Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Depressies

Beoordeling 7.8
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 1770 woorden
  • 27 februari 2002
  • 21 keer beoordeeld
Cijfer 7.8
21 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ANW
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Check check, dubbelcheck!

Heb jij tweestapsverificatie al ingesteld op je accounts? Tweestapsverificatie is jouw tweede slot op de deur šŸ”. Met tweestapsverificatie heb je 99,9 procent minder kans dat je account gehackt wordt. Check hoe jij je accounts beter kunt beveiligen!

Meer informatie
Inleiding: Deze brochure gaat over depressies. Op het moment hebben er naar schatting 600.000 mensen last van een depressie Bij 400.000 mensen wordt deze ziekte niet herkend en dus ook niet behandeld. In deze brochure wordt beschreven wat een depressie is, hoe je een depressie herkent, hoe een depressie ontstaat, hoe een depressie moet worden behandeld, wat u zelf kunt doen en enkele aandachtspunten voor familie en vrienden. Hoe weet u nou of u te maken heeft met een depressie? Als u de laatste tijd erg somber bent en/of nergens zin meer in heeft, moet u eens goed bedenken hoe die kan. Het kan komen dat uw een erg nare ervaring heeft gehad of een ingrijpende gebeurtenis achter de rug heeft. Maar er kan ook helemaal geen aanwijsbare oorzaak voor zijn. Als uw een langere tijd achter elkaar lusteloos en vermoeid bent, kan dit wijzen op een depressie. Vindt u dit herkenbaar bij uzelf of bij mensen in uw naaste omgeving, dan kan deze brochure erg handig zijn. Maar als u meer wil weten over de ziekte depressie, want dat is wat een depressie is: een ziekte en GEEN zwakte, dan is het de moeite waard deze brochure door te lezen. Wat is een depressie en hoe herken je die: Veel mensen hebben last van een depressie zonder dat ze dit zelf beseffen. Vaak hebben de mensen last van klachten als slaapstoornissen, verminderde eetlust, futloosheid en vergeetachtigheid. Hierbij wordt er eerder aan lichamelijke ziekte als geestelijke ziekte gedacht. Maar ook wanneer mensen zich ongelukkig voelen, snel geprikkeld zijn, niet kunnen genieten of neerslachtig zijn, wordt er niet snel aan een depressie is. Er is zeker verschil tussen een tijdelijke stemmingsverandering (als je verdrietig bent of droevig) en een depressie. Wanneer je verdrietig bent, kun je dar vaak een oorzaak voor aanwijzen. Meestal weet je waarom je verdrietig bent en dat verdriet gaat na enige tijd weer over. Een depressie echter hoeft geen aanleiding te hebben. Wanneer je in een depressie terechtkomt weet je vaak niet waarom je je niet zo lekker voelt en dat gevoel kan weken, maanden of zelfs jaren blijven bestaan. Ook is het zo dat als je je verdrietig voelt, je het verdriet even vergeet door leuke dingen te gaan doen. Bij een depressie lijkt het of je nergens plezier aan hebt. Het lege gevoel dat je hebt, raak je eigenlijk nooit echt kwijt. Het lijkt wel of het gevoel dood is. Als je een depressie hebt, voel je je vaak heel anders dan de vrolijke mensen om je heen. Depressies doen zich bij iedereen anders voor. De klachten verschillen per persoon en ook de mate waarin de klachten zich voordoen verschillen. Depressies kunnen op alle leeftijden voorkomen. Bij kinderen en jongeren kan een depressie zich uiten in gedrags- en leerproblemen en bij ouderen komen vaak geheugenproblemen ontstaan. Vaak wordt er dan aan dementie gedacht, maar dit is volkomen onterecht.
De 2 belangrijkste kenmerken van een depressie zijn: · een somber depressieve stemming · het verlies van interesse, plezier en niet blij meer kunnen zijn
Verder moeten er enkele van onderstaande klachten merkbaar zijn, gedurende een langere periode. Als dit het geval is, is de kans groot dat je last hebt van een depressie: · een gevoel van waardeloosheid of schuldgevoelens · slaapstoornissen · verminderde of juist grotere eerlust of grote gewichtsverandering · vermoeidheid of weinig energie · concentratieproblemen of besluiteloosheid · traagheid of juist aanhoudende lichamelijke onrust · terugkerende gedachten over de dood of zelfdoding
Als u behalve 1 van de belangrijkste kenmerken meerdere van deze symptomen bij uzelf of een ander herkent, kan er sprake zijn van een depressie. Het is in zo’n geval aan te raden om naar de huisarts te gaan. Het kan zijn dat een depressie gepaard gaat met vele andere klachten zoals lusteloosheid, paniek- of angstgevoelens, prikkelbaarheid, vergeetachtigheid, verminderde seksuele gevoelens, veel of juist niet kunnen huilen, gevoel van hulpeloos- en hopeloosheid, het leven zonder zin of doel vinden, verwaarlozing van zichzelf, het huis en/of sociale contacten. Het ontstaan van een depressie: Een depressie kan vele oorzaken hebben. Meestal is het niet mogelijk om 1 oorzaak aan te wijzen. Bijna altijd gaat het om een combinatie van eigenschappen en omstandigheden waardoor een depressie ontstaat. De eigenschappen en omstandigheden die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van depressie zijn: Erfelijkheid: Uit onderzoek is gebleken dat depressies voor een deel erfelijk zijn. Sommige mensen hebben een grotere kans op een depressie door erfelijke aanleg. Dit wil niet automatisch zeggen dat je deze ziekte zal krijgen als iemand in je familie aan een depressie lijdt. Ziekte: Een chronische of een plotselinge ziekte kan ook een reden zijn waardoor een depressie ontstaat. Ook zijn er enkele ziektes die de kans op een depressie verhogen, bijvoorbeeld een hersenbloeding, een herseninfarct, suikerziekte, de ziekte van Parkinson, bepaalde vormen van kanker, schildklierstoornissen en de ziekte van Pfeiffer. Medicijnen: Sommige medicijnen kunnen als bijwerking depressieve klachten veroorzaken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij medicijnen tegen een hoge bloeddruk en tegen slaapproblemen. Ook kan een combinatie van verschillende medicijnen, het langdurig gebruik van medicijnen, het ineens ophouden met medicijnen of de combinatie van alcohol me medicijnen leiden tot een depressie.
Karakter en persoonlijkheid: Mensen die veel zelfvertrouwen hebben en optimistisch van aard zijn, hebben minder snel kans op het krijgen van een depressie als mensen die weinig waardering voor zichzelf hebben en pessimistisch van aard zijn. Jeugdervaringen: Bepaalde jeugdervaringen, bijvoorbeeld incest, mishandeling of verwaarlozing, kunnen op een latere leeftijd leiden tot een depressie. Verlies: Wanneer men een dierbaar persoon verliest, kan dit leiden tot een depressie. Maar ook werkloosheid, echtscheiding, achteruitgang van de gezondheid, pensionering en verhuizing kan men ongelukkig maken. Het is heel normaal dat bij een groot verlies gevoelens van somberheid en verdriet optreden. Als deze gevoelens echter niet minder worden na verloop van tijd, kan hieruit een depressie ontstaan. Stress: Huwelijksconflicten, problemen op het werk, het langdurig ziek zijn van een dierbaar baar persoon of het krijgen van een kind, kunnen spanningen veroorzaken en deze kunnen leiden tot een depressie. Hoe behandel je een depressie: Een depressie is goed te behandelen. Uit onderzoek is gebleken dat het grootste deel van de behandelingen bij een depressie een gunstig effect heeft. Maar voor die behandeling moet wel een stap naar de hulpverlening worden gezet. In eerste instantie is de huisarts hiervoor de aangewezen persoon. Deze kijkt wat er aan de hand is: Wat de klachten zijn en hoe deze klachten het best verholpen kunnen worden. Vaak wordt er gekozen voor de combinatie van praten en medicijnen. Praten: Bij een depressie heeft praten vaak een positief effect. Praten met een hulpverlener kan zeker helpen bij het oplossen van uw klachten. Deze gesprekken hebben vaak een gunstige werking. De huisarts zal in eerste plaats zelf met u praten, maar als dit na verloop van tijd niet helpt, zou de huisarts u doorverwijzen naar een psycholoog, psychotherapeut, het RIAGG of naar een instantie van het algemeen maatschappelijk werk.
Medicijnen: Antidepressiva zijn medicijnen die bij de behandeling van een depressie worden voorgeschreven. Er zijn vele soorten medicijnen die onderling vooral verschillen in mogelijke bijwerkingen. Deze bijwerkingen treden meestal direct op na het innemen van het antidepressivum, terwijl het resultaat van de medicijnen zich meestal 2 tot 4 weken op zich laat wachten. Soms wordt er tijdelijk gekozen om slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen voor te schrijven, om angst, spanningen, onrust en slapeloosheid te verminderen. Deze medicijnen werken wel meteen, maar hebben vaak geen rechtstreekse invloed op uw depressieve stemming. Daarom is het erg belangrijk om het voorgeschreven antidepressivum te blijven gebruiken. De bijwerkingen die optreden na het gebruik van de medicijnen verdwijnen mestal na verloop van tijd. Antidepressiva veroorzaken geen verslaving en kunnen veilig 4 tot 6 maanden gebruikt worden. In sommige gevallen van een depressie kunnen andere vormen van behandeling worden toegepast. Bij een winterdepressie kan bijvoorbeeld lichttherapie gebruikt worden. Voor meer informatie over andere vormen van behandeling van een depressie, moet u contact opnemen met uw huisarts. Wat je zelf kan doen: Een depressie krijg je net als een lichamelijke ziekte. U kunt er dus niets aan doen. Het is niet uw eigen schuld en dus hoeft u er zich ook niet voor te schamen. Hieronder volgen een paar algemene richtlijnen die u zouden hunnen helpen bij het omgaan van een depressie en die ervoor kunnen zorgen dat de klachten niet erger worden. Enkele algemene richtlijnen: · probeer uit te zoeken of uw depressie een reactie is op een gebeurtenis of een probleem · ga na of er iemand in uw omgeving is met wie u over uw gevoelens en eventuele problemen kunt praten · probeer te accepteren dat u een depressie heeft · ga op normale tijden naar bed en sta ook op normale tijden op · zoek afleiding: ga dingen ondernemen die u leuk en ontspannen vindt · isoleer u niet, maar blijf juist maatschappelijk actief · ga niet op vakantie als u er niet van kan gaan genieten · lichaamsbeweging is erg belangrijk, bijv. zwemmen, fietsen of wandelen · wacht met het nemen van beslissingen die grote gevolgen hebben, bijv. scheiden of verhuizen · zoek geen troost in alcohol of drugs Aandachtspunten voor familie en vrienden: Wanneer mensen in uw directe omgeving een depressie hebben, is het niet gemakkelijk om daarmee om te gaan. Leven met iemand met een depressie kan een behoorlijke zware taak zijn. U kunt behoorlijk geïrriteerd raken door iemand die helemaal nergens zin in heeft en nergens belangstelling voor toont. Het kan ook zijn dat u zich schuldig voelt ten opzichte van degene met de depressie. Dit kan komen omdat u zich wel goed voelt of omdat u denkt dat u de oorzaak bent van de depressie. De volgende punten kunnen u helpen beter met iemand die aan een depressie lijdt om te gaan en om er zelf beter mee te leren laten omgaan. · probeer de persoon om wie het gaat niet op te beuren: vaak werkt dit averechts · wees niet te kritisch en teveel betrokken · probeer uw eventuele gevoelens van onmacht en boosheid te accepteren · blijf met elkaar praten: luister aandachtig en geef zelf ook aan wat u voelt en denkt · als het u allemaal te veel wordt, roep dan de hulp van anderen in · maak afspraken met elkaar over dingen die u samen doet · let op het mogelijke gevaar van zelfdoding bij de persoon met de depressie · probeer zoveel mogelijk te weten te komen over de ziekte depressie Tot slot: Wij hopen dat u meer te weten bent gekomen over de ziekte depressie. Hopelijk helpt deze informatie bij het oplossen van het probleem. Onthoudt dat u er niet alleen voor staat. Zoek altijd hulp! Hoe eerder een depressie wordt behandeld, hoe korter de duur ervan duurt en hoe kleiner de kans op herhaling van de ziekte is.

REACTIES

B.

B.

prima verslag, helder, beknopt, en behulpzaam.

15 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.