrales gebruikt. Wat niet altijd als positief wordt beschouwd. Ze brengen vaak veel gevaren mee, zoals radioactief afval en de kans dat er straling vrijkomt. Het is dus een van de gevaarlijkste manieren om energie op te wekken, maar wel een energie die niet uit te putten is. Vandaar dat er toch veel gebruik van wordt gemaakt.

J. Robert Oppenheimer Nationaal Laboratorium in Los Alamos, waar de A-bom ontwikkeld is

Een aantal de belangrijkste historische feiten en gebeurtenissen voor de ontwikkeling van kernenergie:

1896 J.J. Tomson ontdenkt het elektron
1897 Henri Becquerel ontdekt de door uranium uitgezonden straling
1898 Marie en Pierre Curie ontdekken de radio-elementen polonium en radium
1903 Rutherford en Soddy ontdekken dat sommige atomen niet stabiel zijn, maar spontaan kunnen ontleden. 1905 Albert Einstein postuleert de equivalentie (gelijkwaardigheid) van massa en energie
1913 Niels Bohr stelt zijn atoommodel voor
1932 James Chadwick ontdekt het neutron, Anderson het positron
1934 Irène en Frédéric Joliot-Curie ontdekken de kunstmatige radioactiviteit
1938 Hahn en Strassman ontdekken de splijting van uraankernen door beschieting met neutronen
1939 Halban, Joliot en Kowarski voorspellen dat de splijting van uraan een kettingreactie op gang kan brengen
1942 Fermi brengt met behulp van een primitieve kernreactor de voorspelde kettingreactie op gang
1945 Ontdekking eerste atoombom, ontwikkelt in het Manhattan-project De Conclusie

Tijdens het werken aan deze praktische opdracht zijn wij erachter gekomen dat er een heleboel nadelen, maar ook voordelen aan het gebruik van kernenergie zitten. We zullen de nadelen en voordelen apart opsommen.

De praktische opdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Tijdens het werken aan deze praktische opdracht zijn wij erachter gekomen dat er een heleboel nadelen, maar ook voordelen aan het gebruik van kernenergie zitten. We zullen de nadelen en voordelen apart opsommen.

Nadelen: - Wanneer er kernenergie wordt opgewekt komen er straling en radioactief afval vrij. Deze zijn allebei erg schadelijk voor het milieu en moeilijk op te ruimen of onschadelijk te maken. Dit is een zeer moeilijk punt, omdat het juist een alternatief moet zijn voor de uitputting van de aarde en geen schade aan zou moeten richten. - Een ander nadeel van kernenergie is dat er wapens meegemaakt kunnen worden. Dit zou op zich geen probleem hoeven zijn, maar wel als er misbruik van gemaakt wordt door landen die hun doel willen bereiken door het gebruik van kernwapens. Het is dus een soort atoombommacht. Wanneer landen ruzie hebben met elkaar, gaan ze dreigen met dit soort wapens. Als het dan tot een oorlog komt zijn er genoeg wapens om de aarde meerdere malen te vernietigen. Op die manier is er geen spraken meer van kernwapens voor vredesdoeleinden. Mogen dan deze wapens wel gebruikt worden? - Een volgend nadeel is het opwekken zelf; hoe veilig zijn de kernreactoren tegenwoordig? We hebben gezien dat er vreselijke rampen kunnen gebeuren, net als bij Tsjernobyl. Is het wel verantwoordlijk om het risico te nemen dat er wat fout gaat. Gelukkig dat er zeer strenge eisen aan reactoren gesteld worden, waardoor dit nadeel al verminderd wordt. Maar het blijft gevaarlijk en is het gebruik een tweede ongelooflijke ramp waard?

Voordelen : - Het eerste voordeel is dat het een onuitputtelijke bron van energie is. Men kan altijd kernen blijven splitsen. Atomen zullen namelijk nooit opgaan. - Het tweede voordeel is dat er met heel weinig elektronen heel veel energie opgewekt kan worden. Veel meer energie dan met kolen of gas. - Nog een voordeel is dat de energie voor veel dingen kan worden gebruikt. Zoals voor bijvoorbeeld kernonderzeeërs, gewone energie - Een ander voordeel, wat ook een nadeel is, is het maken van kernwapens, maar dan wel voor vredesdoeleinden. Het kan oorlogen voorkomen, doordat er alleen gedreigd wordt, men zal bang zijn voor een kernoorlog dus er geen beginnen en het kan gebruikt worden tegen het terrorisme. - Als laatste voordeel noemen wij de straling die voor medische behandelingen gebruikt wordt. Deze straling is zo belangrijk dat de gevaren van de kerncentrale Borssele eerst niet genoeg waren om hem te sluiten. Er zijn zoveel mensen die hierdoor hun behandeling mis zouden lopen en hun gezondheid zou dus verslechteren. Dus zonder straling zouden veel gevallen van kanker en andere ziektes die verholpen kunnen worden met straling niet geholpen kunnen worden.

Dit waren de voor- en nadelen. Hoewel er zoveel zware nadelen aan zitten, wordt kernenergie toch gebruik en zal gebruikt blijven worden op grote schaal. De reden daarvan is hoogstwaarschijnlijk de onuitputtelijkheid, het makkelijk veel energie opwekken en de belangrijke taak in de medische wereld . Op den duur zal ook voor de schadelijke straling en het radioactieve afval een oplossing gevonden worden. De onzekerheid op het gebied van kernwapens zal altijd blijven, je weet nooit wat voor landen er gekke dingen mee gaan uithalen. Ook denken wij dat de veiligheid bij reactoren verbeterd zal worden. Als we een beetje vooruit in de tijd kijken, zien we dus dat kernenergie goed toegepast kan worden in de hedendaagse maatschappij. De gevaren zullen verminderen en de positieve kanten zullen stijgen. Over een tiental jaren zal het de grootste energiebron op aarde worden, waar veel verschillende delen uit de maatschappij profijt van zullen hebben.

REACTIES

A.

A.

ik vind hem mooi

12 jaar geleden

H.

H.

Haha adwesent!!

12 jaar geleden

B.

B.

wauw super mooi dit werkstuk, heb er gewoon geen woorden voor.

12 jaar geleden

E.

E.

geweldig geen woorden voor echt perfect! brilliant gewoon. GENIAAL. kan degene die dit werkstuk heeft gemaakt zich melden op het stedelijk gymnasium breda? IK WIL SAMENWERKEN. samen gaan we voor die nobelprijs!!!!!!!!!

12 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.