Het leven in 2084

Beoordeling 5.1
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas vwo | 5537 woorden
  • 21 juli 2009
  • 11 keer beoordeeld
Cijfer 5.1
11 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ANW
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!


Inleiding

Broeikaseffect
Biotechnologie
Wetenschap
Buitenaardse intelligentie
IJstijd
Duurzame ontwikkeling
Energie
Algemeen beeld van 2084 
Bronnen

Hoe is het leven op aarde in 2084?
Toen wij hoorden over deze PO en de onderwerpen lazen wisten we gelijk al dat we een eigen onderwerp zouden kiezen. We bladerden het boek wat door en kwamen bij deze opdracht uit. Deze leek ons wel geschikt!
Het had alles te maken met ANW (het stond tenslotte in het ANW-boek) maar het was ook nog eens interessant en het werd al helemaal leuk toen we zagen dat je bij deze opdracht ook nog eens je fantasie de vrije loop mocht laten gaan. En dat deden wij! Natuurlijk wel vanuit ANW-invalshoeken. Lees verder en ontdek hoe volgens ons het leven in 2084 eruit ziet!

Broeikaseffect
Hoe hoger je komt in de atmosfeer, hoe ijler deze wordt. De atmosfeer is een uiterst dun vliesje in vergelijking met de doorsnede van de aarde. Toch is het een effectief schild. De atmosfeer werkt namelijk als een paraplu tegen ruimtepuin.
Kleine brokstukken die uit de ruimte naar beneden vallen worden door de buitenste laag van de atmosfeer afgeremd en vrijwel alles verdampt.

De zon zendt zichtbaar licht en andere straling uit. De meeste straling is schadelijk voor ons, het bevat namelijk zoveel energie dat levende cellen daarvan kapot gaan. De atmosfeer filtert deze schadelijke straling, alleen ‘zachte’ ultraviolette straling kan tot het aardoppervlak doordringen.

De ozonlaag (ijle luchtlaag in de stratosfeer) absorbeert ultraviolette straling en de energie wordt in warmte omgezet. De beschermende werking berust op een omkeerbare reactie. De ozon neemt namelijk ultraviolette straling op en valt uiteen in een zuurstofatoom en een zuurstofmolecuul. Hierbij komt warmte vrij. Een zuurstofatoom en een zuurstofmolecuul vormen samen weer ozon. Beide reacties zijn met elkaar in evenwicht. Maar sinds 1970 blijkt uit metingen dat onze ozonlaag dunner wordt, dit komt door gassen die niet in de natuur voorkomen maar in bijvoorbeeld koelkasten namelijk Cfk’s. Als de ultraviolette straling in de stratosfeer op Cfk’s valt, komen losse chlooratomen vrij. Die zetten veel ozon om in zuurstofmoleculen zonder dat er zuurstofatomen ontstaan, het evenwicht is verstoord. De afbraak van de ozonlaag is gevaarlijk voor het leven op aarde. Gelukkig zijn de productie en het gebruik van bepaalde schadelijke producten verboden en vervangen door betere producten.

De warmte die de aarde van de zon ontvangt verwarmt het aardoppervlak. Een deel van die warmte straalt de aarde als infrarood licht weer uit. Maar dit infrarood licht wordt vooral door broeikasgassen zoals waterdamp en koolstofdioxide vastgehouden. Deze gassen vormen een soort deken rondom de aarde die de warmte vasthoudt. Als dit natuurlijke broeikaseffect niet zou bestaan dan zou het gemiddeld over de wereld veel kouder zijn dan de huidige wereldgemiddelde temperatuur van ongeveer 15 graden. Maar de laatste tijd is er een toename aan broeikasgassen en dat komt door de mens (door gebruik van fossiele brandstoffen). Zo krijgen wij een versterkt broeikaseffect. Ook de warmte neemt hierdoor toe en kan niet weg door de deken rondom de aarde. De temperatuur op aarde stijgt hierdoor.

Broeikaseffect, warmer of kouder?
Sinds de film 'The Day after Tomorrow'  hebben we in ieder geval van het idee gehoord: temperatuurstijging zorgt voor een kleine ijstijd. Dit lijkt heel tegenstrijdig maar het dat is het echter helemaal niet.
Bijvoorbeeld het effect van temperatuur stijging op verdamping. Hoe warmer de aarde, hoe meer water er op zeeniveau verdampt en in de hoge, koudere atmosfeer condenseert tot wolken. Die wolken kaatsen zonlicht terug de ruimte in, zodat dat het aardoppervlak niet kan verwarmen. Hierdoor wordt de temperatuurstijging afgeremd. Het originele verschijnsel (temperatuurstijging) wordt daardoor tegengewerkt. Het wordt dus kouder op aarde, het kan zelfs zo koud worden dat er sprake is van een nieuwe (kleine) ijstijd.
Of niet? Waterdamp is tenslotte een broeikasgas. Bij een hoge temperatuur kan de lucht meer waterdamp bevatten dan bij lage temperatuur. Hoe hoger de temperatuur dus wordt, hoe meer waterdamp er in de atmosfeer komt. Die extra waterdamp versterkt het broeikaseffect weer: warmte op aarde neemt toe.

Atmosfeer, land en zee beïnvloeden elkaar op talloze manieren.
Neem als voorbeeld de Golfstroom. Dankzij Golfstroom (vernoemd naar zijn beginpunt, de Golf van Mexico) hebben wij in West-Europa een zachter klimaat dan in andere plekken op dezelfde breedtegraad. Dit komt doordat de Golfstroom warm zout water naar het noorden vervoerd, zonder de Golfstroom zou het in Europa dus een stuk kouder zijn. In de buurt van Groenland koelt de Golfstroom af door het koude omliggende water en zinkt daardoor diep de oceaan in. In de diepten onder de Golfstroom gaat een stroom koud water terug naar Amerika (Mexico) om daar weer op te warmen en op te stijgen. De Golfstroom kan verstoord raken. Dit gebeurt wanneer het heel veel en lang regent. Regen is namelijk niet erg zout en hoe meer regen hoe sterker het zoute zeewater wordt verdund. Hierdoor zinkt het water slechter de diepte in en wordt de circulatie belemmerd. Dit alles kan ook gebeuren als de ijskappen smelten, want die zijn ook minder zout dan het oceaanwater en gebeurt er hetzelfde proces als bij heftige regenval.

Beide oorzaken van verstoring van de Golfstroom wordt veroorzaakt door temperatuurstijging. Regen komt immers uit regenwolken en die worden gevormd door verdamping van oceaanwater. En de ijskappen smelten pas bij een hogere temperatuur. Temperatuurstijging kan er dus voor zorgen dat het kouder wordt. Maar de komende honderd jaar verwachten de onderzoekers in ieder geval geen spectaculaire klimaatwisselingen.

Broeikaseffect en politiek
Het beperken van de uitstoot van broeikasgassen staat de economische groei in de weg. Ook zijn vervangende milieuvriendelijke producten vaak duurder en daarom gebruiken mensen minder snel de milieuvriendelijke producten. Daar komt nog bij dat veel ontwikkelingslanden het broeikasprobleem als een westers probleem zien. Zij willen pas beperkingen accepteren als de rijke landen dat zelf ook doen. Maar er zijn gelukkig ook nog mensen die er wél wat aan doen zoals Al Gore. Hij heeft namelijk een documentaire gemaakt over de gevaren broeikaseffect. Hij wil dat de mensen zich er bewust van worden en er iets aan gaan doen. Het begint immers bij jezelf. Er zijn ook vele conferenties gehouden over dit probleem en er zijn vele verdragen afgesloten waarmee ze de uitstoot hopen te
verminderen zoals het Kyoto-verdrag.

Biosfeer
Het dunne schilletje aan het oppervlak van de aarde waar leven in voorkomt, heet de biosfeer. Tegelijkertijd is de biosfeer het domein van gassen, zonne-energie en water. Aan de bovenkant is de biosfeer afgesloten door de hogere atmosfeer. Onder de biosfeer bevindt zich de voor leven ondoordringbare aardkorst. Alle vormen van leven zijn van de biosfeer en van elkaar afhankelijk.

In de woestijn van Arizona staat een enorme kas. Biosphere 2. In deze kas zijn verschillende landschappen nagebootst zoals een regenwoud, woestijn, oceaan etc. In de kas leven verschillende plantensoorten, dieren en mensen.
Deze kas is een wetenschappelijk project waarin men de echte biosfeer (Biosphere 1) probeert na te maken. Het is een model van de biosfeer van de aarde. Deze proef heeft meer inzicht opgeleverd in de verschillende kringlopen die ook in de echte biosfeer voorkomen.

Klimaat van het verleden
Vanaf het jaar 1908 tot 1944 is het warmer geworden op aarde, en ook weer vanaf 1975. In 1998 was de wereldgemiddelde temperatuur 14,6 graden. Dat is 0,9 graden boven het gemiddelde van 1856-1899, en waarschijnlijk het warmste jaar van de afgelopen duizend jaar! In totaal is de wereldgemiddelde temperatuur in de twintigste eeuw met ongeveer 0,6 graden gestegen.

Klimaat van de toekomst
In de toekomst zal de temperatuur waarschijnlijk sterk stijgen.
De winters zullen korter duren en er zal meer neerslag vallen. Ook zullen de winters zachter/warmer zijn. Dat de temperatuur toeneemt wilt niet zeggen dat er ook meer zon is, integendeel al die wolken houden de zon juist tegen!
Ook zal er in de zomer meer en zwaardere regenbuien vallen. We zullen dan nooit meer op natuurijs kunnen schaatsen (niet dat we dat nu nog echt kunnen) en er zal nooit meer een elfstedentocht plaatsvinden. Misschien wordt het zelfs wel te warm op aarde om te kunnen leven. Sommige onderzoekers denken dat er na deze warme periode weer een ijstijd komt.

Wij zullen dit echter allemaal niet meer meemaken maar hebben door onze milieuvervuilende producten de aarde wel verpest voor de volgende generatie. Zij zullen nooit meer lekker op het strand door de zon bruin bakken of lekker skiën in de Alpen. Maar de zeespiegel zou ook ernstig stijgen, en Nederland zou grotendeels onder water komen te liggen. Maar niet alleen Nederland, maar ook steden zoals Londen, Bangkok en New York worden overspoeld. Een temperatuurstijging met één graad heeft namelijk een uiteindelijke zeespiegel stijging van tien tot dertig meter tot gevolg. De visserij, koraalriffen en zoetwater lopen dan grote risico’s. Er komt hierdoor watertekort. Waardoor de landbouw (met name rijst) weer in gevaar komt.
Kortom het wordt warmer op aarde, maar niet zonniger, meer regen en een stijging van de zeespiegel. Met alle gevolgen van dien.
Dit is ons beeld van de toekomst.

Verschillen in de biotechnologie
Biotechnologie is een breed begrip wat zich verspreid van het fokken van dieren (klassieke biotechnologie) tot laboratoriumonderzoeken (moderne biotechnologie). Hier gaan we het hebben over de modernste biotechnologie wat te maken heeft met genetische modificatie ook wel genetische manipulatie, mutatie veredeling en celfusie.

Genetische modificatie
Genetische modificatie is het bewust veranderen van de genen van een organisme.
De klassieke wijze van het genetisch manipuleren is het kruisen van gewassen of dieren. De moderne wijze is het uitgummen, aanvullen en verwijderen van delen van een cel. Hierbij word niet gebruik gemaakt van het natuurlijke voortplantingsproces van het organisme. Hier wordt een stukje van het DNA overgebracht van het ene naar het andere organisme. Organismen die zo ontstaan zijn worden transgene organismen genoemd. Dit heet zo omdat het overbrengen van eigenschappen transgenese heet.

Mutatie veredeling
Mutatie veredeling is erop gericht dat door het genetisch manipuleren steeds betere soorten ontstaan. Ze proberen hier zoveel mogelijk goede eigenschappen in een organisme te verenigen. De klassieke veredeling vinden ze een te lang proces, omdat het meer dan 8 jaar kan duren voordat je eindelijk hebt wat je hebben wilt. En door het moderne veredelen gaat alles lekker snel en krijg je nakomelingen die beduidend beter zijn dan hun voorgangers.

Celfusie
Bij celfusie worden de cellen van twee verschillende organismen met elkaar versmolten. Hierdoor ontstaat er een nieuw organisme die van beide soorten eigenschappen vertoont.

Deze begrippen zijn ook weer te verdelen in verschillende biotechnologie:
- Rode biotechnologie
Dit zijn alle biotechnologische toepassingen die voor het medische vakgebied gebruikt worden.
- Witte biotechnologie
Dit betreft alle biotechnologische processen die chemische productie vervangen. Denk aan insecticide.
- Groene biotechnologie
Dit heeft te maken met alle agrarische toepassingen voor biotechnologie.

Toekomstverwachting
De medische toepassingen van de biotechnologie zullen hoogstwaarschijnlijk de meeste vooruitgang boeken. Er zullen bijvoorbeeld medicijnen worden gevonden om ziekten als kanker en Aids te behandelen of zelfs te bestrijden. En medicijnen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van een individu.
Door biotechnologische technieken te gebruiken, zullen er sneller en preciezere diagnoses kunnen worden vastgesteld voor ziekten. Een andere ontwikkeling is de mogelijkheid delen van een lichaam na te maken uit cellen die ook in je lijf voorkomen, zo zullen implantaten niet meer afgestoten worden.
Voor zowel ecologische, sociale en economische problemen zullen er vele uitkomsten komen voortkomend uit de biotechnologie.
Zolang niemand er misbruik van maakt en het alleen voor goede doeleinden gebruikt (en zeker weet dat alles goed gaat, en er geen vreemde organismen uit voort komen) ziet het er goed uit voor de biotech.

Alvorens al dit kan gebeuren (en het zal resulteren in iets goeds), moeten zaken als klonen en andere onderwerpen uit de biotechnologie wel eerst ethisch verantwoord worden en worden geaccepteerd door de maatschappij.

Wat is wetenschap?
Onder wetenschap verstaan we veel dingen. In de wetenschap gaat het om het weten van dingen en die kennis dan weer toepassen. De wetenschap gaat ver terug in de tijd, de eerste wetenschappers waren de Griekse filosofen. Zij begonnen na te denken over de allerdaagse dingen. Hoe alles was ontstaan en waarom alles gebeurde.
Later is de wetenschap in veel stromingen opgesplitst. Je hebt wetenschap over techniek, natuur, het heelal en nog veel meer.
Bij wetenschap is het belangrijk om kennis te krijgen, deze kennis is nooit helemaal zeker. Elke dag worden er wel weer nieuwe dingen ontdekt en oude formules omver gehaald. Wetenschappers testen hun kennis om erachter te komen of het waar is. Door inductie en deductie willen de wetenschappers proberen hun modellen te verfijnen en aan te scherpen. Het idee achter inductie is om door waarnemingen een conclusie te trekken. Bij deductie gaat het meer om redeneren en na te denken. Deze twee dingen zijn voor de wetenschappers van nu even belangrijk.
Wetenschappers proberen te testen of een hypothese onjuist is. Dit noemt met falsificatie. Hoe beter een hypothese op haar eventuele onjuistheid is te testen hoe wetenschappelijker deze is.

De wetenschap van vroeger
Vroeger was de wetenschap anders. Als je bijvoorbeeld naar de tijd van de verlichting kijkt zie je dat ze daar heel anders tegen wetenschap aankeken. De grote wetenschappers uit die tijd, zoals Galilei, werden toen vervolgd. Dit komt door de kerk, wetenschap haalde de fundamenten van de kerk onderuit waardoor ze bang was minder macht te krijgen.
Nog verder terug, in de tijd van de Grieken en de Romeinen, stonden wetenschappers juist vaak hoog in aanzien. De filosofen hadden vaak een eigen school om aan anderen de kennis over te brengen. De wetenschappers maakten toen wel minder gebruik van deductie.
Vroeger was de wetenschap minder ontwikkeld dan nu, wat logisch is. Wij kunnen met onze moderne middelen en computers veel preciezer dingen bewaren, controleren en vergelijken.

De wetenschap nu
Vandaag de dag zijn er veel wetenschappers. Ze proberen allemaal om nog meer kennis te verkrijgen. Met behulp van computers en andere middelen gaat dit makkelijker. Wij beschikken nu bijvoorbeeld bijna over een deeltjesversneller, waarmee atomen snel door een buis worden gejaagd om te zien wat er gebeurt als ze botsen. Dat was in de tijd van de verlichting ondenkbaar.
Veel mensen houden zich wel te veel vast aan de wetenschap en de uitvindingen die gedaan worden. Sommige mensen raken helemaal afhankelijk van de moderne snufjes en vergeten dat er een echt leven is. Er bestaat namelijk al een virtuele wereld op het internet, second life. Daar kunnen mensen een eigen persoonlijkheid ontwikkelen, allemaal dankzij de wetenschap. Maar is dit wel een goede uitvinding? Of blijft men in een waanwereld hangen?
De wetenschap heeft ook veel goed gedaan. Er zijn veel medicijnen ontwikkeld en de ziekenhuis apparatuur is modern. Daardoor zijn bij veel mensen levens gered.

De wetenschap in 2084
Negatieve invloed van wetenschap: We denken dat de wetenschap in 2084 nog verder ontwikkeld zal zijn dan nu. Er zijn nieuwe ideeën en er is veel automatisch. Misschien dat er dan al bijna geen mensen nodig zijn in fabrieken en winkels. Mensen zullen helemaal afhankelijk zijn van de wetenschap, ze zullen niet meer zonder kunnen. Het kan ook dat iemand een heel erg virus over de wereldcomputers heen laat gaan zodat er niks meer overblijft van internet en dergelijke. Dat zou een ramp zijn, de mensen van dan zullen waarschijnlijk niet meer zonder deze luxe kunnen. De mensen zullen dan in paniek raken en die paniek zou zich verspreiden over de wereld. De wetenschap kan dan nog weinig doen.

Positieve invloed van wetenschap: Het kan ook zijn dat er door de wetenschap heel veel problemen opgelost zijn. Misschien zijn de derde wereldlanden wel helemaal niet arm meer en kan iedereen gebruik maken van de wetenschap. Ziekenhuizen zullen nog beter worden en alles is mogelijk. Waarschijnlijk zullen er dan robots zijn die de rotklusjes op kunnen knappen voor de mensen.

Astrobiologie
Astrobiologie is de wetenschap die zich bezighoud met buitenaards leven, en
de mogelijkheid daarvan. Omdat er nog geen bewijs is van buitenaards leven, houden astrobiologen zich voornamelijk bezig met uitzoeken wat de
benodigdheden voor buitenaards leven zijn en maken ze modellen van planeten waar leven bestaat. Hierdoor is het dus voornamelijk een speculatieve wetenschap.

Voorwaarden voor buitenaards leven.
Een belangrijk onderdeel van astrobiologie is het precies vaststellen wat
nou eigenlijk de minimale voorwaarden zijn voor leven op een andere planeet. Zo moet er in ieder geval vloeibaar water aanwezig zijn, net als stikstof en koolstof. Als volgende voorwaarde moet de omloopbaan van de planeet stabiel zijn, zodat het leven tijd heeft om zich te ontwikkelen. En als derde voorwaarde wordt de stabiliteit van de ster waar de planeet om draait
gegeven.

Zoektocht naar buitenaards leven
Mensen houden zich veel bezig met de mogelijkheid of buitenaards leven
bestaat en zijn daarom hard op zoek naar buitenaards(e) leven/intelligentie.
We zoeken op 2 manieren. Op lokaal niveau zoeken ruimtesondes ons hele
sterrenstelsel af naar vormen van buitenaards leven. Zo worden Mars, Titan
en de planeet Europa grondig bestudeerd of er buitenaards leven is, of mogelijk zou kunnen zijn. Er zijn redenen om aan te nemen dat er ooit op Mars leven is geweest, omdat daar vroeger waarschijnlijk vloeibaar water was. Dit weten we omdat er grote canyons zijn die ooit door stromend water zijn uitgeslepen. Op Titan is er een atmosfeer met voornamelijk stikstof en enige methaan aanwezig, maar de kans dat er leven is is zeer klein. Europa is wel een grote kanshebber voor buitenaards leven. Het oppervlakte is zeer vlak, en vol met
ijsvelden, die steeds dichtvriezen en weer smelten. Er zijn aanwijzingen dat
er onder die ijsvelden een oceaan zou zijn van meer 100 km diep. Dit zou
betekenen dat er op Europa meer water aanwezig is dan op aarde. Door de
getijdenwerking met Jupiter en zijn andere manen, vervormt de planeet
telkens, waardoor er wrijving, en dus warmte ontstaat. Hierdoor zou het
kunnen dat er onder die ijsvelden in de oceaan, eenvoudig leven is
ontwikkelt.

De 2e manier gaat er van uit dat als er op aarde intelligent leven is, dat
er ergens anders ook intelligent leven kan ontstaan, en dat die wezens ook
gebruik maken van communicatie via radiogolven. De ruimte wordt dus op grote schaal afgezocht naar radiogolven. Dit heeft echter nog nooit iets
bruikbaars opgeleverd.

Buitenaards scenario
Dit scenario gaat over een planeet in een zonnestelsel naast de onze. Wetenschappers ontdekken in 2084 een manier om verder te reizen dan ons eigen zonnestelsel, en stuiten op een planeet waar het leven zich ver ontwikkelt heeft, tot een ecosysteem die op een soortgelijke manier als op aarde functioneert. Er komen talloze organismen voor, die allemaal wel iets van een aards organisme weghebben. Er groeien ook een soort van planten, die de atmosfeer van haar stofjes (zuurstof, helium) voorziet. Er is een atmosfeer, alleen is die heel anders als die op aarde, en ook de luchtdruk is vele malen hoger als op aarde. De omloopbaan van de planeet om zijn eigen as gaat dubbel zo snel, dus lijkt het alsof de tijd ook dubbel zo snel gaat. Deze planeet kent 6 seizoenen, die niet alleen worden veroorzaakt door de omloopbaan om de nabije ster, maar ook doordat deze planeet 2 manen heeft die grote invloed op de seizoenen heeft.

De planeet is Vostok gedoopt, genoemd naar het plaatsje waar de telescoop stond waarmee de planeet voor het eerst ontdekt is. De planeet bestaan bijna geheel uit klei en oceanen. Het is ongeveer tweemaal zo groot als de aarde, en er is ongeveer 3 keer zoveel water aanwezig. In de atmosfeer zit een grote hoeveelheid helium (60%), en een redelijke hoeveelheid stikstof (30%) en een kleine hoeveelheid zuurstof en co2 (ieder 5%). Hier op aarde heeft elk organisme zuurstof nodig om te overleven, maar dat ligt op Vostok net iets anders. De organismen daar lijken zich te voeden met helium, aangezien daar grote hoeveelheden van aanwezig zijn, en wordt aangevuld door een soort van bomen, terwijl zuurstof een schaars goed blijkt te zijn. Verder zijn er grote oceanen van methaangas te vinden. Deze oceanen zijn ontstaan doordat er grote gasbellen vanuit de kern van de planeet naar boven komen. De temperatuur op de planeet varieert met de seizoenen tussen 30 en -10 graden Celsius.

Organismen op deze planeet
Om te beginnen leeft er op de planeet een soort vliegende walvis. Dit wezen kan vliegen doordat hij de helium uit de atmosfeer verbrand in zijn achterlichaam waardoor er voortstuwing plaatsvindt. Ze zijn ongeveer 35 meter lang, en hebben daarom de bijnaam “heliumreuzen” gekregen. Deze wezens leven boven het bladerdek van een ander soort organisme, die wij hier op aarde een soort van bomen zouden noemen. Deze wezens hebben de naam Cosmic Larva gekregen. Bij nader onderzoek bleek dat deze “bomen” geen bomen met bovengrondse wortels waren, maar echte lopende organismen. Deze wezens zijn ongeveer 150 meter hoog, en zijn over de gehele planeet verspreid, behalve op de oceanen. Ze voeden zich met een soort van fotosynthese, maar dan gebaseerd op helium. Om hun enorme gewicht staande te kunnen houden, hebben ze een soort van heliumballonnen als bladeren, die ieder zo’n 30 meter in doorsnee zijn. Omdat het bladerdek van de Larva zo groot is, komt er geen licht door tot de grond. Hierdoor leven er veel kleine organismen die hun eigen licht produceren. Dit leven is echter niet verder ontwikkelt en dus niet echt interessant om te bespreken. Vlak onder het bladerdek leeft een soort roofdier, de Predactiron. Ze zien eruit als een soort raptors met vleugels, maar gedragen zich meer als een soort bijen of wespen kolonie. Ze leven van de heliumreuzen, maar die vliegen grotendeels van de tijd veel te hoog om een aanval te kunne laten slagen. Op het moment dat de heliumreuzen naar het bladerdek afdalen om te eten, zijn ze in een zwakke positie, en kunnen ze aangevallen worden. Ze kunnen namelijk wel veel hoger komen dan hun belagers, maar ze zijn met hun enorme lichaamsmassa ook veel trager. de Predactirons leven in groepsverband en zijn sterk afhankelijk van elkaar, omdat hun prooi vele malen groter is.

Wat is een ijstijd?
Zo’n 600.000 jaar geleden veranderde het klimaat op aarde. De straling van de zon werd minder, de winters werden kouder en ook de zomers waren niet meer zo warm. De zomers werden korter en de winters langer. Er was een ijstijd ontstaan. Een ijstijd is een geologisch tijdvak waarin ijskappen in voorkomen. Een ijstijd is niet, zoals veel mensen denken, hetzelfde als glaciatie (glaciaal) een koude periode. Tegenwoordig leven we ook in een ijstijd, in Groenland liggen bijvoorbeeld ook gletsjers. Maar vaak wordt met de term ‘ijstijd’ de ijstijd in het Pleistoceen bedoeld, zo’n 2,6 miljoen jaar geleden. Toen was het Amerikaanse continent tot aan de grote meren met ijs bedekt, en in Europa kwam het ijs tot in Denemarken en Noord Duitsland. In de twee ijstijden daarvoor kwam het ijs ook in Nederland: de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe zijn de eindmorenes van de ijskap.

Wat veroorzaakt de ijstijd?
Naar de oorzaken van de ijstijd blijft het gissen. De belangrijkste theorie is die van de Servische wetenschapper Milutin Milankovich. Volgens zijn theorie is het klimaat op aarde namelijk afhankelijk van 3 factoren die van invloed zijn op de hoeveelheid zonne-energie die de aarde ontvangt. Deze factoren zijn:
• De baan van de aarde rond de zon is niet precies een cirkel, maar een ellips. De excentriciteit (langgerektheid) van de ellips verandert regelmatig.
Deze cyclus heeft invloed op de afstand aarde-zon.
• De stand van de aardas ten opzichte van het baanvlak schommelt ook regelmatig, tussen een hoek van 22o en 24.5o. Deze cyclus heeft invloed op de hoek waaronder de zonnestralen de aarde raken op het noordelijk en zuidelijk halfrond.
• Ook de stand van de aardas in de ruimte vertoont een schommeling: de precessiecyclus. Je kunt dit vergelijken met de schommelingen in de draaias van een tol. Er zit een cyclus van ongeveer 20.000 jaar in. Deze cyclus bepaalt op welk tijdstip in het jaar de aarde het dichtst bij de zon staat.

De effecten van de drie variabele factoren heeft hij weergegeven in tabellen. En in 1976 werd er bewijs gevonden die de juistheid van zijn theorie ondersteunde.

Wat zijn de gevolgen van de ijstijd?
Het oprukkende ijs en sneeuw verplaatste zich steeds verder naar het zuiden. Waar vroeger regen viel, viel nu sneeuw. Regen stroomt terug naar de zee, maar sneeuw en ijs niet waardoor de zeespiegel daalde. Hierdoor werden de eilanden met het vasteland verbonden.

Het terugtrekkend ijs laat een grond achter waarop weinig wilt groeien en grote open kale vlaktes (toendra). Waarschijnlijk kan de mensheid dit niet overleven en gaat ten onder.

IJstijden in het verleden
We hebben al wel eens eerder een ijstijd gehad, namelijk 100.000 jaar geleden. In die tijd heerste er in Europa een ijskoud klimaat. Er waren namelijk enorme ijskappen en gletsjers die grote delen van de aarde bedekten. Gemiddelde temperatuur van -20 was toentertijd voor Nederland heel normaal. Maar ongeveer 15.000 jaar geleden nam de gemiddelde temperatuur plotseling toe. Toen was de wintertemperatuur in een keer gestegen naar 15 tot 20 graden in Nederland! Maar dat waren niet de enige temperatuur veranderingen, want rond 10.000 jaar geleden waren er namlijk nog een keer temperatuursveranderingen.

Toentertijd werden de klimaatveranderingen in het verre verleden niet toegeschreven aan de mens, wat nu wel het geval is. Natuurlijke processen op de aarde zorgde én zorgen ervoor dat klimaten veranderen.

IJstijden in de toekomst
In de toekomst (2084) zal er een ijstijd kunnen zijn, de zeespiegel zal dan dalen, de Noordzee zal droog vallen en bedekt worden onder sneeuw en ijs. Er zullen dan meer gletsjers komen en de ijskappen zullen zich uitbreiden. Zoetwaterwinning vanuit het ijs van de poolkappen kan dan wel. Ook levert dit waarschijnlijk andere dier en plantensoorten op. Het staat niet vast of de mens de komende ijstijd wel kan overleven….

Wat is duurzame ontwikkeling?
Duurzame ontwikkeling is een concept waar de ecologische, economische en sociale belangen bij elkaar komen. De duurzame ontwikkeling streeft ernaar om een balans te vinden tussen deze drie concepten, voor deze maar ook voor de komende generaties.
Dit begrip omvat ook alle ontwikkelingen op zowel technisch, economisch, ecologisch en sociaal vlak om de wereld zuiniger en efficiënter te maken. Uit een rapport van de VN over duurzame ontwikkeling werd het als volgt beschreven: "Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen."

De geschiedenis van duurzame ontwikkeling
In 1987 verscheen het rapport “Our common future” van de World Commission on Environment and Development van de Verenigde Naties, waarin duurzame ontwikkeling centraal stond. Dit rapport staat ook wel bekend als het Brundtland-rapport, naar Gro Harlem Brundtland, de toenmalige voorzitster van de commissie.
Er werden toen afspraken gemaakt over het gebruik van de aarde, we moeten er zuinig mee omgaan anders is er niks over voor de volgende generaties.

Heeft duurzame ontwikkeling zin?
Zolang iedereen zich aan de regels houdt heeft duurzame ontwikkeling wel degelijk zin. Als we zuiniger omgaan met de aarde kunnen we er ook langer van genieten. Dit is nodig omdat leven op deze planeet anders niet lang meer kan doorgaan. Onze kleinkinderen zullen dan niet meer de mogelijkheden hebben die wij hebben. Dat zal allemaal verpest worden door overmatig gebruik van de natuurlijke hulpbronnen die dan op zullen raken. Daarom zijn we het eigenlijk verplicht aan de volgende generaties om zuiniger om te gaan met de aarde.

Duurzame ontwikkeling in 2084
Negatief: het kan zijn dat we ons niet houden aan de opgestelde regels over het gebruik van de aarde en haar grondstoffen. Dat zal hele grote gevolgen met zich meedragen. De aarde zal niet meer hetzelfde zijn. Veel producten kunnen dan waarschijnlijk niet meer geproduceerd worden omdat de grondstoffen ontbreken. De aarde zal ernstig verzwakt zijn en vervuild. Misschien is het dan wel zo erg dat de mensen niet meer in staat zijn te leven. Als dit voor 2084 moet gebeuren moet het wel snel bergafwaarts gaan, de kans is er wel.

Positief: als we ons wél aan de regeltjes houden kan het allemaal goed aflopen. Misschien is er dan minder vervuiling op de wereld en mensen kunnen beter omgaan met het milieu. Er zullen meer bossen zijn en daardoor zal er meer zuurstof in de lucht zijn, mensen zullen hierdoor meer energie hebben en opgewekter zijn. Door deze extra positieve energie zullen mensen veel meer ideeën krijgen en zal er veel verbeteren in deze wereld. Het kan dus alleen maar goed gaan.

De aarde
De zon zendt allerlei straling uit, zoals ultraviolette straling. Deze is schadelijk voor levende organismen. Deze ultraviolette straling dringt nu nog niet door tot het aardoppervlak. De atmosfeer absorbeert deze straling en zet het om in warmte. De atmosfeer wordt gevormd door de ‘uitgassen’ van de aarde. Dus zolang als er vulkanen zijn die het doen, zal de atmosfeer om de aarde heen blijven. De aardatmosfeer beschermt het leven op aarde op twee manieren; enerzijds als een zonnebril, anderzijds als een paraplu tegen het ruimtepuin.

En toch heeft de aarde niet alleen een atmosfeer nodig om in leven te blijven. Ook is de aanwezigheid van vloeibaar water en zuurstof belangrijk. Zonne-energie wordt door water als het ware verdeeld over het aardoppervlak dmv de waterkringloop. Zo komt er niet ergens op aarde een teveel aan zonne-energie en blijft de temperatuur overal constant. Ook wordt zonne-energie vervoert via de atmosfeer, een kwart van wat op de atmosfeer komt wordt teruggekaatst. De rest wordt gebruikt om de atmosfeer en de aarde te verwarmen.

2084
Stel, het is 2084. 77 Jaar van nu. Hoe zit het met de zon? Schijnt hij minder of meer? Zal hij meer of minder energie uitstralen? Mijn visie hierop: ik denk dat in 2084 geen gebruik meer wordt gemaakt van de zon. De door de kernfusie verkregen energie zal grotendeels gebruikt worden. Uiteindelijk zal de hele wereld bezet worden met kernfusiecentrales.

Een andere mogelijkheid is de atmosfeer die aftakelt. De chemische gassen die wij uitzenden vanaf de aarde zijn schadelijk voor de atmosfeer en ozonlaag. De atmosfeer laat teveel zonne-energie door, temperatuur op aarde stijgt tot hoge temperaturen, teveel water wordt verdampt: mens kan niet meer leven. Dat is natuurlijk een stuk fantasie, want wetenschappers beweren dat de brandstofcel zich perfect leent voor ‘microwarmtekrachtcentrales’. Als de restwarmte wordt gebruikt, kan het rendement oplopen tot bijna 85%. Elk huis een brandstofcel en je hebt geen elektrische centrales meer nodig! Om te beginnen krijgt de consument goedkope elektriciteit uit aardgas. In de toekomst, als het aardgas begint op te raken, kan een samenleving die al brandstofcellen gebruikt makkelijk overschakelen op de ideale energiedrager: waterstof, verkregen door omzetting zonne-energie. Maar eerst moet de brandstofcel goedkoper worden. De huidige prijs is rond de 4000 gulden per kilowatt. Verdere ontwikkelingen en vooral serieproductie kunnen daar makkelijk een nul afhalen.

Andere optie:door de CO2 word de atmosfeer alleen maar dikker waardoor de warme lucht niet vrij kan. Dat is het broeikaseffect. De noord- en zuidkappen (water) verdampt waardoor de zeespiegel intens stijgt en dat door de koude stromen de Atlantische waterstroom stil komt te liggen waardoor er geen warme lucht meer naar europa toewaait. Hoppa, nieuwe ijstijd.

Hoe zal het zijn in de toekomst?
Doordat we teveel energie gebruiken, zal er uiteindelijk een broeikaseffect ontstaan. Deze resulteert weer in een nieuwe ijstijd.
Immers doordat wij zoveel haarspray en dergelijke gebruiken, komt er een teveel aan CFK-gassen in de atmosfeer, waardoor wij een soort van deken om de aarde krijgen. Dit is het versterkte broeikaseffect. Door alle warmte die zo over de aarde wordt verspreid, smelten de poolkappen. Al dit smeltwater komt in de oceanen terecht, die uitkomen op de landen. Dit verstoord de oceanische lopende band. Waardoor we een ijstijd krijgen.
We kunnen dit hele proces voorkomen, door minder vervuilende producten te gebruiken en verdragen af te spreken. Dus door aan duurzame ontwikkeling te doen.

Door dat gat in de ozonlaag, die ontstaan is door geen gebruik te maken van duurzame ontwikkelingen, kun je huidkanker krijgen. Door de biotechnologie in de toekomst, zal dit voorgoed verleden tijd zijn. De wetenschap zal alle problemen oplossen!

Bronnen Broeikaseffect:
Boeken: Solar deel 2
Internet sites: http://www.kennislink.nl
http://www.knmi.nl/klimaatverandering_en_broeikaseffect/factsheets/klimaat_en_klimaatverandering.html
Bronnen Biotechnologie:
Boeken: Solar deel 2
Internet sites: http://nl.wikipedia.org/wiki/Biotechnologie
http://www.veb.net/effect/effectartikel.php?newsnr=2158&SID=1552b0298a4888991c1c9b85e37f1a5d
http://staff.science.uva.nl/~dcslob/lesbrieven/Susan/Susan.html
http://www.scholieren.com/werkstukken/biologie H9/10
http://www.vib.be/NR/rdonlyres/95A93043-0A26-4742-861A-ACF54A58C5A7/0/Bioveiligheid.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Genetische_modificatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Veredeling
http://www.google.nl/search?q=celfusie&hl=nl&start=0&sa=N
http://europa.eu/scadplus/leg/nl/lvb/i23011.htm
http://www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/vhish9rwahjc
http://www.liberales.be/cgi-bin/show.pl?column&debackerbiotech&print
http://www.gentech.nl
http://www.veb.net/effect/effectartikel.php?newsnr=2158&SID=1552b0298a4888991c1c9b85e37f1a5d

Bronnen Wetenschap:
Boeken: Solar deel 2
Internet sites: http://www.wikipedia.nl

Bronnen Buitenaardse Intelligentie:
Internet sites: http://www.wikipedia.nl

Bronnen IJstijd:
Internet sites: http://nl.wikipedia.org/wiki/IJstijd
http://mediatheek.thinkquest.nl/~jra044/roelof%20homepage/De%20ijstijd.htm
http://www.geo.vu.nl/users/huik/ijstijd.html#Wat_zijn_ijstijden
http://www.teachersparadise.com/ency/nl/wikipedia/m/mi/milutin_milankovitch.html
http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/infoblok.jsp?infoblok=1201494

Bronnen Duurzame Ontwikkeling:
Boeken: Aardrijkskunde boek
Internet sites: http://www.wikipedia.nl

Bronnen Energie:
Internet sites: http://studenten.samenvattingen.com/documenten/show/440 2086/

En natuurlijk is overal een flinke dosis fantasie toegepast!

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.