Ecotoerisme

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 5e klas vwo | 8292 woorden
  • 1 juni 2003
  • 86 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
86 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Inleiding Er bestaan vele vormen van toerisme iedereen kent natuurlijk het massatoerisme naar landen als Spanje, Frankrijk of Italië. Maar of dat nou altijd leuk is en goed voor het milieu…… Maar nog wat onbekendere vormen van toerisme zijn ecotoerisme en duurzaam toerisme. De meeste mensen weten niet wat het is terwijl het toch grote voordelen kan bieden voor de toeristen en de bevolking van het vakantieland. Het hoeft dus niet perse voordelen te bieden. Dat ligt natuurlijk aan het gedrag van beide landen. In dit P.O. hebben we dus gekeken naar de voor en nadelen van ecotoerisme en duurzaam toerisme en wat het precies inhoudt. En welke maatregelen men zou kunnen nemen om te zorgen dat het toerisme in bepaalde gebieden binnen de perken blijft. En wat reisorganisaties daaraan doen en of hun ecoreizen ook wel echt eco zijn. En natuurlijk of de reizen niet teveel schade geven. Inleiding duurzaam milieu Toerisme en recreatie is een maatschappelijk verschijnsel geworden. Deze bedrijfstak zorgt wereldwijd voor de hoogste omzet en het grootst aantal banen. Zo’n 700 miljoen mensen bezochten in 2000 een ander land en binnen een paar jaar zullen het er waarschijnlijk een miljard zijn. Natuurlijk heeft toerisme niet alleen voordelen, er bestaan ook grote nadelen voor zowel de natuur, als de cultuur van zo’n vakantie bestemming. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het opraken van drinkwater, het verdwijnen van lokale tradities door Westerse invloeden en het ontstaan van erosie omdat er bomen gekapt moeten worden voor wegen en hotels. Daarom bestaat er nu het begrip duurzaam toerisme. Het voorziet in de behoeften van toeristen en de bevolking van het bezochte gebied zonder de kans op behoeftebevrediging van toekomstige generaties te verminderen. Dat betekent dat alle hulpbronnen, of we nu over natuur of cultuur praten, zo beheerd moeten worden, dat de bewoners van bestemmingsgebieden en bedrijfstak het gewenste economische resultaat behalen en dat de toerist zijn behoefte aan rust, sociaal contact, avontuur, etc, kan bevredigen, zonder dat natuur, cultuur, milieu of mensen in het bestemmingsgebied daar schade van ondervinden. Dit heeft weer tot gevolg dat vakantiegebieden van nu, dat in de toekomst ook kunnen blijven. Reisorganisaties maken volop reclame voor duurzaam toerisme. Maar maken ze deze beloften ook echt waar? In deze opdracht gaan we onderzoek doen naar het eco-gehalte van reisorganisaties. We houden een aantal reisorganisaties tegen het licht met behulp van de onderzoeksdeelvragen. Ten slotte beantwoorden we de onderzoeksvraag: Is zogenaamd duurzaam toerisme inderdaad goed voor natuur en cultuur of is het een slim trucje van reisorganisaties om deze dure uitstapjes aan goedwillende milieuvrienden aan te smeren? Informatie verwerking

Algemene informatie over: Mozambique
Internationale afkorting: MOC
Oppervlakte: 799.380 km² Hoogste punt: Bingaberg (2.436 m) Aantal inwoners: 17,4 Mio. Bevolkingsdichtheid: 21,8 inwoners/km² Hoofdstad: Maputo
Regeringszetel: Maputo
Staatsvorm: republiek (sinds 1990) Bestuurlijke indeling: tien provincies en een hoofdstad
Officiële taal: P Portugees (andere talen: Bantoe, Swahili) Nationale feestdag: 25.6. (Onafhankelijkheidsdag) Munteenheid: metical (MT) Tijdzone: Oost-Europese tijd (OET) (+ 1 u. t.o.v. MET) Etnische groepen: 98% Bantoe-volkeren (meer dan 60 stammen), 1,7 % Chinezen
Godsdienst: 70 % natuurreligies, 4 miljoen moslims en 5 miljoen christenen
Lid van: organisatie van Niet Gebonden Landen, OAE, Conventie van Lomé, VN
Belangrijke steden: Beira, Nampula, Quelimane, Xai-Xai, Tete
Bevolking: Ongeveer 33 % van de bevolking leeft in de steden. Na afloop van de oorlog moest er onderdak worden gevonden voor 5 miljoen binnenlandse vluchtelingen en voor de 1,7 miljoen vluchtelingen die terugkeerden uit de buurlanden. Het scheppen van arbeidsplaatsen voor de grote bevolking is momenteel het belangrijkste punt op de politieke agenda. 46 % van de bevolking is jonger dan 15 jaar en 70 % jonger dan 30 jaar. De gemiddelde levensverwachting van 46 jaar is zeer laag. Natuurgebieden: 44 % van het land bestaat uit laaggelegen kustgebieden met een maximale hoogte van 200 m. Landinwaarts sluiten deze gebieden aan op een vlak gebied met toppen tot 500 m. In de Planalto-hooglanden vinden we enkele steile bergen. Het noorden en oosten zijn bergachtig met toppen tot 2.436 m. Rivieren en meren: Limpopo, Rovuma, Sambesi, Malawi-Njassameer
Bergen: Bingaberg
Klimaat : In het noorden en in de binnenlanden heerst een tropisch klimaat met temperaturen van 22 tot 26 °C. Het hoogland kent een gemiddelde temperatuur van 21 °C. De maximale neerslag bedraagt 2.000 mm. De neerslag valt voornamelijk van maart tot december tijdens de moesson. In de provincie Gaza valt slechts 400 mm neerslag per jaar. Het zuiden is van oktober tot maart heet en vochtig. Tijdens deze periode valt maximaal 1.700 mm neerslag. Het gebied kent een gemiddelde temperatuur van 27 °C. Bodemschatten: De bodem is Mozambique is rijk aan koper, bauxiet, grafiet, tin, uranium, goud, kolen, aardgas, en aardolie. Vegetatie: Mozambique kent een tropisch klimaat. De neerslag valt tijdens de zomer. Karakteristiek zijn de savannen, combinaties van bomen en grassen. De grassen zijn meestal dichtbegroeid, de bomen staan in groepjes of alleen. Ontbossing, branden en beweiding hebben de savannes in de loop van de tijd sterk veranderd. Met name het aantal bomen is sterk verminderd. Tijdens de droge winterperiode (deze duurt 3 tot 7 maanden) verliezen veel planten hun bladeren. De savannes zien er dan vaak kaal en dor uit. In de regentijd groeien de planten zeer snel. De leembodem kan het water tamelijk lang vasthouden. Dierenwereld: In de savannen leven insecten en spinnen. Vooral sprinkhanen, termieten en mieren komen veel voor. Daarnaast worden de savannen ook bevolkt door grotere diersoorten, zoals antilopen, gazellen, olifanten, giraffes, nijlpaarden, neushoorns, wilde zwijnen, leeuwen en hyena`s. Politiek systeem: Het parlement bestaat uit 250 afgevaardigden. Sinds 1986 is Joaquim A. Chissano staatshoofd. Hij is de opvolger van de dodelijk verongelukte president Samora Machel. Pascoal Mocumbi is sinds 1994 premier. Economie en verkeer: Mozambique behoort tot de vijf armste ontwikkelingslanden ter wereld. Het jaarinkomen per hoofd van de bevolking bedraagt een schamele 80 VS-dollar. Deze armoede is het gevolg van een 30 jaar durende oorlog en van de in het verleden toegepaste socialistische economische modellen. Daarbij komt dat men vaak te kampen heeft met droogtes en een falend bestuursapparaat. Een verbetering van de situatie is vooral afhankelijk van buitenlandse investeerders. Overigens beschikt het land wel over bodemrijkdommen en heeft het een groot potentieel op het vlak van dienstverlening (havens, pijpleidingen, toerisme). Voor de onafhankelijkheid speelde Mozambique een belangrijke rol op het gebied van de doorvoer en overslag van goederen. Tijdens de oorlogsjaren is de infrastructuur echter grotendeels beschadigd. In 1991 moest in totaal 27.287 km van het wegennet gerepareerd worden. Het spoorwegennet heeft een totale lengte van 3.843 km. Het is het best ontwikkelde net in Afrika, maar eveneens toe aan een grondige sanering. De zeevaart is van groot belang voor de internationale handel. Maputo, Beira en Nacala zijn belangrijke havens. In 1992 vervoerde de vliegmaatschappij LAM in totaal 225.000 passagiers. Zwaartepunten van de industriële productie Belangrijkste producten zijn krabben, cashewnoten en katoen. Infrastructuur: De medische voorzieningen hebben veel te leiden gehad tijdens de oorlog. In 1990 waren er in totaal 36 ziekenhuizen en 226 gezondheidscentra. Er was toen een arts per 10.000 inwoners. De staatsscholen zijn gratis. Tijdens het schooljaar 1992 ging 60 % van de kinderen naar een basisschool, 8 % van de jeugd volgt middelbaar onderwijs. Het percentage analfabeten bedraagt 67,1 % (1990). Dichtbevolkte regio's en industriegebieden. De hoofdstad Maputo is met ca. 1 miljoen inwoners de grootste stad van het land. Andere steden hebben minder dan 350.000 inwoners.

De praktische opdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

2) Het klimaat in Mozambique is tropisch en warm, met een droog en koel seizoen van april tot september en een vochtig en warm seizoen van oktober tot april. Wij zouden Mozambique het liefst in de maanden juni, juli of augustus willen bezoeken. Er valt dan minder neerslag en de temperatuur is niet al te hoog. Het is in Mozambique in die maanden winter.

3) Uit de atlas blijkt dat de natuurlijke plantengroei voornamelijk bestaat uit licht tropisch woud en savanne (droog). De savannen zijn vaak te vinden in combinatie met bomen en grassen. Deze grassen zijn dichtbegroeid en de bomen staan in groepjes of alleen. Tijdens de winterperiodes, waarin er weinig neerslag valt, verliezen de meeste planten hun bladeren. De savannen zien er dan droog en dor uit. Tijdens de regenperiodes groeien de planten juist heel snel. De leemboden kan het water tamelijk lang vasthouden.

4) Op www.degeo.nl staan een aantal links naar internetsites van reisorganisaties. We kiezen er hier vier uit en proberen aan de hand van de volgende onderzoeksdeelvragen controle uit te oefenen op de duurzaamheid van deze reisorganisaties.

1. Doet de reisorganisatie inderdaad aan de bescherming van de natuur en bescherming van de cultuur? 2. Op welke manier worden natuur en cultuur dan beschermd? 3. In hoeverre wordt lokale accommodatie benut? Dat wil zeggen: verdient de plaatselijke bevolking aan het logies of gaan alle opbrengsten naar een buitenlandse hotelketen? 4.Worden lokale gidsen ingezet? 5. Worden die gidsen getraind in kennis over de natuur en de regionale cultuur? 6. Voldoet de accommodatie aan redelijke milieueisen? 7. Is het reizen van en naar de vakantiebestemming en tijdens de vakantie niet al te onvriendelijk voor het milieu? 8. Wordt de reiziger voorbereid op de natuur en de cultuur die op de bestemming aanwezig is? Baobab-reizen

1. Ja, deze reisorganisatie beseft dat toerisme niet alleen voordelen met zich meebrengt. Volgende de site loopt de aandacht voor natuur, cultuur en het contact met de plaatselijke bevolking als een rode draad door alle Baobabreizen heen. 2. Op het gebied van cultuur en leefgebied heeft deze reisorganisatie een aantal hulpprojecten lopen, waarbij lokale initiatieven worden gesteund, met als doel de leefomstandigheden van de lokale bevolking te verbeteren zonder hun cultuur of het leefgebied te willen vernaderen of aan te tasten. Daarnaast wil Boabab een bijdrage leveren aan het behoud van de natuur en de zorg voor het milieu. Daarom hebben ze aantal doelstellingen opgesteld waaraan hun reizen moeten voldoen: het zo weinig mogelijk aantasten van milieu en de lokale cultuur op onze reizen, het voorkomen of minimaliseren van de milieubelasting die samenhangt met onze reizen en diensten in het algemeen, het actief betrekken van onze reizigers bij het verantwoord omgaan met milieu en cultuur op de bestemming, het verschaffen van objectieve informatie die erop gericht is onze reizigers milieuaspecten te laten meewegen bij het kiezen van hun vakantie, het stimuleren en ondersteunen van concrete activiteiten op het gebied van natuur- en milieuzorg in de landen die Baobab bezoekt. Ook neemt Baobab deel aan het project: Toerisme voor natuur, natuur van toerisme en sponsort een natuurbeschermingsinitiatief van de Chope Wildlife Trust in Botswane. Dit bestaat uit een educatief natuurprogramma voor de jeugd in het Chobe District, met als visie het vergroten van de bewustwording van en begrip voor de unieke ecosystemen van de Chobe-regio en als doel het bevorderen van het duurzame gebruik en management hiervan. 3. Er wordt niet helemaal duidelijk op de site of er in lokale accommodaties wordt overnacht, wel staat er dat de hotels, pensioenen of logementen passen bij de streek en over het algemeen erg eenvoudig zijn. Vooral tijdens de reizen die van de begaande gebieden afwijken. 4. Nee, er worden geen lokale reisleiders ingezet. 5. Ja, de reisleiders van Baobab reizen zijn geen echte gidsen, maar streven zoveel mogelijk kennis van ‘hun’ land te hebben, ook op cultureel, antropologisch, biologisch en historisch gebied. De leiders worden niet alleen geselecteerd op hun sociale vaardigheden, maar ook op kennis van het gebied en de taal. Ze volgen een opleiding en worden ter plaatse ingewerkt. 6. Er wordt geen informatie gegeven over het voldoen van de accommodaties aan de milieueisen. 7. De meeste afstanden worden afgelegd per bus, die bij een lokale onderneming gehuurd wordt. Maar er worden ook andere vervoersmiddelen ingezet, zoals boten, kamelen, ezelskarren, treintjes, expeditietrucks of terreinwagens. Voor grotere afstanden wordt er wel gebruik gemaakt van het vliegtuig. 8. Ja, op de site en in een brochure wordt informatie gegeven over het klimaat, vervoer, visa, accommodatie, etc. Ook worden er dia-informatiedagen gehouden, waar de reisbegeleiders uitleg geven over de reizen. SNP

1. Ja, de SNP organiseert reizen naar bijzondere landen en streken, weg van de drukke, platgetreden paden. In hun reizen is het gevoel voor natuur en cultuur erg belangrijk, net zoals respect voor de lokale bevolking. Volgens de SNP is de wereld te mooi om zomaar aan je voorbij te laten gaan. 2. Er wordt geen duidelijke informatie gegeven over wat deze reisorganisatie de natuur en cultuur van de bestemmingsplaats beschermd. Wel wordt er geschreven dat de mensen die deelnemen aan één van hun reizen samengebracht worden, door de gezamenlijke belangstelling voor de natuur, de authenticiteit van een streek, de geschiedenis en cultuur en lokale wijnen en gerechten. 3. De hotels en pensions die de SNP selecteert zijn geen betonnen kolossen, maar landelijk gelegen met een traditionele keuken. Verder wordt er geen informatie geven over de lokale accommodaties. 4. Nee, waarschijnlijke is de reisleiding niet van lokale kom af. 5. Ja, de reisleiders zijn stuk voor stuk biologen, geologen of anderszins deskundigen, die behalve hun liefde voor de natuur ook het enthousiasme voor het reizen en wandelen gemeen hebben. De leiders zijn geselecteerd na een zorgvuldige sollicitatieprocedure en hebben een, door de SNP zelf ontwikkeld, intensief trainingsprogramma doorlopen. 6. Over de milieueisen aan de accommodatie wordt geen informatie verstrekt. 7. Om op de bestemming te komen kan er gebruik worden gemaakt van het vliegtuig, het lokale transport gebeurt per trein, per taxi, per lokale transporter, per bus. Tijdens de meeste reizen wordt tevens erg veel gewandeld en gefietst. 8. Op de site is allerlei informatie over de reizen te vinden. Er wordt verder geen specifieke aandacht besteedt aan de natuur en cultuur in het bestemmingsgebied. Eco Tourist Services

1. Ja, Eco Tourist Services streeft naar een sympathieke, milieuvriendelijke en duurzame vorm van (eco)toerisme. Ecotoerisme is, volgende de site, een manier om de schadelijke effecten van reizen (vervuiling, verstoring etc.) te beperken en een bijdrage te leveren aan de lokale natuurbescherming. 2. Eco Tourist Services streeft ernaar de organisatie en uitvoering van de reizen zoveel mogelijk lokaal in te kopen. In bestemmingsgebieden van deze reisorganisatie wonen vaak weinig mensen, de mensen die er wonen zijn vaak arme boeren. Door de grote belangstelling voor de lokale gebruiken en tradities van de toeristen, hoopt men dat de lokale bevolking zich er van bewust wordt dat hun streek bijzonder is. Door de keus van accommodatie wordt er voor economische vooruitgang gezorgd in de gebieden. Maar ook de lokale natuurbeschermers worden ondersteund, zij organiseren een deel van de reis zodat het geld bij hen terechtkomt. Verder wordt er de toerist wordt medewerking gevraagd, er wordt van hen verwacht dat ze de natuur niet verontrusten, geen nieuwe paden maken en zich niet buiten de toegestane gebieden begeven. Ze moeten zuinig omgaan met drinkwater en energie en zo min mogelijk wegwerpartikelen gebruiken. 3. Er wordt gebruik gemaakt van de lokale accommodaties.De hotels of pensions zijn eenvoudig, maar gelegen in mooie natuur gebieden. Niet iedere kamer heeft zijn eigen kamer en de maaltijden die er geserveerd worden zijn bereidt met ingrediënten die geoogst zijn door van lokale boeren. 4. De reis wordt begeleidt door Nederlandse biologen, ecologen of andere deskundigen, zij zorgen voor de totale logistieke organisatie van de reis. In de bestemmingsgebieden wordt een beroep gedaan op lokale gidsen. Zij kunnen veel over hun land vertellen en hun aanwezigheid garandeert een bezoek aan gebieden waar anderen niet komen. Ze kennen de weg, spreken de taal en zijn op de hoogte van de actuele situatie ter plaatse. Ook versterkt de aanwezigheid van een lokale gids het contact met de lokale bevolking. Het inhuren van een lokale gids is belangrijk, óók voor de gids zelf. Het betekent werkgelegenheid en een krachtige stimulans voor anderen om ook als natuurgids te gaan werken. 5. Ze worden niet echt getraind, maar de lokale gidsen zijn natuurlijk geselecteerd op hun kennis van het gebied. De Nederlandse reisleiders zijn wel geschoold. 6. Hierover wordt op de site niks vermeld. 7. Volgens Eco tourist service is vliegen een noodzakelijk kwaad. Maar het vliegen maakt bezoeken een verre gebieden mogelijk, dit heeft ook voordelen, omdat bijvoorbeeld grote natuur- en wildparken in deze gebieden hun bestaan danken aan de komst van natuurtoeristen. Indien mogelijk wordt de reis gemaakt met de trein, in het bestemmingsgebied wordt er gebruik gemaakt van minibussen. Dit gebeurt als de plaatsen niet per voet of openbaarvervoer bereikbaar zijn. 8. Ja, er wordt hun veel informatie verstrekt en ze worden actief betrokken in het ecotoerisme. Er wordt hun gevraagd of ze de natuur niet willen verontrusten, of ze geen nieuwe paden maken en zich niet buiten de toegestane gebieden willen begeven. Ze moeten zuinig omgaan met drinkwater en energie en zo min mogelijk wegwerpartikelen gebruiken.

Travel Unie

Dit wil je ook lezen:

1. Ja, de reisorganisatie Travel Unie streeft ernaar om op termijn –en binnen de marges van het technisch en economisch haalbare- alle aangeboden vakantieproducten duurzaam te maken. Ze vinden een schoon milieu en mooie natuur op de plaats van bestemming een belangrijke voorwaarde voor een positieve vakantie- of reiservaring. Ze hanteren het volgende motto: ‘Buy green, Sell green, Share green an d Be green’. 2. Om te beginnen voert TUI een actief intern milieubeleid, er wordt hierbij vooral gelet op afval, energie, transport, kantoorartikelen, huishouding, (ver) nieuwbouw. Daarnaast neemt TUI Nederland deel aan verschillende nationale en internationale werk- en overleg- verbanden op het gebied van duurzaam toerisme, bijvoorbeeld aan het Touroperators Initiative. Binnen Nederland heeft TUI Nederland zitting in de initiatiefgroep Uitgaand Toerisme Natuur en Milieu en in de Werkgroep Duurzaam Toerisme. De afdeling Duurzaam Toerisme & Milieu zoekt naar mogelijkheden voor duurzame arrangementen en samenwerkingsmogelijkheden, met externe maatschappelijke organisaties, en faciliteert bij de ontwikkeling van dergelijke trajecten. Naast het integreren van duurzaamheid in de bestaande inkoop en touroperating processen, zullen er nieuwe duurzame producten ontwikkeld worden. Doel hiervan is om een concreet aanbod te hebben op de groeiende vraag naar verantwoorde reizen. Op de bestemmingsgebieden worden activiteiten die te belastend worden bevonden voor hun omgeving (milieu, natuur, cultuur, sociaal) geweerd. Ook worden voor bepaalde activiteiten richtlijnen ter ondersteuning voorgelegd aan lokale excursie operators. Naast de maatregelen die worden getroffen op de milieukant van duurzaamheid (accommodaties, activiteiten, transport), wordt er bij het samenstellen van de aangeboden producten ook rekening gehouden
met de duurzaamheid van de sociaal-culturele aspecten. Zo houdt TUI zich bijvoorbeeld bezig met het bestrijden van kinderprostitutie. 3. Waarschijnlijk zijn de accommodaties niet lokale hotels of pensions, maar er worden wel hoge eisen aan de verblijfplaatsen gesteld. 4.Op de site wordt geen verdere informatie gegeven over het wel of niet inzetten van lokale gidsen. Er wordt trouwens helemaal niet gesproken over de economische gevolgen voor de lokale bevolking van het duurzaam reizen. 5. Ook hierover wordt weinig vermeldt, maar er wordt wel geschreven dat de reisleiders een grote rol spelen bij de duurzaamheid van de activiteiten in het bestemmingsgebied en bij het voorlichten van de toeristen over duurzaam reizen. 6. Aan de accommodaties worden hoge milieueisen gesteld, ze worden geselecteerd op basis van een checklist. Op deze checklist staan de volgende punten: - afvalzorg (voorkomen, scheiden, hergebruik) - waterbesparing - afvalwaterzuivering - energiebesparing - zorg voor het landschap en gebruik van lokale architectuur - gebruik van lokale of biologische voedingsmiddelen - aandacht voor sociaal-culturele aspecten - natuur en milieu informatie en activiteiten
De milieuprestaties van een accommodatie worden beschouwd als een onderdeel van de kwaliteit, evenals gezondheid en veiligheidsaspecten. Het is op moment nog niet mogelijk om alleen hotels aan te bieden met zo’n streng milieubeleid, maar TUI hoopt doormiddel van overleg ervoor te zorgen dat alle accommodaties milieumaatregelen gaan nemen. 7. TUI zet zich in om CO2-compensatie van uitstoot op korte termijn voor haar reizen te realiseren. Bij alle transportwijzen wordt er zo weinig mogelijk belastend geopereerd. Er wordt altijd gekozen voor de duurzaamst mogelijke manier van reizen gekozen.

8. TUI wil de klant graag betrekken bij het streven naar het reizen zonder dat het ten kosten te laten gaan van de natuur en cultuur op de bestemming. In sommige gevallen wordt de aankomende toerist ingelicht over de natuur en cultuur in het vakantiegebied, dit gebeurt doormiddel van een brochure. Ze willen hun klanten stimuleren om een reis te boeken die voldoet aan de verschillende duurzaamheidcriteria. Dat wil dus zeggen dat zowel de reis, het verblijf en de op de bestemming te ondernemen activiteiten aan een aantal criteria op het gebied van milieu, natuur en cultuur bescherming, eerbied voor lokale sociale verhoudingen en culturen en criteria van economische aard, moeten voldoen. TUI heeft alle producten die hieraan voldoen gebundeld in de ‘Groenweg’ folder. Tot slot wordt er ook nog aandacht besteed aan het feit dat de reiziger in het bestemmingsgebied zelf ook zijn steentje bij kan dragen, denk bijvoorbeeld maar aan het weggooien van afval, etc.) Onderzoeksvraag Is zogenaamd duurzaam toerisme inderdaad goed voor natuur en cultuur of is het een slim trucje van reisorganisaties om deze dure uitstapjes aan goedwillende milieuvrienden aan te smeren?

Het is moeilijk om op deze vraag een concreet en duidelijk antwoord te geven. Iedere onderzochte reisorganisatie voldoet wel aan een bepaald aspect van duurzaam toerisme. Ze houden allemaal op hun eigen manier rekening met het milieu en de cultuur in de bestemmingsgebieden, maar de manier waarop ze aan duurzaam toerisme doen en in wat voor mate, verschilt sterk. Zo richt Eco Tourist Service zich bijvoorbeeld erg op het wel en wee van de bevolking in de gebieden, ze doen dit door middel van het inzetten van lokale gidsen en het gebruik maken van accommodaties die gerund worden door de lokale bevolking. Ze willen dat de bevolking economisch profijt heeft van de toeristen. Baobab is het actiefst in de bescherming van de natuur, ze zijn namelijk betrokken in allerlei hulpprojecten om het duurzaam milieu in de vakantiegebieden te bevorderen. Op het gebied van milieueisen aan accommodaties is Unie Travel het meest fanatiek, hun hotels en pensions moeten aan zeer strenge eisen voldoen. SNP doet naar onze menig het minst aan duurzaam toerisme, hun reizen zijn gewoon natuurreizen, maar hebben verder geen bevorderlijke invloed op bijvoorbeeld de economie van de plaatselijke bevolking of op het milieu van de omgeving. Wel wordt er bij ieder reisbureau gebruik gemaakt van geleerde reisleiders, ze zijn allemaal getraind om de toerist goed te informeren over het bestemmingsgebied. En ook de aankomende reiziger zelf kan bij alle vier de reisorganisaties genoeg informatie verzamelen over de gebieden en worden actief in het begrip duurzaam toerisme betrokken. Bij duurzaam toerisme is het de bedoeling dat alle hulpbronnen, of we nu over natuur of cultuur praten, zo worden beheerd, dat de bewoners van het bestemmingsgebied het gewenst economische resultaat behalen en dat de toerist zijn behoeft aan rust, sociaal contact, avontuur, etc., kan bevredigen, zonder dat natuur, cultuur, milieu of mens in het bestemmingsgebied daar schade van ondervindt. En deze vier reisorganisaties zijn hier dus wel mee bezig, maar soms niet op alle mogelijke gebieden. Het is dus zeker geen slim trucje om goedwillende milieuvrienden een duur reisje aan te smeren, want er wordt wel degelijk meer gelet op de natuur en cultuur in het bestemmingsgebied. En als iemand zo’n reis wil boeken kan hij toch zelf bepalen of de reisorganisatie naar zijn opvattingen op de goede manier met duurzaam toerisme bezig is. Als wij een duurzame reis mochten boeken zouden we dat doen bij Eco Tourist Services, zij maken wat ons betreft hun naam helemaal waar. Het spreekt ons erg aan dat ze zo op de plaatselijke bevolking zijn gericht. Bronnen http://www.africanholidays.nl/mozambiquestat.asp · www.baobab.n · www.SNP.nl · www.ecotouristservices.nl · www.travelunie.nl · Ecotoerisme, Jeanette van Ditzhuizen, Trouw 8 januari 2000 · Professor duurzaam toerisme, Jeanette van Ditzhuizen, Trouw 8 januari 2000 · Hoe je het ook wendt of keert, reizen vervuilt, Jeanette van Ditzhuizen, Trouw 30 oktober 2000 · Megaproject wil maar niet van de grond komen, Esther Bootsma, 8 januari 2000 Inleiding VN roept 2002 uit tot ‘jaar van het ecotoerisme’ In deze opdracht hebben we bekeken wat ecotoerisme nou precies is en of het nou ook echt zo goed is voor het milieu en de bevolking als dat men zegt. Ook is er gekeken hoeveel er in het echt nou door mensen in onze eigen omgeving aan ecotoerisme wordt gedaan en wat zij daarvan denken. Door middel van een enquête. In deze opdracht wordt ecotoerisme vergeleken met duurzaam toerisme maar dat klopt niet met de informatie die wij hebben gevonden op het internet over ecotoerisme. Dit hebben we dan ook vermeldt in vraag 1. Opdrachten VN roept 2002 uit tot ‘Jaar van het Ecotoerisme’ Beantwoording van de vragen Vraag 1. Wat is ecotoerisme precies? (ook wel duurzaam toerisme) Antwoord 1. Ecotoerisme is toerisme alleen dan op een manier die gunstig is voor het milieu en is op de natuur gebaseerd: verantwoord reizen naar natuurgebieden in kleine groepen waarbij het milieu en het welzijn van de plaatselijke bevolking wordt geëerbiedigd. En daar hoort van alles bij voor de reisorganisaties, hoe je bouwt en wat en hoe je het beheert bijv. het gebruik van lokale materialen zoals natuursteen of gras of materialen die het milieu niet belasten. In de vraag wordt ecotoerisme vergeleken met duurzaam toerisme maar dat blijkt niet geval te zijn. Ecotoerisme is een specifieke vorm van toerisme. Terwijl de criteria van duurzaamheid op alle vormen van toerisme van toepassing zijn. Vraag 2. Achterhaal wat het verschil is tussen ethisch toerisme en ecotoerisme. Antwoord 2. De betekenis van ethisch toerisme is dat men zich moet gedragen op vakantie, waar je ook bent Spanje of Thailand. En je niet moet gedragen als iemand die zich beter voelt en denkt dat hij/zij alles kan maken, omdat de mensen in het land van vakantie toch minder weten en kunnen. Dit geldt voor alle landen waar je heengaat. En niet alleen voor de landen waar ecotoerisme zich op concentreert. Ecotoerisme is meer je goed gedragen in gebieden die nog niet ontdekt zijn door de massa of nog ongerept zijn. Ga daar op vakantie gedraag je netjes en leer wat zo doe je ook nog wat voor de mensen die daar wonen, want die hebben weer een inkomstenbron. Dat zijn de ideeën van ecotoerisme. Vraag 3. Wanneer is een reis echt “eco”? (criteria) Antwoord 3. Als je in kleine groepen naar niet toeristische plaatsen reist, om daar de nog ongerepte natuur en bevolking te bewonderen, maar die ook ongerept laten. Maar ook het gebruik van milieuvriendelijke producten, besparen van water en energie en energie op een duurzame manier gebruiken, duurzaam gebruik van afval (hergebruiken bijv.) , gebruik maken van openbaarvervoer of andere duurzame, milieuvriendelijke vervoersmiddelen. Een aantal regels: Neem geen natuurlijke souvenirs mee, wees rustig en kalm, praat niet te luid, maak geen rommel en zorg dat je zo natuurlijk mogelijk producten bij je hebt, eet niks van lokale marktjes dan kan u voedselvergiftiging oplopen, pluk niks van planten of bomen af, leer een beetje over de plaatselijke cultuur en regels, kleed u niet te aanstootgevend, geef geen kritiek op culturele, lokale gebruiken, Vraag 4. Is ecotoerisme een oplossing voor allerlei negatieve gevolgen van toerisme? Som de negatieve gevolgen van toerisme puntsgewijs op en geef aan of ecotoerisme deze negatieve gevolgen niet heeft of in mindere mate. Antwoord 4. Wij vinden dat ecotoerisme geen oplossing is voor de negatieve gevolgen van toerisme na alle informatie die wij hebben doorgenomen voor dit werkstuk. Negatieve gevolgen toerisme: o Rotzooi, papiertjes, blikjes enz. o Grote uitstoot van uitlaatgassen
o Vernielingen
o Milieuvervuilingen
o Vernederingen andere culturen en gebruiken
Ecotoerisme heeft een aantal van deze negatieve gevolgen niet maar een aantal ook wel. Ecotoerisme kan op 2 manieren worden gezien. De eerste is een reis voor jezelf naar bijv. Thailand of een geheel georganiseerde reis naar bijv. een natuurgebied. Rotzooi: Bij de eerste reis houd je natuurlijk de overlast van rotzooi. Vooral in landen als Thailand, dan kun je nog beter naar Spanje gaan want daar wordt rotzooi tenminste goed verwerkt in die landen weten ze er geen raad mee en hoopt het zich op. Als je naar een natuurgebied gaat heb je het eerste negatieve gevolg niet. Je mag zo wie zo bijna geen plastic en papiertjes meenemen en er wordt erg op gelet dat men geen rotzooi maakt onder andere door de gids. Grote uitstoot van uitlaatgassen: Daar heb je bij beide ecotoerismereizen die ik heb genoemd last van. Omdat je met het vliegtuig gaat, je zit er lang in en zo’n ding is zo groot dus moet zoveel verbranden en heeft dus ook veel uitlaatgassen. En dan moet je daarna ook nog eens vanaf het vliegveld naar je hotel worden gebracht met een auto. Met een natuurreis is het helemaal erg, want ga je vaak met een bus naar een bepaalde plek toe en omdat je al door zo’n kwetsbaar en ongerept gebied gaat is de uitstoot van die uitlaatgassen extra erg. Dan kun je ook nog beter naar Spanje gaan met de bus of eigen vervoer. Dat is een kortere afstand en een bus of auto stoot minder uitlaatgassen uit als een vliegtuig. Vernielingen: Dat zul je waarschijnlijk wel minder hebben met ecotoerisme. Men gaat er vaak voor de mooiheid van het land heen en zal niet snel iets kapot maken, alhoewel het soms toch wel gebeurt zonder dat men het doorheeft. Het zelf meenemen van souvenirs zoals koraal of stukjes planten of bomen. Maar in landen als Spanje zul je meer last hebben van vernielingen onder andere omdat daar veel dronken jongeren voorkomen, helaas……. Milieuvervuilingen: Dat komt waarschijnlijk meer voor bij ecotoerisme reizen. Als men naar Spanje gaat wordt daar erg rekening gehouden door bijv. de hotels, restaurants, winkels en activiteitenbureaus met het milieu. Omdat ze zich wel aan de strenge regels moeten houden en anders een hoge boete zullen krijgen. In de landen waar eco-reizen vaak heen gaan zijn er niet echte regels voor het milieu en anders houden veel hotels, restaurants enz zich daar toch niet aan omdat er niet streng op wordt gecontroleerd. Vernederingen van andere culturen en gebruiken: Dat zul je bij het gewone toerisme niet veel hebben, omdat het vooral gaat om reizen naar westerse landen en daar zijn de meeste gebruiken wel hetzelfde of de landen zijn totaal ingesteld op het toerisme én het gedrag van de toeristen. In landen van eco-reizen hebben de mensen vaak heel andere gewoonten en gebruiken als in het westen. En als toeristen zich daar niet aan houden voelen ze zich al snel beledigt of gekwetst. Ook omdat wij westerlingen nogal het idee hebben dat onze cultuur de beste is. Bij de natuurreizen kom je dit waarschijnlijk niet tegen omdat er een gids bij is die goed oplet dat de reizigers zich wel gedragen. Vraag 5. Neem één van de vijf genoemde rollen van spelers in het veld op je en geef aan waarom ecotoerisme moet. Of geef aan waarom ecotoerisme nou juist niet moet. Antwoord 5. Wij gaan de rol van de overheid op ons nemen. En hebben de stelling een beetje aangepast, “we vinden ecotoerisme wel goed maar in bepaalde mate en met bepaalde regels”

Ecotoerisme moet wel kunnen. Maar moet niet te fanatiek worden aangeprezen. Dat zou alleen maar slecht zijn, omdat het massa toerisme zich er dan in zou gaan interesseren en dan krijg je natuurlijk een 2e Salou met massa’s mensen die nergens aan denken en maar doen waar ze zelf zin in hebben zonder over natuur en bevolking na te denken. En dat kan nooit de bedoeling zijn geweest. En dan is ook het hele idee weg net als de ongerepte natuur en bevolking. Dan worden de nu bestaande criteria ook niet meer nagevolgd. Het kan voor iedereen voordelen hebben. De toeristen leren wat over een andere cultuur en de lokale bevolking krijgt geld binnen. En dan komen we al gelijk bij het eerste punt aan waarover regels gemaakt zouden moeten worden. Nu houdt de lokale bevolking er maar erg weinig aan over. Het grote geld gaat nu naar de touroperators, internationale ketens en de vliegmaatschappijen. Er moeten dus regels komen over de opbrengst, de bevolking moet er meer aan overhouden, zodat ze een betere economie kunnen opzetten. Ook moeten er goede regels komen over het milieu voor de landen waar de eco-reizen heen gaan maar ook voor de toeristen die er komen. Die moeten alles netjes houden en niks op de grond gooien. De landen zelf moeten zorgen voor een goede afval verwerking en regels voor hotels en restaurants over het milieu. Vraag 6. Geef een echt bestaand reisvoorbeeld met de uitwerking in de werkelijkheid van de argumenten die bij 4 zijn gebruikt (voor- en tegenargumenten koppelen aan de werkelijke situatie) Antwoord 6. We hebben op het internet een ecotoeristische reis gevonden op www.bongoasili.com/generic42.html (zie volgende bladzijdes) deze zullen we behandelen en zal dus kijken of de argumenten genoemd bij 4 er op van toepassing zijn
Argument 1 rotzooi: Waarschijnlijk zal er door de eco-toeristen niet veel rotzooi worden gemaakt tijdens deze reis. Er is een gediplomeerde gids bij die er ook op zal letten dat er geen rotzooi wordt gemaakt. De mensen gaan er heen voor de dieren en het landschap en zullen dat dus ook niet zo snel verpesten door middel van papiertjes op de grond te gooien. Argument 2 uitlaatgassen: Dat heb je wel erg met deze reis. Je moet er al met het vliegtuig heen, wat heel wat meer uitlaatgassen geeft als een busreis en je gaat na je aankomst ook met de bus naar het hotel. Ook tijdens je verblijf maak je gebruik van een bus om van het ene natuurgebied naar het andere te gaan. Wat al helemaal slecht is omdat het een erg kwetsbare omgeving is. Argument 3 vernielingen: Dat zal waarschijnlijk ook wel wat gebeuren tijdens deze reis. Onbewust ook door de eco-toeristen die toch wel graag een bloemetje of takje van een boom afhalen. En je loopt natuurlijk door natuurgebied en stampt op die manier alles plat. Ook de bustochten die je hebt zullen wel vernielingen geven. Er moeten ten eerste al paden voor worden aangelegd waarbij alweer heel wat bomen en planten wegmoeten. Argument 4 milieuvervuiling: Daar kun je niet zeker van zijn. De hotels zitten allemaal in Kenia en vlakbij het natuurgebied en de meeste hotels in die gebieden hoeven zich niet aan strenge milieu eisen te houden en kunnen dus ook hun afval overal dumpen dat geeft weer milieuvervuiling. Maar het kan ook dat deze hotels juist wel heel erg op het milieu letten en zich aan strenge eisen houden, omdat ze veel gasten van eco-reizen krijgen. Dat weet je niet….. Argument 5 vernederingen andere cultuur: Dit zal waarschijnlijk ook niet gebeuren. Ten eerste vanwege de lokale gids die goed op alles let en niet zo snel zijn eigen volk zal beledigen en het ook niet zal pikken als een van de toeristen het zou doen. En uit de informatie komt niet echt naar voren dat je echt een groep van de bewoners van het land of natuurgebied gaat bezoeken. Vraag 8. Reageer op de stellingen. Antwoord 8. Wij zullen onze mening gaan geven over de gegeven stellingen. A: Weinig toeristen zullen wakker liggen van de schade die het toerisme aanricht in de (derde) wereld. Wij denken dat deze stelling wel aardig waar zal zijn. Er zijn natuurlijk wel mensen die erover na zullen denken. Maar de meeste mensen gaan toch wel voor de lol op vakantie en ook om eens een keer niet doodgegooid te worden over de ellende op aarde en het milieu. En denken er dan dus ook minder over na. B: Ethisch toerisme en ecotoerisme zijn de 2 snelst groeiende sectoren in de reisindustrie. Wij denken niet dat deze stelling helemaal waar zal zijn. We kunnen deze stelling helaas niet controleren, omdat we de bron niet weten. Er zitten natuurlijk ook wel wat nadelen aan eco-reizen. En de landen waar die reizen heen gaan zijn ook niet altijd even veilig qua ziektes, groeperingen, conflicten of de regering. En nog steeds willen de mensen op vakantie gaan voor hun rust en om onbezorgd lol maken. Dat komt in die reizen niet echt naar voren. Het zijn meer culturele en leerzame reizen. C: Een echte ecotoerist gaat wandelen of fietsen in Nederland. Deze stelling is wel waar. Als je echt goed om het milieu wilt denken blijf je in Nederland, omdat je dan niet het milieu vervuilt met uitlaatgassen van bijv. auto’s of vliegtuigen. En je maakt dan gebruik van milieuvriendelijke vervoersmiddelen. Dus je vervuilt het milieu niet. D: Een toerist met hart voor behoud van natuur en milieu, gaat naar oorden waar het massa toerisme al jaren is ontwikkeld. Deze stelling is deels waar en deels niet waar. Aan de ene kant in landen als Spanje word door bedrijven wel veel meer op het milieu gelet en word afval ook goed verwerkt volgens de regels, ook worden daar ’s avonds de stranden opgeruimd en blijft er maar weinig rotzooi liggen. In andere landen als Thailand gebeurt dat niet en weten ze zich geen raad met het afval en hebben ze ook geen speciale milieu regels voor de hotels. Aan de andere kant iedereen gaat naar landen als Spanje dat kan ook niet goed zijn voor een land, zoveel toeristen in een keer. Dus dan is de stelling niet waar en kun je beter naar landen gaan waar niet zoveel of nog geen massa toerisme is. E: Ecotoerisme is niet meer dan reizen naar exclusieve oorden voor een exclusieve groep toeristen. Eigenlijk is deze stelling wel waar. Eco-reizen zijn vaak maar in kleine groepen naar plaatsen waar je normaal gesproken niet zo snel komt. En waar ook maar weinig toeristen of andere mensen komen. Maar natuurlijk wel allemaal zo milieu vriendelijk mogelijk. F: De toeristen industrie zorgt voor een kapitaalstroom naar de derde wereld landen. Met dat geld kunnen zijn hun schulden afbetalen en investeren in landbouw, onderwijs en gezondheidszorg. Toerisme is daarmee een heilbrenger in de derde wereld. Deze stelling is zeker niet waar. Het meeste geld dat toeristen uitgeven word uitgegeven bij de internationale bedrijven/winkels dus heeft het land zelf er nog maar weinig aan of wordt uitgegeven bij de grote toeristenplaatsen waar het geld heel wat minder hard nodig is. De bevolking die het echt nodig heeft krijgt bijna niks. Want ook het grootste gedeelte gaat naar de touroperators of de luchtvaartmaatschappijen. Vraag 9. Ontwerp zelf 4 stellingen en voeg deze toe aan de lijst van de 6 bovenstaande stellingen.Ontwerp een enquête waarin de stellingen worden voorgelegd aan mensen in je omgeving. Zorg dat ze kunnen aangeven hoe eens of oneens ze het zijn met de stellingen, voeg ook informatie toe over leeftijd, klas, schooltype. Maar ook vragen over het eigen gedrag op vakantie, of men ooit zelf een ecotoeristische reis heeft of zal ondernemen. Verwerk de uitkomsten in een grafiek. Antwoord 9. We hebben zelf nog 4 stellingen bedacht. En verder vindt u hier de enquête die wij gehouden heb onder 10 kennissen, familieleden en vrienden uit onze omgeving. Stelling 1: Ecotoerisme is helemaal niet zo goed als het lijkt, de lokale bevolking zitten niet te wachten op nieuwsgierige toeristen en houden er ook bijna niks aan over. Stelling 2: Ecotoerisme is alleen voor mensen die zich erg inzetten voor het milieu. Stelling 3: Ecotoerisme is alleen een manier van de luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties om veel geld te verdienen, want de reizen zijn erg duur en de lokale bevolking krijgt toch maar weinig en zal niet snel in opstand komen. Stelling 4: Een reis naar Spanje is meer een eco-reis als een reis naar een natuurgebied in Kenia. We zijn tijdens de enquête wel op het probleem gestuit dat nog veel mensen weinig van ecotoerisme afweten en dus moeite hebben de stelling te beantwoorden. En ze eigenlijk ook niet goed beantwoorden omdat ze geen achtergrond informatie weten zoals wij. Conclusies

We hebben de uitslagen van de stellingen hieronder in een tabel gezet zodat u overzichtelijk kan zien of onze geënquêteerden het met de stelling eens waren of niet.

Mee eens Oneens Gedeeltelijk mee eens Geen mening
Stelling 1 3 5 1
Stelling 2 2 6 1
Stelling 3 1 4 3 1
Stelling 4 3 5 1
Stelling 5 8 1 Stelling 6 2 7
Stelling 7 8 1 Stelling 8 6 3
Stelling 9 3 4 2
Stelling 10 4 5

Uit de resultaten heb ik geen verband kunnen vinden tussen de antwoorden en het opleidingsniveau van de geënquêteerde personen. Wel was er een verband dat de oudere personen eerder nog een keer op ecoreis wilden gaan dan de jongere personen. Inleiding duurzaam toerisme Deze opdracht ging vooral over de duurzaamheid van toerisme in de Alpen. Omdat die de laatste tijd erg te lijden hebben van het toerisme maar de mensen daar er toch van moeten leven. Door het toerisme maar ook door klimaatveranderingen is er minder sneeuw en minder mooie natuur, waardoor er weer minder toeristen komen en weer veel mensen geen werk hebben en de economie daalt. Daarom moesten we in deze opdracht precies onderzoeken hoe het nou zat met de tegenslagen waar de Alpen de laatste tijd mee te kampen hebben gehad en wat ertegen gedaan zou kunnen worden. Opdrachten Duurzaam toerisme Vraag 1. Welke twee manieren worden in dit artikel genoemd waarmee men in de wintersportgebieden dit probleem het hoofd denkt te kunnen bieden? Antwoord 1. - Snelle liftend die de toerist naar hogere, sneeuwzekere pistes kan brengen - Sneeuwkanonnen, die kunstsneeuw uitspugen

Vraag 2. Om welke zes redenen vinden onder andere milieuorganisaties met name de inzet van sneeuwkanonnen niet juist? Antwoord 2. - Het besneeuwen van pistes door middel van sneeuwkanonnen kost erg veel energie. Per winterseizoen 16 gigawatt uur, dat is ongeveer zoveel als een middelgrote energiecentrale levert. - Veel waterverbruik, om 10 hectare grond te voorzien van sneeuw van een dekkende laag kunstsneeuw is 15000 tot 20000 kubieke meter water nodig. - De flora onder de kunstsneeuw wordt verstikt, doordat kunstsneeuw dichter is dan gewone sneeuw. - Dit leidt tot eentoniger begroeiing in de zomer en erosie. - De bacteriën die aan het water toegevoegd wordt voor snellere kristallisatie zijn niet allemaal dood, en kunnen dus ziekten meebrengen. - Het is schandalig dat experimenten die in een laboratorium thuishoren in de vrije natuur plaatsvinden.

Vraag 3. Geef een beschrijving van beide vormen van erosie en het verschil tussen beide. Antwoord 3. Erosie is een natuurlijk proces waarbij stenen en aarde loskomen en verplaats worden van de ene locatie naar de andere, dit transport van zand, klei en ander gesteente gebeurt door rivieren, gletsjer, de wind en de zee. Erosie vernadert het landschap door het afbrokkelen van bergen, het vullen van dalen, en het laten verdwijnen en verschijnen van rivieren. Dit proces van geologische (natuurlijke) erosie verloopt voornamelijk langzaam en geleidelijk, in duizenden of zelfs miljoenen jaren. Maar door menselijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld landbouw en mijnbouw, kan het proces zeer sterk versneld worden, dit noem je dan ook versnelde erosie.

Vraag 4. Toon aan dat zonder erosie de Alpen in z'n huidige vorm nimmer gevormd zouden zijn. Antwoord 4. Erosie begint met een proces dat verweren wordt genoemd. In dit proces worden aarde en stenen door invloed van het milieu opgebroken in kleinere stukken en losgemaakt van de ondergrond. Eén van de voornaamste oorzaken is het ontstaan van ijs, zoals in de Alpen het geval is. Als water bevriest dan zet het immers met een grote kracht uit, gebeurt dit in een rotspleet dan kan de rots helemaal afbreken in kleine stukken. Zo verandert het landschap steeds, dit is ook in de Alpen gebeurd. Door het stromen van water zijn de bergen uitgeslepen en door de wind en de rivieren zijn stukken rots, zand, etc. naar andere locaties getransporteerd. Gletsjers verplaatsen deeltjes die in de gletsjer vast zitten en regendruppels die terechtkomen op een helling nemen grond mee naar beneden. Erosie heeft in belangrijke mate de omvang en groei van de Alpen bepaalt. Ook de structurele stijl, de temperatuur verdeling en het pad dat de gesteentes afleggen binnen het gebergte worden door middel van erosie beïnvloedt.

Vraag 5. Maak duidelijk dat alpiene wintersporten een duidelijk grotere invloed hebben op de erosie dan de alpiene zomersporten. Beschrijf ook het ontstaan en het verloop van de erosie ten gevolge van zowel het zomer- als het wintertoerisme. Antwoord 5. Er is een duidelijk verschil tussen de invloed van zomersporten op de Alpen en de invloed van wintersporten. Dit is natuurlijk ook logisch, voor wintersporten, zoals snowboarden en skiën, moeten pistes aangelegd worden. Hiervoor moeten bomen gekapt worden en dit bevordert de geologische erosie. Ook wordt er tijdens deze sporten veel actiever en intensiever gebruik gemaakt van de grond. Tevens is het zo dat er door de stijgende temperatuur sommige op sommige gebieden geen sneeuw meer ligt, dit wordt dan opgevuld met kunstsneeuw uit een sneeuwkanon. Zoals in het artikel geschreven werd is deze kunstsneeuw veel dichter, hierdoor verstikt de flora onder de sneeuwlaag. Dit veroorzaakt op zijn beurt weer erosie. Tijdens de zomer wordt er bijvoorbeeld gewandeld in de Alpen, hiervoor hoeft de omgeving niet aangepast te worden en vergt het dus ook veel minder van het landschap. Er vindt minder versnelde erosie plaats tijdens deze zomersporten. Vraag 6. Sommigen spreken wel over het stimuleren van het Alpenbewustzijn. Wat zal men onder deze term verstaan? Antwoord 6. Stimuleren dat mensen de toeristen die in de Alpen komen en de lokale bevolking van de Alpen zich meer bewust worden van de schade die ze kunnen aanrichten in de Alpen (een kwetsbaar gebied) en dat de toeristen en de lokale bevolking zich meer bewust worden van wat ze daartegen kunnen doen, en zich ook zo gaan gedragen. Om te zorgen dat de Alpen een mooi gebied blijft en er geen schade of zo min mogelijk schade wordt aangericht.

Vraag 7. Noem een drietal andere bedreigingen voor dit gebied. Antwoord 7. Een aantal andere bedreigingen voor het gebied kunnen zijn: dode bacteriën die aan het water voor de sneeuwkanonnen worden toegevoegd die zorgen voor snellere kristallisatie. ,,Maar die bacteriën zijn natuurlijk niet allemaal dood en kunnen dus ziekten meebrengen. Een andere bedreiging zijn de hoge energierekeningen Per winterseizoen betekend dat 16 gigawatt uur aan energie, dat is ongeveer zoveel als een middelgrote energiecentrale levert.'' En dat moet ook allemaal betaald worden. En natuurlijk de klimaatveranderingen. Niet alleen voor de wintersport maar ook voor de plaatselijke bevolking en de natuur. Die is afgesteld op sneeuw en kou en nu verandert dat.

Vraag 7. Noem een drietal andere bedreigingen voor dit gebied. Antwoord 7. Een aantal andere bedreigingen voor het gebied kunnen zijn: dode bacteriën die aan het water voor de sneeuwkanonnen worden toegevoegd die zorgen voor snellere kristallisatie. ,,Maar die bacteriën zijn natuurlijk niet allemaal dood en kunnen dus ziekten meebrengen. Een andere bedreiging zijn de hoge energierekeningen Per winterseizoen betekend dat 16 gigawatt uur aan energie, dat is ongeveer zoveel als een middelgrote energiecentrale levert.'' En dat moet ook allemaal betaald worden. En natuurlijk de klimaatveranderingen. Niet alleen voor de wintersport maar ook voor de plaatselijke bevolking en de natuur. Die is afgesteld op sneeuw en kou en nu verandert dat.

Vraag 8. Om het bovengenoemde Alpenbewustzijn te stimuleren moeten maatregelen genomen worden op allerlei terreinen. Bespreek een tiental maatregelen waarmee de druk op en in de Alpenlanden zou kunnen verminderen. Antwoord 8. Maatregelen waarmee de druk in de Alpenlanden mee kan worden verminderd Ø Oprichting van de eerste nationale natuurparken, zodat er nog wat natuur bewaard en beschermd blijft en de bestaande planten vegetatie niet verdwijnt. Ø Het bevorderen dat alle planvorming in de Alpen milieu- en sociaalvriendelijk wordt vormgegeven en uitgevoerd. Alles wat gebouwd of gebeurt in de Alpen milieuvriendelijk doen. Ø Het bevorderen dat de milieu aantasting in de Alpen effectief en duurzaam word verholpen tot een onschadelijk niveau. Ø Het bevorderen van een "Alpenbewustzijn" binnen en buiten de Alpen. Ø Het stimuleren van het gebruik van het openbaarvervoer of carpooling om de uitstoot van uitlaatgassen tegen te gaan. Ø Verbeteringen voor de berghutten maken op het gebied van waterreiniging, energie, transport en afval. Bijv. zonnepanelen, biologische waterreiniging. Ø Om natuur te sparen tijdens bergbeklimmen zijn kunnen er speciale klimkaarten komen, betere infrastructuur zoals trappetjes en klimmers hun verantwoordelijke laten nemen en ze informeren over de schade die ze kunnen aanrichten. Ø Vrijwilligersprojecten om mensen zelf te laten helpen bij de opbouw van bossen of verbetering van de infrastructuur. Denk aan Bergwaldproject, www.bergwaldproject.ct Ø te komen tot geschikte en effectieve mechanismen om de negatieve gevolgen van recreatieve activiteiten te minimaliseren. Ø Zorgen dat men tijdens boswandelingen in de Alpen op de paden blijft zodat er zo min mogelijk natuur beschadigt wordt. Desnoods met behulp van hekken langs de paden en overal prullenbakken plaatsen om zo goed mogelijk rotzooi tegen te gaan.

Vraag 9. Wat verstaat men in dit verband onder duurzaam Alpentoerisme? Antwoord 9. Toerisme naar het Alpen gebied die goed is voor het milieu en zo min mogelijk schade aanricht aan de natuur. Duurzaam betekent ook dat latere generaties er ook nog plezier van zullen kunnen hebben. Dus hier ook niet dat alleen deze generatie er mooi zal kunnen skiën, maar ook dat latere generaties nog een mooi plekje hebben. Het ecopark in de Alpen!

Alpentoerisme, velen van jullie zullen nu denken aan een fantastische wintersportvakantie, maar staat u wel eens stil bij de grote negatieve gevolgen die deze vorm van toerisme heeft op de natuur en het milieu van het Alpengebied? Denk bijvoorbeeld aan de problemen die worden veroorzaakt door de aanleg van pistes en andere infrastructuur. Tevens zorgt de grote stroom van toeristen voor extra transport, afval, geluidsoverlast, etc. Daarom bieden wij sinds kort een nieuw product aan waarbij rekening wordt gehouden met al deze negatieve aspecten van het Alpentoerisme, waarbij gestreefd wordt naar duurzaam Alpentoerisme.

Het ecopark is gelegen in de Alpen van Zuid-Zwitserland. De omgeving is er fantastisch en de bergtoppen zijn er bedekt met een dikke laag sneeuw. Dit hoeft natuurlijk niet te beteken dat u ook daadwerkelijk moet gaan skiën, er is ook vol op gelegenheid om te wandelen, te fietsen en voor de liefhebbers is er ook een mogelijkheid tot bergbeklimmen. Voor het aanleggen van onze pistes zijn geen bomen gekapt en is er gebruik gemaakt van natuurlijk materialen. Er worden alleen activiteiten aangeboden die de natuur zo min mogelijk schaden. Ook de lokale gidsen zullen u hierop wijzen.

Alle activiteiten worden begeleid door enthousiaste reisleiders van lokale komaf. Ze zijn stuk voor stuk getraind en hebben kennis van de natuur en de cultuur van het gebied.

Tijdens uw vakantie in het ecopark verblijft u in onze berghutten. Deze zijn gelegen in de bergen en voornamelijk gemaakt van hout en werken gedeeltelijk op zonne-energie. Ook onze hutten voldoen aan strenge milieueisen, er wordt gelet op zuinig energie- en waterverbruik, duurzaamheid van de materialen en de afvalverwerking.

Om in het ecopark te komen zult u waarschijnlijk een grote afstand moeten afleggen, dit kunt u het beste doen met de trein of de bus. Er is station dicht bij het park gelegen. Op dit station is de mogelijkheid tot het huren van fietsen, hiermee kunt u zich de rest van uw vakantie mee vervoeren. In het park zijn geen andere vervoersmiddelen toegestaan. Voor uw tassen wordt gezorgd. Mocht u met de auto arriveren, kunt u die op het parkeerterrein achter het ecopark parkeren.

Al deze maatregelen zijn ervoor bedoelt om dit prachtige uitzicht nu en in de toekomst met vele toeristen te kunnen delen!

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen de reisorganisatie C&G, het telefoonnummer is: 0515-425040. Ook kunt u voor informatie terecht op de site: www.C&G.nl, hier kunt u ook alvast een reis reserveren.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.