Chinese astrologie

Beoordeling 7.1
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas vwo | 3532 woorden
  • 1 februari 2006
  • 17 keer beoordeeld
  • Cijfer 7.1
  • 17 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ANW
ADVERTENTIE
Help nu jouw favoriete goede doel door jouw mening te geven!

Hoe? Heel simpel. Geef je op voor het panel van Young Impact en geef jouw mening over diverse onderwerpen zoals gelijke kansen, diversiteit of het klimaat. Voor iedere ingevulde vragenlijst (+/- 1 per maand) ontvang je een bedrag dat je direct mag doneren aan een goed doel naar keuze. Goed doen was nog nooit zo easy!

Meld je aan!
2. Hoofdstelling en de deelonderwerpen.

Hoofdstelling:

Geef een goed en duidelijk beeld van de Chinese astrologie, en toon de verschillen aan tussen de Westerse en Oosterse astrologie.

Deelonderwerpen:

o Algemene inleiding van de Chinese astrologie.
o De Chinese dieren.
o De vijf Chinese elementen.
o De Yin en Yang en CHI.
o De driehoeken van affiniteit.
o Zon-Maangedrag in de Oosterse astrologie.
o Verschillen tussen de Westerse en Chinese astrologie.


3. Algemene inleiding van de Chinese Astrologie.

De Chinese astrologie is al echt ontzettend oud en niemand weet precies wanneer het nu eigenlijk ontstaan is. Er is een legende die vertelt dat Boeddha alle dieren uit zijn koninkrijk bijeenriep om hen vaarwel te zeggen toen hij van de aarde vertrok. Er kwamen echter slechts 12 dieren opdagen. Boeddha beloonde deze dieren door een jaar naar elk van hen te noemen. Maar deze legende klopt eigenlijk niet, want de astrologie bestond al voor dat het geloof in Boeddha ontstond en in oorsprong gebruikte men zelfs 24 dieren i.p.v. de 12 dieren van dit moment. Volgens de archeologen is de Chinese astrologie minstens 5000 jaar oud, maar dit is wel een schatting. Het werd erg populair onder keizer Huang Ti, die rond 2704 voor Christus werd geboren. Hij maakte van de Chinese astrologie een officieel systeem in het jaar 2637 voor Christus. Vandaar dat ook de Chinese jaartelling begint in 2637 voor Christus. Er is een keizer geweest de Chinese bevolking verbood om in aanraking te komen met astrologie. Hij was zo overtuigd van de waarheid van de astrologie, dat hij dacht dat deze ook wel eens tegen hem kon gebruikt worden. Vandaar dat alleen hijzelf er een astroloog mocht op na houden. Iedereen die stiekem toch iets met astrologie deed, zoals voorspellingen uitspreken in het openbaar, werd gedood.

De Chinese astrologie is een vrij ingewikkelde astrologie.
De bekende 12 Chinese dierenriemtekens zijn een verdeling van de kalender, uitgegaan van de rotatie van de aarde om haar eigen as en de rotatie van de aarde om de zon. De kalender is dus gebaseerd op de onderlinge verhoudingen tussen zon, maan en aarde.
Een volledige cyclus duurt 60 jaar, cyclus is een ander woord voor kringloop. De dieren hebben ieder een jaar gekregen. Dan zou het logisch zijn dat er 60 verschillende dieren zijn in de dierenriem, maar dat is niet het geval, er zijn er namelijk maar 12. Dat komt omdat er in de Chinese astrologie ook nog met elementen en polen worden gewerkt. De polen zijn Yin en Yang. Omdat deze polen steeds anders staan, is de volledige cyclus 60 jaar.
Veel mensen denken dat het Chinese Jaardier het belangrijkste is uit de Chinese horoscoop. Maar volgens de Chinezen zelf bestaat de horoscoop uit vier delen, de vier pilaren.

Veel mensen weten dat je van je Chinese sterrenbeeld een dier bent die bij je jaar hoort, maar ze weten niet dat er ook gewerkt word met de uren waarin je geboren bent en de maand waarin je geboren bent.

4. De Chinese dieren.

In de Chinese cyclus van 60 jaren heb je 12 dieren, van Rat tot Varken. Deze 12 dieren geven een goede beschrijving van de verschillende persoonlijkheidstypen. De meeste mensen zijn geen zuivere types. Maar hebben de kenmerken van meerdere dieren. Elke persoon is namelijk samengesteld uit 3 dieren.
o Eén dier voor het geboortejaar.
o Eén dier voor de geboortemaand.
o Een dier voor het geboortetijdstip ook wel het Ascendantdier genoemd (een dag wordt ingedeeld in 12 stukken van twee uur).
Voor het geboortejaar moet je bovendien nog rekening houden met het element. Elk van de 12 dieren heeft nog eens 5 variaties door de 5 elementen: aarde, metaal, water, hout en vuur. Een hout Aap komt dus maar 1 keer voor in de cyclus van de 60 jaar.
Op basis hiervan zijn er 60 basistypen (12 dierentypes x 5 elementen). Bovendien moet je ook nog rekening houden met de maand waarin je geboren bent, per maancyclus heb je weer een ander dier. En verder wordt de dag nog ingedeeld in 12 stukken van 2 uur. Op deze manier kom je al op 8640 mogelijkheden.
Wat is nu de betekenis van de die drie dieren?
o Het Jaardier staat voor je uiterlijk gedrag: per dier heb je vijf types. Deze geeft een basisbeschrijving van de persoon, vooral dan naar buiten toe.
o Het Maandier speelt een belangrijke rol bij de vorming van onze persoonlijkheid en relaties. Dit valt trouwens samen met ons Westers astrologisch teken.
o Het Innerlijk dier (Ascendant) leiden we af van het geboortetijdstip en zegt iets over je innerlijk.
Als je tweemaal hetzelfde dier hebt, dan heb je een zuiver teken. De meeste mensen zijn een combinatie, of ze worden door een of ander dier overheerst.
Een voorbeeld: Ikzelf ben geboren op 24 september 1990 om 05:02.
• Mijn jaardier is het paard voor het jaar 1990 (zie plaatje). Het heersende element van dat jaar was Metaal (zie plaatje van par. 5). Ik ben dus een Metaal-Paard.
Jaardieren cyclus.

o Het was bovendien een Yang jaar. Het Paard zelf is van aard 'meer Yang' (zie plaatje.)
Cyclus van Yin en Yang.
o Mijn Maandier is een Haan (zie plaatje), en zegt iets over mijn relaties.
Cyclus van de Ascendanten.
o En mijn innerlijk (Ascendant) dier is een Tijger, een Tijger is ook 'meer Yang' net als het Paard zelf, en is van element hout (zie weer het plaatje van par. 5).
o Ik ben dus een gemengd type.

Hier een korte omschrijving van de 12 dieren:

De Rat
De rat zegt de dingen ronduit, zonder er doekjes om te winden. Hij is erg spaarzaam en geeft alleen zijn geld uit aan mensen die hij echt lief heeft. Hij heeft veel aantrekkingskracht. Een rat is dol op feesten en uitgaan. Hij maakt vaak misbruik van het vertrouwen van anderen. Liefde krijgen en geven vindt hij fijn.
De Os
De os wordt ook wel eens Buffel genoemd. Hij is een rustig iemand en heeft een stabiel en betrouwbaar karakter. Hij vindt het heerlijk de verantwoordelijkheid van dingen te dragen. Hij schenkt veel aandacht aan tradities. Hij is geen romanticus maar als hij in de liefde wordt teleurgesteld, is hij zeer terughoudend.
De Tijger
De tijger staat symbool voor kracht en macht. Andere mensen zijn of bang of hebben respect voor hem. Hij is onafhankelijk en heel nieuwsgierig. Hij is een perfecte leider of beschermer. Ze zijn vurig in de liefde maar domineren graag.
Het Konijn
Het konijn is lief, aardig, en heel populair. Ze hebben een goede smaak. Ze zijn makkelijk, en hebben liever geen discussies als je het anders kan oplossen. Vaak kan hij het geduld niet opbrengen om een opdracht af te maken.
De draak
De draak is het meest favoriete symbool, omdat het voor macht en geluk staat. Hij die draak is, denkt al bij de geboorte dat de wereld om hem draait. Ze hebben vaak een grote mond, maar luisteren naar wat een ander over iets te zeggenheeft. De mening van een draak is in de meeste gevallen betrouwbaar. Hij is moedig en zelfverzekerd.
De Slang
De slang verwacht veel aandacht, maar is nooit luidruchtig (alleen als kind een beetje). Ze hebben goede manieren en nemen snel besluiten. De slang roddelt niet en probeert zijn tijd zo goed mogelijk te benutten. Ze zitten net als de rat een beetje op hun geld.
Het paard
Het paard is energiek en actief, hij begeeft zich graag in de menigte. Ze zijn handig maar hebben niet veel zelf vertrouwen. Hij houdt van reizen en is vaak jong het huis al uit. Hij is een ongeduldig en egoïstisch type. Hij werkt hard, maar kan ineens in de problemen komen.
Het schaap
Het schaap wordt ook wel eens de geit genoemd. Hij is zeer creatief en ook charmant en dol op de natuur. Ze zijn alleen soms onzeker en ze doen alles volgens het boekje. Ze gaan ruzies uit de weg. Ze lopen het liefst de hele dag te dromen.
De aap
Ze zijn vrolijke mensen, vol energie en ze zijn vaak ook nog knap. Hij zal overal een grapje van maken, hij houdt ook veel van feesten. Ze lossen graag problemen op. Ze houden veel van eten, maar proppen zich niet helemaal vol zoals het zwijn.
De Haan
Hij is een oplettend persoon die het meestal bij het rechte eind heeft. Ze zijn zelfverzekerd, moedig, werken hard en zijn heel ordelijk. Hij is recht door zee en draait er liever niet om heen. Ze zijn eerlijk loyaal en bedriegen hun vrienden niet.
De Hond
Een hond is eerlijk, trouw en oprecht. Ze proberen andere mensen zoveel mogelijk te helpen. Ze zullen niet snel roddelen, maar houden wel van veel mensen om zich heen. Ze lopen soms eindloos te klagen, maar in de liefde is hij helemaal eerlijk.
Het zwijn
Het zwijn wordt ook wel eens het varken genoemd. Als je zijn naam hoort, denk je al meteen hè bah, als ik dat maar niet ben. Maar ze zijn oprecht, tolerant en ze hebben gevoel voor humor. Ze geloven alles wat je ze vertelt, maar ze zijn erg zorgzaam.

5. De vijf Chinese elementen.

Om het ontstaan van beweging en verandering te verklaren maken de Chinezen gebruik van de vijf elementen. Verandering komt voor omdat deze vijf elementen invloed heeft op het evenwicht tussen Yin en Yang. En die polen wisselen steeds.
De elementen zijn gebaseerd op de windrichting en komen overeen met de seizoenen.
Ook de jaren hebben hun eigen natuurlijke element. Sommige jaren zullen gunstig zijn voor het natuurlijke element van het dier, en andere jaren werken het juist tegen.
Het jaarelement is steeds dominant.
Stel dat je als Rat bent geboren in 1960, dan is dat geen slecht jaar voor de Rat, want water (het element van de Rat) wordt gesteund door metaal (het element van het jaar).

De elementen met hun eigenschappen:
o Hout (groen) staat voor de lente. Hout heeft water nodig om te groeien. Kenmerken van de Houtmens: gezellig, sociaal, zinnelijk, vruchtbaar, heeft verbeelding, creatief, idealistisch, medelevend. Hout brengt vuur voort.
o Vuur (rood) staat voor de zomer, droogte, stof. Is hartstochtelijk, sprankelend, dynamisch, vitaal, passioneel, leiderschap, agressief. En kan aarde voortbrengen.
o Aarde (geel) geen jaargetijde. Stelt de gelijkheid tussen begin en einde voor. Verzorgen en verstikken. Eerlijkheid, inspannen, vlijtig, stabiliteit, praktisch, betrouwbaar, behoedzaam, tobben. Aarde brengt metaal voort.
o Metaal (wit) staat voor de herfst. Kenmerken: communiceren, melancholie, nostalgie, concentratie, wilskracht. Brengt water voort.
o Water (blauw) staat voor de winter. Brengt is altijd in beweging, verandert aldoor. Neemt alles op, bijzonder gevoelig, prikkelbaar, vriendelijk, sympathiek, overdenkend, overtuigingskracht.
Deze vijf elementen zijn verantwoordelijk voor alle harmonie en disharmonie. Het is belangrijk er dus goed mee om te gaan.
Cyclus van de elementen.

6. De Yin en Yang en CHI.

Ook Yin en Yang hebben met de Chinese astrologie te maken. Yin en Yang zijn de negatieve en de positieve energiepolen. Ze worden beschouwd als de bron van al het bewegende en levenskracht. In het Chinees wordt Yin en Yang T’ai-Jsji genoemd.
Yin is de negatieve energiepool en staat voor de dood of de nacht.
Yang is de positieve energiepool en staat voor de geboorte of de dag.
Omdat ze samen in evenwicht staan wordt dit symbool verwezen als het uiterste beginsel van al wat bestaat. Om orde in je lichaam of in het heelal te houden moeten Yin en Yang in evenwicht staan. Zowel de positieve krachten als de negatieve krachten hebben hun goede en hun slechte kanten, dat betekent dus dat als je onder de negatieve pool bent geboren, je nog niet meteen slecht bent.

Ook is de Yin en Yang theorie een model, een methode, om de verschijnselen in het universum te verklaren. En omdat ieder mens een universum ‘in het klein’ is, kan het ook verklaren wat er in jou gebeurt.
Onze buitenkant is Yang (actief, mannelijk, agressief, sociaal onverschillig) en onze binnenkant is Yin (passief, vrouwelijk, ontvankelijk, op de samenleving gericht). Beide gegevens hebben ontzettend veel met elkaar te maken. Alles hangt met alles samen. Er loopt voortdurend een stroom energie van het een naar het ander. Deze energiestroom wordt CHI genoemd.
CHI brengt geluk en levenskracht met zich mee. Als deze energiestroom geblokkeerd wordt, dan is de energiestroom van levenskracht weg en dat is ongezond.
Volgens het Chinese denken is iedere toestand in het universum een direct gevolg van een storing van de energieke stroom CHI of van een verstoring tussen Yin en Yang.
Sommige dieren zijn meer Yin, minder Yin, minder Yang, of meer Yang. Als je ‘meer Yin’ bent dan ben je meer naar binnengericht en ben je gevoeliger. Als je ‘meer Yang’ bent dan ben je meer naar buitengericht en actiever. De dieren die minder Yin of minder Yang zijn, zijn meer in balans.

Elk jaar is ook Yang of Yin. Alle even jaren zijn Yang, dus goed voor zakendoen, goed om nieuwe contacten te leggen, goed voor een actief sociaal leven, goed voor initiatief en actie. Alle oneven jaren zijn Yin, deze jaren zijn goed voor rust, voor studie, goed om thuis te blijven, goed voor meer naar binnen gerichte activiteiten.
CHI stroomt in de richting van de wind.
Sommige windrichtingen zijn beter voor bepaalde dieren. Zo is het Westen bijzonder gunstig voor de Aap, de Haan en de Hond. Zo hebben de dieren ook elk hun eigen favoriete seizoen. Het Westen komt overeen met de herfst, het Noorden met de winter, het Oosten met de lente en het Zuiden met de zomer.

7. De driehoeken van affiniteit.

Er zijn 4 driehoeken:
• De driehoek van de doeners: Rat - Draak - Aap.
• De driehoek van de denkers: Os - Slang – Haan.
• De driehoek van de beschermers: Tijger - Paard – Hond.
• De driehoek van de katalysators: Konijn - Schaap – Zwijn.
Kenmerken van de doeners: initiatief, ondernemend, hebben géén motivatie van anderen nodig, innovatief, positieve denkers, leidinggevend, enthousiast, twijfelen niet aan zichzelf, open, eerlijk, eigenwijs, leergierig, hebben geldingsdrang, eerder praktische dan emotioneel, eerder optimistisch dan verstandig, eerder rusteloos dan bedachtzaam, prestatiegericht, willen indruk maken, harde werkers, wilskrachtig, competitief, volhardend.
Kenmerken van de denkers: vastberaden, doelgericht, intellectueel bekwaam, zoeken zelf rustig iets uit, maken plannen voor anderen, geduldig, nauwgezet, loyaal, inspireren anderen, ontoegeeflijk, resoluut, niet te beïnvloeden, hebben een sterke afkeer van mislukking.
Kenmerken van de beschermers: vurig, emotioneel, subjectief, hebben mededogen, opvliegend, strijdvaardig, hartstochtelijk, sociaal, democratisch, maar ook vechtlustig, moedig en rebels
Kenmerken van de katalysators: intuïtief, sympathiek, behulpzaam, brengen veranderingen bij anderen teweeg zonder elf te veranderen. Bemoedigend, oprecht, gul, zelfbehoudend, scherpe waarnemers, artistiek, ontvankelijk, creatief, overgevoelig voor veranderingen of negatieve invloeden van anderen, onzeker, van gedacht veranderen, geen onwankelbare trouw.
De bewoners van elk van de 4 driehoeken hebben overeenkomende eigenschappen en een gelijke kijk op het leven. Ze vormen gemakkelijk een band en werken goed samen. En evenwicht moet er zijn, dat is een geven en nemen, dan is er harmonie. Naast eenheid heb je ook verscheidenheid. Elk dier heeft zijn eigen individualiteit en eigenheid. De studie van deze dieren kan je met een ander woord karakterkunde noemen, of gewoon een vorm van mensenkennis.
Ik zelf ben dus een beschermer, want ik ben een Paard.

8. Zon-Maangedrag in de Oosterse astrologie.

De Maan is in veel verschillende soorten van astrologie betrokken. In Oosterse astrologie is de maan heel erg belangrijk. Bij bijvoorbeeld de Indiase, Chinese en in de Tibetaanse astrologie speelt de Maan een grote rol.
In de Chinese astrologie is de Maan belangrijker dan de Zon. Deze astrologie kent de zodiak, de dierenriem, die gebaseerd is op de Maan. Astrologie is een afspiegeling van de cultuur waarin de astrologie functioneert. Oosterse culturen zijn meer gericht op familie en samenwerkende structuren, daarom is de cultuur in het Oosten meer op de Maan gericht.
Naast de Zonnedierenriem van 12 Zonnetekens, bestaat er ook een indeling van 27 Maantekens, deze wordt de Nakshatras genoemd. Een Maanteken heeft een omvang van 13º20’. Dit is de afstand die de Maan in een dag aflegt.

Een manier van het onderzoeken van Maangedrag is het werken met Maanfasen. Een Maanfase is een bepaalde verhouding tussen de Zon en de Maan, zoals deze in de geboortehoroscoop van een persoon zichtbaar is. Het is een wijze om het samenspel tussen de Zon en de Maan in beeld te brengen en daar op die manier conclusies uit te trekken.
In onderstaande tabel zijn de handelingen die bij de bepaalde Maanfasen horen, op een rijtje gezet.
Deze manier van werken met Maanfasen is een goede methode om de betekenis van de Zon en de Maan te laten integreren.

Maanfase Handeling:

Nieuwe Maan (de hoek tussen de Zon en Maan is tussen 0º en 45º) Men neemt initiatief. Personen met een Nieuwe Maan in de horoscoop zal regelmatig geneigd zijn om nieuwe initiatieven te nemen
Wassende Maan (de hoek tussen de Zon en Maan is tussen 45º en 90º) Men wordt geconfronteerd met resten uit het verleden die verdere groei in de weg staat. Personen met een Wassende Maan in de horoscoop zal steeds opnieuw geconfronteerd worden met resten uit het verleden waarmee hij moet afrekenen
Eerste Kwartier (de hoek tussen de Zon en de Maan is tussen de 90º en 135º) Er ontstaat een botsing tussen oude patronen en nieuwe patronen en dit loopt op tot een climax. Men kan actie niet langer uitstellen
Bijna Volle Maan (de hoek tussen de Zon en de Maan is tussen de 135º en 180º) Men heeft een laatste kans om onze schepping bij te stellen voordat deze gedurende de Volle Maan volledig zichtbaar wordt. Vaak heeft men anderen nodig om onze schepping helder te kunnen zien
Volle Maan (de hoek tussen de Zon en de Maan is tussen de 180º en 225º) Personen met een Volle Maan in de horoscoop houden zich intensief met relaties bezig
Afnemende Maan (de hoek tussen de Zon en de Maan is tussen de 225º en 270º) De fase van de evaluatie. Men zet op een rijtje wat er goed en fout is gegaan en bekijkt wat hij daarvan geleerd heeft. Soms heeft men in deze fase de behoefte om anderen deelgenoot te maken van zijn ervaringen. Dit is daarom ook wel de fase van leraarschap
Laatste Kwartier (de hoek tussen de Zon en de Maan is tussen de 270º en 315º) Men voelt sterk de noodzaak van loslaten. Bij Nieuwe Maan moet er immers plaats zijn voor iets nieuws. Men wordt geconfronteerd met crises die hem tot loslaten aanzetten. Personen met het Laatste Kwartier in de horoscoop is het loslaten een steeds terugkerend thema
Verdwijnende Maan (de hoek tussen de Zon en de Maan is tussen 315º en 360º) Het loslaten kent zijn climax. Dit is immers het einde van de Maancyclus. In deze fase kan sprake zijn van een diepe innerlijke wijsheid, zoals een wijze oudere vrouw dit bezit.

9. Verschillen tussen de Westerse en Oosterse astrologie.

Beide systemen gebruiken twaalf verschillende tekens. Zo heb je in de Westerse astrologie 12 tekens, van Ram tot Vissen; de Chinese astrologie werkt met 12 dieren, van Rat tot Varken.
De 12 tekens in de Westerse astrologie komen overeen met de 12 sterrengroeperingen van de zogenaamde Zodiak. De Zodiak is dat gedeelte van de sterrenhemel waar de Zon schijnbaar doorloopt in de jaarlijkse ronde van de aarde rond de Zon. Zo staat de Zon in het begin van de lente in het astrologische teken Ram, in het begin van de zomer in het teken Kreeft, etc.
In het woordje Zodiak (van de Griekse zooidiakos - kuklos) zit letterlijk het woord Zoo (dat betekent dier). Het gaat dus om een cirkel van dieren of de dierenriem. Tussen deze sterrengroeperingen zitten echter niet alleen dieren, zo heb je ook een Maagd, een Weegschaal, een Tweeling, enz. Maar toch spreken we van de dierenriem.
Anderzijds spreken we ook over astrologie (het woord astrologie is samengesteld uit het woord aster of ster en het woord logos of studie), dat is de studie van de band tussen de sterren en dan voornamelijk de planeten van ons zonnestelsel en een mensenleven.
In de Westerse astrologie bestuderen we dus de band tussen de planeten en een mensenleven, en maken daarbij gebruik van de sterrengroeperingen in de zodiak. Deze sterrengroeperingen worden gebruikt als een soort meetlat, om te bepalen waar de planeten zich bevinden. De Westerse astrologen kijken naar de hemel en trekken op basis van bepaalde standen tussen de planeten bepaalde conclusies over onze persoon en onze toekomst.
De Westerse astroloog heeft te maken met de studie van de bewegingen van de planeten. De astrologische tekens van Ram tot Vissen zijn gebaseerd op de namen van de sterrengroeperingen van de Zodiak. De Westerse astroloog vertrekt daarbij steeds vanuit het Lentepunt; dat is punt waar de Zon staat als de lente begint (+/- 21 maart). Vanaf dat punt delen ze de schijnbare baan van de Zon in 12 gelijke stukken, en het eerste stuk noemen ze gewoon Ram, het volgende Stier, enz.
In de Chinese astrologie gebruiken ze ook twaalf verschillende tekens, maar hier gaat het alleen om dieren, en deze vorm van astrologie heeft niets te maken met de planeten (of met sterren). Het woord astrologie is hier in feite niet op zijn plaats. In de Chinese astrologie kan je wel spreken van een echte dierenriem. Naast de 12 dieren wordt er ook rekening gehouden met de 5 elementen en de driehoeken van affiniteit.
De Chinese astrologen bepalen hun inzichten op basis van 3 bepaalde filosofische inzichten: de Yin Yang filosofie, de filosofie van de vijf elementen, en de filosofie van de Chinese kalender. Verder houden ze rekening met de windrichtingen en de seizoenen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

P.

P.

Water is zwart

4 jaar geleden