Kalenderperiodes

Beoordeling 3.4
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 679 woorden
  • 20 november 2001
  • 16 keer beoordeeld
Cijfer 3.4
16 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ANW
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Opdracht: Omschrijf de termen die gebruikt worden om bepaalde periodes of dagen op de kalender vast te stellen. Dierenriem,Horoscoop, Sterrenbeeld en huis, Saroscyclus, Meton cyclus, Oktaeterris,Embolistische maand, Gulden getal. Ik heb ze niet allemaal kunnen vinden.

Dierenriem: De dierenriem of ook wel zodiak genoemd is het pad dat de zon jaarlijks, vanaf de aarde gezien, doorloopt, waarbij hij telkens gedurdende viereenhalve week in een bepaald teken staat. Bijv. als iemand een maagd is, dan wil dat zeggen dat hij dan geboren werd terwijl de zon zich op zijn jaarlijkse pad door de zodiak in het teken maagd bevond. De dierenriem is in 12 gelijke stukken verdeeld die samen de 12 Tekens vormen. Elk teken heeft een naam van iets gekregen waarmee het bepaalde analoge kenmerken gemeen heeft. De twaalf tekens worden gerangschikt in vier groepen van elke drie tekens die tot hetzelfde element behoren: vuurtekens, aardetekens, luchttekens en watertekens; deze elementen groeperen de tekens.

Horoscoop: De horoscoop, waar astrologen mee werken, is niets anders dan een "foto" van waar de planeten stonden op het moment dat we geboren werden. De horoscooptekening is een schematische weergave van die "foto". Er zijn 12 tekens Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft, Leeuw, Maagd, Weegschaal, Schorpioen, Boogschutter, Steenbok, Waterman en Vissen. Deze zijn partjes van de hemel. Ieder teken neemt 1/12 van de hemel in beslag. Nu wordt aan ieder teken bepaalde eigenschappen toegeschreven, zo ziet men het teken Ram als "snel en vurig" is en het teken Stier als "traag en aards". Indien een planeet in een bepaald teken staat dan vertoont die planeet de eigenschappen vertonen van dat bepaalde teken. Als iemand bijvoorbeeld Venus in Ram heeft dan zou die persoon op een "snelle en vurige" manier met relaties omgaan. Iemand met Venus in Stier zou daarentegen een "trage en aardse" wijze van benaderen van het levensgebied relaties hebben.

Sterrenbeeld & Huis: De huizen van de horoscoop ontstaan door de wenteling van de aarde om haar eigen as. De huizen worden gevormd door een verdeling in twaalf en soms gelijke segmenten van de 360 graden zodiak. De huizen in de horoscoop symboliseren de levensgebieden. Onderling is er veel wisselwerking tussen de huisinhouden. Zeer globaal geven de huizen de volgende symboliek weer: Huizen Bijbehorend teken Symboliek
1 Ram Manifestatie naar buiten toe
2 Stier Materiele basis, zekerheid
3 Tweelingen Communicatie , buren, broers en/of zussen
4 Kreeft Emotionele basis, thuis
5 Leeuw Creativiteit, kinderen
6 Maagd Werk , wetenschap en gezondheid
7 Weegschaal Relaties
8 Schorpioen Transformatie, dood en geboorte
9 Boogschutter Studie, reizen, religie
10 Steenbok Maatschappelijke vertoon, status, gezin
11 Waterman Vriendenkring
12 Vissen Kunst, inspiratie, kosmos, overgave

Saros cyclus: De Saros-cyclus, die om precies te zijn 18 jaar en 11,3 dagen duurt, is de periode waarin aarde, zon en maan ten opzichte van elkaar dezelfde stand aannemen. De maan heeft niet dezelfde schijnbare baan als de zon. (Gezien tegen de achtergrond van vaste sterren.) Tweemaal gedurende een maanmaand kruiste de maan de schijnbare baan van de zon, met als kruispunten de maanknopen. Met de cyclus wijzigen deze knopen hun positie tegen de sterrenachtergrond. Op het moment dat zon en maan zicht dicht bij een van deze knopen bevinden, doet zich een zonsverduistering voor. Bevindt de zon zich nabij de ene knoop en de maan zich op hetzelfde tijdstip bij de andere, dan hebben we een maansverduistering.

Oktaeteris

De talrijke kleine staten van het oude Hellas hadden elk hun eigen kalender, berustend op een gebonden maanjaar. De Atheners regelden van oudsher hun leven naar maanmaanden, waarvan zij het begin vaststelden naar het verschijnen van de sikkel van de nieuwe maan in het westen. Zij hadden een Pleiaden-jaar en moesten derhalve van tijd tot tijd een embolistische maand inlassen. Toen men ontdekte dat 99 maanmaanden ongeveer gelijk waren aan 8 jaren maakten de Atheense kalenderautoriteiten gebruik van deze 8-jarige cyclus, Oktaeteris genaamd.

Embolistische maand

Een embolistische maand is in feite gewoon een ander woord voor schrikkelmaand. Bij een schrikkelmaand is er een extra dag toegevoegd, zodat dat jaar 366 dagen telt in plaats van de normale 365. Wanneer dat gebeurd heeft februari een dag meer, deze gaat dan niet tot 28 maar tot de 29e. Zo’n extra dag komt één keer in de vier jaar voor.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.